RynekInstalacyjny.pl

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Application of the additional renewable energy sources cooperating with heat pump brine/water type on the example of single-family house

Fot. 1. Widok analizowanego budynku
Fot. arch. autorów

Fot. 1. Widok analizowanego budynku


Fot. arch. autorów

Przedstawiona w artykule analiza ma na celu sprawdzenie celowości zastosowania dodatkowego źródła energii odnawialnej, zwiększającego własności energetyczne oraz ograniczającego koszty eksploatacji w przypadku pracującej już instalacji pompy ciepła zasilającej budynek jednorodzinny. Dla wybranych wariantów określono wielkość pozyskanej energii odnawialnej, koszty eksploatacyjne oraz okres zwrotu poniesionych nakładów.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Opis analizowanego budynku jednorodzinnego

Jest to budynek wolnostojący (fot. 1 - patrz: zdjęcie główne) wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany w 2010 roku, o powierzchni całkowitej 135,3 m2 i kubaturze 647,5 m3. Projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 9 kW. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele ciepłej wody to 3,66 kW.

Budynek zamieszkują dwie osoby. Zastosowano w nim wentylację mechaniczną z rekuperacją i gruntowy wymiennik ciepła do wstępnego podgrzewu powietrza zewnętrznego.

Parametry pracy pompy

Tabela 1. Parametry pracy kompaktowej pompy ciepła typu solanka/woda z zasobnikiem zainstalowanej w analizowanym budynku [11]

Budynek ogrzewany jest za pomocą pompy ciepła typu solanka/woda z zasobnikiem (z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych), o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i chłodniczej 7,8 kW.

Parametry zastosowanej pompy ciepła podano w tab. 1.

Dolne źródło dla pompy ciepła stanowi poziomy gruntowy wymiennik ciepła z 10 kolektorami spiralnymi o średnicy 1 m i długości 100 m każdy, wykonany z rur polietylenowych o średnicy 25 mm i ułożony poniżej strefy przemarzania – na głębokości 1,9 m. Pompa ciepła pracuje od lutego 2010 roku, w układzie monowalentnym na cele c.o. i c.w.u. realizując priorytet podgrzewu ciepłej wody [5].

Od 2014 roku w okresie letnim w budynku pracuje instalacja chłodzenia pasywnego „natural cooling”, wykorzystująca chłód pobierany z dolnego źródła ciepła, jednocześnie je regenerując.

Instalację c.o. stanowi ogrzewanie płaszczyznowe – podłogowe i ścienne – o parametrach 50/40°C.

Ogrzewanie ścienne znajduje się na poddaszu w ścianach kolankowych.

Instalacja c.o. wyposażona jest w indywidualne regulatory do ogrzewania podłogowego i zawory termostatyczne umożliwiające zdalną regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Budynek znajduje się w V strefie klimatycznej (tz = –24°C). Dane klimatyczne tej lokalizacji:

 • średnia temp. 6,6°C;
 • min. średnia temp. stycznia –4,2°C, lipca 17,8°C;
 • liczba dni grzewczych 252;
 • średnia dzienna wilgotność 69%;
 • średnie usłonecznienie 1676 h;
 • średnie zachmurzenie 5,4 oktany (kiedy 0 – niebo bez chmur, 8 – całkowicie pokryte chmurami).

Na terenie tym panuje duża wietrzność, latem dominują wiatry zachodnie oraz północno-zachodnie o prędkości 2,5–3 m/s, a zimą zachodnie i południowo-wschodnie o średniej prędkości 3–4,5 m/s. Liczba dni mroźnych to 50–65. Strefa przemarzania gruntu sięga 1,4 m [12].

Od 2010 roku w budynku prowadzono pomiary wybranych wielkości energetycznych i cieplnych oraz kosztów eksploatacyjnych.

Koszty energii elektrycznej rozliczane były początkowo wg taryfy G12, a od 2014 roku wg G12w (dwutaryfowo z tańszą energią w nocy i przed szczytem popołudniowym, G12 dodatkowo w weekendy).

Wyniki pomiarów z lat 2010–2015 przedstawiono w tab. 2.

Tabela 2. Wyniki pomiarów w latach 2010–2015 i koszt zużycia energii elektrycznej wg taryf G12 i G12w. Zmiana taryfy z G12 na G12w nastąpiła w listopadzie
2014 roku

Tabela 2. Wyniki pomiarów w latach 2010–2015 i koszt zużycia energii elektrycznej wg taryf G12 i G12w. Zmiana taryfy z G12 na G12w nastąpiła w listopadzie 2014 roku

W 2014 roku wprowadzono indywidualne sterowanie pracą pompy ciepła, które pozwoliło na obniżenie jej kosztów eksploatacyjnych [8].

tab. 3 zestawiono ilości wyprodukowanej energii na cele c.w.u., zużycie c.w.u. i czas pracy pompy ciepła na cele c.w.u., a także zużycie energii elektrycznej przez PC do podgrzewu wyłącznie c.w.u. wraz z jej kosztami w poszczególnych miesiącach 2014 roku.

Na podstawie tych pomiarów obliczono średni miesięczny oraz średnioroczny wskaźnik sprawności pompy ciepła na cele ciepłej wody SPFcw wynoszący 2,166.

Roczny koszt podgrzewu 56,22 m3 ciepłej wody za pomocą pompy ciepła wyniósł w 2014 roku 351,75 zł, a średni miesięczny koszt 29,31 zł, przy średniej rocznej cenie zakupu energii elektrycznej w taryfach G12 i G12w wynoszącej w 2014 roku 0,392 zł/kWh.

Cena uzależniona jest od czasu pracy pompy ciepła w strefie z niższą i wyższą stawką taryfową. Po opracowaniu systemu monitorowania czasu pracy pompy ciepła [8] przez większość czasu pracowała ona w drugiej – tańszej taryfie elektrycznej. Udział zużycia energii w tańszej taryfie wynosił 81,68%.

Opis analizowanych rozwiązań technicznych

Analizie techniczno-ekonomicznej poddano dwa rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii:

 • Wariant I zakłada włączenie do istniejącego układu technologicznego kolektorów słonecznych (wariantowo: 1 lub 2 szt.) produkujących energię cieplną na potrzeby c.w.u. W okresie niewystarczającego nasłonecznienia instalacja c.w.u. będzie wspomagana tak jak dotychczas pompą ciepła, która zaspokaja także potrzeby grzewcze budynku.
 • Wariant II zakłada włączenie do istniejącego układu technologicznego ogniw fotowoltaicznych do wspomagania pracy istniejącej pompy ciepła typu solanka/woda pracującej na potrzeby grzewcze budynku i potrzeby c.w.u.
Zapotrzebowanie pompy ciepła

Tabela 3. Zestawienie zapotrzebowania na energię cieplną oraz kosztów produkcji c.w.u. przez pompę ciepła w 2014 roku (stan istniejący rzeczywisty)

Wariant I: pompa ciepła i kolektory słoneczne

Schemat układu pompy

Rys. 1. Schemat technologiczny układu pompy ciepła typu solanka/woda z propozycją zastosowania w instalacji kolektorów słonecznych; źródło: oprac. własne

Zastosowane rozwiązanie to współpraca pompy ciepła z kolektorami słonecznymi. Przyjęto wariantowo do analizy instalację z jednym kolektorem słonecznym oraz z dwoma. Powierzchnia czynna absorbera pojedynczego kolektora płaskiego wynosi 2,53 m2. Zlokalizowane one będą pod kątem 45° w kierunku południowym [9]. Kolektory słoneczne z pompą ciepła połączone zostaną poprzez specjalne przyłącze do instalacji solarnych, które jest na wyposażeniu pompy ciepła. Schemat technologiczny instalacji z pompą ciepła typu solanka/woda z zastosowaniem kolektorów słonecznych przedstawiono na rys. 1.

Po zastosowaniu dodatkowego źródła energii odnawialnej, jakim są kolektory słoneczne współpracujące z pompą ciepła, zwiększy się ilość zużywanej energii pomocniczej w budynku, co wpłynie na jego koszty eksploatacyjne.

Średni czas pracy zastosowanej pompy obiegu solarnego wynosi ok. 1415 h/rok.

Pobór prądu przez pompę to 65 W, co w ciągu roku daje ok. 92 kWh.

Pobór prądu przez regulator solarny to 5 W, w ciągu roku 43,8 kWh.

Ilość pozyskanej „darmowej” energii przez kolektory o powierzchni 2,53 m2 lub 5,06 m2 ustawionych pod kątem 45° i skierowanych na południe pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną przez pompę ciepła do podgrzewu c.w.u.

Przy braku promieniowania słonecznego podgrzew c.w.u. będzie realizowany w dotychczasowy sposób, tj. przez pompę ciepła.

tab. 4 zestawiono prognozowaną ilość wyprodukowanej energii na cele c.w.u. w poszczególnych miesiącach za pomocą instalacji solarnej przy dwóch i jednym kolektorze słonecznym. Widoczne są zarówno okresy nadprodukcji energii w kolektorach, jak i jej niedoborów.

Przy zastosowaniu w budynku dwóch kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera p = 5,06 m2 pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną do podgrzewu c.w.u. realizowane jest w 150,12%. Pompa ciepła musiałaby dogrzewać c.w.u. tylko w styczniu, listopadzie i grudniu, przy utrzymanym zużyciu wody, jakie miało miejsce w 2014 roku (zmierzone roczne zużycie c.w.u. 56,22 m3). Natomiast w pozostałych miesiącach występowałby przegrzew w instalacji solarnej.

Przy tak małym zużyciu c.w.u. w budynku zasadne jest przyjęcie jednego kolektora słonecznego o powierzchni absorbera p = 2,53 m2, który zapewni w 75,06% pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną na cele podgrzewu c.w.u.

Zestawienie energii prognoza

Tabela 4. Zestawienie energii produkowanej na potrzeby podgrzewu c.w.u. za pomocą instalacji solarnej (prognoza)

Wariant II: pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna

Zastosowane rozwiązanie to współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.

Na podstawie pomiarów maksymalnej mocy pompy ciepła niezbędnej do pracy przy podgrzewie c.w.u. do temperatury ok. 55°C oraz uwzględniając potrzeby własne pompy ciepła, dobrano instalację fotowoltaiczną o mocy nominalnej 4,14 kWp.

W skład dobranego zestawu wchodzi:

 • moduł fotowoltaiczny Inventux X3 o mocy 115 Wp – 36 szt.,
 • inwerter trójfazowy 4,2 kW typ Convest 4 I – 1 szt.,
 • dodatkowe elementy okablowania – kpl.,
 • szafki DC i AC – 2 szt.
Zastosowanie paneli schemat

Rys. 2. Schemat technologiczny z pompą ciepła typu solanka/woda z propozycją zastosowania paneli fotowoltaicznych o mocy 4,14 kWp

Sprawność zastosowanych paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii micromorph (połączenie technologii amorficznej i krystalicznej) wynosi 8% i jest dużo niższa niż modułów wykonanych w technologii krystalicznej. Natomiast niewątpliwą zaletą tych paneli jest dużo wyższa sprawność przy nasłonecznieniu poniżej 700 W/m2 w porównaniu z krystalicznymi oraz ich cena – 179 zł/szt., a także 10-letnia gwarancja na 90% i 25-letnia na 80% mocy maksymalnej [13].

Schemat technologiczny instalacji pompy ciepła typu solanka/woda z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych przedstawiono na rys. 2.

Instalacja PV z 36 modułów o mocy 115 W każdy (łącznie 4,14 kWp, pow. brutto 50 m2) została zamontowana na dachu wiaty o powierzchni zabudowy 24,5 m2 (maksymalna powierzchnia niewymagająca pozwolenia na budowę), pod kątem 18° (fot. 2).

Energia z instalacji PV w pierwszej kolejności zasila budynek jednorodzinny i jest wykorzystywana m.in. do podgrzewu c.w.u. i zasilania pompy ciepła, a ewentualna nadwyżka kierowana jest do sieci dystrybucyjnej PGE.

tab. 5 zestawiono ilość wyprodukowanej przez instalację PV energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach na potrzeby pracy pompy ciepła (c.o., c.w.u. i energii pomocniczej) oraz na potrzeby własne budynku. Widoczne są zarówno okresy nadprodukcji energii, jak i niepełnego udziału instalacji PV w zasilaniu PC w energię elektryczną.

Fot. 2. Widok instalacji PV na drewnianej wiacie
obok budynku

Fot. 2. Widok instalacji PV na drewnianej wiacie obok budynku

Wyniki zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła (EPC), w rozbiciu na energię elektryczną zużywaną na potrzeby centralnego ogrzewania (Ec.o.) i potrzeby podgrzewu ciepłej wody (Ec.w.u.), z uwzględnieniem zużycia energii elektrycznej wynikającego ze strat (Estraty) oraz czasu pracy PC podano w tab. 5. Uzyskano je na podstawie pomiarów za pomocą ciepłomierza na cele c.o. i c.w.u. oraz z liczników energii elektrycznej pobieranej przez PC i jej układ sterowania. Pomiary prowadzone były przez cały rok, ze szczegółowym rozbiciem i określeniem czasu oraz rodzaju poboru energii.

Tabela 5. Zestawienie zużycia energii elektrycznej na potrzeby pracy pompy ciepła PC oraz energii elektrycznej produkowanej z instalacji fotowoltaicznej
o mocy 4,14 kWp (wartości zmierzone)

Tabela 5. Zestawienie zużycia energii elektrycznej na potrzeby pracy pompy ciepła PC oraz energii elektrycznej produkowanej z instalacji fotowoltaicznejo mocy 4,14 kWp (wartości zmierzone)

Roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła w 2014 roku wynosiło 6020 kWh (tab. 2 i tab. 5). Instalacja fotowoltaiczna uruchomiona została w październiku 2014 roku i do końca roku wyprodukowała 292,5 kWh energii elektrycznej.

W tym samym okresie w 2015 roku wyprodukowała porównywalną ilość energii elektrycznej. Roczna ilość energii uzyskana z instalacji PV o mocy 4,14 kWp w 2015 roku wyniosła 4086,7 kWh.

Wyniki pomiarów wskazują, że instalacja PV w okresie luty–październik jest w stanie zapewnić w 100% podgrzew c.w.u. W pozostałych miesiącach potrzebne jest dogrzewanie za pomocą pompy ciepła.

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne zastosowania dodatkowego OZE dla pompy ciepła

Nakłady inwestycyjne

W celu porównania aspektów ekonomicznych zastosowania instalacji OZE do współpracy z pompą ciepła określono koszty zakupu i podłączenia instalacji do systemu grzewczego. Dane te uzyskano na podstawie kosztorysu (instalacja PV) i oferty cenowej producenta (kolektory słoneczne).

Wariant I

tab. 6 przedstawiono nakłady inwestycyjne zastosowania do współpracy z pompą ciepła kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera p = 5,06 m2 (2 szt.) i p = 2,53 m2 (1 szt.). Koszt wykonania instalacji z dwoma kolektorami słonecznymi wynosi ok. 18 635 zł, natomiast z jednym kolektorem słonecznym 13 794 zł. Na podstawie pomiaru zużycia c.w.u. i symulacji wyprodukowanej ilości energii cieplnej z kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. (tab. 4) zaleca się montaż jednego kolektora o powierzchni absorbera p = 2,53 m2.

Koszty inwestycyjne kolektorów

Tabela 6. Koszty inwestycyjne zastosowania kolektorów słonecznych do współpracy z pompą ciepła typu solanka/woda zainstalowaną w budynku [9]

Wariant II

tab. 7 przedstawiono nakłady inwestycyjne zastosowania do współpracy z pompą ciepła instalacji PV o mocy 4,14 kWp, pokazanej na rys. 2. Koszty poniesione na budowę i podłączenie instalacji PV o mocy 4,14 kWp wyniosły 18 446 zł.

Koszty instalacji fotowoltaicznej

Tabela 7. Koszty inwestycyjne zastosowania instalacji fotowoltaicznej do współpracy z pompą ciepła typu solanka/woda zainstalowaną w budynku

Koszty eksploatacyjne

Wariant I

W przypadku zastosowania dwóch kolektorów słonecznych do wspomagania pracy pompy ciepła musiałaby ona dodatkowo wyprodukować 367,9 kWh energii cieplnej na dogrzew c.w.u., na co zużyłaby ok. 166,85 kWh energii elektrycznej. Natomiast w przypadku zastosowania jednego kolektora potrzeba by 694 kWh energii cieplnej na dogrzew c.w.u., przy zużyciu 299,82 kWh energii elektrycznej (tab. 4).

Tabela 8. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych wspomagania pompy ciepła za pomocą kolektorów
słonecznych [9]

Tabela 8. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych wspomagania pompy ciepła za pomocą kolektorów słonecznych [9]

Koszty eksploatacyjne dla wariantu z 1 i 2 kolektorami przedstawiono w tab. 8.

Koszt energii elektrycznej niezbędnej do podgrzewu c.w.u. w stanie istniejącym przez pompę ciepła wynosi 351,75 zł/rok.

Przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych do współpracy z pompą ciepła prognozowane koszty dogrzewu c.w.u. wynosić będą 146,89 zł/rok (2 kolektory słoneczne) oraz 199,01 zł/rok (1 kolektor słoneczny), przy rocznym zużyciu ciepłej wody 56,22 m3.

Większe zużycie ciepłej wody i cena 1 kWh energii elektrycznej w innej taryfie generowałyby wyższe koszty jej podgrzewu. Oszczędności z tego tytułu, jakie możemy uzyskać, wynosiłyby odpowiednio: 204,9 zł (przy 2 kolektorach) i 152,7 zł (przy 1 kolektorze).

Zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. jest tym samym nieekonomiczne z uwagi na dodatkowe koszty energii elektrycznej koniecznej do zasilania pompy solarnej i regulatora, szacowane na 81,5 zł/rok, przy kosztach pracy PC wynoszących 106,5 zł (kwiecień–wrzesień). Należy również się liczyć z przegrzewem instalacji solarnej w przypadku małego rozbioru i dużego nasłonecznienia.

Czas zwrotu poniesionych nakładów (SPBT) na budowę instalacji z kolektorami słonecznymi przy kosztach inwestycyjnych 18 635 zł (2 kolektory) i oszczędnościach 204,9 zł/rok wyniesie ok. 91 lat, a przy kosztach 13 794 zł (1 kolektor) i oszczędnościach 152,7 zł/rok 90 lat. Inwestycja taka jest nieopłacalna, dlatego w budynku zastosowano wspomaganie pompy ciepła tylko za pomocą instalacji fotowoltaicznej.

Zastosowanie kolektorów słonecznych jako dodatkowego źródła energii OZE jest uzasadnione ekonomicznie tylko w przypadku instalacji o wysokich kosztach eksploatacyjnych, jakie mamy np. w kotłowniach gazowych na gaz propan-butan czy kotłowniach olejowych, gdzie oszczędności z tytułu wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych sięgają 800–1100 zł/rok [10].

W przypadku pracy instalacji solarnej z pompą ciepła realne oszczędności są niestety znacznie mniejsze, co wynika z bardzo niskich kosztów wytwarzania 1 kWh energii cieplnej przy taryfie G12 i G12w, jakie inwestor uzyskał po opracowaniu systemu monitowania i sterowania indywidualnie parametrami pracy pompy ciepła [8], która przez większą część okresu pracowała w drugiej, tańszej taryfie.

Wariant II

Analizując pracę instalacji PV zestawioną w tab. 5, można zauważyć, że w 2015 roku wyprodukowała ona 4086,7 kWh.

W tym czasie do sieci energetycznej sprzedano 2399,9 kWh energii elektrycznej, z której przy cenie 0,13475 zł/kWh uzyskano przychód równy 320,66 zł, a po opłaceniu podatku akcyzowego 60,99 zł zysk wyniósł 259,67 zł.

Na potrzeby własne obiektu zużyte zostało 1686,8 kWh energii wyprodukowanej z instalacji PV.

W porównaniu do kolektorów słonecznych w okresie dużego nasłonecznienia instalacja fotowoltaiczna ma tę zaletę, że nie będzie powodowała przegrzewu c.w.u.

Występująca w miesiącach letnich duża nadprodukcja energii elektrycznej może być wykorzystywana na potrzeby własne budynku lub do sieci energetycznej.

Zastosowanie instalacji PV o mocy 4,14 kWp w okresie luty–październik umożliwia zaspokojenie potrzeb energetycznych wspomagania pracy PC na cele przygotowania c.w.u. (przy zużyciu rocznym c.w.u. 56,22 m3), natomiast w okresie kwiecień–wrzesień może pokryć energetyczne zapotrzebowanie pompy ciepła na cele c.o. i c.w.u.

Analizowana instalacja PV wyprodukuje ok. 4086,7 kWh/rok i zapewni pokrycie ok. 68% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną pompy ciepła na cele grzewcze i podgrzew c.w.u.

Czas zwrotu poniesionych nakładów (SPBT) na budowę instalacji PV przy kosztach 18 466 zł i wyprodukowaniu przez nią w ciągu roku średnio 4000 kWh (tab. 5) wyniesie ok. 16,36 roku.

Z uwagi na rozbieżne okresy zapotrzebowania na energię przez pompę ciepła oraz dostępności energii odnawialnej z instalacji PV [8], co pokazano na rys. 3, konieczne jest jej gromadzenie np. w sieci krajowej (net-metering) [14] lub FIT (Feed-in-Tariff), w innym przypadku czas zwrotu instalacji PV będzie dużo dłuższy.

Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano bardzo dużą rozbieżność pomiędzy chwilową dostępną mocą produkowaną z instalacji PV a okresem zapotrzebowania na moc przez pracującą pompę ciepła [8].

Na rys. 3 przedstawiono pobór energii i czas pracy pompy ciepła w zależności od różnicy temperatury wewnątrz budynku i temperatury zewnętrznej.

Rys. 3. Zależność poboru energii elektrycznej i czasu pracy pompy ciepła PC od różnicy temperatury na
podstawie pomiarów w 2014 roku

Rys. 3. Zależność poboru energii elektrycznej i czasu pracy pompy ciepła PC od różnicy temperatury na podstawie pomiarów w 2014 roku

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej i ekonomicznej wysunięto następujące wnioski:

1. Koszty eksploatacyjne instalacji pompy ciepła związane z kosztami zakupu energii elektrycznej (w analizowanym budynku wyniosły one w 2014 roku 2361,3 zł) są niższe w porównaniu z tradycyjnymi kotłowniami (ok. 5500 zł/rok) i decydują o atrakcyjności tego systemu.

Wadą jest wysoki koszt zakupu pompy ciepła, rzędu 30–50 tys. zł (w zależności od rodzaju pompy ciepła i wybranego producenta), oraz budowy dolnego źródła ciepła.

Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych na kotłownię z pompą ciepła wynosi niejednokrotnie kilkadziesiąt lat. Zależy on w dużej mierze od rodzaju i ceny paliwa, do którego odnosimy się podczas analizy. Im droższe paliwo konwencjonalne, tym bardziej konkurencyjna jest pompa ciepła i krótszy ma okres zwrotu.

2. Obecnie szeroko stosuje się instalacje z kolektorami słonecznymi obniżające koszty eksploatacyjne podgrzewu c.w.u. poprzez wykorzystanie „darmowej” energii promieniowania słonecznego.

W okresie dużego nasłonecznienia kolektory słoneczne umożliwiają produkcję energii cieplnej do podgrzewania wody, natomiast przy braku jej rozbioru występuje problem z nadwyżką.

Inwestycja z kolektorami słonecznymi może być opłacalna tylko w przypadku dużego zużycia ciepłej wody w budynku lub wysokich kosztów jej podgrzewu (np. wykorzystanie jako paliwa oleju opałowego czy gazu propan-butan) [10].

W analizowanym przypadku czas zwrotu instalacji solarnej z jednym kolektorem słonecznym współpracującym z pompą ciepła przy produkcji ciepłej wody jest inwestycją nieopłacalną, z bardzo długim czasem zwrotu, przewyższającym żywotność kolektora podaną przez producenta urządzeń.

3. Pracująca instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,14 kWp zapewnia pełne zbilansowanie zapotrzebowania na energię dla współpracującej pompy ciepła w okresie od kwietnia do września.

W skali roku energia produkowana z instalacji PV zapewnia pokrycie potrzeb zasilania PC w ok. 68%. W okresie zimowym (październik–marzec) instalacja PV zapewnia pokrycie energetyczne jedynie w granicach od 3,5 do 14,4%.

4. W analizowanym okresie nadprodukcja energii w ciągu dnia o dużym nasłonecznieniu i w miesiącach letnich jest oddawana do sieci PGE (cena sprzedaży ok. 0,13475 zł/kWh przy cenie zakupu w taryfie G12w dziennej 0,710 zł/kWh lub nocnej 0,332 zł/kWh).

W roku 2015 do sieci PGE sprzedano 1593,16 kWh w taryfie I i 806,76 kWh w taryfie II, co dało łącznie 2399,9 kWh/rok, za co uzyskano 320,66 zł.

Po opłaceniu podatku akcyzowego wynoszącego 60,99 zł zysk wyniósł 259,67 zł. Odpowiadałoby to ponownemu zakupowi energii od dystrybutora za łączną kwotę ok. 1399 zł, czyli 0,583 zł/kWh (średnia cena zakupu energii w analizowanym okresie), stanowiącą jedynie 22,92% przychodu za oddaną energię.

Niestety nie jest to dla właścicieli mikroinstalacji duży zarobek, tym samym wydaje się bardzo słabą promocją OZE.

5. Nadmiar energii z paneli fotowoltaicznych można przekazać do sieci energetycznej po podłączeniu instalacji do on-grid (zysk finansowy FIT – obecna nowelizacja nie przewiduje tego sposobu rozliczeń lub odbiór energii – net-metering), czego nie można zrobić z energią wyprodukowaną z kolektorów słonecznych.

Racjonalne wydaje się więc magazynowanie energii w sieci w okresie jej nadprodukcji i ponowna jej konsumpcja w czasie niedoboru. Możliwe i opłacalne byłoby gromadzenie energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej w przypadku zastosowania tzw. net-metering (opomiarowanie netto) lub FIT (Feed-in Tariff) [14, 15].

6. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na instalację fotowoltaiczną o mocy 4,14 kWp, czyli 18 466 zł, biorąc pod uwagę oszczędności wynikające z tytułu zakupu energii elektrycznej, wynosi 16,36 roku.

Na dokładne obliczenie realnych przyszłych kosztów i zysków ze współpracy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną PV ma wpływ nieokreślony obecnie stan prawny i niejasne przepisy. Prace nad ustawami trwały od kilku lat i pojawiło się kilka wariantów:

a) inwestycja (środki własne) – sprzedaż po 80% ceny zakupu, która jest zmienna, obliczana przez URE co kwartał i rok (np. w 2015 roku wynosiła 0,1399 zł/kWh);

b) inwestycja (środki własne) oparta na taryfie gwarantowanej FIT – 0,65 lub 0,75 zł/kWh;

c) EKOkredyt Prosument Banku Ochrony Środowiska lub 40-proc. dotacja z WFOŚiGW – taryf gwarantowanych nie można łączyć z programem dotacji Prosument.

Obecnie za sprzedaż nadprodukcji liczonej w czasie rzeczywistym otrzymujemy 80% ceny hurtowej, czyli ok. 0,1375 zł/kWh, a kiedy nie ma produkcji z PV, ten sam prąd odkupuje się średnio po ok. 0,55 zł/kWh. Od stycznia 2016 r. funkcjonuje:

 • bilansowanie sześciomiesięczne,
 • w czasie nadmiaru energii produkowanej z instalacji PV prąd jest oddawany do sieci, a w chwili zwiększonego poboru można go odbierać z sieci z opłatą przesyłową (w dzień 0,3303 zł/kWh, a w nocy 0,0438 zł/kWh),
 • po sześciu miesiącach następuje bilansowanie i sprawdzenie, czy prosument więcej pobrał, czy oddał.

Nieaktualna jest już ustawowa opcja uzyskania za nadwyżkę produkcji taryfy gwarantowanej, w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej PV wynoszącej 0,65–0,75 zł/kWh. Należy również pamiętać, że zgodnie z ustawą o OZE [15] na właściciela mikroinstalacji OZE nałożony jest obowiązek składania sprawozdań o ilości wyprodukowanej i sprzedawanej energii.

Z ustawy o OZE [14, 15] mają zniknąć taryfy gwarantowane, czyli stałe preferencyjne stawki za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji, natomiast w ich miejsce wprowadzony będzie system opustów, zgodnie z którym za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci prosument będzie mógł otrzymać rabat na kupowaną energię. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą korzystać z 80-proc. rabatu na kupno energii, a posiadaczom instalacji o mocy 10–40 kW przysługiwać będzie rabat w wysokości 70%.

Niewyjaśniona jest do końca kwestia podatkowa, akcyzy oraz kosztów sprzedaży nadwyżki ponad 80% energii dostarczonej do sieci przez prosumenta.

Wykonano w ramach pracy statutowej Politechniki Białostockiej S/WBiIŚ/4/2014

Literatura

 1. Oszczak W., Kolektory słoneczne i fotoogniwa w twoim domu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.
 2. Boczar T., Energetyka wiatrowa: aktualne możliwości wykorzystania, Wydawnictwo „Pomiary Automatyka Kontrola”, Warszawa 2007.
 3. Rubik M., Pompy ciepła – poradnik, Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej INSTAL, Warszawa 1996.
 4. Chwieduk D., Energetyka słoneczna budynku, Arkady, Warszawa 2011.
 5. Piotrowska-Woroniak J., Załuska W., Woroniak G., Analiza pracy poziomego gruntowego wymiennika ciepła współpracującego z pompą ciepła typu solanka–woda, „Instal” nr 10/2015, s. 26–32.
 6. Klubmann-Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Legionowo 2010.
 7. Woroniak G., Piotrowska-Woroniak J., Application of the photovoltaic installation, as a renewable source of energy in the office building, II Międzynarodowa Konferencja „Odnawialne źródła energii, techniki, technologie, innowacje”, Krynica-Zdrój, 26–29 maja 2015.
 8. Załuska W., Tomaszewicz-Załuska D., Piotrowska-Woroniak J., Opracowanie systemu monitorowania i oceny wskaźników energetycznych, stopnia konsumpcji i wytwarzania energii OZE dla budynków w regionie północno-wschodniej Polski, PPI/GB/2013/07-II grant badawczy w ramach projektu „Podlaski Program Innowacyjny w branży budownictwa i zielonych technologii” realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Suwałki 2014.
 9. Tomaszewicz R., Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda w budynku jednorodzinnym, praca dyplomowa, promotor: Piotrowska-Woroniak J., 2015.
 10. Piotrowska-Woroniak J., Bukłacha K., Załuska W., Szczepaniak R., Rozwiązania techniczne modernizacji źródła ciepła w budynku służby zdrowia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, „Instal” nr 6/2014, s.16–22.
 11. www.viessmann.pl.
 12. www.mib.gov.pl.
 13. www.enfsolar.com/ApolloF/solar/Product/pdf/Thin%20film/50d2711215bf6.pdf.
 14. net-metering.pl.
 15. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2015, poz. 478).
 16. gramwzielone.pl.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Zbyszek Zbyszek, 02.12.2016r., 18:28:50 Hm ciekawe rozwiązanie. Do tej pory korzystałem tylko z paneli fotowoltaicznych w swojej firmie i to się oplaciło. Może warto sprawdzić i to.

Powiązane

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.