RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe normy przyjęte przez PKN we wrześniu 2023 r.

Redakcja RI | 2023-09-11

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

  • PN-EN ISO 21805:2023-09 -- Wytyczne oraz rekomendacje dotyczące projektowania, doboru i instalacji otworów wentylacyjnych w celu zapewnienia strukturalnej integralności przestrzeni zamkniętych chronionych przez stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące spełniania wymagań zawartych w ISO 6183:2022, 6.4.1 i 7.4.1 oraz ISO 14520-1:2023, 5.2.1 h) i 5.3 h), w odniesieniu do odpowietrzania nad i podciśnieniowego oraz do odprowadzenia gazów po wyładowaniu. Uwzględnia projektowanie, dobór i instalację otworów wentylacyjnych w celu zapewnienia strukturalnej integralności przestrzeni zamkniętych chronionych przez stałe urządzenia gaśnicze gazowe oraz rozwiązania dotyczące przewietrzania po wyładowaniu, jeśli mają zastosowanie.

  • PN-EN ISO 22712:2023-09 -- Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu

W niniejszym dokumencie określono czynności odnoszące się do instalacji chłodniczych zgodnie z ISO 5149-1, ISO 5149-2, ISO 5149-3 i ISO 5149-4 oraz innych równorzędnych norm, takich jak EN 378-1, EN 378-2,[4] EN 378-3,[5] EN 378-4 [6] oraz związane z nimi profile kompetencyjne, a także ustalono procedury oceniania kompetencji osób wykonujących takie czynności. Wykluczone są czynności związane z energią elektryczną. UWAGA 1 Ponieważ w rozpatrywaniu obiegu chłodniczego nie uwzględniono układów elektrycznych i elektronicznych, to czynności w tym obszarze nie są̨ częścią̨ niniejszego dokumentu. W odniesieniu do kompetencji dotyczących układów elektrycznych i elektronicznych zalecane jest odniesienie się̨ do przepisów krajowych lub odpowiednich norm międzynarodowych lub norm krajowych. UWAGA 2 Niniejszy dokument nie ma zastosowania do osób wykonujących prace przy samodzielnych instalacjach chłodniczych, jak zdefiniowano w ISO 5149-1 lub EN 378-1, od początkowego projektu wyrobu do jego kompletnego wytworzenia, pod warunkiem, że przebieg tego procesu jest kontrolowany, a stosowane metody są̨ sprawdzane przez organizację lub osobę̨ odpowiedzialną za zgodność́ z wymaganiami ustawowymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. (np. efektywność energetyczna). UWAGA 3 Niniejszy dokument nie jest programem treningowym.

  • PN-EN 14758-1:2023-09 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące rur i kształtek o ściankach litych z lub bez wewnętrznej i/lub zewnętrznej powłoki, i systemu przewodów rurowych wykonanych z modyfikowanego minerałami polipropylenu (PP-MD) stosowanych w obszarach przeznaczonych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji poza konstrukcjami budynku (symbol obszaru zastosowania "U") i do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji zarówno w obrębie konstrukcji budynku, jak i poza konstrukcją budynku (symbol obszaru zastosowania "UD"). Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów cechą "U" i "UD". UWAGA 1 Powłoki wykonane są z tworzywa PP bez mineralnych modyfikatorów. Podano również parametry dla metod badania zgodnych z powołaniami w niniejszym dokumencie. W niniejszym dokumencie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy klas sztywności rury oraz określono zalecenia dotyczące barwy. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest dokonanie właściwego wyboru, z uwzględnieniem wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. Niniejszą normę, razem z EN 14758 Część 2 (patrz Przedmowa do Normy Europejskiej) stosuje się do rur i kształtek z PP-MD, ich połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym oraz połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych lub innych materiałów, przeznaczonych do umieszczonych w gruncie systemów przewodów rurowych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. Niniejszy dokument ma zastosowanie do rur z PP-MD kielichowych, jak i bez kielichowych i kształtek kielichowych. UWAGA 3 Kształtki mogą być wytwarzane metodą wtryskiwania lub prefabrykowane z rur i/lub elementów wtryskiwanych. UWAGA 4 Rury, kształtki oraz inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C mogą być stosowane z rurami i kształtkami spełniającymi wymagania niniejszego dokumentu, jeśli spełniają wymagania dotyczące wymiarów połączeń podanych Rozdziale 7 oraz wymagania zawarte w Tablicy 11.

  • PN-EN 1401-1+A1:2023-09 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące rur o litych ściankach z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wytłoczonych z materiału o tej samej recepturze w przekroju ścianki, kształtek i systemu przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji: ─ umieszczonych w gruncie poza konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „U”) i ─ umieszczonych w gruncie w obrębie konstrukcji budynków oraz poza nimi (symbol obszaru zastosowania „UD”) UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów cechą „U” i „UD”. Podano również parametry dla metod badania zgodnych z powołaniami w niniejszym dokumencie. UWAGA 2 Rury wielowarstwowe wykonane z materiału o różnych recepturach w przekroju ścianki oraz rury ze spienionym rdzeniem są uwzględnione w EN 13476-2 [1]. W niniejszym dokumencie podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz zakresy klas sztywności a także określono zalecenia dotyczące barwy. UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek z PVC-U, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych lub innych materiałów, przeznaczonych do umieszczonych w gruncie systemów przewodów rurowych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji. UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku C można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszym dokumentem, pod warunkiem że są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów dla połączeń podanymi w Rozdziale 7 i wymaganiami podanymi w Tablicy 16.

  • PN-EN ISO 22057:2022-10/Ap1:2023-09 -- Zrównoważenie budynków i obiektów inżynieryjnych -- Szablony danych do wykorzystania deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o obiekcie budowlanym (BIM)

Bezpłatne poprawki są dostępne na https://sklep.pkn.pl

Komentarze

Powiązane

wj Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i przy wsparciu Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych,...

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i przy wsparciu Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania PW odbyła się pierwsza edycja przedmiotu „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM”. Studenci z pięciu wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, które pracowały nad trzema projektami zlokalizowanymi...

Waldemar Joniec Projektowanie wymaga współdziałania, a nie tylko pracy indywidualnej

Projektowanie wymaga współdziałania, a nie tylko pracy indywidualnej Projektowanie wymaga współdziałania, a nie tylko pracy indywidualnej

Z koordynatorami „Międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM” na Politechnice Warszawskiej: dr. Małgorzatą Waszkiewicz z Wydziału Zarządzania, mgr. inż. arch. Pawłem Przybyłowiczem z Wydziału...

Z koordynatorami „Międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM” na Politechnice Warszawskiej: dr. Małgorzatą Waszkiewicz z Wydziału Zarządzania, mgr. inż. arch. Pawłem Przybyłowiczem z Wydziału Architektury, dr. inż. Ireneuszem Czmochem z Wydziału Inżynierii Lądowej, dr. inż. Piotrem Bartkiewiczem z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz dr. inż. Tadeuszem Daszczyńskim z Wydziału Elektrycznego rozmawia Waldemar Joniec, redaktor naczelny miesięcznika Rynek...

Redakcja RI Zakończył się międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

Zakończył się międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM Zakończył się międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i przy wsparciu Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych,...

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i przy wsparciu Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania PW odbyła się pierwsza edycja przedmiotu „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM”. Studenci z pięciu Wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, które pracowały nad trzema projektami zlokalizowanymi...

Redakcja RI Targi Budma 2018

Targi Budma 2018 Targi Budma 2018

W dniach 30 stycznia-2 lutego w Poznaniu blisko 1000 wystawców targów Budma, Kominki, Intermasz i Infratec prezentowało swoje produkty i nowości. Obejrzało je 46 000 targowych gości. Targom towarzyszyło...

W dniach 30 stycznia-2 lutego w Poznaniu blisko 1000 wystawców targów Budma, Kominki, Intermasz i Infratec prezentowało swoje produkty i nowości. Obejrzało je 46 000 targowych gości. Targom towarzyszyło blisko 100 konferencji, prezentacji, szkoleń i wydarzeń towarzyszących. Wystawcy zgłosili ponad 150 nowości produktowych i zdobyli Złote Medale MTP - 35 ramach Budmy, 5 w Kominkach Kominki i 2 na Intermaszu. Budowlany charakter Budmy podkreśliły targi Intermasz - ekspozycja maszyn, pojazdów i sprzętu...

Redakcja RI Sukces drugiej edycji Projektu BMS

Sukces drugiej edycji Projektu BMS Sukces drugiej edycji Projektu BMS

2 dni, 20 prelegentów, 14 wykładów, 11 wystawców, 150 uczestników - tak pokrótce można podsumować drugą edycję Projektu BMS, która odbyła się w dniach 18-19 października 2017 w Hotelu Lamberton Business...

2 dni, 20 prelegentów, 14 wykładów, 11 wystawców, 150 uczestników - tak pokrótce można podsumować drugą edycję Projektu BMS, która odbyła się w dniach 18-19 października 2017 w Hotelu Lamberton Business & Conferences w Ołtarzewie koło Warszawy.

Redakcja RI Oferta ISOVER w BIM na portalu Archispace

Oferta ISOVER w BIM na portalu Archispace Oferta ISOVER w BIM na portalu Archispace

Od 1 września ISOVER ma swój profil na portalu ARCHISPACE, który jest dedykowany architektom, projektantom i producentom. Na profilu została udostępniona biblioteka materiałów ISOVER oraz biblioteka rozwiązań...

Od 1 września ISOVER ma swój profil na portalu ARCHISPACE, który jest dedykowany architektom, projektantom i producentom. Na profilu została udostępniona biblioteka materiałów ISOVER oraz biblioteka rozwiązań ścian działowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej ISOVER do projektowania w AUTODESK®REVIT.

Redakcja RI W trosce o bezpieczeństwo ludzi i budynków

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i budynków W trosce o bezpieczeństwo ludzi i budynków

Rozwiązania Autodesk wspierają firmę SMAY w dostarczaniu innowacyjnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rozwiązania Autodesk wspierają firmę SMAY w dostarczaniu innowacyjnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Redakcja RI TYdzień BIM 2017

TYdzień BIM 2017 TYdzień BIM 2017

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 odbędzie się TYdzień BIM 2017 - cykl konferencji, warsztatów i szkoleń. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i dyskusji nad rozwojem BIM (Building...

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 odbędzie się TYdzień BIM 2017 - cykl konferencji, warsztatów i szkoleń. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i dyskusji nad rozwojem BIM (Building Information Modelling) w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej oraz BIM Klaster - Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

dr inż. Jacek Magiera Projekt międzywydziałowego dyplomu wielobranżowego BIM z perspektywy jego promotora – dr. inż. Jacka Magiery

Projekt międzywydziałowego dyplomu wielobranżowego BIM z perspektywy jego promotora – dr. inż. Jacka Magiery Projekt międzywydziałowego dyplomu wielobranżowego BIM z perspektywy jego promotora – dr. inż. Jacka Magiery

Dziękując niedawnym podopiecznym i autorom artykułu oraz redakcji „Rynku Instalacyjnego” za możliwość dodania paru słów komentarza, chciałbym się podzielić z czytelnikami kilkoma obserwacjami na temat...

Dziękując niedawnym podopiecznym i autorom artykułu oraz redakcji „Rynku Instalacyjnego” za możliwość dodania paru słów komentarza, chciałbym się podzielić z czytelnikami kilkoma obserwacjami na temat tej niezwykłej inicjatywy studentów specjalności BIM na WIL PK, jakim był międzywydziałowy wielobranżowy dyplom BIM. Wypada chyba zacząć od stwierdzenia, że najcenniejszą częścią tego projektu była inicjatywa, zapał i zaangażowanie samych zainteresowanych. To był prawdziwy dynamit tego projektu, choć...

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy

Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy

Od dziesięcioleci poszukuje się rozwiązań usprawniających proces budowlany i umożliwiających jego skuteczną kontrolę na wszystkich etapach. Modelowanie budynków doszło do fazy 6D, obejmującej także kompleksowy...

Od dziesięcioleci poszukuje się rozwiązań usprawniających proces budowlany i umożliwiających jego skuteczną kontrolę na wszystkich etapach. Modelowanie budynków doszło do fazy 6D, obejmującej także kompleksowy model powykonawczy. Proces ten przewartościowuje role jego uczestników i wymaga sprawnego zarządzania przez menedżera, a nie architekta.

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych,...

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej kreatywne (prace koncepcyjne, optymalizacja instalacji itp.). Programy te potrafią ze sobą dobrze współpracować w ramach procesu modelowania budynków.

mgr inż. Kamil Kowalczyk Wsparcie dla projektantów HVAC

Wsparcie dla projektantów HVAC Wsparcie dla projektantów HVAC

Projektowanie w 2D lub 3D wymaga odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego zarówno wykonywanie obliczeń, jak i rysowanie poszczególnych instalacji. Technologia BIM pozwala na kompleksowe podejście...

Projektowanie w 2D lub 3D wymaga odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego zarówno wykonywanie obliczeń, jak i rysowanie poszczególnych instalacji. Technologia BIM pozwala na kompleksowe podejście do tej kwestii i programy takie oferują najczęściej wszystkie te możliwości w pakiecie. Dostępne są także specjalne nakładki, które dogrywa się do programu, zwiększając tym samym jego możliwości projektowe.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM w praktyce

BIM w praktyce BIM w praktyce

Rynek software dostarcza coraz więcej produktów i usług związanych z technologią BIM. Wybór systemu odpowiedniego dla prowadzonej działalności nie staje się przez to łatwiejszy. Wysokie ceny oprogramowania...

Rynek software dostarcza coraz więcej produktów i usług związanych z technologią BIM. Wybór systemu odpowiedniego dla prowadzonej działalności nie staje się przez to łatwiejszy. Wysokie ceny oprogramowania i niestabilny rynek zamówień usług projektowych dodatkowo utrudniają tę decyzję.

Waldemar Joniec Narzędzia do modelowania budynków

Narzędzia do modelowania budynków Narzędzia do modelowania budynków

W obszarze projektowania i eksploatacji instalacji wchodzimy w erę cyfrową. Tworzenie wirtualnych modeli budynków zaczyna się na etapie koncepcji i projektu i obejmuje ich budowę, eksploatację oraz recykling/utylizację....

W obszarze projektowania i eksploatacji instalacji wchodzimy w erę cyfrową. Tworzenie wirtualnych modeli budynków zaczyna się na etapie koncepcji i projektu i obejmuje ich budowę, eksploatację oraz recykling/utylizację. Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku pracowniom zagranicznym i inwestują w oprogramowanie BIM. Wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w tej technologii wciąż jednak wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

mgr inż. Kamil Kowalczyk Projektowanie wentylacji w praktyce –  metoda tradycyjna a BIM

Projektowanie wentylacji w praktyce –  metoda tradycyjna a BIM Projektowanie wentylacji w praktyce –  metoda tradycyjna a BIM

Stale przybywa nowych programów dla projektantów, w tym zaawansowanych narzędzi trójwymiarowych i do modelowania, koniecznych do projektowania zintegrowanego. Zalety BIM widzą architekci i projektanci...

Stale przybywa nowych programów dla projektantów, w tym zaawansowanych narzędzi trójwymiarowych i do modelowania, koniecznych do projektowania zintegrowanego. Zalety BIM widzą architekci i projektanci branżowi, zwłaszcza ci wchodzący do zawodu – wyrośli już w świecie narzędzi wirtualnych. Dostrzegają je także wykonawcy, a nawet inwestorzy. Główną przeszkodą w projektowaniu tego typu jest nie tyle brak kompetencji architektów i projektantów, co trudność w przekonywaniu inwestorów do ponoszenia dodatkowych...

mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski Projektowanie instalacji mechanicznych z wykorzystaniem technologii BIM

Projektowanie instalacji mechanicznych z wykorzystaniem technologii BIM Projektowanie instalacji mechanicznych z wykorzystaniem technologii BIM

Technologia BIM wynosi projektowanie i wykonawstwo na nowy poziom, dzięki czemu wszyscy uczestnicy tych procesów mogą zwiększyć swoją efektywność. Wdrożenie BIM staje – jak każda nowa technologia – przed...

Technologia BIM wynosi projektowanie i wykonawstwo na nowy poziom, dzięki czemu wszyscy uczestnicy tych procesów mogą zwiększyć swoją efektywność. Wdrożenie BIM staje – jak każda nowa technologia – przed wieloma barierami technicznymi i społecznymi, na przeszkodzie stoją także koszty narzędzi i przeszkolenia pracowników. Z tymi barierami polskie firmy będą musiały się zmierzyć, zwłaszcza kiedy wymóg projektowania w BIM wprowadzony zostanie do prawa zamówień publicznych.

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Redakcja RI Pompy obiegowe i cyrkulacyjne- sposoby doboru

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne- sposoby doboru Pompy obiegowe i cyrkulacyjne- sposoby doboru

Inwestorom i klientom zależy na tym, by budynek był energooszczędny. Obniża to koszty eksploatacji obiektu a także pozytywnie wpływa na komfort jego użytkowania. O tym, aby budynek był efektywny energetycznie...

Inwestorom i klientom zależy na tym, by budynek był energooszczędny. Obniża to koszty eksploatacji obiektu a także pozytywnie wpływa na komfort jego użytkowania. O tym, aby budynek był efektywny energetycznie decyduje szereg czynników. Ważna jest nie tylko izolacyjność przegród oraz dobór stolarki okiennej, ale także sprawność działania instalacji grzewczej i przygotowywania c.w.u.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM – konsultacje sejmowe

BIM – konsultacje sejmowe BIM – konsultacje sejmowe

Pod koniec maja 2016 r. odbyły się w Sejmie RP konsultacje na temat aktualnego stanu wdrażania i stosowania w Polsce Building Information Modeling. Ich efektem jest interpelacja do Ministra Infrastruktury...

Pod koniec maja 2016 r. odbyły się w Sejmie RP konsultacje na temat aktualnego stanu wdrażania i stosowania w Polsce Building Information Modeling. Ich efektem jest interpelacja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

dr inż. Robert Cichowicz Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM

Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM Projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem BIM

Dysponujemy już narzędziami do trójwymiarowego modelowania budynków i instalacji budowlanych. Narzędzia te mogą zrewolucjonizować proces projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów. System do modelowania...

Dysponujemy już narzędziami do trójwymiarowego modelowania budynków i instalacji budowlanych. Narzędzia te mogą zrewolucjonizować proces projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów. System do modelowania informacji o budynku może zostać wykorzystany do zoptymalizowania i zweryfikowania także dowolnego projektu instalacji wod-kan i uniknięcia typowych błędów projektowych. Jest on pomocny zarówno w praktyce inżynierskiej, jak i nauczaniu przyszłych projektantów, technologów i eksploatatorów...

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM a architektura w ujęciu praktycznym

BIM a architektura w ujęciu praktycznym BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres...

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Dynamiczny rozwój budownictwa spowodował, że w wielu przypadkach architekt nie jest już w stanie uwzględnić uwarunkowań płynących z ogromnej gamy możliwości branż inżynierskich. W efekcie powstaje konieczność znacznie wcześniejszego, już na etapie wstępnej koncepcji, włączenia...

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Modelowanie budynków - aspekty ekonomiczne

Modelowanie budynków - aspekty ekonomiczne Modelowanie budynków - aspekty ekonomiczne

Pojęcie Building Information Modeling (BIM) kojarzone jest najczęściej z projektowaniem trójwymiarowym. Pozostałe elementy pozostają nadal w sferze wizji przedstawianych na wykładach, szkoleniach i w prasie...

Pojęcie Building Information Modeling (BIM) kojarzone jest najczęściej z projektowaniem trójwymiarowym. Pozostałe elementy pozostają nadal w sferze wizji przedstawianych na wykładach, szkoleniach i w prasie fachowej. Poniżej wskazano ekonomiczne aspekty stosowania tej metodyki.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.