RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych okiem eksperta

Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych według eksperta składa się z 6 etapów, które kolejno zostały omówione w niniejszym artykule.
Fot. czyszczeniewentylacji.com

Inspekcja i czyszczenie instalacji wentylacyjnych według eksperta składa się z 6 etapów, które kolejno zostały omówione w niniejszym artykule.


Fot. czyszczeniewentylacji.com

Bez prawidłowo działającej wentylacji nie może funkcjonować żaden budynek – bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, blok mieszkalny, biuro, restauracja, przychodnia, szpital czy zakład przemysłowy. Poprawne wykonanie instalacji to element niezbędny dla jej prawidłowego funkcjonowania, tak samo jak późniejsza eksploatacja, uwzględniająca nie tylko serwis urządzeń, ale i kontrolę stanu czystości, a w razie potrzeby czyszczenie.

Zobacz także

Mastervent Tomasz Miliński Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia...

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia materiałów, transportowania, szlifowania i polerowania. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.

Mastervent Tomasz Miliński Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy...

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli Energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze dla hoteli

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie...

Podczas projektowania obiektów hotelarskich coraz ważniejsze dla architektów oraz projektantów branżowych stają się kwestie związane z racjonalnym zużyciem energii. Efekt ten jest osiągany poprzez zastosowanie rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które zmniejszają potrzeby cieplne budynku oraz likwidują mostki termiczne. Stosuje się też systemy instalacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort cieplny, zmniejszają koszty eksploatacyjne budynku oraz podnoszą prestiż ekologiczny obiektu. Jakie rozwiązania...

W artykule:

• Odświeżacze i oczyszczacze powietrza
• Korzyści zdrowotne i ekonomiczne z czyszczenia wentylacji
• Techniki czyszczenia instalacji

Dla prawidłowej pracy instalacji ważny jest wybór odpowiedniej technologii i jakości materiałów oraz urządzeń – inne potrzeby ma niewielki dom jednorodzinny, inne zaś placówka medyczna, zakład produkcyjny czy restauracyjna kuchnia. Kolejny czynnik to regularna inspekcja dostosowana do danej instalacji.

Kontrolę i czyszczenie systemu wentylacji warto wykonywać regularnie – ale jak często? Wszystko zależy od typu budynku oraz sposobu jego wykorzystania. Inspekcji rzadziej będzie wymagał budynek mieszkalny, częściej zaś restauracja, a zwłaszcza jej kuchnia, w której do przewodów wentylacyjnych dostają się m.in. mgła olejowa i opary powstające w wyniku przygotowania posiłków, czy zakład przemysłowy, np. z branży chemicznej. W niektórych budynkach zaleca się, by prace tego typu były wykonywane nawet raz na kwartał. Istnieją pewne sytuacje i symptomy, które wskazują na potrzebę inspekcji i czyszczenia instalacji wentylacyjnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia, zebrane w trakcie kilkunastoletniej praktyki autora w inspekcji i czyszczeniu instalacji wentylacyjnych.

1. Gdy od ostatniego czyszczenia minęło kilka lat

Taki przedział czasowy jest odpowiedni dla budynków mieszkalnych czy biurowych, ale w lokalach gastronomicznych warto sprawdzać stan instalacji często, żeby zapobiec nagromadzaniu sie mgły olejowej na okapach i powstaniu pożaru. Poprawnie działający system filtrów zatrzymuje mgłę olejowo-tłuszczową i zmniejsza ryzyko pożaru oraz wydłuża czas użytkowania wentylatorów i silników, a także pozwala na przetłaczanie wymaganych ilości powietrza wywiewanego [2]. Jednak z praktyki wynika, że stan filtrów często nie jest monitorowany, a przewody wyciągowe i wentylatory obrastają tłuszczem i kurzem, co prowadzi do spadku bezpieczeństwa pożarowego i jest źródłem powstawania ognisk namnażania się bakterii oraz czynnikiem wabiącym insekty i sprzyjającym ich rozprzestrzenianiu się i namnażaniu.

Zatem jak często czyścić takie instalacje? Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków [1] wymaga, żeby w obiektach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, w których odbywa się proces spalania w paleniskach paliwa stałego, płynnego lub gazowego, usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej raz w miesiącu. Rozporządzenie to wymaga także, aby w tych obiektach usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Praktyka jednak wyraźnie podpowiada, że instalacje wyciągowe i wentylacyjne w obiektach gastronomicznych powinny być monitorowane i w razie potrzeby czyszczone co najmniej raz na kwartał. Takie są też zalecenia angielskich wytycznych, które różnicują instalacje wg intensywności użytkowania, a amerykańskie wytyczne zalecają nawet comiesięczne czyszczenie dla najczęściej i najdłużej używanych obiektów [2,3]. Reasumując, wiele zależy od rodzaju instalacji i intensywności jej użytkowania.

2. Gdy we wnętrzu roznosi się nieprzyjemny zapach

Nieprzyjemne zapachy mają wiele źródeł. Mogą powstawać np. w wyniku używania określonych środków chemicznych czy być efektem gotowania aromatycznych potraw. O ile stosunkowo szybko zanikają samoistnie, nie ma powodów do niepokoju o stan instalacji wentylacyjnej. Jeżeli jednak w powietrzu nieustannie wyczuwalna jest przykra woń, świadczy to o rozwoju w instalacji wentylacji kolonii bakterii i innych drobnoustrojów. Rozwiązaniem tego problemu jest czyszczenie wentylacji połączone z dezynfekcją.

3. Gdy w powietrzu unosi się pył

To częsty przypadek, zwłaszcza gdy budynek przechodził duży remont – wówczas do kanałów wentylacyjnych mogła dostać się duża ilość pyłu. O ile niewielka ilość kurzu w wentylacji nie jest niebezpieczna, o tyle jego akumulacja stanowi nie tylko zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia, zwiększa także ryzyko wybuchu pożaru. Jeśli powietrze stało się bardziej suche i widoczny jest w nim pył, a przedmioty szybciej niż zazwyczaj pokrywają się kurzem – jest to wyraźny sygnał, że przyszedł czas na czyszczenie wentylacji.

4. Gdy w instalacji zagnieździły się gryzonie lub owady

Jeżeli doszło do takiej sytuacji, pierwszym krokiem w kierunku jej naprawienia jest oczywiście pozbycie się niechcianych gości. To jednak nie wszystko. Zarówno obecność gryzoni, jak i owadów pozostawia ślady w wentylacji – wewnątrz kanałów mogą wciąż znajdować się np. ekskrementy lub pozostałości po gniazdach, które zachęcają kolejnych nieproszonych gości. Oczyszczenie i w razie potrzeby dezynfekcja przywrócą bezpieczeństwo oraz efektywność działania instalacji.

5. Gdy doszło do zalania instalacji

Wilgoć sprzyja rozwojowi drobnoustrojów – pleśni, bakterii czy wirusów. Im jej więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że kolonie szybko się rozwiną i staną groźne dla zdrowia. Dlatego jeżeli w budynku doszło do powodzi, przecieku dachu lub bezpośredniego zalania przewodów wentylacyjnych, należy przeprowadzić czyszczenie.6. Po pożarzeCząstki stałe zawarte w dymie osadzają się na ścianach i podłogach, ale również w kanałach wentylacyjnych. Ich obecność może nie tylko pogorszyć jakość powietrza, ale i zmniejszyć efektywność pracy instalacji. Należy je zatem usunąć.

 

Odświeżacze i oczyszczacze powietrza

Na fali zainteresowania jakością powietrza uwaga mediów koncentruje się na smogu, a pomijane są kwestie jakości powietrza wewnętrznego. A jakość powietrza w budynkach to wypadkowa jakości powietrza zewnętrznego oraz stanu systemu wentylacji i stanu użytkowania oraz czystości w pomieszczeniach. W powietrzu wewnątrz budynku może się znajdować wiele szkodliwych substancji i drobnoustrojów: pyły, kurz, włókna, sierść domowych zwierząt itp. oraz zanieczyszczenia biologiczne: grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy, roztocza. Ich występowanie zależy od jakości wentylacji budynku i jego wyposażenia oraz użytkowania. Niekiedy rozwiązań poprawiających jakość powietrza wewnętrznego poszukuje się m.in. w stosowaniu oczyszczaczy powietrza.

Dobre oczyszczacze są w stanie przefiltrować powietrze i usunąć niepożądane substancje i mikroorganizmy, ale nie likwidują źródła ich powstawania. Kiedy tylko wyłączymy filtr, zanieczyszczenia ponownie wrócić do powietrza. Oczyszczacz jest rozwiązaniem tymczasowym, które usuwa skutki, a nie przyczynę zanieczyszczenia. Jest to dobre rozwiązanie np. dla alergików, powinno się jednak dążyć do likwidacji źródła problemu. Systemy wentylacji mechanicznej i nawet klimatyzacji są coraz częściej stosowane. W trakcie ich eksploatacji zaczynają się gromadzić zanieczyszczenia i najskuteczniejszym sposobem zminimalizowania tego problemu jest regularne czyszczenie wentylacji, a nie tylko stosowanie oczyszczaczy.

Korzyści zdrowotne i ekonomiczne z czyszczenia wentylacji

To przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Pozbycie się osadu i brudu z kanałów pozwala na utrzymanie wymaganej sprawności instalacji i znacząco ogranicza zużycie energii elektrycznej. Jak pokazuje raport Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, usunięcie 1 cm zanieczyszczeń może zmniejszyć zużycie energii nawet o 21%. Inspekcja i czyszczenie wpływają też na żywotność instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego. Obniżają też koszty serwisowania i części zamiennych. Jak podkreśla wielu serwisantów, najczęstszą przyczyną awarii instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest ich nieprawidłowe użytkowanie, a mówiąc dokładniej – poważne zanieczyszczenie: kurz i brud, który zapycha kanały oraz wentylatory, a z czasem zamienia się w poważne zagrożenie biologiczne, może również uszkadzać elementy systemu. Wśród korzyści zdrowotnych na pierwszym miejscu stawia się redukcję ryzyka infekcji, chorób układu oddechowego i absencji oraz lepsze samopoczucie i tym samym wysoką wydajność pracowników – co bardzo sobie cenią najemcy obiektów biurowych.

Widok kanału wentylacyjnego

Widok kanału wentylacyjnego metalowego prostokątnego przed czyszczeniem (po lewej) i po czyszczeniu (po prawej); Źródło: czyszczeniewentylacji.com

Techniki czyszczenia instalacji 

Na rynku dostępne są usługi szczegółowej inspekcji systemu wentylacji i klimatyzacji oraz doboru odpowiednich metod czyszczenia – np. mechanicznego, z wykorzystaniem sprężonego powietrza, suchym lodem czy czyszczenia połączonego z dezynfekcją. W procesie tym bardzo ważna jest ocena wykonanych czynności i osiągnięcia zamierzonego efektu.

Dobór odpowiedniej metody czyszczenia wentylacji uzależniony jest od wielu czynników, dlatego firmy oferujące tę usługę zawsze zaczynają pracę od inspekcji systemu. Przed przystąpieniem do działania konieczne jest m.in.:

 • ustalenie typu wentylacji oraz charakteru jej konstrukcji – sprawdzenie, czy obecne są w niej np. tłumiki, filtry czy przepustnice oraz inne newralgiczne dla procesu czyszczenia elementy,
 • określenie typu budynku – inne zanieczyszczenia są typowe dla budynku mieszkalnego (tu najczęściej pojawiają się te mechaniczne, do których z czasem dołączyć może pleśń czy bakterie), a inne np. dla lokalu gastronomicznego (tłuszcz) czy placówki medycznej (większe zagrożenie zanieczyszczeniami biologicznymi),
 • określenie poziomu i charakteru zanieczyszczeń – w przypadku tych lekkich najczęściej wystarczy czyszczenie na sucho, przy grubej warstwie lepkiego brudu i wysokim poziomie zanieczyszczeń biologicznych konieczna będzie dezynfekcja i zastosowanie metody czyszczenia na mokro,
 • istotne jest również określenie materiałów, z jakich wykonana jest instalacja. Inspekcja przeprowadzana jest najczęściej za pomocą specjalnych robotów z zamontowanymi kamerami, co pozwala dokładnie ocenić stan kanałów i podjąć decyzję o wyborze metody działania.

Metody czyszczenia wentylacji można podzielić na suche i mokre. Czyszczenie na sucho jest wykonywane najczęściej i sprawdza się przy małym i średnim zanieczyszczeniu kanałów. Czyszczenie na mokro, często połączone z dezynfekcją, przeprowadza się natomiast w instalacjach mocno zabrudzonych. W lokalach gastronomicznych połączone jest często z czyszczeniem instalacji tłuszczowej.

Widok kanału wentylacyjnego

Widok kanału wentylacyjnego z przewodu metalowego przed czyszczeniem (po lewej) i po czyszczeniu (po prawej; Źródło: czyszczeniewentylacji.com

Widok kanału wentylacyjnego

Widok kanału wentylacyjnego z przewodu spiro przed czyszczeniem (po lewej) i po czyszczeniu (po prawej; Źródło: czyszczeniewentylacji.com 

Czyszczenie na sucho może przebiegać na kilka sposobów. Najczęściej wykorzystywane techniki to: czyszczenie poprzez szczotkowanie mechaniczne, czyszczenie z wykorzystaniem sprężonego powietrza i odkurzanie za pomocą odkurzacza przemysłowego. Metoda szczotkowania mechanicznego jest wykonywana za pomocą specjalnych robotów czyszczących bądź napędów z giętkimi wałkami czyszczącymi. Zanieczyszczenia oderwane przez szczotki trafiają do zestawu odciągowego. Sprężone powietrze stosuje się rzadziej – klienci nie są zadowoleni z tej metody. Odkurzanie przemysłowe kanału wymaga pełnego dostępu do jego wnętrza, zatem technikę tę wykorzystuje się najczęściej tylko na wybranych odcinkach instalacji.

Również czyszczenie na mokro może być przeprowadzane w różny sposób. Najbardziej typowe to czyszczenie chemiczne (np. suchym lodem), czyszczenie parą wodną, a także pełna dezynfekcja. Po te metody sięga się wtedy, gdy standardowe czyszczenie szczotkowe nie wystarczy. Ich zastosowanie jest najczęściej wymagane w lokalach gastronomicznych, zakładach przemysłowych czy placówkach medycznych. Jednym słowem: tam, gdzie zanieczyszczeń jest więcej, a ich obecność niesie za sobą większe zagrożenie. Każda z tych metod jest wysoce skuteczna, jednak ich wdrożenie jest bardziej kosztowne i wymaga dokładnej weryfikacji szczelności instalacji.

Warto podkreślić, że dezynfekcja jest procesem wtórnym, przeprowadzanym zawsze po zakończeniu czyszczenia mechanicznego i badań mikrobiologicznych – pozwalają one określić, które elementy systemu wymagają tej formy czyszczenia i ułatwiają późniejszą weryfikację efektów.Po oczyszczeniu odpowiednią metodą wentylacja jest wolna od zabrudzeń, jednak zaczynają się na niej zbierać nowe zanieczyszczenia. Zatem jednorazowe wyczyszczenie nie wystarczy – warto regularnie sprawdzać stan instalacji i podejmować odpowiednie działania.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719).
 2. Charkowska A., Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2010.
 3. TR/19 HVCA Guide to Good Practice Internal Cleanliness of Ventilation Systems, The Heating and Ventilating Contractors’ Association, Great Britain, 2008.
 4.  Charkowska A., Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” nr 11/2009.
 5.  Charkowska A., Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 12/2009.
 6. Charkowska A., Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 3), „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2010.
 7. www.czyszczeniewentylacji.com (dostęp 5.06.2018).

Czytaj też: Wentylacja szkolnych sal gimnastycznych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Purventus Purventus, 30.10.2018r., 14:28:54 Gdy we wnętrzu roznosi się nieprzyjemny zapach lub Gdy w instalacji zagnieździły się gryzonie lub owady - mozna tego wszystkiego uniknąć System filtracji UV Purventus jest systemem oczyszczającym powietrze i działającym bakteriobójczo. Dodatkowo efektywnie redukuje zapachy kuchenne. Zalety systemów UV Purventus  Integracyjność z istniejącymi już systemami  Filtr można zastosować wszędzie, gdzie istnieje potrzeba czystego powietrza  Możliwość zastosowania w systemach klimatyzacji czy nawiewu powietrza  Elementy aktywne (lampy UV) bardzo łatwe w demontażu i czyszczeniu (zmywarka);  Prostota obsługi: dzięki rozwiązaniu plug&play  Znaczne polepszenie higieny i czystości wentylacji – całkowita redukcja złogów tłuszczowych w kanałach wentylacyjnych. Eliminacja grzybów i bakterii.  Poprzez czyste kanały brak jakichkolwiek oporów ruchu powietrza.  Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego – barak jakiegokolwiek nagaru z tłuszczu, w kanałach wentylacyjnych, który mógłby ulec zapłonowi  Znaczna redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wentylacji. Zmniejszenie kosztów czyszczenia układu wentylacji kuchni  Całkowite rozwiązanie problemów z zapachami. Możliwość stosowania w układach zamkniętych.  Generacja promieniowania UVC jest bezdźwiękowa i nie powoduje zwiększenia już wysokiego natężenia dźwięku w kuchni, co można zauważyć w obrotowych separatorach cząstek  Możliwość stosowania oczyszczonego powietrza do odzysku ciepła Wykorzystanie ciepła z powietrza wywiewanego Powietrze kuchenne zawierające duże ilości tłuszczu nigdy nie było odpowiednie dla efektywnego odzysku ciepła, pomimo znacznej zawartości energii. Jadnakże gorące powietrze wywiewane, które zostało przefiltrowane przez Filtry UV Purventus, jest wolne od tłuszczu i dlatego można przekierować je do układu z odzyskiem ciepła. http://www.purventus.pl/

Powiązane

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

WiPlast Systemy kanalizacji od WiPlast

Systemy kanalizacji od WiPlast Systemy kanalizacji od WiPlast

Firma WiPlast to wiodący producent i dystrybutor artykułów wodno-kanalizacyjnych, którego oferta obejmuje rury kanalizacyjne PVC-PP, rury ciśnieniowe PVC-u i PEHD oraz bogaty wybór kształtek i elementów...

Firma WiPlast to wiodący producent i dystrybutor artykułów wodno-kanalizacyjnych, którego oferta obejmuje rury kanalizacyjne PVC-PP, rury ciśnieniowe PVC-u i PEHD oraz bogaty wybór kształtek i elementów łączeniowych. Dzięki doświadczeniu i zaawansowanemu procesowi technologicznemu oferowane przez firmę produkty są najwyższej jakości, mają podwyższoną trwałość oraz precyzyjne wykonanie.

Joanna Ryńska Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego Wentylacja budynków edukacyjnych – problemy z jakością powietrza wewnętrznego

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z...

Każdego roku we wrześniu do intensywnej pracy ruszają zastępy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. Wszyscy oni powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy, nauki, zabawy i rozwoju – a jednym z podstawowych wskazań higienicznych jest odpowiednia jakość powietrza w salach i klasach. Tymczasem jej zapewnienie to ogromne wyzwanie.

mgr inż. Artur Miszczuk Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych Ograniczenie zużycia energii na wentylację w domach jednorodzinnych

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku...

Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w...

jr Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań...

Choć wymagania dotyczące temperatury i wilgotności w centrach danych zostały w ostatnich latach znacznie złagodzone, to nie zmalało znaczenie stosowanych w nich systemów chłodniczych. Do typowych zadań szaf klimatyzacji precyzyjnej – wydajnego, niezawodnego i ciągłego odprowadzania zysków ciepła – doszedł też wymóg energooszczędnej pracy.

Air-Com Pneumatyka Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj! Instalacja sprężonego powietrza – tych błędów unikaj!

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Wskazujemy 7 najczęstszych błędów, jakich należy unikać na etapie projektu i wykonania instalacji sprężonego powietrza. Jak im przeciwdziałać?

Joanna Ryńska Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych Adiabatyczne systemy chłodzenia w budynkach przemysłowych

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą...

Rozpatrując kwestię zapewnienia właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych w obiektach przemysłowych, inwestorzy i zarządcy skupiają się najczęściej na ogrzewaniu budynków. Jednak przez coraz większą część roku wysoka temperatura powietrza zewnętrznego sprawia, że poszukiwane są także ekonomiczne rozwiązania chłodnicze. Te sprężarkowe są skuteczne, ale zwykle energochłonne. Można jednak wspomóc – a w pewnych warunkach nawet zastąpić – ich działanie, stosując systemy chłodzenia wyparnego.

mgr inż. Monika Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym Analiza stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w domu jednorodzinnym

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym...

Dom jest miejscem, w którym oprócz pracy spędzamy najwięcej czasu w ciągu doby, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość powietrza, jakim oddychają domownicy. Zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5, w tym pochodzącymi z własnych urządzeń grzewczych, jest niebezpieczne, ponieważ znacząco obniża jakość powietrza i prowadzi do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W celu zredukowania ilości zanieczyszczeń pyłowych w domach jednorodzinnych można zastosować oczyszczacz powietrza lub wentylację mechaniczną...

mgr inż. Bartłomiej Adamski Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji? Integracja HVAC – nowy kierunek rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych, ogrzewczych i wentylacji?

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań...

Wymóg stosowania odzysku ciepła w systemach wentylacji mieszkań wielorodzinnych wymaga innych rozwiązań technicznych niż do tej pory. Konieczne jest zatem szukanie nowych, innowacyjnych, kompaktowych rozwiązań systemów łączących wentylację, ogrzewanie i chłodzenie.

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Joanna Ryńska Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków Integracja systemów HVAC z systemem sterowania budynków

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS,...

Systemy HVAC stają się coraz częściej elementami centralnych systemów zarządzania budynkiem (Building Management Systems). Producenci wyposażają urządzenia w rozwiązania umożliwiające ich integrację z BMS, przybywa też instalacji łączących niezależne systemy regulacji i sterowania.

Redakcja RI Sklepy online dla instalatora

Sklepy online dla instalatora Sklepy online dla instalatora

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Prezentujemy listę sklepów dla instalatorów, w których można zrobić zakupy przez internet.

Flowair Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia Świat zmienia się na naszych oczach, a wsparcie klienta na każdym etapie współpracy nabiera nowego znaczenia

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego...

Wybranie odpowiedniego rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego do obiektu może wydawać się skomplikowane. Rozpiętość ofert producentów, a także ilość komunikatów marketingowych, która do nas dociera każdego dnia jest bardzo duża. Jak nie pogubić się w tym natłoku i jednocześnie wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb? Czy przy wyborze kierować się samymi parametrami produktów czy może warto zwrócić uwagę na coś jeszcze? Na te i inne nurtujące Was pytania odpowiada FLOWAIR i jego program...

Waldemar Joniec Wentylacja garaży zamkniętych

Wentylacja garaży zamkniętych Wentylacja garaży zamkniętych

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi...

Rośnie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych w budynkach mieszkalnych i handlowych. Na drogich i atrakcyjnych terenach powstają budynki wielokondygnacyjne z wielopoziomowymi podziemnymi parkingami. Z czasem będą w nich parkować samochody z różnym napędem – z silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, wysokoprężnymi, silnikami na LPG i CNG oraz ogniwami paliwowymi, akumulatorami elektrycznymi, a może nawet napędzane wodorem. Projektując garaż i jego wentylację, warto uwzględniać...

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Andrzej Romanowski Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Regulacja ciśnienia i strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a...

W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a także regulacja ciśnienia i strumienia powietrza. Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji jest uzyskanie wymaganych strumieni powietrza we wszystkich jej przewodach i urządzeniach przy możliwie niskim zużyciu energii.

Joanna Ryńska Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii Osuszanie budynków podczas budowy lub w przypadku awarii

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących...

Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących do szybkiego osuszania pomieszczeń.

Joanna Ryńska Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów SARS-CoV-2 w pomieszczeniach. Zalecenia eksploatacyjne i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie,...

W powietrzu wewnętrznym, którym oddychamy w pomieszczeniach, nie brakuje patogenów – m.in. zarodników grzybów, bakterii i wirusów. W dobie pandemii choroby COVID-19, kiedy cały świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie z rozprzestrzenianiem powodującego ją wirusa SARS-CoV-2, ze zdwojoną siłą powraca dyskusja o znaczeniu prawidłowej wentylacji, klimatyzacji i uzdatniania powietrza wewnętrznego dla czystości mikrobiologicznej pomieszczeń.

Waldemar Joniec Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji Sensory i detektory gazów w systemach wentylacji

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami...

Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych. Sercem tych systemów są sensory użyte w detektorach. Do detekcji trującego CO oraz wybuchowych LPG i CNG można stosować różne sensory. Standardem są proste w obsłudze systemy działające automatycznie z detektorami progowymi sygnalizującymi przekroczenie stężeń...

Joanna Ryńska Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń Uzdatnianie powietrza a dezynfekcja pomieszczeń

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza...

Stan epidemii powoduje, że mieszkańcy, użytkownicy i zarządcy budynków zwracają coraz większą uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Na rynku dostępne są rozwiązania zarówno do bieżącej higienizacji powietrza w pomieszczeniu, jak i do dezynfekcji pomieszczeń po pobycie w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

mgr inż. Bartłomiej Adamski Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań Bezprzewodowe systemy wentylacji i klimatyzacji – konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań,...

Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań, umożliwiających redukcję zużycia energii przez budynki i ich wpływu na środowisko. Bez nowego spojrzenia na zagadnienia związane z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia powietrza w obiektach nie jest możliwy dalszy rozwój segmentu instalacji HVAC w budynkach mieszkalnych,...

Redakcja RI zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach zaFrapuj się na lepsze powietrze w szkołach i niższe zużycie energii w blokach

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas...

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie. Dużo mówi się o kwestii zanieczyszczeń na zewnątrz, jednak to, czym oddychamy w domu czy szkole, ma na nas największy wpływ. Z badań wynika, że w wielu budynkach wielorodzinnych i placówkach edukacyjnych jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Dlatego programy ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI i ODDECH DLA SZKÓŁ skupiają się na rozwiązaniu problemu jakości powietrza wewnętrznego i efektywności energetycznej...

Marcin Gasiński Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021? Budynki mieszkalne wielorodzinne – jak je wentylować w zgodzie z WT 2021?

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie...

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków wpływają pośrednio również na wymagania dotyczące wentylacji, w tym nowych i remontowanych budynków wielorodzinnych. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, jednak dostarczenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego do mieszkań wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

Joanna Ryńska Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne budynków przemysłowych

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk...

Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk kładzie się na ekonomikę stosowanych urządzeń i instalacji. Inwestorzy i projektanci budynków produkcyjnych, magazynowych czy centrów danych poszukują więc rozwiązań technicznych spełniających obydwa te wymagania.

Najnowsze produkty i technologie

Euroterm Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców...

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców w tej rutynie, przygotowując specjalną ofertę handlową z rozgrzewającymi nagrodami za zakupy. To akcja, która sprawi, że praca każdego instalatora będzie prosta, łatwa i… przyniesie dodatkowe zyski.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Schiessl Polska rusza z kampanią video na klimatyzatory i pompy ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Schiessl Polska rusza z kampanią video na klimatyzatory i pompy ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór” Schiessl Polska rusza z kampanią video na klimatyzatory i pompy ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów,...

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów, przybliżająca urządzenia, będzie cennym źródłem wiedzy zarówno dla instalatorów z branży HVAC&R, jak i użytkowników końcowych.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę?

Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę? Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę?

Marzysz o własnym kąciku relaksu, gdzie stres i zmęczenie dnia codziennego rozpływają się w ciepłej atmosferze? Sauna na wymiar to klucz do stworzenia takiego miejsca w zaciszu własnego domu. Nie tylko...

Marzysz o własnym kąciku relaksu, gdzie stres i zmęczenie dnia codziennego rozpływają się w ciepłej atmosferze? Sauna na wymiar to klucz do stworzenia takiego miejsca w zaciszu własnego domu. Nie tylko oferuje prywatność i możliwość pełnej personalizacji, ale również staje się stylowym elementem, który dodaje charakteru i wartości Twojej nieruchomości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.