RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak obniżyć hałas od pompy ciepła?

Wykres poziomów ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przykładowej pompy ciepła w zależności od odległości. Źródło: Mitsubishi Electric

Wykres poziomów ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przykładowej pompy ciepła w zależności od odległości. Źródło: Mitsubishi Electric

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw stałych i gazu ziemnego powodują, że coraz więcej inwestorów decyduje się na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz paneli fotowoltaicznych dużym zainteresowaniem cieszą się powietrzne pompy ciepła. Dynamiczny rozwój tego sektora może być jednak uciążliwy na terenach o gęstej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej, ponieważ hałas pracującego wentylatora może przekraczać dopuszczalne poziomy i być uciążliwy dla sąsiadów.

Zobacz także

ECO Comfort Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić?

Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić? Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić?

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną, ale także zmienną polityką państw europejskich sprawiło, że inwestorzy coraz częściej odchodzą od ogrzewania domu tym...

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną, ale także zmienną polityką państw europejskich sprawiło, że inwestorzy coraz częściej odchodzą od ogrzewania domu tym surowcem na rzecz odnawialnych źródeł ciepła. Tę sytuację na rynku instalacji grzewczych potęgują także zapowiedzi komisarzy unijnych o całkowitym odejściu od kotłów na paliwo kopalne (węgiel i gaz). Według prognoz od 2030 r. kotły na paliwo gazowe nie będą montowane już w nowych nieruchomościach.

Gaspol S.A. Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny

Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny Układ hybrydowy: pompa ciepła i gaz płynny

Przy wyborze rozwiązań grzewczych wiele osób coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na ich efektywność, ale i potencjalny wpływ na środowisko. Najbardziej poszukiwane są technologie zapewniające optymalne...

Przy wyborze rozwiązań grzewczych wiele osób coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na ich efektywność, ale i potencjalny wpływ na środowisko. Najbardziej poszukiwane są technologie zapewniające optymalne ciepło, a jednocześnie gwarantujące minimalną lub zerową emisję CO2 czy szkodliwych substancji. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest połączenie pompy ciepła z instalacją gazową, które łączy w sobie zalety obu technologii, tworząc elastyczny, efektywny i zrównoważony system ogrzewania.

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

W artykule:

• Hałas od pompy ciepła a prawo

• Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła

Obniżanie hałasu pracy pompy

Uciążliwy hałas pompy ciepła a droga sądowa

W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda montowanych na zewnątrz budynku coraz większego znaczenia w praktyce projektowej i wykonawczej, a zwłaszcza eksploatacyjnej nabiera kwestia hałasu pochodzącego od urządzeń. Szczególnie narażone na ten problem są tereny zurbanizowane, gdzie przy ciągle zmniejszających się powierzchniach działek ich użytkownicy coraz bardziej się skupiają.

Z powodu mniejszych odstępów między budynkami trudno spełnić wymagania istniejących przepisów w zakresie ochrony przed hałasem. Jednak już tylko z samego szacunku dla sąsiadów należy zmniejszyć do minimum obciążenie otoczenia niepożądanymi dźwiękami. W takiej sytuacji konieczne jest staranne opracowanie projektu instalacji z pompą ciepła i jego fachowa realizacja. Poszczególne pompy wymagają indywidualnego podejścia, a w bardziej złożonych sytuacjach zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego akustyka. Jak zmniejszyć oddziaływanie akustyczne pracującej pompy i jak na drodze sądowej skłonić sąsiada do wytłumienia hałasu pochodzącego od jego urządzenia?

Hałas od pompy ciepła a prawo

Hałas emitowany przez pompę ciepła nie może przekraczać określonych przez prawo wartości. Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [2] mówi wyraźnie o maksymalnych poziomach hałasu na granicy posesji w podziale na różne obszary (np. budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, uzdrowiskowe, wypoczynkowe itd.). Rozporządzenie wyróżnia w obszarze zabudowy jednorodzinnej podział na okres dzienny i nocny. Na granicy posesji w zabudowie jednorodzinnej poziom hałasu w ciągu dnia nie może być wyższy niż 50 dB(A), a w nocy niż 40 dB(A). Tymczasem jednostka zewnętrzna pompy ciepła zgodnie z kartami katalogowymi może generować hałas np. na poziomie 45–70 dB(A). Są to progi zdecydowanie wyższe, dlatego zaleca się montowanie urządzeń w jak największej odległości od granicy działki. Jest to jednak niełatwe do zrealizowania na osiedlach jednorodzinnych i w zabudowie miejskiej, gdzie działki są małe, a domy stoją blisko siebie. Szczególnie trudną sytuację mają mieszkańcy domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

etykieta pompa ciepla

Rys. 1.  Etykieta energetyczna przykładowej pompy ciepła. Źródło: Mitsubishi Electric 

Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła

Od 26 września 2015 r. każda pompa ciepła wprowadzana na rynek powinna być dostarczana wraz z etykietą energetyczną, na której znaleźć można podstawowe informacje, takie jak: nazwa i model urządzenia, klasa efektywności energetycznej (np. A+), znamionowa moc cieplna czy poziom mocy akustycznej. Przykład etykiety energetycznej pompy ciepła podano na rys. 1.

Poziom mocy akustycznej to całkowita zmiana ciśnienia powietrza we wszystkich kierunkach spowodowana przez źródło dźwięku. Jest to wartość stała i niemierzalna bezpośrednio, wyznaczana tylko obliczeniowo na podstawie odpowiedniej metodyki i serii pomiarów. Jest ona podstawą do porównywania urządzeń pod względem generowanego przez nie hałasu, ale oderwaną od rzeczywistych warunków terenowych, informującą jedynie o mocy akustycznej w miejscu montażu urządzenia.

A tym, co słyszą nasze uszy, jest poziom ciśnienia akustycznego – jest to wartość mierzalna wywołana przez źródło dźwięku znajdujące się w pewnej określonej odległości, np. 1 lub 5 m. Wartość tego parametru zależy zawsze od odległości pomiaru od źródła dźwięku. Na pomiary hałasu, jaki odczuwamy w warunkach terenowych, wpływa też usytuowanie źródła dźwięku względem budynków i innych przeszkód na drodze rozchodzącej się fali dźwiękowej – odbijających ją (np. ściany, pełne ogrodzenie) lub tłumiących (np. krzewy i drzewa, ekrany akustyczne). Ponadto moc akustyczna wraz ze wzrostem odległości od źródła dźwięku rozkłada się na coraz większą przestrzeń, maleje tym samym poziom ciśnienia akustycznego, czyli hałas, jaki odczuwamy wraz z odległością i otwartością przestrzeni (brakiem przeszkód odbijających dźwięki).

Akustyka posługuje się także pojęciami emisji dźwięku – jest to dźwięk wysyłany ze źródła, wyrażany za pomocą poziomu mocy akustycznej oraz imisji dźwięku – czyli oddziaływaniem dźwięku na określony punkt w przestrzeni, wyrażanym za pomocą poziomu ciśnienia akustycznego.

Weźmy jako przykład etykietę jednej z popularnych pomp ciepła (rys. 1). Podana wartość 62 dB dla jednostki zewnętrznej przekracza maksymalne wskaźniki hałasu w porze dziennej i nocnej, ale to nie dyskwalifikuje jej pod kątem montażu na działce domu jednorodzinnego. Tak jak pisałem wyżej – mocy akustycznej z etykiety nie należy odczytywać jako ciśnienia akustycznego. Zgodnie z danymi z karty katalogowej tej pompy ciepła (rys. 2) poziom ciśnienia akustycznego na otwartej przestrzeni w odległości 8 m od urządzenia spada poniżej 30 dB(A). Przestrzeń otwarta, swobodna to przestrzeń niezakłócająca rozprzestrzeniania się dźwięku (fali dźwiękowej) z żadnej strony. Natomiast przestrzeń zamknięta może powodować wzrost poziomu hałasu podczas eksploatacji pompy. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiednich odległości od granicy działki i innych budynków, aby nie powodować hałasu zakłócającego spokój sąsiadów. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ewentualnych zatargów, które finał znaleźć mogą nawet w sądzie.

cisnienie akustyczne

Tabela 1. Obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego LP na podstawie poziomu mocy akustycznej LWA (źródło: PORT PC [1])

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU

Graniczne wartości hałasu reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 112). Za utrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu odpowiedzialny jest użytkownik instalacji generującej hałas. Nie wolno przekraczać wartości emitowanych łącznie przez wszystkie instalacje.

Parametry imisji na zewnątrz budynków:

a) obszary ochrony uzdrowiskowej i tereny szpitali położone poza miastem: w dzień 40 dB(A), w nocy 35 dB(A);

b) tereny wypoczynkowo-rekreacyjne położone poza miastem, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki, tereny szpitali w miastach: w dzień 45 dB(A), w nocy 40 dB(A) (PORT PC rekomenduje nieprzekraczanie w nocy 35 dB (A));

c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, tereny zabudowy zagrodowej: w dzień 50 dB(A), w nocy 40 dB(A);

d) tereny położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych: w dzień 55 dB(A), w nocy 40 dB(A)

Pojedyncze, krótkotrwałe, szczytowe poziomy hałasu nie mogą przekraczać podanych powyżej wartości imisji: o 10–22 dB(A) w dzień (w godzinach 6.00–22.00) oraz o 10–17 dB(A) w nocy (w godzinach 22.00–6.00).

Podstawą prawną określającą warunki ochrony przed hałasem i drganiami jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690, t.j.: DzU 2022, poz. 1225), oraz norma PN-B-02151-2.

Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych – od źródeł hałasu usytuowanych poza mieszkaniem, w skład którego wchodzi pomieszczenie) nie może przekraczać w pomieszczeniach mieszkalnych budynków mieszkalnych: w dzień 40 dB(A), w nocy 30 dB(A); a w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych: w dzień 45 dB(A), w nocy 40 dB(A)

Miarą dźwięku w powietrzu są: ciśnienie akustyczne i moc akustyczna. Moc akustyczna jest charakterystyczną wielkością źródła dźwięku, którą można wyznaczyć tylko na podstawie pomiarów. Wielkość ta opisuje całkowitą energię emitowaną w jednostce czasu przez źródło dźwięku we wszystkich kierunkach. Ciśnienie akustyczne powstaje tam, gdzie źródło dźwięku wprawia w drgania powietrze, zmieniając w ten sposób jego ciśnienie. Im większa zmiana ciśnienia powietrza, tym dźwięk odbierany jest jako głośniejszy

Emisję dźwięku przez źródło dźwięku określa się jako jego poziom i wyraża w decybelach (dB).

Imisja to oddziaływanie dźwięku na określony punkt w przestrzeni i określa ona poziom ciśnienia akustycznego w tym punkcie. Imisja zależy od emisji dźwięku i warunków jego rozchodzenia się w przestrzeni. Podwojenie głośności np. przez drugie źródło dźwięku o takiej samej mocy odpowiada zwiększeniu poziomu o 3 dB, przez pięć źródeł – o 7 dB, a przez dwanaście – o 10,8 dB. Przykładowe wartości poziomu hałasu: 130 dB – próg bólu, 65–75 dB – silnik samochodu osobowego, 50–65 dB – rozmowa, 30–40 dB – szept. 

poziom cisnienia

Rys. 2. Wykres poziomów ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej przykładowej pompy ciepła w zależności od odległości. Źródło: Mitsubishi Electric

Do obliczeń poziomu hałasu na granicy działki warto wykorzystać np. materiały PORT PC. Poradnik pt. Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła [1] w przystępny sposób opisuje zagadnienia i terminy akustyczne w kontekście wymagań prawnych, zawiera też tabelę ułatwiającą obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego (słyszalnego hałasu) w sytuacji, gdy dysponujemy jedynie danymi dot. mocy akustycznej urządzenia, bez dostępu do takich wykresów i danych, jakie pokazano na rys. 2. Jeśli weźmiemy pod uwagę urządzenie z poziomem mocy akustycznej 62 dB, to rekomendowany przez PORT PC poziom ciśnienia akustycznego (czyli hałasu) 35 dB(A) na granicy działki osiągniemy zgodnie z tabelą 1 wtedy, gdy zamontujemy pompę ciepła w odległości 8–9 m od tej granicy. Natomiast wymagany przepisami poziom 40 dB(A) osiągniemy, gdy pompa ciepła będzie się znajdować w odległości 5–6 m od granicy działki. W obliczeniach przyjęto współczynnik kierunkowy Q2 – przestrzeń jest otwarta, dźwięk rozprzestrzenia się i nie odbija od przeszkód.

Zobacz także: 5 rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę przed zakupem pompy ciepła

Obniżanie hałasu pracy pompy

Istnieje też kilka sposobów, dzięki którym można zminimalizować hałas pracy urządzenia:

  • ustawienie pompy ciepła wylotem powietrza skierowanym w stronę najmniej uciążliwą dla otoczenia, np. w kierunku ulicy, gdyż w budynkach sąsiednich pomieszczenia wymagające ochrony przed hałasem rzadko są zwrócone w stronę ulicy,
  • swobodne rozproszenie ciśnienia akustycznego, czyli montaż jednostki zewnętrznej na otwartej przestrzeni (lub przy jednej ścianie) – warto pamiętać, że dwie lub trzy ściany w pobliżu będą odbijać dźwięki i zwiększać hałas,
  • wytłumienie akustyczne specjalnymi ekranami lub gęstą roślinnością krzewiastą (ale niezbyt bliską) z nieopadającymi liśćmi (pozostającymi na krzewie przez cały rok),
  • stabilne podłoże, czyli montaż pompy niepowodujący drgania i jego przenoszenia na utwardzone podłoże (np. na opaski lub chodniki wokół budynku) oraz na wysokości co najmniej 40 cm nad powierzchnią gruntu, żeby nie ograniczać przepływu powietrza w zimie, np. przez zbierający się przy silniejszych opadach śnieg.

Uciążliwy hałas pompy ciepła a droga sądowa

Można oczywiście być użytkownikiem pompy ciepła prawidłowo zamontowanej na działce obok budynku i jednocześnie sąsiadem użytkownika pompy powodującej nadmierny hałas (zlokalizowanej na granicy działki lub zamontowanej w sposób utrudniający prawidłowe rozprowadzenie ciśnienia akustycznego). Jeśli nie uda się rozwiązać problemu w inny sposób, możliwe jest skorzystanie w takim wypadku z instytucji naruszenia prawa własności ze względu na wydzielającą się od sąsiada imisję uciążliwego dźwięku. Jak zasygnalizowano wcześniej, imisja to oddziaływanie dźwięku na określony punkt w przestrzeni, określa ona poziom ciśnienia akustycznego w tym punkcie. Imisja zależy od emisji dźwięku i warunków jego rozchodzenia się w przestrzeni.

Jeśli nie uda się porozumieć z sąsiadem polubownie, można wstąpić na drogę sądową zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Warunkiem wszczęcia takiego postępowania powinno być zebranie dowodów w postaci pomiarów hałasu, które powinna wykonać firma specjalizującą się w akustyce środowiska.

Wywalczyć można zakaz dokonywania emisji powodującej uciążliwą imisję. Sąd nie określa jednak, w jaki sposób miałoby to nastąpić. Sąsiadowi, który dopuszcza się powstawania nadmiernego hałasu z urządzenia, nie można bowiem prawnie narzucić konkretnych rozwiązań. W jego gestii pozostaje wybór sposobu, w jaki hałas zostanie ograniczony, np. poprzez zastosowanie bariery rozpraszającej falę akustyczną, zabudowy tłumiącej lub ustawienie jednostki w taki sposób, by zmieniony został kierunek rozchodzenia się dźwięku.

Literatura

1. Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła, Poradnik PORT PC, https://www.portpc.pl/pdf/5kongres/COR3_PC_halas_2016_2.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( DzU 2014, poz. 112)

3. https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/rules-and-requirements_pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Redakcja RI Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach...

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach oraz poddawanych termomodernizacji. Są też efektywne w instalacjach ogrzewczych remontowanych budynków, także zabytkowych. Tam, gdzie jest to możliwe, coraz częściej do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne. Wiele inwestycji nie wymaga już dotacji i stają się one atrakcyjne...

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na...

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na etapie projektu dokładnych obliczeń parametrów pracy dolnego źródła dla długiego okresu eksploatacji. W celu prawidłowego zaprojektowania dolnego źródła należy się szczegółowo zapoznać z charakterystyką gruntu i wykonać co najmniej jeden odwiert pilotażowy. Możliwe będzie dzięki temu wykonanie testu...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Bartosz Baranowski Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie...

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem alternatywnym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi...

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi na brak ścisłych wytycznych odnośnie do przyjmowania punktu biwalentnego układu na potrzeby sporządzania etykiet – rozbieżności w wynikach mogą być bardzo duże. Dla zapewnienia korzystnej klasy energetycznej (równie wysokiej jak na etykiecie) niezbędna jest indywidualna analiza współpracy pompy ciepła...

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno...

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno energetycznie, jak i finansowo. Stosowanie takiego rozwiązania w lokalizacjach o obniżonym przebiegu temperatury zewnętrznej w ciągu roku – na przykład w terenie górskim – wymaga starannych obliczeń. Ponadto warto szukać możliwości pozyskiwania energii odpadowej, np. z powietrza wentylacyjnego.

Solar Naturalna Energia Sp. z o.o. Heliotherm – pompy ciepła i pasja

Heliotherm – pompy ciepła i pasja Heliotherm  – pompy ciepła i pasja

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji...

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji szczególnego producenta, tj. Heliotherm Wärmepumpen Ges.m.b.H.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę...

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę możliwości energetycznych gruntu. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu dużych obiektów o znacznym zapotrzebowaniu na energię grzewczą oraz chłodniczą. Zastosowanie nanofluidów lub wody jako czynnika roboczego pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji systemu, a w przypadku wody...

dr inż. Maciej Knapik Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody....

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody. Jednak konieczność spełnienia wymagań prawnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez nowe budynki nie zawsze idzie w parze z efektami ekonomicznymi, tj. z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

REGULUS®-system Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów? Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego...

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego wymaga szczególnie elastycznego funkcjonowania instalacji grzewczej, zaczynając od produkcji ciepła przez jego magazynowanie (ewentualne), a kończąc na jego emisji.

mgr inż. Marcin Karpiński, dr inż. Anna Sowiżdżał Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła

Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła Kopalnie węgla kamiennego źródłem ciepła dla pomp ciepła

Kopalnie węgla kamiennego w obrębie aglomeracji śląskiej, zarówno czynne, jak i nieczynne, wymagają odprowadzania znacznych ilości wody o stosunkowo wysokiej temperaturze, która może być wykorzystywana...

Kopalnie węgla kamiennego w obrębie aglomeracji śląskiej, zarówno czynne, jak i nieczynne, wymagają odprowadzania znacznych ilości wody o stosunkowo wysokiej temperaturze, która może być wykorzystywana w celach energetycznych do zasilania pomp ciepła. Atutem kopalń na Śląsku jest bliskość potencjalnych odbiorców energii – osiedli i zabudowy mieszkalnej. Z uwagi na trwający proces restrukturyzacji górnictwa projekty inwestycji geotermalnych są jednak obarczone trudnym do oszacowania ryzykiem.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu.

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej

Wpływ doboru pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej Wpływ doboru  pompy ciepła powietrze/woda na koszty eksploatacyjne instalacji grzewczej

Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła powietrze/woda jest bardzo istotny z uwagi na późniejsze koszty eksploatacyjne. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń i tym samym nadmierne...

Odpowiedni dobór mocy pompy ciepła powietrze/woda jest bardzo istotny z uwagi na późniejsze koszty eksploatacyjne. Powszechnie zauważalnym problemem jest niedowymiarowanie urządzeń i tym samym nadmierne zużycie energii elektrycznej przez grzałkę w okresie niskich temperatur w sezonie grzewczym. Z kolei przewymiarowanie powoduje nie tylko wyższe koszty inwestycyjne, ale i eksploatacyjne przy występowaniu umiarkowanych temperatur.

mgr inż. Radosław Sosnowski Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP

Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP Pompy ciepła w pętli wodnej – opis systemu WLHP

W wielu budynkach występuje różne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia i ogrzewania w poszczególnych obszarach i pomieszczeniach. Energię – ciepło lub chłód – można odbierać z miejsc, gdzie jest jej...

W wielu budynkach występuje różne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia i ogrzewania w poszczególnych obszarach i pomieszczeniach. Energię – ciepło lub chłód – można odbierać z miejsc, gdzie jest jej w nadmiarze, i przetransportować oraz wykorzystać w innym miejscu.

Hoval Sp. z o.o. Ultra cicha pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domów

Ultra cicha pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domów Ultra cicha pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia domów

Firma Hoval zainstalowała swoją pierwszą pompę ciepła w 1975 roku. Mając ponad 40-letnie doświadczenie, właśnie wypuściła na rynek najnowszą generację pomp ciepła UltraSource®. Pompa UltraSource została...

Firma Hoval zainstalowała swoją pierwszą pompę ciepła w 1975 roku. Mając ponad 40-letnie doświadczenie, właśnie wypuściła na rynek najnowszą generację pomp ciepła UltraSource®. Pompa UltraSource została zaprojektowana z myślą o budownictwie mieszkaniowym. Jest to bardzo wydajne rozwiązanie, a jednocześnie wyjątkowo ciche o generowanym hałasie wynoszącym zaledwie 28 dB(A) w odległości 3m.

Ferroli Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze

Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze Ferroli – ogrzewanie za rozsądne pieniądze

Ferroli, włoski producent urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), chłodzących (agregaty wody lodowej), kotłów parowych i kotłów na olej termalny, istnieje ponad 60 lat. W Polsce działa od 1997 roku,...

Ferroli, włoski producent urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), chłodzących (agregaty wody lodowej), kotłów parowych i kotłów na olej termalny, istnieje ponad 60 lat. W Polsce działa od 1997 roku, z powodzeniem oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz do obiektów komercyjnych i przemysłowych.

mgr inż. Damian Czernik, dr inż. Marek Korzec Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym

Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym Analiza koncepcyjna rozwiązania systemu ogrzewania w budynku energooszczędnym

Budynki energooszczędne o bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz niskim współczynniku projektowego obciążenia cieplnego wymagają szczególnego podejścia do kwestii doboru systemu grzewczego. Decydując się...

Budynki energooszczędne o bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz niskim współczynniku projektowego obciążenia cieplnego wymagają szczególnego podejścia do kwestii doboru systemu grzewczego. Decydując się na rozwiązania oparte na pompach ciepła, koncepcje grzewcze należy porównać pod kątem efektywności energetycznej oraz nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Redakcja RI Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła?

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej,...

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej, koszty ogrzewania stanowią co najmniej 60% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domów jednorodzinnych, a dzięki pompie ciepła wydatki można sporo obniżyć.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe? Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa aplikacja Hisense 3D

Nowa aplikacja Hisense 3D Nowa aplikacja Hisense 3D

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu....

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu. Wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość, dobranie odpowiedniego klimatyzatora do wnętrza zajmuje tylko chwilę!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wyprzedaż marki Giacomini

Wyprzedaż marki Giacomini Wyprzedaż marki Giacomini

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.