RynekInstalacyjny.pl

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Klimatyzator typu "split"

Klimatyzator typu "split"

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule dokonano ogólnej prezentacji systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, przedstawiono sposób doboru urządzeń oraz porównano tego typu systemy z instalacjami pośrednimi wykorzystującymi wodę ziębniczą jako ciecz pośredniczącą.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Do szeroko rozumianych systemów bezpośredniego odparowania można zaliczyć najprostsze urządzenia typu „split” i „multi-split” oraz systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Szczególnie te ostatnie cieszą się coraz większą popularnością i znajdują zastosowanie w wielu obiektach. 

Bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego

Systemy bezpośredniego odparowania składają się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej, połączonych przewodami freonowymi, w których krąży czynnik chłodniczy. Jednostki wewnętrzne to urządzenia znajdujące się w klimatyzowanym pomieszczeniu i najczęściej ich wyposażenie stanowi wymiennik bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego (parowacz), element dławiący (rozprężający), wentylator promieniowy lub poprzeczny oraz element sterujący.

Jednostki zewnętrzne to agregaty skraplające wyposażone w skraplacz, sprężarkę i wentyla tor(y) wymuszający(e) przepływ powietrza chłodzącego skraplacz. Dokonując przeglądu rozwiązań poszczególnych producentów, można sklasyfikować rządzenia bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego w zakresie komfortu cieplnego wg następującego zestawienia:

 • konwencjonalne klimatyzatory typu „split”:
  - ścienne,
  - ścienno-przysufitowe,
  - przysufitowo-podłogowe,
  - okienne,
  - kasetonowe,
  - kanałowe,
 • klimatyzatory mullti-split:
  - jednostki wewnętrzne jw. z wyłączeniem klimatyzatorów okiennych,
 • systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego:
  - jednostki wewnętrzne jw. z wyłączeniem klimatyzatorów okiennych. 

Najprostszym rozwiązaniem o bezpośrednim odparowaniu czynnika chłodniczego jest klimatyzator typu „split”, w którym jednej jednostce wewnętrznej jest przyporządkowana jedna jednostka zewnętrzna. Bardziej rozbudowane konstrukcje pozwalają na przyporządkowanie kilku jednostek wewnętrznych (różne typoszeregi o zróżnicowanej mocy chłodniczej) do jednej jednostki zewnętrznej. Są to tzw. systemy „multi-split”.

Obecnie większość urządzeń „split” i „multi-split”, z uwagi na zastosowanie czterodrogowego zaworu regulacyjnego, często również pełni funkcję pompy ciepła. Takie rozwiązanie jest korzystne, gdy zadaniem całego systemu jest jednoczesne grzanie lub chłodzenie pomieszczeń. Dla obiektów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na moc chłodniczą i grzewczą (np. w okresie przejściowym), można spotkać rozwiązania w zakresie systemów „multi-split”, w których jednostka zewnętrzna jest wyposażona w dwa niezależne obiegi chłodnicze (jeden z obiegów może pracować w trybie chłodzenia, drugi zaś realizować funkcję grzania). Najbardziej jednak zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, spośród uprzednio wymienionych, stanowią układy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

Systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego 

Jednostki zewnętrzne (agregaty skraplające) systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego są wyposażone w sprężarki o różnej wydajności. Poprzez odpowiednio wybraną konfigurację poszczególnych jednostek zewnętrznych tworzy się instalację o łącznej wydajności chłodniczej dopasowanej do potrzeb danego systemu.

W odniesieniu do urządzeń konwencjonalnych pozwala to na bardziej „elastyczne” projektowanie, redukcję liczby zastosowanych urządzeń zewnętrznych oraz krótsze orurowanie. Zespół agregatów skraplających tworzy jedna jednostka nadrzędna (z jedną sprężarką o płynnej regulacji wydajności, pozostałe sterowane zał./wył.) oraz jednostki podrzędne (wszystkie wyposażone w sprężarki o stałej wydajności). Płynną regulację wydajności zapewnia jedna ze sprężarek w jednostce nadrzędnej, która jest sterowana inwerterowo.

W miarę wzrostu obciążenia cieplnego budynku, zostaje załączona sprężarka o płynnej regulacji wydajności, następnie zostają załączane sprężarki o stałej wydajności w jednostce nadrzędnej (master) i kolejno w jednostkach podrzędnych (slave). W ten sposób możliwe staje się precyzyjne kontrolowanie przepływu czynnika w obiegu chłodniczym adekwatnie do obciążenia systemu.  

Stosunek wydajności przyłączeniowej jednostek wewnętrznych może wynosić 50÷150% nominalnej mocy jednostki zewnętrznej, dzięki czemu możliwe jest nawet przyłączenie do 48 jednostek wewnętrznych w jednym obiegu chłodniczym. Dzięki zastosowaniu przy każdej jednostce wewnętrznej elektronicznego zaworu rozprężnego możliwe jest osiągnięcie wysokiej precyzji w zakresie utrzymania zadanej wartości temperatury w pomieszczeniu.

Do innych cech charakterystycznych należą:

 • wysoka niezawodność (zamienna praca sprężarek, płynny rozruch, kontynuacja pracy nawet w momencie awarii sprężarki lub jednostki wewnętrznej, optymalna kontrola oleju niewymagająca zastosowania syfonów i kontrasyfonów na instalacji freonowej, zdalny monitoring) – rys. 1.,
 • zwiększony komfort w klimatyzowanych pomieszczeniach (możliwość pracy dowolnej liczby jednostek wewnętrznych w systemie, optymalizacja równowagi ilości czynnika chłodniczego w układzie poprzez kontrolę poziomu cieczy w zbiorniku ciekłego czynnika chłodniczego oraz dochładzacz ciekłego czynnika, precyzyjna kontrola temperatury w pomieszczeniu z uwagi na płynną regulację prędkości obrotowej wirnika sprężarki oraz zastosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych, niska głośność jednostek wewnętrznych i zewnętrznych itp.) – rys. 2.,
 • wysoka efektywność energetyczna (brak cieczy pośredniczących w systemie, zastosowanie czynnika chłodniczego R410A, płynna regulacja prędkości obrotowej sprężarki) – rys. 3.,
 • uproszczone projektowanie (duża wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych, praca w niskich temperaturach powietrza zewnętrznego, długie orurowanie, kompaktowe wymiary urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiające efektywne gospodarowanie przestrzenią użytkową itp.),
 • uproszczony montaż (prostota i dowolność łączenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, redukcja średnicy przewodów ze względu na zastosowanie czynnika chłodniczego R410A o wysokiej jednostkowej wydajności chłodniczej, kompaktowe wymiary, możliwość dowolnego kierunku wyprowadzenia przewodów freonowych z jednostki zewnętrznej, wysuwana taca umożliwiająca szybką wymianę uszkodzonej sprężarki, itp.).
Optymalna kontrola oleju

Rys. 1. Optymalna kontrola oleju

Zmiany temperatury

Rys. 2. Komfort uzyskuje się dzięki małym wahaniom temperatury w pomieszczeniu

Sterowanie inwerterowe

Rys. 3. Sterowanie inwerterowe pozwala na komfort i oszczędność energii

Stała wydajność czynnika

Rys. 4. Stała wydajność oraz niski hałas przepływającego czynnika są możliwe dzięki utrzymaniu optymalnych warunków pracy

Wszystkie wymienione cechy powodują, że systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego są często stosowane. Niezmiernie istotnym aspektem jest uproszczony projekt pozwalający na elastyczne i zarazem właściwe zwymiarowanie systemu. Do poszczególnych etapów podczas procedury projektowania systemów VRF kolejno można zaliczyć:

 • lokalizację i rozmieszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń,
 • trasowanie przewodów freonowych,
 • weryfikację zachowania podawanych przez producenta odległości pomiędzy urządzeniami,
 • dobór jednostek wewnętrznych,
 • dobór niezbędnych akcesoriów opcjonalnych (maskownice dla jednostek wewnętrznych typu kasetonowego, dostarczane oddzielnie elektroniczne zawory rozprężne itp.),
 • dobór jednostek zewnętrznych,
 • określenie wymagań odnośnie systemu automatycznej regulacji,
 • dobór elementów sterujących (sterowniki bezprzewodowe, sterowniki przewodowe, sterowniki centralne i grupowe itp.),
 • dobór interfejsów (interfejs grupowy, Lon Works, BACnet, RS-232C, wzmacniacze sygnałów,zewnętrzne przełączniki funkcji),
 • dobór innych akcesoriów opcjonalnych (kształtki okrągłe i prostokątne, filtry o wydłużonej żywotności, odbiorniki sygnałów, pomieszczeniowe czujniki temperatury, pompki skroplin itp.),
 • dobór niezbędnych elementów instalacji freonowej (trójniki, rozgałęźniki itp.),
 • określenie średnicy przewodów freonowych. 

Dobór jednostek systemów VRF 

Dzięki komputerowym programom wspomagających projektowanie dobór urządzeń jest znacznie uproszczony. W odniesieniu do systemów opartych na wodzie ziębniczej występuje jedna różnica przy doborze właściwych terminali końcowych oraz jednostki głównej. W pierwszym etapie dokonywane są obliczenia bilansów zysków ciepła jawnego i utajonego oraz strat ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ten etap jest równorzędny dla obu systemów (pośrednich i bezpośrednich).

W kolejnym, dla określonych parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego i wewnętrznego określane są wydajności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych; dokonywane są dobory właściwych jednostek wewnętrznych. To stadium jest również identyczne dla obu instalacji. Dopiero w ostatniej kolejności występuje niewielka różnica: w przypadku doboru pompy wody cyrkulacyjnej dla systemów pośrednich określane są parametry pracy pompy (przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), tutaj następuje dowolność w doborze wielkości pompy.

W systemach ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego czynnikiem roboczym jest ziębnik, którego przepływ jest wymuszany przez sprężarki o określonej maksymalnej wydajności. W przypadku tych rozwiązań należy zatem zweryfikować maksymalne dopuszczalne przez producentów długości przewodów freonowych oraz różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi, zewnętrznymi (w przypadku zastosowania kilku agregatów skraplających w jednym systemie), jak również pomiędzy nadrzędną jednostką zewnętrzną i najdalszą jednostką wewnętrzną.

Poniżej przedstawiono proces doboru urządzeń dla systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego:

 • określenie bilansów i strat ciepła klimatyzowanych pomieszczeń,
 • wybór właściwego typoszeregu jednostek wewnętrznych i wyznaczenie przybliżonej wydajności każdej jednostki wewnętrznej:
  -dobór wydajności jednostki wewnętrznej dla parametrów katalogowych (TCin)r (np. dla warunków EUROVENT) oraz temperatury projektowej (TCin)d (korzystając z tabel zależności wydajności chłodniczej od temperatury pomieszczenia lub współczynników korygujących) i wstępne określenie wielkości urządzenia,
  -określenie współczynników korygujących ze względu na długość przewodów freonowych oraz ze względu na odmarzanie/zamarzanie (tylko dla funkcji grzania),
  -obliczenie przybliżonej wydajności jednostki wewnętrznej (TCin)d:
  CHŁODZENIE: przybliżona wydajność jednostki wewnętrznej = wydajność jednostki wewnętrznej dla temperatury projektowej x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów),
  GRZANIE: przybliżona wydajność jednostki wewnętrznej = wydajność jednostki wewnętrznej dla temperatury projektowej x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów) x (współczynnik korygujący ze względu na zamarzanie/ odmarzanie),
 • wyznaczenie przybliżonej wydajności jednostek zewnętrznych:
  - dobór wydajności jednostki zewnętrznej dla parametrów katalogowych (np. dla warunków EUROVENT) (TCout)r,
  - określenie sumarycznej wydajności jednostek wewnętrznych dla parametrów katalogowych Σ(TCin)r oraz stosunku tej wydajności do wydajności katalogowej jednostek zewnętrznych: Σ(TCin)r/(TCout)r,
  - dobór wydajności jednostek zewnętrznych dla obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego (TCout)d,
  - obliczenie skorygowanej wydajności jednostek zewnętrznych (TCout)c:
  CHŁODZENIE: skorygowana wydajność jednostek zewnętrznych (TCout)c = wydajność jednostki zewnętrznej dla temperatury projektowej (TCout)d x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów),
  GRZANIE: skorygowana wydajność jednostek zewnętrznych (TCout)c = wydajność jednostki zewnętrznej dla temperatury projektowej (TCout)d x (współczynnik korygujący ze względu na długość przewodów) x (współczynnik korygujący ze względu na zamarzanie/odmarzanie),
 • wyznaczenie wydajności systemu:
  - obliczenie łącznej wydajności jednostek wewnętrznych dla temperatury projektowej Σ(TCin)d,
  - wydajność systemu = najniższa wartość (TCout)c oraz Σ(TCin)d,
 • obliczenie wydajności wynikowej każdej jednostki wewnętrznej:
 • - obliczenie wydajności wynikowej każdej jednostki wewnętrznej przez proporcjonalny rozdział wydajności systemu: wydajność wynikowa jednostki wewnętrznej = wydajność systemu x (wydajność katalogowa jednostek wewnętrznych (TCin)r/łączna wydajność katalogowa jednostek wewnętrznych Σ(TCin)r). 
Dopuszczalne maksymalne odległości

Rys. 6. Dopuszczalne maksymalne odległości pomiędzy poszczególnymi jednostkami dla systemów typu VRF

Systemy VRF i systemy oparte na wodzie ziębniczej 

Dokonując przedstawienia charakterystycznych cech systemów pracujących ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego nie można pominąć porównania ich do systemów wody ziębniczej. Oba systemy mają swoje zalety i wady, niemniej jednak nie jest możliwe jednoznaczne ogólne stwierdzenie, iż jeden system jest znacznie korzystniejszy od drugiego.

Taką tezę można oprzeć na przykładzie konkretnego obiektu o znanej powierzchni klimatyzowanej, jej strukturze, docelowych parametrach powietrza w pomieszczeniach oraz charakterystyce obciążenia cieplno-wilgotnościowego. Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych zalet i wad systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

Zalety:

 • wyższe wartości współczynników efektywności energetycznej EER i COP dla pełnego obciążenia cieplnego z uwagi na brak cieczy pośredniczących w odniesieniu do systemów opartych na wodzie ziębniczej,
 • wyższe wartości współczynników efektywności energetycznej ESEER z uwagi na płynną regulację prędkości obrotowej sprężarki w jednostce nadrzędnej gwarantującej idealne dopasowanie wydajności chłodniczej systemu do obciążenia cieplnego budynku,
   

korzystniejsze warunki przedłużonej gwarancji na urządzenia,

 • mniejsze średnice przewodów freonowych w odniesieniu do średnicy przewodów wodnych i związane z tym mniejsze zapotrzebowanie na powierzchni na prowadzenie przewodów (zdolność akumulacji ciepła dla czynnika chłodniczego: 192 kJ/kg; zdolność akumulacji ciepła dla czystej wody ziębniczej i dt = 5K: 21 kJ/kg),
 • przy mniejszych średnicach przewodów freonowych przy jednostkach wewnętrznych duża elastyczność odnośnie kierunku prowadzenia przewodów,
 • niższe koszty związane z zakupem przewodów freonowych z uwagi na mniejsze średnice przewodów,
 • w systemach opartych na wodzie ziębniczej pompa pracuje ze stałą wydajnością podczas gdy w systemach ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego sprężarka płynnie dopasowuje swoją wydajność do chwilowego zapotrzebowania na „chłód”,
 • duża dokładność w doborze urządzeń zewnętrznych związana z dowolnością w konfiguracji jednostek zewnętrznych o zróżnicowanej wydajności chłodniczej (± 6 kW),
 • alternatywa dla systemów ogrzewania o niskich kosztach eksploatacyjnych,
 • możliwa rezygnacja z odrębnego systemu grzewczego (układ pompy lub odzysku ciepła); w przypadku systemów wodnych konieczność zastosowania odrębnego systemu grzewczego (kocioł, pompa wody grzewczej, instalacja itp.), możliwość grzania w dowolnym momencie (dotyczy to szczególnie okresów przejściowych),
   

awaria systemu spowodowana nieszczelnością nie jest tak problematyczna jak dla systemów wypełnionych mieszaniną wodno-glikolową,

 • brak konieczności regulacji instalacji chłodniczej po montażu,
 • łatwiejszy i szybszy rozruch instalacji, w przypadku systemów wody ziębniczej - konieczność równoważenia instalacji hydraulicznej (zawory podpionowe, kryzy i zawory dławiące, automatyczne zawory równoważące itp.),
 • szybki czas reakcji w odniesieniu do systemów wodnych,
 • uproszczony proces tworzenia rozbudowanych systemów sterowania i podłączenia do systemu BMS,
 • możliwość indywidualnego naliczania kosztów eksploatacji w standardowym oprogramowania sterownika; w przypadku systemów sterowania urządzeń systemu wody ziębniczej bardziej skomplikowany dobór systemu sterowania i wyższe koszty automatyki,
 • brak konieczności zastosowania zbiorników buforowych, w niektórych systemach wody ziębniczej wymagana konieczność zastosowania zbiorników z uwagi na ograniczoną liczbę załączeń sprężarki w agregacie chłodniczym, brak konieczności opróżniania instalacji w okresie zimowym; w systemach wodnych w okresie zimowym konieczność opróżnienia instalacji bądź zastosowania wodnych roztworów glikoli,
 • łatwiejsze zmiany aranżacyjne. 

Wady:

 • proponowane warunki przedłużonej gwarancji zobowiązują do płatnych przeglądów serwisowych u producenta urządzenia i są obowiązujące pod warunkiem systematyczności w ich prowadzeniu; w przypadku braku przeglądu następuje utrata gwarancji,
   

koszt przeglądu jednostki wewnętrznej systemu freonowego jest wyższy od kosztów przeglądu klimakonwektorów wentylatorowych,

 • w przypadku awarii, systemy freonowe wymagają interwencji wykwalifikowanego chłodnika podczas, gdy do interwencji serwisowej systemu wodnego wystarczy przyjazd tylko hydraulika;
 • koszt roboczogodziny hydraulika jest niższy niż wykwalifikowanego specjalisty od chłodnictwa,
 • przywrócenie instalacji klimatyzacji do pełnej sprawności po awarii systemu freonowego jest znacznie dłuższe niż systemów wodnych, zlokalizowanie nieszczelności systemów freonowych wymaga zastosowania specjalnych przyrządów pomiarowych podczas, gdy nieszczelności systemów wodnych dają się łatwo zlokalizować,
 • w przypadku nieszczelności systemy freonowe wymagają ponownego całkowitego napełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym z uwagi na fakt zastosowania mieszanin zeotropowych (R407C, R410A), cechujących się innym składem objętościowym poszczególnych składników mieszaniny w określonej temperaturze,
 • prowadzenie instalacji freonowych podlega obostrzeniom prawnym (maksymalna ilość czynnika w pomieszczeniu), dotyczy to w szczególności rozległych instalacji i może w przyszłości takie rozwiązanie wymagać dodatkowych opłat środowiskowych,
 • szerszy zakres wydajności chłodniczych systemów wodnych niż proponowanych przez producentów systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego ograniczających zastosowanie VRF do obiektów o małej i średniej kubaturze,
 • w przypadku zamiany urządzeń należy zwrócić uwagę na fakt niższej temperatury ścianki chłodnicy w jednostkach wewnętrznych systemów VRF, co powoduje, że większa część całkowitej wydajności chłodniczej urządzenia, w porównaniu do klimakonwektorów wentylatorowych, jest tracona na odwilżanie powietrza,
 • wyższe koszty inwestycyjne związane z zakupem urządzeń*).

Dodatkowo zaletą obu systemów jest możliwość kontynuacji pracy z częściową wydajnością chłodniczą w wypadku uszkodzenia sprężarki.

Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano rozwiązania systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego oraz dokonano próby zestawienia cech charakterystycznych tego typu rozwiązań. Nie bez znaczenia jest fakt, iż obecnie są to systemy stanowiące największą alternatywę do tradycyjnych i najbardziej popularnych w naszym kraju instalacji z medium pośredniczącym w postaci wody ziębniczej. Wiele technologicznie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach VRF powoduje, iż systemy te są konkurencyjne dla systemów opartych na wodzie ziębniczej (szczególnie dla małych i średnich obiektów).

Literatura

 1. Recknagel H., Sprenger E., Hönmann W., Schramek E. R., Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja, wyd. 1., Gdańsk 1994.
 2. Jones W.P., Klimatyzacja, wyd. Arkady, Warszawa 2001.

 

*) choć pierwotnie koszty instalacji freonowej są wyższe od systemów wody ziębniczej, to ostatecznie są one zależne od wielu czynników. Biorąc pod uwagę system grzewczochłodzący z doprowadzeniem powietrza świeżego: koszt zakupu urządzeń freonowych będzie niższy niż koszt instalacji opartej na wodzie ziębniczej z uwagi na wysokie koszty dodatkowej instalacji grzewczej (klimakonwektory w wykonaniu czterorurowym, kocioł grzewczy itp.). W celu dokonania wiarygodnego porównania kosztów obydwu systemów należy również rozpatrywać całościowy koszt systemu (koszt instalacji, koszt rozruchu i montażu systemu, armatury wraz z elementami równoważącymi itp.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.