RynekInstalacyjny.pl

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Air heat pump combined with a heat recovery unit as a sole heat/cold source

Schemat ideowy opisywanej instalacji, Rys. J. Biskupski

Schemat ideowy opisywanej instalacji, Rys. J. Biskupski

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Najczęstsze odpowiedzi na zadane powyżej pytanie brzmią: „to trudne technicznie” i „nieopłacalne”. Jednak opłacalność inwestycji zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to koszt inwestycyjny i eksploatacyjny. Autor, projektując na co dzień nietypowe rozwiązania zasilania budynków energią ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem rozbudowanych systemów automatyki domowej, podjął się zaprojektowania opłacalnej instalacji z powietrzną pompą ciepła.

Do określenia opłacalności można przyjąć różne kryteria – może to być wymiar czysto finansowy albo środowiskowy. W przypadku inwestora, któremu zależy na aktywnym uczestnictwie w zrównoważonym rozwoju, ten drugi aspekt może być ważniejszy. Ważne są też dostępne dla danego obiektu źródła ciepła.

W warunkach miejskich sieć ciepłownicza ma swoje atuty. Jednak jeśli możliwości uzyskiwania ciepła ograniczają się tylko do spalania węgla lub wykorzystania energii elektrycznej, warto przeprowadzić wielokryterialną analizę zastosowania pomp ciepła.

W artykule opisano testową instalację w mieszkaniu wyremontowanej kamienicy z początku XX wieku znajdującej się w centrum Krakowa.

Budowie systemu z pompą ciepła i rekuperatorem sprzyjał kapitalny remont mieszkania, umożliwiający dowolną aranżację wnętrza i montaż urządzeń, a także ubieganie się o dotację ze środków miejskich na likwidację dwóch węglowych pieców kaflowych w ramach programu ograniczania niskiej emisji.

Utrudnieniem okazała się mała powierzchnia mieszkania (ok. 50 m2) i jednocześnie duża kubatura (wysokość kondygnacji to 3,2 m) oraz fakt, że jest ono dwupoziomowe – w salonie wydzielono antresolę o powierzchni ok. 20 m2. Ponadto opisywane mieszkanie składa się z przechodniej kuchni, łazienki i garderoby oraz przedsionka.

Mieszkanie jest wysokie, co umożliwiło również wygospodarowanie miejsca na urządzenia techniczne poprzez obniżenie sufitów w części kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Oprócz dotacji na likwidację pieców węglowych inwestor ma możliwość skorzystać także z programu Prosument i wytwarzać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku.

Dla porównania rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych przeanalizowano instalację ogrzewczą działającą w sąsiednim, identycznym mieszkaniu. Korzysta ono z ogrzewania elektrycznego – dwóch stojących pieców akumulacyjnych i rozliczeń energii w systemie dwutaryfowym.

Obydwa mieszkania poddano generalnemu remontowi, wymieniono też okna i drzwi.

Remont umożliwił budowę układu, który wykorzysta odpadowe ciepło z wentylacji mechanicznej jako dodatkowy strumień energii dla powietrznej pompy ciepła.

Układy takie z powodzeniem testowane były już w innym obiekcie. Inwestor nie zaakceptował jednak wstępnego kosztorysu i po korektach zdecydowano się na system pracujący przejściowo bez zintegrowanej automatyki – wykorzystujący jedynie własne sterowniki urządzeń i ich predefiniowane nastawy z ewentualną ręczną optymalizacją przeprowadzaną przez mieszkańców.

We wrześniu 2014 r. przystąpiono do montażu systemu składającego się z powietrznej pompy ciepła PUHZ ZRP60VHA + PEAD 60 RP o nominalnej mocy grzewczej 6 kW (zakres mocy od 0,9 do 7 kW przy SCOP = 4,1) oraz nominalnej mocy chłodniczej 6 kW (od 0,9 do 6,1 kW przy SEER = 5,8). Do układu z pompą ciepła włączono wysokosprawny rekuperator Air Pack 180 Flat o kompaktowej budowie.

Centralę umieszczono w przylegającej do ściany zewnętrznej garderobie, co pozwoliło na wyprowadzenie czerpni i wyrzutni na zewnątrz, a przewody wewnętrzne rozprowadzono w podwieszonym suficie. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zastosowano kompaktowy pojemnościowy elektryczny podgrzewacz o pojemności 80 litrów.

Wszystkie trzy urządzenia mają własne, niezintegrowane ze sobą systemy automatyki, co wywołało liczne trudności w optymalizacji całego systemu. Jego schemat ideowy przedstawia rys.

Działanie systemu

Wentylacja grawitacyjna została całkowicie zastąpiona przez układ wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w rekuperatorze. Za rekuperatorem zainstalowano jednostkę wewnętrzną pompy ciepła w taki sposób, by strumień powietrza mógł być przez tę jednostkę ogrzewany lub ją omijać.

Jednostkę zewnętrzną pompy ciepła zainstalowano na elewacji budynku. Wywiew zużytego powietrza z rekuperatora skierowano tak, żeby strumień powietrza po rekuperacji był zasysany przez wentylator jednostki zewnętrznej pompy ciepła, stanowiąc dla niej dolne źródło ciepła.

Poszczególne nawiewniki mogą być sterowane (przymykane lub otwierane) w zależności od zapotrzebowania na świeże powietrze w mieszkaniu. Pomiar referencyjny temperatury dokonywany jest niezależnie przez automatykę rekuperatora (aut. rek.) i pompy ciepła (aut. PC) w jednym miejscu, co umożliwia otwarty układ mieszkania – oprócz łazienki mieszkanie nie ma ścian działowych i tworzy jedną kubaturę z antresolą.

W efekcie świeże powietrze po rekuperacji jest dogrzewane (a latem schładzane) przez wymiennik pompy ciepła stanowiący górne źródło ciepła i rozprowadzane po mieszkaniu przez wspomniane nawiewniki, wykonane na zamówienie. Rekuperator działa okresowo według programów opracowanych dla każdego sezonu – grzewczego/chłodniczego/przejściowego – oraz programu tygodniowego.

Sterowanie systemem uwzględnia temperaturę zadaną przez mieszkańców (aut. T ref. pom.) dla – w tym przypadku – jednego pomieszczenia i praktycznie tylko do nastawy temperatury sprowadza się rola użytkowników.

Podobnie rozwiązano optymalizację pracy elektrycznego podgrzewacza wody. Możliwe jest dogrzewanie łazienki przez grzejnik drabinkowy.

Chcąc płacić jak najmniej za energię elektryczną do zasilania podgrzewacza wody i grzejnika łazienkowego, muszą ręcznie optymalizować ich pracę. Pompa ciepła i centrala z rekuperatorem działają automatycznie według zadanych schematów względem temperatury zewnętrznej.

Rezygnacja z systemu zintegrowanej automatyki skutkuje okresowymi przeregulowaniami i nieoptymalnymi nastawami, co widać na wykresach temperatury w mieszkaniu i zużycia energii elektrycznej. Mieszkanie zostało bowiem opomiarowane z udostępnieniem danych w chmurze (system NetAtmo).

Zużycie energii elektrycznej przez cały system wentylacji i ogrzewania wraz z podgrzewaczem wody, oświetleniem LED i sprzętem AGD (w tym lodówka i pralka o klasach energetycznych A+) wyniosło w pierwszych czterech miesiącach użytkowania 2300 kWh, co stanowi koszt ok. 1200 zł w taryfie G12.

Jest on znacznie niższy od kosztów eksploatacji w sąsiednim, identycznym mieszkaniu wyposażonym w elektryczne grzejniki akumulacyjne. Ponadto mieszkanie ma zapewnioną sprawną wentylację, a pomiary stężenia CO2 w obydwu lokalach wskazują, że wentylacja mechaniczna zapewnia lepszą jakość powietrza wewnętrznego.

Ocena systemu

Zaletą zastosowanego systemu jest lepsze zarządzanie energią wprowadzoną do mieszkania. Dzięki wysokosprawnej rekuperacji (ponad 90%) oraz utrzymywaniu stałej temperatury w mieszkaniu przez cały rok (19–21°C) obniża się zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Można wprawdzie wysunąć argument, że pompa ciepła korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z niską sprawnością z węgla, jest to jednak rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zwykłe grzejniki elektryczne, ponieważ sezonowy współczynnik efektywności dla tych pomp ciepła (SCOP) wskazuje, że zużywają one 4-krotnie mniej energii.

Ponadto w wielu starych, nawet modernizowanych budynkach nie ma możliwości wykorzystania gazu ziemnego.

Koszty inwestycji w innowacyjne systemy z użyciem pomp ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie są niskie – w analizowanym przypadku wyniosły wraz z montażem ponad 30 tys. zł. Jak wspomniano, mogą się one zmniejszyć po uzyskaniu dotacji od miasta na likwidację źródła niskiej emisji. W kalkulacji kosztów trzeba też brać pod uwagę komfort, jaki zapewnia system ogrzewania i chłodzenia oraz wymiany powietrza niezależnie od warunków zewnętrznych. Koszt zakupu i montażu samej instalacji chłodzenia z wykorzystaniem klimatyzatora typu split sięga bowiem kilku tysięcy złotych.

Koszty eksploatacyjne można będzie znacznie obniżyć przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 6–8 kWp zamontowanej na dachu budynku.

Zakładając teoretycznie jej uzysk na poziomie 1000 kWh z 1 kWp, można liczyć na całkowitą samowystarczalność energetyczną w skali roku. Byłoby tak, gdyby stosowano w Polsce tzw. net metering.

Niestety, najprawdopodobniej tylko uzyski z pierwszych 1–4 kWp będą podlegały korzystnemu rozliczeniu w taryfie gwarantowanej, a pozostałe, których układ pompy ciepła i rekuperatora nie zdąży zagospodarować w czasie słonecznych 1500 godzin w roku, zakład energetyczny odkupi już po zaniżonych stawkach.

Opisywane rozwiązanie jest atrakcyjne dla budynków miejskich na obszarach z wysokim poziomem niskiej emisji. Wśród ograniczeń trzeba jednak wymienić niewielką powierzchnię dachów w budynkach wielolokalowych do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Przy rozpatrywaniu systemów wykorzystujących powietrzne pompy ciepła w warunkach miejskich, szczególnie w centrach miast ze starą zabudową, warto wziąć pod uwagę fakt, że temperatury otoczenia są wyższe o 2–4 K w stosunku do terenów podmiejskich.

Opisywana instalacja wykonana została jako testowa, jednak wyniki jej eksploatacji zachęcają do dalszych doświadczeń. Na etapie projektu najwięcej wątpliwości budziła kwestia hałasu emitowanego przez pompę ciepła pracującą praktycznie bez przerwy. W praktyce okazało się, że nie sprawia on mieszkańcom i sąsiadom żadnego problemu.

To, co wydawało się najłatwiejsze, czyli montaż systemu wentylacji i sposób rozprowadzenia po mieszkaniu nawiewanego powietrza, okazało się największym wyzwaniem. Dopiero specjalnie zaprojektowane dysze wyrzutowe zapewniły komfort we wszystkich zakamarkach lokalu.

Największym mankamentem jest brak systemu integrującego automatykę wszystkich urządzeń. Doświadczenia z pracy innych instalacji wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest taki układ, w którym pompa ciepła, rekuperator i podgrzewacz ciepłej wody stanowią jeden spójny system, który sam się reguluje, poszukując optymalnych nastaw.

Dodanie zintegrowanego systemu sterowania BMS (okablowanie zostało wykonane) pozwoliłoby na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i zapewnienie stałej temperatury mieszkania, bez wahań. System został całkowicie opomiarowany i łatwo wykryć sytuacje, kiedy użytkownik zapomniał przełączyć urządzenie i działało ono nieoptymalnie.

Pomimo niemałych kosztów inwestycyjnych w trakcie eksploatacji inwestor przekonał się, że zastosowany system zapewnia komfort, a koszty eksploatacji są niższe niż w alternatywnym rozwiązaniu z użyciem grzejników elektrycznych, co umożliwia zwrot kosztów inwestycji, szybszy w przypadku przyznania dotacji na likwidację źródła niskiej emisji.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Sylvester Sylvester, 26.06.2018r., 14:41:30 Moim zdaniem najlepiej sprawdzają się gruntowe pompy ciepła bezpośredniego odparowania. Zdecydowałem się u siebie na takie rozwiązanie i była to dobra decyzja. Wszystkim zajęła się firma Fonko, którą też mogę jak najbardziej polecić.

Powiązane

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

Materiały PR Wszystkie źródła ciepła łączcie się

Wszystkie źródła ciepła łączcie się Wszystkie źródła ciepła łączcie się

Rosnące ceny gazu, oleju czy energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie kilku źródeł ciepła do ogrzania domu.

Rosnące ceny gazu, oleju czy energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie kilku źródeł ciepła do ogrzania domu.

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Gazowe pompy ciepła

Gazowe pompy ciepła Gazowe pompy ciepła

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu...

Zasada pracy gazowej pompy ciepła opiera się na lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Dzięki pracy mechanicznej, niezbędnej do napędu sprężarki, zwiększana jest temperatura w górnym źródle ciepła. Do napędu sprężarek wykorzystuje się najczęściej energię elektryczną – to rozwiązanie nazywane jest w dalszej części artykułu „klasyczną pompą ciepła”.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.