RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Prefabrykacja jako sposób na zrównoważoną renowację budynków w Polsce i UE

Widok domu zbudowanego z modułów przygotowanych w fabryce 
Źródło: https://www.tala.nl/projecten/plan-olstergaard-sallandwonen/

Widok domu zbudowanego z modułów przygotowanych w fabryce 


Źródło: https://www.tala.nl/projecten/plan-olstergaard-sallandwonen/

Wskaźnik renowacji budynków w UE wynosi obecnie ok. 1% rocznie. Zwiększenie go do 3% rocznie w perspektywie do 2050 roku przyniosłoby zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 80% w porównaniu do poziomu z 2005 roku. Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych przeszła w ostatnich 20 latach z fazy prototypowej do wdrożeń na coraz szerszą skalę, a projekty domów jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej z elementów prefabrykowanych spełniają obecne wymagania energetyczne. Renowacja modułowa ma szansę skrócić czas i koszty prac termomodernizacyjnych w budynkach wielorodzinnych. Rośnie też rynek produkcji elementów prefabrykowanych służących do składania domów modułowych.

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

W artykule:

• Tło prawne i rynkowe

• Renowacja budynków z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych w Europie

• Potencjał rynku renowacji

• Kwestie ekonomiczne, czyli koszty

• Kwestie techniczne i organizacyjne

• Doświadczenia polskie

• Podsumowanie i rekomendacje

 

Produkcja elementów prefabrykowanych do składania domów modułowych osiągnęła już w Polsce stosunkowo dużą skalę. Z elementów tych powstały dziesiątki tysięcy domów jednorodzinnych według typowych projektów spełniających najwyższe wymagania rynku europejskiego, jednak większość trafia na eksport. Według prognoz firmy badawczej MarketsandMarkets [1] globalny rynek budownictwa modułowego w 2022 roku wart był 91 mld dol. (wzrost o 20% w ciągu roku), a do 2027 roku ma wzrosnąć do 120 mld dol. Firmy uczestniczące w badaniu potwierdzają, że 70% czynności budowlanych przeprowadzanych jest poza placem budowy, co pozwala zwiększyć produktywność pracy o 60% i skrócić czas o 30% w porównaniu do budów tradycyjnych.

Projekty domów jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych spełniają z reguły wymagania dotyczące domów energooszczędnych. W 2023 roku Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził badanie [2], którego autorzy (dr inż. Dobrosława Kaczorek – kierownik, zespół badawczy: dr hab. inż. Michał Piasecki prof. ITB, mgr inż. Filip Poznański) zajęli się kryteriami i metodyką oceny prefabrykowanych rozwiązań modułowych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzili badania modułowego budynku przedszkola wybudowanego w standardzie pasywnym, w ramach których skupili się na ocenie czterech głównych czynników jakości środowiska wewnętrznego: komfortu termicznego, jakości powietrza wewnętrznego, komfortu akustycznego i jakości oświetlenia naturalnego. Autorzy jednoznacznie stwierdzili, że technologie modułowe mogą być konkurencyjne dla technologii tradycyjnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i jednocześnie służyć jako optymalne kosztowo rozwiązanie w procesie dekarbonizacji zasobów budowlanych [3].

Tło prawne i rynkowe

Długoterminowa strategia renowacji budynków (DSRB) przyjęta przez Rząd RP w lutym 2022 r. [4] szacuje skalę niezbędnej termomodernizacji budynków mieszkalnych na min. 30% istniejącego zasobu. Nowelizacja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) dokładniej precyzuje cele ilościowe i jakościowe renowacji budynków, stawiając coraz większe wyzwania sektorowi budowlanemu w kontekście oszczędzania zasobów naturalnych i ludzkich wykorzystywanych w budownictwie oraz poprawy jakości życia przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię.

Autorzy Mapy Drogowej podnoszenia kwalifikacji pracowników w sektorze budowlanym [5] szacują niedobór kadr w Polsce na ok. 400 tys. nowych pracowników w perspektywie 2050 roku, o ile nie zostaną wprowadzone działania korygujące. Poza cyfryzacją, zwiększeniem udziału kobiet i osób niepełnosprawnych oraz przekwalifikowaniem pracowników z zawodów górniczych wskazywanym działaniem jest wprowadzenie innowacji polegającej na wykorzystaniu elementów prefabrykowanych jako elementu szybkiej, zasobooszczędnej i efektywnej energetycznie renowacji budynków. Elementy prefabrykowane są obecnie w Polsce produkowane masowo na potrzeby budowy jednorodzinnych domów modułowych głównie na zachodzie Europy, rzadko domów mieszkalnych i użyteczności publicznej w kraju, a do renowacji budynków w ogóle nie są stosowane.

Renowacja budynków z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych w Europie

Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych przeszła w ostatnich 20 latach z fazy prototypowej do etapu wdrożeń na coraz szerszą skalę. W latach 2006–2011 w ramach działającego pod egidą Międzynarodowej Agencji Energetycznej programu ECBCS (Energy Conservation for Building and Community Systems) realizowano projekt badawczy pn. „Prefabrykowane systemy w niskoenergetycznej renowacji budynków mieszkalnych” [6]. Jego rezultatem są m.in. przewodniki do tworzenia strategii renowacyjnych i projektowania modułowej renowacji budynków oraz opis sześciu studiów przypadków realizacji w Austrii, Holandii i Szwajcarii.

Innym przykładem zastosowania elementów prefabrykowanych do renowacji budynków wielorodzinnych jest projekt przeprowadzony w 2013 roku w Grazu [7]. W budynku ze 137 mieszkaniami, o powierzchni ok. 10 000 m2, zainstalowano 9831 m2 fasady (w tym 2725 m2 dociepleń konwencjonalnych na obudowach dźwigów, cokołach itd.) z oknami zamykającymi loggie. Seryjnym elementem był moduł o wysokości 3 m i długości 7 m z wbudowanymi oknami i lokalnymi rekuperatorami. Zastosowano w nim opatentowaną przez austriacką firmę GAP-Solution [8] technologię fasady słonecznej akumulującej ciepło w strukturze plastrowej wbudowanej w szkielet drewniany.

W pozostałych modułach zainstalowano panele PV. Dzięki zastosowaniu tej technologii zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na ciepło dla c.o. i c.w.u. zmniejszyło się o 94% – ze 135 do 8 kWh/(m2 · rok). Modernizacja kosztowała wówczas ok. 1000 euro w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej i została sfinansowana w połowie ze środków zebranych przez wspólnotę mieszkaniową w ciągu 10 lat w ramach własnego funduszu remontowego, w 25% z dotacji z programu B&R, a w 25% kredytem zaciągniętym przez wspólnotę na kolejne 10 lat.

W projektach pilotażowych prowadzonych w innych krajach testowane są różnorodne podejścia do technologii. Na przykład we Francji stosuje się proste elementy fasadowe bez dodatkowych instalacji i okien (fot. 3). W Holandii głównym odbiorcą technologii modułowej są właściciele domów jednorodzinnych (fot. 4) [10]. Z kolei w Estonii rozwijany jest standard renowacji modułowej przeznaczony dla typowych bloków wykonanych z wielkiej płyty, wykorzystujący fasady do poprowadzenia nowych przewodów wentylacji dla poszczególnych lokali, umożliwiających centralny odzysk ciepła [11].

fot 1 fasady opt

Fot. 1. Widok modułu przed montażem na lawecie oraz po zainstalowaniu na fasadzie budynku Źródło: GAP-Solution

fot 2 fasada sloneczna

Fot. 2. Fasada słoneczna o strukturze plastra miodu [8]

fot 3 montaz elementow

Fot. 3. Montaż elementów na fasadzie budynku [9]

Potencjał rynku renowacji

Obszerna analiza europejskiego rynku oraz działań na rzecz rozwoju tzw. seryjnej renowacji w Niemczech przeprowadzona została w 2022 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Klimatu [12]. Oceniono, że w 10–15% niemieckich budynków mieszkalnych wielorodzinnych o niskim standardzie energetycznym i niezbyt skomplikowanych kształtach można efektywnie wykorzystać tę technologię. Podkreślono, że jej upowszechnienie wymaga sprowadzenia kosztu do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców. Koszty renowacji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych sięgają w Niemczech 1700–2000 euro/m2 powierzchni mieszkalnej, przy założeniu że budynek po renowacji osiągnie niemiecki standard EH40 EE (40% całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną [prąd i ciepło] obliczonego dla budynku referencyjnego). W krajach będących przedmiotem analizy rynku poza Niemcami (Holandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Estonia) koszt renowacji seryjnej do standardu budynku niemal zeroenergetycznego wynosi ok. 1000 euro/m2 powierzchni mieszkalnej, a wynika to ze wsparcia rynku środkami publicznymi i zwrócenia dzięki temu uwagi dostawców materiałów i usług na możliwy wzrost popytu.

Równolegle realizowany był projekt finansowany ze środków programu UE Intelligent Energy for Europe pod nazwą Renew School [13], którego skutkiem było wykorzystanie elementów prefabrykowanych wraz z nowoczesnymi technologiami energetycznymi i wentylacyjnymi w budynkach edukacyjnych w 19 miejscach w Europie.

W 2016 roku Buildings Performance Institute Europe (BPIE) opublikował raport z badań [14] zleconych przez i24c [15], stanowiący istotny wkład do dyskusji o roli Europy w wykorzystaniu innowacji w budownictwie na rzecz przyspieszonej i głębokiej dekarbonizacji gospodarki światowej. W raporcie skupiono się na czterech aspektach:

 • systemy prefabrykowane dla głębokiej renowacji budynków wielorodzinnych,
 • innowacyjne materiały izolacyjne do fasad budynków,
 • integracja budynków ze źródłami energii,
 • automatyka budynkowa i techniki sterowania.

W kolejnych latach w ramach programu UE Horyzont 2020 przeprowadzono cztery komplementarne projekty badawczo-wdrożeniowe dotyczące wykorzystania prefabrykatów w renowacji budynków:

 1. MORE-CONNECT – wielofunkcyjne fasady jako element modułowej renowacji budynków,
 2. P2Endure – rozwiązania „plug and play” dla głębokiej renowacji budynków w Europie,
 3. 4RinEU – solidne i niezawodne koncepcje technologiczne i biznesowe do wywołania głębokiej renowacji budynków w UE,
 4. Bertim – moduły prefabrykowane z drewna i metody całościowe w procesie renowacji budynków.

Kwestie ekonomiczne, czyli koszty

Efekty kilku projektów B&R sfinansowanych przez Komisję Europejską zostały podsumowane przez BPIE i opublikowane we wrześniu 2019 roku w formie raportu [16] skupiającego się na odpowiedziach na pięć pytań. Najważniejsze z nich dotyczy potencjału obniżenia kosztów renowacji dzięki zastosowaniu prefabrykacji, gdyż wysoki koszt początkowy zraża uczestników rynku do jej wykorzystywania. Zwrócono uwagę na fakt, że zastosowanie prefabrykowanych i całościowych rozwiązań skutkuje skróceniem czasu renowacji i zmniejszeniem jej uciążliwości dla użytkowników budynków, zapewniając jednocześnie wysoki poziom efektywności energetycznej.

Znaczne oszczędności kosztów osiągane są dzięki skróceniu czasu budowy:

 • szacuje się, że prefabrykacja zachodząca w wytwórni prefabrykatów może skrócić czas renowacji o 18% w porównaniu z najnowocześniejszymi praktykami termoizolacji; montaż jednego prefabrykowanego modułu o powierzchni 20 m2 zajmuje trzem pracownikom średnio jedną godzinę (MORE-CONNECT),
 • istnieje możliwość skrócenia czasu renowacji na miejscu w przypadku domu jednorodzinnego (o powierzchni elewacji 380 m2) o 52% dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnego prefabrykowanego systemu fasadowego składającego się ze zintegrowanych komponentów PV i HVAC (4RInEU),
 • podejście prefabrykacyjne skraca czas trwania całego procesu renowacji o 25–44% (P2Endure).

Ponadto dzięki zastosowaniu gotowych elementów zmniejsza się liczba błędów wykonawczych na miejscu, co pozwala zaoszczędzić ok. 5–10% kosztów (P2Endure). Standaryzacja łańcucha wartości renowacji poprzez cyfryzację i optymalizację procesów może obniżyć koszty do 25% w porównaniu z konwencjonalną metodą renowacji (P2Endure). Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych komponentów mieszkańcy nie muszą opuszczać budynku w trakcie prac instalacyjnych, natomiast użytkownicy budynków niemieszkalnych (szpitale, urzędy, szkoły itp.) są w mniejszym stopniu narażeni na niedogodności związane z pracami budowlano-instalacyjnymi.

Projekt 4RinEU ma na celu ułatwienie industrializacji szeregu „modułów koncentratorów energii”, nazywanych też „plug & play” centrami energii. Moduły te, oparte na pompie ciepła lub energii słonecznej, mogą zarządzać wydajnym ogrzewaniem i chłodzeniem lub zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową, a jednocześnie są łatwe w instalacji i obsłudze. Zastosowanie tego rozwiązania na dużą skalę mogłoby drastycznie obniżyć koszty usług. Z kolei cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalają obniżyć koszty renowacji o 25%.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że prefabrykowane projekty renowacyjne wymagają mniej energii wbudowanej. Prefabrykowane systemy elewacyjne mogą wydłużyć żywotność budynku, ponieważ elementy są łatwiejsze do wymiany i naprawy, łatwiej także diagnozować ich trwałość.

Wysokie nakłady początkowe zastosowania tej technologii mogą się stopniowo obniżać dzięki ekonomii skali. Wskazują na to dane z rynku holenderskiego i brytyjskiego, gdzie dzięki inicjatywie Energiesprong, wspieranej ze środków publicznych, rejestruje się spadek jednostkowych kosztów o 50% w okresie od projektów pilotażowych do powszechnego wykorzystania [17].

fot 4 dom z modulow

Fot. 4. Widok domu zbudowanego z modułów przygotowanych w fabryce oraz hali produkcji modułów Źródło: https://www.tala.nl/projecten/plan-olstergaard-sallandwonen/

fot 5 lekkie elementy

Fot. 5. Lekkie elementy z drewna i wełny montowane na elewacji modernizowanego budynku [11]

Kwestie techniczne i organizacyjne

W procesie rozwoju wykorzystania technologii modułowej warto ocenić główne czynniki oddziałujące na rynek [18].

1. Czynniki ograniczające wykorzystanie technologii:

 • koszty głębokiej renowacji można przyrównać do kosztów wyburzenia i nowej budowy,
 • moduły o seryjnych wymiarach nie wystarczą do pełnego pokrycia elewacji dachów,
 • mogą wystąpić niezgodności w oprogramowaniu wykorzystywanym przez projektantów i wykonawców elementów prefabrykowanych.

2. Czynniki pobudzające rozwój technologii:

 • rosnące ilościowo i jakościowo cele polityczne renowacji budynków,
 • dostosowanie uciążliwości wykorzystania technologii renowacji do oczekiwań użytkowników budynków,
 • postęp w wykorzystaniu w budownictwie technologii informacyjno-komunikacyjnych i automatyzacji, w tym:

– dostosowywanie elementów seryjnych do konkretnych projektów,

– robotyzacja, skany i symulacje 3D w celu precyzyjnego zaprojektowania poszczególnych elementów.

Warunkiem powodzenia jest tworzenie nowych modeli biznesu wspieranych przez stronę publiczną i rozwój nowych kompetencji w budownictwie, łączących zdolności projektantów, wykonawców elementów i firm budowlano-montażowych na rzecz użytkowników budynków.

Doświadczenia polskie

Nieliczne udokumentowane przypadki wykorzystania elementów prefabrykowanych do renowacji (Warszawa, Gdynia) [19, 20] bądź budowy (Siemianowice Śląskie) [21] dotyczą obiektów użyteczności publicznej. Analizy energetyczne przeprowadzane w fazie przedprojektowej bezsprzecznie potwierdzają możliwość osiągnięcia niemal zeroenergetycznego standardu w każdym z tych budynków, z gwarantowanym właściwym wykorzystaniem systemów zarządzania energią. W przypadku prywatnego przedszkola w Siemianowicach Śląskich inwestor postawił zadanie wybudowania obiektu „pod klucz” w terminie pięciu miesięcy. Na zamówienie złożono tylko jedną ofertę, uzależniającą dotrzymanie terminu od zgody inwestora na zastosowanie w konstrukcji obiektu prefabrykatów stosowanych do składania domów jednorodzinnych.

fot 6 przedszkole

Fot. 6. Przedszkole w Warszawie, w którym do renowacji wykorzystano elementy prefabrykowane [19]

Podsumowanie i rekomendacje

Według BPIE [14], wskaźnik renowacji budynków w UE wynosi obecnie ok. 1% rocznie. Zwiększenie go do 3% rocznie w perspektywie do 2050 roku przyniosłoby zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 80% w porównaniu do poziomu z 2005 roku. Potencjalne przychody dla całego sektora budowlanego szacowane są na ok. 1200–1400 mld euro rocznie, co oznacza wzrost o ok. 700–800 mld euro rocznie. Jeśli renowacja modułowa stanowiłaby wartościowo 25% europejskiego rynku, oznaczałoby to dla niego wartość dodaną w wysokości ok. 200 mld euro rocznie, do podziału między dostawców modułów i firmy instalacyjne.

Rynek tej wielkości powinien być interesujący dla polskiej branży budownictwa domów gotowych, dobrze zorganizowanej np. w ramach Stowarzyszenia Energooszczędnych Domów Gotowych, zrzeszającego 39 producentów modułów i kilkadziesiąt firm dostarczających materiały dla tego sektora. Projektanci i dostawcy materiałów izolacyjnych i instalacji wentylacyjnych, odnawialnych źródeł energii i innych są w stanie zaspokoić potrzeby wykonawców modułów w zakresie ich dostosowania do wymaganych standardów zużycia energii w poszczególnych rodzajach budynków.

Zarówno publiczni, jak i niepubliczni zarządcy wielorodzinnych nieruchomości mieszkaniowych są bardzo zainteresowani stosowaniem metod termomodernizacji ograniczających czas realizacji oraz uciążliwości dla mieszkańców. Mamy też duże doświadczenie z wykorzystywaniem środków publicznych i prywatnych do wsparcia termomodernizacji budynków wielorodzinnych.

W celu zwiększenia wykorzystania technologii modułowej renowacji budynków niezbędne jest opracowanie analizy rynku zastosowania prefabrykatów do renowacji budynków, składającej się z:

 1. identyfikacji uczestników rynku,
 2. określenia łańcucha wartości i analizy udziału w nim poszczególnych uczestników rynku,
 3. oceny stanu przygotowania technicznego sektora wytwórczego, montażowego i wykończeniowego do stosowania technologii modułowej renowacji,
 4. analizy kosztów inwestycji wykorzystującej technologie modułowe do renowacji,
 5. identyfikacji czynników sprzyjających i hamujących rozwój rynku,
 6. opracowania propozycji działań otwierających rynek w Polsce, w tym zmian regulacyjnych i systemów wsparcia na każdym etapie inwestycji.

W proces tworzenia analizy rynku kierowany przez odpowiednią jednostkę naukowo-badawczą niezbędne jest włączenie przedstawicieli interesariuszy, takich jak: architekci i projektanci, doradcy energetyczni, ministerstwa, publiczne i niepubliczne instytucje finansowe, zarządcy nieruchomości budynkowych publicznych i niepublicznych, sektor budowlany – dostawcy gotowych rozwiązań, firmy montażowe i wykończeniowe oraz zagraniczni eksperci. Dzięki wymianie doświadczeń i poglądów w ramach tej grupy możliwe będzie stosunkowo szybkie i sprawne przygotowanie gotowych rozwiązań organizacyjnych i finansowych, poradników itd. oraz wybranie i przeprowadzanie projektów pilotażowych służących rynkowi jako dobre wzory.

Artykuł opracowany w ramach projektu

BULID UP Skills II Poland, https://bups.kape.gov.pl

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.

 

Literatura

1. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/modular-construction-market-11812894.html?gad_source=1

2. https://biblioteka.itb.pl/F?func=full-set-set&set_number=000171&set_entry=000001&format=999

3. Kaczorek Dobrosława, Piasecki Michał, Ocena jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania w modułowym budynku przedszkola wybudowanego w standardzie pasywnym, „Przegląd Budowlany” 11–12/2023

4. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Dlugoterminowa-strategia-renowacji-budynkow

5. https://bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/

6. https://www.iea-ebc.org/Data/publications/EBC_PSR_Annex50.pdf

7. Projekt pilotażowy Projectcontrol, http://www.projektcontrol.at/main/referenzen/gross-projekte/graz-lhs-ba-01/

8. https://gap-solutions.at/unsere-sanierungsloesung/

9. https://www.energiesprong.fr/projet/les-noirettes-renovation-988-logements-collectifs-vaulx-en-velin/

10. https://www.linkedin.com/pulse/voorbeelden-biobased-bouw-marjet-rutten-ouqie/

11. https://estnor.ee/en/renovation/

12. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/bafa-serielle-sanierung-gesamtbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6

13. https://www.renew-school.eu/en/best-practices-database/

14. https://www.bpie.eu/publication/construction-value-chain/

15. i24c – Industrial Innovation for Competitiveness, https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2019/11 /2015ar-industrial-innovation-for-competitiveness.pdf

16. https://www.bpie.eu/publication/innovation-brief -deep-renovation-using-prefabricated-components/

17. https://epb.bibl.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/1551/file/Beckmann_Energiesprong_200527.pdf

18. https://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/02/Deep-dive-1-Prefab-systems.pdf

19. https://www.p2endure-project.eu/en/demonstration/warsaw-poland

20. https://www.p2endure-project.eu/en/demonstration/gdynia-poland

21. https://www.renew-school.eu/en/best-practice-of-school-renovation-16-siemianowice-kindergarten/

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Jerzy Sowa Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Modernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu....

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie termomodernizacji budynków nie wystarczają do osiągnięcia tak ambitnych celów. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Redakcja RI Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka...

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka studenckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów Audyty efektywności energetycznej po zmianie przepisów

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach...

Po opublikowaniu zmienionej ustawy o efektywności energetycznej (szerzej w RI 1–2/2017) zmienione zostało też rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej, które wprowadza zmiany w zasadach ich sporządzania. Ustawa, rozporządzenie i wytyczne URE zmieniły także tryb postępowania dotyczący uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i warunki ich sprzedaży.

mgr inż. Jerzy Żurawski Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes...

Zagadnienia związane z prawidłowym określaniem energochłonności budynków powinny być istotnym elementem polityki energetycznej i ekologicznej naszego kraju. Właściwa energochłonność to nadrzędny interes narodowy, wspólny dla obywateli oraz wszelkich struktur państwowych i samorządowych, a także organizacji społecznych – swego rodzaju energetyczna racja stanu. Niestety brakuje świadomości znaczenia, jaką ocena energetyczna budynku ma w skali makro – energetycznej, zdrowotnej i ekologicznej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada...

Efektywność energetyczna to obecnie priorytet globalny. Także we wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. W UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii. Możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Różne są jednak koszty poprawy efektywności energetycznej i różne ograniczenia techniczne i prawne dla budynków, zwłaszcza objętych...

domoweklimaty.pl Domy parterowe - za i przeciw

Domy parterowe - za i przeciw Domy parterowe - za i przeciw

Podjęliśmy tę decyzję, jedną z najważniejszych w życiu - budujemy dom. Zanim jednak weźmiemy się do pracy, musimy zadecydować, jaki projekt domu wybierzemy. Czy dom parterowy będzie odpowiedni? Sprawdźmy,...

Podjęliśmy tę decyzję, jedną z najważniejszych w życiu - budujemy dom. Zanim jednak weźmiemy się do pracy, musimy zadecydować, jaki projekt domu wybierzemy. Czy dom parterowy będzie odpowiedni? Sprawdźmy, poznajmy jego mocne i słabe strony.

Redakcja RI Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać

Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać Aplikacja mobilna dla projektantów i instalatorów - którą wybrać

Era cyfrowego HVAC w obszarze projektowania i eksploatacji instalacji nadchodzi. Aplikacje mobilne oraz programy dla instalatorów umożliwiają tworzenie wirtualnych modeli budynków na etapie koncepcji i...

Era cyfrowego HVAC w obszarze projektowania i eksploatacji instalacji nadchodzi. Aplikacje mobilne oraz programy dla instalatorów umożliwiają tworzenie wirtualnych modeli budynków na etapie koncepcji i projektu i obejmują jego budowę, eksploatację oraz utylizację.

mgr inż. Wojciech Ratajczak Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają...

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym...

dr inż. Andrzej Górka Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych

Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych Praktyczne aspekty stosowania termografii do oceny budynków i instalacji budowlanych

Termografia to przydatne, szybkie i bezinwazyjne narzędzie diagnostyczne dla budynków i instalacji. Ze względu na spadek cen prostych kamer termograficznych nie ma już problemu z dostępem do narzędzi i...

Termografia to przydatne, szybkie i bezinwazyjne narzędzie diagnostyczne dla budynków i instalacji. Ze względu na spadek cen prostych kamer termograficznych nie ma już problemu z dostępem do narzędzi i wykonaniem zdjęcia, ale pojawiają się trudności z prawidłową interpretacją termogramu przez kompetentną osobę.

mgr inż. Bartosz Radomski Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) Wybór źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami...

Warianty źródeł ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wykorzystujących do chłodzenia pasywnego, c.o. i podgrzewu c.wu. pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła wykazują najmniejsze zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną oraz najniższe koszty eksploatacji, ale najwyższe koszty inwestycyjne i amortyzacji urządzeń. Z ekonomicznego punktu widzenia – z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych prostych i zdyskontowanych całkowitych...

dr inż. Piotr Jadwiszczak, mgr inż. Elżbieta Niemierka Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków

Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków Zadania inżynierów inżynierii środowiska w procesie wielokryterialnej certyfikacji budynków

W Polsce coraz chętniej stosuje się wielokryterialną certyfikację budynków pod kątem spełnienia szeroko rozumianych kryteriów budownictwa zrównoważonego. Wykorzystywane systemy certyfikacji, takie jak...

W Polsce coraz chętniej stosuje się wielokryterialną certyfikację budynków pod kątem spełnienia szeroko rozumianych kryteriów budownictwa zrównoważonego. Wykorzystywane systemy certyfikacji, takie jak BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE czy GBS, kładą duży nacisk na aspekty związane z inżynierią środowiska.

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody » Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™ Panasonic świętuje 20 lat czystszego powietrza dzięki technologii nanoe™

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc...

W dzisiejszym świecie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, w jaki sposób ćwiczymy, co spożywamy oraz przede wszystkim do powietrza, którym oddychamy. Panasonic Heating & Cooling Solutions, biorąc te kwestie pod uwagę, świętuje właśnie drugą dekadę rewolucjonizowania przestrzeni wewnętrznych za pomocą technologii nanoe™. Od momentu powstania w 1997 r. do dnia dzisiejszego nanoe™ ewoluowało w innowację zmieniającą zasady gry i przekształcającą powietrze, którym oddychają ludzie, w czystsze i przyjemniejsze...

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Jak piknik, to tylko z marką Hisense! Jak piknik, to tylko z marką Hisense!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

Do każdego klimatyzatora Konola marki Hisense dodajemy koc piknikowy gratis!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online! Premiera: Nowy katalog narzędzi serwisowych CPS w wersji polskiej już dostępny online!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Katalog narzędzi CPS w polskiej wersji językowej!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic Kolejne spotkanie z cyklu „Webinarowej Środy” z Panasonic

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z...

Konsumenci nierzadko mają problem ze znalezieniem przyczyny, dlaczego ich pompa ciepła zaczęła nagle pobierać więcej prądu i nadwyrężać domowy budżet. Panasonic wraz z redakcją GlobEnergia przychodzą z odpowiedzią, organizując treściwy webinar w tej tematyce.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce! Największa kampania reklamowa marki Hisense w Polsce!

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także...

Marka Hisense – wiodący producent urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, sprzętu AGD i RTV rozpoczyna intensywną kampanię promocyjną. Ogólnopolski zasięg działań reklamowych w telewizji i radio, a także intensywna obecność online i w mediach społecznościowych, zostały zaplanowane na gorący okres piłkarskiego szaleństwa EURO 2024, którego marka Hisense jest Oficjalnym partnerem.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma Klima(t) do współpracy – zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Zostań instalatorem pomp ciepła Hisense Hi-Therma

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.