RynekInstalacyjny.pl

Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady
fot. IKEA

Instalacje z pompami ciepła - przykłady


fot. IKEA

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

IKEA Wrocław

Nowy obiekt IKEA we Wrocławiu wyróżnia się innowacyjnymi i energoefektywnymi oraz ekologicznymi rozwiązaniami. Jest ogrzewany przy użyciu energii odnawialnej czerpanej z pionowego gruntowego wymiennika ciepła, a dzięki odzyskowi ciepła podgrzewana jest ciepła woda użytkowa.

Latem nadmiar ciepła powstający w procesie chłodzenia wykorzystywany jest do regeneracji wymiennika w gruncie.

W nowym budynku zastosowane zostały również tuby solarne doprowadzające światło słoneczne do niższych kondygnacji, co pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej na oświetlenie.

Wody opadowe są gromadzone i wykorzystywane do spłukiwania toalet oraz podlewania roślin na otwartym parkingu na poziomie parteru, nad którym znajdują się dwie właściwe kondygnacje budynku – hale, magazyny, biura itd. Parking ma 1450 miejsc i stanowiska do bezpłatnego ładowania pojazdów elektrycznych.

Na parterze znajdują się też pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia i wieże chłodnicze.

Głównym źródłem ciepła i chłodu dla budynku są dwie pompy ciepła PC1 i PC2 typ FOCS2-W/H/CA o mocy grzewczej 540 kW i chłodniczej 830 kW każda, produkujące ciepło zimą i chłód latem (rys. 1). Urządzenia usytuowano w pomieszczeniu technicznym na parterze. Pompy ciepła wykorzystują energię cieplną z gruntu za pomocą pionowych sond zlokalizowanych pod naziemnym odkrytym parkingiem obok budynku IKEA.

Schemat instalacji

Rys. 1. Schemat instalacji w obiekcie IKEA we Wrocławiu; rys. IKEA

Moc dolnego źródła wynosi 690 kW (3 × 230 kW). Instalacja gruntowego wymiennika składa się ze 120 pionowych odwiertów w sześciu polach po 20 odwiertów o głębokości 133 mb. i średnicy 143 mm każdy, z przewodami z PE100 ø 40 x 3 mm (U-kształtne sondy). Odległość między sondami wynosi 5,3 m. Centralnym elementem każdego pola jest studnia zbiorczo-rozdzielaczowa z rozdzielaczami w układzie Tichelmanna. Następnie instalacja prowadzona jest ze studni do kotłowni i pomp ciepła.

W obiegu między dolnym źródłem (5/0°C) a pompami ciepła zastosowano glikol propylenowy 20%. Z pomp ciepła energia trafia do wodnej instalacji o parametrach 45/40°C. Dla każdej pompy zastosowano oddzielne zestawy pompowe. Szczytowym źródłem ciepła jest gazowy kocioł kondensacyjny SGB400D o mocy 400 kW, który pracuje na parametrach 60/40°C wodnej instalacji c.o.

Pompy ciepła i kocioł gazowy zasilają instalacje wyposażone w grzejniki oraz nagrzewnice wodne i dostarczają ciepło do central wentylacyjnych. Projektowe maksymalne obciążenie cieplne dla budynku wynosi: instalacja c.o. grzejnikowa 77,8 kW, instalacja c.o. z nagrzewnicami wodnymi 385,5 kW, nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych 1416 kW – razem 1879,3 kW.

Instalacja c.o. pokrywa straty ciepła w pomieszczeniach magazynowych, technicznych, toaletach, WC, zapleczach oraz biurach. Zdecydowaną większość zapotrzebowania na ciepło i chłód pokrywa instalacja wentylacyjna z centralami, w których znajdują się nagrzewnice. W niektórych pomieszczeniach ciepło zapewniają też nagrzewnice wodne i grzejniki.

Są też pomieszczenia, w których zastosowano klimakonwektory grzewczo-chłodzące. Wybór zależy od funkcji pomieszczeń i wymagań komfortu – jak np. łazienki i pomieszczenia dla dzieci czy sale konferencyjne i szkoleniowe.

W okresie letnim pompy ciepła, produkując chłód do chłodzenia pomieszczeń, mogą oddać ciepło od strony skraplacza w 100% do dwóch wież chłodniczych pracujących w układzie zamkniętym o mocy 1000 kW każda. Układ wyposażono także w instalację regeneracji wymiennika gruntowego, która zrzuca ciepło do gruntu w okresie letnim.

Chłód z pomp ciepła w glikolowej instalacji o parametrach 7/12°C trafia na wymiennik o mocy ok. 1660 kW i następnie do obiegu wodnego o parametrach 10/15°C. Natomiast chłód do pomieszczeń jest przekazywany poprzez system wentylacji – za pomocą nagrzewnic w dachowych centralach wentylacyjnych. W obiekcie 1640 kW maksymalnego zapotrzebowania obliczeniowego dostarczają centrale, a 7 kW klimakonwektory.

 

IKEA Berlin-Lichtenberg

Ten drugi pod względem wielkości obiekt IKEA w Europie wyróżnia się efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem energii odnawialnej (rys. 2). Jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła wykorzystano sieć kanalizacyjną o przepustowości 500–1400 m3/h.

W sieci tej zastosowano rurowy wymiennik ciepła z przewodem wewnętrznym DN 700 i zewnętrznym DN 800 o długości 204 m i przepływie 1 m/s. Spadek temperatury ścieków wynosi 2 K. Dolne źródło wykorzystują trzy pompy przemysłowe o 500 kW mocy grzewczej i 380 kW chłodniczej każda (IWWS 520 ER2, sprężarki śrubowe) do ogrzewania i chłodzenia obiektu.

Zimą pompy ciepła odbierają ciepło z kanalizacji (ok. 10°C) i podgrzewają niskotemperaturową instalację centralnego ogrzewania do 35°C. Latem służą do chłodzenia, w tym transferu ciepła z budynku do kanalizacji. Rozwiązanie takie umożliwia zapewnienie obiektowi 100% zużywanej energii do chłodzenia latem i 70% do ogrzewania zimą.

Szczytowe źródło ciepła stanowią dwa gazowe kotły kondensacyjne o mocy 510 kW każdy.

W obiekcie zastosowano także instalację solarną z kolektorami słonecznymi o łącznej powierzchni czynnej 50 m2 do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz instalację fotowoltaiczną o powierzchni 4000 m2 i wydajności 570 000 kWh.

Wody opadowe są zagospodarowywane w podziemnym zbiorniku o pojemności 450 m3 i wykorzystywane do spłukiwania toalet.

W stosunku do tradycyjnego rozwiązania ograniczono emisję CO2 o ok. 2000 ton rocznie. W celu uzyskania wysokiej efektywności energetycznej systemu zastosowano niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe), a w systemie wentylacji odzysk ciepła i chłodu. Do gromadzenia zapasu energii służy akumulacyjny zasobnik ciepłej wody o pojemności 1250 m³.

Schemat ideowy instalacji IKEA

Rys. 2. Schemat ideowy instalacji IKEA Berlin-Lichtenberg w funkcji ogrzewania (a) i chłodzenia (b); rys. IKEA

Magazyn ciepła w Ząbkach

Ciekawym i innowacyjnym przykładem magazynowania ciepła jest instalacja w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy [1]. To pierwszy tego typu w Polsce sezonowy magazyn ciepła (tzw. STES – Seasonal Thermal Energy Storage). Powstał w ramach współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu EINSTEIN. Ciepło jest magazynowane w wodzie zgromadzonej w zasobniku o pojemności 800 m3, średnicy 14 m i wysokości 8 m, w którym można zgromadzić przed sezonem grzewczym ok. 167,6 GJ energii. Dostarczają ją kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 150 m2.

Instalację wyróżnia od innych podobnych zbiorników funkcjonujących w UE zastosowanie sprężarkowej pompy ciepła (rys. 3), która zwiększa efektywność energetyczną instalacji i system grzewczy w szpitalu charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii pierwotnej.

Sezonowy magazyn ciepła

Rys. 3. Sezonowy magazyn ciepła w Ząbkach;


źródło: Mostostal Warszawa

W instalacji zastosowano prototypową pompę ciepła o szczytowej mocy 120 kW wyprodukowaną przez polskiego producenta zgodnie z projektem opracowanym na Uniwersytecie w Ulsterze. O takim wyborze zdecydowała konieczność dostosowania parametrów pracy do wysokotemperaturowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku, w którym nie ma możliwości jej modernizacji.

Woda w zasobniku osiąga różną temperaturę i żeby móc zasilać istniejący w szpitalu układ ogrzewania energią słoneczną, trzeba było dostarczyć do instalacji c.o. wodę o temperaturze zasilania 70–80°C – służy do tego właśnie pompa ciepła.

Kolejnym nietypowym wyzwaniem był fakt, że dolne źródło dla tej pompy ciepła ma stosunkowo wysoką temperaturę i żeby jak najefektywniej wykorzystać energię zgromadzoną w zbiorniku z ciepłą wodą, pompa pracuje w zakresie temperatur 30–55°C. To z kolei wymagało zastosowana odpowiedniego czynnika chłodniczego – R245fa.

Układ został tak zaprojektowany, że pompa ciepła może pracować z sezonowym współczynnikiem efektywności SCOP bliskim 5, czyli z jednej jednostki energii elektrycznej zużytej do napędu sprężarki pompy do instalacji wprowadzane jest pięć jednostek ciepła.

Gdy woda w zasobniku osiąga temperaturę powyżej 55°C, kierowana jest bezpośrednio do węzła cieplnego z ominięciem pompy ciepła.

Z kolei gdy temperatura wody w zasobniku spadnie poniżej 30°C, pompa ciepła także przestaje pracować, a energię do instalacji c.o. dostarcza kocioł gazowy.

Energia kierowana do instalacji c.o. bezpośrednio z kolektorów oraz z wykorzystaniem pompy ciepła pokrywa 60% zapotrzebowania obiektu na cele grzewcze, resztę dostarcza kocioł gazowy.

Instalację wykonał Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa SA. Wyposażono ją w system monitoringu, który umożliwia pełną analizę sprawności energetycznej.

Wykorzystanie pompy ciepła w układzie kolektorów słonecznych i dużego zasobnika ciepła ze szczytowym kotłem gazowym powinno zwiększyć efektywność energetyczną o 20% i zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 35%, a koszty ogrzewania o 25% [1].

OZE w kopalni węgla kamiennego

Zarządzana przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Demex” dawna kopalnia Concordia w Zabrzu jest obecnie zabytkiem techniki górniczej i atrakcją turystyczną.

Pompy ciepła

Fot. 2. Pompy ciepła w szybie Maciej

Wodę z szybu górniczego wykorzystano jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła (fot. 2), które dostarczają energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia w barze, restauracji i biurach. Natomiast budynki i urządzenia kopalni udostępniono do zwiedzania w ramach Szlaku Zabytków Techniki.

Miejscowy plan zagospodarowania dla celów grzewczych dopuszcza wyłącznie rozwiązania ekologiczne – w tym przypadku w grę wchodziły kotły gazowe lub pompy ciepła.

O wyborze pomp zdecydowała dostępność dużych ilości wypompowywanej wody, która z szybu trafia do dwóch zbiorników retencyjnych. Zimą woda ta jest źródłem ciepła, a latem chłodu – ma stałą temperaturę 8–9°C. W zimie na potrzeby pracy pompy ciepła woda przepompowywana jest przez wymiennik woda/glikol, a latem trafia do drugiego wymiennika woda/woda lodowa. Latem pompa ciepła nie produkuje chłodu, a jedynie steruje procesem i wykorzystuje niską temperaturę wody pozyskiwanej z szybu do chłodzenia pasywnego.

Pompa ciepła współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, które jest zainstalowane w całym obiekcie z wyjątkiem ostatniego piętra, a także z klimakonwektorami zamontowanymi w przeszklonej części wejściowej.

Ciepło z pompy ciepła trafia też do central wentylacyjnych wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice.

Z centralami współpracują aktywne belki indukcyjne, które są kombinacją systemu powietrznego i wodnego. Belki te w zależności od potrzeb ogrzewają lub chłodzą (woda lodowa), mają też możliwość dostarczania powietrza z centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym. Nie działają na zasadzie nadmuchu, a chłodne powietrze opada z nich powoli i nie powoduje dyskomfortu.

W okresie grzewczym woda lodowa nie krąży i do belek trafia tylko ciepłe powietrze z centrali wentylacyjnej, która energię cieplną czerpie z pompy ciepła poprzez nagrzewnicę wodną centrali oraz korzysta z ciepła odzyskiwanego na wymienniku obrotowym z powietrza wywiewanego.

Wykonawca (firma Ro-Instal) zastosował w układzie dwie gruntowe pompy ciepła DHP-R o mocy 52 kW każda dla temperatury dolnego źródła ok. 8°C.

Pompy te wyposażone są w webserwery, które pozwalają kontrolować i monitorować pracę instalacji grzewczej przez internet. Mają funkcję gazu gorącego (TGG) – pomiędzy sprężarką a skraplaczem znajduje się dodatkowy mały wymiennik, przez który z jednej strony przepuszczany jest czynnik chłodniczy w fazie gorącego gazu (ponad 100°C) ze sprężarki do skraplacza, a z drugiej woda grzewcza.

Zastosowana w pompach DHP-R funkcja przegrzewu chroni zasobniki c.w.u. przed bakteriami Legionella, co ma szczególne znaczenie w obiektach publicznych i komercyjnych.

W układzie zamontowano dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej – mniejszy o pojemności 220 l współpracuje bezpośrednio z instalacją gazu gorącego, a w większym (700 l) woda jest podgrzewana tradycyjnie przez pompę ciepła.

Koszty eksploatacyjne układu z pompami ciepła ponoszone na ogrzewanie i c.w.u. są mniejsze o ok. 40% od kosztów układu zasilanego kotłem gazowym. Kolejna korzyść to chłodzenie pasywne, kilkukrotnie tańsze w porównaniu do tradycyjnych klimatyzatorów zasilanych energią elektryczną.

Pompy ciepła w przemyśle i energetyce

Odzysk ciepła odpadowego to najbardziej efektywny sposób wykorzystania technologii pomp ciepła. W wielu procesach w przemyśle, zwłaszcza spożywczym, a także w energetyce powstają duże ilości ciepła odpadowego. Wykorzystanie go poprzez podniesienie temperatury do użytecznego poziomu przy niskim nakładzie energetycznym umożliwiają pompy ciepła, a inwestycje te charakteryzują się krótkimi okresami zwrotu. Dla zastosowań takich produkowane są specjalne typoszeregi pomp ciepła o dużych mocach, nawet do 15 000 kW, i możliwości podnoszenia temperatury wody do 90°C.

W procesach spalania dąży się do tego, by z paliwa pozyskać jak najwięcej energii. W tym celu stosuje się m.in. układy kogeneracyjne, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Jednak instalacje takie nie są standardem i w energetyce zawodowej sprawność wytwarzania energii elektrycznej wynosi tylko 40–50%.

chemat ideowy instalacji

Rys. 4. Schemat ideowy instalacji ze skruberem i pompami ciepła do odzysku ciepła ze spalin


Źródło: Rys. GEA

Przy spalaniu takich paliw, jak gaz i olej opałowy, większość ciepła ze spalin (nawet ponad 90%) można odzyskać przez bezpośrednią wymianę z obiegiem wody gorącej. Ze spalania paliw o stosunkowo wysokiej wilgotności, jak np. biomasa czy odpady komunalne, w sposób bezpośredni można odzyskać ze spalin tylko część ciepła, do ok. 80%. Pozostałe 20% ciepła można odzyskać w oczyszczających spaliny mokrych odpylaczach – skruberach [3].

W energetyce zawodowej tkwi też ogromny potencjał stosowania pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe w produkcji energii elektrycznej – w klasycznych układach produkcji energii elektrycznej 60% energii jest niewykorzystane i stanowi odpad. Ciepło to może być z powodzeniem wykorzystane jako dolne źródło pomp ciepła.

Schemat ideowy instalacji

Rys. 5. Schemat ideowy instalacji z pompą ciepła do podgrzewu powrotnej wody ciepłowniczej; rys. GEA

Przykładem zastosowania pomp ciepła w instalacji przemysłowej jest spalarnia odpadów w Sztokholmie, gdzie zainstalowano w 2013 r. pompę ciepła o mocy 7200 kW. W układzie tym wykorzystano ciepło ze spalin (rys. 4). Woda powrotna z układu ciepłowniczego o średniej temperaturze 60°C podgrzewana jest przez pompę ciepła do 65°C (rys. 5).

I w tym tkwi źródło ekonomicznego sukcesu tej inwestycji, gdyż COP układu przekracza 6,5. Woda w układzie ciepłowniczym podgrzana przez pompę ciepła trafia następnie do kotła, który zapewnia jej parametry wody sieciowej (maks. 120°C), po czym trafia do odbiorców ciepła.

Niepozorne 5°C, o które podgrzewana jest woda w tym układzie, sprawiło, że w spalarni odpadów o mocy 80 MWe i 57 MWc przybyło dodatkowe 7,2 MW z ciepła odzyskiwanego ze spalin, a zysk ekologiczny to mniejsza o 14% emisja CO2. Prosty okres zwrotu inwestycji w montaż instalacji ze skruberem i pompami ciepła wynosi mniej niż 3 lata [4].

Literatura

  1. www.mostostal.waw.pl/zrownowazony-rozwoj/badania-i-rozwoj/aktualnosci/archiwum/energia-cieplna -wprost-z-natury.
  2. Szyb M., Odnawialne źródło energii w kopalni węgla kamiennego, Danfoss Engineering Tomorrow, 2014.
  3. Hoffmann K., Optimising heat recovery from industrial processes with heat pumps, GEA, Jan. 16, 2015, http://www.ehpa.org/about/news/article/optimising-heat-recovery-from-industrial-processes-with-heat-pumps.
  4. Materiały firmy GEA, www.gea.com.
  5. Materiały techniczne i informacyjne firm: Danfoss, IKEA, PORT PC, Frapol, Ochsner.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.