RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Odzysk ciepła z kanalizacji

Zainstalowany wymiennik GFX współpracujący z pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczem wody, Fot. redakcja RI

Zainstalowany wymiennik GFX współpracujący z pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczem wody, Fot. redakcja RI

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

HAP Armatura HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna HAP – nowoczesna hurtownia instalacyjna

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał...

Praca instalatora to niełatwe zadanie. Ciągłe zmagania z Klientami i zmieniającym się rynkiem mogą uprzykrzać pracę i zafundować kilka siwych włosów. Zapewne nie raz spotkałeś Klienta, który przeszukiwał Internet w poszukiwaniu tańszych produktów, bo Twoja oferta wydawała się nieatrakcyjna. Albo czekała Cię godzina tłumaczeń, bo wujek Google podpowiedział mu, co będzie dla niego najlepsze, oczywiście nie uwzględniając podstawowych parametrów, przez co nie do końca była to dobra opcja... Montaż zaplanowany,...

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Jednym z kierunków pozyskania ciepła z odprowadzanych ścieków jest opracowanie małego wymiennika umiejscowionego w pobliżu ujścia ciepłych ścieków do instalacji kanalizacyjnej. Ten kierunek został wybrany, gdyż wg szacunków w krajach UE jest ok. 58 mln zmywarek, 232 mln pralek i 63 mln pryszniców, które pochłaniają blisko 90% całkowitej energii wykorzystanej do ogrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Daje to w przybliżeniu 26 500 TJ energii cieplnej. Prace nad wdrożeniem takiego wymiennika prowadzi stowarzyszenie Low­heat [5].

Wymiennik ma odzyskać 50% energii zużytej do ogrzania wody, a jego koszt zakupu nie powinien wynosić więcej niż ok. 200 EUR. Wprowadzenie do powszechnego stosowania takich wymienników pozwoliłoby zmniejszyć całkowite zużycie energii w budynkach mieszkalnych o 7%, co daje oszczędności ok. 1000 kWh rocznie dla jednego mieszkania, a w skali Europy pozwoli zaoszczędzić 10 mld kWh energii. W ramach tego projektu w firmie Pera [6] opracowano wymiennik Warmit ze stali nierdzewnej i tworzywa, który w optymalnych warunkach odzyskuje do 50% ciepła z wody użytej pod prysznicem.Natomiast w USA, w ramach projektu dotowanego przez DOE Iventions Program [8] opracowano urządzenie o nazwie GFX.

element sieci kanalizacyjnej

Fot. 2. Widok elementu sieci kanalizacyjnej z wymiennikiem ciepła wraz z płytą minimalizującą powstawanie biofilmu i zatrzymywanie się osadów [1]
Źródło: RI

wymienniki przed zamontowaniem

Fot. 3. Widok wymienników przed zamontowaniem do kanału [4]
Źródło: RI

Jest to prosty w budowie przepływowy wymiennik pionowy odzyskujący ciepło ze ścieków w budynkach. Wymiennik ten instaluje się w dostępnej, pionowej części przewodu kanalizacyjnego (pionu) w budynku. Urządzenie składa się z 3'' lub 4'' rury, przez którą przepływają ciepłe ścieki oraz ½'' miedzianej spirali owiniętej wokół rury kanalizacyjnej. Ciepło jest przekazywane ze ścieków przepływających przez pion, do zimnej wody płynącej jednocześnie ku górze w spirali okalającej tę rurę. Rury w spirali są lekko spłaszczone w miejscu, w którym dotykają pionu, a specjalny stop lutowniczy łączący spiralę z pionem zmniejsza rezystancję cieplną i poprawia tym samym transfer energii. Kluczem do opatentowania tego urządzenia było spostrzeżenie, że ścieki tworzą biofilm wewnątrz rur kanalizacyjnych, gdy spływają swobodnie w otwartym kanale, a to istotnie spowalnia ich przepływ i tym samym zwiększa efektywność transferu ciepła ze spływających ścieków do spirali otaczającej rurę.

konfiguracje instalacji z wymiennikiem

Rys. 1. Różne konfiguracje instalacji z wymiennikiem GFX i podgrzewaczem c.w.u. [9]
Źródło: RI

Badania przeprowadzone przez Pennsylvania Power and Light [7] wykazały, że koszt montażu GFX w mieszkaniach zwraca się po 2÷5 latach. Badania zostały przeprowadzone na zamontowanym GFX (koszt 500 USD), a oszczędności sięgnęły 800÷2300 kWh rocznie, w zależności od liczby łazienek w budynku. Opłacalność takiej inwestycji rosła wraz z liczbą codziennych kąpieli pod prysznicem. Ponadto, oprócz redukcji kosztów energii, zastosowanie tego wymiennika pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na podgrzanie wody, a ma to znaczenie, jeśli w danej chwili z prysznica korzysta więcej osób niż zazwyczaj.

Drugi kierunek poszukiwania technologii odzysku ciepła z kanalizacji opiera się na wykorzystaniu dużych wymienników oraz pomp ciepła. Pierwsze badania w Europie nad wykorzystaniem ciepła w budynkach mieszkalnych ze ścieków odprowadzanych do kanalizacji rozpoczęto w latach 80. w Szwajcarii. Zbudowano kilkanaście prototypów urządzeń, jednak nie znalazły one powszechnego zastosowania. Wysokie koszty inwestycyjne i niska sprawność ówczesnych pomp ciepła nie zachęcały do takich inwestycji. Przed kilku laty idea odzysku ciepła z kanalizacji ponownie zaczęła być aktualna. Propaguje ją m.in. program „EnergieSchweiz für Infrastrukturanlagen” [2], w który zaangażowane są m.in. branżowe zrzeszenia zawodowe. Obecnie ceny paliw, a szczególnie oleju opałowego zachęcają do ponownego zainteresowania się tymi rozwiązaniami. W Szwajcarii działa 29 takich instalacji, a kilkanaście następnych jest w fazie projektowania.

kanał o małym przekroju

Fot. 4. Widok kanału o małym przekroju z wymiennikiem [4]
Źródło: RI

kanał o przekroju owalnym

Fot. 5. Widok kanału o przekroju owalnym z wymiennikiem [4]
Źródło: RI

Pilotażowe inwestycje z różnymi rozwiązaniami technologicznymi powstały w Niemczech oraz Austrii (wzrasta zainteresowanie ich szerszym zastosowaniem). Według szacunków niemieckich, w 10% istniejących budynków mieszkalnych można zapewnić energię na pokrycie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wodę użytkową z odzysku ciepła z kanalizacji [1]. Instalacje do odzysku ciepła z kanalizacji zapewniają dodatkowe źródło energii w długiej perspektywie czasowej. Pozwalają na niezależne uzyskiwanie energii do wytwarzania ciepła w okresie grzewczym i chłodu latem. Inwestycje te wpływają na zmniejszenie emisji CO2 i oszczędzanie energii pierwotnej oraz na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.

odzysk ciepła ze ścieków

Rys. 2. Schemat ideowy odzysku ciepła ze ścieków [3]
Źródło: RI

Latem temperatura wody w kanalizacji wynosi ok. 20°C, zimą spada do 10÷12°C. Ciepło zawarte w ściekach można odzyskać dzięki zastosowaniu specjalnych wymienników umiejscowionych w dolnej części grawitacyjnego kanału kanalizacyjnego. Wymienniki mogą być elementem nowych sieci lub mogą być dodawane do istniejących już kanałów (fot. 2., 3., 4., 5. dostępne w galerii).

Ścieki napływające do przewodu kanalizacyjnego na długości rurociągu z wymiennikiem oddają ciepło i jest ono poprzez medium kierowane do pompy ciepła (rys. 3.). To rozwiązanie podnosi efektywność pompy ciepła do takiego poziomu, że jest ona w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę (ok. 50°C) do ogrzewania. Natomiast w okresie letnim pompy ciepła mogą przekazywać ciepło do kanalizacji i dostarczać chłód do budynków. Obecnie pompy ciepła osiągają COP powyżej 4,5, a nawet 5. To oznacza, że jedna jednostka energii elektrycznej daje 5 jednostek ciepła. Prawie 1,5 kWh ciepła można uzyskać z 1 m3 ścieków o różnicy temperatur 1 K pomiędzy ściekami i chłodnym medium. Np. zbiorczy kanał kanalizacyjny o przepływie 100 l/s może dostarczyć ok. 500 kW ciepła.

Rys. 3. Schemat instalacji odzysku ciepła z kanalizacji przy wykorzystaniu wymiennika w kanale
kanalizacyjnym i pompy ciepła [1]

Rys. 3. Schemat instalacji odzysku ciepła z kanalizacji przy wykorzystaniu wymiennika w kanale kanalizacyjnym i pompy ciepła [1]
Źródło: RI

Uzyskiwanie energii, jak to przedstawiono na rys. 4., można z powodzeniem prowadzić w trzech miejscach: w budynkach, sieciach kanalizacyjnych oraz kanałach wychodzących z oczyszczalni. Urządzenia do odzysku ciepła można instalować bezpośrednio przy urządzeniu (np. przy zlewie lub umywalce), ale wówczas okresowe korzystanie z tego urządzenia i mała ilość ścieków nie pozwolą na efektywne wykorzystanie tego rozwiązania do współpracy z pompami ciepła. Rozwiązanie to jest zasadne w dużych budynkach, jak np. szpitale, hotele, gdzie stale i systematycznie korzysta się z urządzeń wprowadzających ciepłe ścieki do kanalizacji.

Rys. 4. Różne lokalizacje wymienników odzyskujących ciepło ze ścieków: a) wymiennik w budynku
bezpośrednio w instalacji pod urządzeniem odprowadzającym wodę do ścieków, b) wymiennik
w kanale zbiorczy, c) wymiennik na wyjściu kolektora z oczyszczalni śc.

Rys. 4. Różne lokalizacje wymienników odzyskujących ciepło ze ścieków: a) wymiennik w budynku bezpośrednio w instalacji pod urządzeniem odprowadzającym wodę do ścieków, b) wymiennik w kanale zbiorczy, c) wymiennik na wyjściu kolektora z oczyszczalni ścieków [3]
Źródło: RI

Największy potencjał odzyskiwanej energii ze ścieków ma miejsce w kanałach zbiorczych na terenach z budynkami zamieszkania zbiorowego i biurowcach, które to budynki są jednocześnie dużymi odbiorcami energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, a także potrzebują w okresach letnich chłodu. Problemem w sieciach kanalizacyjnych z wymiennikami mogą być osadzające się na ich powierzchni części stałe i biofilm, które będą powodować obniżenie sprawności instalacji odzysku ciepła nawet o 50%. Dlatego kanały te wymagają systematycznych, okresowych kontroli i profesjonalnego czyszczenia. W celu minimalizacji zjawiska osadzania się biofilmu na powierzchni wymienników w kanałach stosuje się specjalne pokrycia, a także blachy miedziane.

Zjawisko osadzania się części stałych i powstawania biofilmu w takim stopniu, jak ma to miejsce w nieczyszczonych ściekach, nie zachodzi w przypadku sieci odprowadzających ścieki z oczyszczalni. Jednak znalezienie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego odbiorcy dla energii uzyskiwanej z kolektorów odprowadzających ścieki z oczyszczalni jest trudne. Energię tę można by spożytkować do osuszania osadów ściekowych lub do włączenia jej w procesy zachodzące w oczyszczalni, ewentualnie do ogrzewania pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

Układy odzysku ciepła ze ścieków mogą być monowalentne lub współpracować z różnymi urządzeniami grzewczymi w rożnych kombinacjach (rys. 5.). Biwalentny układ optymalnie wykorzystuje ciepło ze ścieków i nie wymaga nadmiernych nakładów inwestycyjnych.

Rys. 5. Różne konfiguracje urządzeń w instalacji do odzysku ciepła ze ścieków z sieci kanalizacyjnej;
układy: a) monowalentny, b) biwalenty, c) multiwalentny 1 – pompa ciepła, 2 – kocioł, 3 – agregat kogeneracyjny [3]

Rys. 5. Różne konfiguracje urządzeń w instalacji do odzysku ciepła ze ścieków z sieci kanalizacyjnej; układy: a) monowalentny, b) biwalenty, c) multiwalentny 1 – pompa ciepła, 2 – kocioł, 3 – agregat kogeneracyjny [3]
Źródło: RI

Wykorzystanie układów do odzysku ciepła ze ścieków z ich niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz okresowymi przeglądami i czyszczeniem kanałów wobec rosnących kosztów tradycyjnych urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opalowy sprawia, że są one coraz bardziej opłacalne.

Realizacje układów odzysku ciepła ze ścieków powinny być poprzedzone bardzo starannymi obliczeniami. Nie można zapominać, że podstawowym zadaniem instalacji i sieci kanalizacyjnych jest sprawne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz ich oczyszczenie. Wykorzystanie ciepła ze ścieków zależy od bardzo wielu czynników, np. od:

 • temperatury ścieków w przewodach kanalizacyjnych,
 • ich ilości (natężenia chwilowego i średniego przepływu),
 • zagęszczenia,
 • przekroju poprzecznego kanału,
 • odległości pomiędzy wymiennikiem a odbiorcą ciepła,
 • wielkości przepływu i możliwości wykorzystania odzyskanego ciepła przez odbiorcę,
 • innych warunków sanitarnych w kanale i wynikających z jego budowy.

W praktyce może być popełnionych wiele błędów na etapie projektowania układów odzyskiwania ciepła z kanalizacji. Są to m.in. błędne oszacowanie ilości ścieków bytowych i deszczowych; przewymiarowanie urządzeń, w tym pomp; nadmierny hałas pomp ciepła; nieuwzględnianie powstawania biofilmu na wymienniku; niewystarczająca dokumentacja i brak odpowiednich uzgodnień pomiędzy stronami. Znalezienie gotowych, uniwersalnych rozwiązań dla tego typu układów w literaturze jest niemożliwe, gdyż każdy przypadek różni się bardzo wieloma danymi, począwszy od ilości ścieków i ich natężenia przepływu oraz stosunku ścieków bytowych i deszczowych po rodzaj kanału odprowadzającego ścieki, materiał z jakiego jest wykonany, jego rozmiary i przekrój poprzeczny.

Szacunki niemieckie wskazują na dość duży potencjał odzysku ciepła z kanalizacji, szczególnie na terenach z budynkami zamieszkania zbiorowego [1]. Praktycznie każda gmina o liczbie 50 tys. mieszkańców może wyodrębnić po 15 osiedli lub skupisk budynków, w których można stosować odzysk ciepła z kanalizacji.

Pierwsze realizacje w Niemczech wskazują na potrzebę dalszego wdrażania układów do odzysku ciepła z kanalizacji. Np. zespół szkół z internatem w Bawarii został wyposażony w układ odzysku ciepła z kanalizacji wraz z pompami ciepła, agregatem kogeneracyjnym i kotłami szczytowymi. Układ ten zapewnia ok. 70% zapotrzebowania budynków na ciepło do celów grzewczych i przygotowania c.w.u. Jak kształtuje się ono w poszczególnych miesiącach ilustruje rys. 6. Kotły są używane tylko do pokrycia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w miesiącach chłodniejszych i to w niewielkiej ilości, w stosunku do poprzedniego maksymalnego zapotrzebowania w ilości 800 kW podczas zimowych miesięcy.

Rys. 6. Zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych miesiącach dla potrzeb ogrzewania
i przygotowania c.w.u. w szkole z internatem w Bawarii [1]

Rys. 6. Zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych miesiącach dla potrzeb ogrzewania i przygotowania c.w.u. w szkole z internatem w Bawarii [1]
Źródło: RI

Innym przykładem realizacji jest instalacja w Zwingen w Szwajcarii (rys. 7.). Osiedle 31 domów jednorodzinnych od 1999 r. wykorzystuje instalację odzysku ciepła z pobliskiego kanału kanalizacyjnego tylko do potrzeb ogrzewania. Kocioł gazowy kondensacyjny pokrywa szczytowe zapotrzebowanie na energię cieplną. Instalacja osiąga roczny stopień pracy na poziomie 4,5 – choć był planowany w wysokości 5; zakładany plan nie został zrealizowany, gdyż ścieki osadzające się na wymienniku są brudne (do kanalizacji włączono ścieki z papierni). Schłodzenie ścieków wynosi poniżej 0,1 K. Pierwotna funkcja kanalizacji nie jest zakłócona.

instalacja odzysku ciepła

Rys. 7. Schemat instalacji odzysku ciepła z kanalizacji w Zwingen [4]
Źródło: RI

Inwestycja w instalację odzysku ciepła z sieci kanalizacyjnej wymaga uwzględnienia kilku specyficznych uwarunkowań różniących ją od typowych inwestycji. Przede wszystkim należy zidentyfikować optymalne obiekty, dokonać analizy finansowej planowanych technicznych rozwiązań i zidentyfikować ewentualne środki na dofinansowanie inwestycji oraz znaleźć odpowiednią formę finansowania. Trzeba też rozpoznać stosunki własnościowe i przeprowadzić negocjacje pomiędzy stronami, a szczególnie pomiędzy przedsiębiorstwem wod-kan a dostawcą energii cieplnej i mieszkańcami.

Literatura

 1. Mitsdoerffer R., Christ O., Moeser C., Zum Heizen und Kühlen gibt es Abwasser, Wasserwirtschaft Wassertechnik 11-12/2006.
 2. www.infrastrukturanlagen.ch.
 3. Müller E., Schmid F., Stodtmeister W., Kobel B., Heizen und Kühlen mit Abwasser. In: Ratgeber für Bauherrn und Kommunen, 2005.
 4. Buri R., Kobel B., Energie aus Kanalabwasser – Leitfaden für Ingenieure und Planer, Institut Energie in Infrastrukturanlagen, Zürich 2005.
 5. www.lowheat.iphe.org.uk.
 6. www.pera.com.
 7. Tomlinson J. J., Heat Recovery from Wastewater Using a Gravity-Film Heat Exchanger, Federal Energy Management Program, U.S. Department of Energy (DOE), DOE/EE-0247, July 2005.
 8. www.eren.doe.gov.
 9. www.gfxtechnology.com.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Kazimierz Wojtas Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków,...

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków, tak aby w przyszłości powszechnie powstawały budynki energooszczędne i okołozeroenergetyczne. W przypadku obiektów klimatyzowanych jednym z ważnych elementów oceny energetycznej jest wyliczenie rocznego (sezonowego) zapotrzebowania na energię do chłodzenia.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich...

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty instalacji i ich wpływ na koszty eksploatacyjne.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowości w technice klimatyzacyjnej

Nowości w technice klimatyzacyjnej Nowości w technice klimatyzacyjnej

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność,...

Klimatyzatory, klimakonwektory i belki chłodzące to najczęściej stosowane urządzenia klimatyzacyjne. Szczególnie te pierwsze są ciągle doskonalone i każdy rok przynosi nowe rozwiązania. Liczą się: energooszczędność, wydajność, ekologiczność i komfort użytkowania. Nowe tendencje szybko rozpowszechnią się na rynku, dając inwestorom coraz szerszy wybór.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (w 2014, 2017 i 2012 r.) [2] oraz energooszczędności wentylacji i klimatyzacji [3].

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

Waldemar Joniec Wentylatory – przesłanki doboru

Wentylatory – przesłanki doboru Wentylatory – przesłanki doboru

Tak jak u człowieka o wydolności organizmu decydują serce, krążenie i system oddechowy, tak za możliwości instalacji wentylacyjnych odpowiadają przewody i wentylatory. Prawidłowy dobór tych ostatnich wymaga...

Tak jak u człowieka o wydolności organizmu decydują serce, krążenie i system oddechowy, tak za możliwości instalacji wentylacyjnych odpowiadają przewody i wentylatory. Prawidłowy dobór tych ostatnich wymaga sprecyzowania celu i przeanalizowania kilkunastu kryteriów, począwszy od wydajności i sprężu po rodzaj zabezpieczeń i sterowania silnikiem.

Paweł Ślęzak Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją Pompa ciepła z kominkiem i klimatyzacją

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki...

W ostatnich 20 latach bardzo rozwinęła się technika budowy układów sprężarkowych, a od około 5 lat możliwości zastosowania pomp ciepła i ich wydajności są znacząco większe. Dostępność nowych układów automatyki i sterowania oraz urządzeń do łączności (komputerów, tabletów i smartfonów) pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego i wentylacyjnego przez użytkownika. Rozwój techniki sprawił, że firmy wykonawcze już dziś mogą realizować nawet bardzo nietypowe instalacje z pompami ciepła.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w obiektach o dużej kubaturze

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w obiektach o dużej kubaturze Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w obiektach o dużej kubaturze

W artykule porównano działanie najbardziej popularnych systemów o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza opartych na wodzie ziębniczej oraz systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF, VRV) w...

W artykule porównano działanie najbardziej popularnych systemów o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza opartych na wodzie ziębniczej oraz systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF, VRV) w budynkach wielkokubaturowych.

Maciej Danielak Sufity chłodzące

Sufity chłodzące Sufity chłodzące

Sufit chłodzący w połączeniu z odpowiednią wentylacją stwarza komfortowe warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniu. Ciepło odprowadzane jest za pomocą promieniowania, przy czym podczas tego procesu...

Sufit chłodzący w połączeniu z odpowiednią wentylacją stwarza komfortowe warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniu. Ciepło odprowadzane jest za pomocą promieniowania, przy czym podczas tego procesu nie powstają przeciągi, nie występuje też hałas.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

prof. dr hab. Ewa Karwowska, dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, dr inż. Piotr Grzybowski Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness Wpływ instalacji wentylacyjnej na jakość powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Część istniejących klubów fitness, usytuowanych w nowo powstających budynkach, dysponuje instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, a...

Część istniejących klubów fitness, usytuowanych w nowo powstających budynkach, dysponuje instalacjami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, a tym samym stworzenie komfortowych i bezpiecznych warunków przebywania i aktywności fizycznej użytkowników. Jednak w wielu przypadkach pomieszczenia treningowe i siłownie zlokalizowane są w obiektach starego typu, wyposażonych jedynie w instalację wentylacyjną grawitacyjną lub mechaniczną. Istnieją uzasadnione...

dr inż. Anna Charkowska Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach – propozycja pierwszej normy europejskiej

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z...

W sierpniu 2009 r. pojawiła się od dawna oczekiwana pierwsza norma europejska dotycząca klimatyzacji i wentylacji w szpitalach. Jest to na razie wersja robocza normy, a więc z całą pewnością niektóre z zawartych w niej zapisów mogą zostać zmienione, ale warto się z nią zapoznać, by zorientować się, jakie zmiany w projektowaniu nas czekają. Zarówno dla projektantów korzystających do tej pory z krajowych wytycznych projektowania szpitali ogólnych z 1984 r., jak i dla osób opierających swoje projekty...

Waldemar Joniec Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie...

Przed każdym projektantem i inwestorem stoi zadanie jednoczesnego zminimalizowania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W większości wypadków te cele wykluczają się nawzajem, gdyż rozwiązanie tanie w inwestycji okazuje się przeważnie drogie w eksploatacji. Wybór powinien być zatem poprzedzony wnikliwą analizą, w której nie można pomijać konkretnych uwarunkowań danego obiektu i zakładanego okresu użytkowania urządzeń oraz instalacji, a także potencjalnej możliwości jej rozbudowy lub przyszłej...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Free cooling (cz. 1)

Free cooling (cz. 1) Free cooling (cz. 1)

Rozwiązaniom free coolingu poświęcono stosunkowo dużo uwagi w prasie oraz podczas branżowych spotkań. Skutkuje to powszechnym przekonaniem, że zastosowanie tej funkcji i wykorzystanie naturalnych pokładów...

Rozwiązaniom free coolingu poświęcono stosunkowo dużo uwagi w prasie oraz podczas branżowych spotkań. Skutkuje to powszechnym przekonaniem, że zastosowanie tej funkcji i wykorzystanie naturalnych pokładów chłodu zawartych w zimnym powietrzu zewnętrznym w systemach, w których to tylko możliwe, jest nieodzowne. Jednak wszystkie dostępne na rynku rozwiązania free coolingu są traktowane równorzędnie, a wśród projektantów, firm wykonawczych i inwestorów panuje przekonanie, że niezależnie od wybranego...

Maciej Danielak Sterowanie hotelowym systemem grzewczo-chłodzącym

Sterowanie hotelowym systemem grzewczo-chłodzącym Sterowanie hotelowym systemem grzewczo-chłodzącym

Niskie koszty utrzymania budynku to aspekt równie ważny jak komfort jego użytkowników, szczególnie w przypadku hotelu. Specyfika użytkowania pomieszczeń jest dużym wyzwaniem dla automatyki takiego budynku....

Niskie koszty utrzymania budynku to aspekt równie ważny jak komfort jego użytkowników, szczególnie w przypadku hotelu. Specyfika użytkowania pomieszczeń jest dużym wyzwaniem dla automatyki takiego budynku. Jednak dobrze dobrany system regulacji umożliwia oszczędną pracę systemu grzewczo-chłodzącego, co wiąże się z relatywnie małymi kosztami eksploatacyjnymi, a w konsekwencji lepszą pozycją danego hotelu na rynku.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach

Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach

Podczas pogoni za obniżaniem energochłonności budynków, mającym wpłynąć na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, niestety często zapomina się o konieczności zachowania właściwej jakości powietrza...

Podczas pogoni za obniżaniem energochłonności budynków, mającym wpłynąć na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, niestety często zapomina się o konieczności zachowania właściwej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Nierozważne hermetyzowanie budynków, szczególnie starych, o wentylacji niedostosowanej do wprowadzanych zmian termomodernizacyjnych, jest przyczyną pogarszania się stanu higienicznego powietrza wewnętrznego.

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Anna Charkowska Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1) Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały...

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono...

Marek Wawryniuk Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2)

Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2) Obowiązki właścicieli instalacji i certyfikacja personelu oraz firm serwisowych (cz. 2)

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z...

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z grupy CFC. W 2010 r. podobny los spotka czynniki chłodnicze HCFC, łącznie z popularnym i sprawdzonym czynnikiem R22. Jednocześnie Wspólnota Europejska konsekwentnie dąży do możliwie szybkiej realizacji zaleceń Protokołu z Kioto, którego podstawą jest hipoteza o ogrzewaniu klimatu przez człowieka, w...

Marek Wawryniuk Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.)

Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.) Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych (cz. 1.)

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z...

W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kilkanaście lat temu przepisy wymogły zakaz stosowania czynnika chłodniczego R12 i innych z grupy CFC. W przyszłym roku podobny los spotka czynniki chłodnicze HCFC, łącznie z popularnym i sprawdzonym czynnikiem R22. Jednocześnie Wspólnota Europejska konsekwentnie dąży do możliwie szybkiej realizacji zaleceń Protokołu z Kioto, którego podstawą jest hipoteza o ogrzewaniu klimatu przez człowieka,...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1)

Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1) Systemy free coolingu pośredniego. Analiza i symulacja oszczędności pod kątem nakładów eksploatacyjnych (cz. 1)

W „Rynku Instalacyjnym” nr 7/8 z 2007 r. [1] autor szczegółowo przedstawił zasadę działania jednej z metod wykorzystania funkcji pośredniego free-coolingu w sprężarkowych agregatach chłodniczych. Z uwagi,...

W „Rynku Instalacyjnym” nr 7/8 z 2007 r. [1] autor szczegółowo przedstawił zasadę działania jednej z metod wykorzystania funkcji pośredniego free-coolingu w sprężarkowych agregatach chłodniczych. Z uwagi, że metod pozwalających na wykorzystanie darmowych nakładów chłodu jest na rynku dużo, w niniejszym artykule dokonano prezentacji najczęściej wykorzystywanych metod i przedstawiono krótko ich wady i zalety. W drugiej części artykułu, w oparciu o najczęściej wykorzystywaną metodę free coolingu pośredniego...

Jerzy Kosieradzki Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np....

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np. w serwerowniach) lub zapewnia wymagane parametry powietrza, np. do przechowywania dzieł sztuki czy księgozbiorów. W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonany dla budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przez firmę PROBAD-BIS, w którym dodatkowo uwzględniono...

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.