RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

The technical-economic analysis of the heat pump selection for the single family building heat demands protection

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną opłacalności zastosowania pomp ciepła do zabezpieczenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym. Dla każdego rozwiązania zaproponowano schemat technologiczny.
Rys. redakcja RI

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną opłacalności zastosowania pomp ciepła do zabezpieczenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym. Dla każdego rozwiązania zaproponowano schemat technologiczny.


Rys. redakcja RI

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem alternatywnym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

Wymagania prawne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej są ukierunkowane na coraz większe wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywy UE określają zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie muszą zapewnić osiągnięcie co najmniej 20-proc. udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w UE do 2020 roku [1, 2].

Z punktu widzenia inwestora najważniejszą kwestią jest wybór takiego sposobu zasilania budynku w ciepło oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, który zapewni najniższe koszty eksploatacyjne.

Do podjęcia właściwej decyzji konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów inwestycyjnych, przyszłej eksploatacji, aspektów ochrony środowiska oraz możliwości lokalizacyjnych dla danego źródła ciepła z uwzględnieniem magazynu paliwa. W artykule przedstawiono analizę zastosowania pomp ciepła do ogrzewania budynku jednorodzinnego.

Opis analizowanego budynku

Jest to budynek wolnostojący, parterowy i niepodpiwniczony. Wykonany został w technologii tradycyjnej, jest murowany i bardzo dobrze izolowany cieplnie.

 • Powierzchnia użytkowa ogrzewana wynosi 162,5 m2, a projektowe obciążenie cieplne 8,9 kW.
 • Budynek zamieszkują trzy osoby.
 • Przewidziane jest w nim ogrzewanie podłogowe o parametrach czynnika grzewczego 35/28°C.
 • Miejscowość nie ma dostępu do gazu ziemnego sieciowego.
 • Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej.

Analiza ma na celu pokazanie rozwiązań technicznych zastosowania w budynku jednorodzinnym pomp ciepła typu solanka/woda i powietrznej oraz wybór rozwiązania najkorzystniejszego pod względem nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji.

Opis analizowanych rozwiązań technicznych wykorzystujących pompy ciepła

Analizie techniczno-ekonomicznej poddano trzy rozwiązania wykorzystujące pompy ciepła.

 • I wariant – pompa ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym poziomym w układzie monowalentnym;
 • II wariant – pompa ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym pionowym w układzie monowalentnym;
 • III wariant – pompa ciepła powietrzna w układzie biwalentnym alternatywnym, współpracująca z kominkiem z płaszczem wodnym.

Przy założeniu, że zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u. we wszystkich analizowanych wariantach pokrywane będzie przez pompę ciepła, która realizuje priorytetowy podgrzew c.w.u., wykonano obliczenia w celu doboru pozostałych urządzeń technologicznych i zabezpieczających.

Wariant I: pompa ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym poziomym

Na rys. 1 przedstawiono rozwiązanie technologiczne zakładające wykorzystanie pompy ciepła typu solanka/woda pracującej w układzie monowalentnym z wymiennikiem gruntowym poziomym do pokrycia zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. i przygotowania c.w.u(...)

Rys. 1. Schemat technologiczny zastosowania pompy ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym poziomym w układzie monowalentnym w budynku
jednorodzinnym [1]. Oznaczenia: 1 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. typu DD 12 dm3, 10 barów; 2 – przepo.

Rys. 1. Schemat technologiczny zastosowania pompy ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym poziomym w układzie monowalentnym w budynku jednorodzinnym [1]. Oznaczenia: 1 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. typu DD 12 dm3, 10 barów; 2 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. typu NG 35 dm3, 6 barów; 3 – przeponowe naczynie wzbiorcze typu S 12 dm3, 10 barów; 4 – zasobnik ciepłej wody SEW-1 – 288 dm3; 5 – zasobnik buforowy SPU‑1 – 200 dm3 (rozdzielający); 6 – zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody typu SYR 2115 3/4”; 7 – pompa obiegowa serii MAGNA 25–60 typu H = 2,7 msw, Q = 1,4 m3/h; 8 – filtr skośny siatkowy DN 32; 9 – pompa cyrkulacji STAR-Z NOVA C; 10 – filtr skośny siatkowy DN 15; 11 – studnia z rozdzielaczem 5-sekcyjnym NEW BRADO z rotametrami; 11 – pięć wymienników poziomych HDPE 32×3 L = 125 m; BWS – pompa ciepła solanka/woda BWS‑1-10; WPM-1 – sterownik pompy ciepła WPM-1 z modułem obsługowym BM; SPF – czujnik temperatury wody w zasobniku; SAF – czujnik temperatury wody w zbiorniku buforowym; AF – czujnik temperatury zewnętrznej; WF – czujnik temperatury wody zasilania instalacji c.o.; TM – termomanometr 0–120°C, 0–0,6 MPa; M – manometr 0–0,6 MPa


 

W wariancie tym założono system monowalentny, gdzie pompa ciepła pokrywa w 100% zapotrzebowanie na energię cieplną, w całym zakresie przyjętych do obliczeń temperatur zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Dla zabezpieczenia zapotrzebowania na ciepło budynku i potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej dobrano pompę ciepła typu BWS-1-10 o wydajności cieplnej 10,8 kW i wydajności chłodniczej 8,5 kW.
 • Zaprojektowana pompa ciepła typu solanka/woda zasilana jest z dolnego źródła – gruntu poprzez wymiennik gruntowy poziomy. Taki wymiennik ciepła jest jedną z najprostszych form wykorzystywania energii zgromadzonej w gruncie.

Zmiany temperatury warstw przypowierzchniowych mają istotny wpływ na wielkość strumienia cieplnego, a głębokość i struktura gruntu na pozyskaną ilość ciepła. Stąd obliczenia doboru wymiennika gruntowego poziomego przeprowadzono, zakładając, że wydajność dolnego źródła wynosi średnio 17 W/m2 dla warstwy gruntu zwięzłego, wilgotnego, przy pracy sprężarki Tsp = 2400 h/rok (ogrzewanie i podgrzew c.w.u.) [3, 4].

 • W celu zapewnienia wymaganej mocy dolnego źródła ciepła należy wykonać poziomy wymiennik gruntowy z rur polietylenowych o średnicy 32×3 mm (rury HDPE 100 RC PN 16 32×3).
 • Wymiennik zaprojektowano w postaci pięciu obwodów po 125 m każdy, odstęp między przewodami wynosi 0,8 m.

 • Wymiennik należy ułożyć na głębokości 1,9 m, poniżej strefy przemarzania. Wymagana minimalna powierzchnia kolektora poziomego wynosi 500 m2.

 • Zaprojektowano studzienkę zbiorczą z rozdzielaczem pięciosekcyjnym łączącym wszystkie obiegi, w wersji z rotametrami. Do połączenia rozdzielacza z pompą ciepła dobrano rury HDPE 100 RC PN 16 40×3,7.

 • Po przeprowadzeniu próby szczelności całą wewnętrzną instalację dolnego źródła należy zaizolować otuliną o grubości 19 mm typu AC.

 • Po wykonaniu wszystkich robót ziemnych i instalacyjnych dolne źródło będzie wypełnione płynem termalnym na bazie glikolu propylenowego o stężeniu 40%.

 • Parametry zastosowanego płynu: temperatura krystalizacji –15°C, temperatura wrzenia 103°C, pH 8,0–9,5, ciężar właściwy 1,02 g/cm3, lepkość (20°C) 3,15 mPa · s.

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. dobrano zasobnik ciepłej wody SEW-1W-300 o pojemności 288 dm3. Po stronie dolnego źródła dobrano naczynie wzbiorcze typu S 12 o pojemności 12 litrów. Zawór bezpieczeństwa o średnicy 15 mm i ciśnieniu otwarcia 3 bary jest fabrycznie na wyposażeniu pompy ciepła.

Przy projektowaniu wymiennika gruntowego poziomego należy przestrzegać zachowania wymaganych odległości pomiędzy przewodami [3] i prawidłowego doboru powierzchni wymiennika, tak żeby w okresie wiosenno-letnim grunt mógł się całkowicie zregenerować.

Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych kilkuletniej pracy wymiennika gruntowego poziomego [4], przy stosunkowo małej powierzchni czynnej dolnego źródła ciepła, wynoszącej 253 m2, w stosunku do potrzeb grzewczych budynku (obciążenie cieplne 9 kW) i zbyt małych odstępach między sekcjami wymiennika spiralnego, wynoszących 0,1 m, zaobserwowano coroczne wychładzanie się gruntu dolnego źródła ciepła na głębokości 1,9 m, spowodowane pracą pompy ciepła.

Praca gruntowego poziomego wymiennika ciepła wpłynęła na okresową zmianę parametrów agrotermicznych gleby.

Dla badanego przypadku opóźnienie okresu wegetacji nad poziomym wymiennikiem pompy ciepła wynosiło około dwa tygodnie i było spowodowane późniejszym rozmarzaniem gruntu zaobserwowanym na poziomie 0,05 m [4].

Wariant II: pompa ciepła solanka/woda z wymiennikiem gruntowym pionowym

W wariancie tym założono system pracy pompy ciepła monowalentny w całym zakresie przyjętych do obliczeń temperatur zewnętrznych. Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku i podgrzewu ciepłej wody użytkowej dobrano pompę ciepła typu BWS-1-10 o wydajności cieplnej 10,8 kW i wydajności chłodniczej 8,5 kW. Zaprojektowana pompa ciepła typu solanka/woda zasilana jest z dolnego źródła – gruntu poprzez wymiennik gruntowy pionowy.

Obliczenia doboru sondy gruntowej przeprowadzono, zakładając, że podłożem jest grunt zwięzły, wilgotny i że wydajność dolnego źródła wynosi 40 W/m długości sondy przy pracy sprężarki Tsp = 2400 h/rok (ogrzewanie i podgrzew c.w.u.) [3, 5].

 • W celu zapewnienia wymaganej mocy dolnego źródła ciepła należy wykonać dwa odwierty pionowe o głębokości 100 m każdy, założono odstęp między sondami gruntowymi 10 m.
 • Przyjęto sondy pionowe wykonane z polietylenu sieciowanego o średnicy 32×3 mm typu Geo DWD/FF zakończone głowicą.

Głowica sondy nie ma połączenia zgrzewanego, sonda wykonana jest z jednego wygiętego fabrycznie odcinka rury, miejsce wygięcia umieszczone jest w osłonie z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, zakres temperatury użytkowania od –40 do 95°C.

Do wypełnienia otworów wiertniczych dobrano materiał Thermocem o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≈ 2,0 W/(mK). Do połączenia obwodów geotermalnych dobrano rozdzielacz dwusekcyjny Rega2 w wersji z rotametrami, do montażu wewnątrz. Instalację dolnego źródła należy wypełnić roztworem glikolu propylenowego o stężeniu odpowiadającym temperaturze krzepnięcia –15°C.

Dla osiągnięcia optymalnej długości cyklu pracy pompy ciepła i związanego z tym lepszego wskaźnika pracy rocznej zastosowano zasobnik buforowy SPU-1-200 o pojemności 200 dm3. Zapewnia on oddzielenie hydrauliczne strumieni objętościowych w obiegu pompy ciepła i obiegu grzewczym, a tym samym bardziej wyrównaną pracę pompy ciepła w momentach, gdy jej moc grzewcza nie jest identyczna z chwilowym zapotrzebowaniem.

Po stronie dolnego źródła dobrano naczynie wzbiorcze typu S 12 o pojemności 12 litrów. Zawór bezpieczeństwa o średnicy 15 mm i ciśnieniu otwarcia 3 bary jest fabrycznie na wyposażeniu pompy ciepła.

Na rys. 2 przedstawiono rozwiązanie technologiczne zakładające wykorzystanie pompy ciepła typu solanka/woda z dolnym źródłem w postaci sond pionowych, pracującej na cele c.o. i c.w.u.

Rys. 2. Schemat technologiczny zastosowania pompy ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym pionowym w układzie monowalentnym w budynku
jednorodzinnym [1]. Oznaczenia: 1 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. typu DD 12 dm3, 10 barów; 2 – przepo.

Rys. 2. Schemat technologiczny zastosowania pompy ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym pionowym w układzie monowalentnym w budynku jednorodzinnym [1]. Oznaczenia: 1 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. typu DD 12 dm3, 10 barów; 2 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. typu NG 35 dm3, 6 barów; 3 – przeponowe naczynie wzbiorcze typu S 12 dm3, 10 barów; 4 – zasobnik ciepłej wody SEW-1 – 288 dm3; 5 – zasobnik buforowy SPU-1 – 200 dm3 (rozdzielający); 6 – zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody typu SYR 2115 3/4”; 7 – pompa obiegowa serii Magna 25–60 typu H = 2,7 msw, Q = 1,4 m3/h; 8 – filtr skośny siatkowy DN 32; 9 – pompa cyrkulacji STAR-Z NOVA C; 10 – filtr skośny siatkowy DN 15; 11 – rozdzielacz szafkowy REGA 2-sekcyjny z rotametrami; 12 – dwie sondy pionowe GEO DWD/FF L = 120 m; BWS – pompa ciepła solanka/woda BWS-1-10; WPM-1 – sterownik pompy ciepła WPM-1 z modułem obsługowym BM; SPF – czujnik temperatury wody w zasobniku; SAF – czujnik temperatury wody w zbiorniku buforowym; AF – czujnik temperatury zewnętrznej; WF – czujnik temperatury wody zasilania instalacji c.o.; TM – termomanometr 0–120°C, 0–0,6 MPa; M – manometr 0–0,6 MPa


 

Opis analizowanych rozwiązań technicznych wykorzystujących pompy ciepła

Wariant III: powietrzna pompa ciepła współpracująca z kominkiem z płaszczem wodnym

W wariancie tym dobrano powietrzną pompę ciepła pracującą w układzie biwalentnym alternatywnym z kominkiem z płaszczem wodnym.

 • Pompa ciepła pokrywa potrzeby cieplne budynku do temperatury zewnętrznej 0°C (punkt biwalentny), przy temperaturach niższych potrzeby te zaspokaja kominek z płaszczem wodnym.
 • Dla zabezpieczenia zapotrzebowania na moc na cele c.o. i c.w.u. przyjęto zewnętrzną pompę ciepła powietrzną typu BWL-1-10-A o wydajności cieplnej 9,6 kW.
 • Współczynnik efektywności COP przy parametrach B2/W35 wynosi 3,7.
 • Z pompą ciepła współpracuje kominek z płaszczem wodnym o mocy 11,4 kW i sprawności 72,8%.
 • Zabezpieczenie kominka przed przyrostem objętości czynnika grzewczego stanowi otwarte naczynie przelewowe z pływakiem o pojemności 25 dm3.
 • Dobrano również zbiornik buforowy SPU-1W-200 o pojemności 200 dm3 z wbudowaną dodatkowo wężownicą.
 • Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło na cele c.w.u. dobrano zasobnik ciepłej wody typu SEW-1W-300.

Na rys. 3 przedstawiono rozwiązanie technologiczne zakładające wykorzystanie powietrznej pompy ciepła współpracującej z kominkiem na drewno do pokrycia zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. i c.w.u.

 Schemat zastosowania pompy ciepła powietrznej w układzie biwalentnym

Rys. 3. Schemat technologiczny zastosowania pompy ciepła powietrznej w układzie biwalentnym alternatywnym z kominkiem z płaszczem wodnym w budynku jednorodzinnym [1]. Oznaczenia: 1 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. typu DD 12 dm3, 10 barów; 2 – przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. typu NG 35 dm3, 6 barów; 3 – pompa obiegowa serii Alpha 2 25–40 typu H = 2,5 msw, Q = 0,6 m3/h; 4 – pompa obiegowa serii Magna 25–60 typu H = 2,7 msw, Q = 1,4 m3/h; 5 – pompa cyrkulacji STAR-Z NOVA C; 6 – pompa obiegowa H = 7 msw dostarczona wraz z pompą ciepła; 7 – zasobnik ciepłej wody SEW-1 – 288 dm3; 8 – zasobnik buforowy SPU-1W – 200 dm3; 9 – grupa bezpieczeństwa do pompy BWL-1-10-A; 10 – filtr skośny siatkowy DN 32; 11 – filtr skośny siatkowy DN 15; 12 – filtr skośny siatkowy DN 25; 13 – zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody typu SYR 2115 3/4”; 14 – naczynie wzbiorcze przelewowe z pływakiem o pojemności 25 dm3; 15 – zawór trójdrogowy przełączający z siłownikiem; 16 – zawór trójdrogowy mieszający DN 32 z siłownikiem; BWL – pompa ciepła powietrze/woda BWL-1-10-A; KOM – kominek z płaszczem wodnym PL190 Mini Pryzma 12; WPM-1 – sterownik pompy ciepła WPM-1 z modułem obsługowym BM; SPF – czujnik temperatury wody w zasobniku; SAF – czujnik temperatury wody w zbiorniku buforowym; WF – czujnik temperatury wody zasilania instalacji c.o.; AF – czujnik temperatury zewnętrznej, TM – termomanometr 0–120°C, 0–0,6 MPa; M – manometr 0–0,6 MPa


 

Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne

Nakłady inwestycyjne

Dotyczą wykonania kotłowni z pompą ciepła i nie uwzględniają kosztów wykonania istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, tj. c.o. i c.w.u. Nakłady zestawiono w oparciu o aktualne cenniki producentów urządzeń i armatury.

W tab. 1 zestawiono nakłady wariantu I, w tab. 2 – wariantu II, a w tab. 3- – wariantu III. Porównanie całkowitych nakładów inwestycyjnych w analizowanych wariantach w postaci graficznej przedstawiono na rys. 4.

Nakłady inwestycyjne

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne wariantu I – wykonania kotłowni z pompą ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym poziomym [1]

Najniższe nakłady zostaną poniesione przy zastosowaniu pompy powietrznej współpracującej z kominkiem wodnym, czyli w wariancie III, ponieważ nie ponosimy tutaj kosztów związanych z wykonaniem dolnego źródła ciepła w postaci wymiennika gruntowego poziomego lub pionowego. Natomiast najwyższe koszty inwestycyjne zostaną poniesione przy wyborze kotłowni z pompą ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym – wariant II.

Nakłady inwestycyjne wariantu II

Tabela 2. Nakłady inwestycyjne wariantu II – wykonania kotłowni z pompą ciepła typu solanka/woda z sondami pionowymi, pracującej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej [1]

 Nakłady inwestycyjne wariantu III

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne wariantu III – montażu pompy ciepła powietrznej wraz z kominkiem z płaszczem wodnym, pracującej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej [1]

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne w poszczególnych wariantach stanowią:

  • w wariancie I i II koszty zużycia energii elektrycznej na cele c.o. i c.w.u.,
  • w wariancie III koszty zużycia energii elektr. i drewna opałowego na cele c.o. i c.w.u.

Do analizy przyjęto następujące ceny brutto paliw, podane przez lokalnych dystrybutorów: drewno (dąb kominkowy) – 200 zł/mp.; energia elektryczna według grupy taryfowej G-11.

Przyjęte średnie sprawności eksploatacyjne:

  • pompa ciepła solanka/woda i wymiennik gruntowy poziomy COP = 3,8;
  • pompa ciepła solanka/woda i wymiennik gruntowy pionowy COP = 4,0;
  • pompa ciepła powietrzna COP = 3,0;
  • kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem opałowym – 63%.

Wartość opałową drewna przyjęto jako 8350 MJ/m3 (przy obliczeniach dla wariantu III).

Wykresy kosztów w poszczególnych wariantach

Rys. 4. Całkowite nakłady inwestycyjne w poszczególnych wariantach

Całkowite zużycie energii cieplnej na ogrzanie budynku w obliczeniowym sezonie grzewczym i na cele podgrzewu c.w.u. wynosi 26 970 kWh/rok:

  • w wariancie I i II realizowane będzie całkowicie przez pompę ciepła solanka/woda,
  • w wariancie III przez pompę ciepła powietrzną w ilości 15 256 kWh/rok i kominek z płaszczem wodnym w ilości 11 715 kWh/rok.

Pompa ciepła powietrzna pokrywać będzie potrzeby cieplne budynku do temperatury 0°C. Wyliczona liczba godzin z temperaturą poniżej 0°C wynosi 1951 h = 82 dni.

Rys. 5. Koszty eksploatacyjne w analizowanych wariantach

Rys. 5. Koszty eksploatacyjne w analizowanych wariantach

Na podstawie obliczeń na rys. 5 zestawiono koszty eksploatacyjne w poszczególnych wariantach.

  • Najwyższymi kosztami wyróżnia się wariant III, w którym zastosowano pompę powietrzną współpracującą z kominkiem z płaszczem wodnym opalanym drewnem.
  • Koszt energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pracy pompy ciepła do temperatury zewnętrznej 0°C wynosi w tym wariancie 3129 zł, a koszt drewna spalonego w kominku 1602 zł, łącznie 4731 zł.
  • Najniższe koszty eksploatacyjne ma wariant II z pompą ciepła z wymiennikiem gruntowym z sondami pionowymi – wynoszą one 4115 zł.

Ocena efektywności ekonomicznej trzech wariantów

Opłacalność zastosowania pomp ciepła jako głównego źródła ciepła została wyznaczona poprzez obliczenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych dla trzech wariantów i porównanie ich z kosztami eksploatacyjnymi, w których uwzględniono tylko przychód wynikający z różnicy rocznych kosztów alternatywnego paliwa i energii zużytej przez poszczególne pompy ciepła, potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło oraz drewna w przypadku wariantu III.

Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych określono z zależności:

Wzór 1(1)

gdzie:

N – łączny nakład inwestycyjny na kotłownię z pompą ciepła, zł;

ΔK – roczne oszczędności w trakcie eksploatacji [zł/rok].

Jako źródło odniesienia przyjęto kotłownię bezobsługową na olej opałowy ze względu na lokalizację inwestycji i brak dostępu do sieci gazowej.

Roczne zapotrzebowanie na olej opałowy w budynku wynosi ok. 3514 dm3/rok. Przy cenie oleju opałowego lekkiego 3,15 zł/dm3 koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku i podgrzewu c.w.u. wyniosą 11 069 zł/rok. Otrzymane wyniki przedstawiono na rys. 6.

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych

Rys. 6. Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w analizowanych wariantach


 

Najdłuższym okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych wyróżnia się wariant II, w którym zastosowano pompę ciepła solanka/woda z wymiennikiem gruntowym pionowym. Najszybciej zwrócą się nakłady na pompę ciepła solanka/woda z wymiennikiem poziomym.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nakłady inwestycyjne, jakie trzeba ponieść na źródło ciepła z pompą ciepła, są zróżnicowane w zależności od rodzaju dolnego źródła ciepła: wymiennik gruntowy poziomy, sondy gruntowe pionowe czy powietrze.

Układy te przewyższają ceną nakłady inwestycyjne w przypadku kotłowni na paliwa konwencjonalne:

  • wariant I to koszt 72 060 zł,
  • wariant II – 83 220 zł,
  • wariant III – 66 600 zł.

Mimo wysokich kosztów inwestycyjnych pompa ciepła może być alternatywnym rozwiązaniem tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej, a inwestor chciałby mieć kotłownię bezobsługową.

W sensie ekonomicznym inwestycja z pompą ciepła będzie opłacalna wszędzie tam, gdzie mamy drogie paliwo konwencjonalne, np. olej opałowy lekki, gaz płynny czy prąd elektryczny.

W zależności od wybranej technologii czas zwrotu nakładów poszczególnych wariantów wynosi:

  • ok. 10,7 lat dla wariantu I,
  • 12 lat dla wariantu II
  • i 10,5 roku dla wariantu III,

w porównaniu do ogrzewania budynku za pomocą oleju opałowego lekkiego.

Porównując tańsze paliwa, np. węgiel czy drewno opałowe, inwestycja będzie nieopłacalna.

Oszczędności roczne z tytułu zamiany kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła będą wynosiły:

  • dla wariantu I – 572 zł,
  • dla wariantu II – 783 zł,
  • dla wariantu III – 167 zł,

przy założeniu, że koszt zakupu tony węgla grubego wynosi 850 zł brutto.

Czas zwrotu inwestycji jest dłuższy niż żywotność pompy ciepła, którą producenci określają na 25 lat. Jednak obowiązujące od stycznia 2017 nowe wymagania warunków technicznych w zakresie energooszczędności dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych określają maksymalny poziom energii pierwotnej EP na 95 kWh/(m2 rok).

W typowych budynkach jednorodzinnych z wentylacją grawitacyjną nie uda się spełnić tego wymogu, stosując kocioł węglowy.

Przy rosnących cenach paliw konwencjonalnych, np. oleju lekkiego, gazu ziemnego i gazu płynnego, kotłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii będą się stawały konkurencyjne w stosunku do tradycyjnie stosowanych rozwiązań.

Uwzględnienie możliwości uzyskania dotacji do instalacji wykorzystujących rozważane koncepcje zaopatrzenia w ciepło powoduje wyrównanie szans i konkurencyjność pod względem wymaganych nakładów inwestycyjnych w stosunku do tradycyjnych, pozornie tańszych źródeł ciepła.

Praca statutowa S/WBiIŚ/4/2014

Literatura

 1. Baranowski B., Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła w celu zabezpieczenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Żuki k. Białegostoku, praca dyplomowa, promotor: dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, Politechnika Białostocka.
 2. Purgał P., Orman Ł., Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012.
 3. Lachman P. red., Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Cz.1. Dolne źródła do pomp ciepła, PORT PC, Kraków 2013.
 4. Piotrowska-Woroniak J., Załuska W., Woroniak G., Analiza pracy poziomego gruntowego wymiennika ciepła współpracującego z pompą ciepła typu solanka-woda, „Instal”nr 10/2015, s. 26–32.
 5. Piotrowska-Woroniak J., Badanie rozkładu temperatur w pionowym gruntowym wymienniku ciepła podczas pracy pompy ciepła w północno-wschodniej Polsce, „Instal” nr 6/2016, s. 9–18.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.