RynekInstalacyjny.pl

Instalacje HVAC w modernizowanych budynkach zabytkowych i reprezentacyjnych

Instalacja klimatyzacyjna VRF w przykładowej kamienicy z montażem jednostki zewnętrznej na poddaszu budynku
Źródło: Rotenso

Instalacja klimatyzacyjna VRF w przykładowej kamienicy z montażem jednostki zewnętrznej na poddaszu budynku


Źródło: Rotenso

Na rynku istnieje grupa rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają sprostać nie tylko szczególnym wymaganiom technicznym, ale także związanym z przeznaczeniem danego budynku oraz jego architekturą i wystrojem wnętrz.

W artykule:

• „Niewidoczna” klimatyzacja nie tylko w obiektach zabytkowych

• Ogrzewanie i dogrzewanie

• Dopasowanie lub ukrywanie elementów instalacyjnych

• Wentylacja mechaniczna dla poszczególnych pomieszczeń

• Estetyczny dach obiektu usługowego z wentylatorem dachowym

• Ogrzewanie bez odprowadzania spalin

Obiekty, które wymagają szczególnego podejścia do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z punktu widzenia charakteru budynku czy jego architektury, to m.in.:

  • obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków – w przypadku robót budowlanych wymagające pozwolenia na budowę, do którego niezbędne jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków [1, 2];
  • obiekty, w których typowe elementy instalacji kolidowałyby z estetyką elewacji lub uniemożliwiałyby wymaganą aranżację wnętrza;
  • obiekty narażone na przestępstwa, akty wandalizmu czy chuligaństwa (kradzież elementów, np. jednostki zewnętrznej systemu klimatyzacyjnego czy dewastacja widocznych urządzeń grzewczych, np. grzejników);
  • obiekty, w których montaż elementów instalacji jest niemożliwy lub utrudniony np. ze względu na konstrukcję czy przeznaczenie budynku, a także budynki, w przypadku których montaż klasycznych rozwiązań instalacyjnych wiązałby się ze szczególnie wysokimi kosztami transportu i montażu.

Szczególne wymagania wobec estetyki instalacji stawiane są często także podczas remontu czy zmiany przeznaczenia budynków.

„Niewidoczna” klimatyzacja nie tylko w obiektach zabytkowych

W przypadku budynków zabytkowych szczególną grupą rozwiązań stanowią instalacje klimatyzacji i chłodzenia, czyli centrale wentylacyjne i klimatyzatory. Są one z jednej strony istotne dla spełnienia oczekiwań inwestora, np. adaptującego starą kamienicę na biura, w których nie tylko ogrzewanie, ale i dobra wentylacja oraz chłodzenie stają się standardem. Z drugiej strony zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności w zabytkowym pomieszczeniu może być wymaganiem określonym przez konserwatora zabytków, niezbędnym dla zachowania obiektu we właściwym stanie [3].

Montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzatorów oraz ich instalacji w budynku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków potrzebne jest tylko zgłoszenie budowlane). Składając wniosek o pozwolenie na budowę, należy dołączyć pozytywną decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków. We wniosku kierowanym do konserwatora należy wskazać nie tylko funkcję, jaką w budynku będzie pełniła instalacja klimatyzacyjna, ale też planowane miejsce lokalizacji centrali lub jednostki zewnętrznej klimatyzatora – tak, by nie umieszczać jej w miejscu widocznym, zwłaszcza na elewacji od strony ulicy. Jednym z dostępnych rozwiązań, pozytywnie przyjmowanych przez konserwatorów zabytków, jest umieszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora w podcieniach, na zakrytych balkonach czy loggiach, na niewidocznych dachach (jeśli pozwala na to ich układ) lub na niewyeksponowanych elewacjach (np. od strony podwórza). Centrale można natomiast montować na strychach, zrobiono tak np. na Zamku Królewskim w Warszawie. W przypadku klimatyzatorów rozwiązaniem sprawdzającym się w obiektach zabytkowych jest układ VRF z jednostką zewnętrzną przystosowaną do montażu w pomieszczeniu technicznym (np. na poddaszu). Warunkiem takiego montażu jest nie tylko dostępność odpowiedniego pomieszczenia, ale także zapewnienie dopływu do niego odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego potrzebnej do pracy klimatyzatora. Ważnym czynnikiem realizacji tego zadania jest spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki, który wpływa na to, jak długi może być kanał czerpny i wyrzutowy. Wlot i wylot powietrza można skutecznie zamaskować za pomocą odpowiednich czerpni i wyrzutni, dostosowanych kolorystycznie i stylistycznie do pokrycia dachowego lub do wykończenia ściany.

instalacja klimatyzacyjna vrf

Instalacja klimatyzacyjna VRF w przykładowej kamienicy z montażem jednostki zewnętrznej na poddaszu budynku


Źródło: Rotenso

Jednak w wielu obiektach, np. ulokowanych w centrach miast lub niewielkich, nie ma możliwości umieszczenia jednostki zewnętrznej w sposób nieingerujący w zabytkowy charakter budynku czy jego otoczenia. Także mieszkańcy budynków wielorodzinnych chcący zamontować klimatyzatory w swoich mieszkaniach zgodnie z literą prawa, tj. na podstawie zgłoszenia do wspólnoty lub spółdzielni, mogą się spotkać z odmowami, szczególnie w przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi krótko po remoncie elewacji. W takich sytuacjach rozwiązaniem mogą się okazać klimatyzatory określane jako bezprzewodowe lub monoblokowe – niemające odrębnej jednostki zewnętrznej. W rozwiązaniu tym skraplacz znajduje się nie w osobnej jednostce, ale w obudowie urządzenia lokowanego w pomieszczeniu, najczęściej w wykonaniu przypodłogowym (montowanego pod parapetem okna). Układ chłodniczy jest hermetycznie zabudowany, a na elewacji widoczne są tylko dwa otwory o średnicy kilkunastu centymetrów (ich wielkość zależy od mocy chłodniczej urządzenia), przeznaczone do doprowadzania i odprowadzania powietrza „technologicznego” – niezbędnego do chłodzenia skraplacza. Kiedy urządzenie nie pracuje, te niewielkie otwory zakrywane są dodatkowo kołnierzami, które mogą zostać dostosowane do kolorystyki elewacji.

klimatyzator monoblokowy

Przykład klimatyzatora monoblokowego i zewnętrznego zakończenia przewodów powietrznych


Źródło: Innova Energie

Ogrzewanie i dogrzewanie

Przy okazji remontu, a szczególnie zmiany funkcji budynku zabytkowego na mieszkalną, usługową lub komercyjną, spośród dostępnych rozwiązań grzewczych chętnie wybierane są gotowe do ułożenia rozwiązania elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego – maty i folie grzewcze. Za wyborem tym może stać kilka czynników. Jednym z ważniejszych jest fakt, że system ogrzewania jest niewidoczny – nie dochodzi zatem do „nowoczesnej ingerencji” w zabytkowe wnętrze, a jednocześnie zapewnione są szerokie możliwości aranżacji pomieszczenia. Zaletą takiego rozwiązania przy remoncie lub zmianie funkcji budynku zabytkowego jest także możliwość niezależnego ogrzania poszczególnych pomieszczeń. Choć maty i folie grzewcze mogą stanowić ogrzewanie podstawowe, nie wymagają centralnego podejścia do systemu grzewczego – każde pomieszczenie w zależności od potrzeb i wymagań można wyposażyć w osobną pętlę grzewczą. Ponieważ ogrzewanie płaszczyznowe przekazuje energię głównie przez promieniowanie, w pomieszczeniach zapewniony jest korzystny rozkład temperatury, komfortowy dla człowieka i bezpieczny dla elementów wyposażenia oraz niepowodujący unoszenia się kurzu (jak w przypadku grzejników konwekcyjnych), co ułatwia bieżącą konserwację i utrzymanie zabytkowych wnętrz. Z punktu widzenia ochrony pomieszczeń zabytkowych ogrzewanie płaszczyznowe to także rodzaj ogrzewania, który „nie powoduje powstawania wilgoci” – zachowanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniu i zapobieganie kondensacji pary wodnej konserwatorzy zabytków uważają ze jeden z istotnych elementów zapobiegania zawilgoceniu obiektów zabytkowych [3]. Ich zaletą jest także prosty i szybki montaż – poza przegrodą, w której rozwiązania te są montowane, prace remontowe przebiegają bez konieczności znacznej ingerencji w remontowany budynek.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, by powierzchnia grzewcza nie była w sposób trwały zakryta – dotyczy to szczególnie systemu montowanego w podłodze, na której nie należy stawiać bezpośrednio mebli lub innych trwałych (szczególnie ciężkich) elementów wyposażenia wnętrz. Trwałe zakrycie ogrzewania płaszczyznowego skutkuje jego mniejszą wydajnością, może się też przyczynić do uszkodzenia pokrycia przegrody, które nie ma możliwości skutecznego odprowadzenia ciepła. Innym niekorzystnym aspektem zastosowania ogrzewania elektrycznego są wysokie i trudne do przewidzenia ceny energii elektrycznej, za którymi idą duże i niepewne koszty eksploatacji. W budynkach, którym nie stawia się wymagań dotyczących wyglądu dachu, problem ten można w dużym stopniu wyeliminować dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, umożliwiających produkcję prądu ze słońca – maty i folie grzewcze są przystosowane do współpracy z systemami PV. Dla budynków, w których ze względu na ochronę konserwatorską czy ograniczenia techniczne (np. związane z nośnością dachu) montaż klasycznych paneli fotowoltaicznych jest niemożliwy, przyszłościowym rozwiązaniem mogą się stać ultracienkie folie perowskitowe, przeznaczone np. do powlekania pokryć dachowych, choćby dachówek. Już dziś możliwa jest integracja specjalnych cienkich ogniw perowskitowych z fasadami budynków.

Elektryczne maty grzewcze danego producenta oferowane są najczęściej w dwóch wielkościach maksymalnej mocy grzewczej (np. wersje 90 i 160 W/m2), dobieranej przede wszystkim w zależności od rodzaju wykończenia podłogi lub ściany. Ponieważ dobrze sprawdza się montaż w warstwie kleju pod elementami ceramicznymi, maty grzewcze zaleca się stosować przede wszystkim pod podłogą wykończoną terakotą, gresem, marmurem lub kamieniem naturalnym, a także na ścianie pod glazurą. Sprawdzą się także w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki. Szczególnie interesującym rozwiązaniem z punktu widzenia obiektów zabytkowych są cienkie (poniżej 1 mm) podtynkowe maty ścienne, oferowane jako „antypleśniowe” i sprawdzające się np. w obiektach, w których konieczne jest zachowanie niższej temperatury. Maty takie utrzymują temperaturę ściany powyżej punktu rosy. Dzięki temu na przegrodach nie kondensuje para wodna – zapobiega to degradacji i uszkodzeniom ścian, a także uniemożliwia rozwój grzybów pleśniowych.

ogniwa perowskitowe

Ogniwa perowskitowe zintegrowane ze szklaną elewacją budynku


Źródło: Skanska

Jeśli miejsca na montaż ogrzewania płaszczyznowego jest bardzo mało, rozwiązaniem będą elektryczne folie grzewcze. Są to cienkie arkusze (ok. 0,2–0,4 mm) wykonane najczęściej z PET lub wzmocnionego włókna szklanego, z naniesionymi elementami – dla folii najnowszej generacji elementem grzewczym jest pasta karbonowa z włóknem węglowym (zamiast „ścieżek” z pyłu grafitowego), co sprawia, że elementy grzewcze nie wypalają się i nie tracą na wydajności, a producenci mogą udzielić na gotowy system nawet 25-letniej gwarancji. Grubość montażowa takiego systemu wynosi 5 mm, co ułatwia prace konserwatorskie i wykonawcze, umożliwiając dodanie folii do niemal każdego rodzaju przegrody. Folię grzewczą można zamontować pod dowolną okładziną podłogową (np. terakota, deski drewniane, deski kładzione, parkiet, panele, wykładzina), na ścianie (pod suchą zabudową lub okładzinami ściennymi), a także w sufitach podwieszanych GK, sufitach panelowych, kratownicach w stropach podwieszanych i skosach na poddaszach użytkowych.

Maksymalna moc grzewcza folii wynosi zwykle od 60 do nawet 400 W/m2 – dobiera się ją zależnie od wielkości ogrzewanego pomieszczenia, wielkości powierzchni grzewczej (nie zawsze możliwe jest zastosowanie folii grzewczej na całej powierzchni przegrody) oraz sposobu wykończenia wnętrza. Folia nagrzewa elementy budowlane, w których jest zamontowana, do temperatury nieco wyższej od temperatury odczuwalnej – elementy te następnie równomiernie emitują korzystne promieniowanie podczerwone.

folia grzewcza

Folia grzewcza podczas montażu sufitowego


Źródło: Espacia

Dopasowanie lub ukrywanie elementów instalacyjnych

Niejednokrotnie budynki zabytkowe, ale też wnętrza o charakterze reprezentacyjnym wymagają specjalnego dostosowania urządzeń instalacyjnych do wnętrz. Rynek oferuje szereg urządzeń, w których kluczowe jest estetyczne wykonanie – szczególnie w zakresie ściennych grzejników wodnych, klimakonwektorów i nawiewników (anemostatów). Te ostatnie urządzenia mogą się wyróżniać nie tylko atrakcyjnym układem dysz nawiewnych, ale też nietypowymi wykonaniami kolorystycznymi – dostępne są np. urządzenia w kolorze ciemnozielonym lub pomarańczowym.

Jako urządzenia dopasowane do reprezentacyjnych wnętrz stosuje się często klimakonwektory w różnych wykonaniach.

Klimakonwektory podłogowe (zabudowane w wylewce) szczególnie dobrze sprawdzą się we wnętrzach o dużych przeszkleniach. Poprowadzone wzdłuż ścian zewnętrznych, chronią przed chłodnym powietrzem (tryb grzania) lub wysokimi zyskami ciepła od słońca (tryb chłodzenia). Urządzenia te dostępne są w różnych długościach, szerokościach i wysokościach, a ofertę uzupełniają takie rozwiązania, jak skosy, narożniki czy łuki. Kratki osłonowe mogą być wykonane nie tylko z aluminium anodowanego na wybrany, pasujący do wnętrza kolor, ale także z mosiądzu, stali nierdzewnej czy lakierowanego drewna. Dzięki zaletom użytkowym i estetycznym klimakonwektory te nie tylko pozwalają spełnić oczekiwania techniczne inwestora, ale wręcz podkreślają charakter wnętrza.

Klimakonwektory przypodłogowe wyróżniają się nowoczesnym i eleganckim wyglądem oraz małą głębokością (np. ok. 12 cm). W urządzeniach „szczupłych” (slim) wentylatory mają specjalne wykonanie akustyczne, a ich konstrukcja zapewnia odpowiednio dużą powierzchnię wymiany ciepła. Natomiast klimakonwektory kanałowe mogą być doskonale „zamaskowane”, co może być konieczne ze względu na wymagania aranżacyjne czy funkcję reprezentacyjną pomieszczenia. Klimakonwektor kanałowy montowany jest w sieci kanałów, a w pomieszczeniu widoczna jest wąska ścienna kratka nawiewna.

nawiewnik barwiony

Nawiewnik (anemostat) barwiony w masie na atrakcyjny kolor


Źródło: CWK

Klimakonwektory można też przystosować indywidualnie do zadań specjalnych, tak jak w przypadku urządzeń zainstalowanych w 2021 roku w komnatach (Stanzach) Rafaela w Muzeum Watykańskim, gdzie wyeksponowano bezcenne freski namalowane w latach 1508–1524. Duże zainteresowanie tym obiektem ze strony zwiedzających sprawiło, że należało w nim zapewnić właściwą wentylację i temperaturę, jednak bez naruszania elementów historycznych. W komorach zlokalizowanych pod oknami – miejscach po historycznych urządzeniach grzewczych – umieszczono specjalnie wykonane klimakonwektory dużej mocy, zgodnie z deklaracją dostawcy w obudowie odpowiadającej wielkością standardowemu urządzeniu o mocy 2,5 kW zmieszczono podzespoły o mocy chłodniczej aż 10 kW. Urządzenia osłonięto historycznymi kratami, dzięki czemu są one niewidoczne dla zwiedzających, a wręcz stanowią element architektoniczno-wykończeniowy cennego wnętrza [4].

Wentylacja mechaniczna dla poszczególnych pomieszczeń

Rosnąca wiedza inwestorów w zakresie wentylacji sprawia, że coraz częściej są oni zainteresowani wykorzystaniem wentylacji mechanicznej i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Nie zawsze w grę wchodzi wykonanie rozbudowanego, centralnego układu wentylacji mechanicznej – może to wynikać m.in. z braku możliwości rozprowadzenia sieci przewodów, braku miejsca na pomieszczenie techniczne, zbyt słabej konstrukcji stropu (niemożność wykonania otworów pod czerpnię czy wyrzutnię) czy uwarunkowań estetycznych lub konserwatorskich uniemożliwiających montaż centrali dachowej.

klimakonwektor w wykonaniu specjalnym

Klimakonwektor w wykonaniu specjalnym, przygotowany do montażu w historycznej komorze grzewczej w Komnatach Rafaela Muzeum Watykańskiego


Źródło: © Governatorato S.C.V. – Direzione dei Musei (archiwum Dyrekcji Muzeum Watykańskiego)

W takich sytuacjach można zastosować rozwiązanie zdecentralizowane – małe rekuperatory montowane w ścianach zewnętrznych poszczególnych pomieszczeń. Ingerencja w elewację budynku ogranicza się w tym wypadku do wykonania i odpowiedniego zabezpieczenia otworu ściennego o średnicy od 125 do 160 mm, w zależności od wydatku powietrza zapewnianego przez dany rekuperator. Na ścianie zewnętrznej widoczna jest okrągła kratka zabezpieczająca, którą można tak dostosować do wyglądu elewacji, że będzie praktycznie niewidoczna, natomiast wewnątrz pomieszczenia na ścianie montuje się niewielki anemostat.

Rekuperator ścienny może działać jako miniaturowa centrala z dwoma wentylatorami i miedzianym antyseptycznym wymiennikiem ciepła realizująca jednocześnie nawiew i wywiew albo jako rozwiązanie „push-pull” z zastosowaniem regeneracyjnego wymiennika ceramicznego i jednego wentylatora działającego naprzemiennie w dwóch cyklach. W fazie „pull” wentylator pracuje jako wywiewny, a wymiennik akumuluje ciepło ze strumienia wywiewanego. Natomiast w fazie „push” wentylator nawiewa świeże powietrze, którego strumień jest ogrzewany przez ciepło zgromadzone wcześniej w wymienniku. Aby zwiększyć skuteczność rekuperacji decentralnej, rekuperatory „push-pull” w pomieszczeniu można zamontować parami i zsynchronizować ich pracę (jeden pracuje jako nawiewny, drugi jako wywiewny).

Dobierając rekuperator dla inwestycji, należy zwrócić uwagę na dostosowanie długości modułu roboczego do grubości ściany, sposób zapewnienia filtracji powietrza oraz odpowiedni dobór wielkości (wydatku powietrza) urządzenia do wielkości pomieszczenia, uwzględniający jego kubaturę. Nie należy dobierać rekuperatora „na styk”, ponieważ będzie wówczas pracował na najwyższym biegu, co spowoduje zbyt głośną pracę.

Estetyczny dach obiektu usługowego z wentylatorem dachowym

Dla mniejszych obiektów usługowych, a także budynków zabytkowych przystosowywanych do świadczenia usług chętnie wybieranym rozwiązaniem są wentylatory dachowe. Na rynku dostępne są różne wykonania materiałowe tych urządzeń dla poszczególnych sektorów usług – np. wentylatory dla zwykłych pomieszczeń (biurowe, konferencyjne itp.), kuchenne (dla gastronomii), kwasoodporne czy chemoodporne (np. dla obiektów hotelowo-rekreacyjnych mających strefę basenową, w której do dezynfekcji wody używa się związków chloru).

Tego rodzaju wentylatory dachowe – obudowy, ale też wirniki z łopatkami – wykonuje się ze stali nierdzewnej lub z kompozytów (laminatów), najczęściej z wykorzystaniem żywic poli- lub winyloestrowych. Wykonanie materiałowe obudowy ma znaczenie także z punktu widzenia wymagań estetycznych obiektów – dostosowania formy i kolorystyki zastosowanego wentylatora do stylu i koloru pokrycia dachowego. W tym aspekcie szczególnie sprawdzi się urządzenie wykonane z laminatu estrowo-szklanego. Materiał ten wyróżnia się wysoką odpornością na warunki środowiskowe, można go też barwić w masie (trwale) na dowolne kolory z palety RAL oraz nadać mu wygląd pasujący do dachu.

Wentylatory dachowe można także łatwo dostosować do niemal dowolnego spadku połaci dachowej (jeden z producentów podaje zakres 0–55%), wykorzystując kominki wentylacyjne wykonane z materiału kompatybilnego z urządzeniem.

daikin klimakonwektor

Klimakonwektor przypodłogowy w wersji „slim”


Źródło: Daikin

Ogrzewanie bez odprowadzania spalin

Obiekty, które w wyniku remontu lub przebudowy zmieniają swoją rolę, np. budynki zabytkowe dostosowywane do nowej funkcji, wymagają często przebudowy systemu grzewczego, a przynajmniej wymiany źródła ciepła. W wypadku obiektów, w których z różnych względów, estetycznych czy konstrukcyjnych, nie można zapewnić układu odprowadzania spalin, inwestorzy chętnie wybierają elektryczne kotły grzewcze – małe i lekkie, niewymagające pomieszczenia technicznego i systemu odprowadzania spalin oraz tańsze w zakupie od innych urządzeń o porównywalnej mocy grzewczej. Dostępne są jako kotły jedno- lub dwufunkcyjne, w wersji wiszącej lub stojącej i o mocy w zakresie od 4 do 24 kW, najczęściej jako urządzenia gotowe do pracy – oferuje się je wraz z pompą obiegową oraz grupą bezpieczeństwa. Szeroki zakres precyzyjnego sterowania umożliwia bieżące dopasowanie mocy kotła do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło. Barierą dla inwestorów mogą być obawy związane z trudną do przewidzenia prognozą kosztów energii elektrycznej, ale docelowe unijne i polskie scenariusze rozwoju ogrzewania zakładają jego elektryfikację. Warto zatem rozważyć zastosowanie w budynku takiego rozwiązania grzewczego, które będzie mogło korzystać z instalacji PV i magazynu energii elektrycznej.

Literatura

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU 2021, poz. 2351)
  2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU 2021, poz. 710, 954)
  3. Wikłacz Zbigniew, Wilgoć w budynkach zabytkowych, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 55/2018
  4. Komnaty Rafaela, https://www.carrier.com/commercial/pl/pl/o-carrier/nasze-realizacje/komnaty-rafaela (dostęp: 17.03.2022)
  5. Materiały firm: Carrier, CWK, Daikin, Eko-Instal, Espacia, Innova Energie, Kampmann, Klima-Therm, Raychem, Red Snake, Rotenso, Skanska, Trox, Vantubo, V4Heat

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Elego.1 Elego.1, 21.06.2022r., 11:45:14 Dopełnieniem zgód konserwatorskich w gęstej zabudowie miejskiej są operaty środowiskowe hałasu.

Powiązane

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

Redakcja RI Czym są kurtyny powietrzne

Czym są kurtyny powietrzne Czym są kurtyny powietrzne

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

mgr inż. Krzysztof Kegler Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych Koszty instalacji wentylacyjnej z materiałów kompozytowych w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji...

Wysokie wymagania akustyczne niektórych obiektów wymagają zastosowania w instalacji wentylacyjnej specjalnych rozwiązań, zarówno w zakresie przygotowania, jak i dystrybucji powietrza. Cichą pracę instalacji uzyskuje się m.in. dzięki zastosowaniu kompozytowych przewodów wentylacyjnych oraz odpowiednich nawiewników.

mgr inż. Monika Wysocka, inż. Maciej Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić...

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić szczególną uwagę na parametry powietrza wewnętrznego oraz właściwy mikroklimat, które są czynnikami odpowiadającymi za dobre samopoczucie i komfort trenujących osób.

dr inż. Piotr Kowalski , dr inż. Dariusz Kwiecień Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach...

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

dr inż. Bogusław Maludziński, dr inż. Kazimierz Wojtas Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku Nawilżanie adiabatyczne w klimatyzacji hal przemysłowych – studium przypadku

Niektóre procesy prowadzone w halach przemysłowych wymagają precyzyjnej stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego, w tym jego oczyszczania i uzdatniania. Pochłania to znaczne ilości energii, zwłaszcza...

Niektóre procesy prowadzone w halach przemysłowych wymagają precyzyjnej stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego, w tym jego oczyszczania i uzdatniania. Pochłania to znaczne ilości energii, zwłaszcza na chłodzenie i nawilżanie powietrza. Od wielu lat głównym sposobem nawilżania wykorzystywanym w klimatyzacji (nie tylko przemysłowej) jest nawilżanie parą. Dostępne są też nowe rozwiązania, jak np. nawilżacze adiabatyczne z dyszami wysokociśnieniowymi, które pozwalają nie tylko na nawilżanie,...

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych” Webinar „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek,...

Panasonic zaprasza na webinar pt. „Agregaty transkrytyczne z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2 do średniej wielkości obiektów komercyjnych”. Wydarzenie online rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:00.

FLOWAIR, Aleksandra Gołąbek LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła LEO HP ready – nagrzewnice współpracujące z pompami ciepła

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach...

Wykorzystywanie niskotemperaturowych źródeł ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem, które w obecnych czasach coraz bardziej zyskuje na popularności – zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich. Wiąże się z tym wzrost sprzedaży między innymi pomp ciepła typu powietrze-woda, które w takim przypadku stanowią serce instalacji centralnego ogrzewania budynków.

TIM Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe Przewody instalacyjne i sposoby ich łączenia: szybkie, bezpieczne i trwałe

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj...

Czasem zdarza się, że wybrany przez Ciebie przewód elektryczny okazuje się zbyt krótki. Co robić w takiej sytuacji? Przewody instalacyjne możesz ze sobą połączyć, łatwo je w ten sposób wydłużając. Zainwestuj w podstawowe narzędzia i zrób to samodzielnie!

e-instalator.pl Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania,...

Pompa ciepła to coraz bardziej popularny na polskim rynku wydajny sposób zarządzania i kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i systemie wodnym. Jest to jednak stosunkowo nowy system w branży ogrzewania, dlatego może być trudno dostępny. Gdzie można kupić pompę ciepła w Internecie i urządzenia do instalacji całego systemu?

Bricoman Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd....

Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna. Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest...

BH-Res Mędrek i Wspólnicy Sp. J. Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver Nowe tłumiki SILENTVER z płyt Climaver

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie,...

Kolejne badania naukowe dowodzą negatywnego wpływu hałasu na ludzki organizm. Regularne wystawianie się na działanie tego czynnika prowadzi do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, powoduje rozdrażnienie, zdenerwowanie, agresję, a nawet zaburzenia psychiczne, dlatego coraz więcej uwagi przykłada się do ochrony mieszkań, domów i miejsc pracy właśnie przed hałasem. W rozporządzeniach i normach wprowadzane są coraz niższe dopuszczalne poziomy dźwięku dla budynków w zależności od ich przeznaczenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.