RynekInstalacyjny.pl

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Double skin facade – an effective element of building ventilation system

System wentylacji budynku, Fot. www.sxc.hu
 

System wentylacji budynku, Fot. www.sxc.hu


 

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych.

Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Jednym z podstawowych sposobów zoptymalizowania efektywności energetycznej budynku oraz osiągnięcia wymaganych warunków mikroklimatu jest zastosowanie odpowiedniego rozwiązania architektonicznego – uwzględniającego oba te zagadnienia. Ważnym elementem projektu architektonicznego budynku jest zastosowanie fasad o odpowiedniej konstrukcji.

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie takich fasad, które mogłyby współpracować z systemami ogrzewania i wentylacji w budynku i wspólnie tworzyłyby odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, zapewniając jednocześnie jak najniższe zużycie energii.

W ostatnich latach na świecie coraz częściej w budynkach wysokich o dużym przeszkleniu stosuje się tak zwane wentylowane fasady podwójne [1–3]. Mają one zwiększać efektywność energetyczną budynku i zapewniać wysoką wartość użytkową.

Opis wentylowanej fasady podwójnej

Podwójna fasada składa się z dwóch powierzchni szklanych tworzących szczelinę, przez którą przepływa powietrze. Odległość między tymi powierzchniami może wynosić od 10 cm do 2 m. W szczelinie umieszczone są żaluzje lub rolety odpowiedniej konstrukcji, które kontrolują dopływ promieniowania słonecznego do pomieszczeń.

Przepływ powietrza w szczelinie tworzącej kanał wentylacyjny może być związany z wentylacją naturalną lub wspomaganą wentylatorem bądź wentylacją całkowicie mechaniczną. Powierzchnię wewnętrzną stanowi okno o podwójnym oszkleniu, a zewnętrzną pojedyncza tafla wzmocnionego szkła.

wentylowana podwójna fasada

Rys. 1. Schemat wentylowanej podwójnej fasady [9]

Rys. 1 ilustruje konstrukcję podwójnej fasady wentylowanej i sposób jej działania. Przepływ powietrza w szczelinie i strumień powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do każdego z pomieszczeń regulowane są przez pięć rodzajów przepustnic spełniających różne funkcje, do których należą:

 • przepustnice w najniższym punkcie fasady regulujące przepływ powietrza w szczelinie powodowany przez efekt kominowy i ciśnienie wiatru;
 • przepustnice zewnętrzne na poszczególnych kondygnacjach otwierające szczelinę na powietrze zewnętrzne i w pewnym zakresie regulujące panującą w niej temperaturę;
 • przepustnice dzielące szczelinę na kondygnacje;
 • przepustnice otwierające szczelinę na pomieszczenia i regulujące strumień powietrza wpływający do pomieszczenia;
 • przepustnice na szczycie fasady, które otwierają (w lecie) i zamykają (w zimie) przepływ powietrza;
 • przepustnice w kratkach kontaktowych w pomieszczeniach kontrolujące układ ciśnień w budynku wraz z wentylatorem wywiewnym.

Wymiana ciepła w szczelinie fasady regulowana jest przez przepustnice, które mogą zwiększać bądź zmniejszać przepływ powietrza oraz poprzez usytuowane w szczelinie rolety kontrolować zyski ciepła od nasłonecznienia. Dzięki takiemu wyposażeniu szczelin w okresie grzewczym podwójna fasada powinna izolować budynek, wyraźnie zmniejszając jego straty ciepła i jednocześnie zwiększając zyski od nasłonecznienia w szczelinie i w samych wentylowanych pomieszczeniach.

W okresie letnim fasada powinna efektywnie chronić pomieszczenia przed zyskami ciepła od nasłonecznienia, równocześnie umożliwiając dostęp światła naturalnego, oraz zapewnić, jeśli jest to możliwe, chłodzenie pomieszczeń powietrzem zewnętrznym.

Zalety stosowania wentylowanych fasad podwójnych można podsumować następująco:

 • Izolacja akustyczna – rozwiązanie to pozwala w znacznym stopniu ograniczyć hałas pochodzący z zewnątrz.
 • Izolacja cieplna – podczas sezonu grzewczego dodatkowa powierzchnia fasady zwiększa zasadniczo opór cieplny całej konstrukcji. Co więcej, przepływające powietrze i wyższa temperatura powietrza w szczelinie niż na zewnątrz obiektu zdecydowanie obniżają straty ciepła w budynku. Natomiast w okresie letnim zyski od nasłonecznienia można wyraźnie zmniejszyć, usuwając jednocześnie ogrzane powietrze poprzez otwarcie przepustnic na szczycie fasad.
 • Naturalna wentylacja (lub wspomagana wentylatorem wyciągowym) – możliwość jej zastosowania jest jedną z podstawowych zalet podwójnych fasad. Wybór odpowiedniej fasady pozwala osiągnąć taki efekt naturalnej wentylacji, który zapewni wyraźne oszczędności energetyczne i korzystne warunki mikroklimatu w pomieszczeniach.
 • Wentylacja nocna – w okresie letnim można wykorzystać naturalną wentylację poprzez przechłodzenie pomieszczeń za pomocą powietrza zewnętrznego. Dzięki tej operacji usuwa się zyski ciepła z dnia poprzedniego, jednocześnie zwiększając potencjał akumulacyjny całego budynku.
 • Oszczędność energii – podwójne fasady mogą zapewnić znaczne oszczędności cieplne i wynikające z transportu powietrza, gdyż naturalna wentylacja może być jedynie wzmacniana (w razie potrzeby) niewielkimi wentylatorami wyciągowymi.
 • Lepsza ochrona zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych – żaluzje lub rolety instaluje się w przestrzeni szczelinowej i dzięki temu chronione są przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.
 • Komfort cieplny związany z temperaturą przegrody wewnętrznej – ponieważ w okresie grzewczym powietrze w szczelinie fasady jest zawsze cieplejsze od powietrza zewnętrznego, wewnętrzna część fasady utrzymuje temperaturę blisko poziomu komfortu (w odróżnieniu od fasady pojedynczej). Natomiast w okresie letnim przez wiele godzin efekt cieplny jest odwrotny (powierzchnia chłodniejsza niż w przypadku fasady pojedynczej), co również zapewnia lepsze warunki komfortu cieplnego.

Wykorzystanie wszystkich zalet podwójnej fasady wentylowanej wiąże się niestety z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi. Jednak kilkuletnie obserwacje budynków z podwójną fasadą w warunkach klimatu Europy Środkowej wykazują, że dodatkowe koszty w ciągu 5–7 lat są pokrywane przez oszczędności eksploatacyjne [4].

Analiza działania podwójnej fasady wentylowanej

W warunkach klimatu środkowoeuropejskiego można wykorzystywać podwójną fasadę w dwojaki sposób. W okresie grzewczym fasada pełni funkcję kolektora słonecznego, który wstępnie ogrzewa powietrze wentylacyjne, a także swoistego kanału powietrza nawiewnego w systemie wentylacyjnym.

Drugą funkcją podwójnej fasady jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej, zarówno w zimie, ograniczając straty ciepła budynku, jak i w lecie, zmniejszając zyski od nasłonecznienia w dzień i zapewniając efekt chłodzenia nocnego.

Najważniejszym elementem przy tworzeniu modelu obliczeń dla podwójnej fasady jest dokładne określenie wielkości przepływu powietrza w wentylowanej szczelinie. Jak wcześniej wspomniano, fasada może być wentylowana w sposób naturalny bądź mechaniczny.

Dla naturalnie wentylowanych szczelin powietrze jest wprowadzane do fasady i z niej usuwane dzięki ciśnieniu wiatru i efektowi kominowemu. Dlatego w pewnych okresach eksploatacji działanie fasady może mieć charakter dość chaotyczny, ze zmieniającym się i trudnym do określenia przepływem powietrza.

Remedium na te trudności jest wspomożenie efektu wentylacji naturalnej niewielkim wentylatorem wyciągowym lub zastosowanie w pełni mechanicznej wentylacji. Można również te trzy sposoby potraktować kompleksowo, nie wykluczając żadnego z nich.

W praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, że fasada podłączona jest do systemu mechanicznej wentylacji z pełną obróbką temperaturową powietrza. Jednak jeśli warunki zewnętrzne pozwalają, by wentylacja naturalna sama lub z niewielkim wspomaganiem ciągu zapewniła odpowiednie parametry mikroklimatu, system mechaniczny z centralami wentylacyjnymi powietrza nie musi w ogóle być włączany.

Jeśli przepływ powietrza wymuszany jest mechanicznie, znana będzie wartość strumienia powietrza w szczelinie. Natomiast przy wentylacji naturalnej przepływ powietrza może być jedynie szacowany, dokładne przeliczenie jego wielkości jest bowiem skomplikowanym procesem obejmującym parametry o bardzo dużej zmienności.

Dodatkowo może się okazać, że przepływ powietrza w szczelinie dla pewnych warunków zewnętrznych powinien być redukowany do wartości odpowiadającej wymaganym strumieniom w poszczególnych pomieszczeniach.

Znajomość temperatury powietrza w szczelinie jest zawsze bardzo istotnym czynnikiem, szczególnie wtedy, gdy przepływające powietrze wykorzystywane jest bezpośrednio do wentylowania pomieszczeń. Temperatura i przepływ powietrza w szczelinie są parametrami, które wzajemnie na siebie wpływają i nie można ich wartości określić niezależnie.

Generalnie można przyjąć, że temperatura powietrza w szczelinie może być regulowana przez wielkość przepływu powietrza. Rozważania te pokazują, jak ważne dla uzyskania odpowiednich efektów cieplnych jest działanie zespołu przepustnic zainstalowanych na podwójnej fasadzie.

Nie istnieją niestety inżynierskie narzędzia analityczne, które umożliwiałyby policzenie w prosty sposób efektów działania podwójnej fasady wentylowanej. Obecnie wykorzystywane są programy symulacyjne i modele pozwalające zwymiarować systemy podwójnej fasady i określić wszystkie efekty energetyczne związane z ich eksploatacją.

Takie programy symulacyjne zostały wykonane dla różnych modeli wentylowanych fasad podwójnych [5–8], a na potrzeby artykułu skorzystano ze wskazówek zawartych w [9–10]. Dla prostego opisu efektów cieplnych, jakie można uzyskać dzięki wentylowanej fasadzie podwójnej, zastosowano pojedynczy wskaźnik jej działania.

W okresie grzewczym, gdy fasada działa jak kolektor słoneczny, powietrze wentylacyjne jest w niej wstępnie podgrzewane i proces ten opisany może być poprzez wskaźnik sprawności odzysku ciepła wewnątrz fasady (hs,i). Miarą zapotrzebowania na ciepło do podgrzania powietrza jest różnica między temperaturą wymaganą w pomieszczeniu (Tp) a temperaturą powietrza zewnętrznego (Tz).

Natomiast miarą podgrzania powietrza przez fasadę jest różnica między temperaturą w szczelinie fasady na każdym piętrze (Ts,i) a temperaturą powietrza zewnętrznego. Stosunek tych dwóch miar daje wskaźnik sprawności odzysku ciepła w fasadzie i wyraża się następującym wzorem:

wskaźnik sprawności odzysku ciepła wewnątrz fasady

W okresie letnim odzysk ciepła jest zbędny, a zadaniem podwójnej fasady jest ochrona pomieszczenia przed zyskami ciepła od nasłonecznienia, czyli stanowi ona dodatkową warstwę izolacyjną, przez którą efektywnie można odprowadzać powstające zyski. Można również wykorzystać fasadę wentylowaną na potrzeby chłodzenia pomieszczeń, jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest odpowiednio niższa od temperatury w pomieszczeniach.

Ten efekt chłodzenia jest najbardziej widoczny przy przewietrzaniu nocnym, gdy temperatura zewnętrzna jest najniższa. W tej sytuacji również można zastosować wskaźnik sprawności odzysku ciepła, ale odzyskujemy wtedy ciepło z pomieszczeń, a nie ze szczeliny fasady, jak ma to miejsce w sezonie grzewczym.

Sprawność odzysku ciepła

Rys. 2. Sprawność odzysku ciepła dla budynku dziesięciopiętrowego [9]

Na podstawie wielokrotnych symulacji działania wentylowanej fasady podwójnej określono zależność sprawności odzysku ciepła od warunków zewnętrznych (temperatura, promieniowanie słoneczne i ciśnienie wiatru, wymiary szczeliny, wymiary otworów wlotowych i wywiewnych, wysokość budynku). Na potrzeby symulacji wybrano cztery systemy wentylowanych fasad podwójnych z odpowiednio ustawionymi przepustnicami:

 • Podwójna fasada z regulowanym strumieniem powietrza w szczelinach (S1). Jest to wielopiętrowa fasada z zamkniętym otworem wywiewnym na szczycie budynku. Przepustnica w otworze wlotowym reguluje strumień powietrza w szczelinie tak, by wystarczył on dla zapewnienia efektu wentylacji wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo wspomagający wentylator wyciągowy może pomóc w zapewnieniu dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń.
 • Fasada z nieregulowanym strumieniem powietrza w szczelinie (S2). Przepustnice między kondygnacjami w szczelinie są otwarte bądź w ogóle nie są zainstalowane. Szczytowa część szczeliny w fasadzie jest otwarta, pozwalając na usunięcie przepływającego powietrza na zewnątrz.
 • Fasada z przepustnicami na każdym piętrze otwartymi na zewnątrz (S3). Otwarte przepustnice zewnętrzne pozwalają na wymianę ciepła pomiędzy szczeliną a powietrzem zewnętrznym. Stwierdzono, że może to być najlepszy system w okresie letnim, kiedy wymagane jest chłodzenie. Jednak w okresie grzewczym z powodu otwartych przepustnic zewnętrznych na każdym piętrze efekt wstępnego podgrzania powietrza będzie dużo mniejszy niż w innych systemach z zamkniętymi przepustnicami zewnętrznymi.
 • Przepustnice zewnętrzne otwarte na każdej kondygnacji, ale kondygnacje są oddzielone jedna od drugiej (S4). W tym przypadku fasada na każdej kondygnacji stanowi własny obieg powietrza. Ten system jest najprostszy w regulacji, ponieważ taki sam obieg stosowany jest na każdym piętrze i w ten sposób unika się dużego gradientu temperatury na różnych poziomach szczeliny w fasadzie. Można przyjąć, że na każdym piętrze temperatura w szczelinie ma podobną wartość.
Sprawność odzysku ciepła

Rys. 3. Sprawność odzysku ciepła dla budynku czteropiętrowego

Dla wszystkich czterech systemów wentylowanej fasady obliczono wartości sprawności odzysku ciepła w przypadku budynku cztero- i dziesięciopiętrowego. Na wykresach podano średnie wartości wskaźników sprawności w zależności od szerokości szczeliny – na rys. 2 dla budynku dziesięciopiętrowego, a na rys. 3 dla czteropiętrowego.

Na wykresach tych można zauważyć, że najwyższe wartości sprawność odzysku ciepła osiąga przy najwęższych szczelinach (najwięcej przy szczelinie o szerokości 0,05 m). Informacja ta ma znaczenie jedynie teoretyczne, ponieważ za pomocą takiej szczeliny nie można dostarczyć strumienia powietrza, który byłby wystarczający na potrzeby wentylacyjne.

Najwyższe wartości sprawności odzysku ciepła uzyskuje się w systemie S1 z fasadą o regulowanym strumieniu powietrza, a najniższe w systemie S4, gdy fasada na każdym piętrze tworzy osobny obieg powietrza.

Wyniki symulacji pokazują również, że wartości wskaźników sprawności są większe dla wyższych budynków – zależność ta dotyczy wszystkich systemów z wyjątkiem S4.

Analizy oparte na przedstawionych wynikach licznych symulacji działania wentylowanej podwójnie fasady pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski:

 • Wymiary szczeliny (szerokość i wysokość) mają największy wpływ na przepływ powietrza i wymianę ciepła w podwójnej fasadzie. A co za tym idzie, wymiary szczeliny są najważniejszymi parametrami przy projektowaniu fasady.
 • W wypadku wysokich budynków z fasadami o wąskich szczelinach mogą wystąpić problemy z zapewnieniem odpowiedniego strumienia powietrza dla celów wentylacyjnych.
 • Podwójna fasada z regulowanym strumieniem powietrza działająca przy zamkniętym otworze wywiewnym i jednym regulowanym otworze wlotowym wydaje się interesującym rozwiązaniem dla wstępnego podgrzewania powietrza. Przykładowo dla budynku czteropiętrowego ze szczeliną fasady o szerokości 0,2 m sprawność odzysku ciepła wynosi ok. 40%. Jednak zgodnie z wynikami symulacji sprawność może zostać zwiększona do 72%, jeżeli odpowiednio regulowany będzie strumień powietrza w szczelinie.
 • Możliwy do zrealizowania jest podział szczelin w fasadzie wysokich budynków na oddzielne części dla wydzielonych trzech lub czterech kondygnacji. Te wydzielone części powinny być zaopatrzone w osobne otwory wlotowe i wywiewne. Jeżeli podział zostanie wykonany dla każdego piętra, sprawność odzysku ciepła spadnie do 35%.
 • Dla potrzeb chłodzenia w okresie letnim, a szczególnie nocnego przewietrzania pomieszczeń fasada musi być zaopatrzona w przepustnice zewnętrzne na każdej kondygnacji i w czasie chłodzenia muszą być one w pełni otwarte.

Podsumowanie

Stwierdzono, że zastosowanie wentylowanej fasady podwójnej może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić warunki mikroklimatu w jego wnętrzu. Wyszczególnione w artykule zalety stosowania tego typu fasady w budynkach o dużych przeszkleniach pozwalają w wielu przypadkach uzasadnić wybór takiego rozwiązania.

Wentylowana fasada zaopatrzona jest w szereg przepustnic, których odpowiednie ustawienie tworzy kilka kombinacji jej działania. Decyzja dotycząca wyboru rozwiązania z podwójną fasadą zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać w systemie wentylacyjnym budynku. Może być nim ogrzanie powietrza wentylującego, usunięcie zysków ciepła od nasłonecznienia czy też przechłodzenie pomieszczeń poprzez wentylację naturalną w godzinach nocnych.

Obecnie brakuje prostych narzędzi inżynierskich, które mogą być pomocne przy projektowaniu i analizie działania wentylowanej fasady podwójnej. Istnieje natomiast wiele programów symulacyjnych wykorzystujących modele budynków z podwójnymi fasadami, z których korzystają projektanci. Wygodnym wskaźnikiem określającym pracę wentylowanej fasady jest wskaźnik sprawności odzysku ciepła, który można użyć zarówno dla opisania efektu podgrzania powietrza, jak i efektu przechłodzenia pomieszczeń za pomocą powietrza zewnętrznego.

Rozważania na temat działania wentylowanej fasady podwójnej zawarte w artykule dotyczą w dużej mierze wentylacji naturalnej bądź wspomaganej jedynie wentylatorem wyciągowym. Zastosowanie fasady podwójnej w systemie mechanicznej wentylacji z pełną obróbką powietrza (ogrzewanie i chłodzenie) to nieco szerszy temat (szczególnie z punktu widzenia sposobów regulacji), który zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Literatura

 1. Loneour X., Deneyer A., Blasco M., Flamant P., Ventilated double facades – Classification & illustrations of façade concepts, Belgium Building Research Institute, 2004.
 2. Oesterle E., Lieb R-D., Lutz M., Heusler W., Double Skin Facades – Integrated Planning, Prestel Verlag: Munich, Germany, 2001.
 3. Poirazis H., Double Skin Façades: a literature review, Report for the IEA SHC Task 34 ECBCS Annex 43, 2006.
 4. Shameira M.A., Alghoub K., Sopianb K., Perspective of Double Skin Facade systems in buildings and energy savings, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” No. 15 (2011).
 5. Gratia E., De Herde A., Natural Ventilation in a Double­‑Skin Façade, „Energy and Buildings” No. 36 (2004).
 6. Saelens D., Carmeliet J., Hens H., Energy performance assessment of multiple skin facades, „International Journal of HVAC & R Research” No. 9 (2003).
 7. Saelensa S., Roels H., Hens P., Strategies to improve the energy performance of multiple-skin facades, „Building and Environment” No. 43 (2008).
 8. Hoseggen R., Wachenfeldt B.J., Hanssen S.O., Building simulation as an assisting tool in decision making case study: with or without a double skin facade?, „Energy and Buildings” No. 40 (2008).
 9. Bugaj A., Stec W., Double skin façade – a tool of ventilation, Proceedings of 10th International Conference Air Conditioning & Heating, Wrocław 2002.
 10. Stec W., van Paassen A.H.C., Defining the Performance of the Double Skin Facade with the Use of the Simulation Model, Proceedings of Building Simulation 2003, Netherlands.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, prof. dr hab. Ewa Karwowska Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji

Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji Ocena mikrobiologicznej jakości powietrza wewnętrznego w restauracji

W artykule opisano wyniki badań, w trakcie których porównano mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach restauracyjnych przed wymianą filtrów w instalacji klimatyzacyjnej oraz po...

W artykule opisano wyniki badań, w trakcie których porównano mikrobiologiczną jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach restauracyjnych przed wymianą filtrów w instalacji klimatyzacyjnej oraz po niej.

dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Magorzata Basińska Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym Ocena jakości powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

Tematem przeprowadzonych badań było mikrobiologiczne skażenie powietrza oraz zróżnicowanie wybranych parametrów klimatycznych w budynku pasywnym oraz jego środowisku zewnętrznym.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, mgr inż. Demis Pandelidis Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe Efektywność solarnych układów klimatyzacyjnych wykorzystujących wymienniki gruntowe

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w układach solarnych umożliwia ich pracę w systemach o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących temperatury i wilgotności względnej nawiewanego powietrza.

Igor Sikończyk Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu Chłodzenie adiabatyczne w układach klimatyzacji komfortu

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na...

Energię potrzebną do chłodzenia budynku można rozpatrywać w aspekcie maksymalnego zapotrzebowania na nią oraz sezonowego zużycia. Pierwszy aspekt ma zasadniczy wpływ na koszty inwestycyjne, a drugi na koszty eksploatacyjne. Jeśli pozwala na to specyfika obiektu, w ramach optymalizacji rozwiązania układu klimatyzacji warto przeanalizować możliwość zastosowania tzw. chłodzenia adiabatycznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

Bartosz Pijawski Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej Marmaray – projekt, który zmienił standardy wentylacji tunelowej

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej...

4 sierpnia br. przeprowadzono pierwszy próbny przejazd kolei podmiejskiej ze wschodniej części Stambułu do zachodnich dzielnic. Zrealizowano w ten sposób projekt, który był marzeniem mieszkańców tureckiej stolicy od ponad stu lat. Obie części Stambułu rozdziela cieśnina Bosfor – wymagało to wykonania tunelu o długości ponad 13 km w strefie często nawiedzanej przez trzęsienia ziemi i z natężonym ruchem nawodnym. Tunel znajduje się 60 m poniżej poziomu morza, a jego strop 5 m pod morskim dnem....

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Dariusz Kwiecień Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC Wpływ klimatu polskiego na pracę i projektowanie słonecznego systemu klimatyzacyjnego SDEC

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego....

Systemy SDEC (Solar Dessicative Evaporative Cooling) należą do tzw. układów otwartych, które umożliwiają wykorzystanie odnawialnej energii promieniowania słonecznego w procesach uzdatniania powietrza klimatyzującego. W przeciwieństwie do innych rozwiązań wykorzystujących to źródło energii (tzw. układów zamkniętych) w systemach SDEC nie ma konieczności stosowania agregatów ziębniczych.

dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, dr inż. Dorota Anna Krawczyk, Andrzej Gajewski, prof. dr hab. inż. Józefa Wiater Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe Badanie komfortu cieplnego w salach dydaktycznych przed modernizacją Cz. 1. Badania ankietowe

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania...

W przypadku pomieszczeń, w których przebywa grupa osób, trudno określić stan komfortu, gdyż jest to odczucie indywidualne i subiektywne. Niemal niemożliwe jest zaprojektowanie takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który zagwarantowałby wszystkim osobom w pomieszczeniu poczucie zadowolenia z panujących w nim warunków, należy jednak dążyć do tego, by odsetek niezadowolonych był jak najmniejszy.

Jerzy Kosieradzki Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu Wentylacja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Opis projektu

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej...

Biuro projektów Probad-Bis z Warszawy wykonało projekt instalacji dla Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mgr inż. Krzysztof Kotliński wraz z zespołem opracował dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Charakter obiektu i jego wielozadaniowość, a także brak sprecyzowanych funkcji, jakie w przyszłości pełnić będą niektóre pomieszczenia w budynkach, wymagały nietypowego...

dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, dr inż. Sabina Lesz, mgr inż. Aleksander Kowalski Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne Przewody wentylacyjne krytej pływalni – możliwości materiałowe i technologiczne

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali...

Dobór materiału na przewody instalacji wywiewnej z hal basenowych to istotny aspekt projektowania instalacji wentylacyjnej krytej pływalni. Analiza rozwiązań materiałowych kanałów wentylacyjnych hali basenowej wymaga uwzględnienia jednocześnie takich czynników, jak: uzdatnianie powietrza, jego wilgotność oraz środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody basenowej.

dr inż. Andrzej Bugaj Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku Praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji budynku

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji...

W poprzednim artykule (RI 11/2013) przedstawiono samą koncepcję wentylowanej fasady podwójnej. Opierając się na literaturze branżowej, stwierdzono, że zastosowanie podwójnej fasady w systemie wentylacji może zwiększyć efektywność energetyczną budynku i poprawić panujący w nim mikroklimat. Wymieniono również szereg zalet zastosowania podwójnej fasady w budynkach o dużym przeszkleniu, co może zdecydować o wyborze tego rozwiązania. Poniżej omówiono praktyczne zastosowanie podwójnej fasady w systemie...

dr inż. Anna Bryszewska-Mazurek, dr inż. Wojciech Mazurek, mgr inż. Grzegorz Napolski, mgr inż. Tymoteusz Świeboda Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej...

Doświadczenie z praktycznych realizacji solarnych układów absorpcyjnych w klimatyzacji wskazuje na występowanie wielu problemów, które utrudniają projektowanie takich instalacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest to zawsze opłacalna inwestycja w porównaniu z tradycyjnymi układami chłodniczymi. Wiele zależy bowiem od lokalnych warunków i praktycznie w każdym przypadku konieczna jest ekonomiczna analiza projektu. Z kolei pomiary przeprowadzone dla sprężarkowego urządzenia chłodniczego...

prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov, dr inż. Piotr Kowalski Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne Efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza – badania doświadczalne

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego,...

W celu analizy systemów klimatyzacyjnych SDEC pod kątem możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię do regeneracji przedstawiono wpływ parametrów powietrza procesowego (zewnętrznego) i regeneracyjnego, a także prędkości obrotowej rotora na efektywność pracy obrotowego osuszacza powietrza. Uzyskane wyniki pozwolą sprawdzić możliwość pracy urządzenia w warunkach niskotemperaturowych. Jest to intrygujące zagadnienie, które podejmowano w licznych pracach (m.in. [6−8]), nie tylko w odniesieniu...

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki Wentylacja i klimatyzacja

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji...

Obowiązujące od początku br. zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT) mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. W części dotyczącej wentylacji i klimatyzacji jako wyposażenia technicznego budynków zmieniono tylko trzy paragrafy i załącznik, jednak waga tych zmian jest duża. Nowe przepisy m.in. dopuszczają nowe rozwiązania, zwiększają też wymagania w zakresie regulacji wydajności wentylatorów i stosowania odzysku ciepła oraz zapobiegania kondensacji...

mgr inż. Demis Pandelidis Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia Analiza konstrukcji wymienników wyparnych na przykładzie wymiennika krzyżowego – założenia

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy...

W dobie kryzysu gospodarczego i wzrastających cen surowców duży nacisk kładzie się na obniżanie energochłonności systemów HVAC. Jednymi z najmniej korzystnych ekonomicznie urządzeń są konwencjonalne układy chłodnicze w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dlatego coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną. Pozwala to zredukować koszty eksploatacyjne tego typu systemów. Jedną z możliwości, atrakcyjną zarówno inwestycyjnie, jak i eksploatacyjnie, jest wykorzystanie...

dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Justyna Siergiejuk Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej Pomiary stężenia CO2 w pomieszczeniu mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy...

Dwutlenek węgla uważany jest za gaz nietoksyczny. Jednak zbyt duże jego stężenie w pomieszczeniach może powodować dyskomfort i złe samopoczucie ich użytkowników. Ponieważ znaczną część swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych (ok. 80–90% czasu [1]), tak ważne jest, by zapewnić w nich odpowiednią jakość powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego stężenia CO2.

mgr inż. Zuzanna Babicz, mgr inż. Ewa Żołnierska, dr inż. Jerzy Sowa Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych Badania mikroklimatu sal do intensywnych ćwiczeń rekreacyjnych

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy...

Brakuje przepisów i wytycznych dotyczących komfortu cieplnego oraz jakości powietrza w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Badania wskazują, że aby zapewnić w tych pomieszczeniach ciągły komfort, należy zaprojektować system wentylacji i klimatyzacji, który podoła dużej dynamice zmian środowiska wewnętrznego i uwzględni zyski ciepła i wilgoci oraz emisję biozanieczyszczeń generowanych przez użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.