RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Praktyczne zalecenia dotyczące projektowania i montażu pomp ciepła

Przykładowy schemat hydrauliczny z poradnika PORT PC – instalacja z pompą ciepła oraz kilkoma obiegami grzewczymi i podgrzewania c.w.u. wraz z zasobnikiem buforowym podłączonym równolegle w systemie biwalentnym z kotłem gazowym lub olejowym. Źródło: PORT PC

Przykładowy schemat hydrauliczny z poradnika PORT PC – instalacja z pompą ciepła oraz kilkoma obiegami grzewczymi i podgrzewania c.w.u. wraz z zasobnikiem buforowym podłączonym równolegle w systemie biwalentnym z kotłem gazowym lub olejowym. Źródło: PORT PC

W artykule zebrano porady doradców technicznych czołowych marek oferujących pompy ciepła typu powietrze/woda skierowane do instalatorów przeprowadzających dobór i montaż tych urządzeń w nowych oraz remontowanych budynkach lub tylko w instalacjach, w których wymieniane jest lub uzupełniane źródło ciepła. Zalecają oni szczególną staranność i unikanie rutynowych działań oraz analogii z instalacjami zasilanymi kotłami. Polskim instalatorom zadanie ułatwia fakt, że mają oni do dyspozycji jedną z najlepszych na świecie baz wiedzy technicznej, zawartą w wytycznych i poradnikach PORT PC.

Zobacz także

Barbara Jurek (Specjalista ds. techniczno-handlowych Caleffi Poland), Calefii Poland Sp. z o.o. Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi Co warto wiedzieć o zaworze antyzamarzaniowym z serii 108 marki Caleffi

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła...

Wraz ze wzrastającą popularnością pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, dużym zainteresowaniem cieszy się również zawór antyzamarzaniowy Caleffi z serii 108. Jego zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

FRAPOL Sp. z o.o. Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME? Jak zaprojektować wydajny system grzewczy z pompą ciepła Frapol PRIME?

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne,...

PRIME – monoblokowa pompa ciepła na R290 – powstała w odpowiedzi na potrzeby projektantów, instalatorów i inwestorów, zmieniające się wraz z dynamiką rozwoju europejskiego rynku HVACR. To rozwiązanie perspektywiczne, zgodne z coraz bardziej restrykcyjnym prawem europejskim i energooszczędne. Temperatura zasilania na poziomie ponad 60°C umożliwia stabilną produkcję ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej w różnych warunkach otoczenia, a także współpracę z różnymi instalacjami grzewczymi....

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu Mikrotrigeneracja w Mirai Clinic na terenie zabytkowego obiektu

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora...

Panasonic, jako producent gazowych pomp ciepła, zainicjował i współtworzył nowatorski, unikatowy na skalę międzynarodową system mikrotrigeneracji, stworzony w odpowiedzi na wysokie wymagania inwestora dokonującego adaptacji zabytkowego budynku na nowoczesną, specjalistyczną klinikę medyczną. Powstało innowacyjne, ale przede wszystkim niezawodne, samowystarczalne i zrównoważone pod względem środowiskowym źródło energii elektrycznej, ciepła i chłodu, które w ciągu zaledwie kilku lat zacznie przynosić...

W artykule:

• Zapotrzebowanie na ciepło

Skutki przewymiarowania

Punkt biwalentny

Zasobniki c.w.u.

Grzejniki

Hydraulika

Hałas

Zapotrzebowanie na ciepło

Komfort może zapewnić tylko system grzewczy zaprojektowany z uwzględnieniem specyfiki budynku i potrzeb jego mieszkańców oraz użytkowników. Ważna jest wiedza na temat lokalizacji budynku, charakteru jego użytkowania, zapotrzebowania na ciepło, wentylacji, stanu izolacji termicznych (docieplenia) i stolarki okiennej, konstrukcji (bezwładność cieplna) i strat ciepła.

O ile w przypadku kotłów w praktyce sprawdzało się szacowanie na podstawie doświadczenia z innych realizacji lub przyjmowanie wartości średnich z zapasem bezpieczeństwa, w przypadku pomp ciepła zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i c.w.u. musi zostać policzone dokładnie. Do obliczenia zapotrzebowania na moc do przygotowania c.w.u. można przyjąć zasadę 250 W na jedną osobę. Jest to jednak założenie, które nie uwzględnia częstych kąpieli użytkowników, a jedynie korzystanie z prysznica.

Kolejnym ważnym aspektem jest wykorzystanie różnych taryf energii elektrycznej – tańszych i droższych w ciągu doby i tygodnia. Dąży się do tego, aby pompa pracowała w czasie obowiązywania tańszej taryfy. Z czasem, wraz z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grid), mogą zostać wprowadzone nowe, dynamiczne taryfy i wyłączenia pomp ciepła przez operatora sieci energetycznej w szczycie poboru energii. W krajach, gdzie dostępne są już takie rozwiązania, przyjmuje się, że budynek powinien zapewnić komfort cieplny przy sześciogodzinnym braku zasilania z sieci energetycznej w ciągu doby i przy najniższej temperaturze zewnętrznej dla danej lokalizacji – maks. trzy wyłączenia po 2 godz. Rozwiązaniem tego problemu są bufory i zasobniki ciepła, akumulacja ciepła w masie budynku, a zwłaszcza w masie instalacji ogrzewania podłogowego, oraz magazyny energii elektrycznej.

Skutki przewymiarowania

O ile w projektach nowych budynków podawane są niezbędne dane, w przypadku budynków istniejących trzeba określić faktyczne wartości parametrów, biorąc pod uwagę szereg aspektów. Praktycy podpowiadają, że wartości ze świadectwa energetycznego istniejącego budynku nie powinny być wykorzystywane do wymiarowania pompy ciepła. Bezpieczniejsze jest dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego. Należy unikać przyjmowania tzw. zapasu bezpieczeństwa – dobór zbyt dużej mocy pompy ciepła w eksploatacji przejawia się przeważnie taktowaniem, czyli krótkimi cyklami pracy oraz częstymi włączeniami i wyłączeniami. W efekcie praca urządzenia jest nieefektywna i bardzo szybko się ono zużywa. Z kolei mała moc powoduje pracę na maksymalnych parametrach wydajności i także nie sprzyja żywotności urządzenia.

Dobrą praktyką jest dokumentowanie przyjmowanych założeń i obliczeń oraz interpretacji, aby później, gdy pojawi się problem, można było przedstawić dane, na podstawie których przyjęto wybrane rozwiązanie. To także bardzo dobre zabezpieczenie dla instalatora, jeśli problem pojawi się po zmianie nawyków użytkowych mieszkańców i nastąpi np. wzrost kosztów za ogrzewanie. Staranna dokumentacja zapewnia przejrzystość w każdym momencie.

Punkt biwalentny

Wskazuje on minimalną temperaturę zewnętrzną, przy jakiej pompa ciepła jeszcze pracuje ekonomicznie. Prawidłowe określenie punktu biwalentnego jest podstawą w przypadku instalacji pomp ciepła powietrze/woda. Punkt biwalentny bardzo silnie wpływa na ekonomię pracy (koszty) i roczny współczynnik wydajności. Warto skorzystać w tym zakresie z pomocy doradców technicznych, którzy powinni mieć spore doświadczenie w takich obliczeniach.

Powietrzna pompa ciepła czerpie energię z powietrza zewnętrznego. Zatem jej moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej i wzrostem temperatury zasilania instalacji c.o.. Fakt ten często umyka instalatorom i inwestorom, którzy przywykli do kotłów, w przypadku których wystarczyło zużyć więcej paliwa. A dla pompy tym „paliwem” jest ciepło znajdujące się w powietrzu, a właściwie jego ubytek, gdy spada temperatura zewnętrzna. Powietrzne pompy ciepła są dobierane „w punkt” i nie można zwiększyć ich mocy. Tym „punktem” jest właśnie punkt biwalentny, stanowiący przeważnie temperaturę zewnętrzną od –3 do –7°C. Przy niższej temperaturze zewnętrznej pracę pompy wspomaga grzałka elektryczna o mocy kilku kilowatów lub szczytowe źródło ciepła, np. gazowy kocioł grzewczy. Rozwiązanie ze szczytowym źródłem ciepła stanowi układ hybrydowy, który – w myśl przygotowywanych w UE regulacji – za kilka lat ma być obowiązkowym standardem w budynkach istniejących poddawanych modernizacji lub wymianie źródła ciepła, gdy sama pompa ciepła nie podoła zadaniu.

Zasobniki c.w.u.

Z informacji od doradców technicznych wynika, że problemem bywa również dobór pojemości zasobnika ciepłej wody użytkowej. Bardzo ważna jest wiedza o tym, w jakiej ilości i do czego będzie używana c.w.u. – czy będą to kąpiele, czy raczej prysznice, ilu jest użytkowników i jakie mają preferencje. Zwykła wylewka prysznicowa ma przepływ 10–12 l na minutę, a deszczownie (lub deszczownice) potrafią zużyć w tym samym czasie nawet 50 l. Za mały zbiornik c.w.u. nie poradzi sobie z sytuacją, gdy 3–4 osoby, jedna po drugiej, skorzystają z deszczowni.

W remontowanych budynkach zasobniki ciepłej wody już są i trzeba postawić sobie pytanie, czy ich pojemność będzie wystarczająca w układzie z pompą ciepła. W instalacji z kotłem mogły wystarczyć, ma on bowiem dużą moc dostępną w każdym momencie. Natomiast gdy do układu wprowadzana jest pompa ciepła, istotna jest informacja, jaką wydajność ma wymiennik w zasobniku c.w.u. Powierzchnia tego wymiennika powinna być odpowiednia do wydajności pompy ciepła. Pompa ciepła podaje do wymiennika wodę o niższej temperaturze niż jakikolwiek kocioł – węglowy czy gazowy. Musi zostać zatem przyjęty większy strumień objętości, tak aby zapewnić wymaganą moc do zasilania zarówno obiegów c.o., jak i zasobnika c.w.u. W praktyce oznacza to, że dotychczasowy system magazynowania ciepła może nie poradzić sobie ze zmienionymi warunkami pracy z pompą ciepła i konieczny będzie dodatkowy bufor i wymiana zasobnika c.w.u.

Grzejniki

Grzejniki to kluczowe elementy górnego źródła ciepła, wpływające na efekty pracy całego układu z pompami ciepła. Jeśli zostały źle dobrane do pompy ciepła, niemożliwe jest zapewnienie komfortu cieplnego, a jednocześnie rosną koszty ogrzewania. Na rynku dostępna jest cała gama niskotemperaturowych grzejników odpowiednich do pracy z pompami ciepła. Jednak wielu inwestorów przy remoncie i montażu pompy ciepła chętnie pozostawiłoby nie tylko dotychczasowe zasobniki c.w.u., ale i grzejniki. Ważne jest, czy grzejniki te osiągną wymaganą moc, gdy będą zasilane wodą o temperaturze, jaką może dostarczyć pompa ciepła. W instalacjach z kondensacyjnymi kotłami gazowymi grzejniki są dobierane na temperatury zasilania poniżej 50°C, a w tradycyjnych w przedziale 55–70°C. Pompy ciepła pracują najefektywniej przy niskiej temperaturze zasilania grzejnika. Ale im niższa temperatura zasilania, tym większa musi być jego powierzchnia, by możliwe było osiągnięcie tej samej mocy. Dostępne są różne rozwiązania, można pozostać przy grzejnikach płytowych, ale często trzeba je wymienić na większe – szersze lub grubsze – np. z 3 płytami. Z kolei w grzejnikach członowych można dodać więcej członów. Jednak zabieg taki istotnie wpływa na estetykę pomieszczeń i inwestorzy wolą wybrać nowe grzejniki niskotemperaturowe lub konwektorowe.

Doradcy techniczni sygnalizują także problemy z wniesieniem zasobników i buforów do pomieszczeń. Zdarzało się bowiem, że instalator wybierał urządzenia, które nie mieściły się w drzwiach lub na schodach. Zalecają również sprawdzenie przebiegu przepustów ściennych lub stropowych i ujmowanie w kosztorysach także demontażu starych instalacji oraz kosztów remontu pomieszczenia, w którym składowany był opał.

schemat hydrauliczny

Rys. 1. Przykładowy schemat hydrauliczny z poradnika PORT PC – instalacja z pompą ciepła oraz kilkoma obiegami grzewczymi i podgrzewania c.w.u. wraz z zasobnikiem buforowym podłączonym równolegle w systemie biwalentnym z kotłem gazowym lub olejowym. Na schematach uwzględniono różne opcje usytuowania pomp oraz warianty hydrauliczne z zaworami przełączającymi, a także różne pozycje dodatkowych grzałek


Źródło: PORT PC

scop pompa ciepla

Rys. 2. SCOP wybranej pompy ciepła dla klimatu umiarkowanego i chłodnego oraz różnych temperatur zasilania instalacji

Hydraulika

Istotne są również wymiary rurociągów i wymagana minimalna objętość krążącej w instalacji wody. Pompa ciepła musi bezproblemowo dostarczyć wytworzone ciepło do bufora ciepła oraz wszystkich grzejników. Jeśli nie jest to zapewnione, mogą wystąpić zakłócenia przepływów i wzrost ciśnienia. Ponowne zwymiarowanie hydrauliczne instalacji i montaż są bardzo kosztowne. Dlatego tak często doradcy techniczni zwracają uwagę, aby temu zagadnieniu poświęcić dużo uwagi i w razie potrzeby zwracać się o pomoc. Praktyka firm serwisowych wskazuje, że większość systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych nie jest zrównoważona hydraulicznie. A równoważenie hydrauliczne zapewnia, że wszystkie obwody i grzejniki w instalacji grzewczej otrzymują taką ilość wody, jaka rzeczywiście jest im potrzebna. Oprócz wysokiego komfortu ogrzewania daje to oszczędną eksploatację.

Zobacz także: WHO potwierdza brak zagrożenia dla wody z kranu

Zaleca się też wymianę zaworów termostatycznych w starych instalacjach – ich siłowniki po prostu się starzeją. Nowy zawór powinien mieć nastawy wstępne. Z kolei w obwodach starej podłogówki zaleca się indywidualne wyregulowanie rozdzielaczy obwodów i sprawdzenie wskaźników przepływu. Stare rozdzielacze i siłowniki warto wymienić na nowe z łatwiejszą regulacją. W Niemczech przykłada się do tego dużą wagę i podczas uruchomienia pompy ciepła wymagane jest przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego. Bez tej czynności nie można skorzystać z dotacji na wymianę źródła ciepła – a można dostać zwrot ok. 50% kosztów.

Dobór pomp obiegowych to szczególne zadanie. Współczesne pompy są urządzeniami wysokowydajnymi i ich regulacja następuje w oparciu o przepływ objętościowy w obiegu. W sytuacji gdy wiele grzejników jest włączonych jednocześnie i występuje duże zapotrzebowanie na ciepło, pompa ciepła ze sterowaniem mocą dąży do osiągnięcia jej maksymalnego poziomu. Z kolei pompa obiegowa musi zwiększać swoją wydajność, tak aby szybko rozprowadzić energię wytwarzaną przez pompę ciepła. Jeśli pompa ciepła steruje bezpośrednio pompą obiegową, proces ten przebiega płynnie i bezpiecznie dla całej instalacji. Natomiast w przypadku gdy pompa obiegowa ma własną regulację, istnieje ryzyko, że nie uruchomi się wystarczająco szybko. Efektem jest wzrost ciśnienia w instalacji i awaria pompy ciepła. Dlatego standardem staje się, że nowoczesne, markowe pompy ciepła regulują pracę pompy obiegowej, dzięki czemu można uniknąć tego zagrożenia.

oslona tlumiaca 1

Fot. 1. Osłona tłumiąca z podstawą do powietrznych pomp ciepła


Źródło: Fonko OZE

Kolejnym aspektem hydraulicznym, na który zwracają uwagę doradcy techniczni, jest dobór odpowiednio dużych średnic przewodów instalacji ogrzewczej. Gdy są one za małe, różnica temperatur między zasilaniem a powrotem staje się zbyt duża. Efektem jest wyłączanie się pompy ciepła lub nawet jej awaria. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy zasobnik jest za mały i nie jest w stanie w wystarczającym stopniu odebrać energii z pompy ciepła.

Doradcy techniczni sugerują, aby instalatorzy montujący wcześniej kotły, a teraz także pompy ciepła całkowicie odchodzili od przyzwyczajeń i zasad hydraulicznych, jakie stosowali wcześniej. Twierdzą, że korzystniej i bezpieczniej jest analizować na nowo kwestie hydrauliczne w instalacjach z pompami ciepła i poświęcić na to dodatkowy czas, niż ponosić później koszty reklamacji klientów i napraw. Generalnie nieprawidłowe wymiary instalacji w układach z pompami ciepła zmieniają prędkości przepływu i tym samym powodują nadmierne zużycie energii, co klient zawsze zauważy, analizując rachunki.

Wiedzę o zagadnieniach hydraulicznych dla pomp ciepła warto czerpać z dobrych opracowań – są nimi Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła PORT PC cz. 8 pt. Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne. Powstały na podstawie niemieckich wytycznych VDI 2073 i omawiają m.in. następujące zagadnienia: budowa układu rozdzielczego, wielkości charakterystyczne przewodów, obiegi hydrauliczne, układy regulacji odbioru ciepła, oddzielenie hydrauliczne, przyłączenie odbiorników ciepła, przyłączenie urządzeń grzewczych, przyłączenie układu centralnego podgrzewania wody użytkowej oraz prowadzenie rur w budynku i usytuowanie pomp. Dostępny jest także bezpłatny poradnik PORT PC pt. Układy hydrauliczne z pompami ciepła (do pobrania z www.portpc.pl). Zawarte w nim schematy przedstawiają różne opcje i warianty hydrauliczne (patrz rys. 1).

Hałas

Pompy ciepła powietrze/woda zainstalowane np. na działce w zabudowie jednorodzinnej mogą być źródłem sporów z sąsiadami z powodu hałasu, jaki emitują urządzenia. W Polsce problem ten dopiero zaczyna być podnoszony, ale w Niemczech czy Austrii, gdzie na osiedlach jednorodzinnych pracują już setki tysięcy powietrznych pomp ciepła, jest to jeden z częstszych powodów nieporozumień z sąsiadami. Aby zapobiec jego występowaniu, zaleca się przed wyborem pompy ciepła przeanalizować warunki terenowe – miejsce montażu, odległość od budynku inwestora i okien, odległość od granicy działki i budynku sąsiadów, sposób montażu (ścienny czy wolnostojący) itp. Przy wyborze miejsca montażu należy wziąć pod uwagę pomieszczenia wrażliwe, takie jak sypialnie i pokoje dziecięce. 

Warto skorzystać z bezpłatnego poradnika Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła wydanego przez PORT PC (zamieszczonego na stronie stowarzyszenia). Dostępne są także kalkulatory online producentów oraz kalkulator niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP) – na stronie https://www.waermepumpe.de/schallrechner/. Hałas zależy od wielu różnych czynników i rośnie wraz z wydajnością pracy urządzenia. Powietrzne pompy ciepła są głośniejsze niż gruntowe i osiągają moc akustyczną nawet do 63 dB(A). A zgodnie z polskim prawem maksymalny hałas w zabudowie jednorodzinnej w ciągu dnia powinien wynosić 50 dB(A), a w nocy niż 40 dB(A). Szerzej o tym zagadnieniu pisaliśmy w poprzednim wydaniu RI. Do tłumienia hałasu oferowane są już m.in. specjalne osłony tłumiące w zakresie od 6 do nawet 19 dB(A) wraz z podstawami wytłumiającymi wibracje i dźwięki (fot. 1). Ich konstrukcja nie zaburza pracy pompy ciepła i przepływu powietrza, a tym samym wydajności urządzenia.

Opr. red.

Literatura

1. Materiały techniczne firm: Bosch, Fonko OZE, Glen Dimplex, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann

2. Poradniki i wytyczne PORT PC, www.portpc.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Domowe minielektrownie

Domowe minielektrownie Domowe minielektrownie

Scentralizowana produkcja energii elektrycznej w elektrowniach, zwłaszcza spalających paliwa kopalne, w tym węgiel, jest kosztowna i obarczona dużymi stratami na przesyle. Średnia sprawność wytwarzania...

Scentralizowana produkcja energii elektrycznej w elektrowniach, zwłaszcza spalających paliwa kopalne, w tym węgiel, jest kosztowna i obarczona dużymi stratami na przesyle. Średnia sprawność wytwarzania wynosi obecnie w UE 45,5%. Nadzieję na poprawę upatruje się w produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w urządzeniach małej mocy, co będzie wymagać m.in. budowy systemu energetyki rozproszonej.

Redakcja RI Pompy ciepła w praktyce

Pompy ciepła w praktyce Pompy ciepła w praktyce

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania....

Odnawialne i alternatywne źródła energii grzewczej zyskują na popularności, są jednak jeszcze niekiedy traktowane z pewną rezerwą, głównie z powodu braku wiedzy o możliwościach ich praktycznego zastosowania. Do tej grupy nowych technologii należą m.in. pompy ciepła, zwłaszcza urządzenia czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego.

dr inż. Piotr Kubski Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła Energetyczne uwarunkowania określania zasobów energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii...

Decyzja Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych ich technologii nawiązuje do wymagań zawartych w załączniku VII poprzedniej dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa z 2009 r. spowodowała konieczność wprowadzenia do krajowego systemu prawnego ustawy o promocji OZE i rozporządzeń wykonawczych. Jednak mimo że...

Waldemar Joniec Pompy ciepła – nietypowe realizacje

Pompy ciepła – nietypowe realizacje Pompy ciepła – nietypowe realizacje

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę,...

W Polsce powstaje coraz więcej ciekawych instalacji, w których istotną funkcję pełnią pompy ciepła. Poniżej przedstawiono dwie realizacje – o ile dom w Rybniku można traktować jako dokładną wskazówkę, to rozwiązania zastosowane w domu pod Krakowem będą raczej inspiracją do osiągania statusu budynku niskoenergetycznego, a nawet zero- i plusenergetycznego. W artykule opisano jedynie fragment instalacji w domu Galia i rozwiązania te mają charakter eksperymentalny. Przez lata optymalizowano je jednak,...

Paweł Lachman Pompy ciepła w układach hybrydowych

Pompy ciepła w układach hybrydowych Pompy ciepła w układach hybrydowych

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych...

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych są obecnie pompy ciepła typu powietrze/woda i powietrze/powietrze. Związane jest to z wprowadzeniem obowiązku stosowania od 2015 r. klas energetycznych urządzeń grzewczych (najwyższe klasy: A+ i A++). Nie bez znaczenia jest też duży udział energii ze źródeł odnawialnych przekazywany przez pompę ciepła (min. 60% dla sezonowego współczynnika SPF równego 2,5).

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

Waldemar Joniec Energia z hybryd

Energia z hybryd Energia z hybryd

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami....

Prognozy specjalistów od ogrzewania są coraz bliższe wizjom futurystów sprzed lat. Do zasilania instalacji ogrzewających budynki wykorzystywane są coraz bardziej złożone układy z wieloma urządzeniami. Będą one wykorzystywać różne nośniki energii i w coraz większym stopniu energię odnawialną.

PORT PC Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii Rola pomp ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania...

Osiągnięcie założonych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 roku oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania budownictwem energooszczędnym.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - modernizacja źródła ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Redakcja RI Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy Pompy ciepła - rynek, szkolenia, perspektywy

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej...

Rośnie liczba instalowanych pomp ciepła, zwiększa się jakość projektów i montowanych instalacji. Sprzyjają temu szkolenia dla instalatorów i nowe wymagania dla budynków w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z energii odnawialnej. Za kilka lat pompy ciepła mogą być najczęściej stosowanymi urządzeniami do zasilania instalacji c.o. i c.w.u. w nowych obiektach.

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

PORT PC Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce Emisja CO2 z energii elektrycznej w Polsce

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in....

Redukcja CO­2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO­2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności oraz zwiększaniu udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła.

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Redakcja RI Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy Nowoczesny dom to dom bezprzewodowy

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej,...

2005 rok był przełomem w podejściu do automatyki budynkowej. Opracowanie częstotliwości do stworzonego przez duńską firmą Zynsys protokołu Z-Wave, spowodowało powstanie nowych rozwiązań w automatyce budynkowej, które nie wymagały już tak wielkich nakładów pracy i środków pieniężnych, jak tradycyjne systemy domowej inteligencji.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Instalacje z pompami ciepła – przykłady Instalacje z pompami ciepła – przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

mgr inż. Eligiusz Huk, mgr inż. Małgorzata Jakubiak, mgr inż. Paweł Krupicz Pompy ciepła w IKEA

Pompy ciepła w IKEA Pompy ciepła w IKEA

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono...

W obiekcie dystrybucyjnym IKEA zastosowano do celów grzewczych pompy ciepła korzystające z odwiertów wykonanych dla potrzeb instalacji p.poż. Dzięki temu wyeliminowano emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszono koszty eksploatacji systemu grzewczego.

Redakcja RI 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła 5 ciekawych rozwiązań z pompami ciepła

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia budynków staje się powoli koniecznością. Coraz szersze zastosowanie mają pompy ciepła - zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych obiektach przemysłowych.

mgr inż. Katarzyna Rybka, Waldemar Joniec Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego Pompy ciepła – przykłady pozyskiwania ciepła odpadowego

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych....

Według ekspertów w połowie tego stulecia głównym nośnikiem energii dla ogrzewania budynków i napędu samochodów osobowych będzie energia elektryczna uzyskiwana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych. Wraz z rozwojem tego kierunku wzrastać będzie też zainteresowanie pozyskiwaniem ciepła odpadowego w różnych procesach. Spory potencjał w tej dziedzinie mają pompy ciepła. W artykule zaprezentowano przykłady niestandardowych instalacji z pompami ciepła w górnictwie i rolnictwie oraz gospodarce komunalnej.

Redakcja RI Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła – woda w instalacjach i korozja

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań...

Nowoczesne instalacje to miks wielu materiałów podlegających różnym zjawiskom, w tym korozji elektrochemicznej i biologicznej. Efektywna praca i trwałość takich instalacji zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony antykorozyjnej. Kluczowym czynnikiem dla instalacji grzewczych są parametry wody. Nie może ona zawierać związków wywołujących proces odkładania się osadów wapniowych i przyspieszających korozję przewodów, armatury i wymienników, nie powinno w niej być rozpuszczonego...

mgr inż. Katarzyna Rybka Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE Inteligentny budynek – znaczenie instalacji HVAC i OZE

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

Energooszczędny i nowoczesny budynek to nie tylko wysoka sprawność urządzeń albo dobra izolacja. Nawet najlepszy kocioł czy centrala wentylacyjna nie zapewnią użytkownikom komfortowej i oszczędnej eksploatacji.

inż. Krzysztof Piechurski, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda Obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła powietrze/woda

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności...

W artykule wykorzystano model obliczania SCOP według wytycznych normy [3] do analizy wpływu danych klimatycznych wybranych miejscowości w Polsce oraz przyjętego punktu biwalentnego na roczny wskaźnik efektywności energetycznej przykładowej pompy ciepła powietrze/woda, zasilającej dom jednorodzinny o projektowym obciążeniu cieplnym 9,5 kW oraz opisano aspekty związane z analizą pracy pomp ciepła powietrze/woda pracujących w trybie grzewczym.

Redakcja RI Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania Rzetelna wiedza o pompach ciepła to najlepszy argument na rzecz ich stosowania

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Rozmowa z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie? Czy wiesz, jakie urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie?

Dołącz do grona elektro - wykonawców

Dołącz do grona elektro - wykonawców Dołącz do grona elektro - wykonawców

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak uprościć pomiary stężenia spalin? Jak uprościć pomiary stężenia spalin?

Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii Jakie urządzenia pomogą w kontrolowaniu przepływu energii

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Gdzie najskuteczniej sprawdzi się system wody lodowej?

Gdzie najskuteczniej sprawdzi się system wody lodowej? Gdzie najskuteczniej sprawdzi się system wody lodowej?

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji Jak szybko i sprawnie pozyskać elementy do systemu klimatyzacji

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu Co zrobić, by zatrzymać ciepło w domu

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Którą pompę wybrać i w jakiej cenie? Którą pompę wybrać i w jakiej cenie?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła? Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Jak zainstalować i skonfigurować grzejnik elektryczny

Jak zainstalować i skonfigurować grzejnik elektryczny Jak zainstalować i skonfigurować grzejnik elektryczny

Jakie moduły najlepiej sprawdzają się w pompach ciepła

Jakie moduły najlepiej sprawdzają się w pompach ciepła Jakie moduły najlepiej sprawdzają się w pompach ciepła

Najnowsze produkty i technologie

BIM ALLY Sp. z o. o. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy...

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy i promocji, obecnie w coraz większym stopniu korzysta z różnych form działań marketingowych. Jakie grupy docelowe są najistotniejsze według przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane? Z jakich narzędzi do optymalizacji działań marketingowych korzystają? Jakie poparcie ma technologia BIM...

PHU DAMBAT Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe – przegląd Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia...

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia mogą przekazywać odpowiednie ilości energii dla zapewniania komfortu.

PHU DAMBAT Problem z dostępnością pomp obiegowych

Problem z dostępnością pomp obiegowych Problem z dostępnością pomp obiegowych

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji...

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji wody w systemie grzewczym, co oznacza, że są one kluczowymi elementami w zapewnianiu wydajnego działania instalacji. Niestety, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te pompy, narastały również problemy z ich dostępnością.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o...

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o 140%. Dofinansowanie na pompy ciepła i programy współfinansujące termomodernizację skutkują 60-procentowym udziałem pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze”. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku marka Beretta proponuje szkolenia dla instalatorów i szereg korzyści wynikających ze współpracy.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim

BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim BayWa r.e. ogłasza współpracę z Jinko na rynku polskim

Autoryzowany dystrybutor sprzętu fotowoltaicznego w Polsce, BayWa r.e. Solar Systems, z siedzibą w Zabierzowie pod Krakowem, nawiązał współpracę z producentem modułów Jinko. Dzięki temu partnerstwu oferta...

Autoryzowany dystrybutor sprzętu fotowoltaicznego w Polsce, BayWa r.e. Solar Systems, z siedzibą w Zabierzowie pod Krakowem, nawiązał współpracę z producentem modułów Jinko. Dzięki temu partnerstwu oferta hurtowni B2B będzie jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb firm instalatorskich w Polsce.

allegro.pl Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć Oczyszczacze powietrza – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem, który dotyka każdego z nas, bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy na zewnątrz. Pyły, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, przedostają...

Zanieczyszczenie powietrza to ogromny problem, który dotyka każdego z nas, bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy na zewnątrz. Pyły, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, przedostają się do pomieszczeń m.in. przez drzwi, okna czy wentylację. Dla wielu osób dużym problemem są również nieprzyjemne zapachy, których źródeł na zewnątrz może być wiele. Jak sobie z tym poradzić? Świetnym rozwiązaniem będzie oczyszczacz powietrza.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.