RynekInstalacyjny.pl

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Consumption of utilities in dormitories of Warsaw University of Technology in 2014–2016

Budynek domu studenckiego PW "AKADEMIK", z 1929 r./Fot. J. Sawicki

Budynek domu studenckiego PW "AKADEMIK", z 1929 r./Fot. J. Sawicki

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki w procesie modernizacji istniejących domów studenckich i w projektowaniu nowych.

Zobacz także

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

REGULUS®-system Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

streszczenie

Artykuł powstał na podstawie raportu „Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016” opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej działające przy wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. W raporcie zestawiono oraz przeanalizowano zużycie energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Dla lepszego zobrazowania skali problemu zużycie to zostało odniesione do liczby mieszkańców i powierzchni użytkowej oraz porównane z dostępnymi średnimi krajowymi i europejskimi, oraz odpowiednimi normami. W artykule przedstawiono również łączne koszty związane ze zużyciem mediów. Żeby pokazać wpływ na środowisko, wyliczono również zużycie energii pierwotnej oraz emisję dwutlenku węgla. Na podstawie raportu do dalszej analizy wybrane zostały domy studenckie, w których zużycie poszczególnych mediów zdecydowanie przekracza średnią.

abstract

The following article is based on the report „Consumption of utilities in dormitories of Warsaw University of Technology in 2014–2016” developed by Students Association for Unconventional Energy of Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering. The report consists of a comparison and an analysis of consumption of electricity, water, heat and natural gas in dormitories of Warsaw University of Technology from 2014 to 2016. To credibly present the scale of a problem, consumption data in relation with population and useful floor area of each dormitory is compared to publicly available Polish and European averages. Costs of each utility and an accumulative cost of building use are shown as well. Included calculations of primary energy and carbon dioxide emissions show an impact on the environment. On the grounds of this report, dormitories which consumption is strikingly above average will be chosen for further analysis.

 

***

Politechnika Warszawska dysponuje ok. 5200 miejscami w dziesięciu domach studenckich na terenie Warszawy. Domy te są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, roku budowy, izolacyjności przegród zewnętrznych oraz standardu instalacji. Konsekwencją tego zróżnicowania są wyraźne różnice w zużyciu mediów. Dodatkowo część domów studenckich jest pod opieką konserwatora zabytków, co znacząco utrudnia prowadzenie w nich zaawansowanych prac modernizacyjnych. Przy okazji remontu jednego z budynków przyjrzano się zużyciu mediów w pozostałych dziewięciu.

Podstawowe informacje o analizowanych domach studenckich podano w tab. 1.

lnformacje o domach studenckich Politechniki Warszawskiej

Tabela 1. lnformacje o domach studenckich Politechniki Warszawskiej

Raport, na podstawie którego powstał artykuł, opisuje zużycie: wody, energii elektrycznej, ciepła i gazu. Dodatkowo podano w nim obliczone zużycie energii pierwotnej i emisję CO2 oraz analizę kosztów związanych ze zużyciem mediów.

Dla lepszego zobrazowania specyfiki użytkowania domów studenckich podane zostały również charakterystyki roczne rozbioru poszczególnych mediów. Prezentowane w artykule dane pochodzą bezpośrednio z rachunków lub zestawień udostępnionych przez kierowników analizowanych obiektów.

Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca

Rys. 1. Roczne zużycie wody na 1 mieszkańca
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

W 2016 roku w domach studenckich Politechniki Warszawskiej zużyto łącznie 180 tys. m3 wody. Wszystkie budynki podłączone są do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Na rys. 1 przedstawiono zużycie wody w poszczególnych domach w przeliczeniu na mieszkańca. Każdy mieszkaniec zużywa średnio w ciągu roku 41 m3 wody – dla porównania: statystyczny Polak ok. 35 m3 [1].

Warto dodać, że ze względu na wakacje w okresie letnim zużycie wody w domach studenckich PW jest nawet o połowę niższe niż w pozostałych miesiącach. Średnie zużycie wody stanowi 141% normy podanej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [2].

Przyczyn tej sytuacji  szukać należy m.in. w złym stanie armatury łazienkowej, częstych przeciekach, ale przede wszystkim w złych nawykach mieszkańców. Nie są oni w żaden sposób rozliczani z ilości wody, jaką zużywają. Gdyby to mieszkańcy musieli płacić rachunki, wydawaliby miesięcznie średnio 34 zł, przy czym w DS „Ustronie” byłoby to jedynie 20 zł, a w DS „Riviera” i DS „Akademik” aż 45 zł (na zużycie wody w „Akademiku” wpływ ma basen znajdujący się w podziemiach budynku).

Roczne wydatki na wodę wynoszą łącznie ok. 1,7 mln zł i stanowią 25% wszystkich wydatków na media.

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej AKADEMIK

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej AKADEMIK, ul. Akademicka 5
fot. J. Sawicki

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej BRATNIAK-MUSZELKA

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej BRATNIAK-MUSZELKA, ul. Kopińska 12/16
fot. J. Sawicki

Najtrudniejszym do rozwiązania problemem domów studenckich PW jest nadmierne zużycie energii cieplnej, wynoszące rocznie aż 50 000 GJ. Wszystkie analizowane obiekty podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo DS „Tatrzańska” ma kolektory słoneczne, z których częściowo pokrywane jest zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Na rys. 2 przedstawiono roczne zużycie ciepła w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zużycie energii cieplnej z uwzględnieniem c.w.u. na 1 m2

Rys. 2. Zużycie energii cieplnej z uwzględnieniem c.w.u. na 1 m2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Porównanie zużycia ciepła ze średnią polską (193 kWh/m2) oraz europejską (174 kWh/m2), pozwala podzielić badane budynki na dwie grupy. Do pierwszej należą cztery domy studenckie, w których zużycie ciepła jest wyraźnie niższe niż średnia polska, do drugiej zaś te, które znacznie ją przekraczają.

 O ile niskie zużycie mediów w Domach Studenckich „Mikrus”, „Babilon” oraz „Tatrzańska” łatwo wytłumaczyć przeprowadzoną termomodernizacją, a w DS „Tatrzańska” również wspomnianymi kolektorami słonecznymi, o tyle niskie zużycie ciepła w DS „Akademik” spowodowane jest przede wszystkim olbrzymią powierzchnią, z której jedynie 18% stanowią pokoje.

Duża część tego budynku jest zwyczajnie niedogrzana. Pięć pozostałych domów studenckich notuje zużycie wyższe niż średnia krajowa. Są to budynki dość stare, w których nie została jeszcze wykonana termomodernizacja. Dodatkowo kompleks budynków znajdujący się przy placu Narutowicza, do którego należą Domy Studenckie „Akademik”, „Bratniak-Muszelka” i „Pineska-Tulipan”, objęty jest opieką konserwatorską, co znacząco utrudnia podjęcie prac remontowych.

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej PINESKA-TULIPAN

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej PINESKA-TULIPAN, ul. Uniwersytecka 5
fot. J. Sawicki

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej SEZAM

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej SEZAM, ul. Górnośląska 14
fot. J. Sawicki

Dużym problemem dla studentów mieszkających w domach studenckich jest niewystarczająca wentylacja pokojów. Jak łatwo się domyślić, skutkuje to częstym otwieraniem okien, co przyczynia się do znacznego zwiększenia strat ciepła w okresie zimowym. Łączne roczne wydatki na energię cieplną wynoszą ok. 2,7 mln zł i stanowią największą część wydatków spośród wszystkich mediów.

Roczne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca

Rys. 3. Roczne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Kolejnym medium, którego zużycie w domach studenckich znacznie przekracza normy i średnie krajowe, jest energia elektryczna. Łączne roczne zużycie energii elektrycznej we wszystkich analizowanych budynkach wynosi ok. 7 GWh.

Jak widać na rys. 3, średnie zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca wynosi dla domów studenckich ok. 1500 kWh i jest dwukrotnie wyższe od średniej krajowej podanej przez GUS (750 kWh) [1].

We wspomnianym wcześniej kompleksie budynków znajdujących się przy pl. Narutowicza zużycie energii elektrycznej jest aż trzy razy większe od średniej krajowej (ok. 2250 kWh). Taka sytuacja spowodowana jest m.in. dużą oświetlaną powierzchnią (szerokie korytarze, hala sportowa, basen), starym energochłonnym oświetleniem i brakiem sterowania nim.

Dużym problemem występującym w większości domów studenckich jest używanie przez mieszkańców kuchenek elektrycznych starego typu (mimo zakazu ich posiadania w pokojach). Zauważyć można również pewną prawidłowość: budynki, które wyposażone są w kuchenki gazowe, zużywają dużo mniej energii elektrycznej, a ich łączne koszty użytkowania są niższe.

Jedynym budynkiem, w którym zużycie energii elektrycznej jest niższe od średniej krajowej, jest DS „Tatrzańska”. Wymieniono w nim oświetlenie na bardziej energooszczędne, sterowane czujnikami ruchu. Na energię elektryczną domy studenckie wydają łącznie ok. 2,4 mln zł rocznie.

Gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50) zużywany jest jedynie w czterech domach studenckich, a znaczne zużycie tego surowca odnotowują jedynie DS „Babilon” oraz „Ustronie”. W pierwszym roczne zużycie w odniesieniu do jednego mieszkańca wynosi ok. 18 m3, w drugim ok. 10 m3.

Wydatki na gaz stanowią jedynie ok. 1% wydatków na pozostałe media. Rocznie domy studenckie przeznaczają na ten cel ok. 100 tys. zł, przy czym zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 80 tys., wydawana jest w DS „Babilon”.

Miesięczne zużycie wody w DS „Pineska-Tulipan”

Rys. 4. Miesięczne zużycie wody w DS „Pineska-Tulipan”
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Żeby dokładnie przedstawić specyficzną charakterystykę zużycia mediów w domach studenckich, raport zawiera również przykładowe roczne przebiegi rozbiorów wody, ciepła oraz energii elektrycznej (rys. 4, rys. 5 i rys. 6) – charakterystyki te sporządzono na podstawie danych zebranych w DS „Pineska-Tulipan”.

Na rys. 4 doskonale widać dość duże różnice w zużyciu wody w poszczególnych miesiącach 2014–2016. Tak spore wahania wynikają z chwilowego obłożenia obiektu. Zależy ono m.in. od rozkładu dni wolnych od nauki czy liczby mieszkańców zostających w budynkach na święta, a ta z kolei jest proporcjonalna do liczby studentów zagranicznych mieszkających w danym roku w „akademiku”. Zużycie w miesiącach wakacyjnych spowodowane jest wynajmem części pokojów na ten okres.

Większą przewidywalnością cechuje się roczny rozkład zużycia ciepła, który jest typowy dla naszej strefy klimatycznej (rys. 5).

O wiele więcej wniosków można wysnuć z przebiegu rocznego poboru energii elektrycznej (rys. 6). Co prawda w miesiącach letnich widać spadek jej zużycia (prawie 70% maksymalnego zużycia), jest on jednak dużo mniejszy niż w przypadku wody (jedynie 40% wartości maksymalnej).

Biorąc pod uwagę brak klimatyzacji, tak wysokie zużycie w miesiącach letnich może wskazywać na duży pobór energii elektrycznej na oświetlenie. Spowodowane jest to niedostatecznym wykorzystaniem światła dziennego, wspomnianym wcześniej złym stanem oświetlenia oraz brakiem automatyki sterującej.

Żeby obiektywnie porównać analizowane budynki z obiektami nowo powstałymi oraz lepiej zobrazować ich wpływ na środowisko naturalne, obliczono zużycie energii pierwotnej i emisję dwutlenku węgla. Obliczenia wykonano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [3].

W przypadku energii pierwotnej przyjęto następujące wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów:

  • ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: wh = ww = 0,69 (wg danych podanych przez dostawcę),

  • energii elektrycznej wel = 3 (wg rozporządzenia [3]).

Miesięczne zużycie energii cieplnej w DS „Pineska-Tulipan”

Rys. 5. Miesięczne zużycie energii cieplnej w DS „Pineska-Tulipan”
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Miesięczne zużycie energii elektrycznej w DS „Pineska-Tulipan”

Rys. 6. Miesięczne zużycie energii elektrycznej w DS „Pineska-Tulipan”
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Na rys. 7 pokazano łączne zużycie energii pierwotnej odniesione do przestrzeni użytkowej, a na rys. 8 zużycie energii pierwotnej na cele ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Podane wartości porównano również z WT 2014 oraz WT 2017 dla budynków zamieszkania zbiorowego (wymagania te dotyczą obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną, dobrze jednak porównać je z faktycznym zużyciem). Jedynie DS „Tatrzańska” oraz DS „Mikrus” spełniają wymagania obowiązujące od początku bieżącego roku. W niektórych budynkach wartości te przekroczone są nawet dwukrotnie.

Do obliczenia emisji dwutlenku węgla przyjęto następujące współczynniki (dane KOBiZE):

  • emisja spowodowana ogrzewaniem oraz przygotowaniem c.w.u.: WeH = WeW = 0,341 kg CO2/kWh

  • emisja spowodowana zużyciem energii elektrycznej: WeL=0,8254 kg CO2/kWh.

Łączna emisja dwutlenku węgla przez domy studenckie wynosi ponad 10 tys. ton rocznie. Emitowaną przez każdy z domów studenckich ilość CO2 przedstawiono na rys. 9.

Roczne zużycie energii pierwotnej na 1 m2

Rys. 7. Roczne zużycie energii pierwotnej na 1 m2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania i c.w.u. na 1 m2

Rys. 8. Zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania i c.w.u. na 1 m2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Najistotniejszym aspektem, zarówno dla zarządzających budynkami, jak i mieszkańców, są opłaty, jakie ponoszą obie strony. Olbrzymie różnice w wydatkach na poszczególne media przekładają się bezpośrednio na silne zróżnicowanie kosztów użytkowania domów studenckich.

Na rys. 10 przedstawiono średnie miesięczne wydatki na media przypadające na mieszkańca w poszczególnych budynkach. Czerwona linia przedstawia średnią, która wynosi 130 zł/miesiąc.

Roczna emisja CO2

Rys. 9. Roczna emisja CO2
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Biorąc pod uwagę wcześniej przedstawione dane, nie dziwi fakt, że najlepiej w tym zestawieniu wypada DS „Tatrzańska” – 70,50 zł. Z kolei dobra pozycja DS „Babilon” wynika z braku pełnych danych. Najgorzej w zestawieniu wypadają Domy Studenckie „Sezam” – 190 zł (od następnego roku akademickiego nie będzie on już pełnił funkcji domu studenckiego) oraz „Akademik” – 173 zł.

Należy wspomnieć, że przedstawione na wykresie średnie nie uwzględniają niepełnego obłożenia budynków w okresie wakacji.

W obliczu powyższych danych trochę zaskakują ceny wynajmu pokojów w poszczególnych obiektach.

Miejsce w dwuosobowym pokoju kosztuje studentów PW w DS „Tatrzańska” 520 zł, w DS „Akademik” – 405 lub 415 zł (w zależności od tego, czy pokój jest po remoncie). Koszty te są zatem odwrotnie proporcjonalne do kosztów użytkowania.

Miesięczne wydatki na 1 mieszkańca

Rys. 10. Miesięczne wydatki na 1 mieszkańca
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Jeszcze lepiej dysproporcję tę obrazuje porównanie procentowe: w DS „Tatrzańska” opłaty za media stanowią zaledwie 13,5% kosztów wynajmu, w DS „Akademik” aż 42%. Łączne wydatki związane ze zużyciem mediów we wszystkich domach studenckich wynoszą 7 mln zł rocznie. Udziały procentowe poszczególnych mediów przedstawiono na rys. 11.

 

Rys. 11. Udziały procentowe poszczególnych mediów
w wydatkach rocznych domów studenckich PW

Rys. 11. Udziały procentowe poszczególnych mediów w wydatkach rocznych domów studenckich PW
Źródło: archiwum autorów (M. Jarosiński, M. Zarębski)

Podstawowym wnioskiem wynikającym z danych przedstawionych w raporcie jest olbrzymie zróżnicowanie zużycia mediów w poszczególnych domach studenckich, a co za tym idzie, znaczne różnice w wydatkach.

Najlepiej w zestawieniu wypada DS „Tatrzańska” – ma najniższe zużycie energii pierwotnej i łączny koszt użytkowania w odniesieniu do liczby mieszkańców. Wynika to z przeprowadzonej niedawno termomodernizacji oraz wykorzystania kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania c.w.u. Obiekt uznawany jest też przez studentów za jeden z bardziej komfortowych.

Zdecydowanie najgorzej, zarówno pod względem kosztów użytkowania, jak i zużycia energii pierwotnej, wypadły: „Riviera”, „Sezam”, „Bratniak-Muszelka”, „Pineska-Tulipan” oraz „Akademik”. Należą one do najstarszych „akademików” PW. Część z nich wpisana jest do Krajowego Rejestru Zabytków, co znacząco utrudnia przeprowadzenie poważnych prac modernizacyjnych, nie dziwi zatem brak izolacji przegród, nieszczelne okna oraz zły stan instalacji.

Najbardziej reprezentatywnym domem studenckim z tej grupy jest DS „Riviera”, dlatego w drugiej części projektu przeprowadzony zostanie jego pełen audyt energetyczny wraz z propozycjami zmian, ich wyceną oraz oszczędnościami z nich wynikającymi.

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej RIVIERA

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej RIVIERA;
fot. J. Sawicki

Front DS Politechniki Warszawskiej BABILON

Fasada frontalna Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej BABILON
fot. J. Sawicki

Biorąc pod uwagę wysoki łączny koszt użytkowania wszystkich domów studenckich, wynoszący ok. 7 mln zł rocznie, ekonomicznie zasadne staje się dążenie do ograniczenia zużycia energii.

Jednym z najprostszych sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, które stanowi ponad 36% całkowitych kosztów użytkowania, jest wymiana oświetlenia na bardziej nowoczesne i mniej energochłonne oraz wprowadzenie inteligentnego sterowania nim.

Dużym problemem jest wykorzystywanie w pokojach wbrew zakazom administracji kuchenek elektrycznych.

Zauważyć można, że domy studenckie wyposażone w kuchenki gazowe charakteryzują się niższym zużyciem energii elektrycznej, co biorąc pod uwagę różnicę w cenie obu mediów, skutkuje niższymi wydatkami.

Wysokie wydatki związane z ogrzewaniem wynikać mogą nie tylko ze złej izolacyjności przegród zewnętrznych, ale również z braku dostatecznej wentylacji pokojów.

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej USTRONIE

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej USTRONIE, ul. Księcia Janusza 39
fot. J. Sawicki

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej TATRZAŃSKA

Dom Studencki Politechniki Warszawskiej TATRZAŃSKA, ul. Tatrzańska 7a
fot. J. Sawicki

Podsumowanie

Większość domów studenckich wymaga gruntownej modernizacji. Trudny do zrozumienia jest brak stanowczych działań zarządców tych obiektów zmierzających do ograniczenia wydatków związanych z nadmiernym zużyciem mediów. O ile łatwo zrozumieć brak termomodernizacji, której przeprowadzenie wiąże się z dużym jednorazowym wydatkiem inwestycyjnym oraz ograniczeniami z tytułu ochrony konserwatorskiej, o tyle wymiana oświetlenia czy zamontowanie czujników ruchu są relatywnie tanie, można je wykonywać etapami, a czas zwrotu takich inwestycji jest bardzo krótki. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do poziomu średniej krajowej pozwoliłoby na zaoszczędzenie ok. 1,3 mln zł rocznie.

Dużą rolę w ograniczaniu zużycia mediów odgrywa propagowanie wśród mieszkańców domów studenckich prawidłowych, oszczędnych zachowań. Nawet w najnowocześniejszym budynku zużycie mediów może być wysokie, jeśli będzie on niewłaściwie użytkowany. Z modernizacją domów studenckich musi się zatem wiązać edukacja mieszkańców w zakresie poprawnego użytkowania budynku.

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej MIKRUS

Fronton Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej MIKRUS im. Teodora Klincewicza „Teosia”, ul. Waryńskiego 10
fot. J. Sawicki

Literatura

  1. Matulska-Bachura A. red., Infrastruktura komunalna w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • elka elka, 31.07.2017r., 17:40:30 Jak wyglądają koszty ogrzewania? Może warto by było przerzucić się na gaz?

Powiązane

Redakcja RI Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Nowoczesne techniki połączeń przewodów Nowoczesne techniki połączeń przewodów

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Instalatorzy szybko dostrzegli korzyści ze stosowania technik zaciskowych i skręcanych przy montażu instalacji i stopniowo odchodzą od zgrzewania, lutowania i spawania – oczywiście tam, gdzie jest to możliwe.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Jerzy Kosieradzki Regulatory i sterowniki

Regulatory i sterowniki Regulatory i sterowniki

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

Sterowniki i regulatory mają w instalacjach ogrzewania podobne zadanie – zapewnienie oszczędności energii i komfortu w pomieszczeniach i budynkach.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków Instalacje centralnego ogrzewania w procesie termomodernizacji budynków

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród...

Termomodernizacja budynku powinna kompleksowo obejmować wszystkie aspekty związane z jego energochłonnością. Niestety w praktyce często ogranicza się jedynie do zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i wymiany stolarki okiennej, bez ingerencji w źródło ciepła i instalację centralnego ogrzewania. Jest to działanie niewłaściwe, niepełne, a nawet szkodliwe z energetycznego punktu widzenia. Jakość pracy instalacji nie poprawia się, a w określonych przypadkach nawet pogarsza. Zużycie...

Materiały PR Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

Jak wybrać najlepszy regulator temperatury? Jak wybrać najlepszy regulator temperatury?

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają...

W zależności od tego, jakie mamy w domu ogrzewanie, warto zaopatrzyć się w regulator temperatury. Na rynku dostępne są proste regulatory temperatury, ale także bardziej zaawansowane urządzenia, które pozwalają zaprogramować system grzewczy według naszych potrzeb. Regulator temperatury można również włączyć w instalację inteligentnego sterownia budynkiem.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 1) Komfort cieplny

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest...

Komfort cieplny definiujemy najczęściej jako taki poziom temperatury, wilgotności oraz ruchu powietrza, w którym czujemy, że nasz organizm nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Temperatura powietrza jest neutralna. Dodatkowo, duża różnica pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania przegród odczuwana jest jako dyskomfort nawet przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Stąd wniosek, że warto budować ciepłe domy, o odpowiednio ciepłych wszystkich przegrodach.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 2)Zmienne strategie grzania. Ekonomiczne spożytkowanie uzysków ciepła

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową...

Temperatura wnętrza musi być bezpieczna dla zdrowia długoterminowo. Nasz dom nie może nam szkodzić! Czy każdy domownik, w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia określa taką samą temperaturę jako komfortową dla siebie? Czy taka sama temperatura powinna panować w domu w porze relaksu, zajęć wymagających aktywności fizycznej, aktywności umysłowej, czy też podczas snu? Czy taka sama temperatura powinna panować w każdym pomieszczeniu, w całym domu, podczas całego sezonu grzewczego?

dr inż. Piotr Jadwiszczak Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji

Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji Modernizacja instalacji c.o. w budynkach po termomodernizacji

Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego rozwiązania termomodernizacyjnego [1]. Zredukowanie...

Termomodernizacja budynku obniża jego obciążenie cieplne oraz zapotrzebowanie na ciepło. Wielkość tych zmian zależy od właściwości budynku oraz od przyjętego rozwiązania termomodernizacyjnego [1]. Zredukowanie potrzeb cieplnych budynku zmienia warunki pracy istniejącego systemu grzewczego. Staje się on „za duży”, ma moc cieplną przewyższającą nowe zapotrzebowanie. Pozostawienie instalacji c.o. w stanie istniejącym jest błędem inżynierskim, powoduje obniżenie komfortu cieplnego w budynku, rozregulowanie...

mgr inż. Katarzyna Rybka Efektywne energetycznie pompy

Efektywne energetycznie pompy Efektywne energetycznie pompy

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń...

Energooszczędność to pożądana cecha urządzeń stosowanych w instalacjach wodnych. Nowe wymagania dla pomp bezdławnicowych wyprą z rynku stałoobrotowe pompy obiegowe i cyrkulacyjne, robiąc miejsce dla urządzeń mogących dostosować pracę do zmiennych parametrów instalacji.

REGULUS-system Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania Ogrzewanie współczesnych, ciepłych domów: komfortowe, zdrowe, tańsze (cz. 3)Mity i stereotypy dotyczące ogrzewania

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów...

Świat pędzi do przodu a anachroniczne, kompletnie nieprzekładające się na obecną rzeczywistość, dawno temu sformułowane poglądy i fałszywe stereotypy zawsze mają się świetnie. Powielanie obiegowych mitów nie musi być przejawem złej woli, lecz jedynie braku doświadczenia i niepełnej wiedzy, może jednakże stanowić łatwy do zastosowania element walki konkurencyjnej. Problem w tym, że obiegowy mit doprowadzić może do dokonania złego wyboru poprzez błędne uszeregowanie łańcucha przyczynowo-skutkowego.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o. Równoważenie hydrauliczne modernizowanej instalacji c.o.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego zmienia termiczne i hydrauliczne warunki pracy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa moc cieplna, układ ciśnień, regulacja i równoważenie hydrauliczne stają się nieaktualne i nieskuteczne. Wymagane są zmiany dostosowujące c.o. do pracy w nowych warunkach. Dla zapewnienia poprawnej, komfortowej i energooszczędnej pracy konieczne jest ponowne równoważenie hydrauliczne istniejącej instalacji c.o.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 2. Eksperyment

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu,...

Komfort cieplny w pomieszczeniach definiowany jest jako stan, w którym człowiek przebywający w pomieszczeniu nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. W poprzednim artykule (RI 10/2013) opisano parametry komfortu, poniżej omówione zostały wyniki badań parametrów jakości powietrza wewnętrznego w obiekcie szkolnym: temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym Praca centralnego ogrzewania w mieszkaniu zasilanym gazowym kotłem kondensacyjnym

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby....

W artykule przeanalizowano sprawność eksploatacyjną dostawy ciepła do instalacji c.o. z gazowego kotła kondensacyjnego obliczoną na podstawie pomiarów wykonanych w lokalu zamieszkałym przez trzy osoby. Na podstawie dostępnych informacji nie można było ocenić zmiennych potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wahania zapotrzebowania na energię instalacji c.o. Charakter pracy gazowego kotła kondensacyjnego wymaga dostosowania chwilowej mocy do zmiennego zapotrzebowania. Ważnym aspektem jest również dobór...

dr inż. Edyta Dudkiewicz Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2 Promienniki rurowe w aspekcie wymagań normy PN-EN 416-2

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać...

Zastosowanie promiennika wysokiej jakości, spełniającego wymagania normy dotyczące racjonalnego zużycia energii, wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak efekty ogrzewania, jakie można uzyskać dzięki wysokiej sprawności radiacyjnej promiennika, będą procentować na etapie eksploatacji.

REGULUS-system Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat Wodne grzejniki c.o. - wykonanie basenowe bez dopłat

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe,...

Spośród produkowanych przez REGULUS-system grzejników ściennych na szczególną uwagę zasługują ich specjalne wersje przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak baseny, myjnie samochodowe, łaźnie, oranżerie itp.

Redakcja RI Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS-system

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku...

We współczesnym budownictwie coraz częściej stosowane są rozwiązania bazujące na odnawialnych, ekologicznych źródłach energii. Priorytetem coraz częściej staje się ogrzewanie niskotemperaturowe. W związku z tym coraz powszechniej stosowane są kotły kondensacyjne czy pompy ciepła w połączeniu z dobrym ociepleniem obiektów.

REGULUS-system Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami Kanały grzewcze z wentylatorami. Skuteczne ogrzewanie wnętrz z dużymi przeszkleniami

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce...

Przed kilku laty do ogrzewania wnętrz o dużych przeszkleniach nie było na rynku dobrego, taniego rozwiązania. Ogrzewanie podłogowe nie zda tu egzaminu. 1 m² "podłogówki" waży od 150-400 kg. Klimat w Polsce cechuje duża dynamika, stwarzająca problemy z optymalną dystrybucją ciepła. Idealną alternatywą dla charakteryzującej się ogromną bezwładnością cieplną "podłogówki" jest ogrzewanie kanałowe.

REGULUS-system Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe? Grzanie z przerwami czy grzanie ciągłe?

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie...

Konieczność oszczędności w zużyciu energii do celów grzewczych, wynikająca z przepisów oraz z jej wysokich kosztów, zbliża współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Formułowane są nowe, indywidualnie dopasowane, strategie ogrzewania.

REGULUS-system Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny Grzejniki REGULUS®-system. Ekonomiczny, zdrowy komfort cieplny

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu...

Od wielu miesięcy przedstawiamy Państwu własną doktrynę dotyczącą procesu ogrzewania. Jej powstanie jest wynikiem analizy trendów panujących w europejskim budownictwie, stale zmieniającego się sposobu życia i pracy, struktury wydatków, jest także wynikiem wniosków płynących z wiedzy o fizjologii człowieka w kontekście wpływu temperatury otoczenia na jego stan zdrowia, nie w perspektywie krótkoterminowej lecz wieloletniej, w myśl dewizy „Nasz Dom nie może nam szkodzić”.

REGULUS-system Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego Optymalne grzejniki wodne c.o. dla budownictwa szkieletowego i drewnianego

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu...

Domy budowane w technologii szkieletowej oraz domy z bali mają stale rosnące grono zwolenników. Prócz znacznej prostoty i szybkości w ich stawianiu, wielu możliwości w tworzeniu urozmaiconego kształtu ich bryły oraz jednorodności technologicznej, najczęściej podkreślanymi argumentami „za” jest ich energooszczędność i łatwość ogrzania.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Grupa Armatura Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.