RynekInstalacyjny.pl

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Analizowany budynek szkolno-przedszkolny w Podgórzynie
Fot. Redakcja RI

Analizowany budynek szkolno-przedszkolny w Podgórzynie


Fot. Redakcja RI

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W artykule:

• Wymagania WT2021
• Wytyczne
• Mostki cieplne
• System grzewczo-chłodniczy

Projektowanie i wznoszenie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) wymaga dużej staranności, zwłaszcza w kwestii szczegółów. Wzorem mogą być wytyczne opracowane dla budynków pasywnych. Na podstawie doświadczeń projektowo-wykonawczych w artykule opisano szczegółowe wymagania definiujące budynek nZEB, które pozwolą osiągnąć oczekiwany poziom zużycia energii pierwotnej wymagany przez warunki techniczne (EPWT2021) [1]. Spełnienie wymagań stawianych budynkom niemal zeroenergetycznym omówione zostanie na przykładzie zaprojektowanego i wybudowanego w 2018 roku demonstracyjnego budynku szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie k. Jeleniej Góry.

Wymagania WT2021

Maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie: 

 • EPH+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 
 • ΔEPL – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Cząstkowe wartości wskaźnika EP określa się zgodnie z tabelą 1.

Cząstkowe wartości wskaźnika EP

Tabela 1. Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej

W przypadku budynku o różnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie: 

 • EPi − wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej o powierzchni Af,i, obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w ust. 1; 
 • Af,i − powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona) dla części budynku o jednolitej funkcji użytkowej, określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Wytyczne

W załączniku nr 2 do rozporządzenia WT [1] zamieszczono wymagania szczegółowe w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, stropów, dachów, stropodachów, okien, drzwi oraz izolacji technicznych dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw. Obliczone one zostały zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt – nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w odpowiednich tabelach. Jednak spełnienie wymagań szczegółowych uniemożliwia spełnienie wymagań w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej. Pojawia się zatem pytanie, jak należy zaprojektować poszczególne elementy budynku, aby spełnić wymagania w zakresie EP? 

Na podstawie doświadczeń zebranych przy projektowaniu i wznoszeniu budynków o niemal zerowym zużyciu energii wypracowano zakres szczegółowych wymagań umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych poziomów energochłonności: 

 • przy współczynniku kształtu A/Ve > 1,0 średni współczynnik przenikania ciepła dla przegród nieprzezroczystych powinien być ≤ 0,1 W/(m2K);przy współczynniku kształtu 0,5 < A/Ve < 1 średni współczynnik przenikania ciepła dla przegród nieprzezroczystych powinien być ≤ 0,13 W/(m2K);
 • przy współczynniku kształtu A/Ve < 0,5 średni współczynnik przenikania ciepła dla przegród nieprzezroczystych powinien być ≤ 0,15 W/(m2K); 
 • współczynnik przenikania ciepła dla okien powinien być ≤ 0,8 W/(m2K); 
 • g szyby powinno być ≥ 0,6;
 • szczelność powietrzna stolarki powinna być w kl. IV, L100 ≤ 1,5–2 m3/h/m2;
 • przegrody przezroczyste należy wyposażyć w ruchome osłony przeciwsłoneczne (światłołamacze, markizy, refleksole) sterowane automatycznie;
 • wartość konstrukcyjnego współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie powinna być ≤ 0,2 W/(m2 K);
 • należy zastosować wentylację z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej rekuperacji η ≥ 90% z funkcją free coolingu lub z wymiennikiem gruntowym;
 • szczelność powietrzna budynku powinna być na poziomie n50 ≤ 0,2–0,4 wym/h;
 • należy zastosować ogrzewanie i chłodzenie powierzchniowe oparte na rewersyjnych pompach ciepła;
 • zaleca się pompy ciepła o sezonowym współczynniku sprawności SCOP ≥ 4,5–4,0;
 • średnia moc oświetlenia powinna być ≤ 5,5 W/m; 
 • oświetlenie powinno być wyposażone w czujniki ruchu i natężenia światła. 

Zastosowanie powyżej wymienionych rozwiązań pozwoli spełnić wymagania w zakresie energii pierwotnej EPH+W na poziomie ≤ 65 kWh/(m² rok).

W dalszej części poddano analizie wpływ mostków cieplnych na efektywność energetyczną budynku oraz wpływ systemu grzewczo-chłodniczego na przykładzie budynku szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie (fot. 1, tabela 2).

Charakterystyka geometryczna

Tabela 2. Charakterystyka geometryczna analizowanego budynku

Mostki cieplne

W każdym, nawet najlepiej zaprojektowanym budynku zawsze będą występować mostki cieplne, czyli miejsca o obniżonej izolacyjności termicznej. Niestety brak wiedzy w tym zakresie jest przyczyną wielu konfliktów na linii wykonawca – inwestor, zwłaszcza gdy wiedza ta opiera się jedynie na pomiarach za pomocą kamer termowizyjnych operatorów niemających wystarczających informacji i umiejętności. 

Poprawne zaprojektowanie detali architektonicznych nie jest zadaniem prostym. Pominięcie ich wpływu na właściwości energetyczne budynku może się wiązać z niedoborem mocy grzewczej źródła ciepła. Ma to szczególne znaczenie w budynkach zasilanych ciepłem z pomp ciepła. 

Skoro występowanie mostków cieplnych jest nieuniknione, to jaki ich udział w stratach ciepła i jaki poziom jest akceptowalny?

W dokumentacji projektowej analizowanego obiektu zawarto szereg rozwiązań, które miały na celu eliminację lub ograniczenie wpływu mostków termicznych na całkowity bilans energetyczny oraz poprawienie szczelności powietrznej budynku. Zakładany efekt udało się osiągnąć m.in. dzięki zastosowaniu poniższych rozwiązań.

W przegrodach zewnętrznych zastosowano elementy systemowe – cylindry montażowe o średnicy 90 mm, wykonane z twardego polistyrenu ekspandowanego o gęstości 150 kg/m3, mające współczynnik przewodności cieplnej λ = 0,040 W/(mK). Cylinder montażowy został wykorzystany do montażu kamer zewnętrznych, opraw oświetleniowych (rys. 1), obejm rur spustowych oraz częściowo podkonstrukcji pod zieloną elewację. 

Szczegół montażu

Rys 1. Szczegół montażu oprawy oświetleniowej za pośrednictwem cylindra montażowego

Konsola wykonana z twardej pianki PUR (rys. 2) wykorzystana została do montażu na elewacji elementów o masie do 100 kg. Konsolę wykorzystano do montażu daszku nad wejściem do budynku, a także do montażu zewnętrznych lin napinających, po których wspinać się będzie roślinność. 

Konsola z pianki PUR

Rys 2. Konsola z pianki PUR

W każdym wejściu do budynku zamontowano ciepły próg wykonany z betonu GRC z wypełnieniem styropianem EPS (rys. 3). Systemowe progi w znacznym stopniu zmniejszają udział liniowych mostków cieplnych w bilansie budynku.

Próg termoizolacyjny

Rys 3. Próg termoizolacyjny z betonu GRC z wypełnieniem ze styropianu

Ściany i ławy fundamentowe zostały ocieplone z obu stron. Wykorzystano polistyren przeznaczony do zabezpieczenia podziemnych części budowli, o bardzo niskim wskaźniku nasiąkliwości przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przewodzenia ciepła. Izolację termiczną od strony wewnętrznej połączono płynnie z izolacją termiczną posadzki na gruncie, a od strony zewnętrznej z izolacją termiczną ściany nad gruntem. Bardzo istotne z punktu widzenia szczelności powietrznej obiektu było odpowiednie połączenie tych izolacji na budowie. Aby skontrolować właściwe wykonawstwo tych elementów, przeprowadzono detekcję powietrzną, która wykazała kilka miejsc nieszczelnych. Miejsca te zostały zlokalizowane i ponownie uszczelnione. W podobny sposób zostały zaizolowane termicznie ściany fundamentowe wewnętrzne (rys. 4). Izolację tych ścian połączono z izolacją posadzki na gruncie, zapewniając szczelność termiczną oraz powietrzną elementów.

Izolacja termiczna

Rys 4. Izolacja termiczna fundamentowych ścian wewnętrznych

System grzewczo-chłodniczy

Źródłem ciepła i chłodu dla budynku jest pompa ciepła solanka/woda o mocy grzewczej 150 kW i chłodniczej 120 kW, wykorzystująca jako dolne źródło 18 sond gruntowych o długości 150 m każda. W fazie projektowej została wstępnie założona liczba oraz długość sond gruntowych, jednak ich precyzyjny dobór był możliwy dopiero po określeniu wydajności pojedynczego odwiertu metodą TRT. W okresie grzewczym urządzenie dostarcza czynnik grzewczy o parametrach 35/25°C do układu ciepła technologicznego, tj. nagrzewnic central wentylacyjnych oraz ogrzewania płaszczyznowego budynku. Pompa ciepła pracuje także na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W okresach letnich z układu technologicznego pompy ciepła uzyskiwany jest czynnik chłodniczy, którym zasilane są chłodnice central wentylacyjnych. System ten pracuje w układzie chłodzenia pasywnego (natural cooling – NC) oraz chłodzenia aktywnego (active cooling – AC). 

W okresach przejściowych, gdy nie występuje konieczność ogrzewania budynku, a wymagane jest schłodzenie powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjne, układ technologiczny podaje czynnik chłodniczy bezpośrednio z sond gruntowych z pominięciem pompy ciepła (natural cooling). Uzyskuje się dzięki temu wodę lodową o parametrach 6–10°C na zasilaniu, obniża koszty chłodzenia budynku oraz poddaje regeneracji źródło ciepła.

W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na chłód budynku rośnie, a wymiennik gruntowy jest już częściowo zregenerowany, pompa ciepła pracuje w trybie chłodzenia aktywnego (active cooling). Wówczas w układzie technologicznym węzła wytwarzana jest woda lodowa o parametrach 7/12°C, natomiast ciepło pozyskane w tym procesie jest „zrzucane” przez sondy do gruntu lub wykorzystywane do podgrzania ciepłej wody. 

Wpływ mostków ciepła

Tabela 3. Wpływ mostków ciepła na wartość średniego współczynnika przenikania ciepła przy tradycyjnych rozwiązaniach mostków ciepła przegród nieprzezroczystych

Wpływ mostków ciepła

Tabela 4. Wpływ mostków ciepła na wartość średniego współczynnika przenikania ciepła przy rozwiązaniach mostków ciepła przegród nieprzezroczystych stosowanych w budynkach pasywnych

Wpływ mostków ciepła

Tabela 5. Wpływ mostków ciepła na wartość średniego współczynnika przenikania ciepła przy tradycyjnych rozwiązaniach mostków ciepła przegród przezroczystych

Wpływ mostków ciepła

Tabela 6. Wpływ mostków ciepła na wartość średniego współczynnika przenikania ciepła przy ciepłym montażu przegród przezroczystych

Praca układu technologicznego węzła cieplnego w trybie wytwarzania ciepła, chłodzenia pasywnego i aktywnego realizowana jest poprzez układ automatyki sterującej pompami oraz sekwencją otwarcia zaworów elektromagnetycznych V1–V7. Dzięki zastosowaniu instalacji grzewczej płaszczyznowej i nagrzewnic central wentylacyjnych pracujących na parametrach 35/25°C udało się uzyskać wysoki współczynnik efektywności SCOP pompy ciepła, tj. 4,5–4,9. Natomiast w trybie pracy na potrzeby podgrzania ciepłej wody SCOP wynosi 3,5. 

Z uwagi na fakt, że pompa ciepła podgrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury 45–50°C, nie jest możliwy skuteczny wygrzew antybakteryjny wody w zasobnikach oraz instalacji. Dlatego w każdym z trzech zbiorników zastosowano grzałki elektryczne sterowane czasowo i temperaturowo oraz zsynchronizowane z pompą ciepła i pompą cyrkulacyjną, które okresowo przegrzewają ciepłą wodę do temperatury 70°C.

Analiza wpływu kosztów

Tabela 8. Analiza wpływu kosztów mostków cieplnych na charakterystykę energetyczną budynku

W budynku szkoły i przedszkola zastosowano wentylację mechaniczną wyposażoną w centralę klimatyzacyjną komfortu, tj. urządzenia zapewniające odpowiednią czystość, a także temperaturę powietrza nawiewanego w okresie letnim oraz zimowym. Zastosowana wentylacja ma za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do celów higienicznych, zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz usunąć powstałe zyski ciepła. 

Zamontowane urządzenia wentylacyjne wyposażono w wysokosprawne moduły odzysku ciepła MHR (Multi Heat Recovery) zapewniające odzysk ciepła w granicach 90–93% oraz wentylatory z silnikami o regulacji w przedziale 30–100% wydajności nominalnej. Ponieważ źródłem ciepła w obiekcie jest pompa ciepła, w centralach zastosowano nagrzewnice o bardzo niskich parametrach czynnika grzewczego 35/25°C. W urządzeniach wykorzystano także chłodnice zasilane wodą lodową o parametrach 7/12°C. 

Z uwagi na charakter obiektu oraz w celu obniżenia kosztów związanych z eksploatacją wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych, przedszkolnych, auli oraz pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania większej liczby osób zastosowano czujniki CO2 współpracujące z regulatorami powietrza typu VAV, ograniczające strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego do 60% wartości nominalnej. Wykorzystanie w układach wentylacyjnych przepustnic systemu VAV narzuciło konieczność zastosowania urządzeń wentylacyjnych o stałym ciśnieniu, których wydajność jest sterowana przez przetworniki ciśnienia na kanale nawiewnym i wywiewnym. Z uwagi na różne funkcje i przeznaczenie pomieszczeń zastosowano siedem układów wentylacyjnych pracujących w oparciu o centrale klimatyzacyjne komfortu, dodatkowo sterowane systemem BMS. Pozwala to na precyzyjne ustawianie czasu pracy urządzeń wentylacyjnych, ich optymalne wykorzystanie oraz nadzór z dowolnego miejsca. System zarządzania wentylacją umożliwia także zastosowanie free coolingu w układzie wentylacji. Budynek szkoły i przedszkola znajduje się na terenie podgórskim, dlatego w okresie letnim, gdy różnica temperatury między dniem a nocą dochodzi do kilkunastu stopni, przewidziano wykorzystanie tego systemu do wychładzania budynku w nocy. Ideowy schemat instalacji centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia przedstawiono na rys. 5.

 Schemat ideowy instalacji

Rys 5. Schemat ideowy instalacji c.o., c.w.u. i chłodzenia

Podsumowanie

Aby poprawnie zaprojektować i wybudować budynek niemal zeroenergetyczny (nZEB), należy umiejętnie powiązać ze sobą wiele istotnych elementów z różnych branż. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły i detale, gdyż okazać się może, że nawet z pozoru niewielki element ma bardzo duży wpływ na aspekt energooszczędności całego budynku (co wykazano w artykule). Projektanci i wykonawcy skupiają się często na głównych elementach, tj. grubość ocieplenia, parametry cieplne stolarki itp., zapominając np. o kształcie obiektu, sposobie montażu elementów na elewacji, rozwiązaniu detali w przegrodach zewnętrznych czy sposobie montażu stolarki. Dobór odpowiednich elementów izolacyjnych w branży architektonicznej musi iść zawsze w parze z projektami pozostałych branż. Przyjmując założenia efektywności energetycznej budynku, należy go traktować jako całość, nie zapominając o nawet z pozoru nieistotnych składowych – tylko wtedy obiekt rzeczywiście będzie spełniał założenia, jakie nakreśli projektant.

Literatura 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 2013, poz.1409, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU 2014, poz. 1200).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU 2012, poz. 462).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 6. Instrukcja ITB 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.
 7. Ocieplenia na ocieplenia, Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń, wyd. I, Warszawa 2012, www.systemyocieplen.pl.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8).
 9. Żurawski, J., Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2018, s. 24–29.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.