RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Efektywność i bezpieczeństwo instalacji c.w.u.

Bezpieczeństwo instalacji c.w.u.; fot. pixabay.com

Bezpieczeństwo instalacji c.w.u.; fot. pixabay.com

Od kilku lat warunki techniczne zawierają wymagania dla instalacji c.w.u. mające na celu zapewnienie jej efektywności i bezpieczeństwa, tak aby nie tracić niepotrzebnie energii oraz by nie rozwijały się w niej drobnoustroje, zwłaszcza bakterie namnażające się w ciepłej wodzie.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

W artykule:

• Termostatyczne zawory mieszające do małych instalacji
• Termostatyczne zawory mieszające dla instalacji średnich i dużych
• Termostatyczne zawory do cyrkulacji c.w.u.

Zakłady wodociągowe potrafią skutecznie uzdatnić wodę i badają ją m.in. na obecność bakterii, w tym z grupy coli, które mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego, gdyż występują w środowisku w glebie i wodzie. Do niedawna ta grupa bakterii służyła jako wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, ale obecnie odchodzi się od tego i liczba tych bakterii w wodzie wodociągowej stanowi kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji. Wraz z kolejnymi badaniami okazało się, że dochodzi do zagrożenia epidemiologicznego także wskutek wtórnego skażenia wody spowodowanego nieprawidłową budową i eksploatacją sieci oraz instalacji. Zwłaszcza bakteria Legionella, powszechnie występująca w wodzie, najlepsze warunki do namnażania się znajduje w instalacjach ciepłej wody. O ile bakterie z grupy coli przenikają przez układ pokarmowy i wywołują szybkie i groźne objawy, Legionella w wodzie spożytej nie jest groźna. Wnika do organizmu poprzez płuca wraz z mgłą wodną – najczęściej podczas kąpieli pod prysznicem – i powoduje groźną chorobę. Ryzyko zakażenia nią występuje też w dużych systemach klimatyzacyjnych, nawilżaczach oraz w wannach z hydromasażem.

Legionella namnaża się w temperaturach w zakresie 22–43°C, a optymalne jest dla niej 35–37°C. Rozwija się przy odczynie pH od 5,5 do 9,2, optymalny zakres to 6,8–7,0 pH. W wodzie o temperaturze powyżej 46°C bakterie te giną. Nie rozwijają się jednak w samej wodzie, ale w biofilmie, który tworzy się na powierzchni przewodów i zbiorników z ciepłą wodą, a stamtąd trudniej się ich pozbyć. Ponadto Legionella znalazła sprytny sposób na przetrwanie temperatury powyżej 46°C – tworzy kolonie wewnątrz ameb i żeby je tam pokonać, konieczna jest temperatura 70°C. 

Ilość tych bakterii zależy od temperatury wody. Tym samym w instalacji z wodą zimną nie ma potrzeby chronić się przed Legionellą – ale trzeba ją tak zaprojektować, żeby nie było ryzyka wzrostu temperatury powyżej 20°C i odcinków ze stagnacją wody. Sama obecność tej bakterii nie służy za wskaźnik zanieczyszczenia wody, ale ogólna liczba mikroorganizmów stanowi kryterium oceny czystości wody i jakości instalacji. 

Na bakterie Legionella składa się 25 gatunków i aż 18 z nich jest chorobotwórczych dla człowieka, m.in. Legionella pneumophila. Dobre warunki do ich namnażana występują w zbiornikach i instalacjach ciepłej wody w dużych kompleksach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej – w hotelach, szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej. Objawy choroby są takie same jak przy zapaleniu płuc i tylko po odpowiednich testach można stwierdzić, czy to legionelloza. Tym samym polskie statystyki nie odnotowują dużej liczby przypadków, bo nie przeprowadza się odpowiednich testów.

Dostępne są różne metody dezynfekcji instalacji c.w.u. – chemiczne i fizyczne. Skuteczne jest chlorowanie instalacji dawką 50 mg Cl2 na 1 dm3 w czasie 3 godzin, potem zmniejszanie dawki do 2–3 mg. Stosuje się też związek chloraminy, który najskuteczniejszy jest w temperaturze 30°C. Z uwagi na fakt, że związki chloru w dużej ilości mogą być rakotwórcze, nie jest to metoda częsta i łatwa technicznie oraz tania. Powoduje też wzrost ryzyka przyspieszonej korozji instalacji. Instalacje można także jodować dawką 16 mg na 1 dm3 jodków przez 1 godz. Stosuje się również ozonowanie – jest ono bardzo skuteczne i szybkie, ale ozon w dawkach do dezynfekcji ma negatywny wpływ na instalacje. Promieniowanie ultrafioletowe też zabija bakterie, ale jego skuteczność zależy od temperatury i mętności wody. 

Praktyczną, skuteczną i tanią metodą zapobiegania bakteriom Legionella w instalacjach ciepłej wody jest utrzymywanie temperatury wody powyżej przedziału, w którym się ona namnaża, ale na takim poziomie, by woda nie była zbyt gorąca i nie powodowała ryzyka oparzeń. Wymaga to zastosowania odpowiedniej armatury i wyposażenia instalacji w system kontroli. Armatura ta powinna dawać gwarancję skutecznego przegrzewu całej instalacji – czyli w zadanej temperaturze i czasie, a jednocześnie minimalizować ryzyko odkładania się kamienia oraz poparzenia użytkowników.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych wymaga utrzymywania temperatury ciepłej wody użytkowej (oprócz budynków jednorodzinnych) w zakresie 55–60°C mierzonej w punktach czerpalnych. Instalacja c.w.u. powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej) bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Dezynfekcja termiczna powinna być przeprowadzona w temperaturze nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C mierzonej w punktach czerpalnych. W pełni zapewnia to bezpieczeństwo w zakresie higienicznym ciepłej wody użytkowej.Przepisy wymagają takiego zaprojektowania i wykonania instalacji c.w.u., aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania wody była utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. Konieczna jest też izolacja termiczna i utrzymywanie strat ciepła na racjonalnie niskim poziomie – dlatego tak ważne jest izolowanie cieplne przewodów. Warunki techniczne wymagają także zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych dla danych instalacji parametrów ciśnienia i temperatury, zgodnie z zapisami normy PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1–3.2.13.

Termostatyczne zawory mieszające do małych instalacji

W małych instalacjach, w których c.w.u. przygotowywana jest w pojemnościowych podgrzewaczach wody lub gromadzona w zasobnikach, zawór mieszający ma za zadanie utrzymywanie stałej, ustawionej temperatury wody zmieszanej, niezależnie od zmiany temperatury wody zgromadzonej w podgrzewaczu lub zasobniku. Woda w zasobniku i podgrzewaczach pojemnościowych powinna mieć temperaturę minimum 60°C, aby zapobiegać rozwojowi bakterii. Taka temperatura wody jest jednak zbyt wysoka do jej bezpośredniego użytku. Obniża się ją za pomocą termostatycznych zaworów mieszających, które zmniejszają temperaturę wody w miejscu poboru do wartości bezpiecznej dla użytkownika – tj. do 50°C. W wielu zaworach temperaturę wody zmieszanej ustawia się za pomocą pokrętła w zakresie od 30 do 60°C. 

Zasada działania takich zaworów polega na tym, że element regulacyjny zaworu mieszającego zawiera czujnik temperatury zlokalizowany na wyjściu wody zmieszanej. Poprzez ciągłą zmianę ustawienia elementu zamykającego dopływ wody zimnej utrzymywana jest odpowiednia proporcja wody zimnej i ciepłej, zapewniająca stałą temperaturę wody zmieszanej. Dla prawidłowej pracy zaworu należy zapewnić zbliżone ciśnienie po stronie ciepłej i zimnej wody. 

Schemat instalacji z takim zaworem przedstawia rys. 1. Zaworów przeznaczonych do instalacji ze zbiornikami pojemnościowymi nie można stosować w instalacjach z kotłami, w których c.w.u. jest przygotowywana w sposób przepływowy. 

Schemat termostatycznych zaworów

Rys. 1. Schemat zastosowania termostatycznych zaworów mieszających z serii 520-522. Rys. Caleffi

Oferowane są zawory mieszające o właściwościach hydraulicznych pozwalających na ich montaż w miejscu zasilania całej instalacji lub grupy odbiorników. Dostępne są także np. w wykonaniu z zaworami zwrotnymi na wejściu ciepłej i zimnej wody i filtrami na wlotach oraz w konstrukcji odpornej na osadzanie się kamienia.
Termostatyczne zawory mieszające dla instalacji średnich i dużych.

Zawory takie mają budowę umożliwiającą ich wykorzystanie w instalacjach o dużych przepływach, jak systemy scentralizowane lub grupy odbiorników (rys. 2).

Zastosowanie zaworów mieszających

Rys. 2. Schemat zastosowania termostatycznych zaworów mieszających z serii 5230 w systemie scentralizowanym z dezynfekcją termiczną. Rys. Caleffi

Elementem regulującym jest czujnik temperatury całkowicie zanurzony w przewodzie wody zmieszanej. Czujnik ten rozszerza się lub kurczy wraz z temperaturą i w sposób ciągły dobiera proporcje między wodą ciepłą i zimną. Zawór automatycznie reguluje natężenie przepływu, by uzyskać żądaną temperaturę również wtedy, gdy występują spadki ciśnienia spowodowane poborem wody przez innych użytkowników lub gdy zmienia się temperatura na wejściu wody do instalacji. Oferowane są także zawory z wymiennym wkładem, który zawiera wszystkie elementy regulacyjne. W przypadku konserwacji lub wymiany wkład usuwa się bez demontażu korpusu zaworu. Zawory mają pokrętła regulacji temperatury i blokady. Pokrętło pozwala na ustawienie zadanej temperatury, a mechanizm blokujący zabezpiecza nastawę w wybranym położeniu.

Termostatyczne zawory do cyrkulacji c.w.u.

W instalacji ciepłej wody użytkowej, aby spełnić wymagania przepisów w zakresie efektywności energetycznej i przeciwdziałania rozwojowi bakterii Legionella, ważne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury wody w każdym punkcie. Instalacje należy projektować i montować tak, by nie miały one „ślepych” odcinków, w których woda nie będzie przepływać, ale zalegać. Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej musi też być odpowiednio zrównoważona termicznie, żeby uniknąć nierównomiernego rozkładu temperatury. Zawory cyrkulacyjne zamontowane na poszczególnych odgałęzieniach w sposób automatyczny utrzymują ustawioną temperaturę. Zawór taki poprzez wewnętrzny element termostatyczny reguluje natężenie przepływu w zależności od temperatury wody zasilającej. Gdy temperatura ciepłej wody zbliża się do wartości zadanej, element zamykający stopniowo redukuje przepływ. Tym samym natężenie przepływu ciepłej wody wytwarzane przez pompę cyrkulacyjną jest przenoszone na pozostałe odgałęzienia, co powoduje zrównoważenie termiczne całej instalacji.

Z uwagi na prawny wymóg okresowej dezynfekcji termicznej zawory cyrkulacyjne wyposaża się też w układ realizujący ten proces. Funkcja dezynfekcji termicznej może być automatycznie uruchamiana dzięki zastosowaniu drugiego wkładu termicznego. Przy temperaturze 68°C drugi element termostatyczny rozpoczyna kontrolę procesu dezynfekcji, umożliwiając przepływ wody niezależnie od pierwszego czujnika termostatycznego. Woda przepływa specjalnym obejściem, które pozostaje całkowicie otwarte do osiągnięcia temperatury 70°C. Po przekroczeniu tej wartości dopływ zostaje ograniczony, aby zrównoważyć instalację również podczas procesu dezynfekcji. Kiedy temperatura osiągnie wartość 75°C, dopływ jest jeszcze bardziej ograniczany, by zapobiec ewentualnym problemom w instalacji. Dostępne są też zawory z funkcją dezynfekcji sterowaną za pomocą siłownika termoelektrycznego.

Literatura

  1. Katalog produktów Caleffi, 2019.
  2. System sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej, Danfoss, 2012.
  3. Materiały firm: Afriso, Caleffi, Danfoss, Herz.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej Instalacje ciepłej wody ze stali kwasoodpornej

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia...

W instalacjach ciepłej wody coraz częściej stosowane są rury ze stali kwasoodpornej, gdyż dobrze spełniają wymagania norm wobec wyrobów używanych w instalacjach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Brakuje jednak zasad projektowania takich instalacji – w artykule spróbowano wypełnić tę lukę.

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jerzy Chodura Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie...

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie z normą PN-EN 12975-1:2004 [1] zaleca się, by obudowa kolektora była wodoszczelna, co zapobiegnie wnikaniu wody deszczowej...

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie...

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie wytworzą tyle ciepła, by móc ogrzać budynek i podgrzać ciepłą wodę użytkową. Zatem kwestią kluczową pozostaje magazynowanie nadwyżki ciepła, którą kolektory są w stanie wyprodukować w okresie kwiecień–październik.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta, dr inż. Ryszard Wnuk Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej...

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w opracowaniu koncepcji i konstrukcji „małych” i „dużych” instalacji, a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania, zabezpieczeń i eksploatacji.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Jacek Sawicki Termoizolacje sieci i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej

Termoizolacje sieci i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej Termoizolacje sieci i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej

W budownictwie jednorodzinnym użytkownik sam podejmuje decyzję o rozwiązaniach dotyczących dostarczania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. W praktyce może zatem się zdarzyć, że świadomie godzi się na niepoprawne...

W budownictwie jednorodzinnym użytkownik sam podejmuje decyzję o rozwiązaniach dotyczących dostarczania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. W praktyce może zatem się zdarzyć, że świadomie godzi się na niepoprawne rozwiązania niskiej jakości, co po latach eksploatacji skutkuje niepotrzebnymi kosztami.

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Redakcja RI Nowoczesne węzły cieplne

Nowoczesne węzły cieplne Nowoczesne węzły cieplne

Rosnące wymagania w zakresie gospodarowania energią na cele grzewcze i c.w.u. oraz konieczność zapewnienia komfortu mieszkańcom skłaniają inwestorów i administratorów budynków do stosowania nowoczesnych...

Rosnące wymagania w zakresie gospodarowania energią na cele grzewcze i c.w.u. oraz konieczność zapewnienia komfortu mieszkańcom skłaniają inwestorów i administratorów budynków do stosowania nowoczesnych węzłów. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza ryzyko ekonomiczne w przypadku konieczności dopasowania węzła do zmieniających się warunków oraz w razie potrzeby modernizacji całego układu.

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

dr inż. Edmund Nowakowski Termostatyczne zawory regulacyjne w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody

Termostatyczne zawory regulacyjne w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody Termostatyczne zawory regulacyjne w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody

Układ instalacji z zamontowanymi na pionach cyrkulacyjnych termostatycznymi zaworami regulacyjnymi jest jednym z najczęściej projektowanych. W artykule omówiono zagadnienia doboru tych zaworów, gdyż w...

Układ instalacji z zamontowanymi na pionach cyrkulacyjnych termostatycznymi zaworami regulacyjnymi jest jednym z najczęściej projektowanych. W artykule omówiono zagadnienia doboru tych zaworów, gdyż w praktyce może to sprawiać problemy.W instalacjach ciepłej wody występuje zagrożenie rozwoju bakterii Legionella. Aby ograniczyć do minimum możliwości rozwoju tych bakterii, w „Warunkach technicznych” wprowadzono szereg zaleceń do stosowania.

Jarosław Czapliński Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji

Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji Jakość materiału i jakość montażu gwarancją jakości instalacji

Każdy użytkownik instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oczekuje, iż woda ta będzie w pełni bezpieczna do picia. Tymczasem jakość wody w miejscu poboru zależy nie tylko od tego, co wpływa do sieci...

Każdy użytkownik instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oczekuje, iż woda ta będzie w pełni bezpieczna do picia. Tymczasem jakość wody w miejscu poboru zależy nie tylko od tego, co wpływa do sieci wodociągu lecz również od tego, przez co przepływa, zanim dotrze do kranu. A więc od rodzaju i jakości instalacji wewnętrznej.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

dr inż. Paweł Sulik Dom energooszczędny

Dom energooszczędny Dom energooszczędny

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Waldemar Joniec Legionella w instalacjach c.w.u.

Legionella w instalacjach c.w.u. Legionella w instalacjach c.w.u.

Od stycznia 2008 r. obowiązuje przepis prawny [8] zobowiązujący do badania w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych stanu instalacji ciepłej wody na obecność bakterii...

Od stycznia 2008 r. obowiązuje przepis prawny [8] zobowiązujący do badania w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętych stanu instalacji ciepłej wody na obecność bakterii Legionella, a w przypadku jej wykrycia obowiązek dezynfekcji instalacji. Obowiązek taki spoczywa na administratorach tych obiektów. Brak przestrzegania wymaganej temperatury w instalacjach c.w.u. w zakresie 55÷60°C i niewłaściwie prowadzona ich konserwacja oraz występowanie osadów i biofilmu, a...

dr inż. Edmund Nowakowski Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych

Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych Wymagania prawne dla obiektów uzdrowiskowych

Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca kwestii związanych z uzdrowiskami nie jest doskonałym aktem prawnym. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, ma charakter...

Obecnie obowiązująca ustawa dotycząca kwestii związanych z uzdrowiskami nie jest doskonałym aktem prawnym. Podobnie jak rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać uzdrowiska, ma charakter ogólny i niewystarczający do unowocześnienia i modernizacji tych obiektów. W artykule zostaną przeanalizowane wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach.

dr inż. Edmund Nowakowski Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku

Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości „jednostki osadniczej”, w której ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich...

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości „jednostki osadniczej”, w której ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich i osiedlach, dla których zakładany jest nowy wodociąg. Problemy projektowania i realizacji przyłącza wody w dużej aglomeracji miejskiej są bardziej skomplikowane. W artykule zostanie opisany przypadek realizacji przyłącza w jednym z miast wojewódzkich.

Jacek Derendarz Obejmy naprawcze Gebo Unifix®

Obejmy naprawcze Gebo Unifix® Obejmy naprawcze Gebo Unifix®

W artykule omówiono budowę i obszar zastosowań obejm naprawczych ze stali nierdzewnych Gebo Unifix®.

W artykule omówiono budowę i obszar zastosowań obejm naprawczych ze stali nierdzewnych Gebo Unifix®.

Materiały PR Zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych i gazowych

Zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych i gazowych Zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych i gazowych

Niezbędnym elementem instalacji jest armatura zaporowa, zamykająca i otwierająca przepływy. Pracujące urządzenia powinny powodować jak najniższe opory hydrauliczne, a co za tym idzie, straty energii.

Niezbędnym elementem instalacji jest armatura zaporowa, zamykająca i otwierająca przepływy. Pracujące urządzenia powinny powodować jak najniższe opory hydrauliczne, a co za tym idzie, straty energii.

Jerzy Kosieradzki Dobór pomp w instalacjach c.o i c.w.u.

Dobór pomp w instalacjach c.o i c.w.u. Dobór pomp w instalacjach c.o i c.w.u.

Pompa jest urządzeniem, które pracuje bez przerwy albo z krótkimi przerwami (np. przy cyrkulacji ciepłej wody). Stąd powinien płynąć wniosek, że przy doborze pomp powinniśmy więcej uwagi przykładać do...

Pompa jest urządzeniem, które pracuje bez przerwy albo z krótkimi przerwami (np. przy cyrkulacji ciepłej wody). Stąd powinien płynąć wniosek, że przy doborze pomp powinniśmy więcej uwagi przykładać do jej sprawności i prawidłowości tego doboru.

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono...

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono bez wskazania normy zastępczej. Ponieważ instalacje wodociągowe muszą być nadal projektowane, w artykule porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z wykorzystaniem normy radzieckiej SNiP-II-30-76 i normy PN-92/B-01706 oraz uzyskiwanych według metody uproszczonej podanej w...

Redakcja RI Błędy w instalacjach wod-kan i c.o.

Błędy w instalacjach wod-kan i c.o. Błędy w instalacjach wod-kan i c.o.

Poniżej porcja kolejnych przykładów na kreatywne i innowacyjne myślenie niektórych instalatorów, a także przykłady "dbałości" o kieszeń inwestora.

Poniżej porcja kolejnych przykładów na kreatywne i innowacyjne myślenie niektórych instalatorów, a także przykłady "dbałości" o kieszeń inwestora.

Najnowsze produkty i technologie

new-house.com.pl Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone...

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone na ogrzewanie. System tego typu składa się z kanałów, które odpowiadają za pobór zużytego powietrza z domu oraz wpuszczanie nowego. Od klasycznej instalacji wentylacyjnej różni się właśnie zintegrowanym układem odzysku energii cieplnej, dzięki czemu może zapewnić znaczące oszczędności na etapie eksploatacji...

Kanlux SA news Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody Kanlux TEAR Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość...

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość tworzenia różnorodnych konfiguracji świetlnych, za pomocą ruchomych projektorów. Mamy możliwość umieszczenia kilku punktów świetlnych na jednej szynie, a co najważniejsze, w każdym momencie możemy zmienić położenie takiego pojedynczego projektora i oświetlić inną strefę w pomieszczeniu zgodnie...

Kanlux SA news Jakie lampy zainstalować w łazience?

Jakie lampy zainstalować w łazience? Jakie lampy zainstalować w łazience?

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu...

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu – tylko wtedy będą dla Ciebie bezpieczne i bezawaryjnie posłużą Ci przez długie lata. Kanlux przygotował ofertę opraw łazienkowych, która jest bardzo szeroka, dlatego jesteśmy pewni, że znajdziesz lampy, które będą odpowiadały Twoim potrzebom.

Kanlux SA news Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością....

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji.

Kanlux SA news Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Energynat Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade Jesienna edycja SOFAR ROADSHOW 2023 za nami – kolejny sukces SOFAR i Energynat Trade

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR,...

W ubiegłym tygodniu zakończyła się jesienna edycja SOFAR Roadshow – kultowego cyklu spotkań szkoleniowo-networkingowych organizowanych przez markę SOFAR wraz z oficjalnym dystrybutorem urządzeń SOFAR, firmą Energynat Trade. Wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem – swoją wiedzę pogłębiło kilkuset instalatorów z różnych miast Polski.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.