RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Opłacalność stosowania fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

Panele fotowoltaiczne na dachu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” (rok montażu: 2016)
Źródło: SM „Wrocław-Południe”

Panele fotowoltaiczne na dachu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” (rok montażu: 2016)


Źródło: SM „Wrocław-Południe”

Mikroinstalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach, balkonach lub ścianach budynków administrowanych przez wspólnoty czy spółdzielnie, dążące do obniżenia kosztów zużywanej energii, a nawet stawiające na samowystarczalność energetyczną. Mieszkańcy tych bloków ponoszą niskie i niezależne od wahań cen energii elektrycznej opłaty za zasilanie części wspólnych budynku i starają się tę energię wykorzystać także na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody.

Zobacz także

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie...

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie do zera. Chcesz się dowiedzieć się, jak przebiega montaż modułów PV oraz jak są projektowane schematy instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj poniższy artykuł!

Zielona Firma Sp. z.o.o Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku Znamy najlepszego instalatora PV w 2023 roku

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd,...

Zielona Firma z Krakowa zwyciężyła w zmaganiach o tytuł „Instalatora roku”. To szósta już edycja konkursu organizowanego przez firmę Corab – lidera rynku dystrybucji komponentów PV. Szósta, i jak dotąd, najtrudniejsza.

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

W artykule:

• Montaż instalacji PV w budynkach istniejących

Wsparcie finansowe montażu instalacji PV w budynkach wielorodzinnych

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa jest prosumentem

Nie tylko dach spadzisty

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem – rozwiązanie dla obiektów nowych

Czas zwrotu

Prąd z instalacji fotowoltaicznych pracujących w budynkach wielorodzinnych przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wspólnych dla wszystkich mieszkańców. Własna energia elektryczna może być przeznaczona do:

 • oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, strychów, piwnic, garaży czy maszynowni urządzeń technicznych, wejść i otoczenia zewnętrznego (np. alejek);
 • zasilania napędów wind, bram czy szlabanów;
 • zasilania systemów domofonowych, systemów CCTV i monitoringu wizyjnego;
 • zasilania instalacji przeciwoblodzeniowej;
 • zasilania instalacji wodnych (np. pompy w hydroforni) i przygotowania c.w.u.;
 • zasilania instalacji HVAC, takich jak wentylacja mechaniczna, klimatyzacja lub ogrzewanie budynku, szczególnie w przypadku zastosowania pompy ciepła.

Analizując koszty związane z fotowoltaiką, warto zwrócić uwagę na jej prawidłową ochronę przeciwpożarową. Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego, każda instalacja fotowoltaiczna powyżej 6,5 kWp wymaga przed montażem uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż., konieczne jest także zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej [1]. Budynek należy wyposażyć w zabezpieczenia ppoż. (wykrywanie łuku elektrycznego po stronie prądu stałego), a w przypadku kubatury większej niż 1000 m3 konieczne jest zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zamontowanie instalacji PV trzeba zgłosić do najbliższej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Dla pełnego bezpieczeństwa instalacja powinna być poddawana regularnym, corocznym przeglądom pod kątem ciągłości rezystancji izolacji oraz prawidłowej pracy paneli i inwertera (np. badanie kamerą termowizyjną, czy nie następuje przegrzewanie się elementów).

wroclaw

Fot. 1. Panele fotowoltaiczne na dachu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” (rok montażu: 2016)


Źródło: SM „Wrocław-Południe” 

Montaż instalacji PV w budynkach istniejących

Jak wskazują doświadczenia „pierwszej miejskiej rozproszonej elektrowni słonecznej” (tak określa swoją inwestycję Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrocław-Południe”), liczącej 2771 paneli fotowoltaicznych o powierzchni 0,5 ha i łącznej mocy 739 kWp, po pierwszym roku funkcjonowania (2017) zbiorczy rachunek za prąd obniżył się z 425 tys. do 120 tys. zł, a już w 2019 r. – do 83 tys. zł. Tendencja zniżkowa nadal się utrzymuje, a produkcja blisko 750 MWh energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania części wspólnych wystarcza do uniezależnienia się od wzrostu cen za tę część energii elektrycznej [2].

zulawy

Fot. 2. Panele fotowoltaiczne na dachach skośnych budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- -Własnościowej „Żuławy” we wsi Cedry Wielkie


Źródło: SML-W „Żuławy” w Cedrach Wlk.

Z kolei w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie (5361 paneli o łącznej mocy 1,353 MWp) koszt energii elektrycznej z kwoty 1 mln zł (w latach 2013–2015) spadnie do 120–150 tys. zł (lata 2022–2023). To ok. 12–15% kosztów ponoszonych przed zastosowaniem rozwiązań OZE. Także w przypadku tej spółdzielni jej prezes Marek Werbel jako istotną korzyść postrzega niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej [3].

Na wykorzystanie prądu z instalacji PV do ogrzewania postawiła m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Żuławy” we wsi Cedry Wielkie (woj. pomorskie). W należących do spółdzielni 10 budynkach zastosowano gruntowe dwusprężarkowe pompy ciepła o mocy 40 kW każda. Zamontowano także 623 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy całkowitej od 12,5 do 19 kWp i łącznej 154 kWp – odpowiadają one za pokrycie 20% zapotrzebowania energii na ogrzewanie, współpracując z pompami ciepła. Jak podał WFOŚiGW w Gdańsku, emisja CO2 zmniejszyła się o 466 tony rocznie, a koszty mediów dla mieszkańców spadły o 50%. Nadwyżka produkowanego prądu przeznaczona jest na oświetlenie części wspólnych budynków [4, 5].

Zobacz także: Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych

Choć energia z fotowoltaiki nie zasila bezpośrednio poszczególnych mieszkań, może mieć istotny wpływ na wysokość czynszu. Przykładowo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocławski Dom” koszty energii elektrycznej zużywanej w części wspólnej wynoszą 1 gr/m2 zajmowanego mieszkania. Korzyści będą przez mieszkańców odczuwalne jeszcze bardziej, gdy zakończy się spłata zaciągniętej pożyczki, uwzględniona obecnie w podwyższonym funduszu remontowym [1].

Wsparcie finansowe montażu instalacji PV w budynkach wielorodzinnych

Niezależnie od uzyskiwanych dzięki fotowoltaice korzyści, inwestycja w taką instalację to znaczny koszt dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z dotacji w programie „Mój Prąd”, natomiast wspólnoty i spółdzielnie mogą korzystać z dotacji gminnych (np. dotacja warszawska w wysokości do 15 tys. zł na inwestycję) lub nisko oprocentowanych pożyczek (np. program EKO-Klimat w woj. kujawsko-pomorskim). Dotacje w perspektywie finansowania 2014–2020 pochodziły także z programów ogólnopolskich wspieranych przez środki unijne, realizowanych najczęściej przez NFOŚiGW (np. „Prosument” – program dotacji i pożyczek na wykonanie małej lub mikroinstalacji OZE), oraz z regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw. Przykładowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 – Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat: Mikroinstalacje. Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) dofinansowano jeden z największych w kraju projektów fotowoltaicznych dla bloków zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe – w Toruniu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” otrzymała unijną dotację w wysokości blisko 660 tys. zł (koszt całkowity wyniósł 1,425 mln zł). Na 21 blokach mieszkalnych pracuje 488 paneli PV o łącznej mocy 272 kW [6]. Z programu regionalnego dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1000 kWp otrzymała także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczyła 103 budynków, na których zamontowano 4000 paneli, i wyniosła blisko 2,57 mln zł, a pozostała część została sfinansowana ze środków własnych spółdzielni [3].

kopernik do wybo

Fot. 3. Instalacja fotowoltaiczna na dachu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu 


Źródło: SM „Kopernik” w Toruniu

Montaż instalacji PV – jako instalacji OZE – może stanowić także część przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach premii termomodernizacyjnej, która przyznawana jest na realizację termomodernizacji w formie spłaty części kredytu zaciągniętego przez inwestora [7]. Zgodnie z art. 5.2 znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [7, 8], od 30 grudnia 2022 r. zamontowanie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii zwiększa wartość premii termomodernizacyjnej z 26 do 31% (przed nowelizacją wartości te wynosiły odpowiednio 16 i 21%). Podwyższona wartość premii termomodernizacyjnej przysługuje, jeżeli koszt zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji OZE stanowi co najmniej 10% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz inwestycji w OZE [7, 8]. Moc nominalna instalacji musi wynosić od 6 do 50 kW.

srodmiescie

Fot. 4. Instalacja PV zamontowana we Wrocławiu w 2021 roku – spółdzielnia skorzystała ze zwolnienia z podatku od nieruchomości


Fot. SM „Śródmieście” we Wrocławiu

Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych [8], od października 2022 roku do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [7] wprowadzono nowe instrumenty finansowe wspierające inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii:

 • grant termomodernizacyjny – wynosi 10% kosztów inwestycji i jest udzielany obok premii termomodernizacyjnej, jeżeli dzięki termomodernizacji budynek będzie – zgodnie z wynikami audytu energetycznego – spełniał wymagania określone w Warunkach Technicznych [9] w zakresie izolacyjności cieplnej i wskaźnika EP, który dla budynków wielorodzinnych powinien być nie wyższy niż 65 kWh/(m2 · rok);
 • grant OZE – wynosi 50% kosztów montażu i budowy instalacji OZE – nowej lub modernizowanej (o ile zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%). Warunkiem uzyskania grantu OZE jest przeznaczenie wytworzonej energii na potrzeby budynku;
 • grant MZG (MZG – mieszkaniowy zasób gminy) – wynosi 30% kosztów inwestycji (remontu lub przebudowy) poprawiającej efektywność energetyczną budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy. Grant MZG przyznawany jest, jeśli przed realizacją termomodernizacji lub w jej ramach zostanie wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła lub źródło energii zostanie wymienione na OZE albo zastosowana zostanie wysokosprawna kogeneracja lub nastąpi zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne.

Warto dodać, że znowelizowana ustawa zwiększa zakres premii remontowej, która po nowelizacji będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed złożeniem wniosku o premię (wcześniej premia ta dotyczyła budynków powstałych przed 1961 rokiem). Oznacza to, że premię remontową będą mogły uzyskać także budynki wybudowane nawet do lat 80. ubiegłego wieku, co oznacza większe możliwości uzyskania środków na remonty bloków z wielkiej płyty. Dodatkowe bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat przewidziano na remonty mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym.

srodmiescie dach

Fot. 5. Instalacja fotowoltaiczna o kącie nachylenia 15° na dachu SM „Śródmieście- Prasa” we Wrocławiu


Źródło: SM „Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu

Instrumentem wsparcia lokalnego, choć dostępnym na terenie tylko niektórych gmin (np. we Wrocławiu), jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, dotyczące budynku, na którym podczas remontu zamontowano instalację fotowoltaiczną. Przykładowo we Wrocławiu obowiązuje uchwała Rady Miejskiej zwalniająca budynki z instalacją fotowoltaiczną od podatku od nieruchomości na okres 5 lat [10]. O ten rodzaj ulgi podatkowej mogą się ubiegać przedsiębiorstwa i inne podmioty mające osobowość prawną. Oznacza to, że zwolnienie może przysługiwać spółdzielni mieszkaniowej, natomiast nie wspólnocie, która traktowana jest jako zrzeszenie mieszkańców i nie ma osobowości prawnej ani nie jest przedsiębiorcą.

Na dotacje do montażu instalacji OZE mogą liczyć także niektórzy deweloperzy w przypadku nowych inwestycji. Budynków wznoszonych w ramach budownictwa społecznego ma dotyczyć dotacja na pokrycie 50% kosztów montażu instalacji OZE. W przypadku budynków wznoszonych na terenach należących do gminy (lub będących w jej wieczystym użytkowaniu) od 2025 roku warunkiem uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do budowy jest uzyskanie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP maks. 52 kWh/(m2 · rok) [8].

Pewną alternatywą dla ponoszenia jednorazowego wysokiego kosztu dla spółdzielni i wspólnot może być leasing, oferowany przez banki lub banki we współpracy z firmami fotowoltaicznymi, wymagający np. 10% wkładu własnego. Wysokość rat leasingowych może być zbliżona do oszczędności uzyskiwanych dzięki instalacji PV w skali miesiąca, dlatego jest to mniejsze obciążenie dla budżetu. Po wypełnieniu zobowiązań określonych w umowie leasingowej instalacja może przejść na własność dewelopera.

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa jest prosumentem

Dzięki znowelizowanej ustawie o OZE zarówno spółdzielnia, jak i wspólnota mieszkaniowa traktowana jest jako prosument zbiorowy – o ile moc nominalna instalacji fotowoltaicznej dla jednego punktu poboru energii (czyli najczęściej dla jednego budynku) nie przekracza 50 kWp, a prąd produkowany jest na potrzeby własne budynku (nie na sprzedaż): Prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej może przypisać do jednego punktu poboru energii, w którym pobiera energię elektryczną, moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnych źródeł energii, która nie przekracza mocy umownej ustalonej dla tego punktu poboru energii, nie większą niż 50 kW [11].

tornasol

Fot. 6. Balkon fotowoltaiczny zaprojektowany przez firmę z Hiszpanii


Źródło: Tornasol

Prosument zbiorowy może nie tylko wytwarzać energię z mikroinstalacji OZE na własne potrzeby, ale ma też prawo do sprzedaży wytworzonej energii operatorowi systemu dystrybucyjnego. Sprzedaż ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza, daje natomiast zarządcy budynku i mieszkańcom możliwość optymalnego wykorzystania produkowanego prądu. Ważną korzyścią dla prosumenta są także lepsze warunki rozliczenia energii – przysługuje stawka VAT 8%, a opłata OZE czy opłata mocowa nie są od prosumenta zbiorowego pobierane.

slaska blok

Fot. 7. Instalacja fotowoltaiczna zasilająca część wspólną (kotłownię opartą na pompach ciepła) na specjalnie zamontowanych balkonach mieszkańców


Źródło: WM Śląska 12 w Szczytnie

Nie tylko dach spadzisty

Panele fotowoltaiczne bardzo dobrze sprawdzają się na dużych powierzchniach dachów płaskich – można wówczas wybrać najbardziej korzystny kierunek i kąt nachylenia paneli, uwzględniając nie tylko samą wydajność produkcji energii, ale też prędkość wiatru i obciążenie śniegiem, wysokość budynku, rzeczywiste nachylenie dachu i współczynnik tarcia pomiędzy pokryciem dachu a systemem montażowym. Biorąc pod uwagę własności aerodynamiczne i tzw. balast konstrukcji, można zauważyć, że rzeczywisty optymalny kąt nachylenia będzie wynosił 10–15° (gdyby wziąć pod uwagę tylko pochłanianie światła, w Polsce byłoby to 30–35°), uwzględniając okres użytkowania określony na 30 lat. Bardzo ważne jest także prawidłowe posadowienie konstrukcji – na specjalnych matach gumowych, które ochronią pokrycie dachowe przed efektami tarcia, zmieniającego się na skutek drgań wywoływanych choćby obciążeniem wiatrem. Przykładowo „Wrocławski Dom” uruchomił na swoich dwóch blokach z dachami płaskimi w sumie 144 panele o łącznej mocy 36,0 kWp (moc szczytowa). Produkują one prawie 40 MWh energii rocznie i ograniczają o średnio 32 tony rocznie emisję CO2 do atmosfery – pomimo niewielkiej wysokości bloki (budynki pięciokondygnacyjne) uzyskują odpowiednio wysokie nasłonecznienie [2].

Coraz częściej pojawiającym się rozwiązaniem jest montaż paneli fotowoltaicznych na balkonach lokatorskich – zdarza się, że korzystają z niego indywidualnie lokatorzy mieszkań korzystnie położonych względem stron świata, ale są też inwestycje realizowane przez wspólnotę lub spółdzielnię. Bardzo ciekawym, wręcz wzorcowym przykładem tego rodzaju może się pochwalić Wspólnota Mieszkaniowa Śląska 12 w Szczytnie, administrująca blokiem zamieszkałym przez 80 osób i powstałym w 1976 roku. W budynku tym od 2014 roku działa instalacja PV na dachu budynku – 153 panele fotowoltaiczne o mocy 39,7 kWp, których zasadniczym zadaniem było zaopatrywanie w energię elektryczną gruntowych pomp ciepła ogrzewających budynek. W 2017 roku, kierując się potrzebą dążenia do samowystarczalności energetycznej, całkowicie przebudowano balkony, wyposażając je w panele fotowoltaiczne. Obecnie pompy ciepła są zasilane wyłącznie energią elektryczną wyprodukowaną przez własną instalację PV, natomiast nadwyżki (na mocy ustawy o OZE) są sprzedawane operatorowi sieci [12, 13].

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem – rozwiązanie dla obiektów nowych

Ciekawym rozwiązaniem, coraz częściej stosowanym w nowych obiektach (także w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych), szczególnie realizujących certyfikację wielokryterialną w systemie LEED lub BREEAM, jest fotowoltaika zintegrowana z budynkiem (ang. Building Integrated Photovoltaics).

Panele PV nie stanowią tu dodatkowej instalacji, są natomiast częścią konstrukcji budynku lub elementem konstrukcyjnym. Łącząc w jednym elemencie funkcję budowlaną (konstrukcyjną i możliwość wytwarzania energii), uzyskuje się obniżenie kosztów budowy oraz wysokie walory architektoniczne. Wśród zalet należy wymienić także brak dodatkowych konstrukcji i możliwość wykorzystania elementów zintegrowanych z budynkiem w sytuacjach, w których nie jest możliwe zastosowanie systemu konwencjonalnego. Natomiast same materiały budowlane wciąż pozostają droższe niż ich konwencjonalne odpowiedniki, a sprawność uzyskiwania energii pozostaje niższa niż typowych paneli. Trudniejsza może się też okazać wymiana uszkodzonych ogniw. Rozwiązania BIPV są także mało opłacalne w przypadku remontu lub modernizacji – w niektórych przypadkach rachunek ekonomiczny może się okazać korzystny przy remoncie generalnym całego dachu.

solarinnova

Fot. 8. Gotowy balkon fotowoltaiczny


Źródło: Solar Innova

ml system

Fot. 9. Wiaty fotowoltaiczne dla miejsc postojowych Źródło: ML Systems, Viessmann

dachowki solarne 1

Fot. 10. Przykłady dachówek solarnych


Źródło: FlexSol, ElectroTile, Wienerberger, Tesla, Eterbright

Na rynku już dziś dostępne są dachówki fotowoltaiczne, fasady z paneli PV współtworzące lub zastępujące elewację zewnętrzną, balkony, ogrodzenia i balustrady wykonane w części lub w całości z elementów fotowoltaicznych oraz wiaty (carports) z pokryciami dachowymi z paneli fotowoltaicznych. Najbardziej popularne rozwiązanie BIPV, zdobywające zainteresowanie także wśród deweloperów budujących mniejsze budynki wielorodzinne, gdzie dachy skośne mogą się dobrze sprawdzić, to dachówka fotowoltaiczna. Każda dachówka (czyli każdy panel PV) pracuje niezależnie z maksymalną wydajnością. Dach, w zależności od nasłonecznienia i zacienienia, można pokryć dachówką fotowoltaiczną w całości lub częściowo. Dachówki takie zachowują cechy konstrukcyjne dachówek tradycyjnych. Można przypuszczać, że wraz ze wzrostem popularności będzie rosła także ich dostępność finansowa.

W przypadku wysokich bloków dobrze sprawdzi się system ścienny, jeśli powierzchnia elewacji nie jest zacieniona. Panele mogą być zastosowane w części okien jako szyby fotowoltaiczne (rozwiązanie raczej dla budynków komercyjnych) lub w formie okładzin elewacyjnych.

Szyby fotowoltaiczne powinny spełniać wszystkie wymagania podstawowe m.in. w zakresie bezpieczeństwa (zastosowanie szkła hartowanego czy odpowiednie klejenie), a dla okładzin elewacyjnych ważne są wymagania pożarowe odnośnie do odporności ogniowej ich konstrukcji wsporczej. Dotyczą ich przepisy dla okładzin elewacyjnych – zgodnie z § 225 Warunków Technicznych [9] konstrukcja wsporcza powinna zapewnić, że panele nie odpadną od elewacji w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. Dlatego ognioodporność mocowania musi być co najmniej w takiej samej klasie jak ściana zewnętrzna budynku. W przypadku budownictwa wielorodzinnego dobrze sprawdzą się gotowe balustrady lub balkony.

Rozwiązaniem BIPV łatwym do wdrożenia także dla budynków istniejących, bo powstającym i funkcjonującym niezależnie od obsługiwanego budynku, są wolnostojące wiaty samochodowe (carporty). Ich zadaszenie wykonuje się z paneli PV – takie rozwiązanie dobrze sprawdzi się np. nad istniejącym parkingiem. Tego rodzaju wiata może też obsługiwać stanowisko do ładowania pojazdu elektrycznego lub hybrydowego.

Przyszłością fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem (ale także np. montowanej w budynkach modernizowanych na dachach o powierzchni niewystarczającej dla konwencjonalnych rozwiązań PV) są ogniwa ze sztucznego perowskitu – kryształu wytworzonego fabrycznie, pochłaniającego światło i przewodzącego prąd (głównie halogenki ołowiu i cyny). Ogniwa perowskitowe w porównaniu do tradycyjnych ogniw krzemowych cechują się niższymi kosztami produkcji, elastycznością, bardzo małą masą i częściową transparentnością – dzięki temu można dostosować kształt, kolor i wymiary modułów do konkretnego zastosowania, np. jako tzw. okna (szyby) fotowoltaiczne lub cienka powłoka na dachówkach (nawet falistych). Dodatkowo potencjał ogniw perowskitowych wiąże się z ich mniejszymi wymaganiami względem oświetlenia – dlatego mają szansę sprawdzić się np. na ścianach. Głównym ograniczeniem pozostaje mniejsza sprawność przemiany energii – jak podaje firma Saule Technologies, będąca w Polsce pionierem badań nad zastosowaniem perowskitów do budynkowych instalacji PV, obecnie w warunkach laboratoryjnych osiągają one ok. 25,5% wydajności [14], przy czym wartość ta została potwierdzona dla zastosowań innych niż budynkowe panele słoneczne [15]. Zastosowania budowlane ogniw perowskitowych były m.in. przedmiotem badań pt. „Półprzezroczyste jednozłączowe ogniwa fotowoltaiczne i wysokowydajne nieprzezroczyste ogniwa tandemowe na bazie materiałów perowskitowych do zastosowań BIPV i BAPV”, dotowanych z PO Inteligentny Rozwój.


klopotowskiego

Fot. 11. Dach budynku z instalacją PV – Warszawa, ul. Kłopotowskiego 2


Źródło: Polenergia

Czas zwrotu

Wciąż rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że okres zwrotu z inwestycji w instalację PV skrócił się do 5–6 lat, przy braku jakichkolwiek dotacji. Przykładowo wspólnota mieszkańców bloku przy ul. Kłopotowskiego 2 w Warszawie obliczyła, że przy 300–400 mieszkańcach i mocy niedawno zakończonej instalacji PV wynoszącej 20,8 kWp (52 moduły po 400 Wp każdy) czas zwrotu z inwestycji wyniesie 4–6 lat [16].

Wykorzystanie nowych instrumentów wsparcia – głównie grantów na OZE – może jeszcze bardziej skrócić czas, po którym instalacja PV będzie już jedynie przynosić korzyści wynikające z mniejszego zużycia energii przez części wspólne budynku.

Literatura

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2021, poz. 2351, z późn. zm.)

2. Już kilka wrocławskich spółdzielni produkuje prąd ze słońca, http://nasze-poludnie.pl/nasza-zielen/juz-kilka-wroclawskich-spoldzielni-produkuje-prad-ze-slonca/ (dostęp: 5.12.2022)

3. Elektrownia słoneczna na dachach budynków SM „Śródmieście” w Szczecinie, „Administrator i Menedżer Nieruchomości” 10/2021

4. Detmar Paweł, Dobre praktyki w realizacji inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej. Możliwości finansowania projektów, Lubań, 23.11.2017

5. Frankowski Jan, Ośka Magdalena, Regulski Andrzej, Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020, Warszawa 2018

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik, Instalacja fotowoltaiczna 2021, https://www.youtube.com/watch?v=NjRf_eVfRO4 (dostęp: 5.12.2022)

7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. DzU 2022, poz. 438, z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (DzU 2022, poz. 2456)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU 2019, poz. 1065, z późn. zm.)

10. Uchwała nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2022 r.), https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/63948/ (dostęp: 5.12.2022)

11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. DzU 2022, poz. 1378, 1383, z późn. zm)

12. WFOŚiGW Olsztyn, Wspólnota mieszkaniowa w Szczytnie postawiła na OZE, https://www.youtube.com/watch?v=qZcsTcGzHw0 (dostęp: 5.12.2022)

13. TVN, Samowystarczalna wspólnota mieszkaniowa Szczytno, https://www.youtube.com/watch?v=jCAyJd6wDQA (dostęp: 5.12.2022)

14. Wojciechowski Konrad, Forgács Dávid, Commercial Applications of Indoor Photovoltaics Based on Flexible Perovskite Solar Cells, „ACS Energy Lett.” 2022, 7, 10, 3729–3733, October 4, 2022, https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c01976

15. PAP, Ogniwa perowskitowe firmy Saule Technologies osiągają imponującą wydajność 25,5%, https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/ogniwa-perowskitowe-firmy-saule-technologies-osiagaja-imponujaca-wydajnosc-255 (dostęp: 5.12.2022)

16. Polenergia, Fotowoltaika w BLOKU | Wspólnota mieszkaniowa | 20,8 kW | Polenergia Fotowoltaika, https://www.youtube.com/watch?v=RaT1ptzofts (dostęp: 5.12.2022)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news MPiT: Będzie nowela ustawy o OZE a program Energia Plus nabiera tempa

MPiT: Będzie nowela ustawy o OZE a program Energia Plus nabiera tempa MPiT: Będzie nowela ustawy o OZE a program Energia Plus nabiera tempa

Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, program Energia Plus wchodzi w kolejną fazę – PKO Bank Polski wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i...

Jak poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, program Energia Plus wchodzi w kolejną fazę – PKO Bank Polski wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. zł. Ministerstwo zapowiada również, że już wkrótce do konsultacji ma trafić projekt nowelizacji ustawy o OZE, który umożliwi MŚP działalność prosumencką.

Redakcja RI news Jak obchodzić się z panelami fotowoltaicznymi?

Jak obchodzić się z panelami fotowoltaicznymi? Jak obchodzić się z panelami fotowoltaicznymi?

Według niektórych, spośród odnawialnych źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne wymagają najmniejszej uwagi i uchodzą za niemal bezobsługowe. Jednak to nie oznacza, że nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących....

Według niektórych, spośród odnawialnych źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne wymagają najmniejszej uwagi i uchodzą za niemal bezobsługowe. Jednak to nie oznacza, że nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących. Jest kilka czynników, o które warto zadbać, dzięki czemu nie trzeba będzie martwić się o spadek efektywności systemu.

Redakcja RI news RE-energy 2019

RE-energy 2019 RE-energy 2019

W dniach 10-11 września 2019 r. odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy zgromadzi najważniejszych...

W dniach 10-11 września 2019 r. odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy zgromadzi najważniejszych przedstawicieli branży a Strefa Termomodernizacji i Efektywności Energetycznej będzie idealnym dopełnieniem całości. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących.

Redakcja RI news Poradnik „Dom bez rachunków”

Poradnik „Dom bez rachunków” Poradnik „Dom bez rachunków”

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. W trakcie Kongresu miała miejsce premiera...

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. W trakcie Kongresu miała miejsce premiera poradnika o tym samym tytule. Powstał on przy współdziałaniu siedmiu organizacji działających w Porozumieniu Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).

Waldemar Joniec news Dom bez rachunków

Dom bez rachunków Dom bez rachunków

Pod takim hasłem odbył się 28 lutego w Kielcach VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zorganizowany w ramach Targów Enex. Wzięło w nim udział ponad 300 osób. Spotkanie miało...

Pod takim hasłem odbył się 28 lutego w Kielcach VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zorganizowany w ramach Targów Enex. Wzięło w nim udział ponad 300 osób. Spotkanie miało na celu integrację branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Redakcja RI news Plan działania energetycznego do 2050 r. - nowy raport IRENA

Plan działania energetycznego do 2050 r. - nowy raport IRENA Plan działania energetycznego do 2050 r. - nowy raport IRENA

Według najnowszego wydania Globalnej Transformacji Energetycznej IRENA: „Plan działania do 2050 r.” istnieją ścieżki do zaspokojenia 86% światowego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem energii odnawialnej....

Według najnowszego wydania Globalnej Transformacji Energetycznej IRENA: „Plan działania do 2050 r.” istnieją ścieżki do zaspokojenia 86% światowego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem energii odnawialnej. Jak wynika z raportu, energia elektryczna pokryłaby połowę globalnego ostatecznego miksu energetycznego. W tym okresie światowe dostawy energii wzrosłyby ponad dwukrotnie, a większość z nich pochodziłaby z energii odnawialnej, głównie z fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Redakcja RI news W jaki sposób zainwestować w ekologiczne źródło energii?

W jaki sposób zainwestować w ekologiczne źródło energii? W jaki sposób zainwestować w ekologiczne źródło energii?

Prąd drożeje nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się w najbliższych latach zmienić. Rosnące ceny paliwa oraz certyfikatów emisji CO2 przekładają...

Prąd drożeje nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się w najbliższych latach zmienić. Rosnące ceny paliwa oraz certyfikatów emisji CO2 przekładają się na rachunki każdego obywatela i przedsiębiorcy. Sposobem na oszczędności może być ograniczenie zużycia z sieci i znalezienie innego źródła energii elektrycznej. Jedną z możliwości jest inwestycja w coraz popularniejsze panele fotowoltaiczne.

Redakcja RI news Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych

Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych

10 kwietnia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie z dwóch unijnych poddziałań z zakresu wytwarzania...

10 kwietnia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie z dwóch unijnych poddziałań z zakresu wytwarzania energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) i wysokosprawnej kogeneracji. Uczestnicy szkolenia dostaną instrukcję wypełniania wniosku, metodologię wyliczania wskaźników rezultatów, pomoc publiczną, zagadnienia finansowe oraz procedury zawierania umów.

Redakcja RI news VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” już za nami

VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” już za nami VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” już za nami

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Głównym tematem VII Kongresu PORTPC...

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Głównym tematem VII Kongresu PORTPC był „Dom bez rachunków” z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Oprócz tego ważnymi tematami były zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej.

Redakcja RI news Panele słoneczne i pompy ciepła od Energa

Panele słoneczne i pompy ciepła od Energa Panele słoneczne i pompy ciepła od Energa

Własna elektrownia słoneczna bez skomplikowanych formalności, przyjazna środowisku pompa ciepła ogrzewająca dom, a do tego pełne wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania lub pożyczki w ramach rządowego...

Własna elektrownia słoneczna bez skomplikowanych formalności, przyjazna środowisku pompa ciepła ogrzewająca dom, a do tego pełne wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania lub pożyczki w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” - to rozwiązania, z którego mogą skorzystać klienci Energii.

wj news 7. Kongres PORT PC

7. Kongres PORT PC 7. Kongres PORT PC

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Patronat Honorowy nad VII Kongresem...

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”. Patronat Honorowy nad VII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

wj news Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków" Trwa Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

Redakcja Rynku Instalacyjnego bierze udział w kongresie PORT PC „Dom bez Rachunków”.

Redakcja Rynku Instalacyjnego bierze udział w kongresie PORT PC „Dom bez Rachunków”.

Redakcja RI news Trendy na rynku energetycznym

Trendy na rynku energetycznym Trendy na rynku energetycznym

Światowa konsumpcja energii wzrośnie w 2030 roku o 44% w stosunku do zużycia w 2006 roku, a starzejąca się infrastruktura i elektrownie będą potrzebowały nowych inwestycji. Dla sprostania większemu zapotrzebowaniu...

Światowa konsumpcja energii wzrośnie w 2030 roku o 44% w stosunku do zużycia w 2006 roku, a starzejąca się infrastruktura i elektrownie będą potrzebowały nowych inwestycji. Dla sprostania większemu zapotrzebowaniu na energię rynek kieruje się w stronę energetyki odnawialnej i magazynowania energii oraz mikrosieci.

Redakcja RI news Nowość DAB PUMPS 2019!

Nowość DAB PUMPS 2019! Nowość DAB PUMPS 2019!

Nowość! SUNDRIVER to elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do systemów fotowoltaicznych.

Nowość! SUNDRIVER to elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający do systemów fotowoltaicznych.

Redakcja RI news Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków”

Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków” Program Kongresu PORT PC „Dom bez Rachunków”

Już 28 lutego 2019 roku odbędzie się VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Głównym tematem kongresu będzie...

Już 28 lutego 2019 roku odbędzie się VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków”. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Kielcach w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Głównym tematem kongresu będzie „budynek bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką.

Redakcja RI news Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej

Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na proekologicznych rozwiązaniach, powoli zadbać o efektywność energetyczną, a co za tym idzie o czyste powietrze.

EkoFachowcy Jak działają ogniwa fotowoltaiczne?

Jak działają ogniwa fotowoltaiczne? Jak działają ogniwa fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne wytwarzają darmową energię, dzięki czemu można zaoszczędzić wiele tysięcy złotych w skali roku na rachunkach za prąd. W czasach, kiedy rachunki z roku na rok dramatycznie rosną, fotowoltaika...

Panele fotowoltaiczne wytwarzają darmową energię, dzięki czemu można zaoszczędzić wiele tysięcy złotych w skali roku na rachunkach za prąd. W czasach, kiedy rachunki z roku na rok dramatycznie rosną, fotowoltaika staje się bardzo kuszącą opcją. Zanim jednak zdecydujemy się na taką inwestycję, warto wiedzieć, jak działają panele fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy wszystkie istotne szczegóły!

dr inż. Janusz Belok, dr inż. Beata Wilk-Słomka Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi

Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi Efekty energetyczne stosowania półprzezroczystych fasad zintegrowanych z ogniwami fotowoltaicznymi

Wyniki symulacji zastosowania szklanej fasady z obiegiem powietrza zintegrowanej z instalacją fotowoltaiczną wskazują na możliwość zmniejszania zużycia energii w budynku biurowym zarówno na potrzeby chłodzenia...

Wyniki symulacji zastosowania szklanej fasady z obiegiem powietrza zintegrowanej z instalacją fotowoltaiczną wskazują na możliwość zmniejszania zużycia energii w budynku biurowym zarówno na potrzeby chłodzenia latem, jak i ogrzewania zimną.

Janusz Starościk Etykietowanie kolektorów słonecznych

Etykietowanie kolektorów słonecznych Etykietowanie kolektorów słonecznych

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń....

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących...

Redakcja RI Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone?

Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone? Czy wnioski w programie „Czyste Powietrze” będą uproszczone?

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że program „Czyste Powietrze” ma zostać zmieniony. W jaki sposób? Ma być bardziej przyjazny dla beneficjentów, a wnioski o dotacje mają być prostsze i będzie...

Minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że program „Czyste Powietrze” ma zostać zmieniony. W jaki sposób? Ma być bardziej przyjazny dla beneficjentów, a wnioski o dotacje mają być prostsze i będzie je można składać on-line na dedykowanej stronie internetowej. Zmiany w programie mają zostać przedstawione do końca marca.

Joanna Ryńska Instalacje PV – na co przeznaczyć swój prąd?

Instalacje PV – na co przeznaczyć swój prąd? Instalacje PV – na co przeznaczyć swój prąd?

Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń...

Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy elektryczne ogrzewanie podłogowe, podgrzewacze ciepłej wody lub kotły elektryczne. Jak to zrobić, skoro najwyższa produkcja energii elektrycznej z instalacji PV ma miejsce wtedy, kiedy ogrzewanie zupełnie nie jest potrzebne?

Franciszek Binek Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym

Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji...

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji smogu. Inwestorzy, którzy zdecydują się jedynie na zmianę „kopciucha” na nowszy kocioł, szybko będą zawiedzeni z uwagi na wzrost kosztów grzewczych. Domy warto modernizować, a nie tylko wymienić kocioł – osiągamy wtedy wymierne efekty w postaci podnoszenia komfortu i jakości życia oraz wzrostu wartości...

Waldemar Joniec Dom bez rachunków

Dom bez rachunków Dom bez rachunków

Z analizy przepisów budowlanych jednoznacznie wynika, że po 2020 roku nowe i modernizowane budynki będą niemal zeroenergetyczne i wykorzystujące OZE. Już dziś dostępne są gotowe projekty takich domów,...

Z analizy przepisów budowlanych jednoznacznie wynika, że po 2020 roku nowe i modernizowane budynki będą niemal zeroenergetyczne i wykorzystujące OZE. Już dziś dostępne są gotowe projekty takich domów, ale nie zawsze kładzie się w nich nacisk na koszty eksploatacji i wpływ na środowisko w całym cyklu życia. Zainicjowany przez PORT PC projekt „Dom bez rachunków”, poparty przez najważniejsze organizacje branżowe, ma szansę zmienić postrzeganie społeczeństwa, a zwłaszcza inwestorów indywidualnych, jak...

Janusz Topolski, Jerzy Topolski Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną...

W związku ze stale zwiększającym się poborem energii elektrycznej przez użytkowników oraz jej rosnącymi cenami inwestycja w OZE jest jednym ze sposobów redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci. Umożliwia to również redukcję kosztów zakupu energii ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Jednak ze względu na całodobowy charakter pracy dobór źródła odpowiedniego do potrzeb odbiorcy okazuje się trudniejszy, niż mogło się pierwotnie wydawać. W artykule przybliżono metody...

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Najnowsze produkty i technologie

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

PATA Sp. z o.o. Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje

Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje

Drewno to materiał wykorzystywany w budownictwie od zarania dziejów. Do dziś ma ono ogromne znaczenie i jest stosowane przy stawianiu praktycznie każdej konstrukcji. Jedna z jego odmian to drewno konstrukcyjne...

Drewno to materiał wykorzystywany w budownictwie od zarania dziejów. Do dziś ma ono ogromne znaczenie i jest stosowane przy stawianiu praktycznie każdej konstrukcji. Jedna z jego odmian to drewno konstrukcyjne C16. Oto wszystko, co trzeba o nim wiedzieć.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.