RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych. Fakt ten, a zarazem konieczność ograniczenia strat ciepła sprawiają, że konieczne jest maksymalne ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.Realizacja szczelnego budynku pasywnego wymaga zaplanowania odpowiednich rozwiązań już na etapie projektowym. Ważne jest dokładne wykonanie elementów konstrukcyjnych szczególnie narażonych na wystąpienie nieszczelności, np. połączeń okien ze ścianami zewnętrznymi. Niekontrolowana infiltracja powietrza zewnętrznego musi być w budynku pasywnym ograniczona do 0,6 wymiany kubatury ogrzewanego budynku na godzinę, dla różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Realizacja szczelnego budynku pasywnego wymaga zaplanowania odpowiednich rozwiązań już na etapie projektowym. Ważne jest dokładne wykonanie elementów konstrukcyjnych szczególnie narażonych na wystąpienie nieszczelności, np. połączeń okien ze ścianami zewnętrznymi. Niekontrolowana infiltracja powietrza zewnętrznego musi być w budynku pasywnym ograniczona do 0,6 wymiany kubatury ogrzewanego budynku na godzinę, dla różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa.

Cel badań

Określenie przepuszczalności powietrznej wykonano dla wolno stojącego domu zlokalizowanego przy ul. Cisowej 1 w Smolcu k. Wrocławia. Celem badania było sprawdzenie, czy spełnione zostały wymagania projektowe dotyczące szczelności powietrznej oraz identyfikacja ewentualnych źródeł przecieków w powłoce budynku. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami badany obiekt osiągnie standard pasywny, jeśli liczba wymian powietrza przy ciśnieniu 50 Pa będzie mniejsza od 0,4 1/h. Warunek ten jest ostrzejszy od standardowo przyjmowanej dla domów pasywnych  wartości n50 ≤0,6.

Badanie wykonano dla obiektu niezamieszkałego w stanie surowym zamkniętym. Wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie budynku zostały zamknięte lub zaślepione. Badania przeprowadzono zgodnie z metodą B normy PN-EN 13829 Właściwości cieplne budynków – Określenie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.

Obiekt badań

Obiektem badań był jednorodzinny, wolno stojący dom parterowy z użytkowym poddaszem. Dom ma sześć pokoi: pokój dzienny, jadalnię, gabinet i trzy sypialnie na poddaszu. Badaniem objęto całą ogrzewaną część obiektu, a nie poszczególne pokoje. Do budynku dobudowany jest garaż mający niezależną konstrukcję nośną. Wejście do garażu możliwe jest tylko poprzez drzwi garażowe. Właścicielem domu, wzniesionego w 2006 roku, jest biuro projektowe Lipińcy Domy. Podstawowe dane obiektu:

  • powierzchnia podłogi netto: 131,97 m2,
  • kubatura wewnętrzna: 431,70 m3,
  • powierzchnia obudowy budynku: 351,74 m2.

Szczelność powłoki budynku

Przedmiotem badań było sprawdzenie szczelności powietrznej powłoki budynku. W jej skład wchodzą ściany zewnętrzne, posadzka na gruncie, dach oraz stolarka okienna i drzwiowa. Ściany zewnętrzne wykonano z prefabrykatów keramzytobetonowych ocieplonych 30-centymetrową warstwą szarego styropianu. Z uwagi na wątpliwości co do szczelności samych prefabrykatów (mają strukturę porowatą) za warstwę szczelną uznano tynk gipsowy wykonany od strony wewnętrznej. Posadzkę na gruncie wykonano z płyty żelbetonowej zaizolowanej od spodu 30 cm styropianu. Warstwą szczelną jest w tym przypadku sama płyta żelbetonowa.

Dwuspadowy dach domu ma tradycyjną konstrukcję drewnianą. Jego izolację wykonano trójwarstwowo z: dachowych paneli styropianowych, 20 cm szarego styropianu miedzy krokwiami i 10 cm szarego styropianu dobitego od spodu. Warstwą szczelną jest tu folia paroszczelna. Z uwagi na wnikanie niektórych elementów ścian wewnętrznych poddasza w ostatnią warstwę izolacji folię paroszczelną umiejscowiono pod ostatnią, 10-centymetrową warstwą izolacji. Pozwoliło to na uzyskanie nienaruszonej powłoki szczelnej i ograniczyło konieczną liczbę połączeń. Zamontowane w domu okna i drzwi PVC dzięki zastosowaniu potrójnych uszczelek charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością.

Odpowiednie wykonanie i zdefiniowanie szczelnych powłok budynku nie wystarczy do osiągnięcia pożądanej przepuszczalności powietrznej. Bardzo ważne jest również zrealizowanie trwale szczelnych połączeń poszczególnych powłok. W domu pasywnym szczególną uwagę zwrócono na połączenia ścian zewnętrznych ze stolarką drzwiową i okienną oraz ścian zewnętrznych z dachem.

Zestawienie pomiarów

Tabela 1. Zestawienie pomiarów dla podciśnienia

Strumień przepływu powietrza

Tabela 2. Strumień przepływu powietrza przez obudowę budynku w warunkach podciśnienia

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wykonano w oparciu o trójwarstwowy system uszczelnień. Pierwszą warstwę stanowi elastyczna folia paroprzepuszczalna przyklejona od strony zewnętrznej. Jej zadaniem jest ochrona połączenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Folia nie  dopuszcza do zawilgocenia warstwy środkowej i pozwala jednocześnie na dyfuzję pary wodnej w kierunku zewnętrznym.

Dzięki swojej elastyczności ma zdolność kompensowania ruchów budowli i stolarki. Warstwę środkową wykonano z pianki poliuretanowej, która izoluje termicznie i akustycznie połączenie stolarki z konstrukcją budynku. Aby właściwie pełniła swoją funkcję, musi być utrzymana w stanie maksymalnie suchym. Ostatnią warstwę stanowi folia paroszczelna charakteryzująca się bardzo dużym oporem dyfuzyjnym. Uniemożliwia przepływ gazów i pary wodnej z wnętrza budynku na zewnątrz. Folia paroszczelna tworzy właściwe powietrznie szczelne połączenie okien ze ścianami zewnętrznymi.

Powłokę szczelną dachu zrealizowano w oparciu o folię paroszczelną. Została ona przymocowana do krokwi i jętek w sposób punktowy za pomocą zszywek. Powstałe w wyniku montażu otwory oraz połączenia poszczególnych arkuszy wykonano przy użyciu dwóch rodzajów jednostronnych taśm przylepnych. Zastosowano wielowarstwową taśmę na bazie aluminium i bitumu oraz taśmę zbrojoną włóknem poliestrowym do sklejania i reperacji folii polipropylenowych i polietylenowych. Te same taśmy wykorzystano do szczelnego połączenia folii paroszczelnej ze ścianami zewnętrznymi.

Otwory w obudowie budynku

Największy udział w powierzchni przegród zewnętrznych mają otwory okienne i drzwiowe.W momencie wykonywania badania wszystkie okna były szczelnie zamknięte, a we framudze drzwi wejściowych zamontowano drzwi nawiewne Blower Door. Ponieważ nie wszystkie okna miały klamki, otwory na nie zaklejono taśmą. Na tym etapie budowy w domu nie były zamontowane jeszcze drzwi wewnętrzne, nie istniało zatem ryzyko powstania nierównomiernego rozkładu ciśnień w samym obiekcie.

Poprawne mocowanie

Poprawne mocowanie i połączenie folii paroszczelnej

Pozostałe otwory w przegrodach zewnętrznych budynku wynikają z konieczności podłączenia poszczególnych systemów technicznych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim otwory w ścianach zewnętrznych wykonane pod kanał nawiewny i wywiewny instalacji wentylacyjnej oraz przyłącze gruntowego wymiennika przechodzące przez posadzkę w pomieszczeniu technicznym. Następna grupa przebić związana jest z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Występują one w posadzce budynku oraz w dachu (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej). Wszystkie otwory w przegrodach zewnętrznych zostały zaślepione na czas wykonywania badania.

Dom pasywny nie posiada tradycyjnego systemu grzewczego, dlatego nie było potrzeby wykonania przewodów kominowych. W obudowie budynku nie występują zatem otwory od przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Aparatura pomiarowa

Pomiar przepuszczalności powietrznej domu pasywnego wykonano za pomocą drzwi nawiewnych Minneapolis Blower Door Model 3/230 V z odczytem mechanicznym. W skład zestawu pomiarowego wchodzą: wentylator osiowy o regulowanej prędkości obrotowej, mechaniczny układu do pomiaru wytworzonej różnicy ciśnień i strumienia powietrza, regulator obrotów wentylatora, aluminiowa nastawna konstrukcja drzwiowa do zamontowania wentylatora oraz nylonowa płachta drzwiowa.

Badanie wstępne i lokalizacja nieszczelności

Przed przystąpieniem do właściwego pomiaru wykonano badanie wstępne w celu określenia przybliżonej wartości n50 dla domu pasywnego. W razie znacznego przekroczenia wymaganej liczby wymian powietrza przy ciśnieniu 50 Pa (n50 > 0,4 1/h) należało podjąć działania zmierzające do podwyższenia szczelności budynku.

Pomiar wstępny wykonano w warunkach podciśnienia. Określona na jego podstawie szacunkowa wartość n50 ≈ 0,7 1/h przekracza znacznie dopuszczalną maksymalną krotność wymian powietrza przy różnicy ciśnień 50 Pa wynoszącej 0,4 1/h. Niedotrzymanie tego warunku może spowodować, że budynek nie osiągnie standardu pasywnego. Dlatego przed przystąpieniem do właściwego badania przepuszczalności powietrznej przeprowadzono działania zmierzające do uszczelnienia budynku.

Zestawienie pomiarów

Tabela 3. Zestawienie pomiarów dla nadciśnienia

Strumień przepływu powietrza

Tabela 4. Strumień przepływu powietrza przez obudowę budynku w warunkach nadciśnienia

Lokalizację nieszczelności przeprowadzono w warunkach stałego podciśnienia. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem wynosiła średnio 50 Pa. Wykorzystanie warunków podciśnienia pozwoliło na łatwą i szybką lokalizację nieszczelności. Przeprowadzono ją bez użycia aparatury do pomiaru i wizualizacji przepływów, a jedynie przy wykorzystaniu dłoni. Metoda ta sprawdza się bardzo dobrze, gdy mamy odczynienia z punktowymi lub liniowymi nieszczelnościami. Wysoka prędkość przepływu powietrza jest wyraźnie odczuwalna, a wrażenie to można spotęgować poprzez zwilżenie dłoni. Metoda ta jest również znacznie szybsza od pozostałych.

W rezultacie przeprowadzonych poszukiwań zlokalizowano liczne nieszczelności. Ich źródłem były między innymi przyłącza elektryczne i kanalizacyjne przechodzące przez posadzkę domu. Zasilanie budynku odbywa się linią kablową wprowadzaną przez posadzkę w rurce osłonowej. Przestrzeń pomiędzy kablem a rurką umożliwia przedostawanie się do domu powietrza zewnętrznego.

Źródłem nieszczelności nie okazały się natomiast gniazdka elektryczne. Uprzednie zaprojektowanie przebiegu instalacji elektrycznej i poprowadzenie peszli w elementach prefabrykowanych już na etapie ich produkcji pozwoliło na uniknięcie wykonywania bruzd. Nie tylko przyspieszyło to prace instalacyjne, ale i ograniczyło możliwość naruszenia porowatej struktury ścian, co może być źródłem nieszczelności.

Niektóre przyłącza kanalizacyjne, pomimo zakorkowania ich zaślepkami, były również przyczyną infiltracji powietrza zewnętrznego. Dochodziło do niej w miejscach trudno dostępnych, gdzie nie udało się wykonać odpowiedniej obróbki rur kanalizacyjnych.

Bardzo dużym źródłem nieszczelności okazało się połączenie prefabrykowanych ścian zewnętrznych z żelbetonową płytą posadzki. Warstwa zaprawy, na której montowano elementy prefabrykowane, była w wielu miejscach niewystarczająca i nieciągła. Powstałe na całej długości ścian zewnętrznych szczeliny umożliwiały przedostawanie się powietrza zewnętrznego.

Miejscami niedostatecznie szczelny był trójwarstwowy system połączenia stolarki okiennej i drzwiowej ze ścianami zewnętrznymi. Z uwagi na zastosowanie specjalnych kotew do mocowania okien należało użyć dwóch warstw taśmy paroszczelnej od strony wewnętrznej. Zwiększyło to niestety liczbę miejsc, w których mogły powstać nieszczelności.

Usunięcie większości nieszczelności (wytynkowanie ścian wewnętrznych podczas trwania badania nie było możliwe) spowodowało, że mierzone ciśnienie wentylatora Δpwent, przy różnicy ciśnienia Δp = 51 Pa, spadło do 30 Pa. Zmierzony strumień przepływu powietrza dla powyższego ciśnienia wynosi V· m = 204,2 m3/h, co daje szacunkową wartość n50≈ 0,5 1/h.

Doszczelnienie domu nie dało więc oczekiwanego rezultatu (n50 ≤ 0,4 1/h), dlatego zdecydowano się na kontynuowanie poszukiwania źródeł możliwych nieszczelności. W ich trakcie nastąpiło gwałtowne pogorszenie wskazań aparatury pomiarowej. Mierzone ciśnienie wentylatora Δpwent dla tych samych warunków podciśnienia wzrosło do 75 Pa, powodując wzrost wartości n50 ≈ 0,8 1/h.

W celu sprawdzenia poprawności otrzymywanych wskazań zdecydowano się na przeprowadzenie badania porównawczego w nadciśnieniu. Dla wytworzonej różnicy ciśnienia pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem Δp = 49 Pa ciśnienie wentylatora wynosiło Δpwent = 35 Pa. Zmierzony strumień przepływu powietrza dla powyższych warunków wynosi V· m = 204,2 m3/h, co daje szacunkową wartość n50≈ 0,5 1/h. Odnotowano więc dużą różnicę odczytów dla warunków podi nadciśnienia.

Przyczyną powstałej nieścisłości nie był jednak błąd pomiarowy lub wada drzwi nawiewnych, ale złe wykonanie powłoki szczelnej dachu. Stanowiła ją folia paroszczelna przymocowana w sposób punktowy do krokwi pod drugą warstwą izolacji dachu. Powstałe w wyniku montażu otwory oraz połączenia poszczególnych arkuszy uszczelniono  przy użyciu dwóch rodzajów jednostronnych taśm przylepnych. Te same taśmy wykorzystano do szczelnego połączenia folii paroszczelnej ze ścianami zewnętrznymi.

W trakcie wykonywania badania okazało się, że po pierwsze, zastosowano zły sposób mocowania folii do krokwi. Mocowanie punktowe spowodowało odrywanie się folii pod naporem powietrza zewnętrznego w warunkach podciśnienia, dlatego konieczne było zamontowanie łat dociskających folię do krokwi.

Po drugie, jedna z taśm nie była przeznaczona do klejenia folii paroszczelnych, więc połączone nią arkusze folii rozklejały się, powodując duże nieszczelności. Wyjaśnia to otrzymaną różnicę pomiędzy pomiarami w warunkach podciśnienia i nadciśnienia. Napór powietrza od strony zewnętrznej, w warunkach podciśnienia, powodował bowiem rozklejanie połączeń, natomiast napór od strony wewnętrznej, w warunkach nadciśnienia, ich sklejanie.

W związku z wykrytymi błędami w montażu folii paroszczelnej oraz koniecznością usunięcia pozostałych nieszczelności zdecydowano się na nieprzeprowadzanie pełnego badania przepuszczalności powietrznej domu pasywnego. Przeprowadzone pomiary pozwoliły jednak na weryfikację zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i ich modyfikację.

Właściwe badanie przepuszczalności powietrznej

Po dokonaniu zmian mających na celu podwyższenie szczelności domu pasywnego przeprowadzono właściwe badanie. Podczas jego przeprowadzania panowały  następujące warunki pogodowe:

  • temperatura wewnętrzna: 9,1°C,
  • temperatura zewnętrzna: 3,9°C,
  • ciśnienie atmosferyczne: 1012 hPa,
  • prędkość wiatru: 2,0 m/s,
  • wilgotność: 77,6%,
  • data i godzina pomiaru: 19 grudnia 2006 r., godz. 13.

Żaden z dodatnich ani ujemnych odczytów różnicy ciśnienia w warunkach zerowego przepływu nie przekroczył 5 Pa, w związku z czym spełnione zostały wymagane warunki badań.

Zestawienie wyników pomiarów

W pierwszej kolejności przeprowadzono badania w warunkach podciśnienia. Zamontowana na początku kryza C okazała się niewłaściwa dla mierzonych przepływów. Zmierzony za jej pomocą strumień przepływu powietrza dla wytworzonej różnicy ciśnienia 51 Pa wynosi 140,7 m3/h i nie mieści się w charakteryzującym ją zakresie pomiarowym 170–680 m3/h. Dlatego pomiary przeprowadzono przy użyciu kryzy D o następującej charakterystyce:

Vr = 12,904 × Δpwent0,4927

Na podstawie danych pogodowych określono gęstość powietrza wewnętrznego V· r, a następnie przeliczono odczytane strumienie przepływu powietrza na wartości zmierzone strumienia przepływu powietrza V·m:

 gdzie:

ρi = 1,246 kg/m3 – gęstość powietrza wewnątrz budynku.

Następnie przeliczono strumień przepływu powietrza V· m na strumień przepływu powietrza przez obudowę domu pasywnego V· env w warunkach podciśnienia, stosując równanie:

gdzie:

ρe = 1,270 kg/m3 – gęstość powietrza zewnętrznego.

Takie same pomiary przeprowadzono w warunkach nadciśnienia. Na podstawie gęstości powietrza zewnętrznego przeliczono odczytane strumienie przepływu powietrza V·r na wartości zmierzone strumienia przepływu powietrza V· m:

Następnie przeliczono strumień przepływu powietrza V· m na strumień przepływu powietrza przez obudowę domu pasywnego V· env w warunkach nadciśnienia, stosując równanie:

Na podstawie strumieni przepływu powietrza przez obudowę domu pasywnego, w warunkach podciśnienia i nadciśnienia, sporządzono wykres przecieku powietrza (rys. 1). Wykres wykonano w logarytmicznym układzie współrzędnych.

wykres przecieku

Rys. 1. Logarytmiczny wykres przecieku powietrza dla domu pasywnego


Źródło: arch. autora

Strumień przecieku powietrza

Tabela 5. Strumień przecieku powietrza przy różnicy ciśnienia 50 Pa dla domu pasywnego

Przebieg zmienności strumienia przecieku powietrza w warunkach pod- i nadciśnienia ma w układzie współrzędnych logarytmicznych charakter zbliżony do liniowego. Potwierdza to poprawność przeprowadzonych badań i wiarygodność otrzymanych wyników. Wyjątkiem jest pomiar przeprowadzony w warunkach podciśnienia z wykorzystaniem kryzy C.

Otrzymana wartość strumienia przecieku powietrza różni się znacznie od wartości uzyskanej dla kryzy D przy tej samej różnicy ciśnienia. Przyczyną rozbieżności może być nieodpowiedni dla mierzonych strumieni (V· m = 140,7–61,9 m3/h) zakres pomiarowy kryzy C (170–680 m3/h). Dlatego pomiar ten uznano za błędny i nie uwzględniano go w kolejnych obliczeniach.

Na wykresie można zauważyć również, że przeciek powietrza w warunkach nadciśnienia jest większy od przecieku w warunkach podciśnienia.

Jest to zapewne wynik właściwości przegród domu, których poziom szczelności zależy od kierunku przepływu powietrza. W celu określenia wielkości pochodnych takich jak wielkość wymian powietrza n50 należy wyznaczyć współczynnik przecieku powietrza Cenv i wykładnik przepływu powietrza n z równania:

gdzie:

V · env – strumień przepływu powietrza przez obudowę budynku [m3/h],

Δp – wytworzona różnica ciśnienia [Pa].

Aby określić Cenv oraz n, należy wykonać przekształcenie logarytmiczne zmiennych V· env i Δp dla każdego punku pomiarowego w warunkach podciśnienia i nadciśnienia. Następnie w rezultacie kolejnych obliczeń możliwe jest określenie równania przecieku powietrza dla domu pasywnego w warunkach pod- i nadciśnienia. Dla podciśnienia i dla standardowych warunków pogodowych równanie przybiera postać:

gdzie:

CL – współczynnik przecieku powietrza [m3/(h · Pan)],

Δp – wytworzona różnica ciśnienia [Pa],

n – wykładnik przepływu powietrza.

Natomiast w warunkach nadciśnienia i dla standardowych warunków pogodowych ma ono postać:

Wielkości pochodne

Na podstawie wyznaczonych równań przecieku powietrza możliwe było określenie wielkości pochodnych dla domu pasywnego. Oblicza się je, przyjmując średnią wartość strumienia przecieku powietrza zmierzonego w warunkach nadciśnienia i podciśnienia. Strumień przecieku powietrza V· Δpr w warunkach różnicy ciśnienia odniesienia Δpr, zazwyczaj 50 Pa, określa się z równania:

Wielkość wymian powietrza nΔpr w warunkach różnicy ciśnienia, np. 50 Pa, oblicza się, dzieląc wartość średniego przecieku powietrza przez kubaturę wewnętrzną, stosując równanie:

gdzie:

V – kubatura wewnętrzna budynku [m3].

Wielkość wymian powietrza n50 dla domu pasywnego będzie wynosiła zatem:

Otrzymany rezultat spełnia postawiony dla domu pasywnego we Wrocławiu warunek n50≤ 0,4 1/h. Specjalne rozwiązania w konstrukcji pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiej szczelności budynku.

Zgodnie z zaleceniami podanymipodanymi w [1] wymagana szczelność powietrzna wynosi dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50≤ 3 1/h, a dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤1,5 1/h. Wytyczne Passivhaus Institut w Darmstadt zalecają, aby dla domów pasywnych n50 ≤ 0,6 1/h. Uzyskana szczelność jest zatem około dziesięciokrotnie wyższa od szczelności budynków z wentylacją naturalną. Niepewność otrzymanego wyniku wynosi ± 15%.

Literatura

  1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Jadwiszczak Budynek energooszczędny – wprowadzenie

Budynek energooszczędny – wprowadzenie Budynek energooszczędny – wprowadzenie

Stale przybywa klientów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym – coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w takich budynkach. Powodów jest wiele, najważniejszymi są rosnące ceny energii, wzrastająca...

Stale przybywa klientów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym – coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w takich budynkach. Powodów jest wiele, najważniejszymi są rosnące ceny energii, wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa i dostępność nowoczesnych technologii. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie rynku powinna być kompleksowa oferta produktów i usług inżynierskich obejmująca projektowanie, wznoszenie i eksploatację budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani...

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani w ogrzewaniu zimą. Taka opinia powoduje, że w praktyce inwestorzy i projektanci kładą główny nacisk na bilans energetyczny budynku w okresie zimowym.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403...

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne [1] dzieli Polskę na pięć stref klimatycznych i podaje obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego. W przypadku wentylacji stosowana jest norma PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,...

dr inż. Piotr Jadwiszczak Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą. Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka...

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą. Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka energetyczna budynku, ale również warunki otoczenia budynku i sposób jego użytkowania. W budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło otoczenie i sposób użytkowania wpływają znacznie mocniej na komfort wewnętrzny i wynik energetyczny obiektu niż w budownictwie standardowym.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego

Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego

Wprowadzany aktualnie przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych [1] ma w założeniu niwelować dwie główne przeszkody w tego typu inwestycjach: zwiększone koszty...

Wprowadzany aktualnie przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych [1] ma w założeniu niwelować dwie główne przeszkody w tego typu inwestycjach: zwiększone koszty projektu i budowy oraz brak oficjalnych wytycznych dotyczących projektowania, metodologii obliczeń i klasyfikacji energetycznej budynków energooszczędnych. Program ma również przygotowywać inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych oraz stanowić impuls do zmiany...

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Nowelizacja jest elementem procesu dostosowującego polskie prawo do dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem zmian jest stopniowa poprawa tej charakterystyki. Niezależnie od dyskusji nad słusznością i jakością wprowadzanych zmian...

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.