RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania – Sprawdź jak je uzyskać!

ECO Comfort | 2018-06-20
ECO Comfort

ECO Comfort

W wielu gminach ruszył program dofinansowania ekologicznego ogrzewania. Jest to forma pomocy dla osób posiadających stare piece. Ekologiczne ogrzewanie jest droższe od ogrzewania starego typu, kiedy to w piecu spalane były, w ramach oszczędności, śmieci czy węgiel niskiej jakości. Dlatego niektóre gminy uruchomiły również Programy osłonowe mające pomóc w pokryciu kosztów eksploatacji ekologicznego ogrzewania.

treść sponsorowana

Aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z dotacji na wymianę pieca, poszczególne gminy uruchomiły program zwrotu kosztów eksploatacyjnych nowoczesnego ogrzewania. Ma on pomóc osobom zmieniającym tradycyjne ogrzewanie na ekologiczne w pokryciu kosztów jego użytkowania.

Wymień piec – otrzymaj dofinansowanie ekologicznego ogrzewania

Program ograniczenia niskiej emisji trwa. Bardzo wielu mieszkańców gmin, najbardziej narażonych na wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza pojawiający się w okresie jesienno-zimowym, stara się o dotacje na wymianę pieca. W niektórych przypadkach jest to efekt zwiększonej świadomości mieszkańców, w innych – wchodzących w życie przepisów. Na przykład w Krakowie od września 2019 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Wszystko po to, by do 2023 roku móc zrealizować program ograniczenia niskiej emisji.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania może dotyczyć (zależnie od zasad przyjętych w gminie, w której mieszka osoba starająca się o dotację) wymiany kotła na nowoczesny piec na pelet, węgiel lub drewno, podłączenia do sieci miejskiej albo montażu ogrzewania gazowego czy elektrycznego.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do ekologicznego ogrzewania należy upewnić się, że wybrany kocioł spełnia wymagania ekoprojektu, a rodzaj ogrzewania jest zgodny z zasadami przyjętymi przez gminę. Dla przykładu: w niektórych miejscowościach przyznawana jest dotacja na zmianę starego typu kotła na nowoczesny piec na węgiel, drewno lub pelet. W Krakowie dofinansowanie do tego urządzenia nie jest przyznawane.

Gminy przystępujące do programu wymiany pieców mogą starać się o fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z programu PONE uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jeśli osoba chcąca skorzystać z dofinansowania do ekologicznego ogrzewania mieszka w gminie, która nie oferuje żadnego wsparcia, może skorzystać z proponowanego przez Bank Ochrony Środowiska oraz wybrane banki spółdzielcze preferencyjnego kredytu. Kiedy warunki zostaną spełnione, a inwestycja zakończona, bank umarza do 50% kredytu, pozyskując środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji na temat dofinansowania do ekologicznych źródeł energii znajduje się tutaj.

Dofinansowanie na kominek

W Krakowie 1 września 2019 roku wejdzie w życie ustawa zakazująca ogrzewania węglem i drewnem. Ma ona na celu znaczną poprawę jakości powietrza.

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków będą mogli korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej, a także ogrzewać swoje domy za pomocą prądu, gazu lub lekkiego oleju opałowego.

Zakaz ten dotyczy również spalania paliw stałych niskiej jakości w kominkach.

Według dostępnych analiz główną przyczyną wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w okresie jesienno-zimowym w Krakowie są domowe instalacje grzewcze, w których spalane są głównie śmieci i niskiej jakości węgiel. Badania potwierdzają, że stoją one za powstawaniem około 42-45% pyłu PM10 i 68-70% mutagennego i rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania dotyczy również wymiany lub likwidacji kominka, który przez ostatnie lata przestał pełnić funkcję jedynie dekoracyjną, a coraz częściej stawał się głównym źródłem ciepła.

Dotacje unijne na ogrzewanie ekologiczne są dostępne w podobnym stopniu, jak środki krajowe – obejmują one dopłaty do pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych źródeł OZE (Odnawialne Źródła Energii), które mogą zostać uzupełnione o działanie wentylacji mechanicznej (więcej na temat rekuperacji przeczytasz tutaj).

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania nie obejmuje osób, które budują dom. Głównym założeniem projektu jest wymiana starych systemów, emitujących duże zanieczyszczenia na nowe ekologiczne odpowiedniki.

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego zakłada, że każdy mieszkaniec posiadający stary piec na węgiel lub drewno bądź kominek powinien do 2022 roku wymienić go na ekologiczny odpowiednik. Nie ma wyjątków dla kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Jedynym opłacalnym rozwiązaniem dla mieszkańców jest skorzystanie z dofinansowania. Po zakończeniu programów będą oni musieli wymienić piece we własnym zakresie, bez żadnej pomocy finansowej.

Według uchwały, do końca 2026 roku właściciele pieców, które spełniają obecnie podstawowe wymagania emisyjne (3 lub 4 klasa), będą musieli wymienić je na nowszej generacji kotły. Natomiast używane piece 5 klasy mogą pozostać eksploatowane do końca ich żywotności.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kominków – wszystkie urządzenia, które zostały zainstalowane po 1 lipca 2017 roku, muszą spełniać standardy ekoprojektu. Natomiast od 2023 roku mieszkańcy będą mogli korzystać jedynie z tych kominków, które sprostają wymaganiom wspomnianego już projektu lub charakteryzują się sprawnością cieplną na poziomie minimum 80%.

Niespełniające wymogów ekoprojektu kominki będą musiały zostać doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu, tak by nie przekraczały one założonych norm. Jeśli przepisy zostaną przez mieszkańców naruszone, mogą oni zostać ukarani mandatem lub grzywną w wysokości od 500 do 5 000 zł.

Podobnie, jak w przypadku dofinansowania na wymianę pieca, przed rozpoczęciem działań inwestor powinien złożyć wniosek, przejść wizytę kontrolną i podpisać umowę. Zachowanie kolejności jest niezwykle ważne, ponieważ inwestor, który po wypełnieniu i złożeniu wniosku od razu przystąpił do zmiany lub likwidacji kominka, nie otrzyma dotacji.

Dofinansowanie jest wypłacane dopiero po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku rozliczeniowego, który rozpatrzony pozytywnie pozwala na zwrot części kosztów poniesionych w związku z wymianą kominka.

Czego nie obejmują dofinansowania ekologicznego ogrzewania?

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania nie obejmuje nowych inwestorów, którzy są w trakcie budowy domu.

Dotacja może zostać przyznana jedynie w przypadku, gdy zostaje wymienione starego typu ogrzewanie na nowe, ekologiczne, spełniające normy. Jeśli piec nie spełnia przyjętych założeń lub dofinansowanie w danej gminie nie obejmuje tego typu urządzenia – zwrot kosztów nie zostanie przyznany.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania jest skierowane do:

 • osób fizycznych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • najemców lokali komunalnych.

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania a koszty jego eksploatacji

Osoby zwlekające z wymianą pieca najczęściej argumentują swoją decyzję obawą przed znacznym wzrostem kosztów związanych z eksploatacją ogrzewania. Oczywiście nie da się ukryć, że w porównaniu do dotychczasowego systemu spalania niemal wszystkiego w starym kotle, ogrzewanie ekologiczne wygeneruje większe koszty.

Dlatego wiele gmin, w tym Kraków, wprowadziło w życie Lokalny Program Osłonowy. Ma on pomóc osobom, które zdecydowały się na wymianę pieca w pokryciu kosztów eksploatacji nowego systemu ogrzewania. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria finansowe, które są różne w zależności od wielkości prowadzonego gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie przyznawane jest raz w roku w formie celowego zasiłku. By je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Aby otrzymywać dotacje każdego roku, należy składać nowe wnioski.

Od czego zależy wysokość otrzymanego dofinansowania? Obliczany jest iloczyn:

 • powierzchni lokalu, o którym mowa,
 • stawki dopłaty, czyli oszacowanego kosztu ogrzewania 1m2 mieszkania, przez zainstalowany system,
 • współczynnika dochodu, który ustalany jest na podstawie wysokości dochodu oraz ilości osób składających się na gospodarstwo domowe (kwoty zostały  dostosowane do możliwości finansowych jednoosobowego gospodarstwa domowego).

By uzyskać dopłatę do kosztów ogrzewania, należy złożyć:

 • odpowiedni wniosek,
 • załączniki:
 1. dokument potwierdzający prawo do zajmowanego lokalu,
 2. dokument potwierdzający wielkość zamieszkałego lokalu lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wielkości powierzchni domu bądź mieszkania,
 3. dokument potwierdzający zobowiązanie do uiszczania opłat związanych z eksploatacją ogrzewania,
 4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Filii MOPS właściwej do miejsca zamieszkania.

Lokalny Program Osłonowy rozpoczął się w 2014 roku, jego zakończenie planowane jest na rok 2022.

Podsumowanie

Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania jest częścią programu zakładającego ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń, który jest sukcesywnie wdrażany przez lokalne władze. Natomiast Lokalny Program Osłonowy ma pomóc mieszkańcom, którzy zdecydowali się na wymianę pieca, w pokryciu kosztów za ogrzewanie.

ECO Comfort logo ECO Comfort
ul. Drogowców 3
32-400 Myślenice

Tel/fax: 12 274 22 06
Tel. 603 908 700
e-mail: [email protected]

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Kamil42 Kamil42, 29.03.2019r., 11:06:04 Jest też program „Czyste powietrze” , którego głównym założeniem jest zmniejszenie/uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które dostają się do atmosfery za sprawą domów należących do osób fizycznych. I też jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Program przewiduje zwrot części poniesionych kosztów przez inwestorów w ramach działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i uchodzenia szkodliwych substancji do atmosfery. Więcej tutaj https://www.techsterowniki.pl/blog/program-czyste-powietrze--na-czym-polega-i-jak-skorzystac-z-doplat
 • Jokka Jokka, 02.09.2020r., 18:19:28 Bardzo dobrym ogrzewaniem własnie eko zdecydowanie sa panele na podczerwięń. sami mamy własnie takie panele, wybraliśmy te infrared polskiej marki Oxyly
 • JAne JAne, 22.10.2020r., 03:46:53 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ten zespół energetyczny może go wykonać od ręki kliknij tu. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe), jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Powiązane

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

ECO Comfort Klimatyzacja: cena montażu klimatyzacji w 2024 roku. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora?

Klimatyzacja: cena montażu klimatyzacji w 2024 roku. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora? Klimatyzacja: cena montażu klimatyzacji w 2024 roku. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora?

Montaż klimatyzacji w domu jeszcze do niedawna wydawał się dobrem luksusowym, zarezerwowanym dla dobrze sytuowanych inwestorów. Postępujące zmiany klimatyczne i powszechność systemów klimatyzacyjnych do...

Montaż klimatyzacji w domu jeszcze do niedawna wydawał się dobrem luksusowym, zarezerwowanym dla dobrze sytuowanych inwestorów. Postępujące zmiany klimatyczne i powszechność systemów klimatyzacyjnych do domów i firm sprawiły, że montaż klimatyzatora jest niemalże standardem w nowoczesnym budownictwie, a sam koszt założenia klimatyzacji nie należy do wysokich, ponadto zakup klimatyzatora wraz z usługą montażu jest objęty programami dofinansowującymi inwestycję.

ECO Comfort Pompa ciepła: kalkulacja, jak dobrać pompę ciepła do inwestycji?

Pompa ciepła: kalkulacja, jak dobrać pompę ciepła do inwestycji? Pompa ciepła: kalkulacja, jak dobrać pompę ciepła do inwestycji?

Pompy ciepła są urządzeniami przyszłości: najbardziej ekologicznymi systemami bazującymi tylko i wyłącznie na całkowicie niewyczerpalnych i odnawialnych zasobach naturalnych. Pompy służą nie tylko do tego,...

Pompy ciepła są urządzeniami przyszłości: najbardziej ekologicznymi systemami bazującymi tylko i wyłącznie na całkowicie niewyczerpalnych i odnawialnych zasobach naturalnych. Pompy służą nie tylko do tego, by pokryć zapotrzebowanie na ciepło w budynku, ale i do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Wielofunkcyjne modele pomp ciepła zapewnią także ochłodzenie domu w trakcie letnich, wysokich temperatur.

ECO Comfort Klimatyzator bez jednostki zewnętrznej: na co zwracać uwagę, decydując się na ten system klimatyzacji?

Klimatyzator bez jednostki zewnętrznej: na co zwracać uwagę, decydując się na ten system klimatyzacji? Klimatyzator bez jednostki zewnętrznej: na co zwracać uwagę, decydując się na ten system klimatyzacji?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne budownictwo komercyjne bez wydajnie działającej klimatyzacji. Klimatyzator daje gwarancję sprawnego systemu zarządzania strumieniami powietrza tak, by w budynku zapewniony...

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne budownictwo komercyjne bez wydajnie działającej klimatyzacji. Klimatyzator daje gwarancję sprawnego systemu zarządzania strumieniami powietrza tak, by w budynku zapewniony był komfort termiczny, szczególnie istotny w ciepłych porach roku, kiedy z powodu upałów spada nasza wydajność pracy i koncentracja. O komfortową temperaturę dbają także właściciele domów jednorodzinnych, decydując się coraz częściej na montaż klimatyzacji.

ECO Comfort Pompy ciepła gruntowe i powietrzne: na jaką inwestycję się zdecydować?

Pompy ciepła gruntowe i powietrzne: na jaką inwestycję się zdecydować? Pompy ciepła gruntowe i powietrzne: na jaką inwestycję się zdecydować?

Niepewność na rynku cen gazu, coraz większe stawki za kilowatogodzinę prądu, wprowadzone limity zużycia z gwarantowaną ceną: to wszystko sprawia, że poszukujemy systemu grzewczego, który nie tylko będzie...

Niepewność na rynku cen gazu, coraz większe stawki za kilowatogodzinę prądu, wprowadzone limity zużycia z gwarantowaną ceną: to wszystko sprawia, że poszukujemy systemu grzewczego, który nie tylko będzie niezawodny, ale przede wszystkim ekonomiczny. Innowacyjne pompy ciepła spełniają te warunki: to najnowocześniejsze, najbardziej ekologiczne oraz oszczędne urządzenia grzewcze, które pokryją zapotrzebowanie na ogrzewanie domu, zadbają o przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a latem także o schłodzenie...

ECO Comfort Pompa ciepła: schemat instalacji pompy ciepła, koszty inwestycji

Pompa ciepła: schemat instalacji pompy ciepła, koszty inwestycji Pompa ciepła: schemat instalacji pompy ciepła, koszty inwestycji

Pompy ciepła to najbardziej ekologiczne, ale i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, systemy ogrzewania domu. Wielofunkcyjne modele pomp nie tylko pokryją zapotrzebowanie na ciepło w domu, ale także...

Pompy ciepła to najbardziej ekologiczne, ale i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, systemy ogrzewania domu. Wielofunkcyjne modele pomp nie tylko pokryją zapotrzebowanie na ciepło w domu, ale także przygotują ciepłą wodę użytkową (c.w.u.), a latem posłużą do chłodzenia budynku. Niewątpliwą zaletą urządzeń jest możliwość montażu pompy ciepła zarówno w nowoczesnym budownictwie, nastawionym na energooszczędne rozwiązania technologiczne, jak i w modernizowanych domach bez rezygnacji z dotychczasowej...

ECO Comfort Klimatyzatory naścienne: wady, zalety, funkcje. Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzatorach ściennych!

Klimatyzatory naścienne: wady, zalety, funkcje. Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzatorach ściennych! Klimatyzatory naścienne: wady, zalety, funkcje. Wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzatorach ściennych!

Ostatnie lata w polskim budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym pokazały nie tylko potrzebę budowy ekonomicznych budynków, o wysokiej szczelności i niskim zapotrzebowaniu energetycznym, ale także uwidoczniły...

Ostatnie lata w polskim budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym pokazały nie tylko potrzebę budowy ekonomicznych budynków, o wysokiej szczelności i niskim zapotrzebowaniu energetycznym, ale także uwidoczniły trend podnoszenia komfortu użytkowania i przebywania w nowych i modernizowanych budynkach. Powszechne stało się wykorzystywanie pomp ciepła do ogrzewania budynków, fotowoltaiki do uzyskania niezależności energetycznej i zasilania budynku w darmową i czystą energię elektryczną oraz wentylacji...

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.