RynekInstalacyjny.pl

Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Application of BIM in energy audyting and design of HVAC systems

Metody projektowania instalacji sanitarnych w programie Audytor SET
Fot. Redakcja RI

Metody projektowania instalacji sanitarnych w programie Audytor SET


Fot. Redakcja RI

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej kreatywne (prace koncepcyjne, optymalizacja instalacji itp.). Programy te potrafią ze sobą dobrze współpracować w ramach procesu modelowania budynków.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) to proces tworzenia i zarządzania cyfrową reprezentacją fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu budowlanego. BIM zakłada dostęp do informacji o obiekcie budowlanym dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz służb eksploatacyjnych. Dostęp ten może być realizowany dzięki przechowywaniu danych w chmurze lub poprzez wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami. Z modelu architektonicznego może być automatycznie utworzony model cieplny czy konstrukcyjny. Technologia BIM jest wciąż rozwijana, a rozwój ten jest charakteryzowany tzw. poziomami dojrzałości (ang. maturity levels).

Program Audytor OZC

Program Audytor OZC, powszechnie stosowany w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania, od wersji 6.9 Pro umożliwia import modelu budynku z programu Autodesk® Revit® w celu przeprowadzenia obliczeń cieplnych [5]. Obecnie jest to import modelu obliczeniowego (danych do obliczeń). Trwają prace nad funkcją importu również modelu geometrycznego (3D). Umożliwi to korektę modelu geometrycznego w programie Audytor OZC. Na rys. 1 przedstawiono model architektoniczny przykładowego budynku w programie Autodesk® Revit® oraz model cieplny tego samego budynku po imporcie do programu Audytor OZC.

Model architektoniczny budynku

Rys. 1a. Model architektoniczny budynku w programie Autodesk® Revit;

Model geometryczny

Rys. 1b. Model geometryczny tego samego budynku po imporcie do programu Audytor OZC

Program Audytor SET

W 2018 roku wprowadzona została na rynek aplikacja Audytor SET [6], integrująca dotychczasowy program Audytor CO z programem Audytor H2O [7]. Aplikacja ta zawiera również moduł Audytor CC (centralne chłodzenie). Dzięki integracji trzech modułów łatwiejsze stało się wykrywanie kolizji pomiędzy instalacjami (rys. 2 i 3). Dodatkowo wraz z rozwojem oprogramowania w tym samym czasie projektanci wszystkich trzech systemów otrzymują możliwość korzystania z najnowszych funkcji ułatwiających projektowanie.

Przykład instalacji

Rys. 2. Przykład instalacji ogrzewania, chłodzenia i wodociągowej w budynku wielorodzinnym

Przykład kolizji

Rys. 3. Przykład kolizji pomiędzy instalacją ogrzewania i wodociągową

Jednocześnie z uwagi na to, że w wewnętrznej strukturze programu zdecydowana część kodu jest wspólna dla wszystkich trzech modułów, przyrost wielkości programu jako całości jest nieznaczny. Poza tym ilość miejsca zajmowanego w pamięci RAM w czasie pracy aplikacji jest stosunkowo niewielka i w konsekwencji program można użytkować nawet na komputerach wyposażonych jedynie w 2 GB pamięci RAM (chociaż w przypadku pracy z dużymi projektami w celu poprawy komfortu pracy jako minimum zaleca się 8 GB).

Program od wersji 7.0 Pro umożliwia eksport zaprojektowanych instalacji do programu Autodesk® Revit® w celu udostępnienia modeli instalacji pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego oraz służbom eksploatacyjnym (rys. 4).

Wizualizacja instalacji

Rys. 4a. Wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania w programie Audytor SET,

Instalacja po wyeksportowaniu

Rys. 4b. Instalacja po wyeksportowaniu do programu Autodesk® Revit®

Program Audytor SET umożliwia graficzne projektowanie nowych instalacji sanitarnych, jak również regulację istniejących. Obecnie program oferuje dwie metody projektowania instalacji – z wykorzystaniem rozwinięcia oraz projektowanie na rzutach (rys. 5) [1,2]. W tym drugim przypadku projektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji (rys. 6), a trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program (rys. 7) [3]. Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji.

Metody projektowania instalacji

Rys. 5. Metody projektowania instalacji sanitarnych w programie Audytor SET

Rzut kondygnacji

Rys. 6. Rzut kondygnacji

Program zawiera moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji [4], który pozwala obejrzeć jej obraz 3D. Ułatwia to znacząco sprawdzenie poprawności instalacji i jej optymalizację przez projektanta. Poza tym w ten sposób można łatwo i szybko zaprezentować instalacje innym osobom, np. inwestorowi lub weryfikatorowi.

Wizualizacja dostępna jest dla instalacji w całym budynku (rys. 7) lub na wybranej kondygnacji (rys. 8). Wersja dla całego budynku pozwala szybko ocenić wielkość instalacji i jej ogólny schemat. Natomiast szczegółowe rozwiązania projektowe są zazwyczaj lepiej widoczne na wizualizacji jednej kondygnacji. Poza tym wizualizacja umożliwia edycję pionowego wymiaru instalacji (np. możliwa jest zmiana poziomów rur lub grzejników). Trójwymiarowy model instalacji pełni również funkcję nawigacyjną. Zaznaczenie elementu instalacji (np. grzejnika) na modelu trójwymiarowym powoduje podświetlenie go na rzucie. W razie potrzeby okienko z rzutami przełączane jest na odpowiednią kondygnację.

Wizualizacja całej instalacji c.o.

Rys. 7. Wizualizacja całej instalacji c.o.

Wizualizacja jednej kondygnacji

Rys. 8. Wizualizacja jednej kondygnacji

Nowe funkcje w wersji 7.1 programu Audytor SET

Wersja 7.1 programu Audytor SET (opublikowana w 2019 roku) zawiera szereg nowych funkcji – najważniejszą jest moduł do rysunku aksonometrycznego projektowanych instalacji (rys. 9 i 10). Rysunek ten tworzony jest automatycznie, a rola użytkownika sprowadza się do ewentualnej zmiany domyślnych parametrów oraz dodania etykiet elementów instalacji. Przy czym etykiety te można w łatwy sposób kopiować na inne kondygnacje, co jest bardzo istotne zwłaszcza w przypadku dużych projektów. Poza tym przy włączonej funkcji synchronizacji etykiet przesunięcie etykiety na jednej kondygnacji powoduje analogiczne przesunięcie odpowiednich etykiet na pozostałych kondygnacjach. Domyślnie na rysunku aksonometrycznym poszczególne kondygnacje są rozsunięte, tak aby ich elementy nie nachodziły na siebie, ale można tę opcję wyłączyć. Rysunek aksonometryczny może zostać następnie wydrukowany lub wyeksportowany do formatu DWG, dzięki czemu może się stać elementem dokumentacji technicznej.

Rysunek aksonometryczny instalacji

Rys. 9. Rysunek aksonometryczny instalacji wodociągowej w budynku jednorodzinnym

Fragment rysunku aksonometrycznego

Rys. 10. Fragment rysunku aksonometrycznego instalacji wodociągowej w budynku jednorodzinnym

Ponieważ rysunek zawiera schemat całej instalacji, dodatkowo istnieje możliwość zaznaczania i szybkiej edycji danych wielu elementów instalacji, nawet znajdujących się na różnych kondygnacjach. Poza tym w wersji 7.1 wprowadzono wiele innych nowych funkcji i usprawnień:

 • praktyczny system skrótów tekstowych, umożliwiający przypisanie przez użytkownika prostych kombinacji klawiszy do często wykorzystywanych narzędzi rysunkowych,
 • mechanizm inteligentnego powielania elementów instalacji „w dół”, pozwalający na większą elastyczność projektowania i przyspieszający modyfikację projektu,
 • opcja synchronizacji etykiet na kondygnacjach – na rysunkach rzutów i aksonometrii,
 • możliwość wyświetlania przewodów z uwzględnieniem dobranych średnic,
 • łatwiejsza edycja właściwości warstw rysunku (komenda Właściwości warstwy „pod prawym przyciskiem myszy” otwiera edytor właściwości odpowiedniej warstwy – nie trzeba jej szukać na liście),
 • dodatkowe usprawnienia szkicowania instalacji kanalizacji, pozwalające na wygodne kreślenie układu przewodów, narzucanie średnic i przygotowanie dokumentacji w postaci schematu aksonometrii i zestawienia materiałów.

Nowe funkcje w aktualizacji programu Audytor SET z czerwca 2019

W najnowszej aktualizacji program wyposażono w nowy moduł współpracy z plikami DWG i DXF. Umożliwia on m.in.:

 • wczytywanie rysunków DXF i DWG w najnowszych wersjach (do 2018),
 • obsługę tekstu w formacie UNICODE zapewniającą poprawne wyświetlanie większości znaków,
 • eksport rysunków w formatach: DWG 2000, DWG 2004, DWG 2010, DXF 2000, DXF 2004, DXF 2007,PDF, SVG, CGM, HPHL i SWF,
 • znacznie szybsze wyświetlanie skomplikowanych rysunków dzięki funkcji uproszczonego malowania,
 • bardziej realistyczny eksport rysunków do plików DXF i DWG,
 • zapisywanie rysunków rastrowych w plikach DXF i DWG,
 • wygodniejsze zarządzanie warstwami rysunku.

Program wyposażono w nowy mechanizm automatycznego tworzenia kopii zapasowych projektu (nawet osiem plików). Kopie zapasowe plików z danymi tworzone są przy każdym zapisywaniu danych, przy czym nowe pliki nadpisują starsze w taki sposób, aby zawsze pozostała przynajmniej jedna kopia pliku z każdego etapu prac nad projektem. Funkcja ta umożliwi odzyskanie pliku projektu nawet w sytuacji, gdy ostatnie jego wersje ulegną nadpisaniu lub uszkodzeniu.

Na rysunku automatycznie tworzonego rozwinięcia pionów dodano przycisk Porządkuj, umożliwiający inteligentne rozmieszczenie stref pionów w oparciu o dane ze zrzutów kondygnacji. Program zachowuje kolejność pionów w obrębie poszczególnych systemów instalacji (CO, CC i H2O). Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku dużych projektów, znacznie skracając czas w porównaniu z ręcznym przesuwaniem stref pionów.

Rysunek aksonometryczny instalacji

Rys. 11. Rysunek aksonometryczny instalacji wodociągowej w budynku jednorodzinnym

Współpraca z programem Autodesk® Revit®

Pełny docelowy model pracy przy projektowaniu instalacji sanitarnych w technologii BIM pokazano na rys. 11. Model architektoniczny zostanie przeniesiony do programu Audytor OZC, uzyskany model cieplny będzie mógł zostać skorygowany i wykonywane będą obliczenia obciążenia cieplnego. W kolejnym etapie model budynku wraz z obliczonymi obciążeniami cieplnymi przenoszony będzie do programu Audytor SET, gdzie projektowane są instalacje: wodociągowa, centralnego ogrzewania i centralnego chłodzenia. Obecnie trzeba dodatkowo zaimportować rzuty kondygnacji z programu Autodesk® Revit® do programu Audytor SET. Następnie zaprojektowane instalacje będą eksportowane do programu Autodesk® Revit®, gdzie będą synchronizowane z wyjściowym modelem architektonicznym.

 Połączenie trójnikowe

Rys. 12a. Połączenie trójnikowe wykonane w programie Autodesk® Revit®

połączenie po uruchomieniu wtyczki

Rys. 12b. To samo połączenie po uruchomieniu wtyczki do korekty połączeń

Łączenie przewodów

W programie Autodesk® Revit® często występującym problemem jest zapewnienie poprawności połączeń przewodów. Firma Sankom rozwija wtyczki do programu Autodesk® Revit®, które korygują połączenia przewodów w taki sposób, aby były wykonalne za pomocą dostępnych kształtek, np. poprzez dodanie redukcji, mufy itp. (rys. 12 i 13).

Połączenie w programie

Rys. 13a. Połączenie wykonane w programie Autodesk® Revit®,

połączenie po uruchomieniu wtyczki

Rys. 13b. To samo połączenie po uruchomieniu wtyczki do korekty połączeń

Podsumowanie

Oprogramowanie z serii Audytor jest cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążają ich podczas wykonywania żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej kreatywne (prace koncepcyjne czy optymalizację instalacji). W związku z wprowadzeniem nowych wersji programu organizowane są szkolenia z zakresu jego obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcji. Szkolenia te odbywają się w formie prezentacji, warsztatów praktycznych oraz za pośrednictwem internetu (szkolenia on-line). Terminy szkoleń są podawane na bieżąco na stronie www.sankom.pl w zakładce Szkolenia. Opracowane zostały również interaktywne warsztaty na platformie e-learningowej Kurs Audytora (www.kursaudytora.pl), w których można brać udział w dowolnym dogodnym dla siebie czasie. Ponadto w serwisie YouTube na kanale SANKOMNET zamieszczane są filmy szkoleniowe nt. projektowania instalacji c.o. na rzutach oraz na rozwinięciach. Filmy dostępne są pod adresem: www.youtube.com/user/sankomnet/playlists.

Literatura

 1. Strzeszewski Michał, Audytor C.O. 4.0. Nowa koncepcja projektowania instalacji c.o., „COW” nr 6/2015.
 2. Strzeszewski Michał, Audytor C.O. 4.1. Rozwój nowej koncepcji komputerowo wspomaganego projektowania instalacji c.o., „COW” nr 2/2016.
 3. Strzeszewski Michał, Audytor C.O. Automatyczne tworzenie trzeciego wymiaru w projekcie instalacji c.o., „COW” nr 5/2016.
 4. Strzeszewski Michał, Wereszczyński Piotr, Audytor C.O. Trójwymiarowa wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania, „COW” nr 9/2016.
 5. Wereszczyński Piotr, Strzeszewski Michał et al., Audytor OZC 6.9 Pro. Program wspomagający obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku, sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą oraz wyznaczanie świadectw energetycznych. Podręcznik użytkownika, Sankom Sp. z o.o., Warszawa 2017, dostępny bezpłatnie na www.sankom.pl.
 6. Wereszczyński Piotr, Strzeszewski Michał et al., Podręcznik użytkownika programu Audytor SET 7.1, Sankom Sp. z o.o., Warszawa 2019, dostępny bezpłatnie na www.sankom.pl.
 7. Strzeszewski Michał, Wereszczyński Piotr, Projektowanie instalacji wodociągowych z zastosowaniem technologii BIM w oprogramowaniu z serii Audytor, VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”, Zegrze, 9 maja 2019, www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/articles/zegrze2019_bim.pdf.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze...

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze trochę poczekać.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie...

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.