RynekInstalacyjny.pl

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

A comparison of air-conditioning systems in office building equipped with two types of windows

Wnętrze obiektu biurowego wyposażone w system wentylacyjno-klimatyzacyjny (Urząd Stołeczny Miasta Warszawy)
Flowair

Wnętrze obiektu biurowego wyposażone w system wentylacyjno-klimatyzacyjny (Urząd Stołeczny Miasta Warszawy)


Flowair

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Przedmiotem opracowania jest analiza energetyczna systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym w zależności od przyjętego rodzaju okien i ich współczynnika przenikania ciepła.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej jest:

  • obniżenie temperatury,
  • utrzymanie wilgotności na wymaganym poziomie
  • i zapewnienie komfortu w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze.

W artykule zawarto również wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz doboru urządzeń chłodzących w celu utrzymania odpowiednich parametrów w pomieszczeniach.

W oparciu o dane klimatyczne obliczono zapotrzebowanie na energię w systemie klimatyzacji dla dwóch przypadków (tab. 1):

  • Wariant 1 – budynek, w którym zamontowano okna o współczynniku przenikania ciepła szyby równym 1,1 W/(m2 K).
  • Wariant 2 – w budynku zastosowano energooszczędne okna z szybami przeciwsłonecznymi refleksyjnymi o współczynniku przenikania ciepła równym 0,5 W/(m2 K).
Tabela 1. Obciążenie chłodnicze w budynku dla rozpatrywanych wariantów

Tabela 1. Obciążenie chłodnicze w budynku dla rozpatrywanych wariantów


 

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

Budynek biurowy znajduje się w Krakowie. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego zostały określone według PN-EN 12831 [1]. Dla lata i II strefy klimatycznej wynoszą one:

  • temperatura zewnętrzna tz = 30°C,
  • wilgotność względna jz = 45%;

a dla zimy i III strefy klimatycznej:

  • temperatura zewnętrzna tz = –20°C,
  • wilgotność względna jz = 100%.

Parametry powietrza wewnętrznego zostały określone według PN-B-03421 [2]. Dla pomieszczeń biurowych przyjęto małą aktywność fizyczną ludzi, a prędkość powietrza w strefie ich przebywania na poziomie 0,2 m/s. Założono następujące parametry w pomieszczeniach biurowych:

  • dla okresu letniego:
   - temperatura wewnętrzna tp = 24 ±1°C,
   - wilgotność względna fp = 50 ±5%;
  • dla okresu zimowego:
   - temperatura wewnętrzna tp = 22 ±1°C,
   - wilgotność względna fp = 50 ±5%.

Założono, że strumień powietrza świeżego przypadający na 1 osobę w pomieszczeniach biurowych będzie wynosić 50 m3/h, przy założeniu, że palenie tytoniu nie będzie dozwolone oraz okna nie będą otwieralne [3].

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W budynku zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej składającą się z dachowej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym i nagrzewnicą wodną. Wentylacja wyciągowa z toalet realizowana jest poprzez wentylatory zlokalizowane na dachu budynku [4].

Instalacja klimatyzacji zaprojektowana została w oparciu o czterokierunkowe klimakonwektory typu kasetonowego, pracujące na powietrzu obiegowym czerpanym bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajdują. Urządzenia są modelami chłodząco-grzewczymi przygotowanymi do pracy całorocznej, czyli mogą działać również w funkcji grzania w okresach przejściowych. Źródłem chłodu dla klimakonwektorów jest agregat chłodniczy zlokalizowany na zewnątrz budynku, a czynnik chłodniczy to R410A.

Zaprojektowano instalację chłodniczą wodną opartą na dwóch układach – obieg wewnętrzny (wodny) dostarczający medium do urządzeń wewnątrz budynku oraz obieg zewnętrzny (40-proc. wodny roztwór glikolu) łączący agregat z chłodnicą cieczy. Parametry wody dla klimakonwektorów w budynku z oknami energooszczędnymi wynoszą 6/12°C, a z oknami standardowymi 5,5/13°C. Budynek ma zwartą bryłę. Okna na fasadzie południowej zajmują ok. 30%, na ścianie zachodniej – ok. 5%, a na ścianie wschodniej – 8% powierzchni. Klatka schodowa i ściana ukośna (rys. 1) znajdują się od strony północnej.

Widok parteru

Rys. 1. Rzut parteru analizowanego budynku; rys. arch. autorów


 

Okna

Obecnie produkowane okna przeciwsłoneczne pozwalają utrzymać wysoki poziom izolacyjności cieplnej, umożliwiając projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących (klimatyzatory), co wiąże się z mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi oraz odciążeniem środowiska naturalnego.

Zadaniem szyb przeciwsłonecznych jest ochrona pomieszczeń przed przegrzaniem poprzez pochłanianie lub odbicie części energii promieniowania słonecznego (podczerwień), a dobre właściwości termoizolacyjne tych okien ograniczają z kolei straty ciepła zimą.

Zwykłe szyby zespolone (dwie lub trzy z powietrzem lub gazem, jak np. argon czy krypton, oddzielone ramką dystansową z sitem molekularnym pełniącym funkcję pochłaniacza pary wodnej i uszczelnione na całym obwodzie ramki) przepuszczają energię słoneczną do wnętrza w 80%natomiast szyba zespolona ze szkłem przeciwsłonecznym odbija oraz absorbuje i oddaje na zewnątrz tak wiele energii, że do wnętrza dociera jedynie do 10%.

Szkło przeciwsłoneczne powoduje mniejsze nagrzewanie się pomieszczeń w budynkach poprzez ograniczenie przepuszczalności promieniowania, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej przepuszczalności światła dziennego (wpływ zastosowania różnych okien na czas działania oświetlenia nie był przedmiotem analizy).

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje szkła przeciwsłonecznego:

 • absorpcyjne - wytwarza się w technice barwienia w masie (np. kolor niebieski lub zielony); takie szkło absorbuje energię promieniowania słonecznego, nagrzewa się i oddaje ciepło na zewnątrz i dlatego jest zawsze szybą zewnętrzną w zestawie szyby zespolonej; szkło absorpcyjne cechuje się niską refleksyjnością oraz słabym odbijaniem światła widzialnego.
 • refleksyjne - do jego produkcji używa się bezbarwnego szkła lub szkła absorpcyjnego barwionego w masie. Proces produkcji polega na napyleniu (metodą pirolityczną – twardopowłokową lub magnetronową – miękkopowłokową) na powierzchnię szkła bardzo cienkiej powłoki refleksyjnej, składającej się z kilku cienkich, pojedynczych warstw tlenków metali. W wyniku tych procesów napylona powłoka refleksyjna zostaje w pewnej części wtopiona w szkło, co zwiększa jego trwałość. Zadaniem powłoki refleksyjnej jest przepuszczanie światła widzialnego przy jednoczesnym odbijaniu promieniowania podczerwonego. 

Do obliczeń przyjęto szyby refleksyjne, ponieważ charakteryzują się one lepszym zabezpieczeniem przed penetracją energii słonecznej do wnętrza pomieszczeń niż szkło absorpcyjne [5].

Projekt i obliczenia

Na potrzeby analizy porównawczej wykonano obliczenia zysków ciepła dla obu wariantów. Dla każdego wariantu dobrano urządzenia: klimakonwektory, agregat, rurociągi. W tab. 2tab. 3 i tab. 4 oraz na rys. 2rys. 3rys. 4rys. 5 i rys. 6 przedstawiono zestawienia urządzeń i zysków ciepła. Widać wyraźną różnicę w liczbie i mocy urządzeń wynikającą z redukcji zysków ciepła przez okna dzięki zastosowaniu innego typu szyb.

Tabela 2. Zestawienie nakładów inwestycyjnych

Tabela 2. Zestawienie nakładów inwestycyjnych

Tabela 3. Zestawienie urządzeń dla rozpatrywanych przypadków

Tabela 3. Zestawienie urządzeń dla rozpatrywanych przypadków

Tabela 4. Rozkład różnicy przepływów pieniężnych dla rozpatrywanych wariantów

Tabela 4. Rozkład różnicy przepływów pieniężnych dla rozpatrywanych wariantów

Rys. 2. Zestawienie zysków ciepła: pomieszczenie biurowe 1.01 – okna energooszczędne; Qjl – ciepło
jawne od ludzi, Qul – ciepło utajone od ludzi, Qurz – ciepło od urządzeń, Qoś – ciepło od
oświetlenia, Qok – ciepło przez okna, Qpn – ciepło przez przegr.

Rys. 2. Zestawienie zysków ciepła: pomieszczenie biurowe 1.01 – okna energooszczędne; Qjl – ciepło jawne od ludzi, Qul – ciepło utajone od ludzi, Qurz – ciepło od urządzeń, Qoś – ciepło od oświetlenia, Qok – ciepło przez okna, Qpn – ciepło przez przegrody nieprzezroczyste

Rys. 3. Zestawienie zysków ciepła: pomieszczenie biurowe 1.01 – okna standardowe

Rys. 3. Zestawienie zysków ciepła: pomieszczenie biurowe 1.01 – okna standardowe

Rys. 4. Zestawienie zysków ciepła: cały budynek – okna energooszczędne

Rys. 4. Zestawienie zysków ciepła: cały budynek – okna energooszczędne

Rys. 5. Zestawienie zysków ciepła: cały budynek – okna standardowe

Rys. 5. Zestawienie zysków ciepła: cały budynek – okna standardowe

Rys. 6. Wykres przedstawiający prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynikający ze zmniejszenia zużycia energii

Rys. 6. Wykres przedstawiający prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynikający ze zmniejszenia zużycia energii


 

tab. 3 zestawiono urządzenia do utrzymywania założonych parametrów w pomieszczeniach dla budynku w wariancie pierwszym i drugim. W budynku z oknami przeciwsłonecznymi refleksyjnymi zapotrzebowanie na chłód jest niższe, co wiąże się z mniejszą liczbą urządzeń, a także doborem mniejszych jednostek. Po porównaniu instalacji hydraulicznej dla budynku z oknami energooszczędnymi i standardowymi przyjęto, że różnice te są nieznaczne, dlatego została ona pominięta w dalszej analizie.

Następnym krokiem było oszacowanie nakładów inwestycyjnych związanych z każdym rozpatrywanym wariantem oraz analiza ekonomiczna (NPV). Metoda wartości bieżącej netto NPV jest jedną z podstawowych metod uwzględniających czynnik czasu w ocenach inwestycyjnych i ma szerokie zastosowanie w praktyce. Jej idea polega na porównaniu poniesionych nakładów z wartością bieżącą przyszłych przychodów z inwestycji. W przypadku kilku wariantów inwestycji wybierany jest ten, który charakteryzuje się największą wartością tego wskaźnika. Szczegóły projektu oraz obliczeń są dostępne w archiwum autorów.

Podsumowanie i wnioski

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń projektowych instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej budynku biurowego w dwóch wariantach oraz analizę bieżącego zużycia energii elektrycznej przez agregat w zależności od chwilowego zapotrzebowania na chłód. Pierwszym rozpatrywanym wariantem jest budynek, w którym do obliczeń zysków ciepła przyjęto okna przeciwsłoneczne refleksyjne ze współczynnikiem U = 0,5 W/(m2· K), natomiast w drugim wariancie przyjęto okna standardowe o współczynniku U = 1,1 W/(m2· K) oraz z żaluzjami wewnętrznymi. Po obliczeniu maksymalnych zysków ciepła dla budynku otrzymano dla pierwszego wariantu 114,8 kW, natomiast dla drugiego 138,3 kW.

Przeprowadzono analizę ekonomiczną celowości wykorzystania okien przeciwsłonecznych refleksyjnych do zmniejszenia zapotrzebowania na chłód. Po uwzględnieniu średniego współczynnika efektywności energetycznej wytworzenia chłodu ESEER wyliczono ilość energii elektrycznej zużywanej przez agregat chłodniczy. W wariancie pierwszym zużywa on rocznie 33 337 kWh energii elektrycznej, a w wariancie drugim 48 011 kWh.

Agregat chłodniczy ma do pokrycia mniejsze zapotrzebowanie na chłód w budynku z oknami refleksyjnymi przeciwsłonecznymi, dzięki czemu zużywa mniej energii elektrycznej niż agregat chłodniczy, który musiałby być zainstalowany w budynku z oknami przezroczystymi, w związku z tym roczne koszty utrzymania założonych w budynku parametrów są niższe. W pierwszym roku analizowanej inwestycji oszczędności związane z mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną przez sam agregat chłodniczy wynoszą 7391 zł, bez uwzględniania pozostałych kosztów eksploatacyjnych.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wskazuje, że wskaźnik NPV jest wyższy dla wariantu pierwszego (budynek z oknami przeciwsłonecznymi refleksyjnymi). Inwestycja ta, mimo że jest rozwiązaniem droższym inwestycyjnie, z uwagi na oszczędności sięgające ok. 30% rocznie w stosunku do kosztów energii elektrycznej dla budynku w wariancie drugim, zwróci się po ok. 3 latach eksploatacji. Zarówno metoda wartości bieżącej netto NPV, jak i prosty czas zwrotu pokazują, że inwestycja w budynek z oknami refleksyjnymi przeciwsłonecznymi jest bardziej opłacalna dla inwestora będącego jednocześnie użytkownikiem, gdyż koszty eksploatacyjne są dużo niższe niż w przypadku budynku z oknami standardowymi i pozwalają na stosunkowo szybki zwrot różnicy kosztów inwestycyjnych analizowanych rozwiązań.

Literatura

1. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
2. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
3. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-B-03433:1987 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.
5. http://www.infookno.pl/Przeciwsloneczna.html.
6. Ciesielska E., Analiza energetyczna systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku energooszczędnym na przykładzie projektowym, praca dyplomowa, 2015.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

dr inż. Andrzej Bugaj System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe...

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.