RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Niemal zeroenergetyczne budynki wielorodzinne

Niskoenergetyczny wielorodzinny budynek mieszkalny w Katowicach

Niskoenergetyczny wielorodzinny budynek mieszkalny w Katowicach

Przed inwestorami i projektantami stoi wyzwanie stałego obniżania energochłonności budynków nowych i modernizowanych. Przepisy unijne i krajowe wskazują nam cele energetyczne w perspektywie krótkoterminowej – czyli standard WT 2021 i długoterminowej – ZEB 2030. Zarówno rynek, jak i społeczeństwo coraz bardziej świadomie wymagają efektów ekonomicznych i ekologicznych. Problemy z dostępnością paliw kopalnych i rosnące ceny mediów stanowią dodatkową zachętę do oszczędzania energii zużywanej w budynkach.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

W artykule:

• Potrzeba stosowania nowych rozwiązań instalacyjnych

• Budynek wielorodzinny w Katowicach zaprojektowany przez MBC

• Podsumowanie

 

W strukturze finalnego zużycia energii w Polsce gospodarstwa domowe mają ponad 25-proc. udział, czyli są równie energochłonne jak cały przemysł, a niewiele mniej niż transport. Aż 80% energii zużywanej przez gospodarstwa domowe przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody użytkowej (dane GUS). Kluczowym aspektem jest więc wspólne działanie branży budowalnej i projektantów w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynków mieszkalnych na energię do celów grzewczych.

Dlaczego zatem wielorodzinne budynki mieszkalne projektuje się od dekad w niezmieniony sposób? Stosowane są wprawdzie materiały budowlane o większej izolacyjności, co przekłada się na zmniejszenie strat ciepła przez przegrody, ale w zakresie instalacyjnym – ogrzewania, wentylacji i chłodzenia – zmienia się niewiele. Typowe rozwiązania wykorzystywane w ogromnej większości nowo powstałych budynków mieszkalnych obejmują wentylację naturalną bez odzysku ciepła, czyli niekontrolowaną wentylację grawitacyjną albo wspomaganą nasadami hybrydowymi z napływem powietrza przez nawiewniki okienne. Z kolei typowym rozwiązaniem grzewczym są wysokoparametrowe grzejniki z głowicami na zaworach termostatycznych do regulacji ręcznej.

Określony w Warunkach Technicznych dla budynków wielorodzinnych maksymalny wskaźniki EPH+W (zapotrzebowania na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody) wynosił do 31 grudnia 2020 r. 85 W/(m2 · rok) i zastosowanie „typowego” rozwiązania instalacyjnego pozwalało spełnić to wymaganie. Od początku 2021 r. maksymalna wartość tego wskaźnika wynosi 65 W/(m2 · rok). Ale czy wiemy, w jaki sposób obniżyć energochłonność budynku o ponad 20%? Budując wciąż w ten sam sposób i stosując te same rozwiązania instalacyjne, nie możemy oczekiwać osiągnięcia wymaganych efektów – konieczne jest zaciśnięcie energetycznego pasa. Strata ciepła na potrzeby wentylacji wynikająca z braku odzysku energii jest na obecnym poziomie rozwoju technologii wentylacyjnych nie do zaakceptowania. Należy minimalizować straty ciepła na przesyle oraz maksymalizować sprawność wytwarzania ciepła. Możliwych rozwiązań jest bardzo dużo, konieczne jest jednak wyjście ze strefy komfortu, czyli rutyny i powielania sprawdzonych, ale przestarzałych i nieefektywnych rozwiązań.

Zaplecze inżynierskie jest w Polsce wystarczające. Jako branża potrafimy projektować energooszczędne budynki – dowodem są liczne budynki zeroenergetyczne czy pasywne powstające w ostatnich latach. Problemem jest jednak koszt inwestycyjny. W przypadku budynków biurowych czy przemysłowych zwiększone koszty inwestycyjne i zastosowanie rozwiązań oszczędzających zużycie mediów zwracają się inwestorowi w postaci niższych kosztów eksploatacyjnych. Jednak deweloperskie budownictwo mieszkaniowe rządzi się innymi prawami. Dla inwestora najważniejsza jest najczęściej minimalizacja kosztów inwestycyjnych, ponieważ przekłada się to na koszt 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej [zł/(m2 · PUM)]. Koszty eksploatacyjne ponosić będą wszak w tym wypadku docelowi użytkownicy, a nie deweloper. Na szczęście rośnie zarówno świadomość ekologiczna, jak i oczekiwania przyszłych właścicieli mieszkań. Powoduje to zwiększenie zainteresowania inwestorów projektowaniem i budowaniem wielorodzinnych budynków mieszkalnych w wyższym standardzie energetycznym.

budynek mieszkalny katowice

Fot. 1. Niskoenergetyczny wielorodzinny budynek mieszkalny w Katowicach

Dobrym przykładem wykorzystania nieszablonowych rozwiązań grzewczo-wentylacyjnych jest wyróżniony w konkursie Pascal (organizowanym przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja) budynek wielorodzinny w Katowicach, który firma MBC miała przyjemność projektować i wykonywać. W realizacji udało się pogodzić oczekiwania różnych uczestników procesu budowlanego, znacznie zwiększyć komfort użytkowania obiektu i jednocześnie osiągnąć bardzo dobry wynik energetyczny.

Opisywany budynek wielorodzinny zlokalizowany jest w Katowicach przy zbiegu ulic: Brata Alberta, św. Jacka i Przemysłowej. W budynku o pięciu kondygnacjach znajduje się 111 mieszkań o łącznej powierzchni 53 00 m2. Zespół inżynierski firmy MBC projektował i wykonywał w tym obiekcie instalacje HVAC oraz automatyki budynkowej. Prace trwały od grudnia 2019 (koncepcja) do września 2021 roku (pozwolenie na użytkowanie). W obiekcie nadal świadczymy usługi serwisowe i „opieki” nad wynikiem energetycznym.

Osiągnięty efekt potwierdzony został wynikami świadectwa charakterystyki energetycznej: EPH+W = 48 kW/(m2 · rok), co jest wartością niższą o 27% od referencyjnej, czyli zgodnej z WT 2021, i o 40% niższą od „standardowej mieszkaniówki”, czyli 80 kW/(m2 · rok). Tym samym budynek osiąga standard nZEB – budynku niemal zeroenergetycznego, a zastosowany w nim system BMS, czyli zarządzania budynkiem, plasuje go w kategorii obiektów inteligentnych.

zapotrzebowanie energia ogrzewanie

Rys. 1. Osiągnięty efekt energetyczny w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło o 40% w porównaniu do tradycyjnego mieszkalnictwa

Wynik ten jest imponujący nie tyle z uwagi na osiągniętą wartość EP, ale na potencjalny wkład w zmianę podejścia inwestorów do projektowania budynków wielorodzinnych o niewygórowanym budżecie. Projektowaliśmy i wykonywaliśmy już bowiem obiekty o niższym zapotrzebowaniu energetycznym, jak np. budynek w standardzie pasywnym Politechniki Łódzkiej, o zapotrzebowaniu na energię pierwotną zredukowanym o 99%, czyli z EP jedynie 1,5 kWh/(m2 · rok). Był to jednak swoisty „eksperyment”, budynek powstał jako obiekt badawczy dla studentów i był w znacznym stopniu dofinansowany ze środków UE. Rozwiązań przyjętych w Łodzi nie można zaimplementować na masową skalę w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym z uwagi na ich wysoki koszt inwestycyjny. Wymagana wielkość instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii, pomimo znacząco obniżonego zapotrzebowania na energię użytkową dzięki standardom pasywnym, to koszt dyskwalifikujący to rozwiązanie jako remedium na problemy energetyczne i środowiskowe (przynajmniej na razie).

Opisywany budynek wielorodzinny w Katowicach realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wszystkie przyjęte rozwiązania musiały zostać uzasadnione ekonomicznie i uwzględniać uzgodnioną wysokość kosztów realizacji. Jednocześnie inwestor oczekiwał, że obiekt będzie się wyróżniał na mapie mieszkaniowej Katowic pod względem komfortu, oferując warunki zbliżone bardziej do standardu hotelowego niż typowego budownictwa mieszkaniowego.

Zobacz także: Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Do niestandardowych rozwiązań zastosowanych w tym budynku mieszkalnym należą m.in.:

1. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,

2. podwyższona filtracja powietrza,

3. kompaktowe urządzenia wewnętrzne,

4. całoroczny komfort użytkowania, m.in. dzięki chłodzeniu,

5. rozwinięta automatyka instalacji,

6. mikrokogeneracja na potrzeby przygotowania c.w.u.,

7. instalacja fotowoltaiczna.

Zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwoliło zapewnić skuteczną wymianę powietrza bez względu na warunki zewnętrzne czy wysokość kondygnacji. Powietrze nie jest nawiewane przez nawiewniki okienne czy ścienne, ale przez kratkę nawiewną w systemie wentylacji mechanicznej zlokalizowaną pod stropem pomieszczenia i zanim trafi do pomieszczeń, jest wstępnie podgrzewane lub schładzane (w zależności od potrzeb) i poddawane filtracji. Z uwagi na lokalizację budynku w centrum miasta centrale wyposażone są dodatkowo w moduł antysmogowy. Ciepło z powietrza wywiewanego z pomieszczeń odzyskiwane jest w wymienniku obrotowym centrali i służy do wstępnego podgrzewu nawiewanego powietrza zewnętrznego.

dach wentylacja

Fot. 2. Fragment dachu budynku z instalacją paneli PV oraz instalacją zasilającą układ wentylacji 

kondygnacja hvac

Rys. 2. Rzut fragmentu kondygnacji z instalacjami HVAC

W celu uzdatnienia powietrza, czyli wychwycenia i eliminacji cząstek stałych w zakresie PM2,5 oraz PM1, stanowiących główny składnik smogu, zamontowano filtr antysmogowy. Oczyszcza on powietrze zewnętrzne czerpane przez centrale wentylacyjne. Filtr zatrzymuje 85% cząstek PM1 – przy założeniu, że stan powietrza zewnętrznego jest okresowo bardzo zły, na poziomie 100 µg/m3, po filtracji uzyskujemy 15 µg/m3, czyli stan klasyfikowany jako dobry/bardzo dobry.

Ogrzewanie i chłodzenie mieszkań realizowane jest przez indukcyjne moduły sufitowe grzewczo-chłodzące, o wysokich parametrach temperatury czynnika w zakresie chłodzenia i niskich parametrach zasilania w funkcji ogrzewania. Są to urządzenia wizualnie podobne do klimakonwektorów stosowanych np. w hotelach, nie mamy tu jednak do czynienia z wentylatorami, żadnymi częściami mechanicznymi, źródłami hałasu, instalacją skroplin, zapewniają więc wysoki komfort akustyczny – maksymalny poziom dźwięku od instalacji wynosi 25 dB(A) bez względu na porę dnia i nocy. Zastosowanie jednego urządzenia umieszczonego pod stropem do realizacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia umożliwia oszczędność miejsca. Taki moduł sufitowy przewidziany jest osobno dla salonu z aneksem oraz dla sypialni, żeby w pomieszczeniach tych można było utrzymywać różne temperatury. Zatem w pokojach nie ma osobnych grzejników naściennych czy klimatyzatorów freonowych. Jedynie w łazienkach zamontowano wodne grzejniki drabinkowe, które zapewniają wysoki komfort temperaturowy i suszenie przy niskich parametrach czynnika, na jakich pracują moduły indukcyjne.

aneks kuchenny

Fot. 3. Aneks kuchenny z modułem indukcyjnym grzewczo - chłodzącym zamontowanym pod sufitem

W budynku przewidziano także chłodzenie. Dzięki sufitowym modułom indukcyjnym warunki komfortu w mieszkaniach zapewnione są także podczas upałów. Nie zastosowano pełnej klimatyzacji, tylko częściowe schłodzenie pomieszczeń. Nominalna temperatura dla okresu zimowego wynosi 21–23°C, a dla okresu letniego 24–26°C. Ilość powietrza wentylacyjnego dostarczanego do mieszkania to średnio 120–150 m3/h, co zapewnia podwyższony komfort użytkowania łazienek. Temperatura nawiewanego powietrza nie powoduje nieprzyjemnego odczucia przeciągu dzięki indukcji i niskiej prędkości wypływu, wynoszącej < 0,2 m/s. Z kolei dopływ świeżego powietrza i kontrola wilgotności zapobiegają uczuciu duszności, ponieważ powietrze jest osuszane centralnie.

Instalacje HVAC zaprojektowano jako zmiennoprzepływowe i zmiennoparametrowe. Zarówno ilość, jak i temperatura mediów (powietrze, woda grzewcza i chłodnicza) regulowane są online w zależności od bieżących potrzeb. Umożliwia to minimalizowanie strat energii. Dzięki regulacji VAV i systemowi automatyki powietrze dostarczane jest w ilości zależnej od bieżącej zajętości mieszkań. Pomiar temperatury w pomieszczeniu wpływa na ilość czynnika dostarczanego do belki. System BMS łączy potrzeby obiektu z pracą źródeł energii, tak aby zapewnić komfort przy minimalnych kosztach eksploatacji. Dzięki systemowi monitoringu zajętości możliwe jest właściwe zarządzanie zapotrzebowaniem na energię. Wydajność zastosowanych dwóch central dachowych oraz moc i parametry pracy źródeł ciepła i chłodu są zmienne i nadążają za zmieniającymi się potrzebami wewnętrznymi. Zmienne parametry pracy instalacji wpływają na zwiększenie sprawności działania źródeł i zmniejszenie strat ciepła na przesyle. W obrębie instalacji wentylacyjnych wydzielono m.in. odrębne instalacje wentylacyjne dla kuchni i łazienek.

agregat kogeneracyjny

Rys. 3. Widok agregatu kogeneracyjnego zastosowanego w budynku


Źródło: GHP Poland

W obiekcie zastosowano urządzenie mikrokogeneracyjne zasilane gazem, produkujące w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło. Jego wielkość dobrano tak, że większość potrzeb energetycznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej jest pokrywana ciepłem odpadowym z chłodzenia silnika tego urządzenia. Jest też szczytowe źródło ciepła – gazowy kocioł kondensacyjny, a chłód dostarcza agregat wody lodowej.

Obiekt można zakwalifikować jako budynek inteligentny, posiada bowiem wysoce zautomatyzowany system ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz instalacje zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Mieszkańcy mają możliwość sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem za pomocą zadajników naściennych oraz zdalnie poprzez aplikacje na smartfony. Nawiew chłodnego powietrza nie powoduje odczucia przeciągu, a dopływ świeżego powietrza z zewnątrz i kontrola wilgotności zapobiegają uczuciu duszności. W oknach zamontowano czujniki, które po otwarciu okien wysyłają sygnał do indukcyjnego modułu grzewczo-chłodzącego, a ten wyłącza napływ powietrza w funkcji ogrzewania czy chłodzenia, co służy oszczędzaniu energii i obniżaniu kosztów eksploatacji każdego z mieszkań. Mieszkania są opomiarowane i indywidualnie rozliczane ze zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła i chłodu. Budynek ma dwukondygnacyjny parking z wentylacją bytową i oddymiającą. Klatki schodowe są wyposażone w systemy oddymiania. Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowane są w obrębie klatek schodowych i garaży oraz pomieszczeń technicznych. System domofonów umożliwia dostęp do poszczególnych segmentów mieszkaniowych, śmietników oraz stref garażowych. W obiekcie zainstalowano system CCTV i ponad 40 kamer. Zastosowano także system monitorowania zajętości mieszkania z poziomu aplikacji w smartfonie, który umożliwia zdalne wyłączanie instalacji elektrycznej podczas nieobecności mieszkańca. Każde mieszkanie ma odrębny dostęp do Wi-Fi.

schemat kogeneracyjny

Rys. 4. Fragment schematu instalacji z układem kogeneracyjnym do przygotowania c.w.u. 

wizualizacja kod alarmu

Rys. 5. Widok pracy instalacji budynkowych na panelu sterowniczym

Podsumowanie

Najlepszą rekomendacją zastosowanego rozwiązania, znajdującą uznanie wśród inwestorów – deweloperów, są atrakcyjne w porównaniu do tradycyjnych, powszechnie stosowanych rozwiązań koszty inwestycyjne oraz niskie koszty eksploatacyjne. Jest to bowiem budynek przeznaczony na najem długoterminowy (czynszowy).

Dodatkowy koszt inwestycyjny rozwiązań zastosowanych w zakresie instalacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia wraz z kosztami własnych źródeł ciepła i chłodu oraz automatyką wyniósł ok. 1000 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej – w odniesieniu do standardowego w budynkach wielorodzinnych rozwiązania z wentylacją hybrydową i ogrzewaniem grzejnikowym lub podłogowym zasilanym z węzła PEC (bez uwzględniania kosztu węzła), bez klimatyzacji i automatyki. Koszt zastosowanych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych z systemem automatyki zarządzającym zużyciem energii stanowi ok. 45% tej kwoty. Koszt inwestycji we własne źródło ciepła w stosunku do węzła PEC (gdzie koszt węzła „przerzucany” jest na właścicieli lub najemców mieszkań w opłacie stałej) stanowi ok. 25%. Natomiast koszt instalacji i źródła chłodzenia w porównaniu do budynku wykonywanego bez klimatyzacji to ok. 30%. Koszty te zależą od wielkości budynku, jego lokalizacji i wielu innych uwarunkowań – podano je orientacyjnie, aby pokazać proporcje dla poszczególnych składników instalacji.

Wybór rozwiązań zaimplementowanych w budynku wynikał z wielu uwarunkowań. W odniesieniu do każdego obiektu należy indywidualnie rozważyć możliwości techniczne, oczekiwania inwestora i dostępne środki finansowe. Ważne, żeby już na etapie koncepcji projektowej kalkulować koszty inwestycyjne, w przeciwnym wypadku projekt może zostać niezrealizowany lub zrealizowany niezgodnie z zamierzeniem projektowym. Jeśli inwestor pozna koszt realizacji po zakończeniu prac projektowych (poprzez kosztorys lub zebranie rynkowych ofert wykonawczych) i nie będzie on odpowiadał jego oczekiwaniom, proces „dochodzenia do budżetu” może znacząco wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązań HVAC. Podobnie wartość wskaźnika EP – jeśli na etapie koncepcji i wyboru rozwiązań instalacyjnych nie sprawdzimy zapotrzebowania na energię, wynik energetyczny „wypłynie” dopiero po wykonaniu przez audytora świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli już po wybudowaniu budynku.

mgr inż. Aleksandra Pokój

projektant instalacji HVAC, MBC sp. z o.o. sp.k

Projektantka instalacji HVAC. Kieruje działem badań i rozwoju w firmie MBC. Zajmuje się pozyskiwaniem kontraktów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Specjalizuje się w analizach technicznych i ekonomicznych. Dobiera „szyte na miarę” rozwiązania dla konkretnych inwestycji. Gwarantuje określone koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz wynik energetyczny już na etapie koncepcji. Jest zwolennikiem nowatorskich technologii, ale tylko takich, które przynoszą realne korzyści. Uwielbia wyzwania. Jest w stanie „naprawić” każdy nieekonomiczny projekt lub już zrealizowany budynek. Reprezentuje zespół zaangażowanych inżynierów MBC. Kontakt: aleksandra.pokoj@mbc.net.pl

Informacja o firmie projektowej

MBC – firma projektowo-wykonawcza działająca od 2006 roku na terenie całej Polski. Projektuje i wykonuje kompleksowo instalacje HVAC, sanitarne oraz automatyki. Realizuje obiekty o wysokim standardzie komfortu i niskich potrzebach energetycznych. Stosuje nowoczesne rozwiązania, takie jak trigeneracja, kogeneracja, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii oraz systemy inteligentnego sterowania budynkami BMS. Do nowych inwestycji przenosi najlepsze sprawdzone rozwiązania i praktyki wynikające z doświadczeń z etapu realizacji oraz obsługi powykonawczej inwestycji. Zespół MBC zrealizował liczne obiekty różnego typu: mieszkaniowe, hotelowe, produkcyjne, magazynowe, służby zdrowia, biurowe, przemysłowe.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

arch. Mateusz Sikorski Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych

Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych Wykorzystanie strategii pasywnych w projektowaniu jednorodzinnych budynków energooszczędnych

Kwestia zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest coraz częściej dostrzegana podczas procesu projektowego. M.in. w związku z wymaganiami...

Kwestia zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest coraz częściej dostrzegana podczas procesu projektowego. M.in. w związku z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2010/31/EU dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków architekci coraz częściej proponują zastosowanie technologii aktywnych redukujących zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania i chłodzenia. Niestety wciąż mało popularne jest zagadnienie strategii pasywnych,...

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

arch. Krzysztof Cebrat Wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz – drugie spojrzenie na koszty budowy

Wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz – drugie spojrzenie na koszty budowy Wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz – drugie spojrzenie na koszty budowy

Z punktu widzenia dobrostanu środowiska architektura powinna być tania. Żeby poprawa jakości środowiska była zauważalna, musi bowiem nastąpić ograniczenie wpływu nań działalności człowieka na dużą skalę,...

Z punktu widzenia dobrostanu środowiska architektura powinna być tania. Żeby poprawa jakości środowiska była zauważalna, musi bowiem nastąpić ograniczenie wpływu nań działalności człowieka na dużą skalę, a to oznacza, że rozwiązania technologiczne, które temu służą, muszą być powszechnie dostępne i stosowane – co będzie niemożliwe, jeżeli znajdą się poza ekonomicznym zasięgiem zbyt wielu osób

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

dr inż. Michał Piasecki Środowiskowe, socjalne i ekonomiczne aspekty zintegrowanego projektowania budynków

Środowiskowe, socjalne i ekonomiczne aspekty zintegrowanego projektowania budynków Środowiskowe, socjalne i ekonomiczne aspekty zintegrowanego projektowania budynków

Sektor budownictwa ma jeden z największych udziałów w emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Opracowane zostały zatem wymagania, które dotyczą procesu projektowania obiektu, uwzględniając przy tym cały cykl...

Sektor budownictwa ma jeden z największych udziałów w emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Opracowane zostały zatem wymagania, które dotyczą procesu projektowania obiektu, uwzględniając przy tym cały cykl jego funkcjonowania.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania

Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania

Coraz szersze możliwości wykorzystania technologii 3D w projektowaniu instalacji sanitarnych pozwalają porównać programy dostępne obecnie na polskim i zagranicznych rynkach.

Coraz szersze możliwości wykorzystania technologii 3D w projektowaniu instalacji sanitarnych pozwalają porównać programy dostępne obecnie na polskim i zagranicznych rynkach.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Radosław Górzeński Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków Bezpośrednie chłodzenie wyparne budynków

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia...

W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w kilku miastach Polski.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca? Klimatyzacja pokoi hotelowych – czy system VAV się opłaca?

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi...

Zastosowanie systemu ze zmiennym strumieniem powietrza wentylującego generuje większe nakłady inwestycyjne, m.in. związane z automatyczną regulacją. Jednak w obiektach hotelowych, w których większość pokoi nie jest wynajmowana, umożliwi on redukcję kosztów eksploatacji i krótki okres zwrotu dodatkowych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do instalacji ze stałym strumieniem powietrza.

mgr inż. Piotr Miecznikowski Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM

Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM Zintegrowany proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM

Jak przekonać inwestora i wykonawcę, że warto stosować technologię BIM?Realizacja większości inwestycji budowlanych przekracza planowany budżet lub harmonogram, a często obydwa te plany. Spory trafiają...

Jak przekonać inwestora i wykonawcę, że warto stosować technologię BIM?Realizacja większości inwestycji budowlanych przekracza planowany budżet lub harmonogram, a często obydwa te plany. Spory trafiają przed sądy, a informacje o wysokich roszczeniach stron codziennie zapełniają nagłówki prasowe. Głównym źródłem tych problemów jest oddzielanie etapu projektowania od etapu realizacji inwestycji oraz sztywny podział ról, którego wynikiem jest brak rzeczywistej współpracy.

mgr inż. Nikola Szeszycka, dr inż. Maria Kostka Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych Energia gruntu w klimatyzacji obiektów hotelowych

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich...

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu ze zmiennym strumieniem powietrza oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła można znacząco zredukować koszty pracy instalacji klimatyzacji w obiektach hotelowych o wysokich wymaganiach dotyczących parametrów powietrza wewnętrznego. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty instalacji i ich wpływ na koszty eksploatacyjne.

dr inż. Michał Piasecki Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego

Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego Zrównoważone budownictwo - proces projektowania zintegrowanego

Projektowanie zintegrowane to metoda, która zakłada, że ​​projekt budynku jako całość wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – członków zespołu projektowego i przyszłych użytkowników. Założenia...

Projektowanie zintegrowane to metoda, która zakłada, że ​​projekt budynku jako całość wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron – członków zespołu projektowego i przyszłych użytkowników. Założenia dotyczące właściwości technicznych i środowiskowych budynku uwzględniane są już w pierwszych etapach procesu projektowania, dzięki czemu łatwiej i efektywniej mogą zostać wprowadzone do dokumentacji.

dr inż. Kazimierz Wojtas Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków,...

Ocena energetyczna budynku jest obecnie jednym z głównych narzędzi służących do zwiększania świadomości energetycznej społeczeństwa oraz wywierania nacisku zarówno na inwestorów, jak i użytkowników budynków, tak aby w przyszłości powszechnie powstawały budynki energooszczędne i okołozeroenergetyczne. W przypadku obiektów klimatyzowanych jednym z ważnych elementów oceny energetycznej jest wyliczenie rocznego (sezonowego) zapotrzebowania na energię do chłodzenia.

mgr inż. Demis Pandelidis, prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego: wyniki symulacji numerycznej

Z racji rosnącego zainteresowania techniką pośredniego chłodzenia wyparnego niezbędna stała się analiza poszczególnych elementów konstrukcji wyparnych wymienników ciepła w celu osiągnięcia maksymalnej...

Z racji rosnącego zainteresowania techniką pośredniego chłodzenia wyparnego niezbędna stała się analiza poszczególnych elementów konstrukcji wyparnych wymienników ciepła w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności chłodniczej.

Piotr Tarnawski Analiza CFD sprawności systemów rozdziału powietrza dla biura

Analiza CFD sprawności systemów rozdziału powietrza dla biura Analiza CFD sprawności systemów rozdziału powietrza dla biura

W artykule przedstawiono wyniki analizy CFD (Computational Fluid Dynamics) jakości i sprawności wymiany powietrza dla pomieszczenia biurowego użytkowanego przez 12 osób. Analizowano system wyporowy, mieszający...

W artykule przedstawiono wyniki analizy CFD (Computational Fluid Dynamics) jakości i sprawności wymiany powietrza dla pomieszczenia biurowego użytkowanego przez 12 osób. Analizowano system wyporowy, mieszający i strefowy (strumieniowy).

Jerzy Kosieradzki Klimatyzacja nowoczesnych szpitali

Klimatyzacja nowoczesnych szpitali Klimatyzacja nowoczesnych szpitali

Wraz ze zmianami w służbie zdrowia rośnie zainteresowanie budową nowoczesnych szpitali. Oferują one nie tylko nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, ale także bezpieczeństwo i komfort pracownikom oraz...

Wraz ze zmianami w służbie zdrowia rośnie zainteresowanie budową nowoczesnych szpitali. Oferują one nie tylko nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, ale także bezpieczeństwo i komfort pracownikom oraz pacjentom – na salach operacyjnych i w każdym innym pomieszczeniu.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Dorota Brzezińska LPG w garażach podziemnych

LPG w garażach podziemnych LPG w garażach podziemnych

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone...

W Polsce blisko 10% samochodów napędzanych jest gazem LPG, czyli około 2 mln pojazdów. Obowiązujące przepisy [1] wymagają, by garaże podziemne, do których dopuszcza się wjazd samochodów z LPG, wyposażone były w system detekcji tego gazu i samoczynnie uruchamianą wentylację.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Radosław Górzeński, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych - projektowanie

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy...

Głównym celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach laboratoriów chemicznych jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. W pierwszej kolejności należy się skupić na przeznaczeniu i sposobie użytkowania laboratorium oraz możliwościach hermetyzacji procesów.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych Klasyczne projektowanie a modelowanie budynku. Rozpoczęcie prac projektowych

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana...

Coraz częściej w publikacjach pojawia się zagadnienie zintegrowanego projektowania budynków. W większości z nich sygnalizowane są niewątpliwe korzyści ze stosowania tej metody. Na pierwszym miejscu wymieniana jest, wynikająca ze specyfiki projektowania w formie przestrzennej (3D), eliminacja kolizji. Inne zalety to poprawa organizacji, skrócenie czasu realizacji i wynikające z tego obniżenie kosztów inwestycji oraz istotne dla użytkownika udogodnienia.

dr inż. Andrzej Górka, dr inż. Filip Pawlak Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych....

Kiedy konieczne jest określenie rozkładu prędkości lub zasięgu strumienia powietrza nawiewanego w eksploatowanych układach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, najprostsze jest zastosowanie metod pomiarowych. W praktyce inżynierskiej stosuje się najczęściej pomiary prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometrów, skuteczna jest też termograficzna metoda pomiaru zasięgu strumienia powietrza.

Marcin Gasiński Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W) Określanie średniego strumienia powietrza wentylacyjnego na potrzeby obliczania wskaźnika EP(H+W)

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zmiany do rozporządzenia o warunkach technicznych, które weszły w życia 1 stycznia 2014 r., umożliwiły częściowe wdrożenie wymagań dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Wybrane dla Ciebie

100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze »

100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze » 100% wydajności grzewczej w bardzo niskiej temperaturze »

Dołącz do grona elektro - wykonawców »

Dołącz do grona elektro - wykonawców » Dołącz do grona elektro - wykonawców  »

Bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Bezpłatny audyt fotowoltaiki » Bezpłatny audyt fotowoltaiki  »

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają? Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Czego może brakować w kominie?

Czego może brakować w kominie? Czego może brakować w kominie?

Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu »

Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu » Co zrobić by zatrzymać ciepło w domu  »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” » Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV”  »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe » Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe  »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii » Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii  »

To ostatni dzwonek na komfortową temperaturę w mieszkaniu

To ostatni dzwonek na komfortową temperaturę w mieszkaniu To ostatni dzwonek na komfortową temperaturę w mieszkaniu

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. » Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.  »

Jakie są najlepsze praktyki instalacji klimatyzacji

Jakie są najlepsze praktyki instalacji klimatyzacji Jakie są najlepsze praktyki instalacji klimatyzacji

Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu?

Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w wodociągu? Czy wiesz, jak utrzymać ciśnienie w  wodociągu?

Jak poprawnie dobrać bezpieczniki

Jak poprawnie dobrać bezpieczniki Jak poprawnie dobrać bezpieczniki

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji »

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji » Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji  »

Czy ogrzewanie podłogowe nadal się sprawdza

Czy ogrzewanie podłogowe nadal się sprawdza Czy ogrzewanie podłogowe nadal się sprawdza

Jak wykryć nawet najmniejsze błędy w instalacji »

Jak wykryć nawet najmniejsze błędy w instalacji » Jak wykryć nawet najmniejsze błędy w instalacji »

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla domowych systemów magazynowania energii

Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla domowych systemów magazynowania energii Bezpłatne przedłużenie gwarancji dla domowych systemów magazynowania energii

Najnowsze produkty i technologie

ASAJ Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii Jak wybrać odpowiedni system grzewczy dla Twojego domu: przegląd najnowszych technologii

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym...

W chłodnych miesiącach roku, komfort cieplny w domu staje się jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. Wybór właściwego systemu grzewczego nie jest jednak łatwą decyzją. Dlatego w tym artykule zastanowimy się, jakie są obecnie dostępne opcje, jakie są ich zalety i wady, a także na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu grzewczego.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Brevis Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła? Czy nawiewniki powodują zwiększone straty ciepła?

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają...

Obawa przed nadmiernymi stratami ciepła w sezonie grzewczym często popycha ludzi do niezbyt mądrych decyzji jak zatykanie kratek wentylacyjnych czy zaklejanie nawiewników. Przez takie postępowanie odcinają się całkowicie od dopływu świeżego powietrza, co nie tylko przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania wentylacji, ale też w dalszej perspektywie wpłynie na pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców przesadnie uszczelnionego domu. W niniejszym tekście przedstawimy, dlaczego wentylacja jest...

AFRISO Sp. z o.o. news Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”! Z zaworami ARV Vario ProClick „Masz wpływ na przepływ”!

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i...

Elastyczny dobór zaworu pod wymagany przepływ zgodnie z prawidłowym Kvs, niski przeciek wewnętrzny, niski moment obrotowy. To tylko kilka zalet nowej generacji zaworów ARV, które są już dobrze znane i cenione przez rzesze instalatorów w całej Polsce.

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o. Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania! Klimatyzator jako inwestycja na cały rok! Model ANDE Jupiter+UV jest stworzony również do grzania!

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

Klimatyzator ANDE Jupiter +UV to urządzenie idealne na upały. Wyposażony we wszystkie funkcje, które zadowolą najbardziej wymagających. To najczęściej wybierany klimatyzator spośród urządzeń ANDE.

SITACO Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje...

Brink to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rynku europejskim. Centrale rekuperacyjne Brink są stale rozwijane technologicznie, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych, coraz doskonalszych produktach. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoką jakość i parametry tych urządzeń, a szeroki asortyment oraz zakres wydajności pozwalają zastosować je w budynkach nowych lub modernizowanych, o małych i dużych kubaturach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.