RynekInstalacyjny.pl

Wysokotemperaturowe pompy ciepła – odpowiedź rynku na „Falę Renowacji”?

Koperty pracy dla sprężarek na czynnik R1234ze(E) Bitzer dla dużych pomp ciepła: a) standard, b) Eco
Źródło: Bitzer [10]

Koperty pracy dla sprężarek na czynnik R1234ze(E) Bitzer dla dużych pomp ciepła: a) standard, b) Eco


Źródło: Bitzer [10]

Na rynku europejskim, w tym polskim, otwiera się kolejny ważny rozdział dla rozwoju sektora pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem pomp tzw. wysokotemperaturowych. Urządzenia te mogą odegrać znaczącą rolę w renowacji istniejących budynków za sprawą przyjętej w październiku 2020 roku europejskiej strategii „Fali Renowacji”.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

W artykule:

• Co najmniej podwojenie liczby termomodernizowanych budynków
• Polska „Fala Renowacji”
• Pompa ciepła: źródło nisko-, średnio- czy wysokotemperaturowe?

Unia Europejska od dawna formułuje i realizuje politykę klimatyczną. Jednym z jej nadrzędnych celów jest, zgodnie z zapisem dyrektywy EPBD [1], dekarbonizacja sektora budynków, tak by stał się on neutralny klimatycznie do 2050 roku. Mechanizmy wynikające z tych celów dla nowych budynków (np. świadectwa charakterystyki energetycznej, a w Polsce standard WT 2021) działają całkiem sprawnie, dotyczą jednak stosunkowo niewielkiego odsetka budynków istniejących. W UE obiekty mające ponad 20 lat stanowią 85% wszystkich budynków, a 85–95% budynków istniejących dziś będzie nadal funkcjonować w 2050 roku [2]. Jednocześnie renowacji pod kątem efektywności energetycznej poddaje się obecnie tylko 1% budynków rocznie [2]. To zdecydowanie za mało, by zrealizować cele klimatyczne na 2030 rok czy osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050.

panasonic baner

Co najmniej podwojenie liczby termomodernizowanych budynków

Dlatego Komisja Europejska 14 października 2020 r. przyjęła strategię na rzecz „Fali Renowacji” [2]. Jej celem jest zwiększenie wskaźników renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych 10 lat oraz taki przebieg procesów renowacji, by prowadziły do większej efektywności energetycznej i oszczędniejszego gospodarowania zasobami (jak wiadomo, budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych) [2].

Strategia „Fali Renowacji” obejmie następujące działania:

 • bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej, w tym stopniowe wprowadzanie minimalnych parametrów charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków;
 • zapewnienie dostępnego i dobrze ukierunkowanego finansowania – obok grantów z polityki spójności na lata 2021–2027 znaczne środki trafią do Polski z Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Fund) powołanego do walki ze skutkami pandemii – według szacunków Komisji Europejskiej będzie to 23,9 mld euro grantów i ponad 34 mld euro pożyczek (do zakontraktowania do 2023 roku i wydania do końca 2026 roku) [3, 4];
 • rozszerzenie rynku zrównoważonych wyrobów i usług budowlanych, co może oznaczać istotne wsparcie dla producentów krajowych (np. producentów kotłów planujących przebranżowienie na produkcję pomp ciepła).

Polska „Fala Renowacji”

W Polsce w lutym 2021 roku powstał projekt dokumentu Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego [5]. Jako cele strategiczne wskazano w nim całkowitą rezygnację z wykorzystania węgla do celów grzewczych (we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 roku), w tym wycofanie możliwości ogrzewania opartego na bezpośrednim spalaniu węgla w budynkach modernizowanych oraz niemal całkowite wycofanie stosowania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 2050 roku [5]. Polska „Fala Renowacji” ma przebiegać w ramach dwóch łączących się procesów:

 1. masowa wymiana źródeł ciepła połączona z termomodernizacją płytką (działania najbardziej opłacalne kosztowo dla danego budynku, prowadzące do obniżenia zużycia EK do co najwyżej 75% pierwotnego zużycia) do 2030 roku, z uwzględnieniem perspektywy renowacji do standardu zeroemisyjnego do 2050 roku;
 2. stopniowe zwiększanie skali termomodernizacji głębokiej (działania, po których parametry budynku spełnią wymagania standardu WT 2021 lub wyższe) do ok. 3% rocznie w perspektywie kolejnych kilkunastu lat.

Rekomendowany w tym projekcie scenariusz renowacji polskiego zasobu budowlanego przedstawia tabela.

Długoterminowa Strategia Renowacji omawia także przykładowe rozwiązania techniczne termomodernizacji głębokiej wraz z wiążącymi się z nimi wyzwaniami: Jedną z możliwości jest wyposażanie budynku w pompę ciepła współpracującą z ogrzewaniem podłogowym lub ściennym. Niestety układanie takich instalacji w istniejącym obiekcie jest nieracjonalne ze względu na koszty i uciążliwości. Pompy ciepła mogą wprawdzie współpracować z tradycyjnymi grzejnikami, ale musiałyby one mieć większą powierzchnię grzewczą: wszystkie stare grzejniki trzeba by było wymienić na nowe, dostosowane do współpracy z nowoczesnymi niskotemperaturowymi źródłami ciepła [5].

Tymczasem producenci – zarówno krajowi, jak i zagraniczni – są coraz lepiej przygotowani, by sprostać temu wyzwaniu. Na rynku oferowanych jest coraz więcej tzw. wysokotemperaturowych pomp ciepła, czyli urządzeń umożliwiających przygotowanie wody grzewczej o temperaturze nie niższej niż 65°C.

Pompa ciepła: źródło nisko-, średnio- czy wysokotemperaturowe?

Powszechnie przyjęło się, że pompa ciepła to najczęściej nisko- lub średniotemperaturowe źródło ciepła, przeznaczone do ogrzewania o niskich lub średnich parametrach. Definicje urządzeń, jak i zastosowań nisko- i średniotemperaturowych, podaje rozporządzenie 2010/30/UE [6]:

 • niskotemperaturowa pompa ciepła oznacza urządzenie zaprojektowane specjalnie do stosowania w niskiej temperaturze, które w warunkach obliczeniowych odniesienia dla klimatu umiarkowanego nie może zapewnić wody grzewczej o temperaturze wylotowej 52°C przy temperaturze termometru suchego (mokrego) na wlocie wynoszącej –7°C (–8°C);
 • zastosowanie niskotemperaturowe oznacza zastosowanie, w którym pompa ciepła zapewnia deklarowaną wydajność grzewczą, gdy temperatura na wyjściu znajdującego się w pomieszczeniu wymiennika ciepła wynosi 35°C;
 • zastosowanie średniotemperaturowe oznacza zastosowanie, w którym pompa ciepła zapewnia deklarowaną wydajność grzewczą, gdy temperatura na wyjściu znajdującego się w pomieszczeniu wymiennika ciepła wynosi 55°C.

Rzeczywiście, urządzenia takie dominują na rynku, ale to się powoli zmienia na rzecz brakujących w tym zestawieniu (bo niezdefiniowanych w przepisach) pomp wysokotemperaturowych. Wysokotemperaturowa pompa ciepła to urządzenie, które może produkować wodę grzewczą o temperaturze zasilania 65°C, a nawet wyższej, bez dodatkowego wspomagania. Takie pompy ciepła sprawdziłyby się przy współpracy z tradycyjną instalacją grzejnikową – idealnie nadawałyby się więc do głębokiej termomodernizacji budynków w ramach „Fali Renowacji”.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła – wykorzystanie wtrysku par

Na rynku dostępne są pompy wysokotemperaturowe z czynnikami syntetycznymi. W urządzeniach tych stosuje się technologię wtrysku par, która zresztą nie jest rozwiązaniem nowym. Technologię tę dla swych sprężarek spiralnych (scroll) wprowadził blisko 15 lat temu Copeland [7]. Rozwiązanie to nosi nazwę EVI (Enhanced Vapor Injection – wzmocniony wtrysk pary). Jego realizacja wymaga zmodyfikowanego obiegu chłodniczego.

W „klasycznym” obiegu ciepło ze źródła dolnego (solanka, powietrze) odbierane jest w parowniku, a w skraplaczu oddawane do instalacji grzewczej. W zaworze rozprężnym następuje obniżenie temperatury i ciśnienia – tak przygotowany czynnik chłodniczy (ciekły) ponownie trafia do parownika. Natomiast w obiegu sprężarki z wtryskiem par dodatkowy zawór rozprężny kieruje część czynnika chłodniczego do dodatkowego wymiennika ciepła. W wymienniku tym czynnik odparowuje – powstała para wtryskiwana jest bezpośrednio do strefy średniego ciśnienia sprężarki.

Dzięki zastosowaniu wtrysku par uzyskuje się wyższe ciśnienie czynnika na wyjściu ze sprężarki. Przy wyższym ciśnieniu skrapla się większa ilość czynnika – cały proces skraplania cechuje się wyższą temperaturą przemiany i wydajnością grzewczą. Tym samym odbierająca ciepło woda grzewcza może uzyskać wyższą temperaturę.

Znaczenie wtrysku par dla pracy układu chłodniczego najlepiej ilustruje tzw. koperta pracy (pole pracy), pokazująca wartości temperatury wody grzewczej (temperatura skraplania) przy temperaturze dolnego źródła, w parowniku (temperatura odparowania; rys. 1) lub ilustrująca zależność ciśnienia od entalpii (rys. 2). Praca pompy ciepła poza kopertą pracy powoduje uszkodzenia sprężarki. Widać więc, że w porównaniu do cyklu tradycyjnego dla sprężarek z wtryskiem par takie ryzyko jest mniejsze – koperta pracy jest szersza. Mimo dużego wzrostu ciśnienia końcowego temperatura końcowa rośnie tylko nieznacznie, zwykle nie przekraczając 125°C, zatem nie wpływa negatywnie na trwałość sprężarki (zarówno podzespołów urządzenia, jak i oleju smarującego zawartego w czynniku chłodniczym).

Rys. 1. Koperty pracy dla układu ze sprężarką Scroll EVI (a) oraz dla układu standardowego (b)

Rys. 1.  Koperty pracy dla układu ze sprężarką Scroll EVI (a) oraz dla układu standardowego (b); Źródło: Vaillant

Pompa ciepła z wtryskiem par ma szerszy zakres pracy – umożliwia zapewnienie wysokiej temperatury wody grzewczej przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego. Na przykład dla pomp ciepła powietrze/woda wysoka temperatura wody grzewczej zapewniona jest także przy niskiej temperaturze zewnętrznej (np. –15°C). Dla tradycyjnych pomp ciepła przy temperaturze poniżej –5ºC wydajność grzewcza spada nawet o 30% – wiąże się to z niższą temperaturą odparowania. Spada wówczas prędkość sprężarki (aby uniknąć przegrzania) i ilość czynnika chłodniczego w obiegu [8]. System z wtryskiem par pozwala na optymalizację ilości czynnika w układzie, a wtrysk par dodatkowo chroni sprężarkę przed przegrzaniem. Możliwa jest samodzielna praca pompy przy niższej temperaturze zewnętrznej (przez większą część roku). Dla układów hybrydowych przesuwa się punkt biwalentny – szczytowe źródło ciepła (najczęściej kocioł) pracuje krócej. Pompa ciepła z wtryskiem par zwykle jest także mniejsza niż „tradycyjna” przy tej samej wydajności grzewczej (dzięki mniejszej sprężarce).

Koperta pracy

Rys. 2. Koperta pracy – zależność ciśnienia od entalpii; Źródło: Vaillant

Pompa ciepła ze sprężarką Scroll EVI cechuje się także wysoką efektywnością pracy (COP jest zazwyczaj wyższy niż dla standardowej pompy ciepła). Na przykład dla pompy ciepła na R32 zbadano, że przy niższej temperaturze tłoczenia wtrysk pary zwiększa wydajność grzewczą urządzenia o ok. 3–9% w stosunku do rozwiązania tradycyjnego (optymalne wyniki uzyskuje się przy wtrysku pary o udziale masowym 12–16%) [9].

Gazowa absorpcyjna pompa ciepła

W absorpcyjnej pompie ciepła tradycyjny amoniakalny układ chłodniczy uzupełniony jest o układ absorpcyjny. Wysoka temperatura wody grzewczej jest zatem zapewniona dzięki wykorzystaniu dodatkowego ciepła absorpcji, ten rodzaj pompy ciepła również może zapewnić wysoką temperaturę. Podczas spalania w palniku gazowym (gaz ziemny lub LPG) powstaje ciepło, które powoduje odparowanie z roztworu bogatego czynnika chłodniczego. Pary czynnika, oczyszczane z pary wodnej w rektyfikatorze i deflegmatorze, kierowane są do skraplacza. Następuje oddanie ciepła do wody grzewczej i skierowanie ciekłego czynnika przez zawór rozprężny do parownika. Odparowany czynnik przepływa do absorbera, gdzie następuje absorpcja par czynnika przez roztwór ubogi (z dolnej części generatora), który zostaje rozprężony i rozpylony. Powstały w ten sposób roztwór bogaty kierowany jest na wymiennik rurowy, gdzie skrapla się i oddaje powstałe ciepło do wody grzewczej. Pompa pompuje roztwór bogaty do warnika i cały proces się powtarza.

Problemem związanym z zastosowaniem gazowych pomp absorpcyjnych w „Fali Renowacji” jest zapisane w Długoterminowej Strategii Renowacji stopniowe wycofywanie się z gazu ziemnego do 2050 roku [5]. Jednak palnik gazowy pomp absorpcyjnych może być zasilany także biogazem lub gazem płynnym (LPG). Pewną szansą może być też zastosowanie w tych urządzeniach mieszanek gazowych z udziałem wodoru.

Pompy ciepła na nowe czynniki

Pompy ciepła mają charakter urządzeń wysokotemperaturowych także w przypadku tzw. nowych (alternatywnych) czynników chłodniczych. Rozwiązania oparte na czynnikach chłodniczych naturalnych, tj. R290 (propan) i R744 (dwutlenek węgla), mają szersze koperty pracy (rys. 3) i wyższy współczynnik ciśnienia – choć przy niskich sprężach sprężarki na R290 okazują się mniej wydajne niż sprężarki na czynniki syntetyczne z wtryskiem par.

 Przykład koperty pracy

Rys. 3.  Przykład koperty pracy dla pompy ciepła powietrze/woda ze sprężarką spiralną (scroll) na czynnik R290; Źródło: Kołton

Rozwiązania wysokotemperaturowe dostępne są także dla sprężarek innych niż spiralne. Jeden ze znanych producentów zwiększył zakres zastosowań swoich półhermetycznych sprężarek śrubowych, które mogą się stać sercem dużych przemysłowych pomp ciepła. Producenci przemysłowych pomp ciepła dostają możliwość uzyskania wody grzewczej o temperaturze do 85°C [10]. W przypadku urządzeń na czynnik R1234ze(E) te o wydajności grzewczej od 250 do 1000 kW mogą mieć temperaturę parowania 35°C i temperaturę skraplania 80°C, a dla czynników R1234ze(E) i R515B w rozwiązaniu dla poszerzonej koperty pracy parametry mogą wynieść do 40°C (temperatura odparowania) i do 93°C (temperatura skraplania) – rys. 4. Poszerzone pole pracy sprężarek umożliwi powstanie i produkcję wielkoskalowych, wysoce wydajnych przemysłowych i komercyjnych pomp ciepła.

 Koperty pracy dla sprężarek

Rys. 4.  Koperty pracy dla sprężarek na czynnik R1234ze(E) Bitzer dla dużych pomp ciepła: a) standard, b) Eco; Źródło: Bitzer [10]

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. L 156/75 z 19.06.2018), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=pl
 2. Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia, COM(2020) 662 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0662
 3. Recovery plan for Europe, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en (dostęp: 6.04.2021)
 4. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – wysłuchanie dla Krajowego Planu Odbudowy, https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-energia-i-zmniejszenie-energochlonnosci-wysluchanie-dla-krajowego-planu-odbudowy
 5. Rada Ministrów, Długoterminowa Strategia Renowacji. Wspieranie Renowacji Krajowego Zasobu Budowlanego (projekt załącznika do uchwały). Warszawa, luty 2021, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dlugoterminowa-strategia-renowacji (dostęp: 6.04.2021)
 6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811
 7. Głowala Adam, Sprężarki spiralne z wtryskiem par. Propozycja Copeland dla nowoczesnych pomp ciepła, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” 1/2007
 8. Flash injection for high performance at low temperatures, https://www.heatingandventilating.net/flash-injection-for-high-performance-at-low-temperatures
 9. Xu Shuxue, Ma Guoyuan, Liu Qi, Liu Zhongliang: Experiment study of an enhanced vapor injection refrigeration/heat pump system using R32, „International Journal of Thermal Sciences” No. 68, 2013, p. 103–109. DOI:10.1016/j.ijthermalsci.2012.12.014
 10. BITZER approves CSH screw compressors for use in large heat pumps, https://www.bitzer.de/gb/en/press/bitzer-approves-csh-screw-compressors-for-use-in-large-heat-pumps.jsp
 11. Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML /?uri=CELEX:52019DC0640
 12. Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego, COM(2020) 299 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0299
 13. Materiały techniczne firm: Bitzer, Emerson/Copeland, Galmet, Gazuno, Kołton, Mitsubishi Electric, Vaillant, Viessmann

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Waldemar Joniec Pompy ciepła. Niestandardowe zastosowania i nowe urządzenia

Pompy ciepła. Niestandardowe zastosowania i nowe urządzenia Pompy ciepła. Niestandardowe zastosowania i nowe urządzenia

Udział pomp ciepła w instalacjach ogrzewania budynków będzie wzrastał. Decyduje o tym powszechny dostęp do energii zasilającej te urządzenia oraz energii, którą czerpią one z powietrza, gruntu i wód, a...

Udział pomp ciepła w instalacjach ogrzewania budynków będzie wzrastał. Decyduje o tym powszechny dostęp do energii zasilającej te urządzenia oraz energii, którą czerpią one z powietrza, gruntu i wód, a także ciepła odpadowego. Coraz lepsze perspektywy rysują się też przed gazowymi pompami ciepła z uwagi na budowę biogazowni oraz spadek cen gazu ziemnego i jego potencjalnie dużą podaż ze złóż łupkowych.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

dr inż. Małgorzata Smuczyńska Rynek pomp ciepła w Polsce

Rynek pomp ciepła w Polsce Rynek pomp ciepła w Polsce

Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych....

Polska jako kraj członkowski UE zobowiązana jest do implementacji do prawodawstwa krajowego wymogów unijnych, między innymi dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jej głównym celem jest doprowadzenie do wzrostu wykorzystania OZE w całkowitym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 r. Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce i pozostałych krajach Unii wskazują, że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań dyrektywy może odegrać geotermia, zwłaszcza niskotemperaturowa,...

Waldemar Joniec Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy Rynek pomp ciepłaWyniki i trendy

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie...

Europejski rynek pomp ciepła w latach 2005–2008 rozwijał się w tempie od 10 do 30% rocznie. Po kryzysie w 2009 r. odnotowano spadek o ok. 12% i niewielkie wzrosty w następnych latach. Jaka jest obecnie sytuacja tego segmentu rynku i co przyniesie mu przyszłość?

Paweł Lachman Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE Perspektywy rynku urządzeń grzewczych w UE

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą...

Po 2015 r. diametralnie zmieni się rynek urządzeń centralnego ogrzewania w Europie. Wymogi ecodesign i oznakowania energetycznego wpłyną na sprzedaż pomp ciepła i kotłów na biomasę, a na rynek nie będą mogły wejść niskoefektywne urządzenia grzewcze.

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

dr inż. Piotr Kubski Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii...

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii nawiązuje do wymagań zawartych w załączniku VII poprzedniej dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa z 2009 r. spowodowała konieczność wprowadzenia do krajowego systemu prawnego ustawy o promocji OZE i rozporządzeń wykonawczych. Jednak mimo że...

Waldemar Joniec Pompy ciepła – nietypowe realizacje

Pompy ciepła – nietypowe realizacje Pompy ciepła – nietypowe realizacje

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę,...

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę, to rozwiązania zastosowane w domu pod Krakowem będą raczej inspiracją do osiągania statusu budynku niskoenergetycznego, a nawet zero- i plusenergetycznego. W artykule opisano jedynie fragment instalacji w domu Galia i rozwiązania te mają charakter eksperymentalny. Przez lata optymalizowano je jednak,...

Paweł Lachman Pompy ciepła w układach hybrydowych

Pompy ciepła w układach hybrydowych Pompy ciepła w układach hybrydowych

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych...

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych urządzeń grzewczych (najwyższe klasy: A+ i A++). Nie bez znaczenia jest też duży udział energii ze źródeł odnawialnych przekazywany przez pompę ciepła (min. 60% dla sezonowego współczynnika SPF równego 2,5).

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

PORT PC Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania...

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.