RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Inteligentne budynki – czujniki, regulatory i zawory w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Inteligentne budynki – czujniki, regulatory i zawory w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; fot. unslash

Inteligentne budynki – czujniki, regulatory i zawory w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; fot. unslash

O tym, na ile budynek jest „inteligentny”, decyduje nie tylko zastosowanie programów do analizy danych, ale przede wszystkim wyposażenie go w czujniki, liczniki, zawory i siłowniki. Elementy pomiarowe i wykonawcze zapewniają energooszczędność i komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników – to elementy nieodzowne dla uzyskania statusu „smart building”.

Zintegrowanie komunikacji cyfrowej i programów do analizy danych z urządzeniami i wyposażeniem budynków daje szerokie możliwości sterowania i monitorowania oraz serwisowania obiektów z dowolnego miejsca. Zarządcy budynków mają pełny obraz działania instalacji i urządzeń, a także aktualnego poziomu komfortu i w razie usterek mogą szybko diagnozować ich miejsce i przyczyny.

Ważnym celem są niskie koszty eksploatacyjne, ale wraz z upowszechnianiem się wiedzy na temat oddziaływania środowiska wewnętrznego budynków na ludzi coraz ważniejsze są kwestie komfortu i zdrowia. Na to ostatnie największy wpływ ma obecnie jakość powietrza w budynkach; wcześniej na czele były problemy braku odpowiedniej jakości wody i komfortu termicznego, jednak z nimi potrafimy już sobie skutecznie radzić.

Powietrze w budynkach jest specyficznym zagadnieniem instalacyjnym, wymaga nie tylko ujmowania (poprzez czerpnie, wentylatory, centrale), ale i uzdatniania (dzięki filtracji, nawilżaniu, osuszaniu, chłodzeniu, podgrzewaniu), a następnie transportu do każdego pomieszczenia. Co więcej, nie można „skompresować” jego ładunku tak jak ciepła w wodnej instalacji grzewczej, podnosząc temperaturę, czy w chłodniczej obniżając temperaturę czynnika – powietrza ma być tyle, ile w danym momencie trzeba, a potrzeby te stale się zmieniają.
W nowoczesnych budynkach energooszczędnych koszty wentylacji stanowią sporą część wydatków eksploatacyjnych. Oprócz odpowiednio zaprojektowanej instalacji oraz regularnej konserwacji niezbędne są niezawodne produkty. Dlatego tak ważne jest korzystanie w procesie projektowania z rozwiązań otwartych, mogących współpracować z innymi urządzeniami i gwarantujących komfort, wydajność energetyczną oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia, a jednocześnie ułatwiających montaż i ograniczających zakres prac konserwacyjnych.

W wentylacji szczególnego znaczenia nabierają dokładne i niezawodne czujniki oraz rozwiązania do zmiennego przepływu powietrza (VAV) i wentylacji sterowanej w zależności od zapotrzebowania. Ważną rolę ogrywają siłowniki do przepustnic o krótkim czasie ruchu i zawory regulacyjne. Regulować można jednak tylko te wielkości, które są mierzone, i to decyduje o znaczeniu czujników w inteligentnych budynkach.

Czujniki i liczniki

Ocena jakości powietrza wewnętrznego nie może być jedynie subiektywna. Powinna się opierać także na obiektywnych parametrach, zwłaszcza stężeniu CO2 i lotnych związków organicznych. Producenci oferują szeroki asortyment czujników pomieszczeniowych i kanałowych służących do tych celów, a także do dokładnego pomiaru temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej, entalpii, punktu rosy. Są to czujniki aktywne i pasywne.

 

Rys. 1. Czujnik jakości powietrza w przewodzie wentylacyjnym. Gwarantuje uzyskanie optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach o podwyższonym komforcie oraz oszczędności energii w budynkach. Dostępne są różne warianty pomiarów: CO2, CO2 + Temp., CO2+ Wilgotność + Temp., CO2 + LZO, CO2 + LZO + Temp., CO2 + LZO + mieszanka CO2/LZO + Temp.; Źródło: Belimo Rys. 2. Kontrola przepływu objętościowego i ciśnienia powietrza. Czułe czujniki w połączeniu z siłownikami umożliwiają precyzyjną rejestrację zmian ciśnienia i kontrolę nawet najmniejszych przepływów objętościowych. Integracja z systemem zarządzania pozwala na sterowanie wentylatorami i regulację klap w wielu strefach; Źródło: Belimo

Czujniki kanałowe powinny mieć solidną konstrukcję spełniającą wymagania w zakresie stopnia ochrony wg NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Dla stopnia inteligencji budynku ważna jest komunikacja czujników z systemem BEMS (Building & Energy Management Systems) – powinny być dostępne różne technologie transmisji danych, w tym pozwalające na integrację z aplikacjami na smartfonach, co pozwala uruchamiać i diagnozować aktywne czujniki pomieszczeniowe. Technologia NFC w smartfonach umożliwia konfigurowanie aktywnych czujników nawet przy odłączonym zasilaniu. Czujniki narażone są na zmienne warunki pracy i oprócz dużej dokładności i szybkiej reakcji powinny mieć także solidną konstrukcję ochronną, a jednocześnie być łatwe w montażu.

Ważną rolę odgrywają także czujniki do monitorowania ciśnienia i filtrów. Te ostatnie odpowiadają za dostarczanie do budynku powietrza wolnego od pyłów, a w obrębie jego stref także od patogenów – baterii i wirusów z powietrza obiegowego. Praktyka udowadnia, że czujnik filtrów jest lepszym rozwiązaniem niż harmonogram wymian, ze względu nie tylko na lepszą jakość powietrza, ale i mniejsze straty energii na zabrudzonych filtrach. Presostaty są optymalne przy stałym przepływie, przy zmiennym stosuje się czujniki ciśnienia różnicowego, które mierzą spadek ciśnienia na filtrze w stosunku do przepływu powietrza. W ofertach producentów znaleźć można pojedyncze i podwójne czujniki ciśnienia różnicowego z interfejsami służącymi do zdalnego rejestrowania wyników i ich monitorowania.

Regulatory

Precyzyjne regulowanie przepływu powietrza ma kluczowe znaczenie w przypadku wentylacji ze zmiennym przepływem. Regulatory odpowiadają za dostarczanie czystego powietrza i usuwanie zanieczyszczonego w kontrolowany sposób. Ich praca zależy w pierwszym rzędzie od analizy danych z czujników temperatury i CO2. Poziom tego gazu jest łatwą i wiarygodną miarą jakości powietrza. Regulatory pracują dokładnie dzięki siłownikom, które gwarantują precyzyjne pomiary zmian ciśnienia i regulację najmniejszych przepływów objętościowych. W tym wypadku także ważna jest integracja z systemem automatyki budynku, tak aby wentylatory pracowały ekonomicznie w zależności od zmiennego zapotrzebowania.

Na rynku są dostępne ekonomiczne i uniwersalne urządzenia zawierające siłownik, regulator i czujnik, do instalacji o zmiennym lub stałym przepływie w różnych budynkach – od szpitalnych, poprzez biurowe, po hotele. Do przepływu zmiennego oferowane są urządzenia, które wykrywają i automatycznie korygują nieregularne zmiany ciśnienia w kanałach wentylacyjnych, tak aby utrzymać projektową wartość przepływu niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. Siłowniki do przepustnic, przystosowane do różnych zadań i warunków pracy, oferowane są z ruchem obrotowym i liniowym. Mają różne momenty obrotowe, a ich interfejsy komunikacyjne zapewniają łączność i integrację z systemami automatyki budynku.

Czytaj też: Inteligentne i ekonomiczne opomiarowanie zużycia wody

Zawory

Smart building wymaga zaworów mających inteligentne funkcje, siłownik, czujniki przepływu i właściwy zawór kulowy. Obecnie w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych konieczne są bardzo precyzyjne przepływy ciepła i chłodu. Trzeba regulować przepływ i moc oraz radzić sobie z wahaniami temperatury na wymienniku ciepła, by uzyskać jak najlepszą efektywność energetyczną, obniżać koszty eksploatacji i zapewniać możliwie wysoki komfort. Takie inteligentne zawory komunikują się bezpośrednio z systemem automatyki budynku. Mają cyfrowe interfejsy BACnet/IP, MSTP, Modbus TCP lub RTU do łatwego konfigurowania, rozruchu i serwisowania, a łączność odbywa się za pomocą specjalnych aplikacji producenta oraz z serwera WWW. Komunikacja możliwa jest także za pomocą technologii NFC. Dostępne są zawory smart połączone z licznikami ciepła, dzięki czemu w jednym urządzeniu zachodzi regulowanie przepływu energii oraz dokładny pomiar energii zgodny z certyfikatem MID (Measuring Instruments Directive). Urządzenia te przystosowane są do zdalnego rozliczania kosztów z wykorzystaniem IoT (internetu rzeczy), co pozwala na przejrzyste, łatwe i efektywne rozliczenie energii.

Ważnym zagadnieniem decydującym o sukcesie w osiąganiu statusu budynku inteligentnego jest integracja elementów pomiarowych, wykonawczych i regulacyjnych z systemami automatyki budynku i internetu rzeczy. Istotne jest również, czy elementy te pracują na otwartych platformach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Bartkiewicz, Bartłomiej Tomiczek Proces odbioru systemów HVAC w budynkach zrównoważonych

Proces odbioru systemów HVAC w budynkach zrównoważonych Proces odbioru systemów HVAC w budynkach zrównoważonych

Budownictwo zrównoważone wymaga nowego, wielokryterialnego podejścia do zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, jakością powietrza wewnętrznego, charakterystyką i efektywnością energetyczną,...

Budownictwo zrównoważone wymaga nowego, wielokryterialnego podejścia do zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, jakością powietrza wewnętrznego, charakterystyką i efektywnością energetyczną, emisjami – słowem: szeroko rozumianym wpływem na środowisko. Zmiany klimatyczne oraz zwiększenie zainteresowania zagadnieniami ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) w firmach w połączeniu z ostatnimi wzrostami kosztów energii spowodowały zmiany w procesach inwestycyjnych i eksploatacyjnych...

Joanna Ryńska Klimat w szkołach – problem nie tylko polski

Klimat w szkołach – problem nie tylko polski Klimat w szkołach – problem nie tylko polski

Początek roku szkolnego oznacza tradycyjny już powrót do dyskusji o tym, w jakich warunkach uczy się ponad 4,5 mln uczniów i pracuje ponad 690 tys. nauczycieli. Świadomość znaczenia warunków środowiska...

Początek roku szkolnego oznacza tradycyjny już powrót do dyskusji o tym, w jakich warunkach uczy się ponad 4,5 mln uczniów i pracuje ponad 690 tys. nauczycieli. Świadomość znaczenia warunków środowiska wewnętrznego – parametrów akustycznych, oświetlenia i jakości powietrza – wciąż jeszcze niedostatecznie przekłada się na wdrażanie w szkołach odpowiednich rozwiązań technicznych. Podejmowane są głównie działania doraźne w miejsce rozwiązań systemowych.

Waldemar Joniec Baza EPREL

Baza EPREL Baza EPREL

Dostawcy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny nowe modele produktów związanych z energią są od 1 stycznia 2019 r. zobowiązani do ich wcześniejszego zarejestrowania w bazie EPREL. W czerwcu 2022...

Dostawcy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny nowe modele produktów związanych z energią są od 1 stycznia 2019 r. zobowiązani do ich wcześniejszego zarejestrowania w bazie EPREL. W czerwcu 2022 r. udostępniono użytkownikom panel publiczny tej bazy. Trwa doskonalenie jej funkcji dla dostawców, a organizacje branżowe, w tym Eurovent, zwracają uwagę na potrzebę aktualizacji danych i ich weryfikacji.

Agata Nowicka Inteligentne technologie w budynkach

Inteligentne technologie w budynkach Inteligentne technologie w budynkach

Idea inteligentnych budynków i sieci energetycznych nabiera znaczenia wraz z rozwojem technologii cyfrowych. Szczególnym impulsem do jej rozwoju są jednak kwestie efektywności energetycznej i redukcji...

Idea inteligentnych budynków i sieci energetycznych nabiera znaczenia wraz z rozwojem technologii cyfrowych. Szczególnym impulsem do jej rozwoju są jednak kwestie efektywności energetycznej i redukcji emisji w celu zapobiegania szybkim zmianom klimatycznym. Wykorzystanie potencjału inteligentnych budynków i sieci zmieni nasze budownictwo nie tylko w kontekście dekarbonizacji, ale też komfortu i bezpieczeństwa, a także stylu życia użytkowników.

Alfako Sp. z o.o. Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm

Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm Zredukuj straty ciepła dzięki kurtynom powietrznym Alfa-Therm

Nasza firma od lat zajmuje się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego magazynów, warsztatów, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych. Doświadczenie,...

Nasza firma od lat zajmuje się przygotowaniem rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego magazynów, warsztatów, centrów logistycznych oraz hal produkcyjnych. Doświadczenie, jakie zbudowaliśmy przez ten czas, pozwala nam odpowiednio reagować na bieżącą sytuację i oczekiwania klientów.

Joanna Ryńska Rooftopy jako rozwiązanie do wentylacji i klimatyzacji

Rooftopy jako rozwiązanie do wentylacji i klimatyzacji Rooftopy jako rozwiązanie do wentylacji i klimatyzacji

Pełne przygotowanie powietrza dla takich obiektów, jak centra handlowe, sale sportowe, hale magazynowe i inne budynki wielkokubaturowe, z powodzeniem realizują jednostki dachowe. Te kompaktowe, zintegrowane...

Pełne przygotowanie powietrza dla takich obiektów, jak centra handlowe, sale sportowe, hale magazynowe i inne budynki wielkokubaturowe, z powodzeniem realizują jednostki dachowe. Te kompaktowe, zintegrowane urządzenia przystosowane do pracy zewnętrznej na dachu obsługiwanego budynku często stanowią najlepsze rozwiązanie dla obiektów o zróżnicowanych zyskach ciepła, w których szczególnie liczy się ekonomia inwestycji i eksploatacji wyposażenia technicznego.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie...

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Stosuje się też systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zmniejszają koszty eksploatacyjne budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu. Jakie rozwiązania...

Michał Domin Nowe aspekty detekcji gazów w garażach

Nowe aspekty detekcji gazów w garażach Nowe aspekty detekcji gazów w garażach

W nowo budowanych obiektach powstają wielopoziomowe garaże z windami, na rynku przybywa także pojazdów z alternatywnymi technologiami zasilania, w tym na metan i wodór. Stawia to nowe wyzwania w projektowaniu...

W nowo budowanych obiektach powstają wielopoziomowe garaże z windami, na rynku przybywa także pojazdów z alternatywnymi technologiami zasilania, w tym na metan i wodór. Stawia to nowe wyzwania w projektowaniu i eksploatacji systemów wentylacji garaży oraz detekcji gazów toksycznych i palnych. Niezmienna jest jednak zasada, że na uwadze należy mieć przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz gwarancję niezawodności działania wybranych rozwiązań.

Waldemar Joniec Wyzwanie dla wentylacji garaży – pojazdy na gaz ziemny i wodór

Wyzwanie dla wentylacji garaży – pojazdy na gaz ziemny i wodór Wyzwanie dla wentylacji garaży – pojazdy na gaz ziemny i wodór

Budowa układu wentylacji w garażach z systemami detekcji metanu i wodoru jest dużym wyzwaniem i każdorazowo wymaga szczegółowego uwzględnienia warunków lokalnych. Z uwagi na skąpe europejskie, a także światowe...

Budowa układu wentylacji w garażach z systemami detekcji metanu i wodoru jest dużym wyzwaniem i każdorazowo wymaga szczegółowego uwzględnienia warunków lokalnych. Z uwagi na skąpe europejskie, a także światowe doświadczenia w budowie instalacji wentylacji z detekcją wodoru, szczególnej wagi nabiera współpraca projektanta z dostawcą systemu i rzeczoznawcą ppoż. oraz śledzenie wytycznych i zaleceń branżowych. Zagadnienie to może się wydawać pozornie mało istotne, ale obecnie budowane garaże za 2–3...

Joanna Ryńska Skrzynki rozprężne niezbędne dla prawidłowej pracy wentylacji

Skrzynki rozprężne niezbędne dla prawidłowej pracy wentylacji Skrzynki rozprężne niezbędne dla prawidłowej pracy wentylacji

Dla użytkownika wentylowanych pomieszczeń szczególne znaczenie ma niezauważalna praca instalacji. Powietrze do pomieszczenia musi być nawiewane cicho i z odpowiednio małą prędkością. Za ustabilizowanie...

Dla użytkownika wentylowanych pomieszczeń szczególne znaczenie ma niezauważalna praca instalacji. Powietrze do pomieszczenia musi być nawiewane cicho i z odpowiednio małą prędkością. Za ustabilizowanie nawiewu odpowiadają puszki (skrzynki) rozprężne.

dr inż. Tomasz Jankowski Filtracja powietrza w instalacjach wentylacyjnych w celu ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie ludzi

Filtracja powietrza w instalacjach wentylacyjnych w celu ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie ludzi Filtracja powietrza w instalacjach wentylacyjnych w celu ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie ludzi

Zarówno w instalacjach wentylacji ogólnej, jak i urządzeniach filtracyjno-wentylacyjnych elementami decydującymi o jakości powietrza odprowadzanego z pomieszczeń lub do nich doprowadzanego są jedno- lub...

Zarówno w instalacjach wentylacji ogólnej, jak i urządzeniach filtracyjno-wentylacyjnych elementami decydującymi o jakości powietrza odprowadzanego z pomieszczeń lub do nich doprowadzanego są jedno- lub wielostopniowe układy filtracyjne, dobierane pod kątem wymagań higienicznych lub technologicznych. Zgodność z normami zapewnia prawidłową pracę filtrów, odpowiednią jakość wytwarzania i poprawną kontrolę ich parametrów. Badania układów filtracyjnych o wysokiej skuteczności prowadzone są m.in. w CIOP-PIB.

Michał Domin Detekcja gazów w kuchniach, lokalach i strefach gastronomicznych (food courtach)

Detekcja gazów w kuchniach, lokalach i strefach gastronomicznych (food courtach) Detekcja gazów w kuchniach, lokalach i strefach gastronomicznych (food courtach)

Lokale i obiekty gastronomiczne wymagają sprawnej i wydajnej wentylacji, a w strefach z instalacjami i urządzeniami gazowymi – systemów detekcji współpracujących z wentylacją. Umiejętne połączenie tych...

Lokale i obiekty gastronomiczne wymagają sprawnej i wydajnej wentylacji, a w strefach z instalacjami i urządzeniami gazowymi – systemów detekcji współpracujących z wentylacją. Umiejętne połączenie tych zadań, czyli zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, sprzyja wydajnej pracy, a także zadowoleniu klientów. Dobre systemy wentylacji i detekcji umożliwiają również optymalizację zużycia energii na wentylację.

mgr inż. Beata Kluczberg, mgr inż. Krzysztof Szymański, mgr inż. Jerzy Żurawski Zarządzanie energią w budynkach – obowiązek czy konieczność? Cz. 2

Zarządzanie energią w budynkach – obowiązek czy konieczność? Cz. 2 Zarządzanie energią w budynkach – obowiązek czy konieczność? Cz. 2

Globalne działania na rzecz zapobiegania szybkim zmianom klimatu obejmują także budownictwo, a zwłaszcza jego dekarbonizację. Tak jak cała gospodarka, budownictwo musi korzystać z nowoczesnych technologii...

Globalne działania na rzecz zapobiegania szybkim zmianom klimatu obejmują także budownictwo, a zwłaszcza jego dekarbonizację. Tak jak cała gospodarka, budownictwo musi korzystać z nowoczesnych technologii i wiedzy – w tym cyfryzacji procesów budowlanych, energii odnawialnej i energoefektywnych technologii. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano koncepcję domów inteligentnych, technologie sterowania urządzeniami i instalacjami oraz możliwości integracji systemów. Poniżej omówione zostały wymagania...

mgr inż. Piotr Krysik Praca audytorów i certyfikatorów energetycznych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

Praca audytorów i certyfikatorów energetycznych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków Praca audytorów i certyfikatorów energetycznych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

Zmiany regulacji dotyczących sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji mają na celu zwiększenie jakości i wiarygodności...

Zmiany regulacji dotyczących sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji mają na celu zwiększenie jakości i wiarygodności tych dokumentów. Zmiany ustawowe wymagają dostosowania do nich rozporządzeń w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz w sprawie wzorów protokołów z kontroli – spodziewane są one w kwietniu br. Należy się również spodziewać kolejnych zmian w ustawie w związku z przygotowywanymi...

Joanna Ryńska Techniki adiabatyczne w klimatyzacji, chłodzeniu i nawilżaniu pomieszczeń

Techniki adiabatyczne w klimatyzacji, chłodzeniu i nawilżaniu pomieszczeń Techniki adiabatyczne w klimatyzacji, chłodzeniu i nawilżaniu pomieszczeń

Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie w obiektach komercyjnych i przemysłowych jest wyzwaniem tym większym, im wyższe i mniej stabilne są ceny energii. Rozwiązaniem wspomagającym lub częściowo zastępującym...

Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie w obiektach komercyjnych i przemysłowych jest wyzwaniem tym większym, im wyższe i mniej stabilne są ceny energii. Rozwiązaniem wspomagającym lub częściowo zastępującym tradycyjne chłodzenie są urządzenia wykorzystujące chłodzenie adiabatyczne – z przemianą ciepła jawnego w utajone w procesie odparowania wody z dużej powierzchni, cechujące się bardzo niskim zużyciem energii.

Andrzej Romanowski Jakość środowiska wewnętrznego w budownictwie zrównoważonym

Jakość środowiska wewnętrznego w budownictwie zrównoważonym Jakość środowiska wewnętrznego w budownictwie zrównoważonym

Certyfikacja wielokryterialna to nie tylko metoda oceny budynku, ale też skuteczna droga do osiągnięcia optymalizacji energetycznej i środowiskowej. W wielu systemach certyfikacji wentylacja, chłodzenie...

Certyfikacja wielokryterialna to nie tylko metoda oceny budynku, ale też skuteczna droga do osiągnięcia optymalizacji energetycznej i środowiskowej. W wielu systemach certyfikacji wentylacja, chłodzenie i ogrzewanie oraz jakość środowiska wewnętrznego mają decydujący wpływ na ogólną ocenę. A doświadczenia z eksploatacji jednoznacznie wskazują, że jakość środowiska wewnętrznego nie tylko wpływa na zadowolenie użytkowników, ale i decyduje o ich zdrowiu oraz wydajności pracy.

Joanna Ryńska Systemy rozprowadzania powietrza – nowe rozwiązania wentylacyjne

Systemy rozprowadzania powietrza – nowe rozwiązania wentylacyjne Systemy rozprowadzania powietrza – nowe rozwiązania wentylacyjne

Prawidłowa wentylacja mechaniczna wymaga rozprowadzenia w budynku powietrza o odpowiedniej jakości, osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej w procesach jego przygotowania do odpowiedniej temperatury...

Prawidłowa wentylacja mechaniczna wymaga rozprowadzenia w budynku powietrza o odpowiedniej jakości, osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej w procesach jego przygotowania do odpowiedniej temperatury oraz zapewnienia komfortu akustycznego użytkownikom pomieszczeń. Odpowiadają za to w dużym stopniu właściwie dobrane do danego budynku systemy rozprowadzania i nawiewu powietrza.

Joanna Ryńska Jak chłodzić centra danych przy zerowym zużyciu energii nieodnawialnej?

Jak chłodzić centra danych przy zerowym zużyciu energii nieodnawialnej? Jak chłodzić centra danych przy zerowym zużyciu energii nieodnawialnej?

Kiedy korzystamy z dużego zbioru danych, lodówka przypomina nam o zakupach lub pytamy komunikator sztucznej inteligencji: Czy serwerownie mogą zupełnie nie potrzebować energii nieodnawialnej?, przyczyniamy...

Kiedy korzystamy z dużego zbioru danych, lodówka przypomina nam o zakupach lub pytamy komunikator sztucznej inteligencji: Czy serwerownie mogą zupełnie nie potrzebować energii nieodnawialnej?, przyczyniamy się do zwiększenia gęstości mocy obliczeniowej centrów danych. Chłodzenie intensywnie pracującej infrastruktury serwerowej, umożliwiającej powszechne wykorzystanie BigData, AI czy internetu rzeczy, wciąż pochłania ok. 40% energii zużywanej przez centra przetwarzania danych. Nie należy więc pytać, czy można...

Joanna Ryńska Roczne zużycie energii przez filtry w systemach wentylacyjnych

Roczne zużycie energii przez filtry w systemach wentylacyjnych Roczne zużycie energii przez filtry w systemach wentylacyjnych

Filtry przeciwpyłowe w wentylacji ogólnej, niezbędne do zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach, znacząco wpływają na zużycie energii przez system wentylacyjny. Opierając się na normach...

Filtry przeciwpyłowe w wentylacji ogólnej, niezbędne do zapewnienia właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach, znacząco wpływają na zużycie energii przez system wentylacyjny. Opierając się na normach i dobrych praktykach branżowych (m.in. wytycznych VDI), stowarzyszenie Eurovent opracowało poradnik pomagający oszacować faktyczne zużycie energii przez filtry, zawierający kryteria ich wymiany ze względów energetycznych.

Joanna Ryńska Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacji bytowej, wraz z izolacją cieplną i akustyczną oraz urządzeniami montowanymi w kanałach, podlegają przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wymagania dotyczą bezpieczeństwa pożarowego...

Przewody wentylacji bytowej, wraz z izolacją cieplną i akustyczną oraz urządzeniami montowanymi w kanałach, podlegają przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wymagania dotyczą bezpieczeństwa pożarowego i określają głównie palność i nierozprzestrzenianie ognia przez przewody wentylacyjne i ich izolację.

Waldemar Joniec Wentylacja strumieniowa garaży – wydajności wyciągu i klasy temperaturowe wentylatorów

Wentylacja strumieniowa garaży – wydajności wyciągu i klasy temperaturowe wentylatorów Wentylacja strumieniowa garaży – wydajności wyciągu i klasy temperaturowe wentylatorów

Opracowane przez zespół ekspertów „Wytyczne projektowe: wentylacja strumieniowa garaży zamkniętych” Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zawierają m.in. praktyczną pomoc i przykłady obliczeń wydajności wyciągu...

Opracowane przez zespół ekspertów „Wytyczne projektowe: wentylacja strumieniowa garaży zamkniętych” Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zawierają m.in. praktyczną pomoc i przykłady obliczeń wydajności wyciągu systemów wentylacji strumieniowej. Wskazówki te pozwalają uniknąć przyjmowania zbyt dużych lub za małych wartości, zapewniając jednocześnie skuteczną ewakuację użytkowników oraz wejście do obiektu ekip ratowniczo-gaśniczych.

inż. Jan Nęciński Czyste przewody wentylacyjne to nie tylko komfort użytkowników

Czyste przewody wentylacyjne to nie tylko komfort użytkowników Czyste przewody wentylacyjne to nie tylko komfort użytkowników

Dlaczego należy czyścic przewody wentylacyjne? Odpowiedź jest prosta – jeśli zainstalowałeś system wentylacji, a nie dbasz odpowiednio o jego konserwację, to system wentylacji przestaje być korzyścią dla...

Dlaczego należy czyścic przewody wentylacyjne? Odpowiedź jest prosta – jeśli zainstalowałeś system wentylacji, a nie dbasz odpowiednio o jego konserwację, to system wentylacji przestaje być korzyścią dla budynku, a staje się jego problemem.

Kinga Stolorz Prawidłowy montaż systemów rekuperacji w domach jednorodzinnych

Prawidłowy montaż systemów rekuperacji w domach jednorodzinnych Prawidłowy montaż systemów rekuperacji w domach jednorodzinnych

Wraz ze wzrostem efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych rośnie znaczenie stosowanych w nich systemów wentylacji. W ciągu ostatnich lat standardem w tych budynkach, obok efektywnych energetycznie...

Wraz ze wzrostem efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych rośnie znaczenie stosowanych w nich systemów wentylacji. W ciągu ostatnich lat standardem w tych budynkach, obok efektywnych energetycznie systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u., stała się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i chłodu z powietrza wywiewanego.

Michał Majewski Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

Doświadczenia eksploatacyjne oraz aktualna wiedza techniczna skłaniają do przykładania coraz większej wagi do zapewniania wysokiej jakości powietrza wewnętrznego w różnego rodzaju budynkach – mieszkalnych,...

Doświadczenia eksploatacyjne oraz aktualna wiedza techniczna skłaniają do przykładania coraz większej wagi do zapewniania wysokiej jakości powietrza wewnętrznego w różnego rodzaju budynkach – mieszkalnych, biurowych, placówkach służby zdrowia czy obiektach gastronomicznych. Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych odgrywają tu kluczową rolę.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.