RynekInstalacyjny.pl

Projekt Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Projekt Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Fot. Uponor

Projekt Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Fot. Uponor

W ciągu najbliższej dekady ciepłownictwo systemowe stanie przed szeregiem wyzwań związanych z niespotykaną dotychczas skalą nakładów inwestycyjnych na modernizację. Do 2050 roku czeka je całkowita przebudowa w oparciu o nowe technologie. Zwlekanie z procesami inwestycyjnymi spowoduje w przyszłości znacznie większy wzrost cen ciepła. Priorytetem jest możliwie szybkie odejście od spalania najbardziej emisyjnych paliw kopalnych i jak najszybsze włączenie OZE do systemów ciepłowniczych. Gaz ziemny powinien pełnić funkcję przejściową, przede wszystkim w kogeneracji zasilającej duże systemy.

Zobacz także

Joanna Ryńska, Waldemar Joniec Pompy ciepła w przemyśle, produkcji i ciepłownictwie

Pompy ciepła w przemyśle, produkcji i ciepłownictwie Pompy ciepła w przemyśle, produkcji i ciepłownictwie

Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują, że pompy ciepła wykorzystujące ciepło odpadowe mogą odegrać istotną rolę nie tylko w ciepłownictwie, ale także w przemyśle i produkcji. Potencjał możliwego...

Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują, że pompy ciepła wykorzystujące ciepło odpadowe mogą odegrać istotną rolę nie tylko w ciepłownictwie, ale także w przemyśle i produkcji. Potencjał możliwego do pozyskania ciepła odpadowego rośnie wraz z rozwojem technologii wysokotemperaturowych pomp ciepła i praktycznego zastosowania urządzeń o dużych mocach.

opr. red. Elektryfikacja ciepłownictwa

Elektryfikacja ciepłownictwa Elektryfikacja ciepłownictwa

Elektryfikacja ciepłownictwa może przynieść systemowi elektroenergetycznemu szereg korzyści, gdyż sprzyja włączaniu do niego źródeł odnawialnych i stabilizuje jego pracę. Ma to szczególne znaczenie w planach...

Elektryfikacja ciepłownictwa może przynieść systemowi elektroenergetycznemu szereg korzyści, gdyż sprzyja włączaniu do niego źródeł odnawialnych i stabilizuje jego pracę. Ma to szczególne znaczenie w planach dekarbonizacji gospodarki i wykorzystania OZE. Na rynku europejskim kształtują się obecnie nowe modele biznesowe, które mogą wspierać elektryfikację ciepłownictwa i przyczyniać się do zmian w systemie energetycznym.

Waldemar Joniec Ciepłownictwo systemowe w drodze do generacji 5G

Ciepłownictwo systemowe w drodze do generacji 5G Ciepłownictwo systemowe w drodze do generacji 5G

Przyszłością ciepłownictwa są systemy hybrydowe, za pośrednictwem których można będzie przesyłać energię ze źródeł wysoko- i niskotemperaturowych, wytwarzać ją z różnych nośników energii, zwłaszcza odnawialnej...

Przyszłością ciepłownictwa są systemy hybrydowe, za pośrednictwem których można będzie przesyłać energię ze źródeł wysoko- i niskotemperaturowych, wytwarzać ją z różnych nośników energii, zwłaszcza odnawialnej oraz w ramach kogeneracji, i wykorzystywać energię odpadową z procesów przemysłowych i komunalnych. Sieć ciepłownicza ma być coraz mocniej skoordynowana z siecią energetyczną. Ma to być inteligentny system łączący oddzielne dotychczas branże. Niezbędnymi warunkami do osiągnięcia tego celu są...

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 10 września 2021 r. W czerwcu 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadziło konsultacje publiczne projektu, a przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na III kwartał 2022 r.

Strategia opisuje stan obecny oraz wyzwania dla ciepłownictwa systemowego. Realizuje obowiązki wynikające z postanowień dokumentów krajowych i Unii Europejskiej, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności spełnienia nadrzędnego wymogu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła dla odbiorców oraz zasadniczej roli samorządu lokalnego jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację tych dostaw.

Strategia realizuje zadania zawarte w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, w tym rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz poprawę efektywności energetycznej, a także w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 oraz Europejskim Zielonym Ładzie, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. W ramach wdrażania Zielonego Ładu, Rada Europejska zdecydowała o podwyższeniu celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok z 40 do 55%.

Zmierzając do realizacji tego ambitnego celu, Komisja Europejska opublikowała 14 lipca 2021 r. pakiet „Fit for 55” (Gotowi na 55) składający się z 14 aktów prawnych, z których część odnosi się również do ciepłownictwa systemowego. Zmiany te dotyczą definicji efektywnych systemów ciepłowniczych, systemu handlu uprawnieniami do emisji, a także celów związanych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Stan ciepłownictwa systemowego

Polski sektor ciepłowniczy dzieli się na dwa główne podsektory:

  1. Ciepłownictwo systemowe – obszar regulowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmujący przedsiębiorstwa produkujące i dostarczające ciepło na potrzeby innych podmiotów.
  2. Ciepłownictwo niesystemowe – pozostała część sektora, w której największą grupę stanowią indywidualne źródła ciepła w gospodarstwach domowych.

W obu segmentach najważniejszym paliwem jest obecnie węgiel kamienny, a w ciepłownictwie niesystemowym udział ma również drewno opałowe. Skutkiem tej sytuacji jest wysoka emisyjność CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza w ciepłownictwie niesystemowym. Gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ostatnich latach spowodował podwyższenie kosztów dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, co nie ma wystarczającego odzwierciedlenia w taryfach i skutkuje złą kondycją finansową tych zakładów. Barierą dla rozwoju ciepłownictwa systemowego jest uznawanie danego systemu ciepłowniczego za „efektywny” zgodnie z definicją dyrektywy 2012/27/EU. Konieczne jest wsparcie tego sektora i przeprowadzenie jego transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej.

Strategia przedstawia obecną sytuację polskiego ciepłownictwa, wyznacza cele zgodne z dokumentami strategicznymi, a następnie metody ich realizacji. Nie obejmuje obszaru wytwarzania i dostaw ciepła realizowanych w przemyśle na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej za pomocą własnych jednostek wytwórczych i wewnętrznej infrastruktury przedsiębiorstwa przemysłowego.

W kontekście dynamicznie zmieniającej się polityki regulacyjnej UE coraz istotniejszą rolę w polskim ciepłownictwie odgrywają odnawialne źródła energii, odpowiadające za produkcję 9,5% ciepła – 97,5% tej wartości stanowi biomasa, a 0,4% biogaz.

Głównymi przyczynami spadku sprzedaży ciepła są przeprowadzana powszechnie termomodernizacja oraz wyższe temperatury zewnętrzne podczas sezonów grzewczych. Prognozowany jest dalszy wzrost średnich temperatur, a w konsekwencji skracanie sezonu grzewczego. Naturalnym efektem zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, systemowe w szczególności, będzie nadmiar mocy zainstalowanej w źródłach oraz przewymiarowanie sieci ciepłowniczych, co zmniejszy ich efektywność.

Powyższe zjawiska w połączeniu ze wzrostem kosztów produkcji ciepła z paliw kopalnych będą wpływały negatywnie na opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła w obecnej formie.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu, należy się zalogować. wykupić prenumeratę i zalogować się.

W artykule:

Stan ciepłownictwa systemowego

• Wyzwania stojące przed ciepłownictwem systemowym

• Alternatywy dla węgla – paliwa i technologie

• Perspektywy rozwoju

• Model docelowy

• Działania obszaru regulacyjno-administracyjnego

• Środki na realizację planów

• Wnioski

 

Literatura

  1.  https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategia-dla-cieplownictwa-do-2030-r-z-perspektywa-do-2040-r (dostęp: 8.07.2022)

Komentarze

  • Pioto Pioto, 10.08.2022r., 08:11:01 Modernizacja by było drożej, no rewelacja, cofamy się w rozwoju panowie i panie. Potrzebna jest porządna katastrofa by się opamiętać.

Powiązane

Redakcja RI news Zaproszenie na grudniowy obiad czwartkowy PZITS

Zaproszenie na grudniowy obiad czwartkowy PZITS Zaproszenie na grudniowy obiad czwartkowy PZITS

Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS zaprasza na kolejny obiad czwartkowy, który odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Warszawie, w restauracji Avangarda w Domu...

Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS zaprasza na kolejny obiad czwartkowy, który odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Warszawie, w restauracji Avangarda w Domu Technika NOT (ul. Czackiego 3/5).

Redakcja RI news Kogeneracja w ciepłownictwie – Raport PTEZ

Kogeneracja w ciepłownictwie – Raport PTEZ Kogeneracja w ciepłownictwie – Raport PTEZ

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i Ministerstwo Energii zaprezentowało „Raport o kogeneracji w ciepłownictwie”. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w przededniu rozpoczęcia...

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i Ministerstwo Energii zaprezentowało „Raport o kogeneracji w ciepłownictwie”. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w przededniu rozpoczęcia sezonu grzewczego. Wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce.

Redakcja RI news Ciepłownictwo Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność

Ciepłownictwo Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność Ciepłownictwo Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność

Już jest uaktualnione wydanie cenionej książki poświęconej systemom ciepłowniczym i projektowaniu sieci cieplnych. III wydanie „Ciepłownictwa” zostało napisane przez cenionego znawcę tematu – profesora...

Już jest uaktualnione wydanie cenionej książki poświęconej systemom ciepłowniczym i projektowaniu sieci cieplnych. III wydanie „Ciepłownictwa” zostało napisane przez cenionego znawcę tematu – profesora Aleksandra Szkarowskiego.

Redakcja RI news Studia podyplomowe: „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej”

Studia podyplomowe: „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej” Studia podyplomowe: „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej”

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej zaprasza na studia podyplomowe „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki...

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej zaprasza na studia podyplomowe „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej”.

Redakcja RI news Żywiec i Forum Energii chcą wyeliminować smog

Żywiec i Forum Energii chcą wyeliminować smog Żywiec i Forum Energii chcą wyeliminować smog

Miasto Żywiec i Forum Energii rozpoczęli współpracę w ramach której do końca roku zostanie opracowana mapa drogowa działań mających na celu eliminację smogu i ograniczenie emisji CO2 z lokalnego ciepłownictwa...

Miasto Żywiec i Forum Energii rozpoczęli współpracę w ramach której do końca roku zostanie opracowana mapa drogowa działań mających na celu eliminację smogu i ograniczenie emisji CO2 z lokalnego ciepłownictwa i ogrzewnictwa.

Redakcja RI news Polskie ciepłownictwo a OZE i magazyny energii

Polskie ciepłownictwo a OZE i magazyny energii Polskie ciepłownictwo a OZE i magazyny energii

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed poważnym dylematem jak inwestować w obliczu zachodzących zmian prawno-regulacyjnych. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały...

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją przed poważnym dylematem jak inwestować w obliczu zachodzących zmian prawno-regulacyjnych. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały obniżyć zależność od paliw kopalnych (wahań ich kosztów) i wyeliminować zależność od rosnących kosztów środowiskowych. Pomimo podejmowanych działań, wspieranych słusznie przez państwo (instrumenty finansowe i dotacje), tempo transformacji polskiego ciepłownictwa może być zbyt wolne w stosunku do...

wj news Strategia dla ciepłownictwa – czysta energia i czyste powietrze

Strategia dla ciepłownictwa – czysta energia i czyste powietrze Strategia dla ciepłownictwa – czysta energia i czyste powietrze

Forum Energii wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Badań Strukturalnych opracowały strategię eliminacji zanieczyszczeń powietrza z ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Efektem tych prac jest...

Forum Energii wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Instytutem Badań Strukturalnych opracowały strategię eliminacji zanieczyszczeń powietrza z ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Efektem tych prac jest m.in. raport Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa. Na konferencji zorganizowanej 17 kwietnia 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano jego wyniki i przedstawiono koncepcję transformacji sektora zaopatrzenia w ciepło....

Redakcja RI news Czyste powietrze dla Przemyśla

Czyste powietrze dla Przemyśla Czyste powietrze dla Przemyśla

PGNiG TERMIKA SA będzie inwestować w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Zarząd spółki oraz prezydent Przemyśla 8 maja podpisali porozumienie, którego celem jest podjęcie wspólnych...

PGNiG TERMIKA SA będzie inwestować w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Zarząd spółki oraz prezydent Przemyśla 8 maja podpisali porozumienie, którego celem jest podjęcie wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

Redakcja RI news PZITS apeluje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przygotowanie zawodowe dla stanowisk technicznych w budownictwie

PZITS apeluje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przygotowanie zawodowe dla stanowisk technicznych w budownictwie PZITS apeluje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przygotowanie zawodowe dla stanowisk technicznych w budownictwie

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych wystosowało pismo do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia przygotowania zawodowego do wykonywania...

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych wystosowało pismo do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Według PZITS najważniejsza jest potrzeba odbycia rzetelnej praktyki zawodowej.

Redakcja RI news Nowe programy NFOŚiGW

Nowe programy NFOŚiGW Nowe programy NFOŚiGW

Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę...

Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości powietrza rusza 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019 r.

Redakcja RI Czy będzie program antysmogowy dla budynków wielorodzinnych?

Czy będzie program antysmogowy dla budynków wielorodzinnych? Czy będzie program antysmogowy dla budynków wielorodzinnych?

W przyszłym roku Ministerstwo Środowiska chce rozpocząć prace nad programem antysmogowym, który będzie dotyczył budynków wielorodzinnych. Chodzi m.in. o upowszechnienie sieci ciepłowniczej w takich domach.

W przyszłym roku Ministerstwo Środowiska chce rozpocząć prace nad programem antysmogowym, który będzie dotyczył budynków wielorodzinnych. Chodzi m.in. o upowszechnienie sieci ciepłowniczej w takich domach.

Redakcja RI Od 4 listopada kupujący węgiel mogą zażądać świadectwa jego jakości

Od 4 listopada kupujący węgiel mogą zażądać świadectwa jego jakości Od 4 listopada kupujący węgiel mogą zażądać świadectwa jego jakości

Pełnomocnik rządu ds. rządowego programu "Czyste powietrze" Piotr Woźny poinformował, że już od 4 listopada kupujący węgiel będą mogli zażądać od sprzedających świadectwa jego jakości. Dodał także, że...

Pełnomocnik rządu ds. rządowego programu "Czyste powietrze" Piotr Woźny poinformował, że już od 4 listopada kupujący węgiel będą mogli zażądać od sprzedających świadectwa jego jakości. Dodał także, że rząd teraz będzie chciał zmierzyć się m.in. z problemem smogu pochodzącego z transportu.

Redakcja RI NFOŚiGW ma przeznaczyć kilka mld złotych na program wsparcia rozwoju zielonego ciepłownictwa

NFOŚiGW ma przeznaczyć kilka mld złotych na program wsparcia rozwoju zielonego ciepłownictwa NFOŚiGW ma przeznaczyć kilka mld złotych na program wsparcia rozwoju zielonego ciepłownictwa

Jak podaje "Rzeczpospolita", program wsparcia funkcjonuje na razie pod roboczą nazwą "Systemy ciepłownicze współpracujące z OZE i magazynami energii". Program ma ruszyć najwcześniej w listopadzie.

Jak podaje "Rzeczpospolita", program wsparcia funkcjonuje na razie pod roboczą nazwą "Systemy ciepłownicze współpracujące z OZE i magazynami energii". Program ma ruszyć najwcześniej w listopadzie.

Redakcja RI news Powstanie centralny rejestr pieców i kotłów jako narzędzie programu "Czyste powietrze"

Powstanie centralny rejestr pieców i kotłów jako narzędzie programu "Czyste powietrze" Powstanie centralny rejestr pieców i kotłów jako narzędzie programu "Czyste powietrze"

Najdalej w ciągu najbliższego półtora roku ma powstać centralny rejestr pieców i kotłów - baza danych, docelowo zawierająca informacje o sposobach ogrzewania wszystkich ok. 5,5 mln domów jednorodzinnych...

Najdalej w ciągu najbliższego półtora roku ma powstać centralny rejestr pieców i kotłów - baza danych, docelowo zawierająca informacje o sposobach ogrzewania wszystkich ok. 5,5 mln domów jednorodzinnych w Polsce - zapowiedział pełnomocnik premiera ds. rządowego programu "Czyste powietrze" Piotr Woźny.

Redakcja RI URE zapowiada ustępstwa dla ciepłowników

URE zapowiada ustępstwa dla ciepłowników URE zapowiada ustępstwa dla ciepłowników

Jak podaje Rzeczpospolita, w związku z szybko rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział zamiany w modelu kształtowania taryf firm ciepłowniczych.

Jak podaje Rzeczpospolita, w związku z szybko rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział zamiany w modelu kształtowania taryf firm ciepłowniczych.

Redakcja RI Modernizacja ciepłownictwa do 2030 roku

Modernizacja ciepłownictwa do 2030 roku Modernizacja ciepłownictwa do 2030 roku

Z raportu Forum Energii wynika, że istnieją możliwości efektywnej transformacji ciepłownictwa do 2030 roku, jednak rząd powinien działać już teraz. Różne warunki, w jakich funkcjonują systemy ciepłowniczy...

Z raportu Forum Energii wynika, że istnieją możliwości efektywnej transformacji ciepłownictwa do 2030 roku, jednak rząd powinien działać już teraz. Różne warunki, w jakich funkcjonują systemy ciepłowniczy i wiele dostępnych technologii, powodują, że nie ma jednego, prostego rozwiązania dla ciepłownictwa.

Waldemar Joniec Układy hybrydowe w ogrzewaniu budynków

Układy hybrydowe w ogrzewaniu budynków Układy hybrydowe w ogrzewaniu budynków

W inteligentnych budynkach ważnym aspektem są i będą technologie ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Zapowiadana elektryfikacja ogrzewania budynków i stosowanie hybrydowych systemów ogrzewania mogą być...

W inteligentnych budynkach ważnym aspektem są i będą technologie ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Zapowiadana elektryfikacja ogrzewania budynków i stosowanie hybrydowych systemów ogrzewania mogą być realizowane na różne sposoby. Na rynku europejskim dostępne są i znane hybrydowe pompy ciepła współpracujące z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, łączone w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. W Szwecji od wielu lat łączy się pompy ciepła z systemem ciepłowniczym. Produkcja ciepła powiązana...

jr Energooszczędne pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Energooszczędne pompy obiegowe i cyrkulacyjne Energooszczędne pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Dzisiejsze pompy cyrkulacyjne i obiegowe wyposażone są w wiele rozwiązań energooszczędnych oraz regulacyjnych. Jeśli urządzenie zostanie prawidłowo dobrane i przygotowane do pracy z konkretną instalacją,...

Dzisiejsze pompy cyrkulacyjne i obiegowe wyposażone są w wiele rozwiązań energooszczędnych oraz regulacyjnych. Jeśli urządzenie zostanie prawidłowo dobrane i przygotowane do pracy z konkretną instalacją, może zapewnić nie tylko wysoki poziom komfortu, ale i oszczędności energii.

Waldemar Joniec Perspektywy dla polskiego ciepłownictwa

Perspektywy dla polskiego ciepłownictwa Perspektywy dla polskiego ciepłownictwa

Konieczna jest dyskusja o modernizacji ciepłownictwa w celu wypracowania wizji jego rozwoju do roku 2030, przygotowania planu działań, a także uruchomienia mechanizmów i źródeł ich finansowania. W wyniku...

Konieczna jest dyskusja o modernizacji ciepłownictwa w celu wypracowania wizji jego rozwoju do roku 2030, przygotowania planu działań, a także uruchomienia mechanizmów i źródeł ich finansowania. W wyniku wieloletnich zaniechań za 10 lat funkcjonowanie systemów ciepłowniczych będzie zagrożone, jeśli nie zostaną one dostosowane do norm środowiskowych. Konieczne zatem będzie m.in. takie planowanie inwestycji, żeby wykorzystać źródła odnawialne i integrować ciepłownictwo z energetyką.

Marcin Klimczak , mgr inż. Daria Sztuka Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację...

Z perspektywy firmy ciepłowniczej jako dostawcy ciepła termomodernizacja oznacza przede wszystkim zmniejszenie przychodów z jego sprzedaży. W latach 2001–2010 m.in. ze względu na intensywną modernizację budynków zużycie ciepła sieciowego w Polsce zmniejszyło się o 18%. A jak termomodernizacja wpływa na wielkość strat ciepła w sieciach?

dr inż. Jan Wrona Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga

Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga Wybrane aspekty projektowania urządzeń pracujących w obiegu Stirlinga

Produkowane obecnie urządzenia Stirlinga mogą być alternatywą dla stosowanych powszechnie silników cieplnych ze spalaniem wewnętrznym oraz chłodziarek realizujących obieg Lindego.

Produkowane obecnie urządzenia Stirlinga mogą być alternatywą dla stosowanych powszechnie silników cieplnych ze spalaniem wewnętrznym oraz chłodziarek realizujących obieg Lindego.

dr inż. Henryk Karcz, mgr inż. Wojciech Komorowski, mgr inż. Marcin Kantorek, dr inż. Piotr Dziugan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki Spalanie odpadów komunalnych w kotłach rusztowych (cz. 2)

Spalanie odpadów komunalnych w kotłach rusztowych (cz. 2) Spalanie odpadów komunalnych w kotłach rusztowych (cz. 2)

W artykule (poprzednia część w RI 11/2011) przeanalizowano proces jednoczesnego spalania odpadów komunalnych o różnych strukturach morfologicznych w tym samym kotle rusztowym. Wykazano, że rozwiązanie...

W artykule (poprzednia część w RI 11/2011) przeanalizowano proces jednoczesnego spalania odpadów komunalnych o różnych strukturach morfologicznych w tym samym kotle rusztowym. Wykazano, że rozwiązanie to znacznie obniża sprawność spalania kotła, ma też istotne wady ekologiczne.

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

dr inż. Ryszard Śnieżyk O pompowaniu w ciepłowniach

O pompowaniu w ciepłowniach O pompowaniu w ciepłowniach

Celem cyklu artykułów jest przedstawienie najistotniejszych warunków pracy pomp w miejskich ciepłowniach wodnych. Takich obiektów w Polsce jest bardzo wiele i w większości wymagają modernizacji. Przeprowadzono...

Celem cyklu artykułów jest przedstawienie najistotniejszych warunków pracy pomp w miejskich ciepłowniach wodnych. Takich obiektów w Polsce jest bardzo wiele i w większości wymagają modernizacji. Przeprowadzono modernizację wielu układów hydraulicznych w ciepłowniach, ale wyniki tych działań budzą wątpliwości.

Wybrane dla Ciebie

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.