RynekInstalacyjny.pl

Układy hydrauliczne w klimatyzacji – stały czy zmienny przepływ?

Powietrze, Rys. redakcja RI

Powietrze, Rys. redakcja RI

Autor zawarł w artykule spostrzeżenia dotyczące systemów stało- i zmiennoprzepływowych i poddał ocenie opinię, że wszystkie systemy zmiennoprzepływowe będą przynosić oszczędności energetyczne.

Zobacz także

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

DAIKIN Klimatyzacja Daikin – popularne serie i modele klimatyzatorów

Klimatyzacja Daikin – popularne serie i modele klimatyzatorów Klimatyzacja Daikin – popularne serie i modele klimatyzatorów

Daikin słynie z urządzeń doskonałej jakości. Klimatyzatory tej marki nie zawiodą nawet najbardziej wymagających klientów. Zachwycają świetną wydajnością, trwałością i niebanalnym wyglądem. Daikin wprowadził...

Daikin słynie z urządzeń doskonałej jakości. Klimatyzatory tej marki nie zawiodą nawet najbardziej wymagających klientów. Zachwycają świetną wydajnością, trwałością i niebanalnym wyglądem. Daikin wprowadził klimatyzatory na światowy rynek już ponad 90 lat temu, dlatego przemawia za nim ogromne doświadczenie i know-how. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze serie i modele, a także dlaczego warto sięgnąć po urządzenia tej marki.

W artykule:

 • Uproszczony podział instalacji hydraulicznych
 • Efektywność energetyczna systemu agregat chłodniczy – układ pompowy
 • Wpływ zmiennego obciążenia chłodniczego na pracę instalacji hydraulicznej stałoprzepływowej i mieszanej
 • Wpływ zmiennego obciążenia systemu na pracę instalacji zmiennoprzepływowej
 • Wybór optymalnego układu hydraulicznego
 • Podsumowanie
System stałoprzepływowy

Rys. 1. System stałoprzepływowy: obciążenie 100%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od temperatury powrotu cieczy z instalacji; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Uproszczony podział instalacji hydraulicznych

Na potrzeby artykułu można dokonać podziału instalacji hydraulicznych pomiędzy źródłem chłodu a odbiornikami chłodu na:

 • systemy stałoprzepływowe,
 • systemy zmiennoprzepływowe,
 • systemy mieszane.

Systemy stałoprzepływowe to systemy, w których przykładowo źródłem chłodu jest agregat chłodniczy, a przepływ wody w instalacji zapewnia pompa pracująca ze stałą prędkością obrotową. Pompa stałego wydatku może być częścią modułu hydraulicznego agregatu chłodniczego, może też być umieszczona poza obrysem agregatu chłodniczego i sterowana np. z układu automatyki agregatu.

System stałoprzepływowy

Rys. 2. System stałoprzepływowy: obciążenie 75%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Odbiorniki chłodu są wyposażone w zawory regulacyjne trójdrogowe, które w zależności od zapotrzebowania na moc chłodniczą kierują przepływ cieczy raz na wymiennik chłodzenia, raz na obejście wymiennika, zapewniając niezależnie od położenia zaworu stały przepływ w instalacji hydraulicznej. Jest to najprostszy, najczęściej stosowany układ hydrauliczny.

Systemy zmiennoprzepływowe to takie, które mają pompę zmiennego wydatku wpiętą bezpośrednio do instalacji łączącej agregat i odbiornik chłodu. Odbiorniki chłodu wyposażone są w elementy regulacyjne w postaci zaworów dwudrogowych (przelotowych) – zmiana stopnia otwarcia zaworu powoduje zmianę przepływu w instalacji hydraulicznej.

Systemy takie podlegają ograniczeniom związanym z utrzymaniem minimalnego przepływu agregatu chłodniczego przez parowacz.

System stałoprzepływowy

Rys. 3. System stałoprzepływowy: obciążenie 50%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Systemy mieszane to systemy, w których występuje odseparowanie źródła chłodu od odbiorników chłodu. Takim elementem separującym może być zbiornik buforowy w układzie sprzęgła hydraulicznego, jak też wymiennik pośredniczący czy też przewód obejściowy.

Najpopularniejszy jest układ, w którym w obiegu agregatu pracuje pompa stałego wydatku, a w obiegu odbiorników chłodu pompa zmiennego wydatku. Zmiana przepływu w obiegu odbiorników chłodu nie jest obarczona ograniczeniem przepływu cieczy w obiegu agregatu chłodniczego z uwagi na zastosowanie sprzęgła lub wymiennika pośredniczącego.

System stałoprzepływowy

Rys. 4. System stałoprzepływowy: obciążenie 25%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Efektywność energetyczna systemu agregat chłodniczy – układ pompowy

Analizując zmniejszone zużycie energii elektrycznej przez pompy zmiennego wydatku, nie można pomijać jego wpływu na agregat chłodniczy. Zdaniem autora, żeby system był efektywny energetycznie nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości, należy każdorazowo dokonywać weryfikacji całego układu agregat–układ pompowy oraz przydatności jego zastosowania dla określonego profilu obciążenia obiektu w czasie.

Z analiz katalogów producentów wynika, że układy pompowe ze zmiennym wydatkiem zawsze będą przynosić oszczędności energetyczne. Oczywiście tak będzie, gdy będziemy analizowali tylko pracę samej pompy i wpływ zmiennej prędkości obrotowej na pobór mocy przez silnik elektryczny zasilający pompę.

Efektywność agregatów chłodniczych jest obecnie wyrażana za pomocą wskaźników efektywności energetycznej dla warunków pełnego obciążenia cieplnego (typowy wskaźnik to EER) oraz dla warunków zmniejszonego obciążenia (wskaźniki ESEER oraz IPLV).

System mieszany

Rys. 5. System mieszany: obciążenie 100%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Jeżeli profil obiektu cechuje się zmiennym obciążeniem chłodniczym w czasie (budynki biurowe itp.), mogą wówczas pojawić się korzyści wynikające z zastosowania systemów zmiennoprzepływowych. Dla takich systemów przeznaczone są agregaty chłodnicze o zwiększonych wskaźnikach efektywności energetycznej ESEER.

W przypadku obiektów cechujących się stałym obciążeniem chłodniczym w czasie (serwerownie, obiekty typu data center itp.) systemy zmiennoprzepływowe mogą nie przynosić spodziewanych rezultatów ekonomicznych. Dla takich obiektów korzystniejsze jest zastosowanie agregatów o wysokich wskaźnikach EER. Agregaty o najwyższych wartościach EER powinny być rozpatrywane i weryfikowane w pierwszej kolejności.

Dla obiektów o zmiennym profilu obciążenia chłodniczego, zarówno dobowym, jak i sezonowym, warto przeanalizować rodzaj regulacji zastosowanego agregatu chłodniczego (regulacja od temperatury zasilania lub od temperatury powrotu). Nowoczesne agregaty chłodnicze cechuje możliwość wyboru obu opcji regulacji i może być ona dowolnie zmieniona przez użytkownika bądź autoryzowany serwis.

System mieszany

Rys. 6. System mieszany: obciążenie 75%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności dotrzymania stałej temperatury wody na wyjściu z agregatu chłodniczego, dla zmniejszonych obciążeń chłodniczych zastosowanie regulacji układu sprężarkowego od temperatury cieczy powracającej z instalacji przynosi oszczędności energetyczne; niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z systemem stałoprzepływowym, czy też mieszanym.

Zastosowanie regulacji agregatu od temperatury cieczy na powrocie z instalacji powoduje, że dla mniejszych obciążeń temperatura cieczy w instalacji i na parowaczu w agregacie będzie oscylowała wokół temperatury cieczy na powrocie, a nie na wyjściu z agregatu. Wyższa temperatura wody na parowaczu przyniesie wyższe efektywności energetyczne sprężarkowego układu chłodniczego agregatu.

Przykładowo, gdy przyjęte parametry cieczy w instalacji (stałoprzepływowej i mieszanej) wynoszą 12/7°C, a obciążenie systemu 50%, przy regulacji od powrotu cieczy temperatura wody w instalacji będzie wynosiła 12/9,5°C. Takie same parametry będą występowały na parowaczu w agregacie. Przy takich samych warunkach pracy, ale przy regulacji za pomocą temperatury na wyjściu cieczy z agregatu temperatura wody w instalacji i na parowaczu wynosić będzie 7/9,5°C.

System mieszany

Rys. 7. System mieszany: obciążenie 50%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Dużo niższe parametry cieczy na parowaczu przy zastosowaniu regulacji agregatu od temperatury wyjściowej cieczy z parowacza przełożą się na niższą efektywność układu sprężarkowego.

Warto mieć na uwadze, że wszystkie agregaty chłodnicze sprężarkowe dostępne na rynku, nawet te przeznaczone tylko dla systemów zmiennoprzepływowych, wymagają zachowania minimalnego przepływu przez parowacz agregatu chłodniczego.

Minimalna wartość przepływu jest określona przez producenta indywidualnie dla każdej wielkości agregatu w typoszeregu. Dla większości przypadków wartość minimalnego przepływu nie powinna być mniejsza niż 60% przepływu dla warunków nominalnych i Dt równej 5 K na parowaczu.

W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące pojedynczego agregatu chłodniczego współpracującego z danym rozwiązaniem układu hydraulicznego i typem układu pompowego. Dla niektórych przypadków stosuje się kilka agregatów chłodniczych pracujących z jedną instalacją hydrauliczną. Często w momencie zmniejszonego obciążenia chłodniczego wyłączane są kolejno agregaty chłodnicze i przypisane im indywidualne układy pompowe.

System mieszany: obciążenie 25%

Rys. 8. System mieszany: obciążenie 25%, po lewej regulacja agregatu od temperatury cieczy na zasilaniu, po prawej od powrotu; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Autor chciałby zwrócić uwagę, że czasami zastosowanie agregatów chłodniczych wielosprężarkowych o wysokich wskaźnikach ESEER może przynieść więcej oszczędności energetycznych przy zastosowaniu wszystkich załączonych agregatów i pracujących ze zmniejszonym obciążeniem oraz utrzymywanym stałym przepływem niż wyłączanie kolejnych agregatów chłodniczych i przypisanych im układów pompowych.

Za każdym razem należy szczegółowo weryfikować wpływ zmiany obciążenia chłodniczego na pracę i pobór energii elektrycznej przez układ pompowy i przede wszystkim zwracać uwagę na efektywność agregatu chłodniczego. Taka analiza powinna dotyczyć pełnego zakresu zmian obciążenia chłodniczego budynku.

Wpływ zmiennego obciążenia chłodniczego na pracę instalacji hydraulicznej stałoprzepływowej i mieszanej

W zależności od obciążenia chłodniczego w instalacji hydraulicznej dla każdego z opisanych powyżej systemów będą następowały zmiany temperatury cieczy krążącej w instalacji albo jej ilości przepływającej przez tę instalację. Na rys. 1.rys. 2.rys. 3. i rys. 4. zilustrowano charakterystyczne parametry pracy uprzednio wymienionych rozwiązań instalacji hydraulicznych w zależności od obciążenia systemu. Pozwala to na usystematyzowanie przez projektantów wiedzy, jak zachowuje się dany system dla zmiennych warunków obciążenia.

algorytm regulacji agregatu chłodniczego a temperatura cieczy

Rys. 9. Wpływ zastosowanego algorytmu regulacji agregatu chłodniczego na profil temperatury cieczy na parowaczu dla różnych obciążeń systemów stałoprzepływowego i mieszanego z rys. 1–8. Po lewej regulacja od temperatury wyjściowej cieczy z parowacza agregatu, po prawej regulacja od powrotu cieczy z instalacji; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Na rys. 1., rys. 2., rys. 3. i rys. 4. przedstawiono system stałoprzepływowy i zmiany temperatury wody dla różnych warunków obciążenia chłodniczego. Na każdym z nich przeanalizowano pracę z obciążeniem 100, 75, 50 i 25%. Analiza ta jest prowadzona w dwóch aspektach dla układu sterowania sprężarkami agregatu, tj. od temperatury zasilania i powrotu cieczy z instalacji na parowacz agregatu chłodniczego.

Pod rysunkami przedstawiono korzyści wynikające z regulacji od temperatury cieczy na powrocie z instalacji w postaci konkretnych wskaźników efektywności energetycznej EER dla każdego z przyjętych obciążeń.

Dla identycznych obciążeń chłodniczych dokonano próby weryfikacji w przypadku alternatywnego systemu hydraulicznego – mieszanego, będącego połączeniem systemu stało- i zmiennoprzepływowego (rys. 5., rys. 6., rys. 7., rys. 8. i rys. 9.). W obiegu pierwotnym agregatu przyjęto pompę stałego wydatku, a w obiegu wtórnym pompę zmiennego wydatku.

Pomiędzy obydwie pompy wpięto przewód obejściowy, przez który przepływa nadmiar cieczy przy zredukowanym przepływie przez odbiorniki chłodu w obiegu wtórnym. Analiza dotyczy również przyjętych uprzednio obciążeń chłodniczych: 100, 75, 50 oraz 25%.

Na rysunkach zilustrowano wpływ rodzaju regulacji dla każdego z obciążeń chłodniczych. Korzyści przedstawiono w postaci wskaźników EER.

Można zauważyć, że zastosowanie regulacji od temperatury powrotu z instalacji ma wpływ na zwiększenie wskaźników efektywności energetycznej EER agregatów chłodniczych dla obu analizowanych systemów stałoprzepływowych oraz mieszanych.

Wartości EER przedstawiono w tab. 1.

W obu analizowanych systemach (stałoprzepływowym i mieszanym) zastosowanie rodzaju regulacji od temperatury cieczy powracającej z instalacji przynosi jednakowy wzrost efektywności energetycznej agregatu chłodniczego.

rodzaj regulacji a efektywność agregatu chłodniczego

Tabela 1. Wpływ rodzaju regulacji na efektywność agregatu chłodniczego. Korzyści są takie same dla systemu stałoprzepływowego i mieszanego. W systemie mieszanym dodatkowo można uzyskać oszczędności związane ze zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej przez pompę przy zmiennych obciążeniach

Przy zastosowaniu pompy zmiennego wydatku w systemie mieszanym do korzyści wynikających ze wzrostu EER agregatu chłodniczego można dodać korzyści związane ze zredukowanym poborem mocy przez układ pompowy w obiegu wtórnym.

Jeśli zastosuje się formułę Euroventu na określenie wskaźnika ESEER agregatu chłodniczego, można wyliczyć wartości wskaźnika ESEER agregatów chłodniczych dla obu rodzajów regulacji (tab. 1).

Różnicę w stosunku do wytycznych Euroventu przy obliczaniu wartości wskaźnika ESEER dla regulacji od temperatury powrotu z instalacji będzie stanowił tylko jeden wyjątek, a mianowicie brak dotrzymania stałej temperatury wody na wyjściu z agregatu chłodniczego przy zmniejszonym obciążeniu chłodniczym systemu.

Dla warunków Euroventu przy badaniu agregatów chłodniczych i obliczaniu na ich podstawie wartości wskaźników ESEER utrzymywana jest stała temperatura wody na wyjściu, równa 7°C.

Wpływ zmiennego obciążenia systemu na pracę instalacji zmiennoprzepływowej

Przed przystąpieniem do analizy tego rodzaju instalacji hydraulicznej należy dokonać podsumowania cech dotyczących agregatów chłodniczych. Wpięcie bezpośrednie pompy zmiennego wydatku w parowacz agregatu chłodniczego pozwoli na regulację przepływu przez parowacz agregatu chłodniczego, ale podlega pewnym ograniczeniom. Musi zostać zapewniony minimalny przepływ cieczy przez parowacz agregatu chłodniczego.

W praktyce zakres zmian przepływów cieczy przez parowacz odpowiada zakresowi spadkowi temperatury cieczy na parowaczu Δt od 3 do 10 K. Im większe „delta t" cieczy na parowaczu, tym mniejszy przepływ, czyli minimalne przepływy odpowiadają maksymalnej cieczy na parowaczu.

Jeżeli system tradycyjny oparty jest na założeniu Δt wody na parowaczu i w instalacji równej 5 K, oznacza to, że dopuszczalny zakres regulacji przepływu przez parowacz wyniesie ok. 60–100%.

Przy zastosowaniu zatem Δt wody w systemie równej 10 K występuje brak możliwości regulacji przepływu cieczy na parowaczu w agregacie w dół. Przy występowaniu na obiekcie obciążeń chłodniczych poniżej ok. 60% konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Dla przykładu można posłużyć się danymi technicznymi agregatu chłodniczego typ WSAT-XSC3-E 240.4 SC. Jego przepływ znamionowy dla warunków nominalnych Euroventu (czysta woda bez domieszek glikolu 12/7°C, Δt = 5 K, powietrze zewnętrzne 35°C) wynosi 32,4 l/s.

Dla tego agregatu zakres dopuszczalnych przepływów na parowaczu odczytany z biuletynu technicznego producenta to od 16,4 do 44 l/s. W tym wypadku zakres dopuszczalnych przepływów wynosi 50–100%. Przy mniejszym przepływie może nastąpić awaryjne wyłączenie agregatu chłodniczego.

Można zatem wykorzystać pompę zmiennego wydatku w obiegu pierwotnym agregatu chłodniczego, ale należy zastosować zabezpieczenie w postaci przewodu obejściowego (lub zbiornika buforowego w konfiguracji sprzęgła hydraulicznego). Mamy w takim przypadku do czynienia z dwoma układami pompowymi zmiennego wydatku, przy czym układ pompowy po stronie wtórnej agregatu chłodniczego (za przewodem obejściowym) może być regulowany w pełnym zakresie zmian obciążeń chłodniczych, a ten w układzie pierwotnym agregatu w zakresie dopuszczalnych zmian przepływów przez parowacz agregatu.

Przy zmniejszającym się obciążeniu instalacji, np. od 100 do 60% (rys. 10.), układ pompowy po stronie pierwotnej będzie obniżał swój przepływ wraz ze zmianą przepływu układu pompowego po stronie wtórnej (jest to możliwe poprzez regulację przepływu w obiegu pierwotnym od stałej Δt wody na parowaczu).

Przy mniejszych obciążeniach po stronie wtórnej układ pompowy może zmniejszać przepływ do wartości niższych niż wyznaczona powyżej wartość graniczna 60% (uwaga na zakres możliwości regulacyjnych falownika), a po stronie pierwotnej układ pompowy dalej będzie utrzymywał przepływ minimalny równy 60% przepływu nominalnego.

Na rys. 10. przedstawiono przypadek, w którym obciążenie systemu obniża się do wartości 40%, a układ pompowy w obiegu pierwotnym agregatu redukuje swój przepływ do wartości minimalnej, tj. np. 60%, a pompy zmiennego wydatku po stronie wtórnej pracują z przepływem stanowiącym 40% przepływu znamionowego.

System zmiennoprzepływowy

Rys. 10. System zmiennoprzepływowy z pompami zmiennego wydatku w obiegu pierwotnym i wtórnym; rys. archiwum autora (B. Adamski)

Rys. 10. ilustruje przypadek, w którym agregat o przepływie znamionowym 24,7 l/s pracuje dla obciążenia 40%. W przewodzie obejściowym występuje przepływ stanowiący różnicę pomiędzy przepływem w obiegu pierwotnym i wtórnym. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że zmiana przepływu po stronie pierwotnej o 40% redukuje pobór mocy przez układ pompowy aż o 78%.

Wnioski są zatem następujące:

 • W systemie zmiennoprzepływowym (rys. 10.) w pełnym zakresie zmian obciążeń będą utrzymywane stałe i takie same jak określone dla warunków pełnego obciążenia parametry pracy instalacji;
 • Jeśli system ma pracować dla parametrów 12/7°C, to niezależnie od zmian obciążenia (np. 50%) parametry na parowaczu i w instalacji będą takie same. W systemie stałoprzepływowym i mieszanym przy regulacji od powrotu będą one wynosiły 12/9,5°C (korzystniejsze od zmiennoprzepływowego), a przy regulacji od zasilania 7/9,5°C (mniej korzystne od zmiennoprzepływowego).

Drugi ważny wniosek: w systemie zmiennoprzepływowym dla zmniejszonych obciążeń przepływ przez parowacz agregatu będzie mniejszy niż dla pełnego obciążenia, co wpłynie na zmniejszone współczynniki wymiany ciepła na parowaczu. (rys. 11.)

system stałoprzepływowy

Rys. 11. Porównanie profili temperatury cieczy na parowaczu dla systemu stałoprzepływowego z regulacją od temperatury wody na wylocie z parowacza i wlocie do parowacza oraz zmiennoprzepływowego dla obciążenia 50%; rys. [Adamski B., Systemy stało- czy zmiennoprzepływowe. Cz. 1, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 4/2014. oraz Cz. 2, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 7/2014.] Źródło: archiwum autora (B. Adamski)

Wybór optymalnego układu hydraulicznego

Analizując dwa pierwsze omawiane rozwiązania, można zauważyć, że pod względem energetycznym system mieszany będzie korzystniejszy od stałoprzepływowego.

Praktycznie te same możliwości wpływu rodzaju regulacji od temperatury cieczy na parowacz agregatu chłodniczego na system hydrauliczny oraz dalsza redukcja poboru mocy przez układ pompowy w obiegu wtórnym przemawiają na korzyść systemu mieszanego. Decyzja, czy system mieszany zostanie ostatecznie zastosowany, wymaga przeanalizowania wszystkich dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z jego zastosowaniem (zawory dwudrogowe przy odbiornikach chłodu, zawory równoważące, falownik przy pompie zmiennego wydatku w obiegu wtórnym itp.).

Dzieląc nadwyżkę kosztów inwestycyjnych związanych z zastosowaniem systemu mieszanego przez różnicę kosztów sezonowych w poborze energii elektrycznej dla obu systemów, uzyskamy prosty czas zwrotu kosztów inwestycyjnych. Jeśli wynik nie jest satysfakcjonujący, wyborem optymalnym będzie system mieszany.

Autor nie dokonuje tutaj szczegółowej analizy, którą może przeprowadzić projektant w oparciu o wybrane przez niego rozwiązania. Przedmiotem analizy jest weryfikacja pod względem oszczędności energetycznych różnych rozwiązań systemów hydraulicznych, zatem jeśli analiza kosztów inwestycyjnych systemu mieszanego będzie satysfakcjonująca, to zdaniem autora warto ten system wybrać.

Jeśli jednak autor miałby dokonać wyboru ze względów energetycznych pomiędzy systemem mieszanym i zmiennoprzepływowym (z rys. 10.), posłużyłby się wnioskami ze swoich uprzednich publikacji [1, 2], przytoczonymi pokrótce poniżej.

Należy zauważyć, że zastosowanie systemu zmiennoprzepływowego będzie powodowało w pełnym zakresie obciążeń utrzymanie stałej Δt wody na parowaczu niezależnie od zmian obciążenia systemu. Nie mamy tutaj korzyści wynikającej ze zwiększonej efektywności energetycznej agregatu, jaka występuje np. dla systemu mieszanego regulowanego od temperatury cieczy powracającej z instalacji w warunkach zmniejszonego obciążenia chłodniczego systemu. Dodatkowo efektywność agregatu w systemie zmiennoprzepływowym zmniejszy się, bo przepływ będzie mniejszy niż dla obciążenia 100% (mniejsze współczynniki wymiany ciepła).

Dokonując porównania obu systemów, można zauważyć, że:

 • w systemie mieszanym z agregatem chłodniczym regulowanym od temperatury wody na powrocie z instalacji przy zmniejszonych obciążeniach profil temperatury na parowaczu (odpowiednio 12/7; 12/8,25; 12/9,5; 12/10,75°C dla obciążeń 100, 75, 50, 25%) jest bardziej korzystny niż dla systemu zmiennoprzepływowego (12/7°C dla każdego z obciążeń 100, 75, 50, 25%) i agregat cechować się będzie wyższymi wskaźnikami efektywności energetycznej w systemie mieszanym;
 • w systemie mieszanym regulowanym od temperatury wody na wyjściu z agregatu chłodniczego profil temperatury na parowaczu dla zmniejszonych obciążeń systemu (odpowiednio 12/7; 10,75/7; 9,5/7; 8,25/7°C dla obciążeń 100, 75, 50, 25%) będzie bardziej korzystny dla systemu zmiennoprzepływowego i agregaty w tym systemie powinny się cechować wyższą efektywnością energetyczną. Należy uwzględnić dodatkowo wpływ zmniejszonego przepływu na współczynniki wymiany ciepła w systemie zmiennoprzepływowym.

Niestety w momencie powstania tego artykułu nie jest możliwe dokładne przedstawienie szczegółowych analiz, które rozwiązanie – system hydrauliczny mieszany czy zmiennoprzepływowy – będzie jednoznacznie korzystniejsze, gdyż producenci agregatów chłodniczych nie publikują szczegółowych danych z osiągami swoich urządzeń dla zmniejszonych przepływów cieczy przez parowacz. Utrudnia to dokładne porównanie systemów hydraulicznych mieszanych i zmiennoprzepływowych. Jednak opisane powyżej rozwiązania regulacji agregatów chłodniczych powinny być zawsze brane pod uwagę obok kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych różnych układów pompowych.

Podsumowanie

W artykule omówiono i porównano różne rozwiązania układów hydraulicznych, które są najczęściej stosowane w projektach systemów klimatyzacyjnych. Niestety brak szczegółowych danych w dokumentach technicznych na temat osiągów agregatów chłodniczych dla warunków zmniejszonych przepływów przez parowacz uniemożliwia dokładniejsze analizy systemów mieszanych oraz zmiennoprzepływowych. Podawanie takich danych w dokumentach technicznych urządzeń umożliwiłoby projektantom dokonywanie szerszych analiz różnych układów hydraulicznych w klimatyzacji i przyczyniłoby się do zwiększenia efektywności energetycznej tych systemów i redukcji zużycia energii.

 • Zastosowany sposób regulacji agregatu ma zdecydowany wpływ również na koszty eksploatacyjne systemu. Brak uwzględnienia w analizach porównawczych systemów mieszanych i stałoprzepływowych z systemami zmiennoprzepływowymi jest sporym niedopatrzeniem.
 • Niewątpliwie osobnych rozważań wymagają rozwiązania, w których instalację hydrauliczną stanowi układ stałoprzepływowy zwymiarowany już dla początkowych założeń maksymalnej Dt cieczy w instalacji, np. równej 10 K. Zagadnienia te będą tematem kolejnych artykułów.

Literatura

 1. Adamski B., Systemy stało- czy zmiennoprzepływowe. Cz. 1, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 4/2014.
 2. Adamski B., Systemy stało- czy zmiennoprzepływowe. Cz. 2, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 7/2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

HP - Hydraulika Siłowa i Mechanika Maszyn S.C. Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych Rodzaje i zastosowanie przewodów hydraulicznych

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego....

Przewody hydrauliczne są bardzo ważnymi elementami, które znaleźć można w maszynach rolniczych, sprzętach budowlanych i różnego rodzaju urządzeniach, korzystających ze sterowania lub napędu hydraulicznego. Są one wykorzystywane w wielu branżach, między innymi w transporcie, budownictwie, rolnictwie, motoryzacji, leśnictwie itp. Ich zadaniem jest przetłaczanie olejów oraz innych substancji pochodnych, zasilających układy hydrauliczne w maszynach rolniczych, a także wielu urządzeń. Węże hydrauliczne,...

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas Jak dbać o centralne ogrzewanie — przegląd produktów marki Vitcas

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala...

Podstawą utrzymania gospodarstwa domowego jest dbałość o sprawność wszystkich układów, w tym instalacji centralnego ogrzewania. Regularne sprawdzanie i natychmiastowe usuwanie ewentualnych usterek pozwala w porę uniknąć większych awarii i cieszyć się doskonałą wydajnością kotła c.o. Sprawdź, jak dbać o centralne ogrzewanie i które produkty Ci to ułatwią.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Armacell Poland Sp. z o.o. Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell Komfort akustyczny zawsze i wszędzie? Izolacje akustyczne Armacell

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania...

Zanieczyszczenie hałasem to jedno z najpoważniejszych zagadnień, z którymi musimy mierzyć się we współczesnym świecie. Dzięki izolacjom akustycznym Armacell zyskujemy wygodne i wysoce skuteczne rozwiązania przeznaczone zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Co więcej, skuteczna bariera od niechcianych dźwięków może mieć grubość jedynie jednego milimetra.

EuroClean Polska Sp. z o.o. Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody? Rosnące ceny energii – jak zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności....

W ostatnich latach ceny energii drastycznie rosną. Eksperci zgodnie przewidują dalszy wzrost cen, zwłaszcza w obliczu wojny Rosji z Ukrainą. Coraz wyższe ceny prądu i gazu zmuszają do szukania oszczędności. Jak możemy zaoszczędzić na kosztach podgrzewania wody?

carrefour.pl Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Zakładamy kompostownik w ogrodzie Zakładamy kompostownik w ogrodzie

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie...

Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik to miejsce, w którym powstaje kompost, czyli całkowicie naturalny nawóz. Sam kompost to produkt niemal idealny, bo przy niewielkim nakładzie pracy „robi się” praktycznie sam, zawiera wszystkie potrzebne roślinom do wzrostu składniki odżywcze i poprawia strukturę podłoża w ogrodzie. I co najważniejsze w przypadku początkujących ogrodników – nie ma niebezpieczeństwa, że zastosuje się zbyt dużą dawkę kompostu, co jest niestety częste w przypadku chemicznych nawozów...

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak – właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

ADEY Innovation SAS Pełna ochrona systemów grzewczych

Pełna ochrona systemów grzewczych Pełna ochrona systemów grzewczych

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych W systemie siła. Rozwiązania systemowe ALFASEAL dla bezpieczeństwa kanałów wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały...

Bierna ochrona przeciwpożarowa spowalnia rozprzestrzenianie się ognia, zapewnia trwałość konstrukcji i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Ważną część zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków stanowią kanały wentylacyjne i oddymiające. Do ich wykonania wykorzystywane muszą być materiały niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej, zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową dla systemów instalacyjnych pomiędzy różnymi strefami pożarowymi – ścianami i stropami.

AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O. Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd” Ruszyła czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

15 kwietnia ruszył nabór wniosków do najpopularniejszego programu wspierania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Tym razem maksymalne dofinansowanie wyniesie ponad 20 tys. zł.

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Dariusz Ryżkowski Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie...

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie w ogóle nie zwracano uwagi na punkty mówiące o szczególnych, przyszłościowych zakazach zawartych w tych regulacjach i skupiano się na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem branży chłodnictwa i klimatyzacji w zmienionej rzeczywistości. Czas jest jednak nieubłagany i wspomniane...

Waldemar Joniec Klimatyzatory – etykiety i przeglądy

Klimatyzatory – etykiety i przeglądy Klimatyzatory – etykiety i przeglądy

Energii elektrycznej zaczyna brakować latem, nie zimą. W dużych miastach podczas upałów sieć energetyczna jest niestabilna. Wpływ na to mają m.in. właśnie klimatyzatory. Ich sprzedaż wzrasta z roku na...

Energii elektrycznej zaczyna brakować latem, nie zimą. W dużych miastach podczas upałów sieć energetyczna jest niestabilna. Wpływ na to mają m.in. właśnie klimatyzatory. Ich sprzedaż wzrasta z roku na rok. Na rynku konkuruje kilka wiodących marek, a czołowi producenci wprowadzają do oferty coraz nowocześniejsze rozwiązania.

Jerzy Kosieradzki Klimatyzatory

Klimatyzatory Klimatyzatory

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.