RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Pompy ciepła w przemyśle, produkcji i ciepłownictwie

Nowa siedziba Wien Kanal wyznacza wiele standardów w zakresie wytwarzania i optymalizacji energii
Źródło: ©Wien Kanal
 

Nowa siedziba Wien Kanal wyznacza wiele standardów w zakresie wytwarzania i optymalizacji energii


Źródło: ©Wien Kanal


 

Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują, że pompy ciepła wykorzystujące ciepło odpadowe mogą odegrać istotną rolę nie tylko w ciepłownictwie, ale także w przemyśle i produkcji. Potencjał możliwego do pozyskania ciepła odpadowego rośnie wraz z rozwojem technologii wysokotemperaturowych pomp ciepła i praktycznego zastosowania urządzeń o dużych mocach.

W artykule:

• Duże pompy ciepła w Szwajcarii

• Niemieckie pompy ciepła w przemyśle

• Pompy ciepła w szwajcarskiej winiarni

• Ciepło ze ścieków w Austrii

• Ciepło odpadowe z wiedeńskiej elektrowni

• Austriacki biurowiec ogrzewany i chłodzony energią ze ścieków

• Duńskie ciepłownictwo z pompami ciepła

• Pompy ciepła jako uzupełnienie komunalnych sieci ciepłowniczych 

Mianem wysokotemperaturowych pomp ciepła określamy urządzenia, które mogą wytwarzać wodę grzewczą i użytkową o wysokiej temperaturze, jak również pompy mogące korzystać z wysokotemperaturowych dolnych źródeł ciepła. Dostępnych jest wiele wariantów pomp ciepła w zależności od ich zastosowania, technologia ta wymaga bowiem konstruowania i doboru urządzenia dopasowanego do danych warunków (nie może być mowy o dużym zapasie mocy, jak np. przy urządzeniach gazowych). Przykładowo wysokotemperaturowe przemysłowe pompy ciepła o wydajności kilku i kilkudziesięciu megawatów, które wytwarzają gorącą wodę powyżej 100°C z ciepła odpadowego, korzystają ze specjalnych sprężarek oraz cyklicznych, wielostopniowych procesów z zastosowaniem różnych czynników chłodniczych. Z kolei do ogrzewania budynków, w których nie można (z różnych względów) zastosować niskiego zasilania instalacji c.o., wystarczą mniej złożone układy o wydajności kilku kilowatów, zapewniające temperatury w zakresie 70–80°C.

Gdzie kupić pompę ciepła i urządzenia do jej instalacji? Nowy e-sklep dla instalatorów >>

Pompy o dużych mocach stosuje się głównie do zasilania w ciepło i chłód dużych obiektów oraz do wspomagania sieci ciepłowniczej. Ich szybkiej popularyzacji w Polsce nie sprzyjały m.in. plany przekształceń ciepłownictwa systemowego, które zakładały etap przejściowy z dużym udziałem gazu ziemnego, a następnie wodoru. Po ograniczeniu w 2021 roku dostaw gazu z Rosji do krajów UE z powodów politycznych, a następnie po napaści Rosji na Ukrainę i embargu Unii plany dotyczące udziału gazu zmiennego w transformacji energetyki i ciepłownictwa zmienianie są na rzecz przyspieszenia udziału OZE i elektryfikacji ogrzewania. Obecna sytuacja spowoduje także zwiększenie wykorzystania pomp ciepła w procesach produkcyjnych, które tradycyjnie opierały się na parze. Potencjał oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 przez pompy ciepła w zastosowaniach wielkoskalowych był w dużej mierze niewykorzystany. W celu popularyzacji wykorzystania dużych pomp ciepła EHPA opracowała poradnik „Pompy ciepła dużej mocy”, dostępny także w języku polskim na stronie PORT PC (https://portpc.pl/poradniki/).

Wiele krajów UE prowadzi ponadto programy popularyzacji wielkoskalowych i wysokotemperaturowych pomp ciepła. W każdym procesie produkcyjnym wytwarzane jest ciepło odpadowe, często uwalniane do środowiska w postaci ciepłego powietrza lub ciepłej wody. Ciepło to może być tanim źródłem energii dla dużych pomp ciepła w procesach produkcyjnych oraz w gospodarce komunalnej.

Duże pompy ciepła w Szwajcarii

Przykładem wsparcia rozwoju technologii dużych pomp ciepła są m.in. programy realizowane w Szwajcarii [1, 2]. Program dofinasowania inwestycji w pompy ciepła do produkcji ciepła technologicznego opiera się na tym, że w szwajcarskich przedsiębiorstwach przemysłowych ponad 50% energii wykorzystywane jest w procesach przygotowania ciepła lub chłodu. Duża część ciepła jest nadal wytwarzana z paliw kopalnych. Program transformacji energetyki i gospodarki wymaga, aby przedsiębiorstwa przemysłowe optymalizowały procesy pod względem energetycznym i konsekwentnie wykorzystywały ciepło odpadowe, a pozostała część zapotrzebowania na energię musi być pokryta z odnawialnych źródeł energii. Wyzwaniem w przemyśle są wysokie temperatury i zapotrzebowanie na ich różne poziomy.

Szwajcarski Federalny Urząd Energii jest zdania, że potencjał wykorzystania pomp ciepła w obszarze ciepła technologicznego jest bardzo wysoki, technologia ta nie cieszy się jednak należytą uwagą projektantów, inwestorów i eksploatatorów. Uruchomiono specjalny program SwissEnergy dotyczący popularyzacji zastosowania pomp ciepła w produkcji przemysłowej. W programie dofinansowania zakłada się, że temperatura zasilania pompy ciepła musi być wyższa niż 65°C, zwrot z inwestycji z dotacją powinien wynieść maks. 4 lata, a inwestycja służy zwiększaniu efektywności energetycznej. Priorytetowo traktowane są projekty z instalacjami wykorzystującymi naturalne czynniki chłodnicze i o niskim GWP. Projekty pilotażowe i demonstracyjne nie są brane pod uwagę [1].

Niemieckie pompy ciepła w przemyśle

Fraunhofer ISE prowadzi od kilku lat badania nad zastosowaniem wysokotemperaturowych pomp ciepła. Niemcy uważają ten kierunek za bardzo ważny, gdyż ok. 20% zapotrzebowania na energię końcową w tym kraju jest wykorzystywane na potrzeby ciepła technologicznego, a duża jego część wymaga temperatur poniżej 150°C. W przypadku tradycyjnych rozwiązań większość takiego ciepła wytwarzana jest ze spalania paliw kopalnych, a mogłaby być praktycznie bezemisyjna, czyli z ciepła odpadowego i odnawialnej energii elektrycznej. Specjaliści podkreślają, że wielkoskalowe pompy ciepła zasilane energią elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych stanowią również obiecującą alternatywę dla dekarbonizacji sieci ciepłowniczych. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu zapowiedzi rezygnacji krajów UE z importu rosyjskiego gazu.

Ciekawy program dotyczący dużych pomp ciepła w sieciach ciepłowniczych koordynuje Axel Oliva z Fraunhofer ISE [3]. Program ten uruchomiono w 2021 roku, a potrwa do marca 2026. 

winiarnia

Winiarnia GVS Schachenmann AG

Finansuje go Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, a w jego ramach współpracują firmy ciepłownicze i uczelnie. Do 2026 roku duże pompy ciepła zostaną zintegrowane z istniejącymi systemami ciepłowniczymi w pięciu lokalizacjach. Oprócz pozyskania wiedzy technicznej, eksperci chcą przeanalizować, jak dostosować ramowe warunki prawne i ekonomiczne, by móc wprowadzić wielkoskalowe pompy ciepła na niemiecki rynek ciepłowniczy. Prace we Fraunhofer ISE skupiają się na analizie koncepcyjnej i metrologicznej dużych systemów pomp ciepła z ich indywidualną integracją na miejscu. Poszukuje się optymalnego sposobu zintegrowania dużych pomp ciepła z niemieckim systemem energetycznym oraz jak najbardziej ekonomicznej eksploatacji takich instalacji. Ważne jest też jak najlepsze wykorzystanie zmiennej produkcji i dużego potencjału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Sami Niemcy przyznają, że brakuje im doświadczenia w finansowaniu i eksploatacji takich systemów w ciepłownictwie, a także w optymalnej integracji z siecią energetyczną, tak aby uzyskać obopólną korzyść ekonomiczną i energetyczną.

Pierwsze instalacje powstają przy elektrowniach i elektrociepłowniach w Berlinie, Stuttgarcie, Mannheim i Rosenheim. Są to instalacje o mocy od 1 do 22 MW, zlokalizowane na północy i południu kraju, z różnymi możliwościami korzystania z energii elektrycznej ze źródeł odnawianych. Niejednolite są również wymagania ze strony regionalnych sieci ciepłowniczych, inna jest także struktura odbiorców ciepła – od budownictwa mieszkaniowego po odbiorców przemysłowych. Wyniki tego programu mają być później wykorzystywane w całych Niemczech.

Pompy ciepła w szwajcarskiej winiarni

Winiarnia GVS [4, 5] wykorzystuje ciepło odpadowe z produkcji wina do zasilania wysokotemperaturowej pompy ciepła wytwarzającej gorącą wodę o temperaturze 85°C. Podgrzaną wodę wykorzystuje się do codziennego czyszczenia rozlewni. Inwestycja w wysokotemperaturową pompę ciepła zwróci się w ciągu czterech lat, a emisja CO2 zakładu spadła o 30%.

Win wysokiej jakości nie produkuje się już tylko w małych wytwórniach – większe, renomowane winnice w Szwajcarii wytwarzają ten trunek w ramach kontrolowanych procesów przemysłowych. Firma GVS Schachenmann AG tłoczy rocznie od 700 do 800 ton winogron dla 160 winnic z regionu Schaffhauser Blauburgunderland. Każdego roku GVS rozlewa wino do ponad 1 mln butelek z własnych i współpracujących piwnic.

Aby zapewnić idealne warunki higieniczne, rozlewnia jest codziennie płukana i dezynfekowana gorącą wodą o temperaturze 85°C. Czyszczenie beczek (fot. 1) i zbiorników na wino także wymaga dużej ilości ciepłej wody, a z drugiej strony piwnice i kadzie fermentacyjne muszą być stale chłodzone. W związku z tym nowoczesna produkcja wina wymaga dużej ilości odnawialnej energii do różnych procesów ogrzewania i chłodzenia. Ciepło odpadowe z agregatów chłodniczych jest wykorzystywane jako źródło ciepła dla pomp ciepła. Zainstalowana wysokotemperaturowa pompa ciepła znacznie zmniejsza emisję CO2 i podgrzewa wodę służącą do czyszczenia rozlewni.

Pompa ciepła wykorzystuje ciepłą wodę o temperaturze 38°C z agregatów chłodniczych i dostarcza ciepło o temperaturze od 80 do 95°C do instalacji ciepłej wody. Nawet jeśli moc grzewcza pompy ciepła jest stosunkowo niewielka przy 63 kW, to dzięki długiemu czasowi pracy pokrywa ona ok. 1/3 całego zapotrzebowania na ciepło w firmie.

Do optymalizacji wykorzystania energii zastosowano dodatkowe środki operacyjne. Wcześniej w instalacji utrzymywano stale wodę o temperaturze blisko 100°C, natomiast obecnie parametr ten dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Instalacja utrzymuje temperaturę maks. 85°C do codziennej sterylizacji maszyn napełniających oraz do czyszczenia zbiorników na wino. Przez resztę doby jest ona obniżana do 60°C, co zupełnie wystarcza do pełnej ochrony pozostałych procesów w przedsiębiorstwie. Koszt tej inwestycji wyniósł 120 tys. franków i zwróci się po czterech latach.

schemat pompy

Schemat ideowy inwestycji w technologię odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w Wiedniu


Źródło: Wien Energie

Ciepło ze ścieków w Austrii

Wiedeń stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. W dążeniu tym ważne jest ogrzewanie, dlatego stale rośnie znaczenie sieci ciepłowniczych – w 2040 roku mają one pokryć 56% zapotrzebowania miasta na ciepło. Ma to być energia bezemisyjna i odnawialna, co wymaga innowacyjnego podejścia i nowych technologii. Będzie ona pozyskiwana m.in. z geotermii i z ciepła odpadowego ze ścieków.

widok instalacji i pomp

Widok instalacji i pomp ciepła o łącznej mocy 27 MW


Źródło: Wien Energie

Firma Wien Energie buduje jedną z najpotężniejszych wielkoskalowych instalacji pomp ciepła w Europie na terenie oczyszczalni ścieków w dzielnicy Simmering [6]. W połowie 2023 roku sześć dużych pomp ciepła o łącznej mocy 55 MW dostarczy do systemu ciepłowniczego energię dla 56 tys. gospodarstw domowych. Do 2027 roku moc dużych pomp ciepła ma wzrosnąć do 110 MW i dostarczą one ciepło 112 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja pozwoli zredukować emisję CO2 o 300 tys. ton rocznie. Pompy ciepła zasilane będą odnawialną energią elektryczną poprzez specjalnie zbudowaną linię energetyczną o długości ok. 1 km prowadzącą do pobliskiej elektrowni wodnej Freudenau na Dunaju.

Wien Energie wykorzysta oczyszczone ścieki wychodzące z głównej oczyszczalni ścieków do wytwarzania ciepła sieciowego, stosując najnowszą technologię. System schładza ścieki o ok. 6°C i ciepło to wykorzystuje jako dolne źródło dla pomp ciepła do wytwarzania ciepła o temperaturze powyżej 90°C. Władze miasta podkreślają, że energia do wytwarzania ciepła w tym procesie pochodzi w 100% z miejscowych źródeł odnawialnych – ze ścieków i elektrowni wodnej. Zatem 2/3 wolumenu wprowadzanego do sieci ciepła pochodzić będzie z energii odpadowej ze ścieków, a 1/3 z energii odnawialnej z elektrowni wodnej (całość będzie bezemisyjna).

Obecnie oczyszczone ścieki wpływają z oczyszczalni do Dunaju. Inwestycja ma kosztować 70 mln euro i jest współfinansowana z krajowych funduszy środowiskowych oraz ubiega się o dofinansowanie z UE. Budowę rozpoczęto w marcu 2022 roku, a pierwszy etap rozbudowy ma się zakończyć latem 2023 roku. Sama oczyszczalnia ścieków jest już także „zielona” energetycznie – wykorzystuje bowiem biogaz i instalację PV do produkcji energii elektrycznej na swoje potrzeby.

siedziba winer

Nowa siedziba Wien Kanal wyznacza wiele standardów w zakresie wytwarzania i optymalizacji energii


Źródło: ©Wien Kanal

Obecnie sieć ciepłownicza Wiednia liczy ponad 1300 kilometrów i zaopatruje 420 tys. gospodarstw domowych i 7600 dużych odbiorców. Połowa ciepła jest wytwarzana w elektrociepłowni (w tym odpadowe – patrz niżej), a druga połowa pochodzi ze spalania odpadów, przemysłowego ciepła odpadowego oraz biomasy. Obecnie niewielka część przypada na duże pompy ciepła, energię geotermalną i słoneczną energię cieplną – technologie te są stale rozwijane. Dzięki inwestycji w duże pompy ciepła odzyskujące ciepło ze ścieków udział OZE w sieci ciepłowniczej wzrośnie o prawie 14%. Do 2040 roku Wien Energie chce obsługiwać ciepłownictwo wyłącznie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Ciepło odpadowe z wiedeńskiej elektrowni

Pompa ciepła o mocy 27,2 MW pracuje w wiedeńskiej dzielnicy Simmering od 2019 roku (fot. 2), wykorzystując ciepło odpadowe z elektrowni i zaopatrując w ciepło ok. 25 tys. gospodarstw domowych w sposób przyjazny dla środowiska. W momencie uruchomienia system ten stanowił najpotężniejszą wielkoskalową pompę ciepła w Europie Środkowej.

W ramach modernizacji systemu energetycznego Wiedeń postanowił wykorzystać energię ciepłej wody pochodzącej z kompleksu elektrociepłowni, która dotychczas zrzucana była do pobliskiego Kanału Dunajskiego (obok głównego nurtu Dunaju). Budowę instalacji rozpoczęto w 2017 roku, a pompa zaczęła pracować w marcu 2019. Koszt inwestycji wyniósł 15 mln euro. Instalacja składa się z dwóch identycznych pomp ciepła, każda z niezależnym obiegiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy pochłania ciepło z wody zrzucanej z elektrociepłowni przez wymiennik ciepła i jest sprężany przez sprężarkę zasilaną energią elektryczną. Następnie czynnik chłodniczy jest rozprężany, a uzyskane ciepło odpadowe przekazywane do wody ciepłowniczej. 

wymienniki

Wymienniki w kanale – ciepło trafia zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia


Źródło: ©Wien Kanal

Instalacja może podnieść temperaturę z 6 do 95°C. Ciepło odpadowe w zrzucanych wodach ma temperaturę od 10 do 20°C, ale system został tak przemyślany, że w razie potrzeby można też czerpać ciepło z wody Kanału Dunajskiego (szerzej o tej realizacji pisaliśmy w RI 1–2/2020).

Austriacki biurowiec ogrzewany i chłodzony energią ze ścieków

Siedziba Wien Kanal w 23. dzielnicy jest w całości ogrzewana i chłodzona energią odnawialną [8]. Budynek oddano do użytku na początku 2022 roku.

Ścieki pomagają ogrzewać i schładzać ponad 8000 m2 w budynku biurowym, w którym pracuje 240 osób. W kanale ściekowym zainstalowano łącznie 185 m nieckowego wymiennika ciepła firmy Ramber, który jest dolnym źródłem dla elektrycznych pomp ciepła. Ich pobór mocy elektrycznej w trybie ogrzewania wynosi 102 kW, a w trybie chłodzenia 98 kW. Wydajność grzewcza w trybie ogrzewania to 700 kW, a w trybie chłodzenia 600 kW. Pompy uzyskują zatem bardzo wysoką wydajność. Jest to możliwe dlatego, że ścieki w wiedeńskiej sieci kanalizacyjnej mają średnią roczną temperaturę 16°C, a zimą wartość ta nie spada poniżej 11°C. Temperatura dolnego źródła jest zatem znacznie wyższa niż w przypadku wód gruntowych, tym samym uzysk energii jest również dużo wyższy. Biurowiec (fot. 3) ma dobrze ocieplone ściany, zielony dach, automatycznie sterowane żaluzje przeciwsłoneczne i oczywiście automatykę. Na sąsiednim budynku warsztatowym znajduje się też instalacja PV, która wytwarza rocznie 150 tys. kWh energii elektrycznej – tyle, ile zużywa ok. 40 dwuosobowych gospodarstw domowych.

Obecnie w Wiedniu największe wyzwanie stanowi ciepłownictwo – wymaga ono największych inwestycji, aby osiągnąć cele dekarbonizacji. Z mieszkań i domów mają zostać wycofane kotły gazowe. Do 2040 roku 56% zapotrzebowania miasta na ciepło ma być pokrywane przez ciepłownictwo, reszta głównie przez pompy ciepła. System ciepłowniczy będzie czerpać ok. 50% energii z geotermii i wielkoskalowych pomp ciepła. Udział ciepła z elektrociepłowni zmniejszy się znacznie, z obecnych 52% do 13% w 2040 roku. Projekt zakładał, że od 2030 roku gaz ziemny będzie zastępowany tzw. zielonym gazem, czyli biometanem, wodorem produkowanym z biomasy, odpadów lub z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Znaczną część zapotrzebowania na ciepło pokryją spalarnie odpadów (z technologiami wychwytania CO2) oraz ciepło odpadowe z przemysłu. Temperatury zasilania w sieci będą stopniowo obniżane w celu redukcji strat i efektywnej współpracy z różnymi źródłami niskotemperaturowymi.

Pomimo że działania dekarbonizacyjne doprowadzą do znacznego wzrostu zapotrzebowania Wiednia na energię elektryczną do 2040 roku, w wyniku działań termomodernizacyjnych zapotrzebowanie na ciepło spadnie o 18% (pomimo wzrostu liczby ludności). Niemniej w związku z elektryfikacją sektora mobilności i ciepłownictwa zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie w przyszłości wzrastać i to na rozwój jej produkcji z OZE miasto już wydaje najwięcej środków.

Agresja Rosji na Ukrainę i wcześniejsze ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu skłoniły Wiedeń do przyspieszenia poszukiwania alternatyw dla gazu zmiennego. Miasto chce skorzystać m.in. z doświadczeń Monachium, które ma już sześć ciepłowni geotermalnych, a planowane jest kolejne 12, w których ciepło miejskie jest wytwarzane za pomocą wody geotermalnej z głębokości 2000–3000 m. 12 monachijskich ujęć wody geotermalnej dostarcza ciepło dla ok. 80 tys. mieszkańców. Do 2040 roku bawarska metropolia chce wytwarzać ciepło sieciowe wyłącznie z energii geotermalnej, a obecnie 75% gospodarstw domowych ogrzewanych jest kotłami gazowymi – w Wiedniu kotły gazowe ogrzewają ok. 50% gospodarstw. Zawarto już porozumienie o współpracy obu miast, a Wiedeń chce się podzielić z Monachium także swoimi doświadczeniami z zakresu transportu publicznego i cyfryzacji.

Duńskie ciepłownictwo z pompami ciepła

Dania jest przykładem kraju, w którym spółki ciepłownicze postawiły w ostatnich latach na inwestycje w pompy ciepła. Często stosowaną technologią są tu pompy ciepła wykorzystujące CO2 jako czynnik chłodniczy i korzystające z różnych dolnych źródeł – powietrza, wody morskiej lub ciepła odpadowego. Pompy ciepła stanowią główne urządzenie grzewcze (z dodatkowym kotłem jako urządzeniem rezerwowym) albo uzupełniają miejski system ogrzewania.

najwieksza pompa co2

Jedna z największych na świecie pomp na CO2 (moc grzewcza 50 MW), opracowana dla sieci ciepłowniczej w miejscowości Esbjerg (Dania), z wodą morską jako źródłem dolnym


Źródło: MAN Energy Solution

Coraz powszechniejsze stosowanie w Danii pomp ciepła na potrzeby ciepłownictwa jest ważnym elementem strategicznej elektryfikacji ogrzewania, związanej nie tylko z europejską dekarbonizacją, ale i krajowym planem eliminacji paliw kopalnych do 2050 r. Co ważne, energia elektryczna potrzebna do zasilania pomp ciepła również pochodzi z OZE – w tym celu wykorzystuje się przede wszystkim energię wiatru, do pozyskiwania której Dania ma bardzo dobre warunki. W niektórych lokalizacjach elektryfikacja ogrzewania komunalnego wspierana jest także przez energię słoneczną pozyskiwaną za pomocą lokalnie zamontowanych paneli fotowoltaicznych [9].

Bardzo ciekawe dla neutralnej klimatycznie sieci miejskiej jest rozwiązanie, które rozpocznie pracę w kwietniu 2023 roku w dużym mieście portowym Esbjerg, położonym nad Morzem Północnym. Wykorzystuje ono pompę ciepła na CO2 opracowaną przez szwajcarską firmę MAN Energy Solution, o mocy grzewczej 50 MW, określaną przez dostawcę jako największa pompa na CO2 na świecie. Dostarczy ona 235 tys. MWh ciepła rocznie dla blisko 100 tys. mieszkańców (25 tys. gospodarstw domowych) w miejscowościach Esbjerg, Varde i Nordby. Pompa ciepła będzie współpracować z kotłem grzewczym na zrębki drzewne (60 MW). Oba urządzenia zastąpią kotłownię węglową, która do tej pory dostarczała ok. 500 tys. z miliona MWh rocznie zapewnianych przez komunalną spółkę DIN Forsyning.

Położenie Esbjerg nad brzegiem morza umożliwia skuteczne wykorzystanie dwóch rodzajów energii odnawialnej. Woda morska o średniej temperaturze nie niższej niż 4°C stanowi dolne źródło dla pompy ciepła, natomiast lokalna nadbrzeżna farma wiatrowa zapewnia dostawę odnawialnej energii elektrycznej zasilającej pompę ciepła.

Pompy ciepła z CO2 jako czynnikiem chłodniczym sprawdzają się także w obsłudze mniejszych sieci. Spółka ciepłownicza AffaldVarme od kwietnia 2021 r. korzysta z pompy ciepła o mocy 600 kW z wodą morską jako źródłem dolnym. Woda na ten cel, o temperaturze 7,7°C, pobierana jest z głębokości 4–5 m w stoczni w Aarhus. Urządzenie – debiutancki produkt młodej duńskiej firmy Fenagy specjalizującej się w tego typu rozwiązaniach i mającej korzenie w chłodnictwie na CO2 – umożliwia dostarczanie ciepła sieciowego do 1000 domów.

Pompy ciepła wykorzystujące CO2 stosowane są na potrzeby ciepłownictwa także jako rozwiązanie powietrze/woda. Tego rodzaju urządzenie pracuje w miejscowości Saltum na północnym skraju Danii, zapewniając dostawę wody grzewczej o maksymalnej temperaturze 72°C dla 340 mieszkańców. Moc grzewcza urządzenia wynosi 1,2 MW przy temperaturze zewnętrznej 0°C, co pozwala na produkcję 8 tys. MWh ciepła rocznie, pokrywając ok. 80% zapotrzebowania odbiorców. Jak podkreślają dostawca rozwiązania firma Aalborg CSP i spółka ciepłownicza Saltum Fjernvarme, dzięki zastosowaniu pompy ciepła zmniejszono zależność od gazu ziemnego, ustabilizowano ceny energii dla odbiorcy końcowego i zmniejszono emisję CO2 o 1150 ton rocznie, tj. o ok. 70%.

W miejscowości Sonder Felding (środkowa Jutlandia, a więc bez możliwości skorzystania z wody morskiej jako źródła dolnego) dwie powietrzne pompy ciepła zastąpią dotychczasowe kotły na biomasę. Pompy mają całkowitą moc cieplną 3,3 MW przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 0°C i zapewnią dostawę ciepła sieciowego do 740 gospodarstw domowych. Rezerwowym źródłem ciepła pozostanie szczytowy kocioł olejowy o mocy 4 MW. Wartość tego zamówienia, na które złożyły się dwie pompy o mocy jednostkowej 1,65 MW, wyniosła 2 mln euro.

Pod koniec 2021 r. spółka ciepłownicza Solrød Fjernvarme rozpoczęła zasilanie 250 domów na przedmieściach południowej Kopenhagi (dzielnica Havdrup) wodą grzewczą przygotowaną przez pompę ciepła z czynnikiem chłodniczym CO2, dla której dolnym źródłem jest ciepło odpadowe pochodzące z produkcji biogazu powstałego w wyniku zgazowania biomasy w temperaturze 42°C. Urządzenie zastąpiło kocioł olejowy i zostało włączone w system ciepłowniczy, w skład którego oprócz źródła ciepła wchodzą panele słoneczne, zbiornik akumulacyjny na ciepłą wodę oraz zapasowy kocioł gazowy. Pompa ciepła o mocy grzewczej 1,2 MW przy temperaturze 1°C oparta jest na rozwiązaniu duńskiej firmy chłodniczej Advansor o nazwie SteelXL, w którym zastosowano m.in. sprężanie równoległe, silniki z magnesem trwałym oraz separator oleju o wysokiej efektywności. Wykorzystanie nowej pompy ciepła pozwoliło zredukować emisję gazów cieplarnianych o ok. 1200 ton rocznie, a także ograniczyć koszty produkcji energii – spółka ciepłownicza szacuje, że przy obecnych cenach gazu i ropy naftowej oszczędności wyniosły blisko 40% dotychczasowych rocznych kosztów. Podobne rozwiązania mają być wdrożone także w miejscowościach Rørvig (pompa ciepła o mocy grzewczej 1,5 MW dla 229 domów) oraz Fredriks (dwie pompy ciepła o mocy 1,5 MW każda, które będą pracować w układzie skojarzonym wytwarzania wody grzewczej i energii).

Pompy ciepła jako uzupełnienie komunalnych sieci ciepłowniczych

Zgodnie z art. 23 dyrektywy RED II w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [10], każde państwo członkowskie ma dążyć do zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie średnio o 1,3 punktu procentowego rocznie, poczynając od 2020 r. (średnia dla okresów 2021–2025 i 2026–2030). Jeśli nie wykorzystuje się ciepła i chłodu odpadowego w ciepłownictwie, udział ten może być zmniejszony do 1,1 pp rocznie [10].

pompa ciepla havdrup

Pompa ciepła opracowana dla sieci ciepłowniczej dzielnicy Havdrup, z ciepłem odpadowym z produkcji biogazu jako źródłem dolnym


Źródło: MAN Energy Solution

Aby przeczytać pełną wersję artykułu, należy się zalogować. wykupić prenumeratę i zalogować się.

Literatura

 1. https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/10091 (dostęp: 21.03.2022)
 2. https://www.energieschweiz.ch/stories/ (dostęp:21.03.2022)
 3. https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/reallabor-grosswaermepumpen.html (dostęp: 21.03.2022)
 4. https://www.energieschweiz.ch/stories/waermepumpe--lebensmittelindustrie/ (dostęp: 21.03.2022)
 5. https://gvs-weine.ch/weine.html (dostęp: 21.03.2022)
 6. https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/erdwaerme/fakten.html (dostęp: 21.03.2022)
 7. https://www.wienenergie.at/ueber-uns/meilensteine/2019-die-starkste-grosswarmepumpe-mitteleuropas/(dostęp: 21.03.2022)
 8. https://www.wien.gv.at/umwelt/kanal/abwasser--energiegewinnung.html (dostęp: 21.03.2022)
 9. Meyer Jens Peter, In Denmark, large heat pumps take DH market by storm, https://solarthermalworld.org/news/denmark-large-heat-pumps-take-dh-market-storm/(dostęp: 21.03.2022)
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowaniastosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. UE L 328/82 z 21.12.2018)
 11. ReUseHeat, https://www.reuseheat.eu/ (dostęp:21.03.2022)
 12. Forum Energii, Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce. Droga do czystego ciepła, Warszawa 2021
 13. Jastrzębski Paweł, Możliwości zastosowania pomp ciepła w systemach ciepłowniczych, referat na XVI Konferencję Techniczną IGCP, Warszawa 2019
 14. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (Monitor Polski 2021, poz. 264)
 15. https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/abwaerme/index.html (dostęp: 21.03.2022)
 16. Materiały firm: Advansor, Carrier, Daikin, Enerblue,Engie Refrigeration, Fenagy, MAN Energy

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

PORT PC Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in....

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności oraz zwiększaniu udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Instalacje z pompami ciepła – przykłady Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Redakcja RI Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, inż. Maciej Załuska, mgr inż. Rafał Tomaszewicz Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda Zastosowanie dodatkowych źródeł energii odnawialnej do współpracy z pompą ciepła solanka/woda

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania dodatkowych źródeł energii odnawialnej w układzie technologicznym pracy pompy ciepła typu solanka/woda, która zainstalowana jest w budynku jednorodzinnym. Pompa ciepła o zmierzonej średniej mocy grzewczej 9,53 kW i mocy chłodniczej 7,8 kW pracuje w układzie monowalentnym na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Waldemar Joniec Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych Pompy ciepła w obiektach zabytkowych, termomodernizowanych i nowoczesnych

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach...

Pompy ciepła znajdują zastosowanie w różnych obiektach do ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Stają się nieodzownym elementem instalacji hybrydowych w nowych, energooszczędnych budynkach oraz poddawanych termomodernizacji. Są też efektywne w instalacjach ogrzewczych remontowanych budynków, także zabytkowych. Tam, gdzie jest to możliwe, coraz częściej do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne. Wiele inwestycji nie wymaga już dotacji i stają się one atrakcyjne...

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy Wpływ warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego budynku na efektywność energetyczną pomp ciepła powietrze/woda z płynną regulacją mocy

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy...

Wiele pomp ciepła powietrze/woda wyposażanych jest obecnie w sprężarki z inwerterem. Ich zaletą jest możliwość dopasowania mocy urządzenia do chwilowych potrzeb grzewczych budynku. Przeprowadzenie analizy SCOP pompy ciepła regulowanej poprzez zmianę prędkości sprężarki przy użyciu inwertera częstotliwości wymaga pozyskania informacji na temat COP urządzenia w warunkach obciążenia częściowego, a te nie zawsze są łatwo dostępne.

Waldemar Joniec Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe Efektywna wymiana ciepła i chłodu – wymienniki płytowe

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub...

Aktualne wymagania dla instalacji i obiektów w zakresie efektywności energetycznej wymagają od projektantów stosowania wysokoefektywnych i energooszczędnych rozwiązań. Raz wprowadzona do instalacji lub obiektu energia nie może być marnowana – powinna być przekazywana prawie bez strat i odzyskiwana tam, gdzie to tylko możliwe. Rola wymienników w instalacjach stale rośnie, zwłaszcza że współczesne instalacje są zasilane z wielu źródeł i wymagają precyzyjnego transportu energii.

dr inż. Marcin Malicki Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy Przemysłowe i energetyczne zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej...

Możliwości zastosowania prostych technologii poprawy efektywności energetycznej wyczerpują się i wdrażane są bardziej zaawansowane rozwiązania. Szczególne miejsce w obszarze poprawy efektywności energetycznej zajmują źródła ciepła niskotemperaturowego traktowanego jako ciepło odpadowe. Implementacja technologii konwersji ciepła nieużytecznego i odpadowego na ciepło użyteczne może prowadzić do znacznego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jedną z takich technologii są absorpcyjne pompy ciepła.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na...

Niezawodna, bezawaryjna i ekonomiczna praca systemów zasilania c.o. i c.w.u. w dużych obiektach, do których energię dostarczają gruntowe pompy ciepła z wymiennikami pionowymi, wymaga przeprowadzenia na etapie projektu dokładnych obliczeń parametrów pracy dolnego źródła dla długiego okresu eksploatacji. W celu prawidłowego zaprojektowania dolnego źródła należy się szczegółowo zapoznać z charakterystyką gruntu i wykonać co najmniej jeden odwiert pilotażowy. Możliwe będzie dzięki temu wykonanie testu...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak, mgr inż. Bartosz Baranowski Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru pomp ciepła dla zaspokojenia potrzeb cieplnych w budynku jednorodzinnym

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie...

Przeprowadzona analiza wskazuje, że mimo iż nakłady inwestycyjne w przypadku instalacji z pompami ciepła przewyższają koszty budowy kotłowni na paliwa konwencjonalne, pompy ciepła mogą być korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem alternatywnym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej.

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła Jak powstaje etykieta energetyczna pompy ciepła

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi...

Efektywność energetyczna pomp ciepła zależy od bardzo wielu czynników. Choć teoretycznie dzięki zastosowaniu etykiet energetycznych porównanie poszczególnych urządzeń jest możliwe, w praktyce – z uwagi na brak ścisłych wytycznych odnośnie do przyjmowania punktu biwalentnego układu na potrzeby sporządzania etykiet – rozbieżności w wynikach mogą być bardzo duże. Dla zapewnienia korzystnej klasy energetycznej (równie wysokiej jak na etykiecie) niezbędna jest indywidualna analiza współpracy pompy ciepła...

inż. Krzysztof Piechurski, mgr inż. Ewelina Stefanowicz, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego Wykorzystanie ciepła odpadowego do zwiększenia efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda pracującej w warunkach klimatu górskiego

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno...

Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda jako jedynego źródła ciepła dla budynku zlokalizowanego w Polsce, przy zachowaniu pewnych standardów instalacyjnych, jest w pełni możliwe oraz korzystne zarówno energetycznie, jak i finansowo. Stosowanie takiego rozwiązania w lokalizacjach o obniżonym przebiegu temperatury zewnętrznej w ciągu roku – na przykład w terenie górskim – wymaga starannych obliczeń. Ponadto warto szukać możliwości pozyskiwania energii odpadowej, np. z powietrza wentylacyjnego.

Solar Naturalna Energia Sp. z o.o. Heliotherm – pompy ciepła i pasja

Heliotherm – pompy ciepła i pasja Heliotherm – pompy ciepła i pasja

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji...

Rozwój sektora sprężarkowych pomp ciepła skutkuje coraz bogatszą ofertą produktową. W natłoku urządzeń, producentów i dystrybutorów trudno dokonać optymalnego wyboru. Warto przyjrzeć się bliżej propozycji szczególnego producenta, tj. Heliotherm Wärmepumpen Ges.m.b.H.

mgr inż. Ewelina Stefanowicz, inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła Czynniki robocze dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę...

Głównym powodem stosowania glikolu propylenowego w pionowych sondach gruntowych jest obawa przed zamarzaniem dolnego źródła. Obecnie dostępne są już metody umożliwiające projektantom szczegółową analizę możliwości energetycznych gruntu. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu dużych obiektów o znacznym zapotrzebowaniu na energię grzewczą oraz chłodniczą. Zastosowanie nanofluidów lub wody jako czynnika roboczego pozwala na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji systemu, a w przypadku wody...

dr inż. Maciej Knapik Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody....

Współpraca pomp ciepła powietrze/woda z odnawialnymi źródłami energii wiatrowej i słonecznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody. Jednak konieczność spełnienia wymagań prawnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej przez nowe budynki nie zawsze idzie w parze z efektami ekonomicznymi, tj. z kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

REGULUS-system Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów? Jakie grzejniki do pomp ciepła i kondensatów?

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego...

W jakich godzinach i jak długo przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To jedno z istotnych pytań, które zadajemy sobie planując modernizację instalacji grzewczej. Zapewnienie komfortu cieplnego wymaga szczególnie elastycznego funkcjonowania instalacji grzewczej, zaczynając od produkcji ciepła przez jego magazynowanie (ewentualne), a kończąc na jego emisji.

Wybrane dla Ciebie

Jak połączyć pompę ciepła i gaz?

Jak połączyć pompę ciepła i gaz? Jak połączyć pompę ciepła i gaz?

Jak połączyć panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Jak połączyć panele fotowoltaiczne i pompy ciepła Jak połączyć panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają? Co to są moduły fotowoltaiczne i jak działają?

Jak zmniejszyć koszty energii i chronić środowisko

Jak zmniejszyć koszty energii i chronić środowisko Jak zmniejszyć koszty energii i chronić środowisko

Która ładowarka zadba o żywotność akumulatora?

Która ładowarka zadba o żywotność akumulatora? Która ładowarka zadba o żywotność akumulatora?

Zobacz, jakie pompy ciepła możesz ustrzelić w black week

Zobacz, jakie pompy ciepła możesz ustrzelić w black week Zobacz, jakie pompy ciepła możesz ustrzelić w black week

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. » Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. »

Jak oszczędzić na ogrzewaniu - od podstaw

Jak oszczędzić na ogrzewaniu - od podstaw Jak oszczędzić na ogrzewaniu - od podstaw

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca Pompa ciepła w nowym domu, czy to się opłaca

Najnowsze produkty i technologie

Euroterm Nowa linia zaworów kulowych Red F-Power od Ferro – trwałość i wydajność w każdych warunkach

Nowa linia zaworów kulowych Red F-Power od Ferro – trwałość i wydajność w każdych warunkach Nowa linia zaworów kulowych Red F-Power od Ferro – trwałość i wydajność w każdych warunkach

Firma Ferro wprowadziła na rynek nową serię zaworów kulowych w ramach marki Red, o nazwie F-Power. Nowa linia składa się z dziewiętnastu modeli w różnych rozmiarach. Ta seria stanowi doskonałą alternatywę...

Firma Ferro wprowadziła na rynek nową serię zaworów kulowych w ramach marki Red, o nazwie F-Power. Nowa linia składa się z dziewiętnastu modeli w różnych rozmiarach. Ta seria stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych zaworów dostępnych na polskim rynku. Dostępne są u autoryzowanego dystrybutora, sieci hurtowni Euroterm24.pl, co zapewnia łatwy dostęp do tej innowacyjnej serii zarówno dla profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych.

new-house.com.pl Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji Systemy rekuperacji ciepła w nowoczesnych domach: analiza zwrotu inwestycji

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone...

Rekuperacja jest innowacyjnym systemem wentylacji, który dodatkowo pozwala na odzysk energii cieplnej. Jego zastosowanie znacząco redukuje straty energetyczne budynku, a tym samym obniża koszty ponoszone na ogrzewanie. System tego typu składa się z kanałów, które odpowiadają za pobór zużytego powietrza z domu oraz wpuszczanie nowego. Od klasycznej instalacji wentylacyjnej różni się właśnie zintegrowanym układem odzysku energii cieplnej, dzięki czemu może zapewnić znaczące oszczędności na etapie eksploatacji...

Kanlux SA news Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody Kanlux TEAR Szynoprzewody Kanlux TEAR

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość...

Szynoprzewody wcześniej kojarzone były wyłącznie ze sklepami, biurami i innymi pomieszczeniami komercyjnymi, coraz częściej jednak goszczą w prywatnych domach i mieszkaniach. Ich główną zaletą jest możliwość tworzenia różnorodnych konfiguracji świetlnych, za pomocą ruchomych projektorów. Mamy możliwość umieszczenia kilku punktów świetlnych na jednej szynie, a co najważniejsze, w każdym momencie możemy zmienić położenie takiego pojedynczego projektora i oświetlić inną strefę w pomieszczeniu zgodnie...

Kanlux SA news Jakie lampy zainstalować w łazience?

Jakie lampy zainstalować w łazience? Jakie lampy zainstalować w łazience?

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu...

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu – tylko wtedy będą dla Ciebie bezpieczne i bezawaryjnie posłużą Ci przez długie lata. Kanlux przygotował ofertę opraw łazienkowych, która jest bardzo szeroka, dlatego jesteśmy pewni, że znajdziesz lampy, które będą odpowiadały Twoim potrzebom.

Kanlux SA news Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED Profesjonalne taśmy Kanlux NEON LED

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością....

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji.

Kanlux SA news Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie Plafoniera Kanlux IPER LED – wodoodporność i wstrząsoodporność na najwyższym poziomie

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Plafoniera Kanlux IPER LED ma szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000 h, wysoka skuteczność świetlna 120 lm/W – to tylko część z nich.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.