RynekInstalacyjny.pl

Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie publicznym z wykorzystaniem chłodziarek sorpcyjnych – przykład realizacji

Obecnie najszybciej rozwijają się technologie sorpcyjnej produkcji chłodu – absorpcyjne agregaty chłodnicze, bądź adsorpcyjne agregaty chłodnicze.
Fot. J. Sawicki

Obecnie najszybciej rozwijają się technologie sorpcyjnej produkcji chłodu – absorpcyjne agregaty chłodnicze, bądź adsorpcyjne agregaty chłodnicze.


Fot. J. Sawicki

Zastosowanie technologii sorpcyjnej do produkcji chłodu przynosi nie tylko oszczędności energii elektrycznej, ale także istotne korzyści dla krajowego systemu elektroenergetycznego i miejskiego systemu ciepłowniczego.

Zobacz także

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022 Nowoczesne klimatyzatory pokojowe w ofercie LG Electronics na rok 2022

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności....

W roku 2022 firma LG Electronics przygotowała dla swoich Klientów wiele nowości w segmencie klimatyzatorów pokojowych typu RAC. Niemal wszystkie ich modele zostały odświeżone o dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się także nowe urządzenia, takie jak jednostka Artcool Beige – w stylowym, beżowym kolorze.

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

W artykule:

• Technologia produkcji chłodu z ciepła sieciowego
• Chłodziarki sorpcyjne
• Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w budynku użyteczności publicznej
• Korzyści systemowe

Aspekty techniczne, środowiskowe i ekonomiczne wykorzystania miejskiej sieci ciepłowniczej do dostawy energii zasilającej urządzenia produkujące chłód były wielokrotnie analizowane [1, 2]. Określono zalety, wady i bariery wdrożenia technologii sorpcyjnych na szeroką skalę [3, 4].

Stan techniki uwzględniający doświadczenia eksploatacyjne pierwszych w kraju instalacji potwierdza możliwości implementacji dostawy chłodu sieciowego jako usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej [5].

Dostępność energii elektrycznej latem na potrzeby produkcji chłodu połączona z planowanymi działaniami mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej m.in. obiektów użyteczności publicznej prowadzi do szczegółowych analiz możliwości modernizacji budynków z wykorzystaniem chłodu sieciowego [6,7].

W artykule przedstawiono studium przypadku modernizacji obiektu użyteczności publicznej z wykorzystaniem trójzłożowych chłodziarek adsorpcyjnych.

Technologia produkcji chłodu z ciepła sieciowego

Najbardziej rozpowszechnionym systemem produkcji chłodu są sprężarkowe agregaty chłodnicze wykorzystujące energię elektryczną. W związku z tym oraz specyfiką zapotrzebowania na chłód szczyt zapotrzebowania na energię elektryczną na cele chłodnicze pojawia się w Polsce latem [8].

W tym czasie sieć ciepłownicza szczelnie pokrywająca centra polskich miast jest obciążona tylko w ok. 10%, dysponując wolnymi mocami do zasilania np. urządzeń produkujących chłód [9].

Technologia produkcji chłodu za pomocą wody gorącej znana jest od dekad, przeżywając w ostatnim czasie lawinowy rozwój i jednocześnie zmieniając kształt rynku produkcji chłodu [10]. Obecnie najszybciej rozwijają się technologie sorpcyjnej produkcji chłodu – absorpcyjne agregaty chłodnicze, bądź adsorpcyjne agregaty chłodnicze. Agregaty te, w odróżnieniu od sprężarkowych, do produkcji chłodu na cele technologiczne czy klimatyzacyjne potrzebują ciepła o temperaturze już od 60–75°C dla ADS do 85–135°C dla ABS.

Schemat przykładowego węzła

Rys. 1. Schemat przykładowego węzła cieplno-chłodniczego; c.o. – centralne ogrzewanie, c.w.u. – ciepła woda użytkowa, ch.u. – chłód użytkowy; wi – wieża chłodnicza; rys. archiwum autora (M. Malicki)

W wypadku zastosowania agregatów absorpcyjnych lub adsorpcyjnych węzeł cieplny dostarczający ciepło sieciowe staje się dla budynku głównym źródłem energii do zasilania c.o., c.w.u. zimą oraz c.w.u. i chłodu użytkowego latem. Na rys. 1 zaprezentowano przykładowy schemat węzła cieplno-chłodniczego zlokalizowanego u odbiorcy.

Adsorpcyjne agregaty chłodnicze mają także szereg zalet eksploatacyjnych, takich jak:

 • możliwość wykorzystywania ciepła o temperaturze dostępnej w okresie letnim z sieci ciepłowniczej,
 • duża trwałość i niezawodność,
 • niski poziom hałasu i wibracji
 • oraz niestosowanie freonów, ale wody jako czynnika chłodniczego [11].

Ze względu na różnice w budowie agregaty absorpcyjne wykorzystują jako czynnik roboczy najczęściej bromek litu, a adsorpcyjne różne rodzaje krzemionki. Rodzaj zastosowanej technologii powinien zależeć od dostępnej temperatury wody gorącej.

Agregaty absorpcyjne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie mogą być zasilane gorącą wodą o temperaturze wyższej niż 85°C, a adsorpcyjne zadowala temperatura wody wyższa od 60°C [12].

Czytaj też: Opomiarowanie mediów >>>

Chłodziarki sorpcyjne

Przy rozważaniu produkcji chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej na szczególną uwagę zasługują trójzłożowe agregaty adsorpcyjne. Mogą one wykorzystywać do produkcji chłodu ciepło z sieci bez potrzeby podnoszenia jego temperatury w okresie letnim, co jest wymagane w wypadku dużych systemów miejskich, i zastosowania absorpcyjnych agregatów chłodniczych.

Podniesienie temperatury ciepła dostarczanego do odbiorców generuje bowiem szereg problemów natury eksploatacyjnej (m.in. zmniejszenie strumienia ciepła czy spadek sprawności produkcji energii elektrycznej dla systemów skojarzonych) oraz ekonomicznej (m.in. wymóg zainstalowania konkretnej mocy chłodniczej niwelujący koszty zwiększenia temperatury) [2].

Trójzłożowe agregaty adsorpcyjne ze względu na wykorzystanie temperatury dostępnej w okresie letnim są wolne od wymienionych powyżej uwarunkowań zastosowania agregatów absorpcyjnych. Wykorzystują one proces adsorpcji na powierzchni ciała stałego do produkcji par czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem.

Urządzenie składa się z trzech złóż wypełnionych adsorbentem, połączonych z parownikami w taki sposób, aby mogły pracować jako urządzenie chłodnicze.

Zasada działania opiera się na pracy parowników połączonych ze złożami substancji adsorbującej.

 • Głównym źródłem energii dla układu jest ciepło mogące pochodzić z dowolnego źródła (miejskiej sieci ciepłowniczej, kolektorów słonecznych bądź źródeł odpadowych), pod warunkiem, że jego temperatura przekracza 60°C.
 • Energia elektryczna potrzebna jest tylko do elektronicznych elementów sterujących oraz napędu zaworów, w które wyposażone jest urządzenie.
 • Praca układu polega na synchronizacji cykli czasowych parowników i adsorberów w taki sposób, aby w danym momencie w każdym przedziale czasowym dwa spośród trzech złóż pracowały jako złoża adsorpcyjne, a pozostałe jako desorpcyjne. Równocześnie skraplacz i parownik, z których jeden pracuje pod wyższym, a drugi niższym ciśnieniem, gwarantują produkcję wody lodowej na cele klimatyzacyjne bądź technologiczne.
 • Proces desorpcji sprowadza się do usunięcia pary wodnej poddanej adsorpcji z adsorbentu poprzez podanie ciepła. Desorbowana para gromadzona jest w skraplaczu.
Schemat działania trójzłożowej

Rys. 2. Schemat działania trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej na przykładzie chłodziarki NETI® New Energy Transfer [źródło: Instrukcja projektowania, montażu, eksploatacji i serwisowania trójzłożowych chłodziarek adsorpcyjnych NETI®, Warszawa 2016]; rys. archiwum autora (M. Malicki)

Na rys. 2 zaprezentowano schemat działania trójzłożowych agregatów adsorpcyjnych na przykładzie agregatu wody lodowej NETI®.

Przy zasilaniu urządzeń trójzłożowych ciepłem pochodzącym z miejskiej sieci ciepłowniczej zastosowanie tego rodzaju rozwiązań poprawia efektywność energetyczną dostaw ciepła do odbiorców, ograniczając zużycie energii elektrycznej na potrzeby klimatyzacyjne oraz zwiększając możliwości produkcyjne skojarzonych układów wytwórczych.

Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w budynku użyteczności publicznej

Szczegółowo przeanalizowano możliwość modernizacji układu kontroli klimatu (ogrzewania, wentylacji i chłodzenia) w budynku użyteczności publicznej podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 • Podstawą rozwiązania jest technologia trójzłożowych agregatów adsorpcyjnych zasilanych ciepłem sieciowym i produkujących wodę lodową. Służy ona do schładzania powietrza wentylacyjnego rozprowadzanego do pomieszczeń biurowych budynku z kondygnacyjnych central rekuperacyjnych o wysokim poziomie odzysku ciepła/chłodu oraz częściowym odzysku wilgoci.
 • Współpraca chłodziarki adsorpcyjnej z centralami rekuperacyjnymi pozwala na uzyskanie korzyści w postaci zmniejszenia zużycia ciepła systemowego w okresie zimowym i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w okresie letnim, połączone ze wzrostem komfortu w pomieszczeniach biurowych dzięki zwiększeniu skuteczności wymiany powietrza oraz jego nawilżaniu zimą.
 • Analizowany budynek użyteczności publicznej, w którym praca odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30, ma kubaturę 15 000 m3 oraz powierzchnię ogrzewaną 3300 m2 i jest wyposażony w wentylację naturalną.
 • Chłód dostarczany jest przez zainstalowany układ VRF bezpośrednio do pomieszczeń (system multisplit). Produkcja chłodu jest sterowana lokalnie przez użytkowników.

Aktualny stan dystrybucji energii grzewczej oraz energii elektrycznej na cele utrzymania komfortu w pomieszczeniach przedstawia się następująco:

 • instalacja c.o. grzejnikowa pokrywa straty przez przegrody i wentylacyjne;
 • instalacja klimatyzacji (schładzania) VRV/VRF pokrywa zyski cieplne przez przegrody budowlane oraz wentylacyjne.

Za wymianę powietrza wentylacyjnego odpowiada obecnie centralny system mechanicznej wentylacji wyciągowej powodujący napływ powietrza świeżego kompensacyjnego przez nawietrzaki okienne. Napływające niefiltrowane powietrze jest ogrzewane lub schładzane wewnątrz pomieszczeń z wykorzystaniem niezbędnej nadmiarowej mocy grzewczej, lub chłodniczej zainstalowanych systemów.

Do obliczeń zapotrzebowania na chłód do standaryzacji powietrza wentylacyjnego w zakresie higienicznym oraz doboru urządzeń przyjęto temperaturę powietrza zewnętrznego tz = 32°C, temperaturę powietrza wewnątrz budynku tw = 24°C oraz temperaturę wody lodowej 12/18°C, uzyskując zapotrzebowanie na chłód na cele instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla budynku w ilości ok. 42 kW.

W związku z dostępną temperaturą zasilania i powrotu wody sieciowej w lecie 70/35°C (ΔT = 35°C) oraz efektywnie dostępną temperaturą wody zasilającej z sieci ciepłowniczej 65°C dobrano agregat NETI50 produkujący chłód o powyższych parametrach przy COP = 0,7 oraz obliczono wymaganą moc węzła cieplnego wynoszącą 420 kW (70/35°C), spełniając kryterium możliwości agregatów trójzłożowych.

Niestety nie istnieją dane potwierdzające poziom zużycia energii elektrycznej przez obecnie zainstalowane urządzenia klimatyzacyjne, dlatego zostało ono oszacowane, bazując na porównaniu zużycia energii elektrycznej w miesiącach, kiedy klimatyzacja nie jest eksploatowana (od października do kwietnia), z miesiącami, kiedy klimatyzacja jest wykorzystywana (od maja do września).

Obliczona wartość to 4450 kWh/mies. energii elektrycznej.

Zużycie ciepła na potrzeby podgrzewu powietrza wentylacyjnego zostało odczytane z liczników będących na wyposażeniu obiektu – na chwilę obecną na potrzeby wentylacyjne zużywane jest ok. 650 GJ ciepła rocznie.

W celu obliczenia zapotrzebowania na ciepło do produkcji chłodu uwzględniono aktualną specyfikę pracy urządzeń klimatyzacyjnych (10 h dziennie), EER/COP urządzeń (zarówno sprężarkowych, jak i adsorpcyjnych) oraz roczne zużycie energii elektrycznej. W ten sposób obliczono ilość ciepła zużywanego do produkcji chłodu, co umożliwiło porównanie zużycia energii przed modernizacją i po niej (tabela).

Zużycie energii

Tabela. Zużycie energii przed modernizacją i po niej

Dzięki zastosowaniu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła/chłodu i wilgoci zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na ciepło wykorzystywane do wentylacji – z 1294 do 390 GJ rocznie, a więc ponad 3,3-krotnie. Jest to szczególnie istotne w kontekście zasilania urządzeń sorpcyjnych z istniejących węzłów cieplnych.

Nieznacznemu – z 50 do 40 MWh rocznie, a więc o 20% – zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jest to głównie spowodowane wyłączeniem sprężarkowych układów klimatyzacyjnych i produkcją chłodu przy wykorzystaniu ciepła sieciowego.

Korzyści systemowe

Zastosowanie technologii sorpcyjnej do produkcji chłodu przynosi nie tylko lokalne oszczędności energii elektrycznej, ale także istotne oszczędności dla systemu elektroenergetycznego.

Od ostatniej dekady zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie [13]. Intensywność wzrostu jest ponad dwukrotnie większa w miesiącach letnich [14].

Jeśli trend wzrostowy zapotrzebowania na energię elektryczną będzie się utrzymywał, to do 2030 roku zniknie „dolina letnia”, wyrównując szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zimą i latem.

W 2017 roku po raz kolejny padł rekord zapotrzebowania na moc z systemu elektroenergetycznego [15].

Nie ma obecnie możliwości wiarygodnego i precyzyjnego określenia udziału zapotrzebowania na moc elektryczną na cele klimatyzacji i chłodzenia w całym zapotrzebowaniu, jednak dostępne analizy wskazują, że udział ten wynosi nie mniej niż 1500 MW. Oznacza to moc chłodniczą na poziomie 5000 MW [14].

Także najwyższe ceny energii elektrycznej pochodzącej z krajowego systemu elektroenergetycznego występują właśnie w okresie letnim, dając obiektom wyposażonym w chłodnicze urządzenia sorpcyjne nie tylko możliwość uzyskania oszczędności związanych z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej, ale także zarobku wiążącego się z odpłatnym ograniczeniem zużywanej mocy (tzw. system demand response).

Z drugiej strony miejskie sieci ciepłownicze w okresie letnim z powodzeniem byłyby w stanie dostarczyć ok. 7000 MW ciepła na potrzeby produkcji chłodu, wielokrotnie zwiększając poziom letniego zapotrzebowania na ciepło.

7000 MW mocy ciepłowniczej to także 21,5 PJ dodatkowej sprzedaży ciepła rocznie z sieci, nie tylko rozwiązujące letnie problemy systemu elektroenergetycznego, ale także stanowiące istotny wkład w rozwój rynku ciepła.

streszczenie

Zapotrzebowanie na energię elektryczną latem systematycznie rośnie. Utrzymanie trendu wzrostowego doprowadzi do wyrównania szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną zimą i latem. Istotny udział w letnim zapotrzebowaniu mają urządzenia klimatyzacyjne. Na rynku dostępna jest technologia wykorzystująca jako główne źródło energii do produkcji chłodu ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. W artykule przedstawiono studium przypadku modernizacji instalacji kontroli klimatu w budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem trójzłożowych chłodziarek adsorpcyjnych prowadzącej do znaczącego ograniczenia zużycia ciepła oraz energii elektrycznej.abstract

Electricity demand in the summer is growing steadily. Maintaining the trend will lead to the equalization of peak demand for electricity in winter and summer. Cooling equipment is an essential part of the summer demand. Technology using heat from District Heating Network to produce cooling capacity is available on the market. A case study of a modernization of the climate control system in a public utility building with the use of Three-Bed Adsorption Chiller, leading to significant reduction of heat and electricity consumption, has been presented in the paper.

Literatura

 1. Kavvadias K.C., Tosios A.P., Maroulis Z.B., Design of a combined heating, cooling and power system sizing, operation strategy selection and parametric analysis, „Energy Conversion and Management” 51, 2010.
 2. Rubik M., Techniczne aspekty wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu – przykłady zastosowania w kraju i zagranicą, „Nowoczesne Ciepłownictwo” nr 12/2012 (243).
 3. Chorowski M., Trigeneracja – zalety i ograniczenia, „Nowa Energia” nr 4/2014.
 4. Smyk A., Pietrzyk Z., Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym, XIV Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 12–15 września 2010.
 5. Doświadczenia grupy EDF w produkcji chłodu z ciepła sieciowego na przykładzie instalacji Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., prezentacja na konferencji 19.07.2016.
 6. Zwierzchowski R., Malicki M., Możliwości modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 10/2012.
 7. Zwierzchowski R., Malicki M., Zastosowanie w budynkach biurowych chłodziarek absorpcyjnych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej z akumulatorem ciepła w źródle, „Rynek Energii” nr 2/2014.
 8. Dołęga W., Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego, „Rynek Energii” nr 2/2014.
 9. Zwierzchowski R., Dzierzgowski M., Application of small-scale combined heat and power installations in the district heating systems, ASME 2000 conference materials.
 10. Kobyliński K., Smyk. A., Doświadczenia firmy Vattenfall w wykorzystaniu ciepła do produkcji chłodu w Europie oraz plany wdrożenia tej technologii w Warszawie, POLYSMART, Warszawa 2010.
 11. Instrukcja projektowania, montażu, eksploatacji i serwisowania trójzłożowych chłodziarek adsorpcyjnych NETI®, Warszawa 2016.
 12. Innowacyjne technologie wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu, Konferencja Techniczna Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, listopad 2013.
 13. Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.
 14. Malicki M., Modernizacja sprężarkowej maszynowni chłodniczej na sorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej, „Rynek Instalacyjny” nr 7/2017.
 15. Dane Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z 23.06.2017.

Czytaj też: Modernizacja sprężarkowej maszynowni chłodniczej na sorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Marek Wawryniuk Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2)

Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2) Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2)

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z...

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z grupy CFC. W 2010 r. podobny los spotka czynniki chłodnicze HCFC, łącznie z popularnym i sprawdzonym czynnikiem R22. Jednocześnie Wspólnota Europejska konsekwentnie dąży do możliwie szybkiej realizacji zaleceń Protokołu z Kioto, którego podstawą jest hipoteza o ogrzewaniu klimatu przez człowieka, w...

Marek Wawryniuk Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.)

Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.) Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.)

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z...

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z grupy CFC. W przyszłym roku podobny los spotka czynniki chłodnicze HCFC, łącznie z popularnym i sprawdzonym czynnikiem R22. Jednocześnie Wspólnota Europejska konsekwentnie dąży do możliwie szybkiej realizacji zaleceń Protokołu z Kioto, którego podstawą jest hipoteza o ogrzewaniu klimatu przez człowieka,...

Bartłomiej Adamski Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1)

Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1) Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1)

W „Rynku Instalacyjnym” nr 7/8 z 2007 r. [1] autor szczegółowo przedstawił zasadę działania jednej z metod wykorzystania funkcji pośredniego free-coolingu w sprężarkowych agregatach chłodniczych. Z uwagi,...

W „Rynku Instalacyjnym” nr 7/8 z 2007 r. [1] autor szczegółowo przedstawił zasadę działania jednej z metod wykorzystania funkcji pośredniego free-coolingu w sprężarkowych agregatach chłodniczych. Z uwagi, że metod pozwalających na wykorzystanie darmowych nakładów chłodu jest na rynku dużo, w niniejszym artykule dokonano prezentacji najczęściej wykorzystywanych metod i przedstawiono krótko ich wady i zalety. W drugiej części artykułu, w oparciu o najczęściej wykorzystywaną metodę free coolingu pośredniego...

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Jarema Chmielarski Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii...

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii można zaoszczędzić i do jakiego stopnia takie inwestycje są opłacalne. Kwestia ta jest dzisiaj bardzo aktualna, ponieważ zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, energia faktycznie zużyta przez instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne jest włączona w ogólny bilans energetyczny...

Dariusz Ryżkowski Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC Czynniki chłodnicze w klimatyzacji i chłodnictwie – wycofanie HCFC

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie...

Cztery lata temu, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [1], oparta zresztą na unijnym rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 [2], w większości omówień i wystąpień prawie w ogóle nie zwracano uwagi na punkty mówiące o szczególnych, przyszłościowych zakazach zawartych w tych regulacjach i skupiano się na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem branży chłodnictwa i klimatyzacji w zmienionej rzeczywistości. Czas jest jednak nieubłagany i wspomniane...

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1)

Klimakonwektory wentylatorowe jako indywidualne urządzenia klimatyzacyjne (cz. 1) W poprzednim artykule („RI” nr 12/2008 i 1–2/2009) przedstawiono metodę wymiarowania instalacji o stałym wydatku powietrza...

Klimakonwektory wentylatorowe jako indywidualne urządzenia klimatyzacyjne (cz. 1) W poprzednim artykule („RI” nr 12/2008 i 1–2/2009) przedstawiono metodę wymiarowania instalacji o stałym wydatku powietrza nawiewanego. Systemy te powinny być wykorzystywane w obiektach, w których występują pojedyncze pomieszczenia o dużej kubaturze lub strefy o zbliżonych zyskach ciepła i wilgoci.

Jarema Chmielarski Izolacje instalacji wody lodowej

Izolacje instalacji wody lodowej Izolacje instalacji wody lodowej

W artykule przedstawiono zasady doboru izolacji do instalacji wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i konieczności należytego...

W artykule przedstawiono zasady doboru izolacji do instalacji wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i konieczności należytego zwiększenia grubości izolacji w razie braku swobodnej cyrkulacji powietrza. Dobór minimalnej grubości izolacji ze względu na zapobieganie kondensacji pary wodnej uzupełniony jest informacją nt. optymalnej grubości izolacji z punktu widzenia oszczędności energii. W dalszej części omówione zostały...

Jerzy Kosieradzki Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne

Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne Jak projektować klimatyzację? Uwagi praktyczne

W jednym z artykułów poświęconych klimatyzacji zapytałem projektantów tych instalacji, dlaczego przy obecnym poziomie wiedzy i szerokim wyborze bardzo dobrych urządzeń w wielu dużych centrach handlowych...

W jednym z artykułów poświęconych klimatyzacji zapytałem projektantów tych instalacji, dlaczego przy obecnym poziomie wiedzy i szerokim wyborze bardzo dobrych urządzeń w wielu dużych centrach handlowych mamy uczucie dyskomfortu, gdyż temperatura jest wysoka przy nadmiernej wilgotności. Zawinił zły projekt, wykonanie czy eksploatacja?

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.) Wymiarowanie instalacji freonowych (cz. 2.)

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich...

W niniejszym artykule przedstawione są dodatkowe informacje na temat projektowania rurociągów instalacji chłodniczych. Po obliczeniu średnic rurociągów instalacji chłodniczej i ustaleniu ich odpowiednich długości oraz po narysowaniu podstawowego schematu ich przebiegu należy przemyśleć szczegóły rozwiązania instalacji. Dodatkowe informacje zamieszczone poniżej przydadzą się podczas tej fazy projektowania...

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Waldemar Joniec Klimatyzatory – etykiety i przeglądy

Klimatyzatory – etykiety i przeglądy Klimatyzatory – etykiety i przeglądy

Energii elektrycznej zaczyna brakować latem, nie zimą. W dużych miastach podczas upałów sieć energetyczna jest niestabilna. Wpływ na to mają m.in. właśnie klimatyzatory. Ich sprzedaż wzrasta z roku na...

Energii elektrycznej zaczyna brakować latem, nie zimą. W dużych miastach podczas upałów sieć energetyczna jest niestabilna. Wpływ na to mają m.in. właśnie klimatyzatory. Ich sprzedaż wzrasta z roku na rok. Na rynku konkuruje kilka wiodących marek, a czołowi producenci wprowadzają do oferty coraz nowocześniejsze rozwiązania.

Jerzy Kosieradzki Klimatyzatory

Klimatyzatory Klimatyzatory

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

Nawet parę upalnych dni sprawia, że rośnie zainteresowanie urządzeniami, które są w stanie trochę nas ochłodzić. Należą do nich klimatyzatory.

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Redakcja RI Zasady doboru klimatyzatorów

Zasady doboru klimatyzatorów Zasady doboru klimatyzatorów

Przed wyborem klimatyzatora należy przede wszystkim jak najdokładniej ustalić wielkość zapotrzebowania pomieszczenia lub obiektu na moc chłodniczą, a także oczekiwania użytkowników. Zdarza się, że instalatorzy...

Przed wyborem klimatyzatora należy przede wszystkim jak najdokładniej ustalić wielkość zapotrzebowania pomieszczenia lub obiektu na moc chłodniczą, a także oczekiwania użytkowników. Zdarza się, że instalatorzy montują urządzenia bez obliczania zapotrzebowania na moc, opierając się na analogiach lub niepewnych szacunkach.

Waldemar Joniec Nowe etykiety dla klimatyzatorów

Nowe etykiety dla klimatyzatorów Nowe etykiety dla klimatyzatorów

Współczesne klimatyzatory osiągają wysoką efektywność energetyczną, która znacznie przekracza poziomy ustanowione kilka lat temu dyrektywą 2002/31/WE. Konieczne stało się więc wprowadzenie nowych systemów...

Współczesne klimatyzatory osiągają wysoką efektywność energetyczną, która znacznie przekracza poziomy ustanowione kilka lat temu dyrektywą 2002/31/WE. Konieczne stało się więc wprowadzenie nowych systemów ich etykietowania.

Redakcja RI Etykiety dla klimatyzatorów

Etykiety dla klimatyzatorów Etykiety dla klimatyzatorów

Współczesne klimatyzatory osiągają tak wysoką efektywność, że konieczna była zmiana ich klasyfikacji energetycznej. Nowe systemy etykietowania obowiązują od stycznia 2013 r. Zmiany te nie tylko dają precyzyjniejszą...

Współczesne klimatyzatory osiągają tak wysoką efektywność, że konieczna była zmiana ich klasyfikacji energetycznej. Nowe systemy etykietowania obowiązują od stycznia 2013 r. Zmiany te nie tylko dają precyzyjniejszą wiedzę o urządzeniach, mają też przynieść oszczędności energii elektrycznej rzędu 11 TWh rocznie do 2020 r.

Waldemar Joniec Zasady doboru klimatyzatorów, trendy i nowoczesne rozwiązania

Zasady doboru klimatyzatorów, trendy i nowoczesne rozwiązania Zasady doboru klimatyzatorów, trendy i nowoczesne rozwiązania

Od klimatyzatorów oczekuje się obecnie chłodzenia i osuszania powietrza latem, a w okresach przejściowych dogrzewania. Klimatyzator powinien też oczyszczać powietrze. Warto zatem wybierać spośród najlepszych...

Od klimatyzatorów oczekuje się obecnie chłodzenia i osuszania powietrza latem, a w okresach przejściowych dogrzewania. Klimatyzator powinien też oczyszczać powietrze. Warto zatem wybierać spośród najlepszych rozwiązań, gwarantujących energooszczędną eksploatację oraz najwyższy komfort temperatury i wilgotności.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (w 2014, 2017 i 2012 r.) [2] oraz energooszczędności wentylacji i klimatyzacji [3].

Michał Dobrzyński Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro

Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro Czynniki chłodnicze – legislacja dziś i jutro

Minęło już 10 lat od uchwalenia ustawy określającej zasady stosowania freonów CFC i HCFC w Polsce [1]. Niebawem minie 8 lat od opublikowania unijnego rozporządzenia nr 842/2006 o F-gazach regulującego...

Minęło już 10 lat od uchwalenia ustawy określającej zasady stosowania freonów CFC i HCFC w Polsce [1]. Niebawem minie 8 lat od opublikowania unijnego rozporządzenia nr 842/2006 o F-gazach regulującego wykorzystanie czynników z grupy HFC [2] oraz 5 lat od wydania „nowego” unijnego rozporządzenia nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową [3]. Za kilka miesięcy – z nowym rokiem – zakończy się kariera R22 w Europie.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.