RynekInstalacyjny.pl

Ogrzewanie i wentylacja kurników

Fot. 1 Ferma drobiu w KobylanceFot. FLOWAIR

Fot. 1 Ferma drobiu w Kobylance
Fot. FLOWAIR

Budynki przeznaczone do chowu drobiu wymagają specjalnego ogrzewania i wentylacji. Temperatura i wilgotność oraz jakość powietrza wewnętrznego decydują o kondycji i zdrowiu hodowanych ptaków. Dla zapewnienia im komfortowych warunków stosuje się instalacje i urządzenia, które pozwalają bezpiecznie i efektywnie utrzymać stałe parametry wewnątrz pomieszczeń.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Pisklęta i kurczęta do prawidłowego rozwoju potrzebują komfortowych warunków, m.in. odpowiednio wysokiej temperatury. Nie są w stanie na początkowym etapie życia wytwarzać wystarczającej ilości ciepła, dlatego wymagają stabilnego dogrzewania. Także dorosłe ptaki potrzebują odpowiednich warunków – optymalnej temperatury i wilgotności.

Wysoka wilgotność względna może bowiem intensyfikować rozprzestrzenianie się różnych chorób wśród ptactwa, skutkując dużymi stratami hodowcy. Ponadto z obiektów należy usunąć spore ilości gazów – w tym dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru.

Temperatura, wilgotność i jakość powietrza

W przypadku piskląt w początkowej fazie rozwoju, czyli do ok. 3 tygodnia życia, zaleca się bardzo restrykcyjne parametry, tj. utrzymywanie temperatury w zakresie 29-32°C i stopniowe zmniejszanie jej do 21°C przez kolejne 3 tygodnie.

Sprawdź dostępne na rynku nagrzewnice >>

Po osiągnięciu dorosłej formy kurczęta mogą być chowane w temperaturze około 12—18°C. Wszystko zależy od rodzaju ptactwa – np. pisklęta indyków wymagają wyższej temperatury w ciągu pierwszych tygodni życia, a gęsi mogą mieć niższą temperaturę, jednak jej wartości na wszystkich etapach rozwoju są zbliżone.

Chłód w kurniku ma niekorzystny wpływ na pisklęta, które ze względu na brak odpowiedniego opierzenia nie potrafią zatrzymać ciepła. Jeśli zatem panuje zbyt niska temperatura, może się to skończyć pozorną śmiercią pisklęcia, a w przypadku bardziej wrażliwych na temperaturę indyków czy gęsi efektem jest padnięcie zwierzęcia.

Także w dorosłym życiu hodowla ptaków wymaga zachowania ściśle określonych warunków. Zaleca się, by temperatura powietrza w pomieszczeniu dla kur niosek nie spadała poniżej 12°C, wilgotność względna nie przekraczała 75%, a wymiana powietrza była zapewniona na poziomie 0,5–1 m3/h na 1 kg masy ciała ptaków.

Nagrzewnica LEO AGRO SP

Fot. 2. Nagrzewnica LEO AGRO SP
Źródło: Fot. FLOWAIR

Nagrzewnica wodna Farmer

Fot. 3. Nagrzewnica wodna Farmer
Źródło: Blowair

Prawidłowa wentylacja zmniejsza ryzyko rozwoju chorób wśród drobiu, związanych m.in. z wysokim stężeniem amoniaku, dwutlenku węgla oraz siarkowodoru w powietrzu, które są głównymi składnikami odchodów ptactwa.

Zwiększone stężenie CO2 może powodować demineralizację kości oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych drobiu. Amoniak przy stężeniu 13 ppm w powietrzu może wywoływać podobne symptomy, jest także szkodliwy dla układu oddechowego i nerwowego.

Prawdziwą trucizną jest zaś siarkowodór, który po przekroczeniu 10 ppm może paraliżować odśrodkowy układ nerwowy. Dlatego zarówno dla zdrowia, jak i wysokiej nieśności bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Nie mniej istotne jest utrzymywanie prawidłowej wilgotności względnej – nieco wyższej niż dla pomieszczeń, w których przebywają stale ludzie, a mianowicie 55-75%.

Warto przeczytać: Ogrzewanie obiektów nietypowych – kluby jeździeckie >>

W fermach drobiu zyski wilgoci mogą być wysokie ze względu na dużą liczbę ptaków i związaną z tym ilość odchodów zwiększających stężenie pary wodnej. Dlatego konieczna jest wentylacja, która pozwoli odprowadzić nadmiar wilgoci powodującej gnicie ściółki i rozwój drobnoustrojów wywołujących choroby, które bardzo szybko się rozwijają i doprowadzają do padnięcia kurcząt.

Tam, gdzie instalacja wentylacji mechanicznej nie może być zastosowana, zaleca się okresowe wietrzenie – przy zachowaniu środków ostrożności, by nie przewiać ptaków.

Systemy ogrzewania

Nowoczesne fermy drobiu mogą być efektywnie ogrzewane na dwa sposoby: przez nagrzewnice powietrza lub ogrzewanie podłogowe. Pierwsza forma pozwala szybko zareagować na zmiany temperatury wewnątrz kurnika, a kierownice strumienia umożliwiają doprowadzenie ciepłego strumienia powietrza tam, gdzie jest to konieczne.

Koniecznie zobacz: Przegląd pomp ciepła >>

Nagrzewnice dostępne obecnie na rynku, a przeznaczone do stosowania w środowisku agresywnym, czyli m.in. w budynkach przeznaczonych do chowu zwierząt, są wykonane z materiałów zabezpieczonych przed korozją i oddziaływaniem takich związków, jak amoniak czy siarkowodór. Dodatkowo są łatwe w montażu i można je stosować w już istniejących obiektach. Mogą stanowić dodatkowy element wspomagający wentylację kurnika.

Ogrzewanie podłogowe ma wyższą bezwładność, zatem czas reakcji na spadek temperatury wewnątrz kurnika jest dłuższy, jednak ten rodzaj ogrzewania wysusza ściółkę i chroni przed rozwojem mikroorganizmów.

Pozwala także utrzymywać temperaturę na stabilnym poziomie przy powierzchni podłogi. Drób, ze względu na jego relatywnie niewielkie wymiary, nie wymaga ogrzewania całej kubatury kurnika, dlatego ogrzewanie podłogowe pozwala utrzymać komfortową temperaturę chowu również w okresach wietrzenia. Minusem jest jednak fakt, że instalacja ogrzewania podłogowego jest rozwiązaniem tylko dla nowo powstających budynków.

Zaletą obu wymienionych rodzajów ogrzewania jest większa efektywność niż w przypadku konwencjonalnego ogrzewania grzejnikowego, zarówno w kwestii utrzymywania temperatury, jak i osuszania powietrza. Urządzenia nie są również kłopotliwe w eksploatacji oraz czyszczeniu.

Nagrzewnice

Stosowane w obiektach hodowlanych nagrzewnice nie są typowymi urządzeniami spotykanymi w obiektach przemysłowych. Nagrzewnica pracująca w pomieszczeniach przeznaczonych do chowu zwierząt, w szczególności drobiu, musi być odpowiednio chroniona przed działaniem agresywnych czynników oraz wilgoci.

Wydzielane przez ptaki odchody tworzą szczególnie agresywną atmosferę ze względu na duży udział amoniaku. Z kolei ściółka powoduje duże zapylenie powietrza. Dlatego obudowa i elementy nagrzewnic powinny być wykonane z materiałów dobrze zabezpieczonych antykorozyjnie.

W kurnikach stosuje się nagrzewnice gazowe, olejowe i wodne. Pierwsze z wymienionych nie są zalecane z uwagi na ryzyko powstawania ewentualnych nieszczelności w instalacji, gdyż drób jest bardzo wrażliwy na ulatniający się gaz. Ponadto nagrzewnice gazowe oraz olejowe pobierają do spalania powietrze z pomieszczenia, wydzielając przy tym CO2 oraz parę wodną. Tym samym nagrzewnica nie spełnia założonego zadania, czyli nie osusza powietrza.

Optymalnym rozwiązaniem są nagrzewnice wodne, gdyż źródło ciepła znajduje się w ich przypadku poza kurnikiem. Gdy zakłada się okresowe użytkowanie kurników, należy tak zabezpieczyć instalację i urządzenia, by nie uległy one uszkodzeniu pod wpływem niskiej temperatury w okresach zimowych przerw w pracy.

Czytaj dalej: Eksploatacja systemów ogrzewania i wentylacji kurników >>

W tym celu wykorzystuje się izolację, niezamarzające płyny instalacyjne oraz różnego rodzaju zabezpieczenia, np. układy automatyki. Zastosowanie niezamarzających płynów powoduje jednak zmianę hydrauliki instalacji i trzeba to uwzględnić przy doborze armatury i obliczaniu wydajności układu. Żeby sprawność układu była jak najwyższa, zaleca się staranne izolowanie przewodów.

Za efektywność pracy urządzenia odpowiada także wentylator. Nowoczesne nagrzewnice wyposażone są w kilkubiegowe wentylatory (nawet do 5 biegów) lub regulację płynną, by efektywnie i energooszczędnie dopasować się do chwilowego zapotrzebowania.

Regulacja może się odbywać stopniowo dzięki transformatorowym regulatorom obrotów lub płynnie za pomocą regulatorów napięciowych. Dodatkowo komunikują się one z termostatem, który mierzy temperaturę w danej strefie kurnika i porównuje ją z zadaną wartością.

Wentylator powinien zostać wykonany w jak najwyższym stopniu ochrony, np. IP66, tak aby wirnik był zabezpieczony przed wpływem jakichkolwiek pyłów.

Warto przeczytać: Ogrzewanie obiektów nietypowych – kluby jeździeckie >>

Efektywne ogrzewanie powietrza jest realizowane przez wymiennik ciepła, który powinien mieć jak najwyższą wydajność. Jest to możliwe, jeśli został on wykonany z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, np. miedzi lub aluminium, które są również lekkie – właśnie takie wymienniki stosowane są najczęściej w nagrzewnicach wiszących. W przypadku kurników wymiennik wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem amoniaku w postaci warstwy epoksydowej.

W zależności od wydajności nawiewanego strumienia powietrza jego zasięg może wynosić nawet do 22 m, przy 3700 m3/h. Ze względu na dużą powierzchnię obiekty przeznaczone do zbiorowego chowu zwierząt wymagają szybkiego ogrzania, które będzie zarazem efektywne.

Nagrzewnice powietrza poprzez wymuszanie przepływu strumienia umożliwiają dotarcie ciepłego powietrza na duże odległości. Moc nagrzewnic wodnych zależy od parametrów zasilania wody, a także temperatury powietrza zewnętrznego.

Dla parametrów instalacyjnych 90/70°C i temperatury zewnętrznej 0°C moc przykładowego urządzenia wynosi 43 kW. Producenci udostępniają także szybkie kalkulatory doboru, które pomagają dobrać nagrzewnice do kubatury kurnika oraz projektowej temperatury zewnętrznej.

Eksploatacja

Ze względu na duże zapylenie i agresywne gazy istotną funkcję pełni prawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Konieczne jest okresowe sprawdzanie stanu wymiennika nagrzewnic. Jeśli lamele są zapchane, wentylator musi pracować z wyższym sprężem, a zatem pobiera więcej energii i szybciej się zużywa.

Zaleca się czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza. W nowoczesnych nagrzewnicach lamele wymiennika są tak rozłożone, by chronić rdzeń przed zapychaniem.

W przypadku nagrzewnic przeznaczonych do kurników ważne jest, czy można łatwo i szybko zdemontować wentylator, żeby go wyczyścić. Jeśli łopatki pokrywają pył i zanieczyszczenia, jego praca staje się energochłonna i krótsza. Istotny jest też dostęp do innych elementów w trakcie przeglądu czy czyszczenia.

Podsumowanie

Nowoczesny chów zwierząt wymaga zastosowania odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb urządzeń grzewczych. Jest to ważne dla zdrowia wszystkich zwierząt, a drób, zarówno hodowany na ubój, jak i kury nioski, jest szczególnie wrażliwy na wahania temperatury, wilgotność i jakość powietrza.

Brak odpowiednich parametrów może skutkować rozwojem chorób, masowym padaniem zwierząt, które wzajemnie się od siebie zarażają, a w konsekwencji dużymi stratami finansowymi. Stosowane w krajach UE okresowe kontrole gospodarstw sprzyjają propagowaniu dobrych praktyk i zwiększaniu standardów hodowli w kierunku zapewniania komfortu zwierzętom i w konsekwencji podnoszenia jakości produkowanej żywności.

Literatura

  1. Michułka M., Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, wrzesień 2003 r.

  2. www.portalhodowcy.pl.

  3. Materiały producentów urządzeń grzewczych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • creon creon, 30.04.2015r., 10:37:13 Warto wspomnieć, że są dostępne także specjalne nagrzewnice do obiektów inwentarskich
  • Piotr Calka Piotr Calka, 27.04.2017r., 06:36:23 Pani z pewnoscia ma spora wiedze na temat wymagan kurczakow , jednak bardzo mala na temat urzadzen. Najnowsze i najlepsze ogrzewanie to podlogowe na podczerwien. Bardzo niskie koszty zarowno budowy jak utrzymania. Najgorsze jest rozwiazanie nad\muchowe gazowe

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.