RynekInstalacyjny.pl

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Comprehensive thermomodernization of the building of the WBiIŚ. The existing state and the way of the modernization of the heat source

Fot. Autor
 

Fot. Autor


 

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Zobacz także

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr inż. Maciej Robakiewicz, mgr Michał Czarnecki Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247 Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią...

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy?

Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy? Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy?

W ostatnim czasie publikowane są różne informacje dotyczące audytów energetycznych przedsiębiorstw i obowiązku ich wykonywania, przy czym mylone są ustalenia Unii Europejskiej z przepisami krajowymi, a...

W ostatnim czasie publikowane są różne informacje dotyczące audytów energetycznych przedsiębiorstw i obowiązku ich wykonywania, przy czym mylone są ustalenia Unii Europejskiej z przepisami krajowymi, a także błędnie rozumiane cele sporządzania i zawartość tych audytów.

Źródła ciepła przed termomodernizacją

Przed modernizacją ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej części A i A1 oraz B i B1 (rys. 1) przygotowywane było w dwóch węzłach cieplnych: nr 1 i nr 2, zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Węzeł nr 1 był węzłem jednofunkcyjnym wyposażonym w dwa wymienniki typu LPM-HL2­-68 o łącznej wydajności 900 kW. Pracował na cele grzewcze i wentylacyjne budynków A i B. Wyposażony został w urządzenia automatycznej regulacji. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego służył regulator RVP45.500 wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej QAC32 i czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE22.5A.

Regulator współpracował z zaworem regulacyjnym VVF52 o DN 40 i kv = 25 m3/h z siłownikiem, który był zamontowany przed wymiennikiem c.o. W węźle do regulacji różnicy ciśnień i przepływu zamontowany był regulator typu AFPQ o DN 50 i kv = 32 m3/h. Na fot. 1 pokazano stan techniczny węzła cieplnego dostarczającego ciepło na cele grzewcze i wentylacyjne do części budynku A i B przed modernizacją.

Stan techniczny węzła cieplnego nr 1

Fot. 1a. Stan techniczny węzła cieplnego nr 1 – dostarczającego ciepło na cele grzewcze i wentylacyjne do budynku A i B przed modernizacją


Źródło: Fot. autora

Stan techniczny węzła cieplnego

Fot. 1b. Stan techniczny węzła cieplnego nr 1 – dostarczającego ciepło na cele grzewcze i wentylacyjne do budynku A i B przed modernizacją


Źródło: Fot. autora

Węzeł nr 2 był również węzłem jednofunkcyjnym, ale dostarczającym ciepło do budynków A1 i B1. Wyposażony został w dwa wymienniki typu LPM-HL2-70 o łącznej wydajności 920 kW. Pracował na cele grzewcze i wentylacyjne i miał regulację pogodową. Wyposażony był w regulator RVP45.500, czujnik temperatury zewnętrznej QAC32, czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE22.5A, zawór regulacyjny VVF52 o DN 40 i kv = 25 m3/h z napędem elektrycznym.

W węźle do regulacji różnicy ciśnień i przepływu zamontowany był regulator typu AFPQ o DN 50 i kv= 32 m3/h [1]. Stan techniczny węzła nr 2 ilustruje fot. 2. Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w obu węzłach stanowiły zamknięte naczynia przeponowe.

Stan techniczny węzła cieplnego nr 2

Fot. 2a. Stan techniczny węzła cieplnego nr 2 – dostarczającego ciepło na cele grzewcze i wentylacyjne do budynku A1 i B1 przed modernizacją


Źródło: Fot. autora

Stan techniczny węzła cieplnego nr 2

Fot. 2b. Stan techniczny węzła cieplnego nr 2 – dostarczającego ciepło na cele grzewcze i wentylacyjne do budynku A1 i B1 przed modernizacją


Źródło: Fot. autora

Węzeł cieplny

Fot. 2c. Stan techniczny węzła cieplnego nr 2 – dostarczającego ciepło na cele grzewcze i wentylacyjne do budynku A1 i B1 przed modernizacją


Źródło: Fot. autora

Źródła ciepła po modernizacji

Zaproponowano wymianę węzłów cieplnych nr 1 i nr 2 na nowe jednostopniowe, kompaktowe węzły cieplne.

Węzeł nr 1 o mocy cieplnej 125 kW z wymiennikiem płytowym typu XB51-30L pracuje w układzie biwalentnym równoległym z pompami ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym i wymiennikiem z odwiertami skośnymi w systemie GRD. Dostarcza ciepło na potrzeby grzewcze i wentylacyjne do budynku B i B1. Przyjęto maksymalne parametry projektowe wody sieciowej Tz/Tp = 120/55°C, średnie parametry wody sieciowej w okresie grzewczym Tz/Tp = 83,8/45,2°C, parametry instalacji c.o. i wentylacji tz/tp = 50/40°C. Nowy węzeł cieplny nr 1 współpracujący z pompami ciepła przedstawiono na fot. 3.

Jednostopniowy kompaktowy węzeł cieplny

Fot. 3. Jednostopniowy kompaktowy węzeł cieplny o mocy 125 kW współpracujący z pompami ciepła w układzie biwalentnym równoległym


Źródło: Fot. autora

Węzeł nr 2 z wymiennikiem płytowym typu XB70-50L o mocy cieplnej 555 kW będzie pracował na cele grzewcze i wentylacyjne, dostarczając ciepło do budynku A i A1. Przyjęto maksymalne projektowe parametry wody sieciowej Tz/Tp = 120/55°C, średnie parametry wody sieciowej w okresie grzewczym Tz/Tp = 83,8/45,2°C, a parametry instalacji c.o. i wentylacji tz/tp = 70/50°C. Nowy jednostopniowy kompaktowy węzeł cieplny nr 2 o mocy 555 kW przedstawiono na fot. 4.

Jednostopniowy kompaktowy węzeł cieplny

Fot. 4. Jednostopniowy kompaktowy węzeł cieplny o mocy 555 kW w trakcie prac montażowych


Źródło: Fot. autora

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku B i B1 zaprojektowano cztery pompy ciepła typu solanka/woda podzielone na dwie kaskady po dwie pompy, współpracujące z węzłem nr 1 w układzie biwalentnym równoległym. Łączna moc cieplna zaprojektowanych pomp ciepła wynosi 276,8 kW, chłodnicza 221,6 kW, a łączna moc elektryczna 57,76 kW.

Zaprojektowane zostały dwie pompy ciepła solanka/woda o mocy 117,2 kW każda, o współczynniku COP 4,80 (dla W35/B0 wg PN-EN 14511), z odwiertami pionowymi jako dolnym źródłem ciepła oraz dwie pompy ciepła o mocy 21,2 kW każda z odwiertami skośnymi GRD, o współczynniku COP 4,73 (wg EN 14511 dla W35/B0) podanym przez producenta dla różnicy 5 K po stronie wtórnej.

Dwie pompy ciepła o mocy 117,2 kW wyposażone są w podwójne sprężarki, które zmniejszają długość cyklu włączania i wyłączania urządzania. Przez większą część roku, gdy do ogrzewania obiektu wystarcza połowa mocy grzewczej, pracuje tylko jedna sprężarka, zwana podstawową. Druga włączana jest automatycznie w okresach niższej temperatury zewnętrznej.

Kaskada pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 234,4 kW zasila instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 50/40°C w budynku B i B1 oraz nagrzewnice wentylacyjne w budynku B. Natomiast kaskada dwóch pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 42,4 kW zasilać będzie tylko nagrzewnice wentylacyjne w budynku B1.

W celu optymalizacji długości cyklu pracy pompy ciepła i uzyskania związanego z tym lepszego wskaźnika pracy rocznej zastosowano w instalacji trzy zbiorniki buforowe. Zapewniają one odsprzęglenie hydrauliczne strumieni objętościowych w obiegu pompy ciepła i obiegu grzewczym, a tym samym bardziej wyrównaną pracę pomp ciepła w momentach, gdy ich moce grzewcze nie będą identyczne z chwilowym zapotrzebowaniem. Zapewniają również konieczny minimalny przepływ dla pomp ciepła.

Wizualizację rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu węzła nr 1 znajdującego się w części budynku A pokazano na rys. 2, a na fot. 5 przedstawiono kaskadę dwóch pomp ciepła o mocy po 117,2 kW podczas ich montażu.

Widok pomp ciepła

Fot. 5. Widok pomp ciepła solanka/woda zamontowanych w budynku A o mocy 117,2 kW każda (1) oraz zbiornika buforowego o poj. 1000 dm3 (3)


Źródło: Fot. autora

Instalacje dolnego źródła pomp ciepła

Dwie pompy ciepła typu solanka/woda, każda o mocy grzewczej 117,2 kW i chłodniczej 95,9 kW, wykorzystują jako dolne źródło ciepła odwierty pionowe. Obliczenia przeprowadzono, przyjmując, że wydajność dolnego źródła wynosi średnio 35 W na 1 m długości sondy [4]. Zaprojektowano 52 odwierty pionowe o głębokości 100 m każdy, o łącznej mocy 182 kW. Łączna długość odwiertów pionowych to 5200 m, a odstępy pomiędzy nimi 10 m. Dobrano sondy pionowe wykonane z polietylenu sieciowanego PE-Xa o o 40×3,7 mm.

Zaprojektowane zostały także dwie studnie kolektorowe typu SpiderMax po 26 sekcji każda wyposażone w rotametry o zakresie przepływu 8–25 dm3/min. Na podstawie projektu [4] założona różnica temperatur dolnego źródła ciepła wynosi 4°C. Zaprojektowany przepływ na rotametrach przy każdym odwiercie pionowym wynosi ok. 14,2 dm3/min.

Natomiast dwie pompy ciepła typu solanka/woda, każda o mocy grzewczej 21,2 kW i chłodniczej 17 kW, zasilane są ze skośnych sond gruntowych wykonanych w systemie GRD (Geothermal Radial Drilling). System GRD polega na wykonaniu z jednej studni startowej wielu ukośnych odwiertów wokół jej osi. Sondy układane są promieniowo w różnych kierunkach i pod różnymi kątami względem kierunku pionowego, zazwyczaj od 35 do 65°.

Wykonano 20 odwiertów w systemie GRD o długości 50 m każdy, w tym 10 odwiertów pod kątem 45° i 10 odwiertów pod kątem 60°. Sondy skośne dobrano, przyjmując, że wydajność dolnego źródła wynosi średnio 35 W na 1 m długości sondy [4]. Łączna długość sond współosiowych wynosi 1000 m, a moc obliczeniowa 35 kW. Zamontowano też gruntowy wymiennik ciepła wykonany z sondy koaksjalnej o średnicy zewnętrznej 63×3,8 mm i wewnętrznej 32×3,0 mm.

Zastosowano 20 sond skośnych (P1–P20) o długości po 50 m, wykonanych pod kątem 45 i 60°. Prace wiertnicą horyzontalną ilustruje fot. 6. Studnia S1 ma rotametry o zakresie przepływu 2–16 dm3/min do jego regulacji w każdym z obiegów. Na podstawie projektu [4] założona różnica temperatury dolnego źródła ciepła wynosi 4°C. Zaprojektowany przepływ na rotametrach przy każdym odwiercie skośnym to ok. 13 dm3/min.

Wiertnica horyzontalna

Fot. 6. Prace wiertnicze wiertnicą horyzontalną sond pod kątem 45 i 60°


Źródło: Fot. autora

Sprawność systemu po modernizacji

Po przeprowadzeniu modernizacji dwóch węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach WBiIŚ poprawie uległa średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego, która przed modernizacją wynosiła hH,tot 0 = 0,5960 [1, 3]. Zestawienie średnich sezonowych sprawności wytwarzania ciepła, jego regulacji i wykorzystania oraz przesyłu i akumulacji przed modernizacją pokazano na rys. 3 i 4.

Zmiana sprawności systemu grzewczego

Rys. 3. Zmiana sprawności systemu grzewczego po modernizacji węzła 1 w [%]


 

Zmiana sprawności systemu grzewczego

Rys. 4. Zmiana sprawności systemu grzewczego po modernizacji węzła 2 w [%]


 

Średnia sezonowa sprawność systemu grzewczego po modernizacji węzła nr 1 przedstawia się następująco: średnia eksploatacyjna sprawność wytwarzania ciepła wynosi hH,g1śr = 2,700.

Została ona wyliczona jako średnia ważona przy udziale 69% ciepła uzyskanego z pomp ciepła o mocy 276,8 kW i przyjętej sprawności eksploatacyjnej hH,g1COP = 3,50 oraz 31% ciepła uzyskanego z kompaktowego węzła cieplnego o mocy 125 kW przy sprawności eksploatacyjnej hH,g1W = 0,93. Dla przesyłu ciepła sprawność hH,d1 = 0,90 (nowa instalacja c.o. z zaizolowanymi cieplnie przewodami), a dla regulacji i wykorzystania systemu grzewczego hH,e1 = 0,88 (montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, wyregulowanie hydrauliczne instalacji c.o., realizowana regulacja centralna i miejscowa w źródle ciepła).

Sprawność akumulacji ciepła hH,s1 = 0,95 (montaż zbiornika buforowego c.o. w układzie z pompą ciepła). Całkowita średnia sezonowa sprawność systemu grzewczego po przeprowadzeniu modernizacji węzła nr 1 wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania [7] wynosi: hH,tot 1 = hH,g1śr × hH,d1 × hH,e1 × hH,s1 = 2,700 · 0,90 · 0,88 · 0,95 = 2,0318 [1, 3]. Na rys. 3 przedstawiono sprawności systemu grzewczego przed i po modernizacji węzła 1.

Natomiast całkowita średnia sezonowa sprawność systemu grzewczego po wykonaniu modernizacji węzła nr 2 wraz z mo­dernizacją instalacji centralnego ogrzewania [7] wynosi: hH,tot 1 = 5H,g1 × hH,d1 × hH,e1 × hH,s1 = 0,95 × 0,90 × 0,88 × 1,00 = 0,7524 [1, 3]. Na rys. 4 przedstawiono sprawności systemu grzewczego przed i po modernizacji węzła 2. Zwiększenie sprawności tego systemu poprawia efektywność energetyczną budynku.

Podsumowanie

W budynku WBiIŚ oprócz przedstawionego w artykule przedsięwzięcia dotyczącego jedynie źródła ciepła dokonano zmian w instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej oraz w bryle budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię do celow grzewczych i wentylacyjnych. Działania te opisano w poprzednich numerach RI [5, 6, 7].

Modernizacja źródła ciepła poprzedzona kompleksową termomodernizacją budynku spowodowała poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów. Przyczynia się również do promowania na lokalnym rynku nowych technologii pozyskiwania energii na cele grzewcze i wentylacyjne, alternatywnych dla energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (węgiel, olej, gaz).

Wykonano w ramach pracy statutowej S/WBIŚ/4/2014 oraz projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspierania przedsiębiorczości w regionie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności B-DO-120.362/40/14

Literatura

  1. Sadowska B., Piotrowska-Woroniak J., Sarosiek W., Audyt energetyczny budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, NAPE S.A., Białystok 2012.
  2. Projekt wykonawczy. Zakres: przebudowa węzłów cieplnych, Biuro Projektowe Technika Grzewcza SOLARSYSTEM s.c., mgr inż. M. Łapa, Myślenice 2014.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
  4. Projekt wykonawczy. Przebudowa budynku WBiIŚ Politechniki Białostockiej wraz z budową wewnętrznej instalacji monitoringu w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury PB z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła”. Zakres: budowa instalacji pomp ciepła, Biuro Projektowe Technika Grzewcza SOLAR­SYSTEM s.c., mgr inż. M. Łapa, Myślenice 2014.
  5. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014.
  6. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 2. Plan inwestycji z analizą potencjału efektów termomodernizacji, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2014.
  7. Gładyszewska-Fiedoruk K., Krawczyk D., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Stan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2014.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada...

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii. Możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Różne są jednak koszty poprawy efektywności energetycznej i różne ograniczenia techniczne i prawne dla budynków, zwłaszcza objętych...

dr inż. Marcin Malicki Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim

Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w przemyśle mleczarskim Przykład zastosowania chłodziarki absorpcyjnej  w przemyśle mleczarskim

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych...

Instalacje mleczarskie zużywają znaczące ilości ciepła i chłodu, a media muszą zostać do nich dostarczone w sposób niezawodny i ekonomiczny. Powszechnie stosowane rozwiązania opierają się na sprężarkowych agregatach chłodniczych z parownikami zanurzonymi w zbiorniku wody lodowej. Taka konstrukcja umożliwia z jednej strony zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki buforowaniu przygotowanej wody zimnej, a z drugiej wiąże się ze znaczącymi kosztami eksploatacyjnymi układu ze względu na niekorzystne...

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach...

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach ich sporządzania. Ustawa, rozporządzenie i wytyczne URE zmieniły także tryb postępowania dotyczący uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i warunki ich sprzedaży.

Redakcja RI Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka...

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka studenckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Joanna Ryńska Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne Pompy obiegowe i cyrkulacyjne

Podobnie jak w przypadku wielu rozwiązań w budownictwie, rozwój pomp obiegowych i cyrkulacyjnych napędzany jest koniecznością spełnienia wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Nie wystarczą już...

Podobnie jak w przypadku wielu rozwiązań w budownictwie, rozwój pomp obiegowych i cyrkulacyjnych napędzany jest koniecznością spełnienia wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Nie wystarczą już energooszczędne silniki – pompy muszą być tak dobrane, zainstalowane i eksploatowane, by można było „wycisnąć” jak najwięcej z ich możliwości technicznych.

Joanna Ryńska Wymienniki płytowe – doskonalenie technologii wymiany ciepła

Wymienniki płytowe – doskonalenie technologii wymiany ciepła Wymienniki płytowe – doskonalenie technologii wymiany ciepła

Wymienniki płytowe – proste w konstrukcji i obsłudze oraz efektywne rozwiązania do odzysku ciepła – są chętnie stosowane w różnych gałęziach przemysłu i ogrzewnictwa. Mimo prostoty konstrukcji są wydajne...

Wymienniki płytowe – proste w konstrukcji i obsłudze oraz efektywne rozwiązania do odzysku ciepła – są chętnie stosowane w różnych gałęziach przemysłu i ogrzewnictwa. Mimo prostoty konstrukcji są wydajne i sprawnie przekazują energię, a producenci wciąż pracują nad ich udoskonaleniem.

dr inż. Maciej Knapik Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody....

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody. Jednak konieczność spełnienia wymagań prawnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez nowe budynki nie zawsze idzie w parze z efektami ekonomicznymi, tj. z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

mgr inż. Jacek Karpiesiuk, prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Chyży Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów

Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów Wyniki eksperymentalnych badań rozkładu temperatury grzejników płaszczyznowych o lekkiej konstrukcji bez jastrychów

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe, które można układać bez jastrychu, mają mały ciężar i wysokość. Można je stosować m.in. w remontowanych obiektach ze stropami o niewielkich nośnościach i wysokościach...

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe, które można układać bez jastrychu, mają mały ciężar i wysokość. Można je stosować m.in. w remontowanych obiektach ze stropami o niewielkich nośnościach i wysokościach podłogi. Ich atutem jest też czas wykonania i czystość robót. Nie wymagają skomplikowanych narzędzi i maszyn. Wyniki eksperymentu wskazują, że mają niedużą bezwładność i są wydajne przy niskiej temperaturze zasilania, co pozwala na ich efektywne wykorzystanie przy zasilaniu np. pompami ciepła.

Redakcja RI Innowacyjne grzejniki ścienne

Innowacyjne grzejniki ścienne Innowacyjne grzejniki ścienne

Na rynek wprowadzane są nowe konstrukcje podtynkowych ściennych grzejników do wodnych instalacji c.o., które oddają energię poprzez promieniowanie. Umożliwia to zapewnienie komfortu cieplnego przy temperaturze...

Na rynek wprowadzane są nowe konstrukcje podtynkowych ściennych grzejników do wodnych instalacji c.o., które oddają energię poprzez promieniowanie. Umożliwia to zapewnienie komfortu cieplnego przy temperaturze niższej o 2–3°C niż w przypadku tradycyjnych naściennych grzejników konwekcyjnych (płytowych, członowych). Ogrzewanie takie nie wymaga też zasilania wysoką temperaturą i może efektywnie współpracować z kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła.

Damian Żabicki Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe

O popularności niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego zdecydował przede wszystkim równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło jest oddawane poprzez promieniowanie,...

O popularności niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego zdecydował przede wszystkim równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło jest oddawane poprzez promieniowanie, a nie konwekcję, tak jak w tradycyjnych grzejnikowych systemach grzewczych, i tym samym komfort cieplny jest zapewniany przy niższej temperaturze.

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

mgr inż. Marcin Mulik, dr inż. Marta Bożym Wpływ jakości wody na tworzenie się produktów korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o i c.w.u.

Wpływ jakości wody na tworzenie się produktów korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o i c.w.u. Wpływ jakości wody na tworzenie się produktów korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o i c.w.u.

W artykule przedstawiono ocenę miejsc powstawania korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o. i c.w.u. i określono wpływ najczęściej badanych parametrów jakości na te efekty [10].

W artykule przedstawiono ocenę miejsc powstawania korozji i kamienia kotłowego w instalacjach c.o. i c.w.u. i określono wpływ najczęściej badanych parametrów jakości na te efekty [10].

wj Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód

Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód Instalacje przemysłowe a izolacje oszczędzające ciepło i chłód

Potencjał oszczędności energii w instalacjach przemysłowych skłonił Unię Europejską do wprowadzenia specjalnych regulacji prawnych. Zobowiązują one przedsiębiorstwa do przeglądu całej gospodarki energetycznej...

Potencjał oszczędności energii w instalacjach przemysłowych skłonił Unię Europejską do wprowadzenia specjalnych regulacji prawnych. Zobowiązują one przedsiębiorstwa do przeglądu całej gospodarki energetycznej firmy, diagnozy stanu użytkowania energii, wskazania środków poprawy efektywności jej wykorzystania, a także przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią.

Joanna Ryńska Wymienniki płytowe we współczesnych instalacjach

Wymienniki płytowe we współczesnych instalacjach Wymienniki płytowe we współczesnych instalacjach

Wymagania prawne i rachunek ekonomiczny stawiają projektantów instalacji nie tyle przed pytaniem „czy”, lecz „jak” odzyskiwać ciepło, by proces ten był wydajny, efektywny i zoptymalizowany pod względem...

Wymagania prawne i rachunek ekonomiczny stawiają projektantów instalacji nie tyle przed pytaniem „czy”, lecz „jak” odzyskiwać ciepło, by proces ten był wydajny, efektywny i zoptymalizowany pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Bartosz Baranowski Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie...

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem alternatywnym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.

Joanna Ryńska Układy hybrydowe jako odpowiedź na wymagania WT2017 i WT2021

Układy hybrydowe jako odpowiedź na wymagania WT2017 i WT2021 Układy hybrydowe jako odpowiedź na wymagania WT2017 i WT2021

Układy hybrydowe, czyli korzystające z co najmniej dwóch różnych form energii do produkcji ciepła, w ciągu najbliższych lat będą zyskiwały na popularności, szczególnie w budynkach mieszkalnych. Wszystko...

Układy hybrydowe, czyli korzystające z co najmniej dwóch różnych form energii do produkcji ciepła, w ciągu najbliższych lat będą zyskiwały na popularności, szczególnie w budynkach mieszkalnych. Wszystko za sprawą coraz ostrzejszych wymagań dotyczących energooszczędności. Obecnie stosowane źródła ciepła nie będą w stanie ich samodzielnie spełnić i łączenie kilku źródeł energii, w tym odnawialnej, stanie się koniecznością.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Autorka publikacji zanalizowała charakterystykę energetyczną przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021 (wybrane elementy mające wpływ...

Autorka publikacji zanalizowała charakterystykę energetyczną przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021 (wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku), wskazała przyczyny rozbieżności między wartościami obliczeniowymi a referencyjnymi oraz zaproponowała usprawnienia pozwalające na poprawę charakterystyki...

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na...

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na etapie projektu dokładnych obliczeń parametrów pracy dolnego źródła dla długiego okresu eksploatacji. W celu prawidłowego zaprojektowania dolnego źródła należy się szczegółowo zapoznać z charakterystyką gruntu i wykonać co najmniej jeden odwiert pilotażowy. Możliwe będzie dzięki temu wykonanie testu...

kr Inteligentne ciepłomierze

Inteligentne ciepłomierze Inteligentne ciepłomierze

Ogrzewanie budynków wielorodzinnych wymaga odpowiedniego opomiarowania – jego brak utrudnia rozliczenie poszczególnych lokali. Ciepło pobierane przez lokatorów mierzone jest za pomocą ciepłomierzy, które...

Ogrzewanie budynków wielorodzinnych wymaga odpowiedniego opomiarowania – jego brak utrudnia rozliczenie poszczególnych lokali. Ciepło pobierane przez lokatorów mierzone jest za pomocą ciepłomierzy, które obecnie dają wiele możliwości sprawnego odczytu danych.

dr inż. Maciej Robakiewicz System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy

System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy System Białych Certyfikatów po zmianie ustawy

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów, wprowadzono ustawą z 2011 roku jako formę wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Niestety cele systemu...

System świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. Białych Certyfikatów, wprowadzono ustawą z 2011 roku jako formę wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Niestety cele systemu zostały osiągnięte jedynie w niewielkim zakresie. Nowa ustawa z 2016 roku wprowadza zmienione rozwiązania, które powinny sprawić, że system Białych Certyfikatów będzie skutecznym wsparciem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Waldemar Joniec Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Nietypowe grzejniki płaszczyznowe Nietypowe grzejniki płaszczyznowe

Autor publikacji opisał kilka obecnych na rynku rozwiązań nietypowych grzejników płaszczyznowych.

Autor publikacji opisał kilka obecnych na rynku rozwiązań nietypowych grzejników płaszczyznowych.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

Najnowsze produkty i technologie

Automa.Net sp. z o. o. Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność? Części automatyki przemysłowej – jak sprawdzić ich dostępność?

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów...

Masz własny zakład automatyki przemysłowej lub inną firmę, która potrzebuje dostępu do specjalistycznych części i narzędzi do maszyn z całego świata? Dostęp do sprawdzonych dostawców i dystrybutorów podzespołów może okazać się w tym przypadku kluczowy. Sprawdź, jak najszybciej odszukać potrzebne części w internecie i zamówić je bezpośrednio od dystrybutora z dowolnego miejsca na ziemi.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor?

Falownik czy hydrofor? Falownik czy hydrofor?

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

Zarówno falownik, jak i hydrofor to urządzenia, które optymalizują i regulują pracę instalacji, przyczyniając się do oszczędności wody i energii. Różni je zasada działania i zastosowanie.

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia? Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio...

Klimatyzacja na stałe wpisała się w nasze życie. Montujemy ją zarówno w domach, jak i w mieszkaniach. Niektórzy zastanawiają się, czy warto w nią inwestować, biorąc pod uwagę fakt, że lato, choć ostatnio gorące, trwa tylko kilka miesięcy. Odpowiedź jest prosta – gdy kończy się lato, zaczyna się ogrzewanie klimatyzacją!

VERANO GLOBAL Sp. z o.o. Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest! Idealne ogrzewanie i chłodzenie niskotemperaturowe już jest!

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie...

Świat się zmienia, podobnie jak klimat. Zimy nie są już tak ciężkie, zaś w lecie temperatury nawet w Polsce potrafią nam nieźle dokuczać. Dlatego warto pomyśleć o urządzeniu, które będzie spełniać dwie funkcje – grzania w zimie oraz chłodzenia w lecie. Niebawem takie urządzenia będą standardową formą ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych jak i mieszkań prywatnych. Te urządzenia to klimakonwektory.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.