RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Praktyczne aspekty projektowania energooszczędnych systemów wentylacyjnych

Practical aspects of designing energy-saving ventilation systems

Wykres wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło
rys. Autorzy

Wykres wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło


rys. Autorzy

Skuteczna wentylacja jest ważnym elementem współczesnych budynków, ponieważ zapewnia świeże powietrze, a zatem zdrowe warunki przebywania użytkownikom i chroni przed nadmierną wilgotnością oraz syndromem chorego budynku. W budynkach szczelnych, czego wymagają obecne przepisy, aby uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania. W praktyce jest to możliwe dzięki systemom wentylacji mechanicznej, które dodatkowo umożliwiają odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Ogrzewanie i wentylacja to główne składniki całkowitego zużycia energii w polskim budownictwie, co pokazano na rys. 1, opracowanym na podstawie raportu ITB z roku 2003 [28], zaprezentowanym wcześniej w artykule [9]. Z danych GUS [43] wynika, że na przestrzeni ponad 15 lat o ile udział procentowy ogrzewania i wentylacji w strukturze zużycia energii ogółu gospodarstw domowych zmniejszył się o ok. 6% (rys. 2), to jego zużycie wyrażone w jednostkach energii było praktycznie niezmienne i wynosiło odpowiednio: w roku 2002 – 544 PJ, w 2009 – 550 PJ, w 2012 – 541 PJ, w 2015 – 527 PJ i w 2018 – 543 PJ. Według danych GUS w 2002 roku było w Polsce 13,3 mln gospodarstw domowych, a w 2018 – 14,4 mln. Ich liczba wzrosła zatem o 1,1 mln, a zużycie energii na ogrzewanie (i wentylację) wyrażone ilościowo pozostało na tym samym poziomie. Może to świadczyć m.in. o tym, że mieszkania są bardziej energooszczędne w zakresie ogrzewania i wentylacji. Jednak potencjał oszczędności energii na ogrzewanie i wentylację jest nadal wysoki i wymagania dla nowych budynków, które obowiązują od początku 2021 roku, sprzyjają stosowaniu rozwiązań energooszczędnych i energoefektywnych oraz zwiększających komfort i jakość wentylacji.

Struktura zużycia energii

Rys. 1. Struktura zużycia energii w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Polsce [28]

Struktura zużycia energii

Rys. 2. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według sposobów użytkowania w 2018 roku, na podst. danych GUS [43]

Skuteczne i energooszczędne systemy wentylacji są coraz istotniejsze w budownictwie dążącym do standardu prawie zeroenergetycznego (nZEB). Wskazują na to m.in. wnioski zawarte w artykule na temat przemian strukturalnych systemów HVAC w przyszłości [37]. Składa się na to wiele czynników, a najważniejsze z nich to rosnące wymagania odnośnie do izolacyjności cieplnej oraz szczelności powietrznej obudowy budynku. Pierwszy czynnik (ustawowy wzrost izolacyjności cieplnej przegród) sprawia, że rośnie udział zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w stosunku do zapotrzebowania na ciepło na cele pokrycia strat przez przenikanie, co pokazano na rys. 3.

Udział wentylacji i przenikania

Rys. 3. Udział wentylacji i przenikania w zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania i wentylacji budynków jednorodzinnych w Polsce, na podst.[9]

Drugi czynnik (wymagana zwiększona szczelność powietrzna budynków) wynika z pierwszego – budynki dobrze zaizolowane termicznie muszą być jednocześnie szczelne, ponieważ w ich przypadku nawet niewielki strumień powietrza infiltrującego znacząco zwiększa całkowite zapotrzebowanie na energię użytkową (patrz rys. 4 i komentarz do niego).

analiza wpływu wskaźnika n50

Rys. 4. Analiza wpływu wskaźnika n50 na energię użytkową budynku z wentylacją grawitacyjną

Współczesne budynki muszą być dobrze zaizolowane, co wynika z wymagań Warunków Technicznych (WT) [44]. Aby w takich budynkach uzyskać zamierzony efekt jak największej energooszczędności, należy zadbać o ich wysoką szczelność powietrzną. Warunki Techniczne zalecają również, żeby wysoka była szczelność powietrzna obudowy budynku, zdefiniowana wskaźnikiem n50 (1,5 h–1 dla budynków z wentylacją mechaniczną oraz 3 h–1 dla budynków z wentylacją grawitacyjną). Aby w budynkach szczelnych uzyskać komfort cieplny i odpowiednią jakość powietrza, należy zapewnić niezawodną intensywność przewietrzania (wymianę powietrza). W praktyce jest to możliwe jedynie dzięki zastosowaniu systemów wentylacji mechanicznej. Systemy wentylacji naturalnej działały skutecznie w budynkach starego typu z nieszczelną stolarką okienną, a obecnie wymagają zastosowania dodatkowych elementów nawiewnych (są to najczęściej nawiewniki okienne) oraz samoczynnych lub mechanicznych urządzeń do wspomagania ciągu kominowego (nasady kominowe). Elementy te nie tylko zwiększają koszt inwestycyjny, są też przyczyną zwiększonego zużycia energii w okresach, w których zapotrzebowanie na świeże powietrze jest mniejsze niż aktualna wydajność systemu wentylacji naturalnej (np. w okresach niskich temperatur powietrza zewnętrznego lub/i intensywnego wiatru). Nie umożliwiają one również odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego, co jest bardzo istotną zaletą systemów wentylacji mechanicznej w kontekście racjonalizacji zużycia energii wymuszonej prawnie przez Warunki Techniczne, kontroli dystrybucji powietrza oraz sterowania wydajnością w funkcji potrzeb. Wydajność i uzyskiwany rozdział powietrza zależą w przypadku wentylacji naturalnej od warunków pogodowych, a nie są zaprojektowane. Nie odpowiadają zatem realnym potrzebom użytkowników budynków. Co prawda technicznie możliwe jest, żeby wentylacja naturalna była realizowana w sposób kontrolowany dzięki zastosowaniu okien otwieranych za pomocą siłowników połączonych z systemem zarządzania budynkiem, jednak rozwiązania takie nie są obecnie popularne i wentylację naturalną można uznać za niekontrolowaną. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rozwój systemów sterowania i wzrost popularności algorytmów zarządzających pracą takich systemów mogą sprawić, iż kontrola ta będzie możliwa, jednak pozostałe wymienione wady systemów wentylacji naturalnej pozostaną niezmienne.

---

Literatura

 1. Amanowicz Ł., Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations „Applied Energy” (226), 2018, p. 849–861
 2. Amanowicz Ł., Górka A., Szymański M., Górzeński R., Pomiary szczelności powietrznej dużego budynku na przykładzie Term Maltańskich, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 3. Amanowicz Ł., Górzeński R., Szymański M., Wentylacja – ważny element w kontekście energooszczędności laboratoriów, „Laboratorium” (9–10), 2016, s. 49–55
 4. Amanowicz Ł., Filipiak M., Ratajczak K., Weryfikacja skuteczności działania dygestoriów laboratoryjnych w świetle normy PN-EN 14175, „Instal” 1, 2017, s. 39–44
 5. Amanowicz Ł., Filipiak M., Ratajczak K., Badania odbiorowe instalacji wentylacyjnej w laboratorium z dygestoriami wg normy PN-EN 14175, „Instal” (382) 3, 2017, s. 34–40
 6. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 50/6, 2019, s. 231–238
 7. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych, „Instal” 10, 2019, s. 20–26
 8. Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E, Stosowanie rekuperatorów ściennych w budynkach nowych i modernizowanych cieplnie w świetle aktualnych wymagań prawnych, „Rynek Instalacyjny” 11, 2019, s. 58–62
 9. Amanowicz Ł., Szczechowiak E., Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 48/2, 2017, s. 72–78
 10. Amanowicz Ł., Szymański M., Górzeński R., Systemy wentylacji laboratoriów – wymagania projektowe, studium przypadku, „Laboratorium” 3–4, 2017, s. 14–18
 11. Amanowicz Ł., Wojtkowiak K., Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomierność rozpływu, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 41/6, 2010, s. 208–212, 220
 12. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 2. Straty ciśnienia, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 41/7–8, 2010, s. 208–212, 220
 13. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 47/10, 2016, s. 413–417
 14. Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Experimental investigations of thermal performance improvement of aluminum ceiling panel for heating and cooling by covering its surface with paint, E3S Web Conf. Vol. 44, 2018, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018
 15. Basińska M., Michałkiewicz M., Zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza oraz stężenia pyłu wewnątrz i na zewnątrz wybranej poznańskiej szkoły, „Inżynieria Ekologiczna” 50, 2016, s. 17–25
 16. Basińska M., Michałkiewicz M., Górzeński R., Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku, „Rynek Instalacyjny” 9, 2016, s. 74–84
 17. Basińska M., Michałkiewicz M., Ratajczak K., Impact of physical and microbiological parameters on proper indoor air quality in nursery, „Environment International”, 132, 2019, p. 105098-1–105098-14
 18. Chmielewski K., Amanowicz Ł., Bezprzeponowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w układach wentylacji mechanicznej, „Rynek Instalacyjny” 5, 2017, s. 76–80
 19. Kosiński P., Pozorna szczelność powietrzna budynków, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 20. Kostka M., Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych, „Rynek Instalacyjny” 5, 2016, s. 47–52
 21. Kostka M., Szulgowska-Zgrzywa M., Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła, „Rynek Instalacyjny” 6, 2015, s. 64–68
 22. Laine K., Airtightness improvement of structures to improve indoor air quality, Proceedings 36–45, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 23. Laska M., Dudkiewicz E., Research of CO2 concentration in naturally ventilated lecture room, International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław, Poland, July 2–5, 2017, Kaźmierczak B. et al. [Eds. Les Ulis]: EDP Sciences, 2017, art. 00099, p. 1–8 (E3S Web of Conferences, ISSN 2267–1242, Vol. 22)
 24. Laska M., Dudkiewicz E., Thermal comfort study in naturally ventilated lecture room based on questionnaire survey, Proceedings of 10th Windsor Conference: Rethinking Comfort: Cumberland Lodge, Windsor, UK, 12th–15th April 2018/ed. by Luisa Brotas et al., Windsor: NCEUB: p. 634–648
 25. Ludwiczak A., Ratajczak K., Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2, „Rynek Instalacyjny” 3, 2018, s. 24–29
 26. Nowak-Dzieszko K., Analiza wad obudowy budynku w trakcie badań, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 27. Pereira P.F., Almeida R.M.S.F., Ramos N.M.M., Sousa R., Testing for building components contribution to airtightness assessment, Proceedings 322–330, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 28. Pogorzelski J.A., Kasperkiewicz K., Geryło R., Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyt 11. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród. Stan istniejący budynków wielkopłytowych, ITB, Warszawa 2003
 29. Pyszczek T., Projektowanie budynków szczelnych powietrznie, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 30. Radomski B., Jaskulska J., Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” 11, 2016, s. 51–56
 31. Ratajczak K., Łochyński S., Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek, „Rynek Instalacyjny” 10, 2017, s. 54–60
 32. Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 33. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8 z 25.11.2014)
 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888)
 35. Sinacka J., Szczechowiak E., Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” (49) 7, 2018, s. 271–278
 36. Szczechowiak E., Budownictwo energooszczędne a szczelność powietrzna, I Ogólnopolska Konferencja „Air-Tight – szczelność powietrzna budynków”, Poznań, 23.04.2015
 37. Szczechowiak E., Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” 46 (1), 2015, s. 30–36
 38. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja ogólna, „Rynek Instalacyjny” 11, 2015, s. 59–66
 39. Szymański M., Amanowicz Ł., Ratajczak K., Górzeński R., Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna, „Rynek Instalacyjny” 12, 2015, s. 56–60
 40. Szymański M., Górka A., Górzeński R., Large buildings airtightness measurements using ventilation systems, Proceedings 712–720, 35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance”, Poznań, 24–25.09.2014
 41. Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., A method of cooling capacity enhancement of ceiling panel, E3S Web of Conferences Volume 116 (2019), International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE19)Wrocław, Poland, June 9–12, 2019, Sayegh M.A., Danielewicz J., Jouhara H., Kaźmierczak B., Kutyłowska M. and Piekarska K. (Eds.)
 42. Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., Mróz T., A new type of cooling ceiling panel with corrugated surface – Experimental investigation, „International Journal of Energy Research”, 2019, p. 1–12
 43. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019
 44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 45. Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych, POBE, 2020

streszczenie

Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku.

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.abstract

New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jerzy Dylewski Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 2)

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 2) Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego (cz. 2)

W pierwszej części artykułu (RI nr 3/2009) omówiono przepisy prawne i wymagania formalne warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których powołanie inspektora nadzoru jest konieczne,...

W pierwszej części artykułu (RI nr 3/2009) omówiono przepisy prawne i wymagania formalne warunkujące działalność nadzoru inwestorskiego, obiekty i prace, dla których powołanie inspektora nadzoru jest konieczne, oraz jego podstawowe obowiązki wynikające z zapisów Prawa budowlanego. W części drugiej autor kontynuuje omawianie ustawowych obowiązków inspektora, zwraca uwagę na możliwość rozszerzenia zakresu powinności w umowach o pełnienie nadzoru oraz analizuje prawa inspektorów nadzoru i zasady ustalania...

Materiały PR ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach...

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach oraz w wielu urządzeniach i przedmiotach codziennego użytku. ABS, jako materiał nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka, coraz częściej wykorzystywany jest również w instalacjach.

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

dr inż. Anna Charkowska Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1) Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały...

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono...

Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.) Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi...

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi na dużą popularność systemów wody ziębniczej, które są najczęściej wykorzystywanymi układami doprowadzającymi czynnik chłodzący do odbiorników chłodu, w niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy wymiarowaniu tego typu instalacji.

inż. Konrad Bąkowski Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia...

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia typu B). Aby utrzymać wymaganą czystość powietrza w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylację naturalną oraz odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych.

Redakcja RI Jak uniknąć zatorów płatniczych

Jak uniknąć zatorów płatniczych Jak uniknąć zatorów płatniczych

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy....

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy. Jak minimalizować zatory płatnicze, a także jak ich unikać – radzi Szymon Kobierski, dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń PRAGMA INKASO SA.

Ewa Krajnik-Żuk Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca...

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca w zakładach, w których występują duże zyski ciepła. Innym rozwiązaniem, nieskomplikowanym technologicznie, a przy tym umożliwiającym osiągnięcie odczuwalnych efektów chłodzenia w strefie przebywania ludzi, jest zastosowanie chłodzenia adiabatycznego.

dr inż. Kazimierz Żarski Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione...

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione płynem niezamarzającym zimą. W Polsce najczęściej stosuje się w tym celu wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego o stężeniu 30–40%.

Jerzy Kosieradzki Klimakonwektory – komfort na życzenie

Klimakonwektory – komfort na życzenie Klimakonwektory – komfort na życzenie

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego...

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Atmosferę wybuchową mogą zatem tworzyć z powietrzem gazy, pary, mgły, włókna i pyły substancji emitowanych w pomieszczeniach. Miejscami zagrożonymi wybuchem zgromadzonego pyłu są np.: szyby wydobywcze, młyny,...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami...

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej proces uzdatniania powietrza dla danego przykładu obliczeniowego) wraz z przedstawieniem etapów uzdatniania powietrza na wykresie „h-x”. W oparciu o wykres Moliera autor przedstawi obliczenia wydajności poszczególnych...

TESTO Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo...

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo 480, zaprojektowany w sposób pozwalający klientom na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, a jednocześnie gwarantujący im maksymalną niezawodność i elastyczność pomiaru.

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.