RynekInstalacyjny.pl

Efektywność energetyczna i czyste powietrze

Centrale rekuperacyjne mają być coraz bardziej energooszczędne, dlatego zwraca się uwagę na coraz więcej aspektów pracy urządzenia wpływających na oszczędność energii
Fot. Pro-Vent

Centrale rekuperacyjne mają być coraz bardziej energooszczędne, dlatego zwraca się uwagę na coraz więcej aspektów pracy urządzenia wpływających na oszczędność energii


Fot. Pro-Vent

Centrale rekuperacyjne przeznaczone dla mniejszych obiektów (głównie domów jednorodzinnych) kierowane są do coraz bardziej świadomych użytkowników. Rośnie więc zaawansowanie techniczne tych urządzeń oraz liczba rozwiązań dostępnych w wariantach podstawowych central.

Zobacz także

Heatpex Sp. z o.o. NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO

NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO NOWOŚĆ – Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO

Szybki montaż, wysoka izolacyjność oraz szczelność systemu to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Poznaj je wszystkie!

Szybki montaż, wysoka izolacyjność oraz szczelność systemu to tylko niektóre zalety naszego rozwiązania. Poznaj je wszystkie!

Ventia Sp. z o.o. Optymalny rekuperator do domu jednorodzinnego w Polsce?

Optymalny rekuperator do domu jednorodzinnego w Polsce? Optymalny rekuperator do domu jednorodzinnego w Polsce?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli popularna rekuperacja, zyskuje coraz większą popularność w budownictwie jednorodzinnym. Szeroki wachlarz urządzeń dostępnych na rynku, ogrom możliwości,...

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli popularna rekuperacja, zyskuje coraz większą popularność w budownictwie jednorodzinnym. Szeroki wachlarz urządzeń dostępnych na rynku, ogrom możliwości, dodatkowych funkcji oraz bardzo zróżnicowane potrzeby użytkowników końcowych, powodują, że to na nas, jako ekspertach, ciąży odpowiedzialne doradzenie klientowi centrali wentylacyjnej, która spełni jego oczekiwania.

EcoComfort Rekuperacja – czy warto inwestować w wentylację mechaniczną?

Rekuperacja – czy warto inwestować w wentylację mechaniczną? Rekuperacja – czy warto inwestować w wentylację mechaniczną?

Wielu inwestorów zastanawia się nad rekuperacją. Czy warto instalować rekuperator? Wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła jest coraz częściej wybieraną instalacją w przypadku nowoczesnego budownictwa....

Wielu inwestorów zastanawia się nad rekuperacją. Czy warto instalować rekuperator? Wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła jest coraz częściej wybieraną instalacją w przypadku nowoczesnego budownictwa. Wszystko dlatego, że rekuperacja zapewnia stały dostęp do świeżego, przefiltrowanego i wstępnie ogrzanego powietrza, bez konieczności otwierania okien, robienia przeciągów i tym samym wychładzania wnętrza, co z kolei przekłada się na oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.

W artykule:

• Odzysk ciepła i wilgoci
• Energooszczędne rozmrażanie
• Filtry antysmogowe

Rosnąca liczba rozwiązań w mniejszych centralach wynika zarówno z coraz surowszych wymagań prawnych, jak i niższych kosztów produkcji i integracji komponentów kiedyś zarezerwowanych dla urządzeń większych. Przykładem był obrotowy (regeneracyjny) wymiennik ciepła, następnie wentylatory EC, a dziś choćby filtry, szczególnie w kontekście ochrony przed wnikaniem do pomieszczeń cząstek PM2,5 i PM10, składników smogu.

Odzysk ciepła i wilgoci

Jednym z kierunków rozwoju central rekuperacyjnych jest odzyskiwanie ciepła utajonego (tj. z wilgoci zawartej w powietrzu). Zastosowanie tego rozwiązania pozwala nie tylko na zwiększenie efektywności urządzenia, ale też poprawienie jakości powietrza (wilgotności) w domu. Odzysk ciepła utajonego odbywa się w regeneratorach – wymiennikach obrotowych z taśmy aluminiowej (karbowanej i płaskiej), które jako masa akumulacyjna umożliwiają akumulację ciepła z powietrza wywiewanego i przekazanie do powietrza nawiewanego.

Jednoczesny odzysk ciepła i wilgoci zachodzi także w wymiennikach tzw. entalpicznych, będących rozwinięciem wymienników przeciwprądowych. Nie stosuje się w nich typowych lameli metalowych, tylko selektywną membranę paroprzepuszczalną, dzięki której ciepło z powietrza wywiewanego przekazywane jest do strumienia powietrza nawiewanego wraz z cząsteczkami wody. Klasyczne wymienniki entalpiczne wykonuje się z porowatej celulozy, ale można już spotkać rozwiązania, w których w tej roli występuje membrana ze specjalnego polimeru. Dzięki temu wymiennik entalpiczny jest bardziej odporny na rozwój mikroorganizmów, a dodatkowo można go myć wodą.

Energooszczędne rozmrażanie

Centrale rekuperacyjne mają być coraz bardziej energooszczędne, dlatego zwraca się uwagę na coraz więcej aspektów pracy urządzenia wpływających na oszczędność energii. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika, dzięki czemu zachowana jest jego wydajność. Odszranianie musi być zaplanowane tak, by zużycie energii było możliwie niskie, czyli nakłady energetyczne nie niweczyły odzysku ciepła.

Najprostszy sposób odszraniania wymiennika ciepła polega na kierowaniu usuwanego ciepłego powietrza na wymiennik (nie pracuje wówczas wentylator nawiewny) – tak prowadzony proces odszraniania trwa kilka-kilkadziesiąt minut. Jest to jednak sposób najmniej efektywny energetycznie, może też doprowadzić do wytworzenia podciśnienia w pomieszczeniach przez przerywaną pracę wentylatora nawiewnego.

Innym rozwiązaniem jest rozmrażanie powietrzem wewnętrznym dzięki skierowaniu go na wymiennik przez dodatkową trójstronną przepustnicę recyrkulacyjną. Ciepłe powietrze napływa na wymiennik z obu stron – po szybkim i skutecznym rozmrożeniu centrala samoczynnie wraca do normalnej pracy.

Najpopularniejszym sposobem rozmrażania pozostaje stosowanie nagrzewnicy wstępnej. Ważna jest jednak jej inteligentna kontrola, dzięki której koszty powietrza nawiewanego są zoptymalizowane. Niskie zużycie prądu przez nagrzewnice wstępne możliwe jest dzięki odpowiedniemu algorytmowi sterowania (modulacji) tych urządzeń. Producenci proponują własne algorytmy, jednak ich istota jest taka sama – uruchomienie nagrzewnicy na krótkie momenty (np. kilkanaście minut) w odpowiednich odstępach czasowych. Czasy pracy i przerwy dobrane są tak, by uniemożliwić zamrożenie wymiennika, tj. podać powietrze o temperaturze wyższej niż 0°C, ale jednocześnie zapewnić jak najniższe zużycie energii. Modulowana nagrzewnica pozwala na osiągnięcie oszczędności ok. 30% w porównaniu do rozwiązań bez rozmrażania wymiennika.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym skuteczność technik odszraniania wymiennika jest usuwanie kondensującej wody z wilgotnego usuwanego powietrza. W rozwiązaniach niektórych producentów jest ona przenoszona do strefy temperatury dodatniej – dzięki temu na samym wymienniku zostaje niewielka ilość kondensatu, co znacznie ogranicza proces szronienia.

Filtry antysmogowe

Mówiąc dziś o rekuperacji, nie można poprzestać na uzyskiwanych dzięki niej oszczędnościach energii, ponieważ do systemu wentylacyjnego dociera powietrze zewnętrzne, czyli wraz ze wszystkimi zanieczyszczeniami. Niezbędna jest odpowiednia filtracja – zgodnie z głośnym medialnie tematem smogu coraz częściej można spotkać informację, że centrale rekuperacyjne wyposażone są w filtry „antysmogowe”.

Nie istnieje jednak definicja takiego filtra. Można przyjąć, że powinien on skutecznie usuwać najgroźniejsze składniki smogu – pył o frakcji PM2,5 oraz PM10. Pod względem technicznym powinien być to filtr kieszeniowy lub kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej – kilkukrotnie większej niż w przypadku typowych filtrów. Natomiast pod względem klasy filtr powinien odpowiadać filtrowi dokładnemu (F7–F9), choć od lipca 2018 roku należy się już posługiwać nową normą klasyfikującą filtry do wentylacji ogólnej – PN-EN ISO 16890 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Skuteczność filtra określa się dla danej wielkości cząstek – mówi ona, o ile zmniejsza się stężenie takich cząstek po przejściu przez filtr. Każdy filtr może więc mieć trzy klasy: ePM10XX%, ePM2,5YY%, ePM1ZZ%, przy czym zwykle XX>YY>ZZ. Minimalna skuteczność filtra odpowiedniego do usuwania cząstek danej frakcji to 50% – stąd klasa filtra antysmogowego powinna wynosić co najmniej ePM2,550%.

Jak to się ma do filtrów dokładnych? Jednoznaczne przeliczenie klas „starych” na „nowe” jest niemożliwe. Są one inaczej definiowane i badane, zatem „nową” klasę danego filtra można określić tylko po przebadaniu go według obowiązującej normy. Jednak Stowarzyszenie Eurovent porównało klasy według wycofanej normy PN-EN 779 i nowej PN-EN ISO 16890 dla faktycznie istniejących filtrów, testując je w akredytowanych laboratoriach. Powstało zalecenie Eurovent 4/23, na podstawie którego można przeprowadzić szybkie przejście z PN-EN 779 do potencjalnych ofert PN-EN ISO 16890 (fragment przedstawia tabela).

 Filtry dokładne

Tabela: Filtry dokładne według rekomendacji Eurovent

Niezwykle istotna staje się więc prawidłowa eksploatacja, w której duże znaczenie ma odpowiednio częsta wymiana filtrów. Producenci zwykle podają szacowaną częstotliwość wymiany (np. raz do roku), jednak przy dużym zapyleniu filtry zużywają się szybciej – rosną opory przepływu, a tym samym wentylatory pracują na wyższych biegach i zwiększa się zużycie prądu przez centralę. Dlatego odpowiednia częstotliwość wymiany filtrów zależy od faktycznego tempa ich zabrudzenia – czyli od tego, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze zewnętrzne. 

Producenci oferują rozwiązania umożliwiające kontrolę zanieczyszczenia filtra:   

  • liczniki przydatności filtrów – prosta funkcja czasu, w której sterownik zaprogramowany jest na określoną liczbę dni, np. 90, dla których sygnalizuje zbliżającą się konieczność wymiany filtra;
  • presostat – dzięki pomiarowi przepływu powietrza przez filtr uruchamia się sygnał alarmowy, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustalony poziom. Dzięki jego zastosowaniu użytkownik otrzymuje sygnał o konieczności wymiany filtra, zanim nastąpi spadek wydajności instalacji i zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Ciekawe rozwiązania

Rekuperacja staje się coraz popularniejsza, dlatego pojawiają się rozwiązania wychodzące naprzeciw inwestorom o nietypowych potrzebach – mających szczególnie mało miejsca lub tych, którzy „obudzili się” na zbyt zaawansowanym etapie budowy, by myśleć o klasycznej centrali rekuperacyjnej. Producenci zmierzają choćby w kierunku rozwiązań kompaktowych, np. tworząc centrale o małej wysokości, które można zamontować w suficie podwieszanym, lub o małej długości, które można zamontować w miejscu po standardowej zabudowie meblowej (60 cm).

Interesujące rozwiązania dotyczą też sytuacji, kiedy na etapie projektu nie została założona instalacja wentylacji mechanicznej i konstrukcja domu nie przewiduje ani montażu centrali rekuperacyjnej, ani poprowadzenia instalacji kanałowej. Przykładem może być rekuperator wewnątrzścienny, wyposażony w sprawny wymiennik ceramiczny oraz elektronicznie komutowany wentylator nawiewno-wywiewny, który w tych dwóch funkcjach działa naprzemiennie co określony krótki odcinek czasu. Takie rozwiązanie najlepiej spełni swoją funkcję, jeśli dana kondygnacja zostanie wyposażona w dwa blisko położone urządzenia, zsynchronizowane i o przeciwstawnych przepływach, sterowane przez jeden regulator obrotów.

Interesującym rozwiązaniem jest też klimakonwektor zintegrowany z rekuperatorem, w którym zastosowano wymiennik wykonany z poliestru. Również i w tym wykonaniu postawiono na oszczędność miejsca i zastosowanie wentylatorów EC – odśrodkowego, odpowiedzialnego za proces wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, i promieniowego, będącego sercem właściwego klimakonwektora.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Waldemar Joniec Regulacja hydrauliczna instalacji z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi – rozwiązania

Regulacja hydrauliczna instalacji z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi – rozwiązania Regulacja hydrauliczna instalacji z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi – rozwiązania

Prawidłowa regulacja hydrauliczna instalacji w budynkach z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi umożliwia zapewnienie komfortu w mieszkaniach oraz efektywności energetycznej. Dostępne na rynku rozwiązania...

Prawidłowa regulacja hydrauliczna instalacji w budynkach z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi umożliwia zapewnienie komfortu w mieszkaniach oraz efektywności energetycznej. Dostępne na rynku rozwiązania pozwolą na dokładne zrównoważenie hydrauliczne i zasilanie mocami odpowiednimi do chwilowych potrzeb instalacji po stronie wtórnej – w mieszkaniach.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Głęboka termomodernizacja budynku z funkcją biurowo-warsztatową – studium przypadku

Głęboka termomodernizacja budynku z funkcją biurowo-warsztatową – studium przypadku Głęboka termomodernizacja budynku z funkcją biurowo-warsztatową – studium przypadku

Na głęboką termomodernizację składają się m.in. działania na rzecz ograniczenia zużywanej energii nieodnawialnej i szkodliwych emisji oraz zwiększenia sprawności instalacji i komfortu w budynkach. To często...

Na głęboką termomodernizację składają się m.in. działania na rzecz ograniczenia zużywanej energii nieodnawialnej i szkodliwych emisji oraz zwiększenia sprawności instalacji i komfortu w budynkach. To często także jedyny skuteczny sposób ratowania istniejących budynków przed ich całkowitą degradacją. Działania takie wpisują się w politykę przeciwdziałania zmianom klimatu w skali globalnej oraz krajowe zadania w zakresie efektywności energetycznej i zapobiegania ubóstwu energetycznemu, a także programy...

mgr inż. Piotr Krysik Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Problem ubóstwa energetycznego i niskie tempo poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych wpływają na realizację programów dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce. Druga...

Problem ubóstwa energetycznego i niskie tempo poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych wpływają na realizację programów dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce. Druga w tym roku zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma m.in. wspierać działania podejmowane na rzecz ograniczenia niskiej emisji. W tym celu wprowadzono atrakcyjniejsze warunki finansowania i realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych i termomodernizacyjnych oraz Centralną Ewidencję...

Janusz Starościk Etykietowanie kolektorów słonecznych

Etykietowanie kolektorów słonecznych Etykietowanie kolektorów słonecznych

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń....

Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących...

Waldemar Joniec, dr inż. Krystian Kurowski Rynek typowych projektów domów jednorodzinnych a wymagania WT 2021

Rynek typowych projektów domów jednorodzinnych a wymagania WT 2021 Rynek typowych projektów domów jednorodzinnych a wymagania WT 2021

Za parę miesięcy wejdą w życie kolejne wymagania dla budynków nowych i modernizowanych. Wiele pracowni projektowych oferuje już od dawna gotowe, typowe projekty domów jednorodzinnych zaprojektowanych według...

Za parę miesięcy wejdą w życie kolejne wymagania dla budynków nowych i modernizowanych. Wiele pracowni projektowych oferuje już od dawna gotowe, typowe projekty domów jednorodzinnych zaprojektowanych według przyszłych standardów. Przegląd oferowanych projektów wskazuje, że o ile kwestie wymagań dot. izolacyjności termicznej budynków są w nich dokładnie analizowane i przemyślane, to technologie ogrzewania i wentylacji nie zawsze są analogicznie analizowane pod względem przyszłych wymagań w zakresie...

mgr inż. Grzegorz Ojczyk Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy Kotły na pelet. Nowoczesne urządzenia o małej mocy

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka...

Konstrukcje kotłów na biomasę ewoluowały i były modyfikowane wraz z rosnącymi doświadczeniami z eksploatacji. Najlepszym przykładem tej ewolucji są kotły polskich producentów. Nowoczesność to także automatyka i sterowanie, wysoka sprawność i efektywność, różne systemy doprowadzenia paliwa oraz wzornictwo. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki nowoczesnym konstrukcjom palników, a także automatycznemu, mechanicznemu czyszczeniu palników i wymienników ciepła. Ma to też wpływ na czystość spalin....

Waldemar Joniec Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja wspomagana energią z gruntu Wentylacja wspomagana energią z gruntu

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji...

Wentylacja mechaniczna staje się nieodzowna z uwagi na wysoką szczelność budynków. Z kolei wymagania przepisów budowlanych dotyczące energoefektywności budynków sprzyjają stosowaniu mechanicznej wentylacji regulowanej i odzysku energii z powietrza wywiewanego z budynków, a także korzystaniu z energii gruntu.

Stefan Żuchowski Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości Kotły kondensacyjne – innowacje i nowości

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy...

Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach...

Joanna Ryńska Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych

Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych Skuteczne i energooszczędne ogrzewanie budynków wielkokubaturowych

Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające...

Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.

De Dietrich Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła

Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 roku, kiedy stare przepisy zostaną...

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 roku, kiedy stare przepisy zostaną zastąpione nowymi warunkami technicznymi. Przygotowując się do budowy domu, warto więc zapoznać się z nowymi regulacjami, biorąc pod uwagę także urządzenia grzewcze.

De Dietrich Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Powietrzna pompa ciepła – czy warto? Powietrzna pompa ciepła – czy warto?

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak...

Mając do wyboru kilkanaście rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się wybrać najkorzystniej jak tylko to możliwe. Nowoczesne powietrzne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami, jednak dla wielu ciągle stanowią zagadkę. Niepotrzebnie, bo to sprawdzone systemy i z pewnością warto na nie postawić.

De Dietrich Efektywne działanie pompy ciepła

Efektywne działanie pompy ciepła Efektywne działanie pompy ciepła

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie...

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

mgr inż. Piotr Krysik Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie...

Styczniowa nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu m.in. wsparcie systematycznej i głębokiej termomodernizacji budynków oraz poprawę ich stanu technicznego. Wspomaganie tych działań ze środków publicznych uzasadnione jest m.in. korzyściami osiąganymi przez całe społeczeństwo – takimi jak poprawa jakości powietrza zewnętrznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych, głównie gazu ziemnego. Zmiany...

dr inż. Marian Rubik Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF Bezpośrednie systemy ogrzewania i chłodzenia obiektów – układy VRF

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia...

Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.

Redakcja RI Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

Pompownie ścieków a efektywność energetyczna Pompownie ścieków a efektywność energetyczna

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu...

W dobie powszechnego dążenia do zwiększania efektywności energetycznej podejmuje się też odpowiednie działania w gospodarce wodno-ściekowej. Kierunek ten nabiera coraz większego znaczenia – po zapewnieniu powszechnego dostępu do czystej wody, ujmowaniu wszystkich ścieków i ich oczyszczaniu.

Waldemar Joniec Pomieszczenia kotłowni gazowych

Pomieszczenia kotłowni gazowych Pomieszczenia kotłowni gazowych

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy...

W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy stawiają mniej wymagań pomieszczeniom, w których urządzenia te mogą być montowane.

wj Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne

Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne Izolacje przemysłowe i audyty energetyczne

Efektywność energetyczna to nie tylko wymagania prawne, ale także ekonomia i ekologia oraz bezpieczeństwo energetyczne. UE dostrzegła ten problem wiele lat temu i w swoich regulacjach dąży do kształtowania...

Efektywność energetyczna to nie tylko wymagania prawne, ale także ekonomia i ekologia oraz bezpieczeństwo energetyczne. UE dostrzegła ten problem wiele lat temu i w swoich regulacjach dąży do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej i uniezależniania się od importu kopalnych nośników energii. Skuteczna izolacja termiczna zwiększa efektywność procesów, w których udział biorą urządzenia i instalacje wytwarzające ciepło lub chłód, i tym samym w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia celów ekologicznych,...

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych...

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie...

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Waldemar Joniec Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje

Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje Klimatyzatory – nowe wzornictwo i funkcje

Nowości producentów wyróżniają się wzornictwem i efektywnością energetyczną oraz liczbą funkcji. Mają regulację napływu powietrza i nie narażają użytkowników na nierównomierny przepływ i dyskomfort. Potrafią...

Nowości producentów wyróżniają się wzornictwem i efektywnością energetyczną oraz liczbą funkcji. Mają regulację napływu powietrza i nie narażają użytkowników na nierównomierny przepływ i dyskomfort. Potrafią automatycznie dostosowywać intensywność pracy do temperatury w pomieszczeniu i automatycznie wchodzić w poszczególne zadane funkcje. Pozwalają też oczyścić powietrze wewnątrz pomieszczenia. Elegancki wygląd jednostki wewnętrznej z możliwością wymiany grafiki przypominający bardziej dzieło sztuki...

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

Dariusz Koc Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r.

Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r. Białe certyfikaty – analiza skutków funkcjonowania systemu i możliwości zmniejszenia kosztów społecznych jego funkcjonowania w 2019 r.

Jeżeli termin ważności białych certyfikatów nie ulegnie przedłużeniu, ok. 400 tys. z nich zniknie z rynku, a przez podmioty zobowiązane już za 2019 rok uiszczona zostanie opłata zastępcza w łącznej kwocie...

Jeżeli termin ważności białych certyfikatów nie ulegnie przedłużeniu, ok. 400 tys. z nich zniknie z rynku, a przez podmioty zobowiązane już za 2019 rok uiszczona zostanie opłata zastępcza w łącznej kwocie 661,5 mln zł. Sytuacja taka spowoduje wiele niekorzystnych konsekwencji, m.in. obciążenie społeczeństwa kwotą 300 mln zł, podważeniem zaufania do instytucji publicznych oraz spowolnieniem procesów zwiększania efektywności energetycznej i podważaniem wiarygodności państwa w tym zakresie.

dr inż. Sebastian Gurgacz, mgr inż. Anna Grudzień Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni Wsparcie dla małych i średnich ciepłowni

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej...

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej rozważających modernizację źródeł wytwórczych. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego i wymagań dyrektywy MCP lub IED.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.