RynekInstalacyjny.pl

Odzysk ciepła z kanalizacji

Zainstalowany wymiennik GFX współpracujący z pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczem wody, Fot. redakcja RI

Zainstalowany wymiennik GFX współpracujący z pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczem wody, Fot. redakcja RI

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Jednym z kierunków pozyskania ciepła z odprowadzanych ścieków jest opracowanie małego wymiennika umiejscowionego w pobliżu ujścia ciepłych ścieków do instalacji kanalizacyjnej. Ten kierunek został wybrany, gdyż wg szacunków w krajach UE jest ok. 58 mln zmywarek, 232 mln pralek i 63 mln pryszniców, które pochłaniają blisko 90% całkowitej energii wykorzystanej do ogrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Daje to w przybliżeniu 26 500 TJ energii cieplnej. Prace nad wdrożeniem takiego wymiennika prowadzi stowarzyszenie Low­heat [5].

Wymiennik ma odzyskać 50% energii zużytej do ogrzania wody, a jego koszt zakupu nie powinien wynosić więcej niż ok. 200 EUR. Wprowadzenie do powszechnego stosowania takich wymienników pozwoliłoby zmniejszyć całkowite zużycie energii w budynkach mieszkalnych o 7%, co daje oszczędności ok. 1000 kWh rocznie dla jednego mieszkania, a w skali Europy pozwoli zaoszczędzić 10 mld kWh energii. W ramach tego projektu w firmie Pera [6] opracowano wymiennik Warmit ze stali nierdzewnej i tworzywa, który w optymalnych warunkach odzyskuje do 50% ciepła z wody użytej pod prysznicem.Natomiast w USA, w ramach projektu dotowanego przez DOE Iventions Program [8] opracowano urządzenie o nazwie GFX.

element sieci kanalizacyjnej

Fot. 2. Widok elementu sieci kanalizacyjnej z wymiennikiem ciepła wraz z płytą minimalizującą powstawanie biofilmu i zatrzymywanie się osadów [1]
Źródło: RI

wymienniki przed zamontowaniem

Fot. 3. Widok wymienników przed zamontowaniem do kanału [4]
Źródło: RI

Jest to prosty w budowie przepływowy wymiennik pionowy odzyskujący ciepło ze ścieków w budynkach. Wymiennik ten instaluje się w dostępnej, pionowej części przewodu kanalizacyjnego (pionu) w budynku. Urządzenie składa się z 3'' lub 4'' rury, przez którą przepływają ciepłe ścieki oraz ½'' miedzianej spirali owiniętej wokół rury kanalizacyjnej. Ciepło jest przekazywane ze ścieków przepływających przez pion, do zimnej wody płynącej jednocześnie ku górze w spirali okalającej tę rurę. Rury w spirali są lekko spłaszczone w miejscu, w którym dotykają pionu, a specjalny stop lutowniczy łączący spiralę z pionem zmniejsza rezystancję cieplną i poprawia tym samym transfer energii. Kluczem do opatentowania tego urządzenia było spostrzeżenie, że ścieki tworzą biofilm wewnątrz rur kanalizacyjnych, gdy spływają swobodnie w otwartym kanale, a to istotnie spowalnia ich przepływ i tym samym zwiększa efektywność transferu ciepła ze spływających ścieków do spirali otaczającej rurę.

konfiguracje instalacji z wymiennikiem

Rys. 1. Różne konfiguracje instalacji z wymiennikiem GFX i podgrzewaczem c.w.u. [9]
Źródło: RI

Badania przeprowadzone przez Pennsylvania Power and Light [7] wykazały, że koszt montażu GFX w mieszkaniach zwraca się po 2÷5 latach. Badania zostały przeprowadzone na zamontowanym GFX (koszt 500 USD), a oszczędności sięgnęły 800÷2300 kWh rocznie, w zależności od liczby łazienek w budynku. Opłacalność takiej inwestycji rosła wraz z liczbą codziennych kąpieli pod prysznicem. Ponadto, oprócz redukcji kosztów energii, zastosowanie tego wymiennika pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na podgrzanie wody, a ma to znaczenie, jeśli w danej chwili z prysznica korzysta więcej osób niż zazwyczaj.

Drugi kierunek poszukiwania technologii odzysku ciepła z kanalizacji opiera się na wykorzystaniu dużych wymienników oraz pomp ciepła. Pierwsze badania w Europie nad wykorzystaniem ciepła w budynkach mieszkalnych ze ścieków odprowadzanych do kanalizacji rozpoczęto w latach 80. w Szwajcarii. Zbudowano kilkanaście prototypów urządzeń, jednak nie znalazły one powszechnego zastosowania. Wysokie koszty inwestycyjne i niska sprawność ówczesnych pomp ciepła nie zachęcały do takich inwestycji. Przed kilku laty idea odzysku ciepła z kanalizacji ponownie zaczęła być aktualna. Propaguje ją m.in. program „EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen” [2], w który zaangażowane są m.in. branżowe zrzeszenia zawodowe. Obecnie ceny paliw, a szczególnie oleju opałowego zachęcają do ponownego zainteresowania się tymi rozwiązaniami. W Szwajcarii działa 29 takich instalacji, a kilkanaście następnych jest w fazie projektowania.

kanał o małym przekroju

Fot. 4. Widok kanału o małym przekroju z wymiennikiem [4]
Źródło: RI

kanał o przekroju owalnym

Fot. 5. Widok kanału o przekroju owalnym z wymiennikiem [4]
Źródło: RI

Pilotażowe inwestycje z różnymi rozwiązaniami technologicznymi powstały w Niemczech oraz Austrii (wzrasta zainteresowanie ich szerszym zastosowaniem). Według szacunków niemieckich, w 10% istniejących budynków mieszkalnych można zapewnić energię na pokrycie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wodę użytkową z odzysku ciepła z kanalizacji [1]. Instalacje do odzysku ciepła z kanalizacji zapewniają dodatkowe źródło energii w długiej perspektywie czasowej. Pozwalają na niezależne uzyskiwanie energii do wytwarzania ciepła w okresie grzewczym i chłodu latem. Inwestycje te wpływają na zmniejszenie emisji CO2 i oszczędzanie energii pierwotnej oraz na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.

odzysk ciepła ze ścieków

Rys. 2. Schemat ideowy odzysku ciepła ze ścieków [3]
Źródło: RI

Latem temperatura wody w kanalizacji wynosi ok. 20°C, zimą spada do 10÷12°C. Ciepło zawarte w ściekach można odzyskać dzięki zastosowaniu specjalnych wymienników umiejscowionych w dolnej części grawitacyjnego kanału kanalizacyjnego. Wymienniki mogą być elementem nowych sieci lub mogą być dodawane do istniejących już kanałów (fot. 2., 3., 4., 5. dostępne w galerii).

Ścieki napływające do przewodu kanalizacyjnego na długości rurociągu z wymiennikiem oddają ciepło i jest ono poprzez medium kierowane do pompy ciepła (rys. 3.). To rozwiązanie podnosi efektywność pompy ciepła do takiego poziomu, że jest ona w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę (ok. 50°C) do ogrzewania. Natomiast w okresie letnim pompy ciepła mogą przekazywać ciepło do kanalizacji i dostarczać chłód do budynków. Obecnie pompy ciepła osiągają COP powyżej 4,5, a nawet 5. To oznacza, że jedna jednostka energii elektrycznej daje 5 jednostek ciepła. Prawie 1,5 kWh ciepła można uzyskać z 1 m3 ścieków o różnicy temperatur 1 K pomiędzy ściekami i chłodnym medium. Np. zbiorczy kanał kanalizacyjny o przepływie 100 l/s może dostarczyć ok. 500 kW ciepła.

Rys. 3. Schemat instalacji odzysku ciepła z kanalizacji przy wykorzystaniu wymiennika w kanale
kanalizacyjnym i pompy ciepła [1]

Rys. 3. Schemat instalacji odzysku ciepła z kanalizacji przy wykorzystaniu wymiennika w kanale kanalizacyjnym i pompy ciepła [1]
Źródło: RI

Uzyskiwanie energii, jak to przedstawiono na rys. 4., można z powodzeniem prowadzić w trzech miejscach: w budynkach, sieciach kanalizacyjnych oraz kanałach wychodzących z oczyszczalni. Urządzenia do odzysku ciepła można instalować bezpośrednio przy urządzeniu (np. przy zlewie lub umywalce), ale wówczas okresowe korzystanie z tego urządzenia i mała ilość ścieków nie pozwolą na efektywne wykorzystanie tego rozwiązania do współpracy z pompami ciepła. Rozwiązanie to jest zasadne w dużych budynkach, jak np. szpitale, hotele, gdzie stale i systematycznie korzysta się z urządzeń wprowadzających ciepłe ścieki do kanalizacji.

Rys. 4. Różne lokalizacje wymienników odzyskujących ciepło ze ścieków: a) wymiennik w budynku
bezpośrednio w instalacji pod urządzeniem odprowadzającym wodę do ścieków, b) wymiennik
w kanale zbiorczy, c) wymiennik na wyjściu kolektora z oczyszczalni śc.

Rys. 4. Różne lokalizacje wymienników odzyskujących ciepło ze ścieków: a) wymiennik w budynku bezpośrednio w instalacji pod urządzeniem odprowadzającym wodę do ścieków, b) wymiennik w kanale zbiorczy, c) wymiennik na wyjściu kolektora z oczyszczalni ścieków [3]
Źródło: RI

Największy potencjał odzyskiwanej energii ze ścieków ma miejsce w kanałach zbiorczych na terenach z budynkami zamieszkania zbiorowego i biurowcach, które to budynki są jednocześnie dużymi odbiorcami energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, a także potrzebują w okresach letnich chłodu. Problemem w sieciach kanalizacyjnych z wymiennikami mogą być osadzające się na ich powierzchni części stałe i biofilm, które będą powodować obniżenie sprawności instalacji odzysku ciepła nawet o 50%. Dlatego kanały te wymagają systematycznych, okresowych kontroli i profesjonalnego czyszczenia. W celu minimalizacji zjawiska osadzania się biofilmu na powierzchni wymienników w kanałach stosuje się specjalne pokrycia, a także blachy miedziane.

Zjawisko osadzania się części stałych i powstawania biofilmu w takim stopniu, jak ma to miejsce w nieczyszczonych ściekach, nie zachodzi w przypadku sieci odprowadzających ścieki z oczyszczalni. Jednak znalezienie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego odbiorcy dla energii uzyskiwanej z kolektorów odprowadzających ścieki z oczyszczalni jest trudne. Energię tę można by spożytkować do osuszania osadów ściekowych lub do włączenia jej w procesy zachodzące w oczyszczalni, ewentualnie do ogrzewania pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

Układy odzysku ciepła ze ścieków mogą być monowalentne lub współpracować z różnymi urządzeniami grzewczymi w rożnych kombinacjach (rys. 5.). Biwalentny układ optymalnie wykorzystuje ciepło ze ścieków i nie wymaga nadmiernych nakładów inwestycyjnych.

Rys. 5. Różne konfiguracje urządzeń w instalacji do odzysku ciepła ze ścieków z sieci kanalizacyjnej;
układy: a) monowalentny, b) biwalenty, c) multiwalentny 1 – pompa ciepła, 2 – kocioł, 3 – agregat kogeneracyjny [3]

Rys. 5. Różne konfiguracje urządzeń w instalacji do odzysku ciepła ze ścieków z sieci kanalizacyjnej; układy: a) monowalentny, b) biwalenty, c) multiwalentny 1 – pompa ciepła, 2 – kocioł, 3 – agregat kogeneracyjny [3]
Źródło: RI

Wykorzystanie układów do odzysku ciepła ze ścieków z ich niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz okresowymi przeglądami i czyszczeniem kanałów wobec rosnących kosztów tradycyjnych urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opalowy sprawia, że są one coraz bardziej opłacalne.

Realizacje układów odzysku ciepła ze ścieków powinny być poprzedzone bardzo starannymi obliczeniami. Nie można zapominać, że podstawowym zadaniem instalacji i sieci kanalizacyjnych jest sprawne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz ich oczyszczenie. Wykorzystanie ciepła ze ścieków zależy od bardzo wielu czynników, np. od:

 • temperatury ścieków w przewodach kanalizacyjnych,
 • ich ilości (natężenia chwilowego i średniego przepływu),
 • zagęszczenia,
 • przekroju poprzecznego kanału,
 • odległości pomiędzy wymiennikiem a odbiorcą ciepła,
 • wielkości przepływu i możliwości wykorzystania odzyskanego ciepła przez odbiorcę,
 • innych warunków sanitarnych w kanale i wynikających z jego budowy.

W praktyce może być popełnionych wiele błędów na etapie projektowania układów odzyskiwania ciepła z kanalizacji. Są to m.in. błędne oszacowanie ilości ścieków bytowych i deszczowych; przewymiarowanie urządzeń, w tym pomp; nadmierny hałas pomp ciepła; nieuwzględnianie powstawania biofilmu na wymienniku; niewystarczająca dokumentacja i brak odpowiednich uzgodnień pomiędzy stronami. Znalezienie gotowych, uniwersalnych rozwiązań dla tego typu układów w literaturze jest niemożliwe, gdyż każdy przypadek różni się bardzo wieloma danymi, począwszy od ilości ścieków i ich natężenia przepływu oraz stosunku ścieków bytowych i deszczowych po rodzaj kanału odprowadzającego ścieki, materiał z jakiego jest wykonany, jego rozmiary i przekrój poprzeczny.

Szacunki niemieckie wskazują na dość duży potencjał odzysku ciepła z kanalizacji, szczególnie na terenach z budynkami zamieszkania zbiorowego [1]. Praktycznie każda gmina o liczbie 50 tys. mieszkańców może wyodrębnić po 15 osiedli lub skupisk budynków, w których można stosować odzysk ciepła z kanalizacji.

Pierwsze realizacje w Niemczech wskazują na potrzebę dalszego wdrażania układów do odzysku ciepła z kanalizacji. Np. zespół szkół z internatem w Bawarii został wyposażony w układ odzysku ciepła z kanalizacji wraz z pompami ciepła, agregatem kogeneracyjnym i kotłami szczytowymi. Układ ten zapewnia ok. 70% zapotrzebowania budynków na ciepło do celów grzewczych i przygotowania c.w.u. Jak kształtuje się ono w poszczególnych miesiącach ilustruje rys. 6. Kotły są używane tylko do pokrycia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w miesiącach chłodniejszych i to w niewielkiej ilości, w stosunku do poprzedniego maksymalnego zapotrzebowania w ilości 800 kW podczas zimowych miesięcy.

Rys. 6. Zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych miesiącach dla potrzeb ogrzewania
i przygotowania c.w.u. w szkole z internatem w Bawarii [1]

Rys. 6. Zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych miesiącach dla potrzeb ogrzewania i przygotowania c.w.u. w szkole z internatem w Bawarii [1]
Źródło: RI

Innym przykładem realizacji jest instalacja w Zwingen w Szwajcarii (rys. 7.). Osiedle 31 domów jednorodzinnych od 1999 r. wykorzystuje instalację odzysku ciepła z pobliskiego kanału kanalizacyjnego tylko do potrzeb ogrzewania. Kocioł gazowy kondensacyjny pokrywa szczytowe zapotrzebowanie na energię cieplną. Instalacja osiąga roczny stopień pracy na poziomie 4,5 – choć był planowany w wysokości 5; zakładany plan nie został zrealizowany, gdyż ścieki osadzające się na wymienniku są brudne (do kanalizacji włączono ścieki z papierni). Schłodzenie ścieków wynosi poniżej 0,1 K. Pierwotna funkcja kanalizacji nie jest zakłócona.

instalacja odzysku ciepła

Rys. 7. Schemat instalacji odzysku ciepła z kanalizacji w Zwingen [4]
Źródło: RI

Inwestycja w instalację odzysku ciepła z sieci kanalizacyjnej wymaga uwzględnienia kilku specyficznych uwarunkowań różniących ją od typowych inwestycji. Przede wszystkim należy zidentyfikować optymalne obiekty, dokonać analizy finansowej planowanych technicznych rozwiązań i zidentyfikować ewentualne środki na dofinansowanie inwestycji oraz znaleźć odpowiednią formę finansowania. Trzeba też rozpoznać stosunki własnościowe i przeprowadzić negocjacje pomiędzy stronami, a szczególnie pomiędzy przedsiębiorstwem wod-kan a dostawcą energii cieplnej i mieszkańcami.

Literatura

 1. Mitsdoerffer R., Christ O., Moeser C., Zum Heizen und Kühlen gibt es Abwasser, Wasserwirtschaft Wassertechnik 11-12/2006.
 2. www.infrastrukturanlagen.ch.
 3. Müller E., Schmid F., Stodtmeister W., Kobel B., Heizen und Kühlen mit Abwasser. In: Ratgeber für Bauherrn und Kommunen, 2005.
 4. Buri R., Kobel B., Energie aus Kanalabwasser – Leitfaden für Ingenieure und Planer, Institut Energie in Infrastrukturanlagen, Zürich 2005.
 5. www.lowheat.iphe.org.uk.
 6. www.pera.com.
 7. Tomlinson J. J., Heat Recovery from Wastewater Using a Gravity-Film Heat Exchanger, Federal Energy Management Program, U.S. Department of Energy (DOE), DOE/EE-0247, July 2005.
 8. www.eren.doe.gov.
 9. www.gfxtechnology.com.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości i trendy w klimatyzacji

Nowości i trendy w klimatyzacji Nowości i trendy w klimatyzacji

Klimatyzatory stały się w ciągu ostatnich lat jednymi z najbardziej popularnych urządzeń chłodniczych. Stosowane są obecnie na szeroką skalę już nie tylko w biurach i hotelach, ale też w obiektach handlowych,...

Klimatyzatory stały się w ciągu ostatnich lat jednymi z najbardziej popularnych urządzeń chłodniczych. Stosowane są obecnie na szeroką skalę już nie tylko w biurach i hotelach, ale też w obiektach handlowych, małych sklepach, a nawet w budownictwie mieszkaniowym.

VTS Sp. z o. o. WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych WING - nowa jakość w technologii kurtyn powietrznych

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca,...

Strefa wejściowa we współczesnym budownictwie ma znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim reprezentacyjne. Estetyka wnętrza i komfort osób przebywających w holu wejściowym nowoczesnego biurowca, banku, apartamentowca, urzędu lub innego obiektu użyteczności publicznej stanowią więc jedne z najbardziej istotnych cech tej części budynku.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji...

W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji wentylacji pożarowej, którą zaprojektowała pracownia projektowa Pol-Con Consulting Sp. z o.o. z Warszawy (patrz: „Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym”, RI nr 3/2016, s.27).

Jerzy Kosieradzki Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym

Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym

W tym numerze „Rynku” chcemy Państwu zaprezentować projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych Plac Unii zlokalizowanego przy ul. Puławskiej w Warszawie. Projekt instalacji...

W tym numerze „Rynku” chcemy Państwu zaprezentować projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych Plac Unii zlokalizowanego przy ul. Puławskiej w Warszawie. Projekt instalacji wykonała pracownia projektowa Pol-Con Consulting Sp. z o.o. z Warszawy. Na podstawie tego projektu chcemy pokazać, jak różne są problemy, z którymi musi się zmierzyć projektant, gdy ma do czynienia z budynkiem wielofunkcyjnym. Po przyjęciu warunków, jakie mają zostać osiągnięte, trzeba przewidzieć,...

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich Chłodzenie słoneczne w warunkach polskich

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania....

Latem występuje duże zapotrzebowanie na chłód, który wytwarza się główne za pomocą kosztownej energii elektrycznej. Jednocześnie instalacje solarne do podgrzewania wody borykają się z problemem przegrzewania. Ten nadmiar ciepła można wykorzystać do zasilenia chłodziarek absorpcyjnych.

mgr inż. Filip Pawlak Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące Radiacyjne podłogi chłodzące

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć...

Radiacyjne podłogi chłodzące są szczególnie skuteczne, gdy duża część zysków ciepła pochodzi od promieniowania słonecznego – w pomieszczeniach o dużym stopniu przeszklenia. Ich zastosowanie pozwala ograniczyć liczbę instalacji technicznego wyposażenia budynków poprzez połączenie funkcji grzewczej i chłodniczej w jednej instalacji rurowej. Tak jak inne systemy płaszczyznowe usuwa ona z pomieszczenia zyski ciepła jawnego, natomiast zyski ciepła utajonego muszą zostać odprowadzone za pomocą odrębnego...

Redakcja RI Klimatyzacja - informacje dla projektanta

Klimatyzacja - informacje dla projektanta Klimatyzacja - informacje dla projektanta

Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku tak aby zapewnić zarówno komfort i przy okazji aby zgadzało się to z wizją finansową inwestora jest bardzo trudne. Dodatkowo należy spełnić...

Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku tak aby zapewnić zarówno komfort i przy okazji aby zgadzało się to z wizją finansową inwestora jest bardzo trudne. Dodatkowo należy spełnić wymagania zapotrzebowania na energię, zatem system musi być energooszczędny. Klika zebranych aspektów związanych z projektowaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji zamieszczono poniżej.

dr inż. Andrzej Górka, mgr inż. Filip Pawlak Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych....

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych. W praktyce inżynierskiej stosuje się najczęściej pomiary prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometrów, skuteczna jest też termograficzna metoda pomiaru zasięgu strumienia powietrza.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Agnieszka Łojek Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni

Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni Akustyka w klimatyzacji Cz. 2.Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni

Instalacje klimatyzacyjne stają się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortu. Jednym z najważniejszych aspektów komfortu jest akustyka....

Instalacje klimatyzacyjne stają się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortu. Jednym z najważniejszych aspektów komfortu jest akustyka. W części pierwszej artykułu omówiono wybrane zagadnienia akustyki instalacji i pomieszczeń. Poniżej zawarto przykład obliczeń dla typowej instalacji klimatyzacyjnej takiej koncepcji rozprowadzenia powietrza poprzez nawiewniki, aby spełniała ona wymagania akustyczne dla czytelni, które wynoszą...

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Agnieszka Łojek Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji

Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji Akustyka w klimatyzacji Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji

Klimatyzacja staje się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. W artykule skoncentrowano...

Klimatyzacja staje się standardem w budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom komfortu w najszerszym tego słowa znaczeniu. W artykule skoncentrowano się na jednym z najważniejszych aspektów komfortu – akustyce. Celem jest znalezienie dla typowej instalacji klimatyzacyjnej takiej koncepcji rozprowadzenia powietrza przez nawiewniki, by spełniała ona wymagania akustyczne dla czytelni – 30 dB.

dr inż. Kazimierz Wojtas Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków,...

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków, tak aby w przyszłości powszechnie powstawały budynki energooszczędne i okołozeroenergetyczne. W przypadku obiektów klimatyzowanych jednym z ważnych elementów oceny energetycznej jest wyliczenie rocznego (sezonowego) zapotrzebowania na energię do chłodzenia.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich...

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty instalacji i ich wpływ na koszty eksploatacyjne.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości w technice klimatyzacyjnej

Nowości w technice klimatyzacyjnej Nowości w technice klimatyzacyjnej

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność,...

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność, wydajność, ekologiczność i komfort użytkowania. Nowe tendencje szybko rozpowszechnią się na rynku, dając inwestorom coraz szerszy wybór.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (w 2014, 2017 i 2012 r.) [2] oraz energooszczędności wentylacji i klimatyzacji [3].

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

Waldemar Joniec Wentylatory – przesłanki doboru

Wentylatory – przesłanki doboru Wentylatory – przesłanki doboru

Tak jak u człowieka o wydolności organizmu decydują serce, krążenie i system oddechowy, tak za możliwości instalacji wentylacyjnych odpowiadają przewody i wentylatory. Prawidłowy dobór tych ostatnich wymaga...

Tak jak u człowieka o wydolności organizmu decydują serce, krążenie i system oddechowy, tak za możliwości instalacji wentylacyjnych odpowiadają przewody i wentylatory. Prawidłowy dobór tych ostatnich wymaga sprecyzowania celu i przeanalizowania kilkunastu kryteriów, począwszy od wydajności i sprężu po rodzaj zabezpieczeń i sterowania silnikiem.

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

Bartłomiej Adamski Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w obiektach o dużej kubaturze

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w obiektach o dużej kubaturze Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w obiektach o dużej kubaturze

W artykule porównano działanie najbardziej popularnych systemów o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza opartych na wodzie ziębniczej oraz systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF, VRV) w...

W artykule porównano działanie najbardziej popularnych systemów o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza opartych na wodzie ziębniczej oraz systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF, VRV) w budynkach wielkokubaturowych.

Maciej Danielak Sufity chłodzące

Sufity chłodzące Sufity chłodzące

Sufit chłodzący w połączeniu z odpowiednią wentylacją stwarza komfortowe warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniu. Ciepło odprowadzane jest za pomocą promieniowania, przy czym podczas tego procesu...

Sufit chłodzący w połączeniu z odpowiednią wentylacją stwarza komfortowe warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniu. Ciepło odprowadzane jest za pomocą promieniowania, przy czym podczas tego procesu nie powstają przeciągi, nie występuje też hałas.

Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Waldemar Joniec Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie...

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie w inwestycji okazuje się przeważnie drogie w eksploatacji. Wybór powinien być zatem poprzedzony wnikliwą analizą, w której nie można pomijać konkretnych uwarunkowań danego obiektu i zakładanego okresu użytkowania urządzeń oraz instalacji, a także potencjalnej możliwości jej rozbudowy lub przyszłej...

Najnowsze produkty i technologie

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji....

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji. Zwiększy to oczywiście koszty inwestycji, a także zajmie dodatkowe miejsce w pomieszczeniach domu. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych (ang. fancoil). Podstawową różnicą w porównaniu do grzejników jest w ich przypadku możliwość pracy zarówno w trybie...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic...

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic spełnił wszystkie wymagania inwestora dotyczące energooszczędności, wysokiej wydajności, elastyczności działania i efektywności. Składająca się z 250 pomieszczeń siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów to obecnie największy budynek w Polsce, w którym zainstalowano nowoczesny system VRF.

AS Energy Sp. z o.o. Konstrukcja silna jak korzeń

Konstrukcja silna jak korzeń Konstrukcja silna jak korzeń

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną...

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną włoską firmę Tree System jest dostępny w Polsce za pośrednictwem AS Energy.

PHU DAMBAT Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe do studni Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe....

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe. Stosuje się je w systemach nawadniających różnego typu, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i zakładach przemysłowych czy uprawach rolnych.

Aermec Polska Sp. z o.o. Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania....

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania. Dzięki temu nasze rozwiązania są w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów w wielu konkretnych zastosowaniach. W skład bogatej oferty produktów Aermec, z asortymentem obejmującym ponad 300 dostępnych pozycji, wchodzą agregaty wody lodowej, pompy ciepła, klimakonwektory, centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne,...

Caleffi Poland Sp. z o.o. Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami....

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami. Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postępuje szybciej niż prognozowali eksperci, a letnie fale upałów stają się powoli naszą codziennością. Zmiany klimatyczne wpływają między innymi na trendy w systemach grzewczo-chłodzących, a my jako producent komponentów dla tych systemów, widzimy wzrost...

Sunprofi Sp. z o.o. Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów...

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów jest już dostępna w magazynach Sunprofi.

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, jakie platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Thermoval Polska S.A. Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW! Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne...

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne urządzenia, jak i przez użytkowników, którzy korzystają z tych zaawansowanych systemów grzewczych. Firma jednak nie osiadła na laurach i wprowadza nowe urządzenia, które dopasowane są do aktualnych wymagań rynku, czyli oszczędzają energię, są zeroemisyjne i sterowane przy pomocy internetu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.