RynekInstalacyjny.pl

Inteligentny garaż podziemny – zasilanie i sterowanie wentylacją bytową i pożarową oraz systemami monitoringu

Centrala sterująco-zasilająca urządzeniami przeciwpożarowymi; fot. Neuron

Centrala sterująco-zasilająca urządzeniami przeciwpożarowymi; fot. Neuron

Inteligentne budynki wymagają inteligentnych rozwiązań i systemów także w garażach podziemnych, tym bardziej że od ich skutecznego działania zależy życie ludzi i bezpieczeństwo mienia. Odpowiedni dobór niezbędnych systemów, jakość ich wykonania oraz wzajemne połączenie i wymiana danych są kluczowe dla zapewniania komfortu i bezpieczeństwa nie tylko w przypadku garażu, ale i całego budynku oraz jego użytkowników.

Zobacz także

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

Redakcja RI Skuteczne oddymianie zimą

Skuteczne oddymianie zimą Skuteczne oddymianie zimą

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących...

Obciążenie śniegiem odgrywa niezwykle ważną rolę podczas doboru dachowych okien oddymiających. Warto pamiętać, że na skutek nieuwzględnienia tego wskaźnika i nieodpowiedniego doboru stolarki oraz współpracujących z nią siłowników system nie spełni swojej funkcji.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

Bardzo dużo mówi się w ostatnim czasie o inteligentnych budynkach, pasywnym budownictwie i możliwościach automatyki kontrolno-sterującej zarówno w kontekście korzyści materialnych dla inwestora i użytkownika, jak i ochrony środowiska, a także zwiększenia komfortu użytkowania obiektów. Jednym z elementów nowoczesnego budynku użyteczności publicznej czy mieszkaniowego jest jego garaż – ze względu na oszczędność miejsca i terenu lokalizowany na kondygnacjach podziemnych. Umiejscowienie garażu wpływa bezpośrednio na dodatkowe wymagania, jakie musi on spełniać – abstrahując od wymogów dotyczących konstrukcji pod kątem wytrzymałościowym czy odporności ogniowej, dotyczą one w szczególności rodzaju, budowy i liczby instalacji, które muszą zostać wykonane, aby podziemny garaż był bezpieczny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

Do instalacji takich zaliczamy przede wszystkim systemy: sygnalizacji pożarowej, wentylacji bytowej i pożarowej wraz z systemem detekcji szkodliwych i niebezpiecznych gazów (CO, LPG), monitoringu wizyjnego i termowizyjnego, kontroli dostępu, zajętości miejsc parkingowych oraz oświetlenia. Oczywiście najbardziej pożądana jest sytuacja, gdy wszystkie te instalacje kontrolowane są przez jeden, nadrzędny system monitoringu i kontroli, taki jak BMS (Building Management System) czy SIUP (System Integrujący Urządzenia Przeciwpożarowe), czyli wersja BMS dopuszczona do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (posiadająca wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty w pierwszym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych).

O systemach BMS czy SIUP pisano już wiele, dlatego tematem niniejszego opracowania są systemy i instalacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania garaży podziemnych, a także zwiększające komfort i funkcjonalność ich codziennej eksploatacji.

System sygnalizacji pożarowej (SSP)

Pierwszym niezbędnym systemem bezpieczeństwa, choć nie w każdym garażu (budynku) wymaganym, jest system sygnalizacji pożarowej. Jest on odpowiedzialny za wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego w danej strefie, zaalarmowanie odpowiednich służb (budynkowych oraz Państwowej Straży Pożarnej poprzez system transmisji alarmu pożarowego), a następnie zainicjowanie niezbędnych akcji i sterowań dla innych systemów bezpieczeństwa pożarowego, takich jak system sterowania i zasilania systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, dźwiękowy system ostrzegawczy czy system kontroli dostępu.

W skład systemu sygnalizacji pożarowej wchodzą: centrala, czujki dymu (i ciepła), ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne oraz karty wejść i wyjść (zwane również elementami liniowymi). Za wykrycie zagrożenia pożarowego na jak najwcześniejszym etapie odpowiedzialne są bezpośrednio czujki dymu i ciepła. Natomiast w budynkach i garażach można dodatkowo wspomóc się systemem kamer termowizyjnych – jest to obecnie często stosowane w obiektach, w których na bezpieczeństwo kładzie się duży nacisk. Takie rozwiązania i aplikacje są coraz tańsze i zyskują na popularności ze względu na swoje zalety i szeroką funkcjonalność. Obejmują nie tylko sprzęt (hardware), ale również odpowiednie oprogramowanie (software), które może być zarówno częścią samej kamery, jak i aplikacji kontrolno-sterującej, co daje już dziś bardzo duże możliwości. Kamery termowizyjne mają zazwyczaj dwa obiektywy (dwie matryce) – termowizyjny o niskiej rozdzielczości i wizyjny o rozdzielczości wysokiej. Oba sygnały są na siebie nakładane i na obrazie z kamery widzimy zróżnicowanie temperatury obiektów, a także ich kształty. Obraz taki analizowany jest przez oprogramowanie samej kamery lub systemu nadzorującego – najczęściej ze sztuczną inteligencją – dzięki czemu sygnały alarmowe mogą być generowane automatycznie. Dodatkowo system termowizyjny i wizyjny umożliwia zweryfikowanie zagrożenia przez obsługę obiektu.

Czytaj też: Bezpieczeństwo parkingów podziemnych w świetle zmieniającej się struktury rodzajowej pojazdów osobowych >>

W przeciwieństwie do czujek dymu (i ciepła), które potrafią wykryć zagrożenie pożarowe, tylko gdy pojawi się dym lub odpowiednio wysoka temperatura w samej czujce, system kamer termowizyjnych umożliwia wykrycie potencjalnego zagrożenia generowanego przez poruszające się lub pozostawione w garażu podziemnym samochody. W przypadku awarii układów elektrycznych, paliwowych czy hamulcowych samochodu (kiedy ciepło generowane jest jeszcze przed pojawieniem się dymu i płomienia), sensor termowizyjny może zgłosić obsłudze obiektu zagrożenie, dając tym samym szansę jego eliminacji, zanim dojdzie do pożaru. Dodatkowo dzięki termowizji i zaimplementowanemu inteligentnemu oprogramowaniu można w garażu bardzo łatwo wykryć nie tylko obecność człowieka, ale i przybranie przez niego nienaturalnej pozycji (kiedy np. leży na posadzce na skutek zasłabnięcia). W przypadku zagrożenia pożarowego daje też możliwość sprawdzenia, czy w danym pomieszczeniu znajduje się użytkownik, do którego trzeba dotrzeć w pierwszej kolejności. Algorytmy wykrywające obecność ludzi stają się więc najbardziej pożądanymi i najszybciej rozwijającymi aplikacjami w dziedzinie termowizji pod kątem zastosowania w budownictwie.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Drugim systemem z kategorii przeciwpożarowej, montowanym zarówno w garażach podziemnych, jak i w całym budynku, jest dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Dzięki strefowemu sygnałowi pożarowemu aplikacje dają w przypadku tego systemu możliwość uruchomienia automatycznego komunikatu głosowego o potrzebie ewakuacji z zagrożonej strefy, informując dodatkowo o dostępnych drogach ewakuacyjnych. Jeżeli w garażu funkcjonuje także wcześniej wspomniany system wizyjny czy termowizyjny i wiemy, że w zagrożonej przestrzeni może się znajdować człowiek, DSO poprzez panel ręcznego sterowania pozwala wystosować do tej osoby indywidualne komunikaty głosowe i skierować do bezpiecznego wyjścia ewakuacyjnego.

W inteligentnym budynku, którego garaż jest częścią, przemyślane zaprojektowanie i montaż systemów musi obejmować ich wzajemne zestrojenie i współpracę, aby w razie zagrożenia możliwa była odpowiednia reakcja na zmieniającą się dynamicznie sytuację, co ma znaczący wpływ na bezpieczną ewakuację. Ważne jest zatem nie tylko spełnienie przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ale również korzystanie z instalacji, systemów i wyposażenia podążającego za rozwojem i aktualnym stanem wiedzy i techniki.

Komentarze

  • Jacek11 Jacek11, 01.10.2021r., 17:18:16 Do garażu taki rodzaj instalacji jest szczególnie wymagany. Dla mnie pod względem bezpieczeństwa jest ważny. Dodatkowo zamówiłem czujniki czadu zarówno do garażu, kotłowni, jak i do domu. Chcę bym ja i moim bliscy byli bezpieczni, a niestety cichy zabójca nie śpi. Lepiej dmuchać na zimne.

Powiązane

RESAN pracownia projektowa Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów Wentylacja pożarowa chroni ludzkie życie, dlatego jest wyzwaniem dla projektantów

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie...

Budynki powinny być nie tylko funkcjonalne i komfortowe dla użytkowników, ale też bezpieczne, m.in. pod względem ochrony przeciwpożarowej. Choć wszyscy życzą sobie, by zabezpieczenia pożarowe nigdy nie były używane, muszą być w budynku obecne, a do tego prawidłowo zaprojektowane, wykonane i kontrolowane, by pozostawać w gotowości do ocalenia zdrowia i życia użytkowników w sytuacji zagrożenia.

dr inż. Grzegorz Kubicki Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej Mieszane (hybrydowe) rozwiązania wentylacji pożarowej

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując...

Nietypowe rozwiązania inżynierskie łączące funkcjonalność systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu mogą stanowić alternatywę dla kosztownych systemów różnicowania ciśnienia. Projektując i budując takie rozwiązania, należy bezwzględnie przestrzegać zasady dokładnego ustalenia zagrożeń oraz określenia kryteriów funkcjonalnych zapewniających spełnienie wymagań podstawowych. A to oznacza szczególnie wnikliwą ocenię skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników.

Waldemar Joniec Systemy ochrony dróg ewakuacyjnych

Systemy ochrony dróg ewakuacyjnych Systemy ochrony dróg ewakuacyjnych

Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych ma za zadanie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych poprzez kontrolę rozprzestrzeniania się dymu i ciepła...

Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych ma za zadanie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych poprzez kontrolę rozprzestrzeniania się dymu i ciepła lub oddymienie dróg ewakuacyjnych.

mgr inż. Ewelina Szmytke, mgr inż. Natalia Kraus-Namroży Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych

W wielu starszych obiektach, zwłaszcza zabytkowych, spełnienie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Należy...

W wielu starszych obiektach, zwłaszcza zabytkowych, spełnienie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Należy zatem opracować ekspertyzę techniczną ppoż. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego, w której wskazane zostaną rozwiązania zastępcze. W celu skutecznego zabezpieczenia ppoż. obiektów zabytkowych można zastosować m.in. systemy sygnalizacji pożaru i stałe urządzenia...

dr inż. Grzegorz Kubicki, mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka Nowe wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”

Nowe wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych” Nowe wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”

Systemy oddymiania klatek schodowych powinny być budowane tak, aby zapewniać możliwie najwyższą efektywność w największej liczbie przypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas ewakuacji lub akcji gaśniczej...

Systemy oddymiania klatek schodowych powinny być budowane tak, aby zapewniać możliwie najwyższą efektywność w największej liczbie przypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas ewakuacji lub akcji gaśniczej konkretnego obiektu. Na konieczność stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań systemów oddymiania klatek schodowych wskazują m.in. wnioski z badań oraz przebieg akcji ratowniczych. Zasady projektowania, konstruowania i funkcjonowania skutecznych rozwiązań tego typu opisane zostały w Wytycznych...

mgr inż. Tomasz Burdzy, dr hab. inż. Marek Borowski Analiza poprawności odwzorowania wypływu strugi swobodnej izotermicznej z wentylatora strumieniowego

Analiza poprawności odwzorowania wypływu strugi swobodnej izotermicznej z wentylatora strumieniowego Analiza poprawności odwzorowania wypływu strugi swobodnej izotermicznej z wentylatora strumieniowego

Wentylatory strumieniowe indukują bardzo dużą ilość powietrza, zależną od ich lokalizacji w danej przestrzeni. Zbyt duża liczba wentylatorów strumieniowych w stosunku do wydajności punktu wyciągowego może...

Wentylatory strumieniowe indukują bardzo dużą ilość powietrza, zależną od ich lokalizacji w danej przestrzeni. Zbyt duża liczba wentylatorów strumieniowych w stosunku do wydajności punktu wyciągowego może spowodować w tym punkcie powstanie nadciśnienia i przepływ dymu do miejsc o niższym ciśnieniu, nawet pod punkt nawiewny. Tym samym może dojść do pełnego zadymienia przestrzeni garażu. Dlatego bardzo ważna jest poprawna analiza numeryczna i modelowanie strug swobodnych wentylatorów strumieniowych...

dr inż. Małgorzata Król, dr inż. Aleksander Król Modelowanie systemów wentylacji tuneli drogowych

Modelowanie systemów wentylacji tuneli drogowych Modelowanie systemów wentylacji tuneli drogowych

Tunele drogowe wymagają sprawnej wentylacji bytowej, która powinna przełączyć się w tryb wentylacji pożarowej, tak aby ułatwić ludziom ewakuację, a ekipom ratowniczym szybkie zlokalizowanie i dotarcie...

Tunele drogowe wymagają sprawnej wentylacji bytowej, która powinna przełączyć się w tryb wentylacji pożarowej, tak aby ułatwić ludziom ewakuację, a ekipom ratowniczym szybkie zlokalizowanie i dotarcie na miejsce rozwoju pożaru. Do testowania zaprojektowanych systemów wentylacji tuneli drogowych stosuje się metody numeryczne, pozwalające m.in. na dokładnie odwzorowanie zjawisk towarzyszących przepływowi powietrza i dymu w tunelu drogowym.

Redakcja RI Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Urządzenia do kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła Urządzenia do kontroli  rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych....

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu w budynku i zapewnienie bezpieczeństwa – ewakuacji i działania zespołów ratowniczo-gaśniczych. Wymaga to stosowania dla danego budynku rozwiązań technicznych zgodnych z opracowanym dla niego scenariuszem pożarowym. Liczy się rzeczywista efektywność zastosowanych systemów.

dr inż. Grzegorz Kubicki Oddymianie garaży zamkniętych – wymagania przepisów a efektywność rozwiązań technicznych

Oddymianie garaży zamkniętych – wymagania przepisów a efektywność rozwiązań technicznych Oddymianie garaży zamkniętych – wymagania przepisów a efektywność rozwiązań technicznych

W artykule o zmianach w krajowych przepisach techniczno-budowlanych wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży zamkniętych. Ukazano skutki określenia konkretnego celu i wymagań dla funkcjonowania...

W artykule o zmianach w krajowych przepisach techniczno-budowlanych wpływających na funkcjonowanie systemów oddymiania garaży zamkniętych. Ukazano skutki określenia konkretnego celu i wymagań dla funkcjonowania instalacji tego typu.

mgr inż. Ewelina Szmytke Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania budynków

Rozpoczęta na odpowiednio wczesnym etapie współpraca pomiędzy architektem, projektantami branżowymi i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także gwarancją...

Rozpoczęta na odpowiednio wczesnym etapie współpraca pomiędzy architektem, projektantami branżowymi i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także gwarancją prawidłowego i efektywnego projektowania oraz wykonawstwa. Minimalizowane jest dzięki temu ryzyko wystąpienia potencjalnych strat dla inwestora i opóźnień przy odbiorze obiektu.

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, mgr inż. Grzegorz Krajewski Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015

Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015 Wentylacja pożarowa garaży – dobór systemu i projektowanie wg ITB 493/2015

Wytyczne ITB 493/2015 to szerokie opracowanie dotyczące projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Opisano w nich prawidłowy proces projektowania...

Wytyczne ITB 493/2015 to szerokie opracowanie dotyczące projektowania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Opisano w nich prawidłowy proces projektowania systemów i wskazano rozwiązania potencjalnych problemów. Oprócz zagadnień projektowych w wytycznych zawarto rekomendacje związane z oceną działania systemów oraz ich wymiarowaniem, prowadzeniem analiz CFD czy badaniami in-situ.

dr inż. Grzegorz Kubicki Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe

Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe Systemy oddymiania klatek schodowych – nowe wytyczne projektowe

Dla spełnienia podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej zasadniczą kwestią jest rzeczywista efektywność zastosowanych w budynku systemów. Pomocne w tym będą nowe wytyczne projektowania systemów oddymiania...

Dla spełnienia podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej zasadniczą kwestią jest rzeczywista efektywność zastosowanych w budynku systemów. Pomocne w tym będą nowe wytyczne projektowania systemów oddymiania klatek schodowych.

dr inż. Grzegorz Kubicki Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej

Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej Cele i rozwiązania systemów wentylacji pożarowej

Prezentujemy praktycznie wypróbowanych rozwiązań technicznych służących ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Omówiono też faktyczną efektywność oraz zakres stosowania popularnych systemów...

Prezentujemy praktycznie wypróbowanych rozwiązań technicznych służących ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Omówiono też faktyczną efektywność oraz zakres stosowania popularnych systemów różnicowania ciśnienia w ochronie ppoż. Wizualizację działania instalacji ppoż. zaprezentowano poprzez wizualizację skuteczności oddymiania auli Politechniki Warszawskiej.

dr inż. Dorota Brzezińska, prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński, mgr inż. Grzegorz Kowalski Oddymianie grawitacyjne w kotłowniach przemysłowych

Oddymianie grawitacyjne w kotłowniach przemysłowych Oddymianie grawitacyjne w kotłowniach przemysłowych

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przyrostu temperatury dymu w podobnych geometrycznie obiektach, tj. kotłowni przemysłowej i atrium biurowca, w przypadku pożarów o różnej mocy i dla różnych temperatur...

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przyrostu temperatury dymu w podobnych geometrycznie obiektach, tj. kotłowni przemysłowej i atrium biurowca, w przypadku pożarów o różnej mocy i dla różnych temperatur zewnętrznych.

dr inż. Dorota Brzezińska Oddymianie kotłowni przemysłowych - wymagania prawne i rozwiązania techniczne

Oddymianie kotłowni przemysłowych - wymagania prawne i rozwiązania techniczne Oddymianie kotłowni przemysłowych - wymagania prawne i rozwiązania techniczne

W kotłowniach bloków energetycznych w większości przypadków wystarczające są systemy naturalnej (grawitacyjnej) wentylacji oddymiającej. Ważne jest jednak zagwarantowanie otwarcia otworów napowietrzających...

W kotłowniach bloków energetycznych w większości przypadków wystarczające są systemy naturalnej (grawitacyjnej) wentylacji oddymiającej. Ważne jest jednak zagwarantowanie otwarcia otworów napowietrzających i odprowadzających dym, co umożliwiają systemy sygnalizacji pożaru i automatycznego otwierania tych otworów. Skutecznym zabezpieczeniem klatek schodowych (pylonów) jest zastosowanie napływu powietrza do przedsionków przeciwpożarowych.

dr inż. Dorota Brzezińska Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia

Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia Procedury wykonywania symulacji CFD – wybrane zagadnienia

Autorka publikacji w oparciu o przykład szwedzki ukazuje jak należy podchodzić do problematyki modelowania komputerowego zjawisk rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z użyciem technik CFD.

Autorka publikacji w oparciu o przykład szwedzki ukazuje jak należy podchodzić do problematyki modelowania komputerowego zjawisk rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu z użyciem technik CFD.

dr inż. Rafał Porowski, bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych Wybrane aspekty projektowania wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w...

Nadrzędnym celem wentylacji pożarowej w tunelach drogowych jest zapewnienie ewakuacji ludzi i mienia oraz ułatwienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez straż pożarną. Wentylacja pożarowa w tunelu drogowym powinna zapewniać sterowanie kierunkiem przepływu dymu i gorących gazów pożarowych, gdyż to właśnie szybkie rozprzestrzenianie się dymu jest głównym powodem występowania ofiar śmiertelnych i poszkodowanych.

bryg. dr Paweł Janik Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy Odbiory instalacji wentylacji pożarowej - projekt i wykonanie a przepisy

O skuteczności zaprojektowanego w obiekcie systemu ochrony przeciwpożarowej decydują detale, dlatego bardzo ważne jest wypracowanie koncepcji odpowiadającej miejscowym uwarunkowaniom. Wentylacja pożarowa...

O skuteczności zaprojektowanego w obiekcie systemu ochrony przeciwpożarowej decydują detale, dlatego bardzo ważne jest wypracowanie koncepcji odpowiadającej miejscowym uwarunkowaniom. Wentylacja pożarowa jest jednym z ważnych, niekiedy wręcz kluczowych ogniw takiej koncepcji, dlatego warto zadbać, by była zaprojektowana i wykonana oraz użytkowana w sposób gwarantujący spełnienie przez nią swojej funkcji na wypadek pożaru. Tylko co to za funkcja?

dr inż. Dorota Brzezińska Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich Projektowanie wentylacji pożarowej w garażach podziemnych w Polsce na tle standardów europejskich

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców...

W Polsce utrzymuje się tendencja wykorzystywania przy projektowaniu wentylacji pożarowej garaży krzywych, w których przyrost mocy pożaru jest jak najszybszy. Jest to z punktu widzenia projektantów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podejście najbezpieczniejsze, ale czy słuszne? Trwają obecnie badania nad przebiegiem rzeczywistych pożarów w garażach – ich wyniki powinny potwierdzić lub nie zasadność takiego podejścia do projektowani.

mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, Jarosław Wiche, Dyrektor Techniczny firmy SMAY Sp. z o.o. Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych Systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w garażach zamkniętych

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast,...

Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycję spowodowała, że w naszym kraju coraz popularniejsze stało się budowanie pod budynkami garaży podziemnych. Jest to szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od ilości kierowców szukających miejsc postojowych, co wpłynęło na popularyzację parkingów podziemnych oraz wielopoziomowych.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym

Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym

Instalacje wentylacyjne mogą być wykorzystywane nie tylko osobno do celów bytowych albo przeciwpożarowych, ale dzięki odpowiedniej modyfikacji łączyć mogą w budynku dwie funkcje: wentylacji bytowej i pożarowej....

Instalacje wentylacyjne mogą być wykorzystywane nie tylko osobno do celów bytowych albo przeciwpożarowych, ale dzięki odpowiedniej modyfikacji łączyć mogą w budynku dwie funkcje: wentylacji bytowej i pożarowej. W razie wystąpienia pożaru instalacja wentylacyjna niebędąca instalacją pożarową powinna automatycznie wyłączyć się, ustępując miejsca instalacji spełniającej również funkcję ochrony przeciwpożarowej. Podczas projektowania wydajność wentylacji pełniącej jednocześnie te dwie funkcje obliczana...

dr inż. Grzegorz Kubicki Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych

Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych

Artykuł prezentuje badania oraz symulacje, które mogą doprowadzić do skonstruowania kompleksowego i całkowicie nowatorskiego systemu ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich. System...

Artykuł prezentuje badania oraz symulacje, które mogą doprowadzić do skonstruowania kompleksowego i całkowicie nowatorskiego systemu ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich. System ten, dzięki możliwości stałej regulacji parametrów przepływu powietrza w trzonie klatki schodowej, ma szansę zdecydowanie poprawić uzyskiwany obecnie poziom bezpieczeństwa w tego typu obiektach.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja tuneli komunikacyjnych

Wentylacja tuneli komunikacyjnych Wentylacja tuneli komunikacyjnych

Budowle podziemne, do których należą tunele, służą m.in. do celów transportowych, komunikacyjnych, magazynowych i militarnych. Z uwagi na dużą liczbę osób przebywających w tunelach komunikacyjnych, drogowych...

Budowle podziemne, do których należą tunele, służą m.in. do celów transportowych, komunikacyjnych, magazynowych i militarnych. Z uwagi na dużą liczbę osób przebywających w tunelach komunikacyjnych, drogowych i kolejowych, a szczególnie w metrze oraz ze względu na realne niebezpieczeństwo utraty przez nie zdrowia i życia w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony ppoż. Podczas pożaru w tunelach powstają produkty spalania stanowiące zagrożenie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2)

Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2) Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach (cz. 2)

Zgodnie z przepisami [4, 5] w budynkach wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane chroniące przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne....

Zgodnie z przepisami [4, 5] w budynkach wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane chroniące przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne. Również klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące drogami ewakuacyjnymi, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.