RynekInstalacyjny.pl

Przegląd i konserwacja systemu DGP

Wentylator (turbina kominkowa) przeznaczony do przesyłania gorącego powietrza w systemach Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP)
 

Wentylator (turbina kominkowa) przeznaczony do przesyłania gorącego powietrza w systemach Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP)


 

Powietrzna instalacja grzewcza, tak jak i inne rodzaje ogrzewania, wymaga konserwacji i okresowego sprawdzenia. Czynności te należy przeprowadzać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Część prac może wykonać sam użytkownik. Jednak by instalacja działała prawidłowo, powinna być okresowo konserwowana przez wyspecjalizowaną firmę.

Zobacz także

Systema Polska Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur Rooftop – profesjonalne rozwiązanie Systema Polska dla dużych kubatur

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie...

Zastosowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu Rooftop do ogrzewania i wentylacji średnich i wielkokubaturowych obiektów przemysłowych zapewnia komfort cieplny pracy ludzi oraz minimalizuje wysokie koszty utrzymania obiektu.

Grupa Armatura Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie?

Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie? Czy ogrzewanie wpływa na nasze zdrowie?

Sezon grzewczy właśnie się rozpoczyna, grzejniki zostały włączone, a zima nadchodzi wielkimi krokami. Intensywne ogrzewanie i plastikowe, szczelne okna po raz kolejny pozostawią ślad na naszym zdrowiu...

Sezon grzewczy właśnie się rozpoczyna, grzejniki zostały włączone, a zima nadchodzi wielkimi krokami. Intensywne ogrzewanie i plastikowe, szczelne okna po raz kolejny pozostawią ślad na naszym zdrowiu i w naszych domach. Wysuszone powietrze będzie miało niekorzystny wpływ na naszą skórę, włosy i oczy, ale najgorsze, że jakość powietrza we wnętrzach znacząco się pogorszy.

VTS Sp. z o. o. VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym...

Królewska jakość Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika. Możesz wybrać między prostym w obsłudze i tanim w zakupie silnikiem AC a energooszczędnym, przynoszącym korzyści finansowe w trakcie eksploatacji, nowoczesnym silnikiem EC.

Firma instalująca system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinna dostarczyć klientowi instrukcję użytkowania wraz z informacją, które czynności konserwacyjne użytkownik może wykonać sam, a co powinien powierzyć specjaliście. Wskazane jest, aby w instrukcji znajdowało się wolne miejsce na wpisy o terminach poszczególnych przeglądów i czyszczeń instalacji.

Przegląd należy wykonać przed każdym sezonem grzewczym. Powinien obejmować: wymianę filtrów na wylotach, czyszczenie filtrów metalowych na wlocie, sprawdzenie poprawności działania i oczyszczenie wentylatora, w miarę możliwości czyszczenie przewodów instalacji i sprawdzenie ich drożności oraz kontrolę poprawności działania całej instalacji. Te czynności może wykonać sam użytkownik.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości, których użytkownik nie może usunąć sam, lub nagromadzenia się osadów kurzu na przewodach należy skorzystać z usług specjalistycznej firmy. Zakres prac konserwatorskich wykonywanych przez taką firmę powinien obejmować: sprawdzenie drożności przewodów doprowadzających powietrze do kominka, konserwację i czyszczenie przewodów rozprowadzających ciepłe powietrze, czyszczenie lub wymianę filtrów, skontrolowanie poprawności działania i ewentualną regulację systemu oraz sprawdzenie drożności przewodów spalinowych.

Doprowadzenie powietrza

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu DGP doprowadzenie powietrza jest najważniejsze. Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić, czy przewód jest drożny i czy jego wylot pod kominkiem nie został zastawiony (np. drewnem czy innymi przedmiotami). Jeśli w kasecie dolotowej pod kominkiem zamontowano filtr, należy go wymienić lub wyczyścić.

Sprawny filtr zapobiegnie powstawaniu plam kurzu na wylotach kratek wywiewnych nad kominkiem. Należy ponadto wyczyścić znajdującą się na ścianie zewnętrznej czerpnię powietrza oraz siatkę chroniącą przed wlotem owadów. Niedrożny wlot świeżego powietrza i zanieczyszczony filtr na wylocie przewodu doprowadzającego powietrze do kominka mogą powodować niebezpieczne sytuacje, gdyż kominek, potrzebujący do spalania dużo powietrza, może pobierać je z otworów wentylacyjnych wywiewnych (np. kratek łazienkowych), zaburzając działanie wentylacji. W skrajnych przypadkach kominek może zasysać spaliny z przewodów spalinowych (wywołując w nich ciąg wsteczny).

System DGP

Konserwację systemu należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Pierwszym działaniem powinno być sprawdzenie drożności wszystkich odnóg systemu. Jest to szczególnie ważne w instalacjach wykonanych z przewodów elastycznych. W instalacjach wyposażonych w elementy regulacyjne można, zamykając przepustnice na poszczególnych odnogach i ograniczając przepływ powietrza np. do jednej odnogi, bardzo precyzyjnie sprawdzić drożność.

Jeśli na danym odcinku instalacji występują duże opory przepływu, należy sprawdzić, czy przewody nie uległy deformacji, np. w wyniku przypadkowego zagniecenia. Następnie należy ocenić stan filtrów i w razie potrzeby wymienić je. Ilość powietrza przepływająca przez system DGP podczas sezonu grzewczego jest bardzo duża i przewody mogą być pokryte warstwą kurzu.

Sprawdź wymagania prawne dot. kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych »

Jeśli przewody są zabezpieczone skutecznymi filtrami, to nie trzeba co roku czyścić instalacji. Korzystne jest wykonanie instalacji z przewodów sztywnych, które łatwo poddają się czyszczeniu i nie ulegają zagnieceniom.

Czyszczenie przewodów przeprowadzane jest różnymi metodami, w zależności od rodzaju materiału, z jakiego są wykonane, i ich kształtu. Może być wykonywane za pomocą sprężonego powietrza – przy użyciu specjalnych, kulistych dysz, które wprowadza się do wnętrza przewodów.

Czyścić można także metodą szczotkowania, używając miękkich obrotowych szczotek usuwających osady kurzu na ściankach przewodów. Ważny jest sprawny odbiór zanieczyszczeń na wylocie czyszczonego odcinka instalacji, tak aby nie przedostały się one do pomieszczenia. Wychwytywać je można np. za pomocą odkurzacza przemysłowego z przejściówką szczelnie zakrywającą otwór nawiewny.

Podczas czyszczenia jednego odcinka instalacji pozostałe otwory nawiewne powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się kurzu do pomieszczeń. W tym celu wprowadza się do nich specjalne balony, które po nadmuchaniu skutecznie blokują jakikolwiek ruch powietrza w przewodach.

Należy wyczyścić również przepustnice i wentylator. Przed czyszczeniem wentylatora trzeba go odłączyć od zasilania elektrycznego, przewodu zasilającego z kominka oraz wlotowego do systemu dystrybucji gorącego powietrza, po czym oczyścić komorę gorącą (w której znajduje się wirnik). Czyszczenie wentylatora i przepustnic polega na ich odkurzeniu, a następnie oczyszczeniu szmatką zwilżoną wodą z detergentem i wytarciu do sucha.

W taki sam sposób należy czyścić kratki i anemostaty, a filtry zamontowane na zakończeniach przewodów nawiewnych w razie potrzeby trzeba wymienić. Te elementy powinny być tak zamontowane, aby możliwe było łatwe ich wyjęcie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi, i by mógł tego dokonać sam użytkownik.

Przegląd instalacji powinien objąć również regulację systemu. Należy ją przeprowadzić po wymianie filtrów i oczyszczeniu przewodów. W regulacji strumieni powietrza docierającego do pomieszczeń pomocne są wskazówki użytkowników wynikające z eksploatacji systemu w poprzednim sezonie grzewczym. Regulację łatwo jest przeprowadzić, jeśli instalacja została wyposażona w elementy regulujące dopływ powietrza do poszczególnych odcinków. Jeśli nie ma przepustnic, instalację reguluje się za pomocą kratek i anemostatów.

Odprowadzanie spalin

Wprawdzie instalacja odprowadzania spalin z kominka nie jest częścią instalacji dystrybucji gorącego powietrza, ale także wymaga sprawdzenia drożności przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Konserwację i czyszczenie komina powinien przeprowadzać kominiarz, co najmniej cztery razy w roku. Osoby nieuprawnione mogą jedynie oczyścić komin na poziomie drzwiczek rewizyjnych i opróżnić gromadzące się tam zanieczyszczenia.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych

Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych Komputerowe zarządzanie energią w halach przemysłowych

Konieczna jest poprawa efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych nowoczesnych hal przemysłowych, niewynikająca ze zmiany technologii na bardziej efektywną, ale z wprowadzenia zmian...

Konieczna jest poprawa efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych nowoczesnych hal przemysłowych, niewynikająca ze zmiany technologii na bardziej efektywną, ale z wprowadzenia zmian w istniejących instalacjach HVAC i systemach BEMS (Building Energy Management Systems). Zaobserwowano bowiem, że niedoceniane są możliwości ograniczenia zużycia energii na cele nieprodukcyjne, związane z energochłonnością i funkcjonalnością budynku jako całości.

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

Ilario Vigani Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin Kogeneracja z zastosowaniem bezolejowych mikroturbin

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie...

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, nazywane również kogeneracją, jest jednoczesną produkcją dwóch rodzajów energii – ciepła i energii elektrycznej – z jednego źródła paliwa. Wytwarzanie dwóch rodzajów energii z jednego źródła jest wydajne, oszczędne i korzystne dla środowiska. Bezolejowe mikroturbiny pozwalają na zmianę natężenia zasilania w cyklu dzień-noc oraz lato-zima, co jest zaletą w porównaniu do standardowych silników stosowanych w branży hotelarskiej i spa.

Maciej Danielak Akustyka w aspekcie komfortu wewnętrznego

Akustyka w aspekcie komfortu wewnętrznego Akustyka w aspekcie komfortu wewnętrznego

Obok komfortu termicznego oraz właściwego oświetlenia bardzo ważnym parametrem kształtującym właściwe samopoczucie użytkownika jest akustyka danego pomieszczenia. Poziom ciśnienia akustycznego wywoływany...

Obok komfortu termicznego oraz właściwego oświetlenia bardzo ważnym parametrem kształtującym właściwe samopoczucie użytkownika jest akustyka danego pomieszczenia. Poziom ciśnienia akustycznego wywoływany różnymi źródłami hałasu nie może przekroczyć zdefiniowanej wartości, zależnej m.in. od przeznaczenia pomieszczenia.

Wolfgang Heinl Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach Opis przypadku

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach Opis przypadku Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w dużych obiektach Opis przypadku

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe w dużych obiektach wymaga zaprojektowania układu hydraulicznego, który rozprowadzi różne ilości wody, a także szybko poradzi sobie ze zmianami obciążeń hydraulicznych. Istotnym...

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe w dużych obiektach wymaga zaprojektowania układu hydraulicznego, który rozprowadzi różne ilości wody, a także szybko poradzi sobie ze zmianami obciążeń hydraulicznych. Istotnym elementem takich instalacji jest rozdzielacz równomiernie zaopatrujący wszystkie przyłączone obiegi, pomimo że mają one różne właściwości hydrauliczne.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni

Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni

Artykuł zawiera opis procedur doboru ścieżki paliwowej (olejowej lub gazowej) zasilającej palniki kotłów.

Artykuł zawiera opis procedur doboru ścieżki paliwowej (olejowej lub gazowej) zasilającej palniki kotłów.

Jerzy Kosieradzki Regulatory i sterowniki

Regulatory i sterowniki Regulatory i sterowniki

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

dr inż. Edmund Nowakowski Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych

Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych Rozkład zużycia i źródła ciepła w obiektach basenowych

Obiekty basenowe należą do zakładów zużywających duże ilości ciepła, dlatego powinno się w nich prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Oprócz różnych form odzyskiwania ciepła jedną z najważniejszych...

Obiekty basenowe należą do zakładów zużywających duże ilości ciepła, dlatego powinno się w nich prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Oprócz różnych form odzyskiwania ciepła jedną z najważniejszych kwestii jest taki dobór urządzeń grzewczych, aby działały z wysoką sprawnością eksploatacyjną. Niezbędna jest do tego znajomość rozkładu zużycia ciepła w obiekcie nie tylko w ciągu doby, ale także w trakcie roku.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało...

Wydany w 1986 r. leksykon ciepłownictwa [1] liczy sobie już blisko 30 lat i reprezentuje stan wiedzy z lat 50.–80. Szereg pojęć i definicji pozostało aktualnych, jednak wiele terminów zdezaktualizowało się z powodu rozwoju ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a także dziedziny odnawialnych źródeł ciepła i energii.

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane...

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Norbert Winogrodzki Systemy sterowania w kotłach kondensacyjnych

Systemy sterowania w kotłach kondensacyjnych Systemy sterowania w kotłach kondensacyjnych

Nowoczesne systemy grzewcze oparte są na wysokosprawnych urządzeniach grzewczych i instalacjach oddających ciepło do pomieszczeń ogrzewanych. Coraz większego znaczenia nabiera inteligentna automatyka sterująca...

Nowoczesne systemy grzewcze oparte są na wysokosprawnych urządzeniach grzewczych i instalacjach oddających ciepło do pomieszczeń ogrzewanych. Coraz większego znaczenia nabiera inteligentna automatyka sterująca układem grzewczym, która reguluje pracę kotłów i obiegów grzewczych w sposób ilościowy i jakościowy. Stosowane obecnie w instalacjach c.o. kotły kondensacyjne mają dużo mniejsze pojemności wodne niż kotły żeliwne i stalowe. Duża pojemność cieplna pozwala magazynować ciepło i powoduje wydłużenie...

TESTO Analizator spalin testo 330 LL

Analizator spalin testo 330 LL Analizator spalin testo 330 LL

Analizator spalin testo 330 LL z rozszerzonym menu pomiarowym umożliwia przeprowadzenie szybkiej i łatwej analizy systemu grzewczego.

Analizator spalin testo 330 LL z rozszerzonym menu pomiarowym umożliwia przeprowadzenie szybkiej i łatwej analizy systemu grzewczego.

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński, mgr inż. Jakub Pogocki Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo

Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo

W praktyce projektowej obliczenia mocy szczytowej do ogrzewania budynków wykonywane są obecnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2009...

W praktyce projektowej obliczenia mocy szczytowej do ogrzewania budynków wykonywane są obecnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2009 r. obowiązku określania mocy w oparciu o metodykę podaną w normie europejskiej PN-EN 12831:2006 [7], oprogramowanie to jest odpowiednio dostosowywane do nowego sposobu prowadzenia obliczeń. Praktyczne wykonywanie obliczeń zostanie omówione na przykładzie popularnego programu Audytor OZC.

Jacek Kowalski Ogrzewanie powietrzne hali przemysłowej

Ogrzewanie powietrzne hali przemysłowej Ogrzewanie powietrzne hali przemysłowej

W artykule przedstawiono projekt ogrzewania hali przemysłowej, w której zastosowano gazowe nagrzewnice powietrza oraz tzw. destratyfikatory, których zadaniem jest wtłaczanie powietrza ciepłego z górnej...

W artykule przedstawiono projekt ogrzewania hali przemysłowej, w której zastosowano gazowe nagrzewnice powietrza oraz tzw. destratyfikatory, których zadaniem jest wtłaczanie powietrza ciepłego z górnej do dolnej strefy hali. Urządzenia te nie są jeszcze często stosowane. W celu popularyzacji tych rozwiązań poniżej omówiono projekt autorstwa mgr. inż. Krzysztofa Kotlarskiego z firmy PROBAD-BIS z Warszawy.

mgr inż. Marzena Lech, prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik Sprzęgła hydrauliczne

Sprzęgła hydrauliczne Sprzęgła hydrauliczne

Dzięki zastosowaniu sprzęgła w układzie hydraulicznym kotłowni powstają dwa niezależne obiegi grzewcze – pierwotny i wtórny. Sprzęgło hydrauliczne zapobiega powstawaniu ewentualnych zakłóceń w pracy danego...

Dzięki zastosowaniu sprzęgła w układzie hydraulicznym kotłowni powstają dwa niezależne obiegi grzewcze – pierwotny i wtórny. Sprzęgło hydrauliczne zapobiega powstawaniu ewentualnych zakłóceń w pracy danego obiegu wywołanych zmianą strumieni objętości czynnika czy rozkładu ciśnienia w drugim obiegu.

Maciej Danielak Niskotemperaturowe systemy grzewcze

Niskotemperaturowe systemy grzewcze Niskotemperaturowe systemy grzewcze

W nowych budynkach inwestorzy coraz częściej decydują się na system ogrzewania z nowoczesnym źródłem niskotemperaturowym (np. z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła). Skłania ich do tego większa...

W nowych budynkach inwestorzy coraz częściej decydują się na system ogrzewania z nowoczesnym źródłem niskotemperaturowym (np. z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła). Skłania ich do tego większa sprawność energetyczna tych źródeł ciepła, a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo i niższe koszty eksploatacyjne. Dyskusje na temat efektu cieplarnianego, rosnąca emisja dwutlenku węgla i pilna potrzeba ograniczenia zużycia energii sprawiają, że producenci popularyzują stosowanie energooszczędnych...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Roman Strzelczyk Grzejniki higieniczne

Grzejniki higieniczne Grzejniki higieniczne

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy...

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy to m.in. tak zwanych grzejników higienicznych, nazywanych również szpitalnymi.

Jerzy Kosieradzki Para wodna jako nośnik ciepła

Para wodna jako nośnik ciepła Para wodna jako nośnik ciepła

Para wodna jako nośnik energii stosowana była od czasu skonstruowania pierwszego silnika parowego. Większość zakładów przemysłowych, w których takie silniki były wykorzystywane do napędu maszyn, korzystało...

Para wodna jako nośnik energii stosowana była od czasu skonstruowania pierwszego silnika parowego. Większość zakładów przemysłowych, w których takie silniki były wykorzystywane do napędu maszyn, korzystało także z pary wodnej do ogrzewania pomieszczeń, jednak obecnie takie rozwiązania są bardzo rzadko spotykane. Para ma jednak nadal wiele zastosowań w instalacjach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle spożywczym.

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

dr inż. Grzegorz Czerski Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania

Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania

Do przygotowania c.w.u. powszechnie stosuje się w Polsce urządzenia gazowe. Mimo że coraz częściej wykorzystywane są do tego celu również kotły dwufunkcyjne, to jednak gazowe przepływowe ogrzewacze wody...

Do przygotowania c.w.u. powszechnie stosuje się w Polsce urządzenia gazowe. Mimo że coraz częściej wykorzystywane są do tego celu również kotły dwufunkcyjne, to jednak gazowe przepływowe ogrzewacze wody wciąż są najpopularniejsze. Od niedawna oferowane są ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania. Stosowanie tych urządzeń eliminuje możliwość pojawienia się w pomieszczeniu produktów spalania mogących zawierać toksyczny tlenek węgla, a ich dodatkowym atutem jest wyższa efektywność energetyczna.

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.