RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Pasywny dom jednorodzinny prawie samowystarczalny energetycznie

Studium przypadku

Wizualizacja opisywanego budynku
Źródło: Wirlebenhaus

Wizualizacja opisywanego budynku


Źródło: Wirlebenhaus

Domy samowystarczalne energetycznie – ten kierunek w budownictwie wiąże się nie tylko z dążeniem do obniżania kosztów eksploatacyjnych, ale też korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz wkładem w zrównoważony rozwój. Inwestycje takie podejmują osoby, dla których ważne są zarówno niskie koszty ogrzewania, jak i troska o środowisko. Wysoki poziom samowystarczalności energetycznej i komfortu oraz niskie koszty eksploatacji najłatwiej obecnie osiągnąć, budując w standardzie pasywnym oraz korzystając z instalacji fotowoltaicznej, wentylacji z odzyskiem ciepła i pompy ciepła. Istotne znaczenie ma także świadome, przemyślane użytkowanie budynków.

Zobacz także

REGULUS-system Wójcik s.j. Grzejniki do pompy ciepła?

Grzejniki do pompy ciepła? Grzejniki do pompy ciepła?

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji...

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

REGULUS-system Wójcik s.j. Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

REGULUS-system Wójcik s.j. REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

W artykule:

• Etap planowania i wyboru technologii

Budowa i budynek oraz samowystarczalność energetyczna

Wentylacja

Instalacja c.o. i c.w.u. oraz chłodzenia

Instalacja PV, magazyn i odbiorniki

Koszty eksploatacyjne

Edukacja, czyli jak nie popełniać błędów

Dzięki uprzejmości p. Marty Rizvi, prowadzącej blog „Autark mit Passivhaus” („Samowystarczalność z domem pasywnym”), a także grupę „Domy pasywne, OZE i auta elektryczne” na polskim Facebooku, w artykule możliwe było opisanie inwestycji w budynek jednorodzinny w standardzie domu pasywnego, który osiąga bardzo dobre wyniki energetyczne i zapewnia mieszkańcom wysoki komfort użytkowania. Sukces tej inwestycji to w dużej mierze efekt edukacji własnej inwestorów na temat aktualnej oferty rynkowej, wyboru odpowiednich celów i starannego zaplanowania budowy we współpracy z architektami, projektantami i wykonawcami, a także świadomej eksploatacji w celu zwiększania efektów energetycznych, z zachowaniem pełnego komfortu użytkowania budynku. Dane dotyczące produkcji i zużycia energii w tym obiekcie były sukcesywnie publikowane i potwierdzone są m.in. rachunkami od dostawcy energii elektrycznej z sieci.

Etap planowania i wyboru technologii

Przed podjęciem decyzji inwestorzy wnikliwie analizowali różne możliwości, szukając informacji m.in. na forach i blogach budowlanych oraz w literaturze fachowej. Działka, jaką dysponują, nie jest duża, dlatego komfortowy dom dla czterech osób wymagał dwóch kondygnacji – łącznie ok. 150 m2 powierzchni, bez piwnicy i garażu. Po rozpoznaniu rynku oczekiwania inwestorów były następujące: krótki czas budowy i niskie koszty utrzymania, duży salon z otwartą kuchnią, bez kominka i kominów oraz bez kotłowni, za to z fotowoltaiką i pompą ciepła oraz ogrzewaniem podłogowym i magazynem energii, a także systemem Smart Home. Wybór takich rozwiązań przyszedł im tym łatwiej, że na osiedlu mogły powstawać wyłącznie budynki o standardzie pasywnym, co wiąże się m.in. z koniecznością zastosowania instalacji fotowoltaicznej – taki był wymóg gminy sprzedającej działki. Warunkiem nieformalnym było zastosowanie rekuperacji (tego wymaga standard domu pasywnego) . W razie niewywiązania się z tego obowiązku inwestor musiałby odsprzedać działkę gminie, jeśli nie doprowadziłby budynku do wymaganego standardu, a nawet rozebrać dom na własny koszt. Koszt budowy budynku pasywnego był wyższy o 9,5% od wersji standardowej. Obejmował także wszystkie instalacje, poza fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej oraz systemem Smart Home.

Czytaj również: Jak wybrać najlepszy domek narzędziowy dla swojego ogrodu >>

Nasi inwestorzy postawili sobie za cel budowę domu możliwie samowystarczalnego energetycznie – na ile pozwolą na to: lokalizacja, warunki zabudowy i dostępne technologie. Kierowała nimi także troska o środowisko. Kolejną ważną kwestią przy wyborze projektu i rozwiązań była możliwość wydzielenia w przyszłości na parterze pokoju kosztem salonu (dla użytkowników w podeszłym wieku to duży plus) – dla tego pokoju uwzględniono odrębny obwód podłogowej instalacji c.o. Istotne było umieszczenie łazienki również na parterze (co zapewni mieszkańcom większą samodzielność, gdy z wiekiem zmaleje ich sprawność fizyczna). Z myślą o komforcie na emeryturze obie łazienki wyposażone zostały w toalety myjące Geberit.

Dom eksploatowany jest od 5 lat w małej miejscowości niedaleko Frankfurtu nad Menem. Użytkuje go czteroosobowa rodzina – dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci oraz pies. Od marca 2020 r. konsumentem energii jest także samochód elektryczny.

Autokonsumpcja i autarkia

Poziom autokonsumpcji określa, jaka część energii elektrycznej wytwarzanej przez domową instalację fotowoltaiczną jest zużywana na bieżąco i nie musi być oddawana do sieci jako nadwyżka. Wynosi on zwykle do 30%. Stopień autarkii, czyli niezależności energetycznej, określa, jaka część energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku w gospodarstwie domowym pochodzi z własnej instalacji PV. Im wyższy poziom, tym większa niezależność od zewnętrznych źródeł energii, co przyczynia się do mniejszych kosztów eksploatacyjnych i zrównoważonego rozwoju. Autarkia bez magazynów energii jest taka sama jak autokonsumpcja. Magazyny energii elektrycznej pozwalają zwiększyć stopień autarkii w domach jednorodzinnych nawet do nieco powyżej 70%. Jednak dążenie do 100-proc. samowystarczalności, umożliwiającej odłączenie się od sieci energetycznej, jest bardzo kosztowne inwestycyjnie i jak dotychczas nieopłacalne.

niezaleznosc energetyczna

Rys. 1. Roczny poziom samowystarczalności energetycznej (autarkii) opisywanego gospodarstwa domowego w okresie od września 2017 do marca 2023 Źródło: M. Rizvi

Budowa i budynek oraz samowystarczalność energetyczna

Inwestorzy wybrali dom jednorodzinny prefabrykowany z litego drewna (bez konstrukcji szkieletowej). Budynek o standardzie pasywnym nie potrzebuje ogrzewania nawet przy dużych mrozach, jeśli dni są pogodne i występują zyski ciepła od słońca. Budowa została zakończona w lipcu 2017 r. W kolejnych latach eksploatacji budynek o powierzchni 156 m2 osiąga średni poziom autarkii 75,4% – czyli do funkcjonowania wykorzystuje w skali roku maks. 25% energii z sieci energetycznej, a reszta zapotrzebowania pokrywana jest z produkcji własnej (rys. 1). Zapotrzebowanie standardowego budynku pasywnego na energię do ogrzewania wynosi 15 kWh/(m2 · rok), czyli ok. 2400 kWh. Dane z podlicznika zasilania pompy ciepła wskazują na średnie roczne zużycie energii w wysokości ok. 1000 kWh (rys. 10) – zdecydowaną większość pochłania podgrzewanie c.w.u., a jej niewielką ilość ogrzewanie zimą (listopad–koniec lutego) i chłodzenie latem. Można przyjąć że przy SCOP pompy ciepła na poziomie 4,0 może to być ok. 200–250 kWh rocznie na c.o.

Całkowite roczne zużycie energii przez wszystkie użytkowane w budynku urządzenia wynosi blisko 5000 kWh. Zakupy energii z sieci dotyczą rocznie od 1000 do 1200 kWh. Wydatek ten jest rekompensowany przychodami z energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji PV i oddanej do sieci energetycznej.

wizualizacja budynek

Rys. 2. Wizualizacja opisywanego budynku


Źródło: Wirlebenhaus

Jest to budynek dwukondygnacyjny na planie prostokąta (rys. 2). Dach ma czterospadowy, aby instalacja PV mogła efektywnie pracować z trzech stron. Największa powierzchnia dachu skierowana jest na południowy zachód. Wejście do budynku znajduje się od strony północno-zachodniej, w związku z czym na tej ścianie jest najmniej przeszkleń, a od strony północno-wschodniej mamy tylko małe okno doświetlające schody. Dom ma duże przeszklenia na parterze, aby w chłodniejsze dni pozyskiwać energię ze słońca – wnętrze budynku ogrzewa się od bezpośredniego promieniowania. Przed przegrzewaniem latem chroni zacienienie od okapu dachu oraz zewnętrzne rolety. Gotowy, odrębny garaż kontenerowy zlokalizowano od strony północno-wschodniej – najmniej nasłonecznionej. Obniża to koszty budowy i nie przysparza niepotrzebnych strat energii.

Budynek uzyskał certyfikat domu pasywnego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. Według danych znajdujących się w tym dokumencie powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 155,6 m2, a całkowite roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania oszacowano na 2234 kWh. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wynosi zatem 14 kWh/(m2 · rok), a projektowe jednostkowe obciążenie cieplne to 10 W/m2. Zapotrzebowanie na energię do chłodzenia wynosi 1 kWh/(m2 · rok), natomiast projektowe jednostkowe obciążenie chłodnicze to 5 W/m2. Szczelność budynku 0,5 n50 1/h została potwierdzona testem Blower Door. Współczynnik EP – nieodnawialnej energii pierwotnej – wynosi 49 kWh/(m2 · rok).

Osiągnięcie pełnej (100%) samowystarczalności energetycznej jest teoretycznie możliwe, ale konieczne byłoby spełnienie w tym celu wielu warunków, co jest niemożliwe na małych działkach i terenach zurbanizowanych oraz wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Opisywany dom wymagałby zamontowania ponad 18 kWp na dachu, a obecna instalacja zajmuje już praktycznie całą użyteczną powierzchnię, oraz dwóch małych turbin wiatrowych (dla których i tak nie ma wiatru, bo na osiedlu jest też wysoka zabudowa), a także pojemniejszych magazynów energii. Przy obecnych zasadach rozliczeń z systemem energetycznym nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla takiej inwestycji. W przyszłości jednak powinny być dostępne takie rozwiązania jak wirtualne elektrownie, z których zimą i w nocy można by „przechwycić” energię do swojego systemu magazynowania. Mogłyby to być także udziały w lokalnej energetyce wiatrowej. Największe nadzieje można jednak pokładać w elektromobilności – samochód to nie tylko konsument, ale i magazyn energii elektrycznej (w technologii V2G). A przede wszystkim tania eksploatacja, jeśli korzystamy z własnej instalacji PV.

Nowe modele biznesowe i wirtualne elektrownie czy zdalne magazynowanie energii są przyszłością i mile widzianą alternatywą dla energii pochodzącej od gigantów energetycznych. Podatki, akcyza i opłaty za przesyły sieciowe są już droższe niż sam prąd i jest to trend wzrostowy. Zatem dla konsumentów energii przyszłością jest produkcja zdecentralizowana według zasady: wytwarzaj i konsumuj lokalnie. Spadające ceny magazynowania energii elektrycznej na pewno przyspieszą ten proces.

Wentylacja

Efektywną wentylację budynku zapewnia centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Paul Novus 300, wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku do 90% i nagrzewnicę elektryczną jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika oraz skuteczne filtry powietrza. Centrala ma trzy stopnie wydajności. W sezonie grzewczym pracuje praktycznie tylko na 1 biegu, dzięki czemu łatwo utrzymać optymalny poziom wilgotności powietrza wewnętrznego. W letnie noce działa zaś na zasadzie free coolingu. Urządzenie posiada atest Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt i spełnia kryteria efektywności elektrycznej – dla 200 m³/h i 100 Pa jest to 0,24 Wh/m³. Koszt wymiany filtrów nawiewnego i wywiewnego wynosi łącznie 20-45 euro w skali roku. Dom jest dobrze zaizolowany termicznie i szczelny, tym samym nie ma ryzyka wykraplania się wilgoci w przegrodach. System wentylacji skutecznie usuwa nadmiar wilgoci powstający wewnątrz budynku podczas użytkowania oraz nie wysusza powietrza w okresie grzewczym. Suche warstwy izolacji w pełni zachowują swoje parametry.

Instalacja c.o. i c.w.u. oraz chłodzenia

W budynku na obu kondygnacjach zastosowano wodne ogrzewanie podłogowe, a w łazienkach także elektryczne grzejniki drabinkowe wykorzystywane w praktyce jako suszarki. Ciepło do układów c.o. i c.w.u. dostarcza pompa ciepła powietrze/woda Alpha Innotec typu split na czynnik chłodniczy R290 (propan). W układzie hydraulicznym zastosowano dwa zasobniki – o pojemności 300 l dla c.w.u. oraz 100 l wykorzystywany w funkcji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Chłodzenie płaszczyznowe podłogowe (czyli instalacja c.o.) jest wydajne i zapewnia komfort w budynku nawet przy wysokiej temperaturze zasilania, powyżej 20°C, dochodzącej czasem do 24°C, nie ma tym samym ryzyka wykraplania się wilgoci. Mieszkańcy utrzymują w domu przez cały rok stałą temperaturę ok. 24°C. Zimą zapewnia ona pełny komfort temperaturowy użytkownikom w lekkim ubraniu (krótki rękaw), a w czasie upałów nie grozi przeziębieniem z powodu różnicy względem wysokiej temperatury zewnętrznej. Dom ma tak wysoką izolacyjność termiczną i szczelność, że w sezonie grzewczym pod nieobecność mieszkańców i przy wyłączonym układzie c.o. nawet przez kilka tygodni temperatura wewnętrzna nie spada nigdy poniżej 18°C, także w czasie dużych mrozów. W instalacji c.w.u. świadomie zrezygnowano z cyrkulacji, ponieważ odcinki rur z ciepłą wodą są krótkie, a straty energii na potrzeby cyrkulacji mogłyby być znaczne – 600 kWh i więcej rocznie.

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w budynku jest odzysk ciepła z ciepłej wody z prysznica. To z technicznego punktu widzenia proste rozwiązanie daje wymierne efekty energetyczne i redukuje zapotrzebowanie na energię do podgrzewania wody zużywanej do kąpieli. W domach energooszczędnych i w standardzie budynków pasywnych spory udział w zużywanej energii ma bowiem podgrzewanie c.w.u. na cele higieniczne. O ile latem instalacja PV produkuje nadmiar energii elektrycznej, zimą nie ma jej wiele i każda ilość energii ma znaczenie dla bilansu. W czteroosobowym gospodarstwie domowym zużywa się w ciągu roku stosunkowo stałą ilość ciepłej wody do celów higienicznych i zastosowanie odzysku ciepła daje wymierne efekty energetyczne.

odzysk ciepla

Rys. 3. Odzysk ciepła ze ścieków następuje tylko wtedy, gdy użytkownicy biorą prysznic – ciepło to podgrzewa zimną wodę dopływającą do prysznica. Rozwiązanie nie wymaga zasilania elektrycznego w celu wymuszenia przepływów. Ścieki płyną grawitacyjnie, na odcinku wymiennika na tyle powoli, że ciepło jest efektywnie odbierane przez napływającą do prysznica zimną wodę z instalacji wody wodociągowej. Konieczne są jednak dwa poziomy w budynku lub piwnicy – urządzenie ma wysokość 2 m. Dostępne są także wymienniki w układzie poziomym


Rys. na podst. mat. Wagner Solar

W budynku zastosowano proste technicznie urządzenie ECOshower firmy Wagner Solar. Woda z prysznica o temperaturze ok. 40°C trafia do odpływu kanalizacji i spływa do wymiennika przeciwprądowego, omywając go powolnym strumieniem, tak aby ścieki przekazały jak najwięcej ciepła zimnej wodzie napływającej do prysznica (rys. 3) – jest ona podgrzewana z ok. 8–10 do 20°C. Można tym samym odzyskać ok. połowę ciepła ze ścieków z prysznica w czasie, gdy jest on używany. Zużyjemy zatem o blisko 50% mniej ciepłej wody na mieszanie z zimną, gdyż woda zimna będzie mieć stosunkowo wysoką temperaturę. ECOshower ma rekomendacje Instytutu Budownictwa Pasywnego. Montaż tego urządzenia jest prosty i nadaje się ono do stosowania w budynkach każdego typu, zarówno istniejących, jak i nowych.

Instalacja PV, magazyn i odbiorniki

Energię odnawialną budynek pozyskuje z instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWp. Składa się ona z 31 modułów monokrystalicznych LG o mocy 315 W każdy. Instalacja na dachu czterospadowym z nachyleniem 25° podzielona jest na trzy strefy: 8 modułów od strony południowo-wschodniej, 15 od południowej (193°) i 8 od południowo-zachodniej. Taki podział jest optymalny dla tego budynku i możliwości, jakie daje działka (zacienienia od sąsiednich budynków). Umożliwia bowiem instalacji PV jak najbardziej efektywną pracę w ciągu całego dnia, co pozwala skutecznie ładować magazyn energii elektrycznej i zasilać urządzenia AGD oraz wydłużać pracę pomp ciepła i ładować zasobniki c.w.u., a także instalację c.o. Dach został wykorzystany optymalnie pod względem wielkości instalacji PV – zostało jedynie miejsce od strony północnej. Ponadto nie warto było przekraczać mocy 10 kWp z uwagi na kwestie taryfowe dotyczące produkowanej energii, gdyż instalacja działa na zasadach taryfy gwarantowanej na 20 lat za oddaną do sieci energię w cenie 0,122 euro za 1 kWh.

W budynku zastosowano akumulator energii elektrycznej firmy E3/DC o pojemności 14 kWh i maks. mocy 3 kW, z funkcją zasilania awaryjnego. Obiekt ma ponadto system zarządzania Smart Home Fibaro. Zastosowano w nim oświetlenie ledowe oraz energooszczędny sprzęt AGD z możliwością programowania pracy.

produkcja energii

Rys. 4. Produkcja energii elektrycznej (w kWh) domowej instalacji PV w okresie od września 2017 do marca 2023


Źródło: M. Rizvi

zuzycie energii 1

Rys. 5. Łączne zużycie energii elektrycznej (w kWh) w gospodarstwie domowym w okresie wrzesień 2017–marzec 2023. Obejmuje całość zużywanej energii – także na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, chłodzenie i inne potrzeby oraz ładowanie samochodu elektrycznego (od 22 marca 2020)


Źródło: M. Rizvi

Przeciętny budynek jednorodzinny jest w stanie wykorzystać ok. 30% własnej energii słonecznej z instalacji PV bez jej magazynowania w formie energii elektrycznej. Zasobnik c.w.u. to akumulator ciepła, który może wykorzystywać także grzałkę elektryczną, gdy występuje nadmiar energii z PV. Chcąc jednak istotnie zwiększyć wykorzystanie własnej energii elektrycznej, należy zastosować magazyn energii elektrycznej – umożliwia to wykorzystanie nawet ponad 70% własnej energii w skali roku. Bieżące koszty eksploatacyjne znacznie się zatem obniżają dzięki takiej inwestycji. Można tak dobrać magazyn energii, że będzie on latem z instalacją PV zaspokajać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, nawet po zachodzie słońca (nie kupujemy energii z sieci). Ponadto w sezonie grzewczym także zdarzają się krótkie słoneczne dni i instalacja PV jest w stanie zapewnić bieżące zasilanie budynku i urządzeń przez parę godzin, a nawet doładować zasobnik c.w.u. i akumulator. Zgromadzona energia służy również do zasilania wieczorem urządzeń AGD, wymaga to jednak zastosowania wspomnianego systemu domu inteligentnego. Stale prowadzony monitoring decyduje, kiedy określone urządzenia AGD, takie jak odkurzacz, pralka czy zmywarka, powinny działać, by optymalnie korzystać z własnej energii.

Wielkość akumulatora zależy od rodzaju budynku i oczekiwań jego mieszkańców. W opisywanym obiekcie zastosowano magazyn energii elektrycznej S10 E12 All In One o pojemności 13,8 kWh i maks. mocy 3 kW (zasila nawet piekarnik), by najefektywniej wykorzystać produkowaną energię elektryczną i zredukować koszty eksploatacyjne. Ponadto inwestorzy przez pierwsze miesiące i lata doskonalili funkcjonowanie całego systemu, wprowadzając drobne korekty i zmiany w użytkowaniu. Efektem zebranych doświadczeń było m.in. przejście na ręczne sterowanie pracą pompy ciepła w funkcji c.o. – system Smart Home nie jest bowiem w stanie przewidzieć, jak długo będzie trwał spadek temperatury zewnętrznej i „ładuje” ciepło, gdy wieczorem spada temperatura. Nie ma to jednak uzasadnienia energetycznego, gdyż instalacja c.o. ma dużą bezwładność i nie występuje potrzeba szybkiej reakcji i ciągłych zmian. Ponadto dom pasywny pozyskuje ciepło do ogrzewania bezpośrednio od promieniowania słonecznego. Kiedy występują duże dobowe spadki temperatury, mamy raczej do czynienia z małym zachmurzeniem w ciągu dnia. Dobre efekty można uzyskać, sterując zdalnie (ręcznie) i „zmuszając” pompę ciepła do pracy w dzień na potrzeby c.w.u., gdy temperatura zewnętrza jest wyższa i tym samym COP pompy lepsze, a dostępna jest energia z PV. Efektywność pracy pompy ciepła zwiększa także bardzo staranny dobór oraz unikanie przewymiarowania i wysokiego ryzyka taktowania. Doświadczenia z eksploatacji wskazują, że w okresie niskich temperatur i dobrego nasłonecznienia lepiej wyłączyć pompę ciepła w funkcji c.o., gdyż prowadzi to do przegrzania domu.

Ilość energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznej w okresie od września 2017 do marca 2023 ilustruje rys. 4. Zestawienie danych dotyczących całkowitego zużycia energii (w kWh), w tym na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, chłodzenie i inne potrzeby gospodarstwa domowego oraz ładowanie samochodu elektrycznego, zawiera rys. 5, a zakupów energii z sieci – rys. 6.

Zobacz także: Pierwsza w Polsce samowystarczalna energetycznie dzielnica powstaje na Górnym Śląsku

Koszty eksploatacyjne

Najważniejszą informacją dla gospodarstwa domowego są wydatki na zakupy energii z sieci energetycznej i przychody z jej sprzedaży do operatora systemu energetycznego. W Niemczech są to dwie odrębne usługi i umowy z różnymi podmiotami – jedna z odbiorcą energii, a druga z dostawcą. Łączny koszt pobranej energii z sieci energetycznej za 2022 rok wyniósł 393,82 euro. Ale przychody z energii odprowadzonej z instalacji PV w taryfie gwarantowanej 0,122 euro dały przychód w kwocie 695,89 euro, a to oznacza roczny zysk 302 euro. To był rok dobrego nasłonecznienia. Łączny zysk ze sprzedaży energii od początku eksploatacji wyniósł 737 euro. Kwota ta pokrywa część wydatków za inne usługi komunalne – wodę i śmieci. Taki wynik jest możliwy dzięki wysokoefektywnej technologii budynku oraz jego instalacji c.o. i c.w.u., odzyskowi ciepła z wentylacji, własnej produkcji energii, a także jej magazynowaniu.

pobor energii

Rys. 6. Zakupy energii z sieci energetycznej (w kWh) w poszczególnych miesiącach w okresie wrzesień 2017–marzec 2023


Źródło: M. Rizvi

rozliczenie kosztow

Rys. 7. Rozliczenie kosztów za energię pobraną z sieci w 2022 r.


Źródło: M. Rizvi

licznik wskazujacy

Rys. 8. Licznik wskazujący 7108 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci od 28 sierpnia 2017 do 9 czerwca 2023


Źródło: M. Rizvi

licznik energia

Rys. 9. Licznik pokazujący 29 461 kWh energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej od 28 sierpnia 2017 do 9 czerwca 2023


Źródło: M. Rizvi

podlicznik

Rys. 10. Podlicznik ze wskazaniem 2040 kWh energii elektrycznej pobranej przez pompę ciepła od 19 kwietnia 2021 do 9 czerwca 2023


Źródło: M. Rizvi

Rozliczenie za energię elektryczną zużytą i wyprodukowaną w roku 2022 obrazuje rys. 7. Rys. 8 informuje o łącznej ilości energii elektrycznej, w wysokości 7108 kWh, pobranej z sieci od 28 sierpnia 2017 do 9 czerwca 2023, czyli w całym okresie użytkowania budynku. Z kolei rys. 9 pokazuje wskazania licznika nt. łącznej ilości energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w tym okresie – w wysokości 29 461 kWh. O tym, ile energii zużywa pompa ciepła, informuje rys. 10 – w ciągu dwóch pełnych sezonów, od 19 kwietnia 2021 do 9 czerwca 2023, było to 2040 kWh, czyli ok. 1000 kWh rocznie.

Zestawienie kosztów zużytej energii z sieci oraz przychodów z energii wyprodukowanej w instalacji PV o mocy 9,76 kWp i oddanej do sieci ilustruje rys. 11. Rodzina od marca 2020 r. korzysta z samochodu elektrycznego i do marca 2023 roku przejechała nim łącznie 18 640 km. Do ładowania jego akumulatorów starała się korzystać w jak największym stopniu z własnej energii z instalacji PV. Rezultaty takiej eksploatacji są zachęcające, ale uzyskane wyniki wymagają szczegółowej analizy, tak aby można było obiektywnie wyodrębnić je z pozostałych kosztów spożytkowanej energii.

Edukacja, czyli jak nie popełniać błędów

Jak wspomniano, także sąsiedzi naszych inwestorów mieszkają w domach pasywnych wyposażonych w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz powietrzne pompy ciepła i instalacje PV. Gmina, sprzedając działki, celowo nie uzbroiła ich w sieć gazową i promowała budownictwo efektywne energetycznie, zrównoważony rozwój oraz korzystanie z OZE.

Doświadczenia wskazują, że o sukcesie decydują nawet drobne szczegóły, także na etapie użytkowania. Mogą one istotnie wpływać na koszty eksploatacyjne. A to na ich podstawie ocenia się poziom zadowolenia inwestorów i one są źródłem opinii o zastosowanych standardach i technologiach.

Spośród niedociągnięć eksploatacyjnych, jakie zostały zidentyfikowane i naprawione na opisywanym osiedlu, można wymienić m.in.:

1. Zastosowanie taniej taryfy nocnej dla pomp ciepła jako ich podstawowego zasilania. Na pierwszy rzut oka jest to rozsądna decyzja – pompa pracuje, gdy energia jest tania, spada jednak jej efektywność ze względu na niższe temperatury nocą, tym samym zużywa ona więcej energii, która jest przecież kumulowana w dużym zasobniku c.w.u. i w dużej pojemności cieplnej instalacji ogrzewania podłogowego.

2. Oddawanie energii z instalacji PV do sieci oraz odkupywanie z sieci o co najmniej 80% drożej, zamiast jej bezpośredniego kierowania z PV do pompy ciepła.

3. Brak optymalizacji godzin pracy pompy ciepła, magazynu i urządzeń. To, kiedy włączą się i wyłączą pompy ciepła oraz inne urządzenia, ma duże znaczenie. Warto analizować ich pracę, aby zoptymalizować i obniżyć zużycie energii. Przy optymalnym ustawieniu można zaoszczędzić wiele energii, nie pobierając jej z sieci, ale z własnej instalacji PV i magazynu. Liczniki dwukierunkowe pokazują to wyraźnie – można m.in. zaprogramować urządzenia do prania i zmywania oraz odkurzania, a nawet wieczorem do gotowania na kuchence indukcyjnej, używając własnej energii z magazynu. Nie obejdzie się bez zakupów energii, ale można je bardzo okroić.

4. Zmiany w użytkowaniu w zależności od tego, czy mieszkańcy pracują w domu, czy wychodzą do pracy. Kiedy przebywają w budynku, dobre efekty daje ręczne włączanie i wyłączanie urządzeń. Jeśli wychodzą do pracy, warto skorzystać z automatyki, zwłaszcza rolet, pralki i zmywarki, tak by zużywały one jak najwięcej własnej energii. Zimą rolety korzystniej zostawić podniesione przez cały dzień – dom „łapie” wtedy każdy promień słońca. Z kolei latem należy unikać przegrzania z powodu nieopuszczonych rolet. Najprościej użytkować dwa programy automatyki pracy rolet – letni i zimowy.

koszt dochod

Rys. 11. Roczne przychody z produkcji energii elektrycznej w instalacji PV o mocy 9,76 kWp i koszty energii pobranej z sieci w latach 2017–2022


Źródło: M. Rizvi

5. Dobre efekty daje praca pompy ciepła w funkcji przygotowania c.w.u. w godzinach największego nasłoneczniania instalacji PV i wysokiej dobowej temperatury zewnętrznej, czyli w okresach maksymalnego i efektywnego korzystania z własnej energii.

Inwestor ma też ciekawe spostrzeżenia praktyczne, warte uwagi przed rozpoczęciem inwestycji:

1. Kredyt należy wziąć w banku, w którym rozumieją, że inwestycja w efektywność zwiększa zdolność kredytową i pewność spłaty – bo eksploatacja jest tania i wystarczy na spłatę nawet nieco wyższych rat niż w technologii budowy wymaganej przepisami.

2. Izolacje pod ogrzewaniem podłogowym – warto przeanalizować, czy wybrać XPS, czy szkło piankowe; ten drugi wariant jest droższy, ale ma wiele zalet.

3. Okna na południe – oprócz dużych okien warto zastosować także przeszklone drzwi (jak na balkon), bo to bardziej praktyczne rozwiązanie.

4. Staranność wykonania jest bardzo ważna, a test szczelności powietrznej Blower Door obnaża błędy, które trzeba później naprawiać.

5. Pralnia zlokalizowana na górze – szkoda powierzchni na dole, a najwygodniej jest, gdy pralnia znajduje się blisko sypialni i pokojów dziecięcych, bo nie trzeba nosić koszy z bielizną po schodach.

6. Aplikacje dla Smart Home pozwalają zlokalizować pożeraczy energii i unieszkodliwiać ich – warto z nich korzystać. Czasem bardziej się opłaca sterować urządzeniami „ręcznie” i zdalnie za pomocą smartfona – jak w opisywanym powyżej przykładzie powietrznych pomp ciepła, aby wydajnie pracowały w ciągu dnia, gdy mają najwyższą efektywność i często także trochę energii z własnej instalacji PV.

Literatura

1. Blog „Autark mit Passivhaus” – więcej informacji nt. opisywanej inwestycji, https://autarkmitpassivhaus.blogspot.com/

2. „Domy pasywne, OZE i auta elektryczne” – grupa na Facebooku, https://www.facebook.com/groups/379613832410928/

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Dominik Dominik, 24.07.2023r., 13:29:27 Zastanawiam się, czy inwestować np w taki zestaw solarny do grzania wody użytkowej 8 paneli 3 2kw gw81 ? Szczegółnie gdy ostatnio pojawiły się pogłoski o krótszej żywotności paneli? Zna ktoś wiarygodne źródło, żeby sprawdzić takie pogłoski albo badania?

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Aplikacje mobilne dla instalatorów

Aplikacje mobilne dla instalatorów Aplikacje mobilne dla instalatorów

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne...

Smartfony oraz tablety początkowo uznawane były za gadżety, jednak z czasem dzięki pojawieniu się nowych aplikacji stały się również narzędziem pracy. Instalatorzy, którzy posiadają urządzenia mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS, mogą otrzymać dostęp do wielu funkcji, które usprawnią prace serwisowe lub pomogą dobrać urządzenie na placu budowy.

Redakcja RI Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zawory i regulatory do instalacji c.o. Zawory i regulatory do instalacji c.o.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

Zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń i niskich kosztów eksploatacyjnych wymaga hydraulicznego równoważenia instalacji oraz zastosowania regulatorów.

dr inż. Dorota Anna Krawczyk, dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚStan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich...

Rozkład zużycia energii w sektorze budowlanym pomiędzy systemy grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie i urządzenia elektryczne zależy od warunków klimatycznych, w jakich dany obiekt się znajduje, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych. W Polsce ok. 70% zużycia energii wiąże się z ogrzewaniem budynków [2] – w Wielkiej Brytanii ok. 58–60% [3, 4]. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w krajach o ciepłym klimacie,...

mgr inż. Konrad Rodacki, mgr inż. Małgorzata Mieszczak Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej...

Przy badaniu efektywności energetycznej i komfortu nowoczesnych budynków pasywnych lub energooszczędnych uwaga skupiana jest głównie na aspektach związanych z parametrami przegród budowlanych, nawiewno-wywiewnej instalacji wentylacji czy ogrzewania budynku. Elementy te projektowane są na ogół przez specjalistów z danej dziedziny inżynierii (architektura, konstrukcja, inżynieria sanitarna, ogrzewnictwo) i traktowane osobno. Jednak jedynie całościowe analizowanie wszystkich elementów zintegrowanych...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Izabela Łukaszuk Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu...

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Koniec rur przy grzejniku

Koniec rur przy grzejniku Koniec rur przy grzejniku

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

Nowy grzejnik aluminiowy G500 F/D wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z tym trendem. Dzięki nowemu sposobowi przyłączenia, doprowadzające wodę rury pozostają niewidoczne.

kr Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w nowym wydaniu

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii...

Efektywność energetyczna jest pojęciem coraz częściej używanym nie tylko przez specjalistów – zwracają na nią uwagę także inwestorzy i klienci końcowi. Stale zwiększane wymagania dotyczące zużycia energii motywują producentów do wytwarzania coraz lepszych, sprawniejszych urządzeń.

mgr inż. Hubert Denda, prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, dr inż. Michał Ryms Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody Określanie konwekcyjnych strat ciepła z pionowych powierzchni budynków za pomocą nowej metody

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta...

Kamery termowizyjne mogą znaleźć nowe zastosowanie w ocenie budynków. Dotychczas stosowano je do jakościowej kontroli strat ciepła – nowa metoda umożliwia dodatkowe pomiary ilości tych strat. Metoda ta jest prosta, szybka i nie wymaga kosztownych pomiarów. Po ustaleniu się równowagi temperaturowej, co zajmuje kilkanaście minut, oraz wykonaniu i przetworzeniu termogramu uzyskujemy dane badanego obszaru bez konieczności czasochłonnego próbkowania tradycyjnymi miernikami temperatury.

dr inż. Andrzej Górecki Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność Instalacje ogrzewcze – przepisy, trwałość, odpowiedzialność

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować...

Zagadnienia trwałości i sprawności instalacji ogrzewczych były przedmiotem wielu artykułów. Jednak większość instalacji c.o. (oraz innych układów zamkniętych) wciąż nie spełnia wymagań, które powinny zagwarantować im 50-letnią trwałość oraz komfort użytkowania pomieszczeń, a także prawidłowe rozliczanie kosztów ogrzewania.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

REGULUS-system Wójcik s.j. Hybrydowa dystrybucja ciepła

Hybrydowa dystrybucja ciepła Hybrydowa dystrybucja ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu...

Nowoczesne systemy grzewcze muszą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie komfortu cieplnego. Do ogrzania współczesnych domów wystarczy mała ilość energii cieplnej, bowiem przez większą część doby i sezonu grzewczego w ciepłym, dobrze akumulującym domu, instalacja nie musi grzać w ogóle – zatem instalacja oparta jedynie na samej "podłogówce" nie sprawdzi się.

Waldemar Joniec Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o.

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania...

Wytwarzanie ciepła i jego dystrybucja są drogie, towarzyszy im zatem stale poszukiwanie możliwych oszczędności. W wielu wypadkach potencjał oszczędności jest wciąż spory, wymaga to jednak dokładnego opomiarowania i rozpoznania funkcjonowania sieci i instalacji oraz ich stałego monitorowania. Systemy zdalnego odczytu i sterowanie pracą sieci wprowadzane jest w wielu miastach. Końcowy efekt ma być wynikiem synergii najnowszych osiągnięć technologii, automatyki, informatyki i telekomunikacji do sterowania...

Redakcja RI Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o. i chłodniczej

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

Projektowanie instalacji c.o. nie kończy się na doborze źródła ciepła i grzejników czy przewodów chłodniczych. Gwarancją prawidłowej pracy instalacji jest jej zrównoważenie hydrauliczne.

dr inż. Tomasz Cholewa, dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL, mgr inż. Rafał Anasiewicz Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych Sprawność i koszty eksploatacyjne wybranych systemów c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe....

Wśród badanych budynków wielorodzinnych najniższe koszty ciepła niezbędnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej generują obiekty wyposażone w wymiennikownię i dodatkowo w węzły mieszkaniowe. Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych można znacznie ograniczyć straty ciepła na przesyle czynnika od źródła ciepła do mieszkań.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku Ocena sposobu rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym na podstawie indywidualnego rachunku

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Na podstawie indywidualnego rachunku za dostarczoną energię cieplną można dokonać oceny poprawności obliczenia zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i tym samym weryfikacji naliczonych opłat.

Kazimierz Zakrzewski Miedź czy tworzywo?

Miedź czy tworzywo? Miedź czy tworzywo?

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych...

Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów miedzianych są bezapelacyjne.

dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie...

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.

REGULUS-system Wójcik s.j. Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system Zmodernizowana instalacja grzewcza z grzejnikami REGULUS-system

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne...

Zasadniczym elementem modernizacji domu jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację. W tym celu należy ocieplić budynek, wymienić stolarkę okienną, zmniejszyć straty wentylacyjne i zlikwidować mostki cieplne. Po remoncie należy ponownie dobrać grzejniki, ich moc powinna być dostosowana do nowych potrzeb grzewczych, które trzeba dokładnie wyliczyć. Unikniemy w ten sposób przewymiarowania źródła ciepła, które wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami zakupu instalacji, ale też...

REGULUS-system Wójcik s.j. Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

Bardzo cienkie grzejniki Inspiro Bardzo cienkie grzejniki Inspiro

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne...

• bardzo cienkie grzejniki – tylko 65 mm • wersja INSPIRO z konwekcją naturalną – wysokość: 300 mm • wersja INSPIRO E-VENT z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – wysokość: 400 mm • wszystkie dostępne kolory wg palety RAL w tej samej cenie

Damian Żabicki Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne i równoważące Zawory regulacyjne i równoważące

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast...

Zawory regulacyjne (CV – Control Valves) i zawory równoważące (BV – Balancing Valves) znajdują zastosowanie w instalacjach c.o. i chłodniczych. Te pierwsze zapewniają poprawną regulację temperatury, natomiast zawory równoważące odpowiadają za właściwe równoważenie instalacji.

inż. Michał Jarosiński, Michał Zarębski Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016 Zużycie mediów w domach studenckich Politechniki Warszawskiej w latach 2014–2016

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak...

Wymagania dla nowych budynków są coraz wyższe i popularność zyskują obiekty nisko-, zero-, a nawet plusenergetyczne. Często jednak zapomina się o takich szczególnych budynkach zamieszkania zbiorowego jak domy studenckie, gdzie zużycie mediów czasem kilkukrotnie przekracza akceptowalne wielkości. Studenci Politechniki Warszawskiej przyjrzeli się bliżej poziomowi energii pochłanianej przez „akademiki”, mającemu zasadniczy wpływ na koszty ich eksploatacji. Wnioski z audytu mogą stanowić ważne przesłanki...

Redakcja RI Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Dlaczego warto stosować zawory równoważące? Dlaczego warto stosować zawory równoważące?

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Zawory równoważące mają na celu hydrauliczne równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych, co zapewnienia komfort wewnątrz pomieszczeń i pomaga obniżyć koszty eksploatacyjne instalacji.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe – takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki – sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

mgr inż. Elżbieta Niemierka, mgr inż. Kamila Kozłowska, dr inż. Piotr Jadwiszczak Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła Numeryczna analiza CFD gruntowych rurowych wymienników ciepła

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza...

Zastosowanie gruntowych rurowych wymienników ciepła (GRWC) ogranicza zapotrzebowanie budynków na konwencjonalne ciepło i chłód oraz poprawia warunki pracy urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Wariantowa analiza parametrów GRWC jest podstawą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oraz uzyskania zakładanych na etapie projektowania efektów, szczególnie w wypadku dużych i złożonych wymienników gruntowych. Modelowanie CFD dostarcza dużo dokładniejszych danych i informacji wspomagających inżyniera niż metody...

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.