RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań

Rys. 3. Schemat ideowy systemu wentylacji bezprzewodowej

Rys. 3. Schemat ideowy systemu wentylacji bezprzewodowej

Technologia budowy i modernizacji budynków jest stale udoskonalana – są one coraz lepiej izolowane termicznie, mają szczelne okna i elewację. Do zapewnienia pełnego komfortu konieczna jest również sprawna wymiana powietrza wewnętrznego. To zadanie coraz rzadziej jest w stanie realizować wentylacja naturalna (grawitacyjna).

Zobacz także

SITACO Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje...

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych, coraz doskonalszych produktach. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoką jakość i parametry tych urządzeń, a szeroki asortyment oraz zakres wydajności pozwalają zastosować je w budynkach nowych lub modernizowanych, o małych i dużych kubaturach.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. Rekuperacja dla każdego domu lub pomieszczenia – propozycje marki Alnor

Rekuperacja dla każdego domu lub pomieszczenia – propozycje marki Alnor Rekuperacja dla każdego domu lub pomieszczenia – propozycje marki Alnor

Centrale rekuperacyjne w zależności od wielkości i wykonania umożliwiają uzyskanie czystego i zdrowego powietrza w każdym domu – nowym lub remontowanym. W ofercie firmy Alnor znajdziemy kilka propozycji...

Centrale rekuperacyjne w zależności od wielkości i wykonania umożliwiają uzyskanie czystego i zdrowego powietrza w każdym domu – nowym lub remontowanym. W ofercie firmy Alnor znajdziemy kilka propozycji rozwiązań technicznych, pasujących do różnych oczekiwań i różnych możliwości.

Heatpex Sp. z o.o. NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO

NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO

Szybki montaż, wysoka izolacyjność oraz szczelność systemu to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Poznaj je wszystkie!

Szybki montaż, wysoka izolacyjność oraz szczelność systemu to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Poznaj je wszystkie!

Żeby sprostać wymaganiom, zaczęto stosować rozwiązania wspomagające wentylację grawitacyjną, np. wentylatory wywiewne oraz nawietrzaki nadokienne i nawietrzaki ścienne.

Stosuje się również regulację przepływu powietrza zależną od poziomu wilgoci lub poziomu CO2. Nie pozwala to jednak na pełną kontrolę i ograniczanie strat ciepła.

Zadanie to skutecznie zrealizuje dopiero wentylacja mechaniczna:

 • centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła
 • oraz z instalacją wentylacyjną.

Nie w każdym istniejącym czy modernizowanym budynku można zamontować instalację wentylacyjną z rekuperatorem. Ponadto wielu inwestorów i posiadaczy domów jednorodzinnych stara się maksymalnie redukować nakłady inwestycyjne i unikać wydatków na wentylację. Jednak w całej UE, w tym w Polsce, stale rosną wymagania odnośnie do energoefektywności budynków.

Możliwości redukcji zużycia energii poprzez stosowanie izolacji termicznej przegród budowlanych i stolarki są coraz mniejsze, sprawności urządzeń grzewczych też są wyśrubowane. Ale wentylacja ma nadal spory potencjał oszczędności. Tym samym wymagania dla nowych i modernizowanych budynków są tak konstruowane, aby zachęcać do odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego.

Doświadczenia rynkowe skłoniły wielu producentów do konstruowania małych urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, które są w stanie doprowadzić świeże powietrze do pomieszczeń bez konieczności budowy rozbudowanej instalacji z kanałami nawiewnymi i wywiewnymi oraz montażu centrali w pomieszczeniu gospodarczym.

Poszukiwania idą w wielu kierunkach.

Rekuperator ścienny

Rys. 1. Rekuperator ścienny z ceramicznym wymiennikiem akumulacyjnym: a) przesłona ściany wewnętrznej, b) filtr, c) wentylator z naprzemiennym kierunkiem przepływu, d) akumulacyjny wymiennik ciepła, f) osłona w ścianie zewnętrznej

Rys. 2. Schemat działania rekuperatora ściennego
z wymiennikiem akumulacyjnym działającego w trybie naprzemiennego kierunku przepływu powietrza

Rys. 2. Schemat działania rekuperatora ściennego z wymiennikiem akumulacyjnym działającego w trybie naprzemiennego kierunku przepływu powietrza

Coraz większą popularność zdobywają urządzenia niewymagające wiercenia czy wykuwania dużych otworów w ścianie zewnętrznej i tym samym naruszania jej właściwości nośnych (co do stycznia 2017 wiązało się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, obecnie powinno wystarczyć zgłoszenie).

 • Jeden z kierunków rozwoju urządzeń wentylacyjnych to naścienne minicentrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła do obsługi pojedynczych pomieszczeń, które wymagają dwóch przejść przez ścianę zewnętrzną, dla przewodu nawiewnego i wywiewnego obok siebie, np. o średnicy ok. 90–100 mm. Oferowane są już rekuperatory z pojedynczym koncentrycznym przewodem o średnicy 250 mm. Są to przeważnie jednostki z entalpicznymi wymiennikami krzyżowymi odzyskującymi nie tylko ciepło, ale też wilgoć. Niektóre mogą obsługiwać więcej niż jedno pomieszczenie – także drugie sąsiednie.
 • Drugi kierunek to minirekuperatory montowane w jednym otworze ściennym o małej średnicy – ok. 150 mm. Przeważnie wykorzystują ceramiczne wymienniki akumulacyjne – powietrze jest tłoczone przez nie naprzemiennie co kilkadziesiąt sekund (rys. 1 i rys. 2). Pobór mocy elektrycznej takich minirekuperatorów wynosi kilka, kilkanaście watów.

Rekuperatory z wymiennikami akumulacyjnymi

Ich konstrukcja jest prosta, a praca opiera się na dwóch naprzemiennych cyklach.

 • W pierwszym cyklu pracy rewersyjny wentylator osiowy wyciąga zużyte powietrze z pomieszczenia, które przechodząc przez ceramiczny wymiennik, oddaje mu ciepło i wilgoć.
 • Gdy wymiennik się nagrzeje i nie może przyjąć więcej ciepła, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb nawiewny. Odwraca się wówczas przepływ, świeże powietrze z zewnątrz przechodzi przez wymiennik i odbiera od niego ciepło i wilgoć.
 • Gdy temperatura wymiennika spadnie, wentylator ponownie zmienia kierunek przepływu.
 • Zmiany następują co około 70 s.

Oferowane są też zestawy takich wymienników, które mogą tworzyć system wentylacji nie tylko jednego pomieszczenia, ale całego budynku czy mieszkania.

W jednym pomieszczeniu z dwiema naprzeciwległymi ścianami zewnętrznymi mogą zostać zainstalowane dwa wymienniki – w czasie gdy jeden nawiewa, drugi wywiewa i po kilkudziesięciu sekundach zamieniają się rolami.

Tak samo wentylować można całe mieszkania. Wprawdzie nie wymaga to montażu tradycyjnych przewodów wentylacyjnych, ale konieczne jest staranne wyodrębnienie stref wentylacyjnych ze zmianą kierunku przepływu (rys. 3 - patrz: rysunek przy tytule).

Rekuperatory sprzęgnięte są bezprzewodowo (radiowo). Na przykład system sterowania dla rekuperatorów VITOVENT 100-D może służyć do centralnej obsługi trzech grup liczących po dwa urządzenia w przestrzeni mieszkalnej. Jest to moduł obsługowy z wyświetlaczem dotykowym do sześciu różnych trybów roboczych:

 • sterowanie stopniami wentylacji;
 • tryb eco (standardowy) z odzyskiem ciepła;
 • tryb wentylacji doraźnej, np. przy gotowaniu;
 • tryb snu z krótkotrwałym wyłączeniem wentylatorów na czas zasypiania;
 • tryb przewietrzania do chłodzenia podczas ciepłych letnich nocy
 • oraz tryb urlopowy z najniższym zużyciem prądu.

Alternatywnie można sterować modułem obsługowym LED z podstawowymi funkcjami stopni wentylacji, trybem eco i przewietrzaniem.

Niektóre firmy w panelach obsługi i sterowania mają nawet wskaźnik wymiany filtra.

Także urządzenia recoVAIR VAR 60 można dostosować do najróżniejszych potrzeb i zoptymalizować wydajność wentylacji, minimalizując zużycie energii.

 • Tryby pracy można ustawiać za pomocą pilota.
 • W trybie sterowania ręcznego dostępne są trzy poziomy wentylacji, a w automatycznym wentylacja kieruje się wilgotnością powietrza wewnętrznego.
 • Wieczorem fotokomórka przełącza instalację z powrotem na najniższy poziom wydajności, żeby zapewnić cichą pracę.
 • Z kolei w trybie ekonomicznym wentylacja działa tylko wtedy, gdy przekroczony zostanie zadany próg wilgotności powietrza.
 • Natomiast funkcja „przewietrzenie” to praca bez odzysku ciepła.

Instalacje z centralą recoVAIR VAR 60 mogą mieć układy sterowania z wbudowanym czujnikiem CO2 (rys. 4).

Gdy wzrasta jego poziom w pomieszczeniu (np. przy pojawieniu się gości), rośnie przepływ powietrza. Urządzenie ma trzy funkcje alarmowe sygnalizujące:

 • duży poziom CO2
 • zbytnią wilgotność powietrza
 • i konieczność niezwłocznej wymiany filtra.

Postęp elektroniki zapowiada, że tak jak w informatyce co dwa lata, tak i w tym przypadku następować będzie zmiana jakościowa w zakresie sterowania tymi urządzeniami.

Panel kontrolny CO2

Rys. 4. Panel kontrolny z czujnikiem CO2

Kolejną cechą opisywanych urządzeń jest prostota prac serwisowych. Na przykład recoVAIR VAR 60 wymaga tylko regularnego czyszczenia filtrów oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

 • Filtry wewnętrzny i zewnętrzny, które zapobiegają przenikaniu zanieczyszczeń do środka pomieszczenia i zabrudzeniu wymiennika, łatwo wyczyścić lub wymienić, a pokrywa zewnętrzna jest wyposażona w siatkę, która zamyka drogę owadom.
 • Ceramiczny wymiennik ciepła można myć ciepłą wodą, co gwarantuje higienę przez cały okres jego eksploatacji.
 • Dostęp do urządzenia nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

Urządzenia z wymiennikiem akumulacyjnym pracują bez konieczności stosowania systemu antyzamrożeniowego. Te z rekuperatorami krzyżowymi pracują z optymalną wydajnością do temperatur zewnętrznych sięgających nawet –5°C, przy niższych temperaturach system automatycznie redukuje ilość powietrza czerpanego, a przy ok. –15°C wyłącza urządzenie.

Dostępne są już na rynku także urządzenia niewiele różniące się budową zewnętrzną od małych rekuperatorów akumulacyjnych wewnątrzściennych, ale mające wymienniki pracujące z powietrzem stale przepływającym w obu kierunkach.

Przykładem rekuperatora wewnątrzściennego o małej średnicy przewodu prowadzonego w ścianie zewnętrznej (108 i 158 mm – rys. 5) jest jednorurowy HRU-WALL wyposażony w wymiennik ceramiczny (odzysk do 90%) i energooszczędny wentylator EC (rys. 1).

Rys. 5. Wymagane wymiary montażowe w ścianie
dla rekuperatora wewnątrzściennego HRU-WALL

Rys. 5. Wymagane wymiary montażowe w ścianie dla rekuperatora wewnątrzściennego HRU-WALL

Dzięki niskiemu zużyciu energii oraz bardzo cichej pracy może on działać non stop z trzema prędkościami w zależności od potrzeb i wielkości pomieszczenia, z maksymalną wydajnością 25 lub 60 m3/h.

Rekuperatory pracują najefektywniej, gdy dwie jednostki zamontowane w dwóch blisko położonych pomieszczeniach podłączone są do jednego regulatora obrotów (lub dowolnych trzech przełączników dwupozycyjnych). W konfiguracji takiej istnieje możliwość synchronizacji urządzeń dla przemiennej pracy (jedna jednostka wyciąga powietrze, druga nawiewa).

Rekuperatory z wymiennikami krzyżowymi

Wymiary montażowe centrali

Rys. 6. Wymiary montażowe centrali ściennej

Jednymi z pierwszych były kompaktowe konstrukcje wewnątrzścienne z wymiennikiem krzyżowym wymagające wyburzenia sporego otworu w ścianie zewnętrznej. Są one nadal stosowane, gdyż ich zaletą jest duża wydajność – w trybie odzysku ciepła z powietrza nawet 500 m3/h (rys. 6).

Przeznaczone są do większych pomieszczeń, jak np. sale wykładowe, lekcyjne czy pomieszczenia biurowe. Centrala taka składa się ze wzmocnionego teleskopowego rękawa ściennego, który mieści główny korpus urządzenia.

Za kratkami czołowymi schowane są filtry, elementy wymiennika ciepła i wentylatory. Wszystkie elementy rękawa, wymiennika ciepła i kratek wykonane są z wytrzymałych polimerowych materiałów łatwych do czyszczenia. Do regulacji wydajności oferowane są sterowniki.

Przykładem rekuperatorów z wymiennikiem krzyżowym do pojedynczych pomieszczeń montowanych na ścianie zewnętrznej są też urządzenia przypominające wyglądem jednostkę wewnętrzną klimatyzatora (rys. 7).

 • Montaż takiego rekuperatora jest łatwy, a instalacja w ścianie wymaga wywiercenia dwóch otworów o średnicy ok. 90 mm.
 • Komplet zawiera przewody do instalacji oraz osłony przeciwdeszczowe i separacyjne czerpni i wyrzutni.
 • Urządzenia wyposażone są w dwa wentylatory (wyrzutnia i czerpnia) zasilane jednym silnikiem oraz wymiennik ciepła (odzysk 80%), który jest wyjmowalny i można go czyścić odkurzaczem.
Schemat rekuperatora Lossnay

Rys. 7. Schemat ideowy pracy rekuperatora Lossnay

 • Żywotność wymiennika krzyżowego wynosi ok. 15 lat. Mogą one odzyskiwać nie tylko ciepło, ale również wilgoć, co pozwala uniknąć nadmiernego wysuszenia powietrza w okresie grzewczym.
 • Urządzenia mają przesuwną żaluzję, którą można przymknąć lub całkowicie zamknąć wlot/wylot kanałów.
 • Mają filtr klasy EU3 (opcja EU–F7) i pracują cicho (25–37 dB(A)). Ich wydajność to 50–105 m3/h.

Innym przykładem jest rekuperator do montażu na ścianie zewnętrznej z entalpicznym wymiennikiem krzyżowo-przewciwprądowym (rys. 8). Osiąga on sprawność odzysku ciepła do 89%, a wilgoci do 79%.

 • Wymiennik można myć ciepłą wodą. Działa przy temperaturze powietrza zewnętrznego do –5°C bez konieczności uruchomienia systemu antyzamrożeniowego.
 • Filtry (standard G3, opcja F7) znajdują się w przedniej części urządzenia i można je łatwo wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
 • Wentylatory odśrodkowe powietrza nawiewanego i wywiewanego zasilane są silnikami EC.
 • Rekuperator ma cztery stopnie regulacji wydajności powietrza oraz możliwość sterowania z funkcją oszczędzania energii – wydajność od 15 do 65 m3/h.
 • Dotykowy panel sterujący umieszczony jest na froncie urządzenia.
 • Na panelu sterującym sygnalizowane są awarie oraz informacja o konieczności wymiany filtrów.

Rekuperatory wewnątrzścienne z wymiennikiem przeciwprądowym

Widok rekuperatora ściennego

Rys. 9. Widok rekuperatora ściennego i wymiennika

Na rynku oferowany jest także rekuperator wewnątrzścienny z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności do 90%. To miedziany wymiennik, przez który stale przepływa powietrze w obu kierunkach i nie dochodzi do zmieszania przeciwnych strumieni (rys. 9).

 • Odzyskuje ciepło w okresie grzewczym lub chłód latem w chłodzonych pomieszczeniach.
 • Pracuje w lekkim nadciśnieniu – przykładowo najmniejszy rekuperator do obsługi pomieszczeń do 60 m2 na wlocie ma 115 m3/h, a wylocie 105 m3/h.
 • Jego zakres pracy dla temperatury zewnętrznej wynosi od –25 do 45°С.
 • Rekuperator ma funkcję „minidogrzewanie” zabezpieczającą przez zamarzaniem.
  Ma też okapnik do odprowadzania skroplin i należy go montować ze spadkiem trzech stopni na zewnątrz.
  Producent określa jego żywotność na 10 lat.
 • Obsługa techniczna polega na okresowym przeglądzie powierzchni wentylatorów i wymiennika ciepła, a w razie konieczności ich czyszczeniu – wentylatorów wilgotną szmatką, a wymiennika odkurzaczem. Nie ma filtrów, jedynie siatki przeciw owadom.
 • Do sterowania służy pilot z różnymi trybami pracy, w tym cichej (o wydajności 25 m3/h).
 • Oferowany jest w kilku wydajnościach i tym samym z różnymi wymiarami otworów – od 150 do 340 mm.

Opracowano na podstawie materiałów firm:Alnor, Mitsubishi, Prana, Viessmann, Vaillant, Vents‑Group, Vent-Axia i Zehnder

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Joanna Ryńska Klimatyzatory – innowacje, efektywność i komfort

Klimatyzatory – innowacje, efektywność i komfort Klimatyzatory – innowacje, efektywność i komfort

Dzisiejszy klimatyzator to już elegancki artykuł gospodarstwa domowego lub element wyposażenia biura wpływający pozytywnie na warunki pracy. Użytkownicy chcą komfortu, ale jednocześnie niedużych wydatków...

Dzisiejszy klimatyzator to już elegancki artykuł gospodarstwa domowego lub element wyposażenia biura wpływający pozytywnie na warunki pracy. Użytkownicy chcą komfortu, ale jednocześnie niedużych wydatków na energię, prostoty obsługi, czystego powietrza bez przeciągów oraz bezkolizyjnej współpracy z innymi urządzeniami budynku inteligentnego. Jak radzą sobie z tymi wymaganiami producenci?

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, dr inż. Grzegorz Krajewski Wentylacja pożarowa garaży – symulacje numeryczne (CFD) wg ITB 493/2015

Wentylacja pożarowa garaży – symulacje numeryczne (CFD) wg ITB 493/2015 Wentylacja pożarowa garaży – symulacje numeryczne (CFD) wg ITB 493/2015

Wykorzystanie symulacji komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wymaga poprawnego doboru modeli fizycznych i warunków brzegowych oraz wyznaczenia celu analizy. Szczególne ważna jest weryfikacja...

Wykorzystanie symulacji komputerowych w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wymaga poprawnego doboru modeli fizycznych i warunków brzegowych oraz wyznaczenia celu analizy. Szczególne ważna jest weryfikacja obliczeń z pomiarami. Istotny jest też sposób prezentacji wyników – ma to być jednoznaczna ocena wyników analizy i potwierdzenie spełnienia przyjętych kryteriów oceny lub wskazanie metody czy rozwiązania technicznego pozwalającego na osiągnięcie tego stanu.

dr inż. Grzegorz Kubicki, mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka Wyniki badań obiektowych systemu oddymiania klatek schodowych ze zmiennym nawiewem mechanicznym

Wyniki badań obiektowych systemu oddymiania klatek schodowych ze zmiennym nawiewem mechanicznym Wyniki badań obiektowych systemu oddymiania klatek schodowych ze zmiennym nawiewem mechanicznym

Zgodnie z krajowymi przepisami systemy oddymiania muszą stanowić opcjonalne wyposażenie klatek schodowych budynków użytkowych. Działanie instalacji tego typu podczas pożaru służyć ma w założeniu zwiększeniu...

Zgodnie z krajowymi przepisami systemy oddymiania muszą stanowić opcjonalne wyposażenie klatek schodowych budynków użytkowych. Działanie instalacji tego typu podczas pożaru służyć ma w założeniu zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa użytkowników budynku i ułatwieniu działań ekip ratowniczo-gaśniczych. Efektywne rozwiązanie w tym zakresie uwzględniać musi wiele zmiennych.

dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Dariusz Kwiecień Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach...

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Marcin Malicki, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga Wpływ algorytmu sterowania instalacją wody chłodzącej na efektywność źródła trójgeneracyjnego

Wpływ algorytmu sterowania instalacją wody chłodzącej na efektywność źródła trójgeneracyjnego Wpływ algorytmu sterowania instalacją wody chłodzącej na efektywność źródła trójgeneracyjnego

Podstawowym zadaniem źródła trójgeneracyjnego jest produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu w sposób niezawodny i przyjazny środowisku oraz ekonomiczny. Produkcja chłodu, praktycznie bez wykorzystania...

Podstawowym zadaniem źródła trójgeneracyjnego jest produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu w sposób niezawodny i przyjazny środowisku oraz ekonomiczny. Produkcja chłodu, praktycznie bez wykorzystania energii elektrycznej, z wykorzystaniem chłodziarek absorpcyjnych w układach trójgeneracyjnych ma szczególne znacznie latem, w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci do zasilania tradycyjnych chłodniczych układów sprężarkowych.

Joanna Ryńska Wentylatory – wymagania i oczekiwania dotyczące efektywności

Wentylatory – wymagania i oczekiwania dotyczące efektywności Wentylatory – wymagania i oczekiwania dotyczące efektywności

Artykuł zawiera kwintesencję informacji dotyczących aktualnie obowiązujących wymagań dla wentylatorów ogólnego przeznaczenia zgodnych z wymogami unijnymi.

Artykuł zawiera kwintesencję informacji dotyczących aktualnie obowiązujących wymagań dla wentylatorów ogólnego przeznaczenia zgodnych z wymogami unijnymi.

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, dr inż. Grzegorz Krajewski Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015

Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015 Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015

Wytyczne ITB 493/2015 to szerokie opracowanie dotyczące projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Opisano w nich prawidłowy proces projektowania...

Wytyczne ITB 493/2015 to szerokie opracowanie dotyczące projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Opisano w nich prawidłowy proces projektowania systemów i wskazano rozwiązania potencjalnych problemów. Oprócz zagadnień projektowych w wytycznych zawarto rekomendacje związane z oceną działania systemów oraz ich wymiarowaniem, prowadzeniem analiz CFD czy badaniami in-situ.

dr inż. Rafał Porowski, bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Wskazówki do przygotowania scenariuszy pożarowych

Wskazówki do przygotowania scenariuszy pożarowych Wskazówki do przygotowania scenariuszy pożarowych

Scenariusze pożarowe są stosowane do szacowania kluczowych zdarzeń w teorii rozwoju pożarów. Projektowany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru powinien dążyć m.in. do właściwego doboru urządzeń przeciwpożarowych...

Scenariusze pożarowe są stosowane do szacowania kluczowych zdarzeń w teorii rozwoju pożarów. Projektowany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru powinien dążyć m.in. do właściwego doboru urządzeń przeciwpożarowych i materiałów budowlanych, a także zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz zaplanowania działań ratowniczo-gaśniczych.

mgr inż. Monika Wysocka, inż. Maciej Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić...

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić szczególną uwagę na parametry powietrza wewnętrznego oraz właściwy mikroklimat, które są czynnikami odpowiadającymi za dobre samopoczucie i komfort trenujących osób.

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

Joanna Ryńska Centrale wentylacyjne - technologie i wymagania

Centrale wentylacyjne - technologie i wymagania Centrale wentylacyjne - technologie i wymagania

Zmiany konstrukcyjne i kierunki rozwoju central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dyktowane są przede wszystkim względami energooszczędności. Te z kolei wymuszane są nie tylko przez oczekiwania inwestorów,...

Zmiany konstrukcyjne i kierunki rozwoju central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dyktowane są przede wszystkim względami energooszczędności. Te z kolei wymuszane są nie tylko przez oczekiwania inwestorów, ale i wymagania prawne.

Redakcja RI Chłodzenie obiektów przemysłowych

Chłodzenie obiektów przemysłowych Chłodzenie obiektów przemysłowych

W zakładach produkcyjnych istotne są nakłady na energię służącą do wentylacji i chłodzenia obiektów, a zwłaszcza zapewnienia optymalnych warunków dla pracowników oraz prowadzonych procesów.

W zakładach produkcyjnych istotne są nakłady na energię służącą do wentylacji i chłodzenia obiektów, a zwłaszcza zapewnienia optymalnych warunków dla pracowników oraz prowadzonych procesów.

kr Projektowanie instalacji wentylacji – dobór nawiewników

Projektowanie instalacji wentylacji – dobór nawiewników Projektowanie instalacji wentylacji – dobór nawiewników

Wentylacja mechaniczna w domach jednorodzinnych staje się standardem. Od 2021 roku zaczną obowiązywać wysokie wymagania względem efektywności energetycznej budynków zawarte w warunkach technicznych, tym...

Wentylacja mechaniczna w domach jednorodzinnych staje się standardem. Od 2021 roku zaczną obowiązywać wysokie wymagania względem efektywności energetycznej budynków zawarte w warunkach technicznych, tym samym bardzo trudne będzie zbudowanie domu bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W dużych obiektach, np. użyteczności publicznej, wentylacja mechaniczna od dawna jest koniecznością.

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej

Warunki skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej Warunki skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej

O skuteczności systemu wentylacji pożarowej decyduje szereg czynników, w tym właściwie dobrany dla konkretnego obiektu system wentylacji pożarowej i jego wydajność, zastosowanie do budowy elementów kompatybilnych...

O skuteczności systemu wentylacji pożarowej decyduje szereg czynników, w tym właściwie dobrany dla konkretnego obiektu system wentylacji pożarowej i jego wydajność, zastosowanie do budowy elementów kompatybilnych i certyfikowanych, a także regularne serwisowanie i przeprowadzanie prób funkcjonowania w różnych warunkach otoczenia.

dr inż. Grzegorz Kubicki Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej

Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej

Prezentujemy praktycznie wypróbowanych rozwiązań technicznych służących ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Omówiono też faktyczną efektywność oraz zakres stosowania popularnych systemów...

Prezentujemy praktycznie wypróbowanych rozwiązań technicznych służących ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Omówiono też faktyczną efektywność oraz zakres stosowania popularnych systemów różnicowania ciśnienia w ochronie ppoż. Wizualizację działania instalacji ppoż. zaprezentowano poprzez wizualizację skuteczności oddymiania auli Politechniki Warszawskiej.

mgr inż. Bartosz Radomski, mgr inż. Joanna Jaskulska Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych

Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych

W celu optymalizacji procesu projektowania budynków energooszczędnych, pasywnych i zeroenergetycznych warto już w fazie koncepcji przeprowadzić wielopoziomową analizę wyboru rozwiązania oraz niezbędne...

W celu optymalizacji procesu projektowania budynków energooszczędnych, pasywnych i zeroenergetycznych warto już w fazie koncepcji przeprowadzić wielopoziomową analizę wyboru rozwiązania oraz niezbędne symulacje. Wskazane jest współdziałanie projektanta instalacji z architektem w celu przygotowania propozycji działania układu oraz przeanalizowania jego możliwości technicznych. Przy wyborze rozwiązań priorytetem są pożądane parametry komfortu klimatycznego środowiska wewnętrznego przy jednoczesnym...

kr Zapobieganie stratom ciepła i chłodu w obiektach publicznych

Zapobieganie stratom ciepła i chłodu w obiektach publicznych Zapobieganie stratom ciepła i chłodu w obiektach publicznych

Koszty eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej są wysokie. Dlatego obecnie poszukuje się rozwiązań, które pozwolą ograniczyć do minimum zużycie energii...

Koszty eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej są wysokie. Dlatego obecnie poszukuje się rozwiązań, które pozwolą ograniczyć do minimum zużycie energii i przy okazji wykorzystać odnawialne źródła energii.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr hab. inż. Dariusz Obracaj, dr inż. Marek Korzec, mgr inż. Sebastian Sas Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza

Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego oraz jego wpływ na projektowane wydajności urządzeń na przykładzie chłodnicy powietrza

W klimatyzacji komfortu, realizowanej np. w obiektach muzealnych i archiwach, bardzo ważne jest utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury powietrza. Istotnym czynnikiem w tym aspekcie, szczególnie...

W klimatyzacji komfortu, realizowanej np. w obiektach muzealnych i archiwach, bardzo ważne jest utrzymanie stałych parametrów wilgotności i temperatury powietrza. Istotnym czynnikiem w tym aspekcie, szczególnie w okresie letnim oraz przejściowym, jest praca chłodnicy powietrza. Jej dobór warto poprzedzić analizą porównawczą zapotrzebowania na moc chłodniczą według danych normowych oraz danych z najbliższej stacji meteorologicznej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowoczesne chłodzenie serwerowni i data center

Nowoczesne chłodzenie serwerowni i data center Nowoczesne chłodzenie serwerowni i data center

Serwerownie oraz centra danych produkują stale ogromne ilości ciepła. System klimatyzacji, który odbiera to ciepło, musi pracować przez cały rok. Tym samym chłodzenie serwerowni w budynkach ma znaczny...

Serwerownie oraz centra danych produkują stale ogromne ilości ciepła. System klimatyzacji, który odbiera to ciepło, musi pracować przez cały rok. Tym samym chłodzenie serwerowni w budynkach ma znaczny udział w kosztach klimatyzacji całego obiektu. Z tego powodu poszukiwane są nowe, ekonomiczne rozwiązania i coraz częściej stosuje się free cooling.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.