RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Cicha praca instalacji kanalizacyjnej w budynkach nowych i modernizowanych

System kanalizacji niskoszumowej
Źródło: Aliaxis

System kanalizacji niskoszumowej


Źródło: Aliaxis

Wyposażenie techniczne nie może powodować większego hałasu, niż określono w normach – jest to uwarunkowane nie tylko przepisami prawa, ale także względami komfortu i zdrowia użytkowników pomieszczeń. Hałas od kanalizacji może być szczególnie uciążliwy, bardziej niż np. zewnętrzny hałas komunikacyjny. Na rynku dostępne są rozwiązania, które pomogą skutecznie wyciszyć kanalizację zarówno wewnątrz nowego, jak i modernizowanego budynku.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

W artykule:

• Uwzględnienie parametrów akustycznych podczas projektowania kanalizacji

Systemy kanalizacyjne o wysokich parametrach akustycznych

Instalacja cichego systemu kanalizacyjnego

Poprawienie parametrów akustycznych istniejącej instalacji

 

Instalacje kanalizacyjne mogą być źródłem hałasu, którego źródłem jest przepływ ścieków – ich opadanie w odcinkach pionowych wywołuje rezonans akustyczny ścian oraz przepływ poziomy powodujący drgania rur. Im większą energię ma strumień ścieków, tym wyższy hałas powstaje. Dzieje się tak w instalacjach o wysokim natężeniu przepływu ścieków (powyżej 2 l/s) oraz przy ich dużej prędkości (np. w pionach o małych przekrojach). Punktami powstawania dźwięków są też gwałtowne zmiany kierunków i średnic rur. Powstały w ten sposób dźwięk może się rozprzestrzeniać na dwa sposoby:

  • przenoszenie przez konstrukcję budynku – hałas materiałowy powodowany przez drgania ścianek rur, przenoszone kolejno na elementy mocujące, przegrody i resztę konstrukcji budynku;
  • przenoszenie do bezpośredniego otoczenia – hałas powietrzny powodowany przez przeniesienie drgań do otoczenia jako wibracji powietrza.

Przy nieprawidłowej konstrukcji i wykonaniu instalacji kanalizacyjnej pochodzący od niej hałas może stanowić znaczną uciążliwość dla użytkowników budynków, szczególnie wielokondygnacyjnych (wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego czy komercyjnych), przekraczając wartości wskazane w normie PN-B-02151-2 [1], przywołanej przez Warunki Techniczne [2] w § 326:

Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Norma PN-B-02151-2 określa m.in. poziom dźwięku, który może być przenoszony przez wyposażenie techniczne do pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Przykładowo dopuszczalny poziom natężenia dźwięku w budynkach mieszkalnych wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy [1].

Uwzględnienie parametrów akustycznych podczas projektowania kanalizacji

W przypadku nowej instalacji kanalizacyjnej jej cechy wpływające na komfort akustyczny – czyli zmniejszenie energii płynących ścieków, ograniczenie uderzeń hydraulicznych, ograniczenie punktów powstawania dźwięków czy zastosowanie systemowych rozwiązań instalacyjnych – można uwzględnić już na etapie projektu, m.in. przewidując odpowiednio niską prędkość (do 1 m/s) w odcinkach pionowych oraz eliminując punktowe źródła dźwięku, takie jak gwałtowne zmiany średnicy czy kierunku – w tym celu należy ograniczyć stosowanie odsadzek, a pojedyncze kolano 90° zastąpić dwoma kolanami 45°. Przewody należy prowadzić w ściankach instalacyjnych (a nie w bruzdach instalacyjnych w przegrodach). Zastosowany system instalacyjny powinien być niskoszumowym (cichym) systemem budynkowej kanalizacji wewnętrznej – oznacza to zastosowanie rur z materiału o odpowiednich własnościach akustycznych wraz z systemem kształtek i mocowań (obejm) do przegród pionowych i poziomych.

Bardzo ważne jest tu podejście systemowe, np. źle zamocowana rura niskoszumowa lub obejma akustyczna zastosowana w zwykłej kanalizacji nie pozwoli na poprawę parametrów instalacji. Jeśli projektant musi się kierować aspektem ekonomicznym, może jako niskoszumową zaprojektować tylko część instalacji, a np. poziomy kanalizacyjne w piwnicy nieużytkowej przewidzieć w technologii tradycyjnej (zwłaszcza w przypadku dobrze zaizolowanego stropu). Bardzo duże znaczenie ma także prawidłowe wykonawstwo, obejmujące m.in. właściwe rozmieszczenie obejm czy montaż przyborów sanitarnych tak, by nie przenosiły wibracji i drgań (w sposób zapewniający ich cichą pracę).

kanalizacja niskoszumowa

Fot. 1. System kanalizacji niskoszumowej


Źródło: Aliaxis

Systemy kanalizacyjne o wysokich parametrach akustycznych

Znaczące obniżenie poziomu hałasu spowodowanego przepływem ścieków zapewnia zastosowanie systemów kanalizacji tzw. niskoszumowej (cichej). Materiałami stosowanymi do budowy takiego systemu są modyfikowane tworzywa sztuczne, najczęściej polipropylen, polietylen i polichlorek winylu łączony z kompozytem (np. ABS). Własności akustyczne systemu kanalizacyjnego można polepszyć, stosując dwa rozwiązania konstrukcyjne – jednorodną grubszą, sztywną ściankę o wysokiej gęstości lub ściankę trójwarstwową, której warstwa środkowa ma za zadanie pochłanianie i rozpraszanie dźwięku.

Im większa gęstość, grubość i sztywność obwodowa ścianki rury kanalizacyjnej, tym większa jest jej dźwiękoszczelność (poziom izolacyjności akustycznej), czyli tłumienie dźwięków. Mogą tego doświadczyć choćby osoby użytkujące budynki z pionami żeliwnymi, niemal niesłyszalnymi. Do tej tradycji nawiązują rury niskoszumowe, których ścianka wykonana jest z materiału o wyższej gęstości. Przykładowo w systemach z polipropylenu (PP) zwykłe rury mają gęstość 0,9–1,0 kg/m3, a polipropylen o wysokiej gęstości może mieć ciężar maks. 1,9 kg/m3. Jeden z producentów wskazuje, że jego rury niskoszumowe wykonane z PP wysokiej gęstości są o 20% cięższe niż tradycyjne rury PP.

Natomiast konstrukcja wielowarstwowa przekłada się na wyższą odporność uderzeniową i elastyczność, a każda z trzech warstw pełni inną funkcję. Warstwy zewnętrzna i wewnętrzna wykonane są tworzywa blokowego (litego) – zewnętrzna odpowiada za wytrzymałość mechaniczną rury i jej odporność na starzenie, a wewnętrzna, o gładkiej powierzchni, zapewnia niskie opory przepływu i chroni przed tworzeniem się warstwy osadu. Warstwę środkową stanowi z kolei tworzywo sztuczne z domieszkami modyfikatorów mineralnych (np. polipropylen z modyfikatorami mineralnymi – PP-MD), jej rolą jest wytłumienie i rozproszenie dźwięku.

rura systemu kanalizacji

Fot. 2. Rura systemu kanalizacji niskoszumowej o ściance jednorodnej cechującej się zwiększoną gęstością i sztywnością


Źródło: Pipelife

ksztaltki rury

Fot. 3. Kształtki w systemie niskoszumowym wielowarstwowym kielichowym


Źródło: Aliaxis

edwe

Fot. 4. Kształtki wentylacyjne w systemach kanalizacji niskoszumowej


Źródło: Aliaxis, Valsir

akcesoria niskoszumowa kanalizacja

Fot. 5. Akcesoria montażowe do niskoszumowego systemu kanalizacyjnego


Źródło: Valsir

Rury kanalizacji niskoszumowej łączy się za pomocą systemowych złączek i kształtek – w ofercie niektórych producentów znaleźć można opatentowane rozwiązania poprawiające własności akustyczne całego wykonanego w ten sposób systemu. W przypadku rur kielichowych stosuje się połączenie z odpowiednią nieprzesuwalną uszczelką dwu- lub trzywargową, wykonaną najczęściej z EPDM, SBR-NR lub NBR. Połączenia kielichowe z uszczelkami wargowymi są szybkie w montażu i nie stanowią mostków akustycznych. Natomiast rury bezkielichowe łączy się za pomocą muf nasadowych, których konstrukcja uwzględnia kompensację wydłużeń termicznych.

Gotową instalację należy także prawidłowo zamocować do przegród budowlanych, wykorzystując specjalistyczne obejmy akustyczne – z wkładką elastomerową i podkładkami dystansowymi zapewniającymi ich odpowiednie dokręcenie. Obejmy takie stosuje się zarówno przy montażu poziomym, jak i pionowym, do wykonywania punktów stałych i przesuwnych, zachowując odległości między kolejnymi punktami zgodnie z wytycznymi producenta.

Do porównania własności akustycznych rur o średnicy do 150 mm w sposób znormalizowany służy poziom dźwięku pochodzącego od instalacji przy określonym przepływie ścieków LA (dB) dla przepływów 0,5, 1,0, 2,0 oraz 4,0 l/s, określany według normy PN-EN 14366 [1]. Uzyskane w pomiarach dane zawarte są w Krajowej Aprobacie Technicznej dla systemu kanalizacji, pozwalają zatem jednoznacznie porównać własności różnych materiałów. Nie stanowią jednak informacji o zachowaniu się instalacji w rzeczywistym budynku (in-situ). Akustykę danej instalacji można wyznaczyć w oparciu o model obliczeniowy opisany w normie PN-EN 12354-5 [2]. Ważnym założeniem jest to, że instalacja „in situ” jest dokładnie taka sama jak instalacja opisana w raporcie z badania. Chcąc porównać dwie oferty, należy zwrócić uwagę na normę będącą dokumentem odniesienia oraz na opis badanej instalacji, wskazujący m.in. miejsce pomiaru (np. na poziomie gruntu za ścianą), prędkość przepływu w instalacji oraz mocowanie zastosowane do przegród.

Zobacz także: „Niekonwencjonalne systemy kanalizacji”

Instalacja cichego systemu kanalizacyjnego

Trzecią składową – obok odpowiedniego projektu i zastosowania systemu niskoszumowego (czyli rur z połączeniami, kształtek i obejm) – jest prawidłowe wykonawstwo, na które składa się zarówno odpowiednie wykonanie połączeń rur, jak i ich zgodne ze sztuką i staranne mocowanie do przegród, a także prawidłowy montaż przyborów.

Podczas wykonywania instalacji należy unikać tzw. mostków akustycznych, czyli miejsc nieciągłości akustycznych, w których instalacja traci swoje własności. Mostki akustyczne powstają w przypadku m.in.: połączenia rur bez uszczelki elastycznej; nieprawidłowego zamocowania rur do przegród; braku zabezpieczenia akustycznego przejść przez przegrody i między kondygnacjami; pozostawienia resztek materiałów budowlanych na przewodzie w miejscu zetknięcia z konstrukcją budowlaną. Większości tych mostków akustycznych można uniknąć dzięki prawidłowemu zastosowaniu rozwiązań systemowych i starannemu wykonawstwu instalacji.

Przybory sanitarne należy oddzielić od przegród budowlanych elastycznym materiałem antywibracyjnym i dźwiękochłonnym. Przy ich montażu trzeba zastosować odpowiednie kształtki niskoszumowe – obniża się dzięki temu emisja hałasu powietrznego uciążliwego dla użytkowników pomieszczeń z przyborami sanitarnymi. Do posadowienia miski ustępowej należy zastosować oddzielającą warstwę gumy na stropie (uwzględniając fakt, że śruby mocujące także wymagają odpowiedniego zabezpieczenia akustycznego). Z kolei do wanien i brodzików stosuje się nóżki lub kątowniki z mocowaniem antywibracyjnym. Krawędź przyboru z przyległą ścianą należy połączyć z wykorzystaniem silikonu – pełni on funkcję materiału nie tylko uszczelniającego, ale także absorbującego drgania.

Poprawienie parametrów akustycznych istniejącej instalacji

Dostępne są także rozwiązania umożliwiające wyciszenie instalacji kanalizacyjnej bez konieczności jej wymiany – są to zabudowy i izolacje akustyczne. Dźwięki emitowane przez instalację może pochłonąć i rozproszyć odpowiednia zabudowa szachtu instalacyjnego, z konstrukcją z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wiórowych lub gipsowo-włóknowych i wypełnieniem z wełny mineralnej.

zabudowa szacht instalacyjny

Fot. 6. Zabudowa szachtu instalacyjnego poprawia własności akustyczne instalacji


Źródło: Siniat

izolacja cienkoscienna

Fot. 7. Izolacja cienkościenna (otulina elastyczna) do rur kanalizacyjnych:


a) wygląd otuliny, b) otulina zamontowana na rurze


Źródło: Armacell

Inną możliwością (np. w sytuacjach, gdy wykonanie zabudowy szachtu jest utrudnione) jest zastosowanie izolacji akustycznej stworzonej z myślą o instalacjach już istniejących. Właściwą warstwą o wysokiej izolacyjności akustycznej jest cienkościenna otulina z pianki z tworzywa sztucznego z elastycznych włókien o wysokiej gęstości, np. zamkniętokomórkowa izolacja PEF (pianka polietylenowa). Izolacja jest dodatkowo chroniona warstwą specjalnej tkaniny, litej gumy lub aluminium – zwiększa to jej trwałość, wytrzymałość i sztywność obwodową, a dodatkowo poprawia parametry akustyczne. Izolacja musi bardzo dobrze przylegać do chronionej rury, co nie tylko gwarantuje zachowanie własności wytłumiających, ale też zapobiega kondensacji pary wodnej pod warstwą izolacji, co mogłoby prowadzić do jej degradacji. Odpowiedzią na ten problem jest sam charakter otuliny – dzięki jej elastyczności, małej masie i wytrzymałości łatwo naciąga się ją na chroniony przewód (można także rozciąć otulinę wzdłużnie i ponownie skleić systemową taśmą samoprzylepną po nałożeniu na zabezpieczony odcinek rury). Starannie wykonanej izolacji wymagają także połączenia rur i kształtki.

Rozwiązanie to może zostać zastosowane np. do tradycyjnej instalacji z tworzyw sztucznych, która po remoncie zastąpiła stare piony żeliwne. Ponieważ ścianki zwykłych rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych są cieńsze, lżejsze i mniej sztywne od ścianek rur żeliwnych, przenoszą one dźwięki w znacznie większym stopniu. W ten sposób po remoncie pojawia się niewystępujący wcześniej problem hałasu od instalacji. Dodanie otuliny do takiej instalacji jest z pewnością łatwiejsze, szybsze i bardziej korzystne ekonomicznie niż kolejna przebudowa pionów.

Literatura

1. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

2. PN-EN 14366+A1:2020-03 Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych

3. PN-EN 12354-5:2009 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 5: Poziomy hałasu pochodzące od wyposażenia technicznego

4. Materiały techniczne producentów

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf

Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf

Wody Polskie wczesną jesienią mają ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania taryf za wodę i ścieki - oceniają władze firmy. Do tej pory większość zatwierdzonych taryf przewiduje obniżki opłat, utrzymanie...

Wody Polskie wczesną jesienią mają ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania taryf za wodę i ścieki - oceniają władze firmy. Do tej pory większość zatwierdzonych taryf przewiduje obniżki opłat, utrzymanie cen bądź lekkie podwyżki wynikające np. z inflacji.

Redakcja RI Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania...

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania odpowiada poradnik, który przygotował UOKiK.

Redakcja RI Śląsk i Wielkopolska otrzymały dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

Śląsk i Wielkopolska otrzymały dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej Śląsk i Wielkopolska otrzymały dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają tym razem inwestycje w gminach: Kozy (województwo śląskie) i Śmigiel (województwo wielkopolskie).

Redakcja RI Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną w Nowym Sączu

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną w Nowym Sączu Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną w Nowym Sączu

W dniach 24 - 26 października 2018 roku w Nowym Sączu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Infrastruktura krytyczna miast. Tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo...

W dniach 24 - 26 października 2018 roku w Nowym Sączu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Infrastruktura krytyczna miast. Tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, energetyki i teleinformatyki.

Redakcja RI NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie

NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie

Środki z unijnego Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wesprą rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) i Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie)...

Środki z unijnego Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wesprą rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) i Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) – ośrodkach licznie uczęszczanych przez turystów, a także w Głogowie na Dolnym Śląsku, leżącym nad Odrą. Dotacje dla tych trzech miast wyniosą razem ok. 30 mln zł.

Redakcja RI Gminy Nowa Słupia, Górno i Bieliny zbudują kanalizację

Gminy Nowa Słupia, Górno i Bieliny zbudują kanalizację Gminy Nowa Słupia, Górno i Bieliny zbudują kanalizację

Marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu związanego z gospodarką wodno-ściekową w trzech kieleckich gminach: Nowej Słupi, Górnie i Bielinach. Samorząd...

Marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu związanego z gospodarką wodno-ściekową w trzech kieleckich gminach: Nowej Słupi, Górnie i Bielinach. Samorząd województwa dołoży do inwestycji w tych gminach ponad 60 milionów złotych.

Redakcja RI Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej....

Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 5 mln zł.

Redakcja RI Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej

Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej

Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko...

Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojony projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami Dywity i Gietrzwałd.

Redakcja RI Systemy instalacyjne Viega sprostały wyzwaniom hamburskiej Filharmonii

Systemy instalacyjne Viega sprostały wyzwaniom hamburskiej Filharmonii Systemy instalacyjne Viega sprostały wyzwaniom hamburskiej Filharmonii

Muzyczne arcydzieła nie powstają z dnia na dzień. Zazwyczaj są efektem wieloletnich wysiłków, niektóre pozostają niedokończone, ale pomimo tego zachwycają ludzi przez całe dekady i wieki. To samo odnosi...

Muzyczne arcydzieła nie powstają z dnia na dzień. Zazwyczaj są efektem wieloletnich wysiłków, niektóre pozostają niedokończone, ale pomimo tego zachwycają ludzi przez całe dekady i wieki. To samo odnosi się do budynków, gdzie rozbrzmiewa wspaniała muzyka. Przykładem jest nowa Filharmonia nad Łabą, której budowa trwała aż 10 lat, ale po ukończeniu zachwyca zarówno pod względem akustyki, jak i wyjątkowej architektury.

Redakcja RI NFOŚiGW przyznał 106 mln zł wsparcia na pięć inwestycji wodno-kanalizacyjnych

NFOŚiGW przyznał 106 mln zł wsparcia na pięć inwestycji wodno-kanalizacyjnych NFOŚiGW przyznał 106 mln zł wsparcia na pięć inwestycji wodno-kanalizacyjnych

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie,...

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie, Tomaszowie Mazowieckim i Dobrej (Szczecińskiej) będą kosztowały przeszło 206 mln zł, a wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 106 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW udzielił unijnej pomocy 279 tego typu przedsięwzięciom o wartości ponad 13 mld zł, z czego 6,7 mld zł stanowią dotacje.

Redakcja RI Targi WOD-KAN 2018 już w czerwcu!

Targi WOD-KAN 2018 już w czerwcu! Targi WOD-KAN 2018 już w czerwcu!

Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”....

Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Targi odbędą się w dniach 5-7 czerwca. Nasza redakcja objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

Redakcja RI Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech+: Konkurs Lider Instalacji 2018

Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech+: Konkurs Lider Instalacji 2018 Kanalizacja niskoszumowa Wavin SiTech+: Konkurs Lider Instalacji 2018

System kanalizacji niskoszumowej nowej generacji Wavin SiTech+ obejmuje pełną gamę rur i kształtek do niskoszumowych instalacji kanalizacyjnych. Dzięki recepturze surowca, budowie rur oraz kształtek, a...

System kanalizacji niskoszumowej nowej generacji Wavin SiTech+ obejmuje pełną gamę rur i kształtek do niskoszumowych instalacji kanalizacyjnych. Dzięki recepturze surowca, budowie rur oraz kształtek, a także opracowanej technice mocowania obniża poziom natężenia hałasu wynikający z pracy instalacji kanalizacyjnej w stosunku do klasycznej kanalizacji wewnętrznej wykonanej z rur i kształtek z polipropylenu zgodnych z normą PN-EN 1451-1:2001.

Redakcja RI NFOŚiGW: Mogilno zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków

NFOŚiGW: Mogilno zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków NFOŚiGW: Mogilno zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykorzystując środki z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wesprze przebudowę i rozbudowę oczyszczalni...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykorzystując środki z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wesprze przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Mogilno, w województwie kujawsko-pomorskim. Wysokość dotacji wyniesie ponad 17 milionów złotych, przy czym koszt całkowity przedsięwzięcia to 33 miliony złotych.

Redakcja RI NFOŚiGW przekaże 200 milionów złotych na gospodarowanie wodami opadowymi

NFOŚiGW przekaże 200 milionów złotych na gospodarowanie wodami opadowymi NFOŚiGW przekaże 200 milionów złotych na gospodarowanie wodami opadowymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 milionów złotych z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 milionów złotych z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.

Redakcja RI Geberit ogłasza program „Strażnicy Rzek”

Geberit ogłasza program „Strażnicy Rzek” Geberit ogłasza program „Strażnicy Rzek”

Płyną pod Twoimi stopami, w Twoim kranie, są dla nas najcenniejszym skarbem – rzeki, które są źródłem naszej wody pitnej. Ludzie w 75% składają się z wody, dlatego rzeki dosłownie i w przenośni płyną przez...

Płyną pod Twoimi stopami, w Twoim kranie, są dla nas najcenniejszym skarbem – rzeki, które są źródłem naszej wody pitnej. Ludzie w 75% składają się z wody, dlatego rzeki dosłownie i w przenośni płyną przez nasze serca. Można wręcz powiedzieć, że wszyscy jesteśmy rzekami. WWF i Geberit połączyły siły w programie „Strażnicy Rzek”, żeby chronić polskie rzeki.

Redakcja RI Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w Międzyzdrojach z dofinansowaniem

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w Międzyzdrojach z dofinansowaniem Modernizacja i rozbudowa kanalizacji w Międzyzdrojach z dofinansowaniem

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej...

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 62 mln zł, z czego 32 mln zł pokryje NFOŚiGW z unijnego budżetu.

Redakcja RI Konferencja "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych"

Konferencja "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych" Konferencja "Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprasza na XII Konferencję Naukowo-Techniczną, która odbędzie się w dniach 17-19 października 2018...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprasza na XII Konferencję Naukowo-Techniczną, która odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 r. w Beskidzie Śląskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Redakcja RI Unijne środki to za mało

Unijne środki to za mało Unijne środki to za mało

Województwo opolskie wyczerpało 52 mln zł z UE na dofinansowanie budowy i ulepszeń sieci kanalizacji, jakie miało do dyspozycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Województwo opolskie wyczerpało 52 mln zł z UE na dofinansowanie budowy i ulepszeń sieci kanalizacji, jakie miało do dyspozycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Redakcja RI Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie przeciwpożarowe Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze...

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych. Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

Wiktor Janecki Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji

Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji Ochrona przed przepływem zwrotnym w kanalizacji

W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków....

W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Waldemar Joniec Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych

Chusteczki nawilżane – problem systemów kanalizacyjnych Chusteczki nawilżane  – problem systemów kanalizacyjnych

Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach...

Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.

Katarzyna Cesluk Problematyczne łazienki

Problematyczne łazienki Problematyczne łazienki

Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się...

Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Najnowsze produkty i technologie

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

PATA Sp. z o.o. Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje

Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje

Drewno to materiał wykorzystywany w budownictwie od zarania dziejów. Do dziś ma ono ogromne znaczenie i jest stosowane przy stawianiu praktycznie każdej konstrukcji. Jedna z jego odmian to drewno konstrukcyjne...

Drewno to materiał wykorzystywany w budownictwie od zarania dziejów. Do dziś ma ono ogromne znaczenie i jest stosowane przy stawianiu praktycznie każdej konstrukcji. Jedna z jego odmian to drewno konstrukcyjne C16. Oto wszystko, co trzeba o nim wiedzieć.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.