RynekInstalacyjny.pl

Nasady kominowe

Nasady kominowe
Dospel
 

Nasady kominowe


Dospel


 

Częstym problemem w wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Powoduje to brak odpowiedniej wymiany powietrza w budynku, a skutkiem tego są zawilgocenia i zła jakość powietrza, które negatywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Wraz ze zjawiskiem osłabienia ciągu kominowego występuje często odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Do zapobiegania tym negatywnym zjawiskom stosuje się nasady kominowe.

Zobacz także

MK Żary Renowacja kotłowni – wkłady kominowe

Renowacja kotłowni – wkłady kominowe Renowacja kotłowni – wkłady kominowe

Wygoda, utrata sprawności systemu, awaria. Niezależnie od powodu wymiany kotła, modernizacja kotłowi wiążę się z koniecznością dostosowania przewodów dymowych lub spalinowych do pracy nowego urządzenia....

Wygoda, utrata sprawności systemu, awaria. Niezależnie od powodu wymiany kotła, modernizacja kotłowi wiążę się z koniecznością dostosowania przewodów dymowych lub spalinowych do pracy nowego urządzenia. W wielu przypadkach sposobem na bezproblemową renowację jest zastosowanie wkładów kominowych.

Komin-Flex Kominy stalowe dla kotłów 5 klasy - wydajność i niska emisja zanieczyszczeń

Kominy stalowe dla kotłów 5 klasy - wydajność i niska emisja zanieczyszczeń Kominy stalowe dla kotłów 5 klasy - wydajność i niska emisja zanieczyszczeń

Kominy stalowe od Komin-Flex to wydajność, sprawność i niska emisja zanieczyszczeń.

Kominy stalowe od Komin-Flex to wydajność, sprawność i niska emisja zanieczyszczeń.

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Z budynków wentylowanych grawitacyjnie zużyte powietrze usuwane jest przez kanały wentylacyjne, a świeże powinno napływać odpowiednimi nawietrzakami z zewnątrz. Naturalny ciąg kominowy (tzw. wypór termiczny) powstaje w wyniku różnicy gęstości powietrza wewnątrz budynku i w otaczającej go atmosferze oraz czynnej wysokości kanału.

Gęstość powietrza zależy głównie od jego temperatury. Kanały wentylacyjne pracują prawidłowo, gdy temperatura w budynku jest wyższa niż na zewnątrz, a tym samym gęstość powietrza w budynku jest mniejsza. Gdy jest odwrotnie, kierunek przepływu powietrza odwraca się i powstaje ciąg wsteczny. Ma to miejsce najczęściej w upalne dni, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz budynku, ale wówczas mieszkania są wietrzone poprzez otwarte okna.

Jednak odwrócenie ciągu lub jego brak mogą występować permanentnie, także przy niskich temperaturach zewnętrznych lub wiejącym wietrze, które nie zachęcają do otwierania okien. Powodów tego zjawiska może być wiele. Jednym z najczęściej spotykanych są wady w doborze wielkości kanału i jego wykonaniu, czyli zbyt mały przekrój, za mała długość i niestaranne wykończenie powierzchni wewnętrznej.

Drugim często spotykanym błędem jest zbyt duże uszczelnienie budynku. Wówczas naturalna siła ciągu w kanałach nie jest w stanie pokonać oporu, jaki stawiają powietrzu – mającemu dopłynąć do wnętrza – zbyt szczelne okna lub brak nawiewników. Wtedy często w jednym z kanałów wywiewnych powstaje prawidłowy ciąg – przeważnie w kanale ocieplonym lub podgrzanym przez znajdujący się obok kanał spalinowy, a powietrze do pomieszczenia dochodzi drugim kanałem – w sąsiednim pomieszczeniu.

Taka sytuacja może być bardzo groźna, w przypadku gdy w pomieszczeniach tych znajduje się gazowy kocioł lub podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, gdyż w wyniku zbiegu wielu niekorzystnych okoliczności możliwe jest wystąpienie odwrócenia ciągu w kanale spalinowym. Zdarzają się też sytuacje, gdy dochodzi do zasysania do kanału wentylacyjnego z odwróconym ciągiem spalin wydostających się z przewodów spalinowych lub dymowych, gdyż ich wyloty nad dachem znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zakończenia kanałów wentylacyjnych.

Trzecią przyczyną osłabienia lub odwrócenia ciągu są silne wiatry, szczególnie w rejonach podgórskich i nadmorskich, gdzie przybierają one formę wiatrów opadających, tj. tłoczą masy powietrza na wylot komina i „zatykają” go. Także niekorzystne dla budynku ukształtowanie otoczenia, np. sąsiedztwo wysokich drzew lub innych obiektów, mogą powodować zawirowania powietrza i zakłócać ciąg kominowy.

Czwartą przyczyną są niepoprawne zakończenia kanałów wywiewnych ponad połaciami dachu, np. powstawać może strefa nadciśnienia spowodowana sąsiedztwem uskoku połaci dachowych lub wyższych elementów na dachu, która utrudnia wydostawanie się powietrza z kanałów wentylacyjnych.By zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom, stosuje się m.in. nasady kominowe. Są to proste urządzenia, które osłaniają otwór wylotowy komina przed niekorzystnym działaniem wiatru i wykorzystują jego siłę do wytworzenia podciśnienia w kominie i tym samym wytwarzają i stabilizują ciąg kominowy.

Dzięki zapewnieniu ciągu skutecznie odprowadzane jest powietrze z przewodów wentylacyjnych i spaliny z przewodów spalinowych i dymowych.

Przepisy [1] stanowią, że przewody kominowe muszą być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu (§ 142 ust. 1). Ponadto wymagają (§ 143) stosowania nasad kominowych zabezpieczających przed odwróceniem ciągu w przewodach dymowych i spalinowych w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem określonej w normie PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem [2] oraz na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne. Wymóg stosowania nasad nie dotyczy palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.

Rozmieszczenie stref wiatrowych

Rys. 1. Rozmieszczenie stref wiatrowych − kolor zielony i fioletowy to strefy, w których wymagane jest stosowanie nasad; Rys. Darco


 

Wskazówki, kiedy nasady stosować, zawarte są też w normie PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze [4]. W punkcie 3.3.2.3 stanowi ona, że „Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe.

Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem”. Natomiast w punkcie 3.3.13 zapisano, że „Wyloty przewodów należy wyprowadzać ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem. (…) W rejonie występowania silnych wiatrów, np. halnych, należy instalować na wylotach przewodów nasady kominowe. Na pozostałych terenach zaleca się instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok elementów budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę)”.

Rodzaje nasad

Ze względu na budowę nasad możemy je podzielić na: stałe, obrotowe, hybrydowe i mechaniczne. Z uwagi na przeznaczenie: na nasady do kominów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Nasady stałe nie zmieniają swojego położenia w stosunku do wiejącego wiatru. Moją one różne kształty, np. kształt litery H, są też wywietrzaki cylindryczne i gwiaździste oraz pierścieniowe. Nasady stałe, niezależnie od swojej konstrukcji, wykorzystują zjawisko powstawania podciśnienia na stronie zawietrznej przesłony owiewanej przez wiatr. Ich zaletą jest prosta konstrukcja, a wadą to, że przy zmieniającym się kierunku wiatru zmieniają się parametry ich pracy.

Nasady samonastawne ustawiają się osłoniętą stroną w kierunku wiatru i tym samym osłaniają wylot przewodu kominowego, co powoduje powstawanie po stronie zawietrznej podciśnienia proporcjonalnego do prędkości wiejącego wiatru. Nasady obrotowe wykorzystują energię wiatru najlepiej, gdyż wiejący wiatr powoduje obrót głowicy nasady, która dzięki odpowiednio ukształtowanym łopatkom wytwarza podciśnienie w kanale dolotowym niezależnie od kierunku wiatru. Jej łopatki wyciągają powietrze z kanału, wywołując ciąg kominowy i stabilizując go.

Nasady obrotowe bywają również wyposażane w silnik elektryczny o bardzo małym poborze mocy. Nazywane są wtedy nasadami hybrydowymi. Przeznaczone są do montowania na kanałach wentylacyjnych grawitacyjnych. Nasady te wytwarzają ciąg i stabilizują go niezależnie od kierunki i siły wiatru, a nawet gdy go całkowicie brak, czego nie potrafią nasady stałe i obrotowe. Gdy wiatr jest silny, silnik ogranicza obroty nasady, a gdy wiatr jest za słaby do wytworzenia oczekiwanego ciągu, sterownik uruchamia silnik elektryczny i łopatki nasady, jak w przypadku nasady obrotowej, wytwarzają optymalny ciąg kominowy. Silnik przestaje pracować, gdy siła wiatru jest w stanie sama zapewnić obroty nasady do wytworzenia optymalnego ciągu kominowego.

Firmy oferują także nasady mechaniczne, tzw. generatory ciągu kominowego do wylotów kominów wentylacyjnych, a zwłaszcza do spalinowych i dymowych, które są wykonane z blachy kwasoodpornej i mogą pracować w temperaturze do 400°C. Montuje się je na wylocie komina spalinowego lub dymowego w celu zwiększenia i stabilizacji ciągu kominowego, niezależnie od wysokości, przekroju poprzecznego komina, wiatru czy innych czynników zewnętrznych. W efekcie uzyskuje się bardzo stabilną pracę kotłów i mniejsze zużycie paliwa.

Generator ciągu wykorzystuje zjawisko powstawania podciśnienia w głównym przewodzie kominowym poprzez wytworzenie strumienia powietrza w przewodzie pobocznym. Strumień ten wytwarzany jest przez wentylator znajdujący się poza przewodem kominowym. W przewodzie nie ma zwężenia średnicy ani żadnych przeszkód, a umiejscowienie wentylatora poza przewodem kominowym zapewnia urządzeniu odporność na wysokie temperatury spalin. Nasada wyposażona jest w regulator prędkości obrotowej. Do utrzymywania stałego podciśnienia w kanale kominowym oferowane są także systemy kontroli ciągu kominowego, w których skład – oprócz generatora ciągu – wchodzą regulator ciągu z czujnikiem podciśnienia (pracujący też jako ogranicznik ciągu), termopara i moduł logiczny. Takie zestawy są kompatybilne z systemami inteligentnego budynku.

Dobór nasad

Materiał nasady powinien być dobrany do rodzaju komina. Często zdarza się, że do kominów spalinowych i dymowych błędnie dobierane są nasady wykonane z blachy ocynkowanej. Kwaśne spaliny powodują szybką korozję takich nasad, tak że mogą się one pochylać lub nawet zapadać do wnętrza komina, co wręcz blokuje ciąg kominowy. Nasada powinna być też dobrana do funkcji komina, szczególną uwagę należy zwracać na niestosowanie nasad, które z uwagi na swoją budowę nie są przeznaczone do kominów dymowych, np. nie należy stosować niektórych nasad stałych, a zwłaszcza nasad obrotowych do przewodów dymowych i spalinowych – dla nich zalecane są nasady samonastawne.

Przy doborze nasad należy unikać zastosowania zbyt małej średnicy dolotowej nasady – mniejszej niż średnica komina – gdyż powoduje to tłumienie przepływu powietrza lub spalin i zakłócenia ciągu kominowego. Kształt nasady powinien być dobrany do kształtu wylotu komina – zmiana kształtu przewodu z kwadratowego na okrągły, bez przejścia redukcyjnego, również powoduje zakłócenia ciągu kominowego. Przed wyborem typu nasady należy zapoznać się nie tylko z jej przeznaczeniem, danymi technicznymi, wydajnością, ale także z zaleceniami producenta, wynikami testów i badań.

Montaż i eksploatacja

Nie należy montować nasady na niezaizolowanej długiej rurze metalowej. Spowoduje to wychłodzenie powietrza lub spalin i powstanie zimnej warstwy gazów, a tym samym zamiast poprawić ciąg kominowy nastąpi jego zakłócenie i wykraplanie się pary wodnej w kominie. Nie należy montować wspólnej nasady nad kominem z wylotami przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a także dymowych. Nasady i kominy wymagają czyszczenia, dlatego muszą być zapewnione nie tylko dojścia do kominów, ale montaż nasady powinien umożliwiać również jej czyszczenie.

Częstotliwość czyszczenia kominów dymowych i spalinowych, a nasady na nich zamontowane są ich częścią, określają przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków [5] w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej dwa razy w roku.

 Schemat działania regulatora ciągu

Rys. 2. Schemat działania regulatora ciągu: 1 – szczelina, 2 – dysza, 3 – wylot, 4 – wentylator, 5 – powietrze, 6 – dysza, 7 – komin, 8 – powietrze, spaliny, dym; Fot. Darco


 

W obiektach, o których mowa w pkt. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Częstą przyczyną zakłóceń lub braku ciągu kominowego, nawet w kominach wyposażonych w nasady, jest brak nawiewu powietrza do budynku i właśnie to powinno być sprawdzone w pierwszej kolejności.

Literatura

  1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.). 
  2. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
  3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
  4. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).
  6. Materiały firm Darco, Spiroflex, Uniwersal oraz Stowarzyszenia „Polska Wentylacja”

Komentarze

Powiązane

Materiały PR Co to jest wentylacja mechaniczna?

Co to jest wentylacja mechaniczna? Co to jest wentylacja mechaniczna?

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane...

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna to wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach. Wyciągane jest powietrze zanieczyszczone, czyli zużyte, a nawiewane świeże powietrze z zewnątrz. Dodatkowo nawiewane powietrze jest filtrowane (jakość filtracji zależy od klasy filtra i zastosowanych rozwiązań dodatkowych).

dr inż. Piotr Kowalski , dr inż. Dariusz Kwiecień Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza Nawilżanie adiabatyczne – alternatywny sposób chłodzenia powietrza

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach...

Nawilżanie adiabatyczne wykorzystywane do ochładzania powietrza wentylującego lub bezpośrednio powietrza wewnętrznego może być atrakcyjną alternatywą lub uzupełnieniem uzdatniania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych, w których do zapewnienia odpowiednich warunków technologicznych wymagane jest utrzymanie stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci w powietrzu lub wilgotności względnej.

Waldemar Joniec Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań

Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań Zdecentralizowana wentylacja budynków i mieszkań

Autor przedstawia nowoczesne rozwiązania techniczne (rekuperatory) gwarantujące wysoką efektywność wymiany powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach budynków.

Autor przedstawia nowoczesne rozwiązania techniczne (rekuperatory) gwarantujące wysoką efektywność wymiany powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach budynków.

mgr inż. Monika Wysocka, inż. Maciej Załuska, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness Analiza podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w klubie fitness

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić...

Troska o zdrowie oraz kondycję fizyczną sprawia, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas na siłowniach czy w klubach fitness. W budynkach przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji należy zwrócić szczególną uwagę na parametry powietrza wewnętrznego oraz właściwy mikroklimat, które są czynnikami odpowiadającymi za dobre samopoczucie i komfort trenujących osób.

mgr inż. Bartosz Radomski, mgr inż. Joanna Jaskulska Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych

Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych

W celu optymalizacji procesu projektowania budynków energooszczędnych, pasywnych i zeroenergetycznych warto już w fazie koncepcji przeprowadzić wielopoziomową analizę wyboru rozwiązania oraz niezbędne...

W celu optymalizacji procesu projektowania budynków energooszczędnych, pasywnych i zeroenergetycznych warto już w fazie koncepcji przeprowadzić wielopoziomową analizę wyboru rozwiązania oraz niezbędne symulacje. Wskazane jest współdziałanie projektanta instalacji z architektem w celu przygotowania propozycji działania układu oraz przeanalizowania jego możliwości technicznych. Przy wyborze rozwiązań priorytetem są pożądane parametry komfortu klimatycznego środowiska wewnętrznego przy jednoczesnym...

kr Zapobieganie stratom ciepła i chłodu w obiektach publicznych

Zapobieganie stratom ciepła i chłodu w obiektach publicznych Zapobieganie stratom ciepła i chłodu w obiektach publicznych

Koszty eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej są wysokie. Dlatego obecnie poszukuje się rozwiązań, które pozwolą ograniczyć do minimum zużycie energii...

Koszty eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej są wysokie. Dlatego obecnie poszukuje się rozwiązań, które pozwolą ograniczyć do minimum zużycie energii i przy okazji wykorzystać odnawialne źródła energii.

Paweł Bocian Właściwa wentylacja hali basenowej

Właściwa wentylacja hali basenowej Właściwa wentylacja hali basenowej

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Podajemy zasady projektowania i doboru, kluczowe zagadnienia, dostępne rozwiązania dotyczące projektowania odpowiedniej wentylacji hal pływalni.

Paweł Bocian Wentylacja - jak zintegrowana i inteligentna automatyka wpływa na oszczędności

Wentylacja - jak zintegrowana i inteligentna automatyka wpływa na oszczędności Wentylacja - jak zintegrowana i inteligentna automatyka wpływa na oszczędności

Zintegrowana i inteligentna automatyka budynkowa wpływa na energooszczędną eksploatację obiektu. Przy prawidłowym sterowaniu instalacja wentylacji koszty roczne mogą być nawet 3-krotnie niższe.

Zintegrowana i inteligentna automatyka budynkowa wpływa na energooszczędną eksploatację obiektu. Przy prawidłowym sterowaniu instalacja wentylacji koszty roczne mogą być nawet 3-krotnie niższe.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Wojciech Cepiński Free cooling w klimacie polskim

Free cooling w klimacie polskim Free cooling w klimacie polskim

Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych obiektów,...

Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych obiektów, jednak jego zastosowanie musi zostać poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną, gdyż inwestycja ta może się okazać zarówno opłacalna, jak i zupełnie nierentowna.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - wymagania i klasyfikacje dotyczące zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych

Jakość powietrza - wymagania i klasyfikacje dotyczące zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych Jakość powietrza - wymagania i klasyfikacje dotyczące zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach wg obowiązujących przepisów zawartych w normach i rozporządzeniach, klasyfikację zanieczyszczeń chemicznych oraz przepisy dotyczące...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach wg obowiązujących przepisów zawartych w normach i rozporządzeniach, klasyfikację zanieczyszczeń chemicznych oraz przepisy dotyczące mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza.

Redakcja RI Czym są kurtyny powietrzne

Czym są kurtyny powietrzne Czym są kurtyny powietrzne

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

Straty ciepła przez częste otwieranie drzwi lub bram, to jeden z głównych źródeł ubytku ciepła w obiektach takich, jak hale przemysłowe, a także sklepy, czy obiekty użyteczności publicznej.

Redakcja RI Nowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Nowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Nowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Wentylacja nowoczesnych budynków wymaga zastosowania obecnie wysoce energooszczędnych urządzeń. Wiele zależy od centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która jest sercem systemu.

Wentylacja nowoczesnych budynków wymaga zastosowania obecnie wysoce energooszczędnych urządzeń. Wiele zależy od centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która jest sercem systemu.

Redakcja RI Wentylacja zabezpieczająca przed gromadzeniem tlenku węgla

Wentylacja zabezpieczająca przed gromadzeniem tlenku węgla Wentylacja zabezpieczająca przed gromadzeniem tlenku węgla

Wentylacja to nie tylko zapewnienie komfortowych warunków dla przebywających w budynku osób. W przypadku pomieszczeń takich jak garaże, czy pomieszczenia technologiczne w których są umieszczone urządzenia...

Wentylacja to nie tylko zapewnienie komfortowych warunków dla przebywających w budynku osób. W przypadku pomieszczeń takich jak garaże, czy pomieszczenia technologiczne w których są umieszczone urządzenia grzewcze np. piece czy kotły, prawidłowa wentylacja jest koniecznością dla zabezpieczenia bezpieczeństwa.

Redakcja RI Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej Rekuperatory - wskazówki do projektowania wentylacji mechanicznej

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania...

Rekuperator to w uproszczeniu centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła – przeciwprądowy, krzyżowy lub obrotowy. Urządzenie pozwala na wykorzystanie ciepła zawartego w zużytym powietrzu do ogrzania nawiewanego, świeżego powietrza.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji...

W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej w Warszawie. W tym numerze przyjrzymy się instalacji wentylacji pożarowej, którą zaprojektowała pracownia projektowa Pol-Con Consulting Sp. z o.o. z Warszawy (patrz: „Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym”, RI nr 3/2016, s.27).

Materiały PR Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej?

Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej? Jakie są wady i zalety wentylacji mechanicznej?

Każdy budynek musi mieć odpowiednią wentylację. Jej zadanie polega na filtrowaniu i wymianie zużytego powietrza na nowe, co jest konieczne przy oddychaniu osób przebywających w danych budynku. Co więcej,...

Każdy budynek musi mieć odpowiednią wentylację. Jej zadanie polega na filtrowaniu i wymianie zużytego powietrza na nowe, co jest konieczne przy oddychaniu osób przebywających w danych budynku. Co więcej, wentylacja potrzebna jest także wszystkim sprzętom znajdującym się w pomieszczeniu, aby mogły prawidłowo funkcjonować. Dlatego wentylacja musi dobrze spełniać swoje zadanie. System wentylacji mechanicznej zapewnia niezależne od warunków pogodowych stałe dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń...

Redakcja RI Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji

Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji Izolacje techniczne w wentylacji i klimatyzacji

W nowych budynkach, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie do efektywności energetycznej, instalacje wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji stają się standardem. Ponadto w obiektach pozbawionych...

W nowych budynkach, które muszą spełniać wysokie wymagania odnośnie do efektywności energetycznej, instalacje wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji stają się standardem. Ponadto w obiektach pozbawionych wentylacji mechanicznej trudno jest osiągnąć komfort i odpowiednią jakość powietrza przy szczelnie zaizolowanych konstrukcjach budynków.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym

Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym Wentylacja i klimatyzacja w budynku wielofunkcyjnym

W tym numerze „Rynku” chcemy Państwu zaprezentować projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych Plac Unii zlokalizowanego przy ul. Puławskiej w Warszawie. Projekt instalacji...

W tym numerze „Rynku” chcemy Państwu zaprezentować projekt instalacji went-klim wykonany dla kompleksu budynków wielofunkcyjnych Plac Unii zlokalizowanego przy ul. Puławskiej w Warszawie. Projekt instalacji wykonała pracownia projektowa Pol-Con Consulting Sp. z o.o. z Warszawy. Na podstawie tego projektu chcemy pokazać, jak różne są problemy, z którymi musi się zmierzyć projektant, gdy ma do czynienia z budynkiem wielofunkcyjnym. Po przyjęciu warunków, jakie mają zostać osiągnięte, trzeba przewidzieć,...

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, mgr inż. Klaudia Baworska, mgr inż. Agnieszka Falkowska Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku

Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku Porównanie dwóch systemów wentylacji dla małego banku

W opisywanym budynku wentylacja grawitacyjna nie spełniała swojej funkcji – ilość dwutlenku węgla i wilgotność nie mieściły się w wartościach normatywnych. Analizie poddano inwestycję w nowy system wentylacji...

W opisywanym budynku wentylacja grawitacyjna nie spełniała swojej funkcji – ilość dwutlenku węgla i wilgotność nie mieściły się w wartościach normatywnych. Analizie poddano inwestycję w nowy system wentylacji i porównano dwa rozwiązania: z zastosowaniem centrali wentylacyjnej oraz centrali wentylacyjno‑klimatyzacyjnej.

dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Maria Kostka Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego Wpływ konfiguracji centrali wentylacyjnej i źródła ciepła na wskaźniki EU i EP domu jednorodzinnego

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego...

Całościowa i poprawna analiza pracy systemu wentylacji mechanicznej może dać wyniki znacząco odbiegające od uzyskiwanych w sytuacji, gdy pobieżnie analizuje się efekty pracy rekuperatora – przyjmując jego sprawność temperaturową zamiast efektywności energetycznej, pomijając wpływ systemu przeciwzamrożeniowego na efekty energetyczne, prowadząc analizy na danych sezonowych, a nie miesięcznych czy godzinowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nietypowe zastosowania kurtyn

Nietypowe zastosowania kurtyn Nietypowe zastosowania kurtyn

Nowoczesne budownictwo wymaga coraz bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań. Kurtyny powietrzne znane są praktycznie każdemu, ale ich zakres zastosowania jest szerszy, niż mogłoby się wydawać. Prowadzone...

Nowoczesne budownictwo wymaga coraz bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań. Kurtyny powietrzne znane są praktycznie każdemu, ale ich zakres zastosowania jest szerszy, niż mogłoby się wydawać. Prowadzone są także odpowiednie badania i symulacje, których celem jest znalezienie nowych rozwiązań funkcjonalnych dla tych urządzeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.